Tradiční křesťanská rodina

Existují ještě dnes ženy, které touží po tradičním manželství, kde muž je hlavou rodiny a žena srdcem rodiny?

caputetdominus 9.11.2014

komentáře: (48)

caputetdominus 15.11.2014

Derek Prince uvádí, že při vzájemné poddanosti muže a ženy je ženě udělena zvláštní výsada. Ve svém vztahu k manželovi demonstruje vztah církve ke Kristu. Pak manželčina podřízenost není její povinností, ale zvláštní milostí.

plamineknadejenevyhasina 15.11.2014

Nj otázka je ovšem jak si to vykládají někteří muži....jako že žena bude puťka domácí, poslouchat na slovo co se i večerních nechutností týče...ale to je velký omyl....pravda je, že se dnes mnoho žen stává ,,velitelkami´´ proč? Většina mužů jsou bačkoroidní typy nebo naopak diktátoři...Já osobně bych chtěla biblické manželství, možná i rodinu...

plamineknadejenevyhasina 15.11.2014

jestrab omyl - ne nic proti sexu ten světe div se vymyslel Bůh :) ale prasárny ne :)

plamineknadejenevyhasina 15.11.2014

jestrab třeba různé úchylárny - mlácení u sexu atd, kakání a jiné nechutnosti...to už je třeba extrém ale jsou i drobné věci, které už normální nejsou a většina mužů i křesťanů, kteří nemají proměněnou mysl, je pak vyžadují po ženě i přesto, že jí osobně se to třeba hnusí...

kristian 15.11.2014

plamineknadeje: Před časem jsem přestal psát, diskuze na věroučná témata nikam nevedla. Asi jde spíš diskutovat na čistě praktická témata. Zaráží mě, že Tě vůbec napadne, že by muž křesťan vůbec takové věci mohl chtít. Znám řadu křesťanů, co jsou v manželství a nikdy jsem o podobných věcech ani neslyšel, vlastně ani u nevěřících. Dokonce si myslím, že ani v běžném pornu toto není, ale zde nejsem znalec. Já si myslím, že žena má muže poslouchat ve všem, jak píše apoštol Pavel, ne že to píše nějaký křesťanský autor. Samozřejmě to neznamená, že by poslušnost muži byla nadřazena poslušnosti Bohu. Žádná autorita není absolutní, krom Boha. Apoštol Pavel neměl vůbec potřebu vysvětlovat. Např. když bude muž po ženě chtít nevhodné sex. praktiky, tak nevyhovět. Když se muž nebude před jídlem modlit, tak tuto funkci v rodině má přejmout žena. Nedává tu docela dlouhý výčet, čím by mohlo být omezeno. Pouze píše, že žena má poslouchat muže ve všem, stejně jako u dětí stejnou poslušnost, tu mají mít vůči rodičům. A neřeší, když rodiče budou nevěřící, budou chtít něco proti Boží vůli atd. Přijde mi, že jsi vůči mužům nějak zaujatá. Sexuální touha je daná lidem od Boha, mužů kvůli tomu nejsou prasata a je třeba je brát i s jejich sexualitou. Mně přijde naopak daleko horší, že žena muži odpírá. Znám takové případy a je jich více, nebudu psát podrobně. Přitom právě o tom ap. Pavel jasně píše, žena muži a vlastně i naopak si nemají odpírat, aby je Satan nepokoušel. To je právě katolické učení, které spíše náznaky než přímo staví sex jako něco nečistého. A podobné myšlenky jsou v Indii, život v celibátu, který vůbec nemusí být čistý.

kristian 15.11.2014

S tématem souvisí, ap. Pavel ženě nedovoluje učit a dokonce ani mluvit ve shromáždění. Má se doma zeptat svého muže. To dává do souvislostí s podřízeností ženy. Dnes je většina církví a sborů od toho daleko, jsou farářky, kazatelky ap. a to není dobře. Já to vůbec neuznávám, aby žena kázala či byla ve staršovstvu. Tohle velmi souvisí s tím, jak je pak postavení muže a ženy i v rodině.

kristian 15.11.2014

Slovy jednoho bratra, žena se musí podřídit, i kdyby to byla doktorka a on byl řezník.

