Že by rekord na seznamce

Než nám to vymažou, i když i od tud můžou

mdo koko 4.1.2022

komentáře: (40)


koko 4.1.2022

karel2017
Učí Pavel evangelium prosperity? http://krestanekromeriz.cz/ucil-pavel-evangelium-prosperity/
koko vy jste to tak nazvali, pana slova jsou, hledejte nejprve boží království a spravedlnost a vše ostatní, co potřebujete vám bude přidáno, ty si vážně myslíš, že potřebuješ všechny pomlouvat a očerňovat, sám dej tedy něco lepšího na internet, chci tě vidět, ale jen v proudu ducha a bůh jim žehná za dobré a uctívání ho a chválení, oni to nehledají, jen boha a on jim žehná, i nebe dá dokonce, i kdyby jim o to nešli, oni i já boha milujeme a budem milovat i v nouzi i ve vězení i na dně, říká tam i že, s bohem je nejlíp i na nejhorším místě na zemi i mě s tebou, když bůh ve mně a bez boha i na nekradnejsim místě nejhůř, jak ti asi je bez boha, špatně že?? je mi tě líto, moc; nic lepšího jak pomluvy a očerňování jiných nemáš???
karel2017 nemáš nic lepšího na práci než očerňovat mě? :)
karel2017 ef. 5:11–12 (čsp): a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte.
koko pustil sis to vůbec celý, já budu pořád dokola i pana uctívat, já ti nechci škodit, jen oči otevřít a požehnat, prosím, velmi, pusť si to celý a pak mi řekni, miloš je fakt dobrý, dřív mohl říct nějakou chybu, ale já poslala sem vždy jen vše, v čem žádnou neřekl, nikdo nejsme dokonalý a on to dává zdarma a je silný v pánu, když ví,bze přes všechny pomluvy vaše a pronásledování, nepodarilo- li se to.mne, nejsem dokonalá, dej šanci jemu, fakt se mylis, to nejlepší je zadarmo i toto
karel2017 já jsem byl na andělu a debatoval jsem s lidmi z triumfálního centra víry. mají tam lidi na vozíčku - nikdo se neuzdravil. slibují jim nesmysly. tvrdí, že bůh chce jen, abychom byli zdraví, šťastní a bohatí - je to jiné náboženství. dívat se na to nebudu.
koko já tě, vás, jen vytrhuji z tlamy nepřítele, co vás chce sežrat jako david a porazit vašeho obra nevíru, úvěr víc, vše je možné věřícímu, já nechci porazit tebe, ale pomoct ti porazit svýho goliáše a ne proroky eliáše, ve stejném duchu božím
karel2017 a ježíš nikde neučil, že máme poslouchat své srdce, máme poslouchat boží slovo…
karel2017 koko: já jsem ten, kdo tě vytahuje z tlamy nepřítele. protože posloucháš bludy a neumíš rozlišit krista od antikrista. koho já reprezentuji je ježíš kristus - toho reálného, který je svatý, spravedlivý, milostivý, dokonalý, ne ubuleného patetického emocionálního kámoše.
koko ale srdcem, které nám bůh dá nové, ušima, co slyší, i kdyby nás mučili, bude li tam bůh s námi, bude to lepší.misto než kdekoliv na světě, kde s námi nebude, i v mucirne, tak nevidí vše cerne
koko v duchu satana a antikrista těžko, nikdo ti to nevěří, všichni tu jsou proti tobě krom daňky kaňky, brzy budete radostní jako já, da-li pan, uprostřed boží vůle je neskonale blaho, ne silou ani moci, ale duchem božím, za jednu sekundu dokáže to co ty ne za celý život, tak se vůbec rafsioni. bez boha nesnáz jako ti kolem titaniku, uzdě potapis pomalu a jistě isesvymi poklady jako je ego, ješitnost, pomluvy, pýcha co předchází pád i tvého babylonu v hlavě a jiný tvý modly a obry co ti brání vidět skrz ty tvý hory a planety jiné právě slunce kristovi lásky, ať ozáří vás a ne t vaše zabíjející všechny kolem radiace, černobylem..
koko o ty hrubky mobilní, ne moje..
