Opětovný sňatek

Jaký je váš názor, když jeden a nebo oba partneři jsou rozvedení? Přesněji, rozvedení a jejich bývalý partner je stále naživu? Asi víte, kam mířím. Vím, jaká je praxe mimo katolickou církev, zajímá mě ale, jak to vidíte z pohledu Bible. Ta jistě rozchod umožňuje, jenže je tam zmiňované, že dotyčný či dotyčná pak má zůstat sám/a. Ač se jinde vyjadřuji docela jasně a mám vyhraněné názory v řadě věcí, tak zde se spíše ptám.

kristian 8.1.2015

komentáře: (63)

plamineknadejenevyhasina 9.1.2015

To je dobrá otázka i když jsem mladá tuto otázku jsem také řešila. Myslím, že v Písmu je pokud je jeden nevěřící a chce odejít, věřící není vázán...

plamineknadejenevyhasina 9.1.2015

akorát záleží také na kontextu,kd eje psáno že jediný legitimní důvod pro rozvod je smilstvo a kdo si takového vezme kromě případ smilstva cizoloží..

kristian 9.1.2015

Děkuji za příspěvky, zdá se, že moc lidí tohle téma neřeší. První situace se týká lidí, kdy oba byli nevěřící a pak jeden z dvojice uvěřil. Věřící není vázán - týká se to toho, že se může odloučit, tedy rozvést a nebo to znamená i možnost dalšího svazku? V druhém případě Pán Ježíš mluvil k učedníkům, myslím, že tam je i psané, že kdo si tu propuštěnou vezme, tak taky cizoloží. Matouš 5:32 Já vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží. - Když teda dotyčná nesmilnila, ale manžel se s ní rozvede, tak ji přivádí k ciziložství a ten, kdo si takovou vezme, cizoloží. Přijde mi, že v praxi se to moc neřeší, rozvedení se vezmou a bere se, že to je v naprostém pořádku. Mluvím o evangelikálních církvích, ne o mrtvých evangelících z čce, kterým nevadí ani homosexualita.

pokus 10.1.2015

Kristian: Tady je něco, jak to dle Bible vnímám http://justpaste.it/iu5z

Magnolie 10.1.2015

Důvody pro rozluku ( jak je v Bibli psáno ) jsou smilstvo a pokud se prokáže, že žena či muž milují tělem stejné pohlaví.. pak je toto závažný důvod pro rozvod.. pokud jsou tedy oba věřící... také, pokud se dva rozvedou a jeden z nich se znovu ožení či vdá, tak žije trvale v hříchu, protože jeho protějšek bývalý je stále naživu.. byť má už jiného partnera..


Kristiane, díky za navození tématu.. Mne by třeba zajímalo jak je to u nás rozvedených.. Rozvedená jsem dlouho a mezi tím jsem uvěřila, obrátila se a nechala se pokřtít.. žiju podle písma ( snažím se sebevíc ), jak to pak je, když si hledám novou známost? Mohu i s nevěřícím? nebo jen čistě dle své denominace? ...

Magnolie 10.1.2015

toto se mi hodně líbí ... http://www.gotquestions.org/Cesky/rozvod-druhe-manzelstvi.html

