Pravá jména biblických hrdinů

Zajímala by mě co nejpřesnější jména, která přináležela biblickým hrdinům. Tedy, ani ne tak vlastní zápis mně neznámým písmem, ale výslovnost.

Pokud by někdo někoho věděl, blíže.. především bych ráda Ježíše, Jana Křtitele, Pannu Marii a Marii z Magdaly.

TinaTina 2.9.2014

komentáře: (43)

Adam84 3.9.2014

Když si třeba nalistuješ na wikipedii,a budeš chtít znát více o jménu Ježíš,tak se dozvíš zajímavé věci.----- Cituji; Jméno Ježíš je česká podoba řeckého Ίησοῦς (Iésús), které vzniklo helenizací vlastního jména יְהוֹשֻׁע‎‎ (Jehošua), případně staženého tvaru יְשׁוּע‎‎ (Ješua), což je židovská forma jeho jména, spolu s přívlastkem ha-Nocri tj. Nazaretský. První část jména (יָה) je zkrácenou formou Božího jména „JHVH“, druhou část pak tvoří sloveso יָשַע‎‎ (jáša‘) „pomáhat“, „zachraňovat“, „spasit“.----( zdroj; http://cs.wikipedia.org/wiki/Ježíš_Kristus#Jm.C3.A9no ) ... Když budu vycházet s toho co říká tento zdroj,budu muset konstatovat,že je to LEŽ. Jehošua se píše hebrejsky Yehoshua,nebo Yeshua.Což je taky lež,protože ve staré hebrejštině v době našeho spasitele neexistovaly samohlásky..natož aby se tak někdo jmenoval. :) YE-Ya znamená pán.Slovo shua hebrejsky znamená bohatství( http://biblehub.com/hebrew/7770b.htm ).Takže když tyto dvě slova spojíme ,,Pán Bohatství ´´..což jak si neznamená ,, spasitel ´´ . Hebrejsky se spasitel,zachránce řekne YASHA ( http://biblehub.com/hebrew/3467.htm ). Když na konec tohoto slova přidáte koncovku ,,Ya´´ bude to znamenat ,,můj´´. YASHAYA=Spasitel Můj,Můj Zachránce,Záchrana od Boha...(Jašája) ... Řecký překlad IESOUS znamená=Sláva Zeus .. o tom možná příště.((Vyjděte z Babylonu)) : -)

TinaTina 3.9.2014

To je na mě nějak těžké, co Ti z toho teda vychází Adámku? Jašája? To jsem nikdy neslyšela :-) Zvláštní. Yashaya.

Díky :-)

amper01 3.9.2014

Proč pannu? To si jako myslíte, že si s Josefem nikdy... ehm... neto? Já mám za to, že po porodu už žila jako každá jiná vdaná žena... Určitě byla prima máma a skvělá manželka ☺

TinaTina 3.9.2014

amper: Promiň, já myslela, že ji tak nazýváte, že je to docela ustálené. Ale poznal jsi, o koho jde, ne?

stepb 3.9.2014

Jednorozený syn znamená co? A kolem tzv.Kristových bratří panují různé spekulace, například bratři se říkalo i bratrancům....nebo když fakt festovně prohrabeš bibli najdeš nějakou Marii kleofášovu Matku Judy a Jakuba? jestli se nepletu a těm se u nás říká bratr páně, někde jsem četl celý článek kde bylo pojmenováno kdo ke komu patřil.....Pravoslavní zas trvdí že to mohli být synové Josefa z prvního manželství, tedy nevlastní bratři a sestry.............. rozhodně pokud jde o Marii-Jednorozený znamená že je jen jeden, opět je něco v bibli napsáno jasně a opět to někdo nerespektuje a vykládá si to jinak.........Milostí plná řekl anděl, obyč. člověk řekl Ampér ...... ☺

stepb 3.9.2014

Tino to jsou klasické rozdíly mezi katolíky a protestanty.... ☺ protestanské vnímání Marie= inkubátor a pravoslavné a katolické přesvatá bohorodička

TinaTina 3.9.2014

stepb: Mně už to asi došlo, vždyť to znám odjinud. Tam si říkali kristovci. Nic, do tématu to nepatří, smáznout to nemohu, nechala jsem se na chvíli zmást, že jsem zas něco napsala nevhodně, vůči křesťanům. Ono.. já si na tu Pannu Marii taky zvykala a ještě i zvykám, ale beru ji jako standardizované označení, proto jsem ji tak napsala.