koko o ty hrobky debilni, ego tvoje na
koko nic. bez lásky i radosti a jiných ovoci ducha, jsi dal nic jen dál černočerná tma a pouhá kaňka a prázdný inkoust, jen chyba v hlavě, co ti stíní na pravého živého boha a ne lživého, černá na bílém, ale jen prázdný slova nevíry a bez ní i lásky se bohu nelze líbit, po vodě radši chod i po ropě v ní a šlapek ďáblovi na hlavu, ne nam
karel2017 ano, všichni tu jsou proti mně, tak jako jsou proti kristu. kdo je proti mně? katolíci? vždyť věří jiným věcem, jak by nebyli proti mně? okultisté jako milly? to ani nemá náznak křesťanství. marek? není křesťan. vesmírek? není křesťan. kdo je proti mně, ve skutečnosti, jsou lidé, co neznají krista, a to je důvod, proč jsou proti mně.
oliv katolíci jsou proti tobě karle protože se vydáváš za anděla savětla a přitom jsi přisluhovač temnoty co v tobě zbyla z tvého minulého pusobení v new age.....odtud pramení tvá neláska vůči křestanum katolíkům a božím dětem!!!!!
oliv anděla světla
karel2017 boží pokoj není pitomá fazóna, kterou si člověk nasadí, ale je to vnitřní pokoj, který bůh dává. a ten já znám a nepotřebuji ostatní, aby mi říkali, co znám nebo neznám. ty, oliv a další zaměňujete pokoj za toleranci a laskavá slova. to ale není duchovní pokoj.
koko v evropě to je, není proč se bát, není proč se strachovat, je důvod se smát, je důvod se radovat, tak pojď a všechno si vem, tak věř a neváhej, je to přece zadarmo, tak neber vše nadarmo, ale dělej lepší skutky než nám v hlavě dělat z matky a to z matky nevíry, dělají v hlavě díry, cernocernou tmu, bez absence světla lásky, která chce vše pohltit, i tebe a ne ti hladit vlásky, bůh ti je i počítá, nic nám nevyčítá, chyby nechce vidět ani to zlé vědět, nepomlouvej děti jeho, radši zkoumej, co je tvého❤️
karel2017 já se nevydávám za anděla světla. nikdy jsem nic takového neřekl. ale tykal bych si s janem husem, kterého tvá církev upálila. on věřil stejným věcem - v zásadě. a ty věříš falešnému evangeliu a jsi na široké cestě do zahynutí. stejně jako každý, kdo přijal jiné evangelium nebo jiného krista.
karel2017 věř si čemu chceš - nikdo tě k ničemu nenutí. ale nepovažuji tě za křesťanku, protože mi to takhle nařizuje písmo. a nebudu s vámi mít nikdy jednotu, protože nemáme jednotu ve víře.
karel2017 většina lidí, co vyznává krista, jsou ve skutečnosti na cestě do zatracení… a to platí i pro protestanty. otázkou je jen, zda člověk přijal krista a narodil se z ducha božího, protože kdo nemá kristova ducha, není jeho (řím. 8:9-11).
karel2017 žádné svátosti vás k bohu nepřiblíží. svátost je náboženské slovo a svátosti nejsou samospásné. člověk musí uvěřit v krista a zemřít sám sobě - snaze ospravedlnit se před bohem svými skutky…
koko ano s husem si můžeš týkat, ale nepoznal bys ho ani kdyby si tady s tebou psal a chtěl tě zachránit, pokoj tobě, ten pravý jak píšeš, ne falešný, ať nemáte s husem slečny jen ten oheň 🔥 ale hlavně pravdu, za kterou on umřel, ty po ní šlapeš a v tomto bojí mi bůh fandí, kdo tobě? já bojuji věrné na jeho straně, cituji bibli atd. tak bez spinkat už do svý rakvičky, papa upirku vysavači dokonce i olinky, ji bůh chrání před tvými kletbami a na hlavu ku se ti, čís zasel vrací.bez radši už spinkat, bez víry tvé je vše hřích, my věříme...
karel2017 kamarád potkal na staromáku duku a zeptal se ho, jak může člověk být spasen… a co mu řekl? ten člověk s ním mluvil o tom, jak musí jednat dobře a chovat se dobře… naprosté rouhání evangeliu… a s jakou lehkostí to říkal? protože je slepý a neuvědomuje si, co dělá…
koko a proto ty žiješ zle i mluvíš a myslíš, že ti to pomůže, jak na hlavu😊🤗🔥ne to byl vtip, spasení je zadarmo, tak ho neber nadarmo
karel2017 koko: jsi ztracená a nevíš, co plácáš… ani nevíš čemu hus věřil a sdílíš tu arci heretiky, kteří tahají z lidí peníze pod záminkou falešných slibů. nahoře jsem ti poslal kázání, které si pusť, protože je pro lidi jako jsi ty.