kristian 10.1.2015

Děkuji za příspěvky, přečetl jsem to, v rychlosti. V zásadě to vnímám nějak podobně. Jenže pořád si to nedovedu srovnat s tím veršem, co jsem ocitoval z Matouše. Matouš 5:32 Já vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku ;kromě případu smilstva;, přivádí ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží. Tady je někdo, kdo nespravedlivě realizuje rozvod, jde o muže a důvodem nebylo, že žena zcizoložila. V tom případě by jeho rozvod byl oprávněný. Ten člověk se neřeší, ale Pán Ježíš tam říká, přivádí ji k cizoložství. Neboli, předpokládá, že dotyčná uzavře další sňatek. A za druhé, ten sňatek je chápán jako cizoložství. Jak ze strany té nespravedlivě propuštěné, tak i ze strany jejího manžela. Pokud jde o vinu, tak vinu za to má ten, kdo zapříčinil rozvod, tedy ženu propustil. Je to však tak, že ten nově vzniklý, vlastně cizoložný pár, nebude za to své cizoložství stíhán? Protože je napsáno, že cizoložníci se ocitnou v ohnivém jezeře. Cizoložníky chápu lidi, kteří ten hřích udělali, nevxznali, neopustili jej a nepřijali z něj odpuštění. Jestli někdo zcizoloží, vyzná to a pak tak nežije, tak takový člověk, věří-li v Ježíše, tak v ohnivém jezeře neskončí. Pokud ale někdo cizoložství vyznává, nicméně nehodlá s ním přestat, při vyznání v podstatě počítá s tím, že v tom bude pokračovat, neplánuje rozchod s tím člověkem ap., tak takový člověk je cizoložník a skončí v jezeře.

kristian 10.1.2015

Nechci vyznít tvrdě zákonicky, tj. kdo se rozvedl, tak už nesmí mít další sňatek. Spíš se chci vyrovnat s tím, co Ježíš řekl. Přitom Pán Ježíš sám předpokládal, že další sňatek tam bude. Magnolie: V tom konkrétním případě mi přijde, že bývalý partner žije v cizoložství, pokud nebyl rozvod, kvůli Tvému selhání. A že tu je legitimní oprávnění k novému sňatku. I kdyby tam důvod rozchodu bylo Tvoje cizoložství, tak nyní jsi uvěřila. Bůh to odpustil, předpokládám, že bys mu to vyznala. Křesťané nemají po uvěření chtít s nevěřícím rozvod, nicméně nemají nevěřícímu v rozvodu bránit, pokud ten bude chtít. Pak nejsou vázáni. I kdyby bývalý manžel zůstal sám, tak by mi bylo otázkou, jestli lze s ním znovu uzavřít sňatek, když tu byl rozvod, pokud by skutečně v Ježíše neuvěřil. Křesťané mají přece zapovězeno uzavírat sňatky s nevěřícími. Nevřícího si brát nesmíš, nechceš-li porušit, co říká Bůh skrze Písmo. Na denominaci nezáleží i záleží. Denominace před Bohem neznamená nic. Ale řada denominací znamená, že člověk fakticky znovuzrozen nebude a nebo jeho víra je těžce deformovaná, že je v denominaci, která nevede lidi ke znovuzrození. Krátce po obrácení člověk může být v jakékoli denominaci, ale těžko trvale setrvávat tam, kde se učí něco zcela jiného.

kristian 10.1.2015

Tady jsou dva krajní postoje, buď zákonické pojetí, kdy druhý sňatek není vůbec povolen. Tak to je u katolíků ale někdy i u křesťanů, kteří k obrácení lidi vedou. Nebo se to vůbec neřeší, prostě po rozvodu další sňatek a vůbec se nepřemýšlí, jestli v tomhle případě to tak smí být. U těch zákonických přístupů to mnohdy je tak, že lidi spoléhají víc na praxi denominace. Denominaci slepě poslouchají, poslouchat Písmo pak už jaksi nemusí. Např. pokud jim církev anuluje předchozí manželství, tak uzavřou nové.

pokus 10.1.2015

Kristian: snad jsem se jakštaktš srozumitelně vyjádřil. Je to tady http://justpaste.it/iugj

plamineknadejenevyhasina 10.1.2015

Magnolie nevěřícího rozhodně nebrat viz Písmo Korintským - nespřahejte své jho spolu s nevěřícími a hlavně by to měl být znovuzrozený křesťan který žije s Bohem :)

potap 11.1.2015

A za chvíli se dostaneme zpátky do minulosti ne? Sňatek s nevěřícím, OK, povoluje se tedy. Sňatek s evangelíkem? Zákaz, total :D Ne, každý případ se posuzuje zvlášť u katolíků. Dosud jsem se nesetkal s knězem, který by toho nedbal. Domluv si se svým knězem schůzku. Chápu, že občas narazíš na výjimky, ale to bys musela mít štěstí, nebo žít na moravě kam byly přesunuti mnozí kněží po revoluci.