Faghira 4.9.2014

Vidím to jako amper, vždyť je psáno v Bibli, že Ježíš měl bratry. Marie byla naplněna milostí a poctěna Bohem, že si ji vybral pro své veliké dílo. Žila svatě, ale nikde není v Bibli psáno, že se narodila bez dědičného hříchu, nebo že je Královna nebes, to jsem tam tedy nikde nenašla.

stepb 4.9.2014

Faghíro jak jsem řekl kdyby sis fakt pořádně prohrabala bibli najdeš který údajný bratr patřil které matce,...... dále proč by Ježíš svěřoval Marii Janovi, když měla kupu dětí? Královna je ve zjevení sv. Jana žena oděnná sluncem z měsícem pod nohama z korunou z 12-ti hvězd, je to první mariánské zjevení, zachyceno v bibli, to že byla bez hříchu je tradice, to je výrok odvozený pod duchem svatým- že Bůh dal svému synu čistou matku bez hříchu, Ne pro její nějaké zásluhy, ale pro své mateřství Božímu synu... Nic nečistého neuzří boha je psáno, nic nečistého tedy nemůže porodit Boha... v protestanském pojetí je Maria jen inkubátor.. v našem pojetí přesvatá bohorodička, ne kvůli jejím zásluhám, ale kvůli Bohu, a dálele je pravda že zásluhy byli, tím jak boží vůli plnila............. Nechte si svoje pojetí a katolíkům a pravoslavným nechte taky svoje pojetí, vůbec nemá cenu o tom diskutovat, stejně nikoho nikdo nepřesvědčí............. vy budete říkat inkubátor, já svatá bohorodička a furd budem kroužit dokola.....

TinaTina 4.9.2014

Prosím pěkně, zde jsem vkládala svůj dotaz ke jménům biblických hrdinů. Pokud se domníváte, že Mariin soukromý sexuální život je vhodné téma pro veřejnou diskusi, mohli byste si založit vlastní téma? Díky.

kristian 4.9.2014

Vracím se zas do diskuze, i když v tak velkém rozsahu přispívat nechci. Královna nebes je přece v proroku Jeremiáši, šlo o pohanskou bohyni. Čistě náhodou ten titul má katolická modla - Maria. To není biblická Marie, ale uměle vytvořená modla. Narozena z neposkvrněného početí, nepoznamenaná dědičným hříchem, bohorodička (Písmo ten titul nezná), Matka Boží, opět nebiblický termín. A taky navždy zůstala panna, protože pro katolictví je sex něco nečistého (srovn sex. skandály řady kněží, pomíjím smilstvo, myslím spíš pedofilii, prznění chlapců ap.). Zákonitě muselo vadit, že měl Pán Ježíš bratry, o kterých se vícekrát píše. Takže z nich jsou bratranci - což je jen katolická lež a dezinformace. Označení bratr má v Písmu víc významů, jenže vždy jde odlišit, jestli jde o bratra - jiného Izraelce případně bratra v Kristu od bratra rodného, tj. syna aspoň jednoho z rodičů. Že měl někdo bratry jako sourozence, o tom se píše v Písmu mockrát. Pokud by nešlo o rodné bratry, potomky jednoho či obou rodičů, tak by pak dané pasáže zcela postrádaly smysl. Např. Abímelek měl 70 bratrů, což byli synové téhož otce. I král Šalomoun měl bratry - i zde mluvit o bratrancích by bylo naprosto mimo. Podle katolického výkladu tedy jediné užití slova bratr pro bratrance je v případě Ježíšovy rodiny. Přitažené za vlasy, každý cítí, že to je nesmysl. Ale katolíck v rámci poslušnosti učení církve tomu slepě věří. Co je v Písmu přímo, to ho nezajímá, musí mít správný výklad, který popře, co Písmo fakticky píše. Inu, jednota nade vše. Reformace a návrat k Písmu je právě odvrácení se od těchto lidských výmyslů.To úzce souvisí s odmítnutí autority papeže i autority biskupů, jako nejvyšší autority. Mimochodem, reformace přišla pro obzvlášť pohoršlivý život představitelů církve. Více papežů, papeži měli děti, nemluvím o biskupech, kardinálech. Hlad po majetku, život v přepychu a současné kázání chudoby. Ten výčet by mohl být daleko delší. Katolická církev fungovala i jako nejvyšší světská moc, nebo se o to snažila. Schvalovalo se jmenování biskupů v každé zemi (tak vznikli anglikáni, papež neschváli, biskup byl jmenován přesto) i to, jestli např. panovnické dítě má právo dědit trůn. V pravoslaví je zas patrné podlézání moci, např. v Rusku byli patriarchová schvalováni KGB a hlavně, oni církev řídili tak, jak jim strana a kgb nařizovali. Po pádu sovětského režimu prvoslavná hierarchie má značný vliv ve státě, mj. se silně zasazuje o to, aby v zemi nesměli působit např. katoličtí kněží či evangelikální misionáři.