oliv vidíš a tvuj hus byl taky původně katolický kněz a ty bys mu podal ruku když nesnášíš katolíky ale jdi ty:-)) to je ale neznalost dějin koniaši...neupálila ho katolická církev ale předan byl svědské moci !!!!!!
oliv a to je zajímavé kájo že tvoji církevní spolubratři jsou pro sbližování se církví...já osobně s vámi protestanty problém nemám mám za to že věříme stejnému slovu božímu i ježíši kristu i duchu svatému i jedinému bohu...vy jste jen měli určité výhrady drobnosti tak jste šly vlastní cestou,ale jádro zůstává stejné...takže dle tvého nízkého a zalepeného pohledu jsou na nesprávné cestě i pravoslavná církev a židé co?
karel2017 oliv… ježíš byl také předán světské moci, že? ale bible říká, že nejen římané, ale i židé mají podíl na jeho smrti. stejné je to i u husa. ale to by ti došlo, kdyby jsi trochu přemýšlela nad tím, co vám říkají…
oliv ty jsi fanatik své zaslepené víry....a mám pocit že tvá slova i skutky vede ďábel nemohu si pomoct,ale slova koko mi na tu myšlenku dovedla,že ses nezbal své staré víry new age kterou jsi tak nadšeně vyznával a mnoho démonů zůstalo v tobě a snažíš se ted správné křestany -katolíky svádět na scestí....
karel2017 jak už jsem řekl mnohokrát, ne že by to mělo nějaký smysl, protože si to přečteš, zapomeneš a příště budeš mluvit jako bych to nikdy neřekl… ale… přesto: já nenávidím falešné učení. a má víra je historická, takže akceptují třeba nikajský koncil.
oliv duka je nahodou zbožný člověk a dobrý křestan a katolík tomu ty svou zbožností nesaháš ani po kotníky karlíku:-(
karel2017 svádím je na scestí, protože jím říkám: věřte evangeliu, uvěřte ježíši kristu. spolehněte se jen na jeho oběť a nepřidávejte tam vlastní zásluhy. čtěte bibli. odmítejte, co není z bible. odmítejte falešné nauky.
karel2017 a proto musíte odmítnout například závěry tridentského koncilu… a spoustu dalších synkretických příměšků, které jsou kanonizovány v učení řkc.
koko nic z tebe nikdo netahá, ani to nejde, ty totiž nic nemáš, když ne pravdu boží a syna a slova jeho i nová v srdci a stará ti ďábel už ukradl ze srdce, máš jen literu, která nás chce zabít, ale nás s oli chrání před vašimi šípy zlého boží láska i radost a jiné ovoce ducha svatého, i tebe už zabila, buď tak laskav a cituji tedy jen bibli, když bůh nijak nové nemluví, pak vše od tebe nového, když i od nás,musí být taky zákonitě od ďábla. kopírují jen z bible odkazy.. a si to aspoň chvíli zkus být jako jan hus, za pravdu i žít, za pravdu i umřít, jak zní jedna z mých písní od boha, mám o něm hodně písní a sama nejvíc doporučuji uctívání bohu v domě modliteb v praze, co ctí i viru bratra husa, i já s nimi zkus pana pár hodin s nimi uctívat a hned tě změní a budeš psát a věřit jinak, ale ty boha doopravdy málo nebo vůbec miluješ
oliv podívej karle pro mě je jediná pravá víra víra katolická a vy protestanté jste odpadlíci od pravé víry...zlobivé děti co odpadli ale zase se jednou do lůna pravé víry navrátité vidíš to vzájemné sbližování mezi církvemi?aleluje:-))
karel2017 je mi jedno, co si myslíš, důležité je, co si myslí bůh. a já soudím podle písma a podle písma je duka falešný učitel a modlář. a proto také jeho poselství jsou z velké části politické, z malé části biblické. je to tristní pohled.
karel2017 oliv: ano, bible to nazývá velkým odpadnutím. je úplně jedno, co je to pro tebe. nebo pro mě. důležité je, co je realita. a realita je to, že současná řkc učí démonské nauky a její členové jsou modláři.