Magnolie 11.1.2015

plamínku: a co když ( znám tento případ), z nevěřícího se stane věřící, právě díky tomu, že se > zamiloval > do věřící ? Samo, že se z něj nesmí díky ní stát věřící a nenechá se kvůli babě pokřtít.. :)))

Magnolie 11.1.2015

potape: pokud mělo být ke mně ono > zajdi si za svým kněžím > tak prosím pěkně, já žádného nemám :D Ehm a na moravě žiju, jen nevím k čemu mi to až tak má být ku prospěchu ...:)

amper01 11.1.2015

K původní otázce: To moc není na takovouto diskuzi, prtže toto nelze paušalizovat, to záleží případ od případu... Protože jen Bůh vidí do srdcí jednotlivců a na základě toho posuzuje. Zákony byly a budou. Přesto, když je někdo poruší, Bůh ve své milosti má pro něj řešení, východisko. Základem je tedy žít v čistotě. A když už si něco v životě spískám, tak hledat řešení přímo u Boha - jen tak si můžeme být jistí, že bude správné. Ostatně pro tuto otázku jsi už i tak dal málo informací. Např - uvěřili před, nebo po rozvodech? Jestli už před, pak už je to o něco těžší, prtže základem Ježíšova poselství je milovat a odpouštět a k rozvodu by tedy nemělo dojít ani v případu smilstva. (vím, že ono se to lehce kecá, ale praxe je... Ale kdo čte Bibli a žije s Bohem, tak ví, že navzdory tomu to tak prostě je!) Jestli uvěřili po rozvodu, nejprve si stejně musí dát před Bohem do pořádku svou minulost a pak se mohou ptát co dál... Prostě - myslím, že na tuto otázku neexistuje paušální odpověď.

plamineknadejenevyhasina 11.1.2015

Magnolie je čas jít opravdu do Božího slova ne co povídala jedna baba ten a ten tahle a tahle doktrína...Bible mluví jasně - ohledně sňatku s nevěřícím - 2. Korintským ,,Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?> a může se stát že druhý opravdu uvěří ale jsou to spíše vyjímky...opět je psáno 1. Korintským 7:16 ,,Víš snad, ženo, zda se ti podaří přivést muže ke spáse? Víš snad, muži, zda se ti podaří přivést ženu ke spáse?>

karel_st 11.1.2015

plamineknadejenevyhasina má pravdu a smilstvo není důvod k rozvodu, to máte odkud? V plno manželstvích se to odpustí a může být ještě zachráněno, i když jej to určitě poznamená. S rozvody je to asi opravdu složité, lehce se to mluví nám, co jsme nezažili, mohou být případy, kdy se s vámi partner chce rozvést a vy s tím nic nezmůžete, to musí býti opravdu těžké.

plamineknadejenevyhasina 11.1.2015

dále pak také 1. Korinstským 7 kap. zvláště 15. verš pro smíšená manželství : ,,Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni.Neboť Bůh nás povolal ku pokoji> -ekum. studijní překlad - 15Jestliže se však nevěřící chce rozvést, ať se rozvede. Ten bratr nebo ta sestra nejsou v takových případech otroci. . Bůh nás povolal k pokoji.> neboPavlíkův překlad 15Jestliže se však nevěřící míní odloučiti, nechť se odlučuje, bratr nebo sestra v takovýchto případech není v porobě, Bůh však nás povolal k pokoji.Všimněme si NEJSOU OTROCI .Zvláště selidé rozvídějí,když jsou velké neshody a vážné problémy...což s nevěřícími se nejde sjendotit v Kristu i kdyby člověk chtěl sebevíc..jinde zase je Matouš 5:31-32 ,,Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!‘
32Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.> Máme také ještě Ducha svatého a ten dává moudrost (List Jakubův 1:5 ,,Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.> a uvádí nás do veškeré pravdy (Jan 16:13)

plamineknadejenevyhasina 11.1.2015

karel-st přesně tak, proto mi vadí když se rozvedení lidé nebo lidé v rozvodovém řízení hnedka odsuzují...