caputetdominus 15.11.2014

Sv. Ambrož píše o manželce muže: Nebyla ti dána za otrokyni, byla ti dána za manželku. Jinak, co se týče intimních praktik v rámci erotických her, i ty si musejí muž a žena předem dohodnout. Samozřejmě je třeba vynechat praktiky škodlivé či riskantní.

kristian 15.11.2014

caputetdominus: Světce moc neberu, ale proti té jeho větě nic nemám. Ani já jsem nemluvil, že manželka = otrokyně. Pouze zmiňuji pár biblických veršů, kde Pavel mluví o podřízenosti ženy, případně ženách jako kazatelkách ap. Jestrab: ano, v Písmu se nikde o praktikách nic nepíše. Idea submisivního muže mi ale přijde zcela zvrácená a aby např. žena muže bičovala, to mi přijde zcela proti tomu, co Pavel píše. Pak nelze mluvit o podřízenosti. Nakonec jaké praktiky, sexem je normální pohlavní styk, soulož a co jiného by jako mělo být? Zmíněno je sahání na prsa v Ezechieli 23 8 Nepřestala se svým smilstvem, které se naučila v Egyptě, když tam s ní souložili ještě zamlada, když osahávali její dívčí bradavky a vylévali si na ní chtíč. Takže sahat ženě na prsa mi přijde v pořádku, i když zde to je v kontextu smilstva. To ale vidím spíš jen jako vedlejší aktivitu při souloži, ne jako praktiku. Zkrátka jiné praktiky než soulož mi přijdou mimo, v Písmu nejsou a odkud je lidi znají? Učit se z porna?

caputetdominus 15.11.2014

Podotýkám, že mé příspěvky nejsou namířeny proti nikomu. Jsou jen přídavkem do diskuse. Co se týče erotických her, pak občasné erotické hry sexuologové doporučují. Obohacují totiž tělesné vzrušení ještě o vzrušení duševní. Bible především erotické hry nezakazuje. Pro tyto hry platí tři zásady: safe, sane, consensual (bezpečné, rozumné, smluvní).

caputetdominus 15.11.2014

Sorry, místo těch nesrozumitelných znaků byly závorky...

kristian 15.11.2014

caputetdominus Já nevím, co myslíte erotickými hrami, to není termín z Bible. Místy je Bible hodně explicitní, popisuje osahávání prsou, velké mužské údy. Ale o hrách či praktikách nic nepíše. Zmiňován je pohlavní styk a žádná jiná praktika. Nějakými praktikami by sestra právem mohla být pohoršená. Ale já věřím, že většina Božích dětích, mužů, takových není. Prostě chtějí, aby s nima žena spala a ap Pavel píše, že žena nemá muži odpírat. Tím mám téma vyřešené. Nějaké hanebnosti, co sestra psala, to vůbec nevím, odkud to má. To snad ani mezi nevěřícíma neexistuje, jako že mnozí nevěřící jsou skutečný dobytek.

plamineknadejenevyhasina 15.11.2014

kristian velké mužské údy jo? :D a kde ? :D právě co jsem četla Píseň písní tak žena obdivuje milého ale že by říkala něco ve smyslu hm hezký velký párek, nebo šaltrpáka..to sem tam teda nečetla :)

kristian 15.11.2014

Teda Petro, v Tobě se nevyznám. Jednou píšeš jak nějaká asexuálka, co by chtěla manželství, ale bez sexu. Jindy hodíš slovník, že docela koukám. Ty nevíš ty verše, odkud jsem to vzal? Čteš vůbec někdy Písmo? 2 verše, schválně odkud jsou: a vášnivě se oddávala svým záletníkům, jejichž úd je jako úd oslů a jejich výron jako výron hřebců. Tak ses ohlížela po mrzkosti svého mládí, kdy v Egyptě ohmatávali bradavky tvých mladých ňader. Ten překlad zvl. 2. verš je méně přesný, z Ekumenky, tam to je bez poznámek. Žádný velký párek či šaltrpáka, doufám, že tak nekomentuješ pacientům, když je s doktorem prohlížíte! Ale v lidové mluvě se říká, ten ho má jako kůň - což je obraz vzatý z Bible. Ještě přidám jazykovou poznámku. V lidové mluvě se říká, ten se toho drží, jako lejno košile. Teda, jedno slovo se říká trošku jadrněji, že. A víš, že i tohle rčení má verš, který používá podobný obraz? To už je těžší hádanka, to první najdeš snadno ty verše, ale to s tou košilí, to nevím, jestli najdeš - je to v Novém Zákoně.