oliv ty tomuto sbližování se cirkví mezi sebou neholduješ a podle mě ti to našeptává dábel co tě ovládal v nedávných dobách u new age...protože jsem nikdy nepotkala tak zatvrzelého a nenávistí zaslepeného protestanta ...evangelíka jako seš ty...a že už jsem v životě potkala spoustu lidí různých evangelických cirkví...někoho podobného tobě jsem ještě neviděla....takže pro mě je jediné vysvětlení jsi v moc ďábla a snažíš se proti sobě rozeštvávat boží děti,ale to se ti nepovede ježíš kristus a panna maria i všichni svatí s anděli jsou silnější než tvůj pekelný pán satan....odstup satane!!!!!
karel2017 a protože máme bibli jako zdroj pravdy, můžeme proto skrze aplikaci konzistentního výkladu rozlišovat, co je z boha a co ne. o tom to celé je.
karel2017 koko: nemluv prosím o husovi…
karel2017 oliv: ani nevíš, jak se neskutečně rouháš bohu… dávat na stejnou roveň ježíše, pannu marii a svaté…
oliv už to že o řkc mluvíš jako o démonech...jasně potvrzuje rčení zloděj křící chytte zloděje....sám jsi v zajetí démonů tak je vidíš všude kolem se be jsi zaslepený vůči světlu i bohu....protože jsi pořád v temnotách bible neboli...písmo svaté je jedna a tatáž knoha ty se jí snažíš svýmy zcesnými kecy jen znesvětit ale to se ti nepovede!!!!!máš to marné
oliv místo aby ses radoval z toho kolik lidí jde k bohu...každy svou cestou snažíš se nám křestanum házet klacky pod nohy tfuj styd se ty pohane....ty nejsi křestan vůbec se tak nechováš to satan v tobě nechce ty zástupy lidí co následují krista a nažíš se lidi katolíky...křestany svádět na špatnou cestu a do trní nevyhraješ!!!!
oliv ani tvůj démonský pán:-(
oliv máš to marné:-))
karel2017 líbí se mi to: protože jsi pořád v temnotách bible… pěkné. škoda, že ale je to samozřejmě přesně naopak… jsou to katolíci, kteří násilně vkládají mnohé své tradice do písma a kteří dělají teologickou gymnastiku, aby to vše drželo pohromadě…
oliv kájo pro nás katolíky je ježíš kristus náš bratr,matka boží panna maria naše nebeská matka a svatí naši přímluvci v nebi to ty se tu rouháš když to neuznáváš a neuctíváš!!!!
karel2017 ty jen reaguješ pudově. reaguješ jako někdo, kdo je z zajetí tradice, kterou brání… takže jen invektiva, ale bez obsahu.
oliv všichni katolíci to tak maj a je to tak správně jediný bezbožný rouhač seš tu ty karle!!!!!
koko protestanté protestují asi i proti pravdě, protože si dali tak debilni název, protestují proti bohu taky a všemu od něj, jsi pouhý srab a ne jak hus, když si nepustila to, co tu kritizujes, tvůj soud pak nemůže být spravedlivý, všechny začátky jsou těžký i nás všech byli, ale buď poctivý aspoň k bohu než ho začneš kritizovat a víš jak za to ďábel dopadl, že se stavěl i nad boha, že si pustíš to celý, je tam boží přímá řeč a ty slepé bojuješ proti bohu jako ti co pána ukřižovali nebo husa upálili v domě i že tim slouží bohu i pavel myslel, než ho pan oslepil, aby prohlédl i tebe oslepil a nabízí ti prohlédnou skrze to video a uvěřit a nebýt upálen za neodvolani tvrdohlavé lži, že i dnes bůh nemluví i jinak jako vždy, bible neexistuje, byli to jako idnes živí lidé, proroci atd, co jen něco napsali od boha a dalo se to do jedné knihy, ale jako my, tak i o i žili, bible je jen kniha, ty tu šlapeš pro věc po lidech božích
karel2017 bůh má přesný počet vyvolených a nepřijde ani o jednoho z nich. ostatní si odkráčí do pekla modlící se k marii, svatým či kamenům. kamarád byl v katolickém kostele, kde se modlili ke kamenným sochám ježíše a marii.
koko kteří žijí dnes, po pravých, kteří píší i větší pravdy, než jsou pro nás jinde, protože k nim a skrze ně bůh mluví a ty nechceš slyšet, pokořit se a vyvést z bludů... pokorným dá milost, pyšným se protivy, ty se jen chlubus cizím peřím co napsali tehdy jiní a ti co píší a žijí dnes ve stejném duchu, ty po nich šlapeš a znevazujes, jakým právem?? sám padneš do propastí..
oliv protestanti se zrodili aby protestovali proti katolické cirkvy a karel to plní do detailu akorát že jeho kroky nevede bůh,ale dábel sám a proto tady kolem sebe plive síru a vydává se za anděla světla,aby překryl svou nenávist a temnozu....