pokus 11.1.2015

Jinak do určité míry souhlasím s tím, že i když např. někdo v manželství zcizoloží, tak že to není zákonité pravidlo, že se MUSÍ rozvést. Nemusí, pokud mu odpustí ta druhá půlka. Je to každého osobní věc a záleží hodně na jednotlivých případech, jak se to stane, což už tu také bylo zmíněno ampérem. Samozřejmě, že v popředí u Křesťana by mělo být milosrdenství, ale někdo se pak může celý život i trápit a udržený svazek nemusí pak stát za nic! Pokud se chce někdo rozvést v případu cizoložstva druhé půlky, nechť se rozvede. Jinak já mám spíš za to, že Kristianovi se jednalo o to, aby ukázal na to, že i v některých evangelijních denominacích panuje názor takový, že druhé manželství je nebiblické, a proto nepovolují druhý sňatek, neuznávají ho. Což dle mě není správné, jak to vnímám z pohledu Bible! Jinak já ani v Bibli nečtu, že by tam měli nějaké uvz církevní uvz sňatky, tak jak je to dnes chápáno. Prostě dotyčnému, který se chce rozvést v případu cizoložstva, nemůže být nuceno to, aby sňatek udržel jen proto, že dotyčné církevnické předpisy/dle mně i v tomto případě nebiblické/ té které denominace (i té která vede k biblickému znovuzrození) určují jediný právoplatný sňatek!

pokus 11.1.2015

Kristian: Jinak trochu chci ještě něco upřesnit k mé reakci z 10.1. Když jsme tam podruhé citoval Tvá slova, tak ten muž, který propustil manželku nebyl cizoložník/což v Tvé citaci ano/, ale chtěl jsem tím vyjádřit ten samý princip, že když se dopustil hříchu /bezdůvodně se rozvedl/ a následně učinil pokání, tak by již věřící dále neměli hledět na jeho druhý svazek jako na cizoložný i přesto, že se předtím rozvedl bezdůvodně.

Magnolie 12.1.2015

No.. zajímalo by mne kolik z vás tady co píše tak i žije.. nic proti nikomu, ale místy mi to tu přijde jako zajimavý fanatismus.. :)

plamineknadejenevyhasina 12.1.2015

Magnolie to je taky pravda, ale nic to nemění na tom, že Bible je Boží slovo a když věřím v Ježíše, tak se má brát vážně a ne si vybírat co se mi jen hodí...a řešit věci, které tam jsou jasně napsány :)

Magnolie 12.1.2015

plamínku a kde mám psané, že to neberu vážně? nesuď toho koho neznáš..:)) je tu fórum a snažím se dostat z vás co ve vás je.. jste mláďátka životem neohoblované, plné ideálů a naivity... Proto se ptám, kdo z vás žije přesně podle Bible i ve 21 století.. pokud si položíte tuto otázku, zjístíte, že na ní odpovědět nejde, protože přesně podle Bible žít prostě nelze.. a to už dokazujete tím, že jste na internetu ..:))

kristian 12.1.2015

Ahoj, děkuji za řadu příspěvků. Sice se zdálo, že na téma nikdo nezareaguje, ale pak to oživlo. Děkuji zvl. bratrovi s nickem Pokus, jeho příspěvky, na které dal odkazy mi přijdou velmi dobré. Vnitřně jsem cítil, že tak nějak to bude. I v jiných reakcí jsem našel dobré věci. Já si to nechám projít hlavou sám, v klidu promýšlet nad tím, co tu je napsané, porovnávat to s uvedenými Písmy. Nereagoval jsem tu, že jsem trošku zápasil s nachlazením. Už to je lepší, ale ještě jsem docela unavený. Někde jsem reagoval spíš v rychlosti a to znovu nechci. Spíš si to chci v klidu sám projít, pak možná něco napíšu. Vzhledem k množství příspěvků rozhodně nebudu reagovat na vše, co tu je napsané. Nejsem ten, kdo by měl na vše odpověď a cílem bylo spíš zjistit, jak to vidí ostatní.