kristian 4.9.2014

stepb: S Tebou se moc diskutovat nedá, už jsem psal, je to jak se svědky Jehovovými či komunisty. Co se nehodí, to se přejde a omílá se dokola to svoje. Ujišťuji Tě za sebe a nejspíš i za ostatní, že svou argumentací vážně nikoho nepřesvědčíš. Já jsem reagoval jen na ty nehoráznosti, co jsi psal. Tohle je smíšená seznamka, ne katolická, ale je otevřená pro katolíky i protestanty. S katolíky nesouhlasím, co o tom n áboženství si myslím jsem už psal víckrát. Ale nemám potřebu do nich rýt či otvírat kontroverzní témata, kde bych napadal samu podstatu katolicismu. Reaguji spíš jen proto, že před pár dny nikdo neodpovídal. A k těm nehoráznostem jsem se vyjádřit chtěl. Asi bys měl respektovat, že tu jsou různí lidé a nepsat schválně a furt dokola své katolické rozeštvávání. A jako pozvaný řečník do evangelického sboru, kde krom tématu se musel rozpovídat o papežšké neomylnosti. My fakt víme, čemu katolíci věří a nestojíme to slyšet omílané dokola. Na internetu je i katolický katechismus, když budu chtít něco vědět, tak se obrátím tam. Tvoje informace jsou pro mě bezcenné, ty nemáš oprávnění za katolickou církvev mluvit, nejsi kněz ani katechceta.

kristian 4.9.2014

oprava. mělo být: asi jako pozvaný řečník do evangelického sboru....

Faghira 4.9.2014

kristian: Ano, vím, to jsem tam mohla uvést, že královna nebes byla pohanská bohyně, ostatně katolická církev má mnoho znaků převzatých z pohanských náboženství.

Faghira 4.9.2014

Stepb: nemohu nereagovat na to, co jsi napsal o těch verších ve Zjevení Jana - žena oděná sluncem z měsícem pod nohama z korunou z 12-ti hvězd, zcela jistě nepředstavuje Marii, ale církev svatou a těch dvanáct hvězd bude buď 12 apoštolů nebo 12 Izraelských kmenů, pokud to říkám špatně, ať mě někdo opraví nebo doplní.

stepb 4.9.2014

Je to Marie, jako předobraz církve, jelikož církev Ježíše neporodila, ale vykládejte si to klidně jako církev. 5 Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu...

stepb 4.9.2014

Jinak Kristiane pokud jde o Kgb a komunismus zajímalo by mně kde byly vaše denominace v těch letech, vím že komouši umučili xy kněží a řeholníků jak v řkc tak v pravoslaví....někteří se přízpůsobili režimu a byly v pohodě, ale u nás takový toufar byl umučen a v polsku popielužko, když půjdeme dál tak za války se obětoval sv. Maxmilián Kolbe.... toto mučednictví položit za Krista život, nějak neumím spojit s váma, neznám žádný příklad od vás...z těch dob..proč to vaše jestli někdo vůbec byl není známé........ Je vidět že tě něco nadzvedává ze židle, nevím jestli si jen s tou špínou o nás vystačíš........Nedávno jsem četl článek o Mariánské úctě v protestantizmu, že zpočátku byla, nejen u Luthera ale i dál, někde že ještě je, ale aby se dobře rozeznávalo, kdo je protestant a kdo katolík začalo se to u vás striktně radikalizovat..... a sleduju, že ty jsi radikalizovaný jako už celkem dost..... ;)