oliv a mě na tu myšlenku jak to s tebou je dovedla koko když se zmínila že z tvého působené v new age v tobě zůstali démoni...co se nám tu ted snaží škodit.....a to mi naprosto přesně docvaklo do obrázku o tobě.....pořád jsem nemohla pochopit jak člověk co vyznává krista ježíše může být tak nenávistný vůči ostatním lidem a církvím a v tom mi to došlo působení dábla v tobě to čínííí
koko dotýkas se božího oka když svatých proroků i miloše
koko a možná i koka, to ví bůh
karel2017 koko: já znám triumfální centrum víry z minulosti a nechci ztrácet čas studováním herezí. já nemohu toho ukřičeného idiota ani slyšet. je to naprostá ohavnost. není tam žádná boží řeč, sama jsi řekla, že ani neotevřeli bibli. což oni nedělají. a když jí otevřou, tak jsou to anekdotické záležitosti.
oliv nevím co se ti zdá divného na dodržování tradic karle.....mě to přijde správné a závazné i vůči svým předkům....z toho že jsi tápal v jekési new age soudím,že nejsi z věřící rodiny a dosud se potácíš ve tmách nemáš žádné zázemí ani u boha ho nenajdeš pokud nezměníš své zatvrzelé srdce co ti ovládá pán temnoty!!!!!nech se pokřtít svěcenou vodou a vyžen už konečně temnotu ze své duše jinak budeš kájo zatracen!!!!!
karel2017 koko: už na tebe nebudu reagovat a ani se to po tobě nedá číst. jsi jako rozsypaná písmenková polévka… pusť si to video nahoře. tam je dramatický rozdíl.
koko já to psala o dance, ne?? to je podobný jako s anorexií, nebo všemi závislostmi, nikdy se jejich důsledku pokud nedá bůh milost, ale on dál, chrám očistil, ale zustalprazdny, odmítal skrze všechny i mk ducha svatého, jsou vybíraví skrze koho, hlavně se nesmí válet, přikazují bohu, zakazují, omezuji, chtějí řídit samotného boha, jak to má vypadat, vadí jim katolíci, ale atmosféru v církvi chtějí jen vážnou jako u nich, tak se nezbavili následků toho v čem byli, vrátili se horší i démoni než měli dřív, co by svedli, kdyby mohli i vyvolené
karel2017 oliv: jediné, co akorát ještě více prozrazuješ, je to, že jsi modlářka… co nezná krista. a ani spasení. nabízíš mi tu nějakou lacinou svěcenou vodu a podobné pověrčivosti. nechci odpustek, ani svěcenou vodu - tu si nechte. je to opravdu smutné, směšné - tragikomické. nabízíš mi tu vodu - a neznáš ani krista a jeho živou vodu, která by byla v tobě, kdyby jsi učinila pokání od těch modlářských praktik a začala hledat boha skrze jeho zjevení, které máme v písmu.
koko důsledku se nezbavili protože pohrdli boží milostí, která je jen v duchu svatém a nedovolili mu odřezat suché větve, v bibli je o těch, co zatracuji jiné, že jim chybí od božího ducha trpělivost, jedno z ovoci, které mají pěstovat, od pana co je čeká, jak mohou pěstovat něco čím pohrdají a též vodou novou živou od ducha též, kterou by zalévali, pohrdají vším a protestují proti všemu a všem, že si dali tuto nálepku, já si dala charismatik, protože tím naopak chápu dary ducha, bez něho se marně namáhají stavitelé
oliv vy snad karle nemáte zpodobnění pána ježíše a panny marie co jste to za církev že vy nemáte ani svaté obrázky a ježíše a marii na obrazech?ani křížek na krku nenosíte?tak to je velmi divné....vy snad ani buhu neprokazujete uctu modlitbou....růženec asi taky neznáš demonický kajo?:-))
oliv kdo neprošel křtem svěcenou vodou v kostele a nepřijal ducha svatého zkrze svátos birmování není zase pro mě křestan karle!!!!!