plamineknadejenevyhasina 13.1.2015

diskuze tady nemá smysl každý si hájí ,,svojí pravdu´´ ale důležitá je Pravda (co říká Bůh skrze Bibli skrze Ducha svatého...) není důležité co si kdo prožil nebo neprožil, jak co vidí, jak se mu zdá aloejak to vidí On...

TinaTina 13.1.2015

plamínek:

1. Bůh není kniha.

2. A je moc důležité, co si kdo prožil nebo neprožil, jak co vidí, jak se mu co zdá, protože právě to je o člověku, o něm samém. Lidé pokládají dotazy, chtějí-li znát pohled ostatních. Sami si pak s ním naloží, dle svého, ale právě pohled druhých je to, co je zajímá a proto se ptají..

plamineknadejenevyhasina 13.1.2015

TinaTina víš, plno lidí to má tak že si mylsí že Bůh (Ježíš) je jen takový malý džin z lahve, který přijde jen když něco potřebují a aby naplnil to co oni chtějí ale to je fatální omyl. On tu není kvůli nám, ale my tu jsme kvůli Němu. Neobětoval se za nás jen tak. Bůh poslal z lásky svého syna Ježíše Krista, který zemřel na kříži za NAŠE hříchy, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen z mrtvých, aby každy kdo v Něj věří (i této zvěsti) měl život věčný. Jedině srze Ježíšově prolité svaté nevinné krvi na kříži za nás můžeme býti očištění. On přijal náš trest za naše viny za nás, jinak bychom byli jen čekateli na soud a věčné zatracení...Můžeme býti spaseni nebli zachráneni (Římanům 10:9-10) ale zde to nekončí Bůh má s každým člověkem dobrý plán...On to byl kdo si nás vyhlédl, ještě než jsme se narodili...On se bez nás obejde...nepřestane se točit planeta, ale ze své lásky se nám chce dát poznat...má dobrý plán, konkrétní povolání pro každého...Abysme mohli poznat Boží povolání, Boží království je tu podmínka...musíme se tzv. znozrodit (znovunarodit) viz Jan 3 příběh o Nikodémovi...pak můžeme začít objevovat úžasná zaslíbení a co je Boží království v praxi ( Matouš 6.33)

TinaTina 13.1.2015

plamínek: Co to plácáš? Já reagovala na Tvůj poslední komentář. Nesdílím Tvoji věrouku, tam se těžko shodneme. Šlo mi jen o to, sdělit Ti, že Bůh v žádné knize nebydlí, protože mi to přišlo až příliš zásadní, než abych to nechala být. A stejně tak, přišlo mi, že téma a jeho dotaz je na zadavateli, a proto jsem se ho zastala, už tak jako obecně. Můžeš se přece vyjádřit za sebe, ale stejně tak i ostatní, chápeš?

TinaTina 13.1.2015

plamínek: Za to plácání sorry. Nemusela si vědět, že moje víra je jiná, že poznávám opravdové duchovno a vlastní zkušenost je pro mě tou nejhodnotnější. Takhle. Nevysmívám se, to určitě ne. Mám už ale jinak alergii na takové ty věroučné evangelizační básničky. Tak možná i proto ten výraz - plácání. Pokud si myslela, že hovoříš s někým takříkajíc svým, v pohodě. Ale jinak.. o tohle mi určitě nešlo, no a pro mě to bylo mimo, od tématu. Od mého sdělení Tobě.