kristian 4.9.2014

Obávám se, že na jednoho vězněného kněze tu bylo deset těch, co spolupracovali s StB a byli v Pacem in Terris. A početně nevím, přijde mi, že bylo možná víc popravených komunistů než kněží. Slánský, Klementis, Sling, Závodský a bylo jich víc. A Husák tomu ušel jen díky tomu, že sice přiznal, ale vždy přiznání odvolal. To, že byl někdo obětí komunismu neznamená, jaký to byl člověk. Zápotocký byl v koncentráku (dělal tam ovšem kápo), podobně rumunský diktátor Causescu. Nacisti taky popravili řadu komuistů, i když ti popravení komunisti byli někteří taky pěkní gauneři. Ale vysvětli mi radši toho nemravného kněze, co prznil chlapce, myslím jmenuje se Merta. Nejhorší je, že jeho zločiny kryl arcibiskup Graubner. Tohle byl ovšem celosvětový trend, nejvyšší představitelé kryli zločiny kněží, které se týkaly zneužívání dětí. Tipuje, že těch pedofilů v naší zemi bylo víc než popravených kněží. Bolševik popravoval každého, jak se mu zamanulo. V Olomouci byl dřív biskup Vrana, který silně kolaboroval s režimem. Kompromisy dělal i arcibiskup Tomášek. Pan kardinál navíc požehnal i okultistovi Ferdovi, kat. knězi. Ten byl taky nějakou dobu v kriminále. To ale neznamená, že nebyl okultista. V protestantských církvích byli kolaboranti taky, bolšán si hlídal, aby do vedení církví dostal své lidi. Po revoluci ale se církve těch lidí zbavily, např. slezská evangelická církev, vyhnali biskupa - estébáka, který si pak založil svoji malou církvičku. Moje víra ale nestojí na nějakém biskupovi, papežovi či páterovi. Já totiž posuzuji, jak kdo káže, jak žije a přijímám jen službu lidí, kteří kážou ve shodě s Písmem. Nemusím slepě přijímat, co mi někdo řekne, na rozdíl od Tebe. Vážím si lidí z různých církví, jsem schopen od nich přijímat výklad Slova. Naše jednota není v tom, že jeden člověk rozhoduje o všem a ostatní ho poslouchají. Mám jednotu s řadou křesťanů z různých církví (tím nemyslím katolíky, s těma jednotu mít těžko a taky jednotu nechci).

stepb 4.9.2014

Výborně, myslím si že většího demagoga jsem již pěkně dlouho nepotkal, gratuluji k vynikajícímu výkonu a neznalosti dějin........ Koukni se třeba na tohle video: https://www.youtube.com/watch?v=4G_XBBVOtBU takhle komunisti zmasakrovali kněze kvůli evangeliu, plivat na jeho oběť to už chce hodně velkou dávku lží.

stepb 4.9.2014

Znevažování pronásledování a perzekuce katolických kněží a řeholních sester za komunismu i jindy, by se dalo přirovnat k tomu když někdo popírá, či znevažuje holokaust, toto se mi z duše hnusí, co to jen můžeš být za člověka...

stepb 4.9.2014

Ještě že znám normální slušné protestanty...tady s tímto ultras diskuse možná není...

potap 5.9.2014

Tak tedy jak se to řeknou jména? Z řečtiny je to lehké, stačí se naučit řečtinu a většinou to jde přečíst. Nesouhlasím však s výslovností Ιησους jako Iésůs, přeci jen tohle není latina, mělo by to být Ijésůs s dodaným J mezi i a dlouhé e (étu). Další věc je, jak má ten člověk nahoře napsané nad ου ten oblouček, tak to byl tzv. průtažný přízvuk, kde melodie hlasu šla nejdříve nahoru a dolů, což dnes neumíme napodobit, jelikož jako češi máme tak akorát důrazový neznatelný přízvuk na první samohlásce většinou akorát a podobně jako v hebrejštině. Samozřejmně řečtina má pět pádů, takže ne vždy to budu uvádět asi v nominativu. A ty délky tam nejsou na srandu. Další jména v řečtině se čtou třeba Ijóanés (Jan), Héródés, Ijóséf, Abraam (řečtina neměla H, leda jako těžký přídech, pokud slovo začínalo na samohlásku, proto u druhého písmenka třeba zvedla melodii, či ji snížila), Isaak, Ijakób, Rachél ... Mariam, Simón - Petros, Andreas. Mnohem zajímavější je jak byl třeba přeložen Jozue do řečtiny v tzv septuagintě ještě před Ježíšem - právě jako Ijésůs - Ιησους. Tak to by byl Jozue. Hebrejsky by se četl Jozue asi jako Jehóšua' kdybys trochu ubrala to e po j. V Numeri třeba zkráceně jako Hóše'a - z plného tvaru hóša'jáh - přivodí spásu Hospodin. Tady jde o otočení akorát stejně jako v češtině máme dvě stejná jména Slavomír a Miroslav, zkráceně Slávek a Mirek. Když tomu vezmeme Izajáše - Ješa'jáhú s tím, že opět uber to e po prvním j. a Ozeáš se píše zas Hóše'a, dokonce angličané Ozeáše dodnes píšou Hosea. Prostě to jsou hlavně teoforní jména. Ve starém zákoně jasné pokud se jmenuje někdo syn mého krále, proč je potom dál opravdu králem. Ve starém zákoně mají jména smysl. K těm tvým jménům ok, Magdaléné Maria - se zvednutím melodie nad I pokud tě to potěší :-D, Ijóanés ho baptistés. Jinač na výslovnost si můžeš jít za jakýmkoliv knězem, který studoval řecky, latinu a hebrejštinu. Tady mezi námi laiky máš akorát to, co ti opíšeme odněkud odjinud.