koko hlupák se dívá na formu a minulost jen a ne na obsah a přítomnost jen i tu boží, v minulosti by ti i bůh za toto dávno usek hlavu, kdyby ti poslal proroka a ty jim pohrdl a takto ho zneuctil, co jste udělali jednomu z těchto maličkých a věřím, že tím myslel hlavně pokorne a poslušne proroky nejvíc, mne jste udělali, v knize té tvé rádoby, ale nic si do ní nenapsal, tak na ni nemáš ani nárok si ji.privladtnovat, je i to, že bůh to na ně bude i z trůnu křičet ubožáku bez boha, sprominutim. zatvrzelce
oliv nevím co je to modlářství já jsem katolička a to je ta jediná a pravá víra amen aspon pro mě i mé blízké co mi má záležet na názoru pomýleného služebníka satanova mě prostě na špatnou cestu nesvedeš máš to marné odstup satanuv služebníku nebo tě pokropím svěcenou vodou,abych tě odhalila v tvé pravé zrůdnosti:-))
oliv přestan tu svádět děti boží na cestu do pekla a zatracení máš to marné kdo je pevný ve své víře...ten se nezapotácí mé kořeny ve víře jsou hluboků ty nevytrhneš to není v tvých silách!!!!
karel2017 oliv: ano, neděláme to, za co bůh posílal na izrael proroky, aby je volali k pokání. takže nemáme různé formy, do které se snažíme uzavřít boha. ať už obrazy nebo sochy, abychom dokonce před nimi klekali a dělali podobné ohavnosti.
oliv není to v tvých silách karlíku:-(
karel2017 koko: nechceš dodržet svůj slib, který si zde několikrát dávala a odejít? triumfální centrum víry je démonická církev, která učí démonské nauky, neznají ani boží moc, ani boží slovo. tak jako ty ne.
karel2017 koko: už mě nebavíš… nedívám se na formu, ale učení: kupování si boží milosti skrze peníze, sázení semínek, abychom sklízeli a podobné doktríny. učení o tom, že boží vůlí je, abychom byli zdraví, šťastní a úspěšní. a to jak huláká a bere boží jméno nadarmo, je odpudivé. jsou to lži hlavně..
oliv tak to jste velmi divná církev......když vůbec takto neuctíváte boha....modlíte si vy vůbec.....věřím v boha asi ne co?zdravas maria taky ne....možná otčenáš teda pokud jste tomu taky něco závadného karle nenašli co?!!!!teda vy jste ale bezbožníci a rouhači!!!!!!teda vlastně ty seš bezbožník a rouhač pokud je mi známo evangelíci se otče náš modlí
karel2017 evangelium není: bůh tě strašně moc miluje a myslí na tebe celý den. apoštolové nikdy nic podobného nekázali. je tam překrucování božího slova. falešná zaslíbení… jsou tam i démonské projevy v podobě padání na zem a klepání jako v new age.
oliv nejsem si zcela jistá zda se modlíte k andělu trážnému ale jak jsi tu onehdá kazal andrejce....ty nevěříš že buh je všudypřítomný.....
oliv andělu strážnému
oliv vševidoucí,všudypřítomný,všemohoucí to je zase má víra má katolická víra a její úcta k bohu co ty pochopit nemůžeš:-))
karel2017 modlářství je, oliv, to, když uctíváš cokoliv jiného než boha nebo ho uctíváš jiným způsobem než jakým on určil a nebo dáváš bohu na roveň cokoliv dalšího.
oliv to padání na zem a klepíání se tos viděl karle u vás?já to teda od katolíků neznám a že už do kostela chodím víc jak 40let
oliv tak bychom to mohli brát jako zkušenost velmi dobrou zkušenost s církví svatou katolickou co říkáš?:-))
karel2017 ne zdrávas marie, ne klekání před sochami, ne růženec, ne k andělům, ne ke svatým - všechno toto je modlářství. nic takového bůh nikdy neustanovil.
karel2017 modlíme se k bohu otci ve jménu ježíše krista v duchu svatém. máme je jednoho prostředníka - ježíše krista. modlíme se k bohu, ne k lidem nebo jiným bytostem.
karel2017 kdyby koko byla opravdová křesťanka, tak by ti řekla pravdu, že modlení k marii, svatým, andělům je modlářství…
oliv nikoho jsem tam nikdy neviděla se klepat......leda tak v hororech kdy démony vyháněl exorcista......nemáš ty tu zkušenost taky po odejití z new age taky jste s exorcistou vyháněli evidentně málo něco v tobě přecejen zůstalo a to nesnáší pravou víru katolickou :-))
oliv promin já moc starý zákon nečtu mám raději nový zákon a taky se jim víc řídím....:-)))
karel2017 ko 2:18: ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, kdo se nechá unášet tím, co viděl, bezdůvodně se nadýmá pod vlivem svého tělesného smýšlení
karel2017 1tm 2:5: je totiž jeden bůh, jeden je také prostředník mezi bohem a lidmi, člověk kristus ježíš,
oliv vy se nemodlíte k andělům.....u vás nemá každy anděla strážného.....tak to je mi tě líto.....mnohdy mi byl velmi nápomocen:-))
karel2017 oliv: nový zákon ti říká, že veškeré písmo je vdechnuté bohem… 2 tim. 3:16
karel2017 ani nejsi pořádná katolička, ale u vás se toleruje kdejaká bezbožnost…
oliv takže dle vás andělé neexistují...aha a co archanděl gabriel co marii zvěstoval že počne z ducha svatého?