kristian 14.1.2015

Tina, asi máš pravdu, z hlediska víry věříš Ty a většina lidí zde něčemu zcela jinému. Já věřím, že Bible je Boží Slovo, skrz ni Bůh mluví k lidem. Pokud ti nesednou evangelizační básničky a v podstatě křesťanství jako takové, tak trošku nechápu, proč jsi na křesťanské seznamce a diskuzi. Já nemám ambici Tě nějak obracet, protože s evangeliem ses již setkala, nicméně máš jiný pohled. Diskuze s Tebou mi přijde jak ztráta času. Evangelium Tě nezajímá a odmítáš ho, já si zas myslím o Tvém duchovnu. Nepopírám Tvé duchovní zkušenosti, myslím si, že jde o démonickou oblast a nic jiného.

TinaTina 14.1.2015

kristian: Odpovím soukromě.

plamineknadejenevyhasina 15.1.2015

TinaTina v pohodě :) máš pravdu, že je hlavbí osobní zkušenost setkání s Ježíšem :) Ale jak co komu přijde nebo nepřijde je už jen jeho problém :) Boží slovo srze Ducha svatého mluví jasně :)

renton14 22.1.2015

MT 23:12 „Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ To čemu ty říkáš duchovno, já nazývám satanské síly, Tino. Protože jsi nemilovala pravdu, vydal tě Bůh těžkému bludu. Dveře jsou však stále otevřené... Ježíš Kristus není budha, ani energie, ani nějaké kosmické vědomí... Nemůžeš sloužit dvěma pánům.

Dan78 3.2.2015

Ojoj, s mnohými z Vás se do diskuse raději pouštět nebudu. Nicméně, dovolím si zde napsat svůj názor. Domnívám se, že člověk je přirozeně předurčen k šťastnému životu a že si Bůh určitě nepřeje, aby se kdokoli trápil. Pokud někdo není obdařen, jako např. apoštol Pavel a ke svému plnohodnotnému životu potřebuje ženu/muže, proč by si nemohl hledat znovu toho druhého, kterého potřebuje k životu, resp. vstupovat do dalšího vztahu, když o předchozí vztah přišel, ať už z jakéhokoli důvodu? Rovněž se domnívám, že slovo Boží je nutno hledat vírou a srdcem, nenalézá se zcela přesně a jednoznačně mezi řádky, verši a oddíly, zaznamenanými člověkem. Je kdesi nad biblí - v mysli a srdci člověka, který jej hledá prostřednictvím víry (a na nějž tak působí Duch svatý).

karmelitka 27.2.2015

Bylo by to hezké, ale tak jednoduché to bohužel není, opravdová láska k bližnímu bývá často spojená s obětí...jak nás učí náš Mistr...není Krista bez kříže! Ty už děláš Boha z člověka, který sám svým pocitem rozhoduje co je správné... jenže my jsme jenom děti, co si nevidí na špičku nosu a Bůh nám své zákony dává ve své veliké lásce, aby nás chránil před skutečným zlem a neštěstím....a jenom vírou to můžeme respektkovat, i když se nám to mnohdy nehodí...

dan78 28.2.2015

Karmelitka: ...ale k víře nám nadělil i rozum...

karmelitka 5.3.2015

Dane já už na svůj rozum nespoléhám, Ďábel je daleko chytřejší než my všichni dohromady...s rozumem neobstojíš, nikdy nemáš všechny informace..některé můžou být nepravdivé..on je mistr klamu... Já jsem si taky dřív myslela kdoví, jak jsem inteligentní a život mě naučil veliké pokoře..vím že nejsem nic..bez Boží pomoci a vedení neobstojím..

etje 30.8.2015

Já myslím, že i v katolické církvi to možné je, podmínkou je nemýlím-li se písemná dohoda, že budou žít jako bratr a sestra, ostatně i křesťanská láska má něco do sebe - člověk je mnohem šťastnější tím že dává než tím, když je obdarováván. Ale určitě to není snadné - doporučil bych odstavec Vyhýbání se příležitosti ke hříchu např. tady je hned druhý http://jeziskristus.webnode.cz/poklady-duse/sv-alfons-maria-de-liguori/navod-na-dobry-zivot/

Anfiss 10.8.2016

Hodnotná a přitom věcná diskuse.