kristian 15.11.2014

jestrab: Máš tam plno věcí, zareaguji jen na něco. Homosexualita je perverzí, zvráceností, protože jde zcela mimo Boží plán. Boží plán je spojení muže a ženy. Ne aby muž zasouval svůj úd do konečníku muži. Místo plodného spojení tu je něco neplodného, zcela zvráceného, než jak byl Boží plán. Navíc mi to přijde silně eklhaft, prý ve stáří ti homosexuálové mají problém se samovolným únikem stolice. Submisivita muže je taky výměna role muže a ženy, naopak než jak Bůh ustanovil Člověk nemá právo to svévolně měnit. Když už zmiňuješ explicitně ty praktiky, tak pro mě je nepřijatelné cokoli mimo klasickou vaginální soulož. Zde jsou orgány od Stvořitele na sebe uzpůsobeny, ostatní jsou náhražky a perverze. Jinak že se muži líbí ženská prsa, tak to Písmo uvádí i v pozitivním kontextu. U toho negativního případu vadilo smilstvo, ne forma, tj. že při souloži jí osahávali prsa. Pokud jde o bičování, tak mi přijde perverzní jak při sexu, tak i v náboženské praxi. Je to snaha o sebevykoupení, pokání je být v mysli za jedno s Bohem a Jeho Synem a ne si způsobovat utrpení. Jedině Kristovo utrpení vykupuje, svůj význam má i mučednictví. To ale není cestou, kterou si člověk předem zvolí, to je něčím, co Bůh dopustí. Na člověku je pouze neuhnout před tím a ne to vyhledávat. Ale sám se mrskat, to není něco, co by mělo jakoukoli oporu v Písmu.

kristian 15.11.2014

jestrab: Pokud se někdo obrátí, skutečně, pak za normální beru, že takový člověk třeba hned zlikviduje svůj pornomateriál, co doma měl. K tomu ho nemusí nikdo vybízet, pokud uvěřil skutečně, tak toto mu připomene Duch Svatý. Pokud jde o sexuální praktiky, tak je-li v někom Boží život, tak taková věc by mu okamžitě vadila a cítil by, že není v pořádku. Pro mě není obrácení, že někdo se začne učit jiný způsob života a postupně to uplatňuje. Prvně to je, že je v něm nový život. Ten ihned působí, určité věci tu s vírou a Kristovým životem v tom člověku nejdou dohromady a to hned. Jistě, řadu věcí se člověk učí, ale určité věci jdou pryč hned. Myslím tím ciziložství, smilstvo, alkoholismus, kouření, drogy atd.

caputetdominus 16.11.2014

Intimní život muže a ženy je mystérium - tajemství. Proto se o erotických praktikách v bibli téměř nic nedočteme. Je jen věcí muže a ženy, jak se vzájemně uspokojují, protože mezi partnery je dovoleno vše, co vyhovuje jim oběma a co neporušuje zákon. Dokonce submisivita žen v ložnici neodporuje příkazu, aby se ženy podřizovaly mužům. Ovšem taková podřízenost i v ložnici vyvolává excitaci jen u submisivních žen. Tradiční manželství není pro dominy.

caputetdominus 16.11.2014

jestrab: Obávám se, že přeháníte, za znalce se nepovažuji.

caputetdominus 16.11.2014

Je milé, kolik pánů se zapojilo do debaty. Ale kde jsou ty ženy, které se hlásí k biblickým morálním normám?