oliv to je taky vymysl kc nekecej možná i celé nebe si vymyslela kc aby měli kde přebývat všichni svatí i s anděli
oliv jsem 40 let katolička a to řádná.....můžeš totéž říct o sobě ve své církvi?pochybuji:-))
oliv ale jsem také jenom člověk se svými hříchy a chybami pokud ty žádné nemáš hod po mě kamanem....jenek nemáš právo soudit to může činit jen buh!!!!!
karel2017 oliv: ne, protože se nechceme rouhat bohu. proč bych se měl modlit k nějakému andělovi, když to takhle řeknu hrubě, když mám boha? co ty máš v té hlavě, oliv.. to mi řekni. tohle všechno ukazuje, jak pohrdáš bohem. jak si neuvědomuješ své modlářství… fuj! a na rozdíl od tebe mohu najít v písmu o služebnících andělech, kteří jsou ale posílání těm, co mají získat spasení…
oliv já víš že jk nepřišel starý zákon zrušil,ale přišel ho naplnit....ale mě se zdá že starý zákon patří víci židům než nám křestanům....muj nazor či pocit....
oliv pleteš se karle já se strikně držím učení katolické církve,toho co mě učili v náboženství to je má víra v boha a ty mi jí nevezmeš amen...odstup satane!!!!!
karel2017 jsi 40 let katolička a danka rok křesťanka a ví mnohem víc než ty… ani si neuvědomuješ, co zde píšeš… nepsal jsem, že nevěřím v anděly. ale to neznamená, že se k nim snad budu modlit, ne?
karel2017 tohle si přečti: mt 4:10: tu mu ježíš řekl: „odejdi, satane. vždyť je napsáno: ‚pánu, svému bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘
karel2017 exodus 20:3–6 (čsp): nebudeš mít jiné bohy vedle mne. 4 neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. 5 nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já hospodin, tvůj bůh, jsem bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 6 ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.
koko teď sem ti dobrá, kájo, co? se v tom vymachej sám, když si tu proti mě tak bojoval, já ji její víru neberu, protože každý máme, jestli nevíš, svobodu vyznání a ona je má kamarádka, i když věří odlisne, má víc lásky ke mně a žádné boží služebníky tu nenazývá jak ty idiotem, a proti mě neútočí, a svůj názor jsem tu už sdílela dřív, teď si byl na řadě ty, po kom bůh i my chtěli, aby se změnil a víc miloval. pěkné postupně bůh odřezává, kdo mu to jen a co dovolí, jednu větev co nenese ody za druhou, já se hádám, když už, o tom, co vím a vím, že vše v tom videu co sem poslala je od boha a důkaz, že bůh mluví idnes skrze jiný a to jsem jen dnes a v era dokázat, ty se na důkazy nechceš podívat a tak nemáš práci soudit, protože tvůj soud není spravedlivý, tobě chtěla zachránit srdce a až potom můžeš někomu napravovat kosti, jako mrtvý bez ducha nikomu pomoct s menšími hříchy nedokážeš, protože jsi urazil boha a řekl o něm, že je křičící idiot, co z tebe tahá prachy, co jsi o jeho duchu v někom, to jemu řekl, máš to v bibli ve, tak se si z toho vyblinkat pokáním a pak přijd a následuj mě:)) praví pan
karel2017 koko: nebudu se na to dívat, protože je znám osobně, bavil jsem se s ním a jejich členy, viděl jsem o nich dokument, slyšel bývalé členy, to mi stačí... nejsou to křesťané. nahoře máš křesťanské kázání, ale ty si to nepustíš, protože tebe baví poslouchat jen ukřičené lidi, co nikdy neotevřou bibli.