Anfiss 11.8.2016

Ať už se vdám jako svobodná,ať už se rozvedu s manželem z důvodu cizoložství a potom se já chci opět vdát. Je to velmi osobní záležitost a fatální rozhodnutí. Myslím,že bych k tomu mohla napsat svoji zkušenost,ke které jsem si po x letech došla sama. Řešila jsem naprosto stejné dilema. Ale nechci to tu plácnut navždy na sklo. Jediné po vzkazech. Nicméně to k čemu jsem došla a nemohu říct,že by to bylo v rozporu s Písmem, mi přineslo ten toužebně očekávaný pokoj. Který jsem na těch svých cestách z tohoto dilema nemohla najít.

Anfiss 11.8.2016

Co jsem vypozorovala ve svém okolí,nemohu se ztotožnit s tím,že pokud se jedno kdo opět vrhne do manželství,je to vždy jednoznačně lepší volba. Vyjma toho,když je tam násilí a ohrožení na životě.

Anfiss 11.8.2016

Zajímavá kniha na toto téma je Manželství ,rozvod a nové manželství po rozvodu od Kenneth E. Hagin Přesto ani zde nelze napsat jednoznačně,že je to to ono. To ono si musíme najít každý sám před Panem. Pokud ti to rozhodnutí nepřinese trvalý klid, buď si jistý/jistá,že neděláš dobře.

anfiss 11.8.2016

Co je to svědomí? Přinejmenším laicky to je něco na co je člověk, který žije s Bohem v úzkém kontaktu, velmi citlivý. Pokud je jeho kontak s Bohem povrchní, troufám si tvrdit, že si potom takový člověk v životě udělá vždycky co chce a žádné svědomí mu k tomu ani neublíží, rozuměj tu zmiňovanou manipulaci, ani nepomůže.

filos12 11.8.2016

anfiss - obecně řečeno, svědomí je náš vnitřní soud o vlastních činech z hlediska dobra a zla, podle Božích pravidel. Tento soud probíhá jak před činem, tak i po činu. Ovšem že vždy se rozhodujeme správně - a někdy dokonce ne proto, že bychom nevěděli jak, ale zkrátka proto, že nechceme - a tak si hledáme úhybný manévr. A to je myslím princip, který měl jestrab na mysli - naše srdce. Protože Bůh nám o něm sděluje: ...Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu? - Jeremiáš, 17:9. Jinými slovy, jsme přímo mistry v ospravedlňování svých činů, zejména těch, které nejsou podle Boží vůle. A přesvědčíme se natolik, že dokonce dosáhneme klidu svědomí. Když to ale takhle děláme často, můžeme si svědomí tak otupit, že už nejsme schopni vidět správně vůbec nic... Jestrab tedy chtěl říci, že mít klidné svědomí ještě neznamená, že jsme udělali správné rozhodnutí - a teď nemám na mysli Tvůj nebo jiný konkrétní příklad, zkrátka čistě obecně.

filos12 11.8.2016

oprava - 3. věta měla znít - Ovšem že NE vždy se rozhodujeme správně.....

filos12 12.8.2016

jestrab - ano, manipulace ať již VNĚJŠÍ - neboli vliv silnějšího jedince nebo skupiny, jak uvádíš ty - nebo obyčejná AUTO-MANIPULACE, jak jsem uvedl jako příklad já - tedy raději si zvolím takové rozhodnutí, které je mi bližší - obojí žel ukazuje na to, že naše subjektivně klidné svědomí není vždy seriozním ukazatelem správné cesty...