potap 5.9.2014

Ach jo, jde vidět, že jsem zas mazal. Některé věty pak nemusí dávat smysl, kor když tam není nic.

potap 5.9.2014

A ještě navrch toto skvělé fórum mi mění slova a nedovoluje upravit předešlý příspěvek ... občas to A na konci divných znaků je konec jména, podobně jako jáhú.

potap 5.9.2014

k Adam84 - samohlásky se nepsali u všech starověkých jazyků, protože těm co uměli číst bylo jasné co to je. Vokalizace se nepíše ani u dnešní hebrejštiny například. Jen malé děti se učí s vokalizací a když je zvolený nový významný politik s divným jménem, tak v prvních pár vydáních se napíše jeho jméno také s vokalizací, dokud si lidé nezvyknou. Prostě všem bylo jasné tehdy co tam má být. Druhá věc je, že kdyby ses třeba v Praze učil hebrejsky, naučíš se třeba dle vokalizace co je aeiou a kde se to píše při čem, tam ti to bude stejně k ničemu, neboť mají jiné samohlásky nežli my tady. Co víc, když si zajdeš k jinému kmeni tak hned z našeho e může být něco spíše u a teď slyšíš tři různé samohlásky a vše je u. Což uvádím na příklad. Ano, Masoreti dodali v osmém století vokalizaci do Bible. Akorát to neznamená, že hebrejština se třeba také ještě nevyvíjela. Kor třeba když v americe vyšel komiks, kde bylo celé Genezis psanou v moderní hebrejštině, museli dodat k mnohým slovům vokalizaci, aby ti lidé to mohli aspoň přečíst správně, jinač by to četli jinač. Na svou záchranu dodávám, že se mohu mýlit, a jdu zas na týden z těchto stránek pryč.

TinaTina 5.9.2014

potap: Vždyť já už tomu nerozumím teď, jak píšeš od laiků :-D Ale i tak je to pěkný :-D To mě vůbec nepřekvapuje, že se někde Jozue objevil jako Ježíš, jestli Tě teda správně chápu, mně ta dvě jména splývají i tak. A právě to jméno Jozue jsem slyšela jako Joshua. Stejně tak znám Ježíše jako Jeshuu. A to radši ani nepřipisuju, co o nich říká Edgar Cayce :-) No ale.. který je teda původnější Ježíš? Ten Adamův Jašája nebo Tvůj, který je Tvůj? Ty píšeš teda řecká jména? Ta jsou ale již přeložená, je to tak?

