My tři králové jdeme k vám

Ať žijí Tří Králové, Kašpar, Melichar a Baltazar!
V tento den oslavujeme pouť tří mudrců, kteří podle evangelia navštívili čerstvě narozeného Ježíše Krista v jeho rodišti, tedy v Betlémě. Původně jich zřejmě bylo víc, ale Bible jejich počet neuvádí. Kašpar, Melichar a Baltazar přinesli Ježíšovi vzácné dary, a sice zlato, kadidlo a myrhu. Pocházeli pravděpodobně z Persie, kde byli kněžími, hvězdopravci nebo mágy. Na počest své pouti se později stali patrony všech poutníků a pocestných. Písmena K + M + B + aktuální rok mají zajistit ochranu obydlí v daném roce. Písmena K+M+B+ rok nejsou počátečními písmeny jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž jde o zkratku latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

oliv 7.1.2022

komentáře: (1)

Oliv 7.1.2022

Lidská srdce se otevírají štědrosti

Uložit