arundar 17.11.2014

Někdy se zdá, jako by spojení křesťanská rodina znamenalo rodina žijící tak, jako se žilo na přelomu letopočtu. Jenomže od dob Kristových se mnohé změnilo. Jako společnost postupně dospíváme. Někdy se zdá, že mi křesťané bereme Bibli jako něco, čemu se dnes říká know-how. Jako učebnici, kde očekáváme přesný a podrobný návod, jak žít na tomhle světě, abychom se pokud možno Bohu líbili a nic nezvorali. Ale uvědomuje si tu někdo, že kdyby tohle Bůh udělat chtěl, tak by snad musel zvládnout tu Bibli napsat líp? Představa, že existuje konkrétní návod, jak se mám rozhodnout v každé situaci svého života, je svým způsobem lákavá. Zbavuje totiž odpovědnosti. A odsouvá Boha na pozici soudce, který teda nakonec rozhodne, na kolik procent se mi podařilo dodržet, co řekl v Písmu - a řekl to nesrozumitelně, aby to nebylo tak jednoduchý, to by se do Nebíčka dostal kdekdo, že jo...----- Hledat v Bibli univerzální návod, jak žít manželství, který bych mohla vítězoslavně zkopírovat na křesťanskouseznamku, má prakticky stejnou šanci na úspěch, jako snažit se totéž najít v libovolné jiné knize stejného rozsahu. Jsem si celem jistá, že nic takového tam není. Na druhou stranu, pokud vezmu Bibli, a budu se modlit, a budu se ptát Boha, jak mám konkrétně já žít jako manžel/manželka, je téměř jisté, že tam potřebnou odpověď najdu. Podle všeho, co vím o křesťanství, se zdá, že Bůh touží žít s námi ve vztahu. Ale je dost dobře možné, že se mýlím...-----Osobně si myslím, že doby, kdy nebylo ženám doporučováno mluvit ve společenství, být autoritou, jsou pryč. Možná měl Pavel až příliš často tendenci vydávat svoje osobní názory za obecnou pravdu... Přístup k ženám se změnil, stejně jako se změnil přístup k otrokům, jsme o dva tisíce let dál. Pokud jsou muž a žena oba dostatečně zralé osobnosti, měli by si být vzájemně partnery, jsou schopni se domluvit a netřeba se ohánět nějakou podřízeností. Pokud jeden z manželů není schopný dělat rozhodnutí a nést za ně následky, musí holt rozhodnout ten druhý, když je ochotný to udělat, na to nepotřebuju hledat citáty v Bibli.

arundar 17.11.2014

Ještě mě napadá jedna věc. Vztah Krista a církve bývá přirovnáván ke vztahu ženicha a nevěsty. Co když to otočíme? Skutečnost, že Ježíš je hlavou, pánem církve, se projevilo jak? Dal život celému světu a nám všem, dává nám všechno, co potřebujeme a má pro nás připravený luxusní bydlení. Když to bylo potřeba, šel se za nás bít se zlem až na smrt. Je nám absolutně věrný, i když my mu zahýbáme s kdekým a vždycky na nás čeká s otevřenou náručí. A tak by se dalo pokračovat dlouho... Pokud by byl takový muž - neuznala by ho každá žena jako hlavu rodiny?? :D.

arundar 18.11.2014

jestrab: Možná jsem to nevyjádřila dostatečně jasně. Neměla jsem namysli, že by Ježíš měl být hlavou konkrétní rodiny, ale že kdyby se muž (jakýkoli), choval ke své rodině způsobem, jakým se Ježíš chová ke své církvi, nebo se tomu aspoň snažil blížit, neměla by asi žádná žena problém s tím, aby byl hlavou rodiny. Když však muž chce, aby byl považován za hlavu rodiny, a přitom se takto nechová, naopak dává přednost vlastnímu sobectví před dobrem své ženy a dětí, ta pozice vůdce, hlavy, mu nepřísluší, i kdyby si to obhajoval tisícem Biblických citátů.---S tím, co píšeš o Pavlovi souhlasím. Přijde mi smutné, když se křesťané snaží svůj život, žitý v jiné době, jiné mentalitě, jiných podmínkách... napasovat do Pavlových výroků. Možná je to důsledkem malé důvěry v Boha?----- Zase tak úplně si nemyslím, že by církev, autorita, nehrála důležitou roli ve výkladu Bible. Přeci jen v minulých dvou tisíciletích žilo mnoho inteligentních a vzdělaných lidí, kteří věnovali podstatnou část života snaze porozumět Bibli. Jejich poznatky si s sebou neseme jako dědictví - podobně jako nemusí každý člověk znova vymýšlet kolo, vynalézat psací stroj a formulovat teorii relativity, nemusí ani se studiem Bible začínat od nuly. Bez takové pomoci by se mnohé knihy Bible proměnily v řadu těžko pochopitelných výroků sestavených ze slov, jejichž významy aby si člověk hledal ve slovníku... Jenom to nemůže skončit POUZE u naslouchání cizímu výkladu. Ten totiž může být klidně pravdivý, ale nemusí to být celá pravda, zvlášť ne pro tuhle konkrétní situaci v životě tohoto konkrétního člověka... Zatím neznám lepší způsob, než stát na ramenou obrů (=vědět, jak tento výrok chápali jiní lidé přede mnou) a ptát se Boha, co tím chce říct mně...