potap 6.9.2014

To je právě to krásné na hebrejštině, že to klidně může být jeseje i jišaje, pokud tam dnes -nebo od osmého století- někdo nenapíše výslovnost jak by se to mělo číst. Ono u té hebrejštiny, ty samohlásky nejsou defakto stejné jako máme my v češtině a už vůbec ne přesně ohraničené. Dále také š a s se odděluje tečkou jestli je vpravo, či vlevo nad písmenkem, což také nelze poznat. Jinač, to co jsem psal, jsem prostě vzal řecký text, či hebrejskou masoretskou bibli, tedy s vokalizací danou v osmém století n.l., a dle ní jsem četl a co jsem přečetl jsem napsal, proto jsem se vyhl třeba jménům typu Dauíd - z řečtiny. A ten Jozue a Ježíš opravdu v té řečtině se psali stejně, aspoň dle Septuaginty -řecky 70 jinač, překlad starého zákona-, překladů bylo také vícero, snad se snažili Jozue nahradit jinými tvary, tedy předpokládám, nevím, na internetu jsem našel jen 70. A právě první křesťané typu Pavel citovali často právě ze Septuaginty, Septuaginta byla jejich biblí, takže jim docházeli souvislosti, které nám mohou uniknout. A co je původnější? To ti dnes nikdo nepoví vzhledem k tomu, že nevíme jak oni mluvili kdysi. Něco jako ten přízvuk u řečtiny, akorát z našeho pohledu mnohem těžší, protože ten řecký melodický přízvuk nás tolik neštve. Já se snad kvůli vám i začnu učit biblickou hebrejštinu. Vím akorát, že jajín je víno a elohím jsou bohové v množném čísle od eláh - paralela s alláh-, jenž ale v jednotném čísle prý v Tóře není, v úplně jiných spisech starších/novějších možná. Na tuhle problematiku bych se naučil francouzsky a přečetl ve francouzštině pár knih... a já francouzsky moc neumím, takže si můžete počkat třeba dva roky a snad vám poté něco tady odpovím. A k tomu překladu z řečtiny ještě, ne opravdu Ijésůs není překlad, vzláště když čteš I výrazně a volně přejdeš přes J do dlouhého É. Magdaléné opravdu není překlad. Jen ten přízvuk není ono, když jej neumím ani napsat ani vyslovit.

potap 6.9.2014

Nevím jestli jsem to již nepsal. V Americe když vydali komiks Genezis v moderní ha ivrít -hebrejštině-, tak museli oproti jiným komiksům dodat u mnohých slov vokalizaci, která byla naprosto jiná a dnešní lidi by to takhle nepřečetli, kor když existuje genezis i v ivrít tak ještě to číst v tomhle starém ... . Dále u sloves v hebrejštině, základem jsou tři písmena, na ně se nabalují předpony a koncovky o třeba dvou dalších písmenech a z toho základu kolikrát nějaké písmenko, či dvě vypadnou. A mezi tím ta vokalizace, která se běžně nepíše, tedy pokud nejste děti, člověk s pro ně neznámým jménem, či to není masoretská bible. Další věc, opakuji, že se mohu mýlit. Doporučoval bych si domluvit schůzku s nějakým uznaným biblistou, či theologem, který se tím zabývá -někteří už hebrejsky od školy i zapomněli, či se nezabírají toliko starým zákonem-, či projet net, jestli tam není na českém rozhlase rozhovor s nějakým člověkem, který má aspoň vysokou školu oproti mne a povídá k tématu. Minimálně na tom Českém Rozhlase bych řekl se něco najde.

TinaTina 6.9.2014

Děkuju potap.

stepb 7.9.2014

Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Emanuel, to jest Bůh s námi.....Uvažoval nad tím někdo proč je v bibli Ježíšovo jméno napsáno jako Emanuel?

stepb 8.9.2014

Tino jenom nevím na co ty jména budeš používat ;)

TinaTina 8.9.2014

stepb: No začarovávat Tě s nima nebudu, jak si asi myslíš..

stepb 8.9.2014

A můžeš vyloučit že je budeš přes ty jména volat? mrkací smajlík....

TinaTina 8.9.2014

stepb: A Tobě nějak osobně vadí pravá jména? Měla bych Ježíšovi raději říkat stepbe?

stepb 8.9.2014

Tino přece Baudyš /ministrův syn s chotí/ říká že každý člověk je Bohem souhlasíš s tím nebo ne? Já teda určitě ne....Pak by Bůh byl Tina Tina i stepb a úplně každý a to je dost blud, náboženství bez Boha, smutné.... Jméno pravého Boha je ten který jsem, jméno člověka je ten který je stvořen Bohem..

stepb 8.9.2014

*oprava: jsem který jsem

TinaTina 8.9.2014

stepb: Co má společného něcí víra či poznání s pravými jmény biblických hrdinů?