Anfiss 12.8.2016

Jestřáb,filos12: Mne už pánové z této debaty vynechte :o )

faghira 13.8.2016

Jestrab - Nesouhlasím s touto Tvojí větou: Tedy nemůžeme ani dělat nic co sami chceme jen to co nám bylo umožněno nebo povoleno z Boží vůle. Není to tak, my máme svobodnou vůli, svobodnou volbu, nejsme spoutání Duchem Svatým. Ten, kdo spoutává je Satan. A pak člověk musí hřešit, i když nechce. Ale V Kristu je člověk svobodný, je to skutečnost, je to realita, ne nějaký pocit. Ale Bůh nás u sebe nedrží násilím. Bůh stojí o naši lásku. Já nerozumím, proč si protiřečíš. Jakým způsobem, čteš Bibli? A též co se týče Bible - Božího slova, o něm nelze filozofovat.

faghira 13.8.2016

Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“„Jsme Abrahamovo símě!“ ohradili se. „Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní‘?“
Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Jan 8:31-36

faghira 13.8.2016

„Všechno smím“ – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout. 1.Koritským 6:12 Pavel tím chce říci, že smí úplně všechno, takže má svobodu i hřešit, navrátit se zpět do hříchu, ale on sám se ve svém srdci rozhodl, že se tím nenechá ovládnout. Tohle je důležité vědět.

faghira 14.8.2016

Jestrab - A právě, když mluvíš o Jobovi, on mohl Hospodina proklet, tak, jak mu radila jeho žena. Ale neudělal to, věděl, že to zlo mu způsobil Satan. A co Ty, myslíš si, že je Bůh skutečně dobrý?

abby 14.8.2016

Budete skutečně svobodní pro mě znamená poznání toho, že právě všechno, co mě na tomto světě svazuje a omezuje je pomíjivé a ve srovnání s tím, co mi nabízí Bůh nedůležité. Ale i s tím, v čem žiju, můžu zacházet podle toho, jak to vidí Bůh, tedy vidět věci a lidi a děje Jeho očima, nebo se rozhodnout míchat páté přes deváté, nedbat toho, co řekl a žít si tzv. jak se mi to hodí. Následky má oboje. Teď poznáváme částečně, ale jednou poznáme v plnosti. Tolik jen krátká poznámka, do filozofických úvah se nechci zaplétat.

faghira 14.8.2016

Jestrab - Mluví z Tebe buď nevědomost, nebo nevěříš veškerému Božímu slovu. Je zajímavé, že některé Boží pravdy obhajuješ a jiné se snažíš vyvracet. Tvoje srdce je zatím nedokáže přijmout, tak si pomáháš nějakým lidským rozumováním a filozofováním, které jen odvádí od pravdy. No Ty asi opravdu žiješ v iluzi. Jinak hmotný svět je stejně reálný jako ten duchovní. Jak se Tě měl Bůh na něco zeptat, když jsi ještě neexistoval? Aby Bůh mohl s lidmi mít nějaký vztah, musel je nejdříve stvořit. Tento svět přece není svět podle Boha, ale podle Ďábla. Proto jsou tady lidé ve vězení, mají nemoci, jsou nešťastní, trpí bezprávím, atd. A protože si toho byl Bůh vědom, poslal na svět svého Syna Ježíše Krista, aby zmařil skutky Ďábla a vysvobodil uvězněné a spoutané, aby uzdravoval nemocné, sytil hladové, atd. Víš, že to je v Bibli. To je základ, o který se přít snad nemusíme. V Božím království pojem smrt neexistuje. K čemu taky? A pokud je někdo spasen, tak se nemusí bát smrti. Jsem ráda, že dobro vytlačuje zlo, že světlo vytlačuje temnotu. Naslouchej pokorně Bohu a On Ti ukáže, co je dobro a co je zlo. O kterých křesťanech ničitelích to mluvíš? Kdo je skutečně v Kristu a v jeho lásce, ten bude budovat a nikoli ničit. Ježíš říkal: ,,Poznáte je po ovoci.>

Uložit