caputetdominus 18.11.2014

Biblické normy chování jsou normami obecnými. Je třeba je vykládat a používat s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem posuzovaného případu. S ohledem na uplynulý společenský vývoj nelze normu chápat tak, že ženě je uloženo podřizovat se muži. Na druhé straně ale není zakázáno, aby žena se podřizovala svobodně a dobrovolně, když nechat se v životě vést mužem je pro ni příjemné.

arundar 18.11.2014

jestrab: Mám takový pocit, že s tím vzorem pro hlavu rodiny pořád nerozumíme :D. Podle Tvojí logiky by člověk, který se chce podobat Ježíši, musel nosit sandály, tmavé kontaktní čočky a zajít na plastiku nosu... Je podobnost a podobnost. Ještě to můžu zjednodušit na - muž má právo nazývat se hlavou rodiny, pokud dělá všechno proto, aby miloval svou rodinu stejně intenzivně, jako Ježíš miluje svoji církev. - líp už to napsat neumím. ---- Nevidím problém v tom znát čtyři různé výklady jedné pasáže Bible a přitom chápat, že na každém z nich je něco pravdivého, i když si navzájem protiřečí. Stejně tak můžu znát několik úvah nad jinou pasáží, aniž bych věděla, která je pravdivá a která ne. Ani není nutné si to všechno pamatovat - lidská mysl je zvláštní a i věci, o kterých si myslíme, že už jsme je zapomněli, se mohou najednou vynořit v nečekaných souvislostech. A občas jsou ty souvislosti takové, že Ti nezbyde než padnout na zadek, a zírat s otevřenou pusou. Bůh je na překvápka expert :D. Rozhodně neplatí, že pravděpodobnost spásy se zvyšuje s množstvím znalostí Bible. Bible není od toho, aby si jí člověk pamatoval, nebo si pamatoval její výklady. Skrze Bibli nám Bůh dělá radost, učí nás být jeho dětmi. Nemusíme ji využívat, když nechceme, ale proč to nedělat, když je to fajn :D. ----- Pokud si můžu dovolit do Tebe trochu rýpnout - zbav se hořkosti. Kašli a lidi, co si myslí, že to vědí líp - třeba to líp vědí - no a? Jdi za pravdou, tak jak ji poznáváš, to je Tvůj úkol. Je důležité věřit v pravdu a následovat ji. A že se někdy mýlíme? Jsme lidi, co bys čekal...
--- BTW: pokud skutečně věříš, že sex je nečistý, tak se nechal indoktrinovat nesprávnými lidmi :D. Pokud bereš svoji existenci - existenci jakéhokoli člověka - jako dobro, jako věc Bohem zamýšlenou, pak nemůžeš sex zavrhovat, neboť čáp a vrána děti nenosí. Pravda, dnes lze vytvořit zárodek člověka i jinak než při sexu, ale to už sem nepatří :D.

arundar 18.11.2014

caputetdominus: Samozřejmě, že i dnes existují ženy, které by se rády nechaly mužem vést. Když na to ten muž má...

mirushak 18.11.2014

znám fungující tradiční křesťanské rodiny, takže ano - existují (jaké to bude procento nevím, radši neodhadovat).. a taky bych ráda takto žila, ale taky vím, že se leccos snadno řekne, pokoušení jsme pořád..

tibe 19.11.2014

Hiearchie je: Otec, Syn, muž, žena. Muž je pro rodinu kněz, prorok, král. Ale ne jako ti z pohádky, ale na ochranu rodiny, ten kdo vládne má rád a je zde pro službu a určitě ne jako je dnes zvykem, že svoje vykořisťuje (funkce dnešní vlády- bohužel, ale v křesťanství je to obráceně, je to prostě jinak). Žena je jako církev, svého muže miluje, chválí, někdy- a to dost často na něj nadává. Jako každý, kdo někoho má rád a protějšek neplní co podle nás má ten Bůh (muž) dělat. Je to prostě o odpovědnosti. takže muž se za rodinu modlí, učí ji (děti), rozhoduje.

tibe 20.11.2014

neřekl jsem rodinu, ale učí jen děti. V našich rodinách tohle přebírá, co vím babičky. Vše se děje v lásce a vzájemném respektu.