TinaTina 9.9.2014

stepb: Nebo pohled.. stepbe, promiň, ale vzhledem k naší předešlé korespondenci a směru, jakým se to vyvíjelo, mám opravdu dojem, že jen tak spamuješ a prudíš. Omlouvám se, pokud se mýlím. Domnívám se, že to, čemu věří či co kde říká Antonín Baudyš a jak mi to je či není osobně blízké, fakt se jmény biblických hrdinů přímo nijak nesouvisí. A abych to teda ukončila, protože ta debata je fakt nesmyslná, z mého pohledu, mám právo se zeptat, na co chci. Že se zajímám o to, jak se někteří moji oblíbenci v pozemské inkarnaci jmenovali, mi přijde vcelku pochopitelné, když Tobě ne, nedá se nic dělat. Já jsem já a Ty jsi Ty.

amper01 9.9.2014

Nečetl jsem hromadu příspěvků, jen přispívám svou troškou do mlýna k původnímu tématu. Myslím, že sice není na škodu zapátrat po pravých jménech - Bohu to určitě udělá radost... Ale mám za to, že když Bůh tehdy u Babylónské věže stvořil hromadu jazyků, tak i své jméno stvořil pro každý jazyk tak, aby prostě do onoho jazyka zapadalo, jestli chápete, co tím chci říct. A mě stačí, že jméno Ježíš opravdu funguje - že se před ním mocnosti třesou (a to říkám z praxe, nikoli teoreticky...) Na druhou stranu - číst Bibli v původním jazyce se znalostí významu oněch by mohlo vyvrátit spoustu mýtů a nejasností, které způsobily právě překlady. Že STEPB?

stepb 9.9.2014

Ampe, víš právě že něco z toho co vím tady není vidět ....Jmenuje se to goshárna a tam prostě borci z církve new age vědí přesná biblická jména, ale tvrdí že každý člověk je Bůh, spojený z nějakým tím astrem, vibracemi, energií a tak, nebo že když se přivedou do stavu rozšířeného vědomí budou blíž Bohu, andělům atd....Mi tak příjde, že když se na to jde nějakým zakázaným způsobem, nějakými drijáky či meditacemi, tak to duchovno co vidí, jsou maximálně démoni..................Tino, chci tě samozřejme s láskou zachránit, jako kolega Renton který v new age byl a který ví že ti jako dobří duchové, nejsou až tak dobří a že je to jen hra démonů......... Upřímě jeden sympatický týpek tam je ten režisér Igor Chaun- ten aspoň ví že Bůh je stvořitel, ale ty zkušenosti z magií z pralesa to vypadá tak polopohansky. Ale třeba se to u něho ještě někde posune....pokud jde o Baudyše z manželkou tam je to asi ztracené........ Takže samozřejmě chceme jen z láskou upozorňovat, určitě žádný zlý úmysl.......

potap 11.9.2014

Když nevíš Mojžíše, tak zrovna se většinou říká, že má to být z egyptštiny jak bývala Syn-boha tak tady schází jméno jakého Boha, jen syn konkrétního boha, jehož jméno ale není napsáno. Co se týče jazyka, většinou se říká, že Ježíš mluvil aramejsky. Hebrejština byl přeci jen bohoslužebný jazyk. Což možná byl šlo porovnat se Svitky od mrtvého moře. Naštěstí se nám nedochoval žádný text o něm v hebrejštině co je mi známo. Co se týče Christus, právě se říká že první vyznání lidí, za což byly popravováni, bylo že Ježíš je Christus, aramejsky Mešíhá´ když už chcete něco jiného než řečtinu..., nepřekládám ..., a až později se stalo přídomkem. Já právě proto jsem psal akorát výslovnost dle textů.

potap 13.9.2014

psal jsem aramejsky, nikoliv hebrejsky .... hebrejsky je to pak obravdu nějak maši ah jak píšeš. Mesiáš se používá i v zemích koruny české, nikoliv jen na Slovensku ..., je to jeden z možných takových překladů nepřekladů řeckého christos, jsem říkal že to nebudu překládat. Teď bych dodal, že je to to ono. Což může být pro nás vedlejší, neboť se to dodá v nějaké jiné větě většinou. A co se týče výslovnosti, jestli jsi slyšel židy z Ostravy nebo Spojených států amerických, či někoho z Izraele, rozdíl tam je zřetelný co do výslovnosti hebrejštiny. A takhle je to se všemi jazyky. Kupříkladu Latinské C se četlo také jako K zpočátku. A dnes, vzláště bych řekl po dodání řeckého Καππα do latinské abecedy, K, C i Č. I když češi by tam to Č většinou nedávali pokud mají starší školu a neměli učitele z balkánu či z nějaké divné italské oblasti.

Uložit