kristian 47 let

kristian

Základní informace

Církevní denominace: Boží dítě skrz znovuzrození

Město: teď Praha, nebo spíš u Prahy

Co rád dělám: spím, pracuji, plavu, běhám

Oblíbená činost: sport, jídlo

Oblínebý TV program: nemám tv

Oblíbené knihy: Bible

Kde pracuji: ve firmě

O mém zaměstnání: je zajímavé (IT)

Fotky

Aktivita