tibe 20.11.2014

teda takhle by to mělo být a pak není problém. spousta žen si komplikuje život, protože chce rozhodovat, kolikrát jsou chytřejší než jejich manželé a t d

kristian 21.11.2014

Teď jsem přečetl Petrovy epištoly, octituji 1.Petr 3:1 Vy, ženy, se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, - ale doporučuji přečíst celou tu kapitolu. Je docela zvláštní, že apoštol Petr tu nařizuje poslušnost žen vůči muži a to dokonce i v případě, kdy muži odmítají Boží Slovo, tj. neobrácení, rebeličtí muži. Poslušnost ženy má být i zde! Přijde mi, že dosti sester má jiný pohled, přitom se považují za horlivé křesťansky, hledají horlivého Božího služebníka. Ve skutečnosti mají v srdci rebelický postoj, přestože navenek se snaží vypadat velmi zbožně. Dřív tu navzdry vysokému procentu lidí v církvích asi tolik obrácených lidí taky nebylo, nicméně tu bylo určité povědomí o morálce. Předmanželský sex se všeobecně považoval za špatný, byl tu i tradiční model rodiny, který měl rozhodně blíž k biblickému pojetí než současné emancipační a feministické trendy. Přijde mi, že nárůst nemravnosti jako smilstva, pornografie atd. jde ruku v ruce s odmítáním ženské a mužské role. Vůbec si tu dřívější dobu, třeba před 100 lety neidealizuju. Ale v některých věcech tu vidím prostě další úpadek. Možná s tím souvisí i změna postojů k homosexualitě, dřív to bylo všeobecně odsuzované, trestný čin, nyní to má značnou podporu a obávám se, že většina lidí ve společnosti homosexualitu do značné míry toleruje. Tj. nevidí na ní nic špatného.

kristian 21.11.2014

Někomu přijde, že jsem možná splácal moc věcí dohromady, co spolu nesouvisí. Když člověk nahlédne na feministické agendy, která se studuje i na vysokých školách pod hlavičkou genderových studií ap., tak zjistí, že téma odmítání mužské a ženské role je spojováno např. se schvalováním masturbace či dokonce homosexuality. Nejde jen o rebelii vůči muži, což je ovšem rebelie vůči Bohu a je to teda stejný hřích jak čarování a modlářství. Jde i o nečistoty různého kalibru, kde to končí ohavností homosexuality. Dále, pokud je dominantní matka, tak se to prý může projevit i vznikem homosexuality u syna - toto jsem slyšel, docela tomu věřím, ale nejsem schopen to biblicky doložit.

Allahu_Akbar 23.11.2014

Právo šaría mluví jasně není o čem diskutovat.

Profimasaze 1.2.2015

A který muž žije každý den s Ježíšem ať se ozve!

Profimasaze 1.2.2015

Který muž má rád děti a umí jim ukázat správnou cestu je vítán třeba jako kamarád

georgi 9.3.2015

Zde jsou vidět jasné bláboly těch, jenž na všechno mají svůj názor, jen to nejdůležitejší zapoměli CO ŘIKÁ BÚH, SODOMA, GOMORA !!!, Pán Ježíš řiká : Ovce moje znají MUJ HLAS a následují mne , je zde alespoň JEDNA které by byl autoritou Ježíš Kristus a ne názory, pŕedstavy a své fantastmagorie ???. Sodoma, Gomora !!!

georgi 9.3.2015

Tohle patří těm, co chtějí následovat Pána Ježíše v Jeho Pravdě a Duchu Svatém :

Bůh řiká :
Kor. 3., 20 18 Ženy poddány buďte mužům svým tak, jakž sluší, v Pánu...
Ef. 5:22-24 : 22 Ženy mužům svým poddány buďte, jako Pánu. 23 Nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus hlava církve, a onť jest spasitel těla.
24 A protož jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ve všem.

Vím jen o jednom, který se protivý Bohu ve všem, odporuje MU ve všem, zpochybňuje JEHO SLOVO všude, vždy a ve všem , byl od počátku, a je pořád, ale jeho konec přijde !. Nevedeme boj proti tělu, ale proti DUCHUM TEMNOSTI TOHOTO VĚKU !!!. Dnes nejsou cirkve Kristovi, ale kluby kde se vedou diskuse nad tím co je správné, místo toho aby se hledalo to CO JE BOŽÍ !

Uložit