karel2017 i ateistka, co natočila ten dokument a chodila k nim, říkala, že tam tou biblí jen mávají. a to je všechno… je to o penězích a mimochodem… toto je ovlivněné new age…
karel2017 tady máš oliv, jak řkc změnila desatero: http://neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/utok-na-desatero-bozich-prikazani.html
karel2017 a koko… pokud se tvá kamarádka modlí k celému nebeskému zástupu, to jí jako nikdy nic neřekneš? to ale není láska, ale nenávist. a je to tvá sobeckost, aby jsi nepřišla o kamarádku…
koko já už sem svůj názor sdílela se všemi katolíky, co jsem milovala, že bůh je žárlivé milujici a máme se modlit jen k němu, ale všimla jsem si, že mnozí to nikdy nepustí a bůh je miluje i tak i ducha svatého dává, protože práva nevěsta je jen ta, která má ducha svatého a ty jsi lhář v mnohém horších věcech a já ti chtěla z lásky jako rádoby kamarádovi otevřít očii
koko ona za lásku k celému nebi i andělům a marii určitě nepůjde do pekla, jak ji zatracujes a v srdci se nemodlí k soše pana, ale jen si ji připomíná, že i za ní zemřel a díky tomu věří víc v jeho milost atd, a modlí se k tomu v nebi toto není modlarstvi, bůh se dívá na srdce a chrání její spasení v kristu ježíši, i když si tam něco přidávají jako i milly, pořád nás spojuje to hlavní, víra v ježíše otce i s ní dokonce ducha svatého
koko po kterém naopak ty a jeho projevech a slovu šlapeš a kdyby ti bůh taky věrné neodpouštěl nazval by to rouháním proti duchu svatému a byl bys v kýblu a odsoudila by tě tam tvá jediná kamarádka neživá bible, že bez ducha je to jen litera co zabíjí, je. gilotinka pro všechny, bez ducha milosti, kterého jsi dnes v mk pošlapal, zkus to znovu a jinak a pak přijd a následuj mě po tom pokání, praví pan
Koko Tílka bych, že zaručeně nejdelší vlákno, dáme ho do knihy rekordů této seznamky?:) Dobrou noc přátele rádoby a přátelství si vazme

koko 4.1.2022

Koko
V proudu Ducha - silvestrovské shromáždění 2021 na YouTube, pro práve ovečky, které poznají Pana hlas, chválí Ho jen a vděčně, jejich Bohem je Duch svatý na zemi a chtějí Ho slyšet, že je i Otcem i Panem jejich a za jiným nejdou a už vůbec ne za pomlouvačný zlým Kájou inkvizitorem, co i po Božím ❤️ srdci šlape
koko a ti praví byli přece vždy pronásledování a kritizování, a trpí pro krista a pravdu, kdo chce, ať si sám udělá obrázek, mě se toto nejnovější od nich mooooc líbí a mluví tam bůh skrze něj, jeho ovce práve a ne falešné, poznají boží hlas, ještě musím celý doposlouchat a budu pořád dokola, je to skvělý, děkuji ti pane ježíši za ty perly konečně i na internetu z tvého srdce vycházející pro právě věřící, že i dnes skrze někoho mluvíš, oni tě a je jen pomlouvají, já tě a je chválím, odpusť jim;) kdo chce slyšet ducha svatého lásky i dnes a věří narozdíl od některých zde prý věřících, že je to možný, tak jim posílám tento nádherný dáreček, hlavně tomu věřit, nejen slyšet:))) miláčci boží:).v proudu ducha - silvestrovské shromáždění 2021 na youtube - triumfální centrum víry už i podle jejich názvu neporazis, i to je dílo boží totiž, satane v člověku
karel2017 shrnutí: alespoň 30x nečekané zařvání hallelůůjah nebo ámen… hulákání… a opakování frází. ale otevře bibli? velmi pochybuji. bude vykládat text? těžko…
karel2017 do toho manipulující hudba v pozadí - typický projev emocionálních manipulací. toto je moc špatné…
karel2017 toto je falešná církev, falešné evangelium, falešný duch a falešný kristus. a spousta lidí tady to pozná. dokonce i mnozí katolíci vidí, že triumfální centrum víry není dobrá církev…
karel2017 2 timothy 4:3–4 (čsp): neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; 4 odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím.
koko toto je bonusový silvestrovský jindy čte z bible a vykládá ji, on tak má rád bibli, že se mu sama otvírá v kapse, pomlouvači taky mají v poslední době přijít, toto sem sem dala, že je to nejnovější a hodně pěkně i pro ty, co na všem hledají a vidí jen chyby, já je vidím na tobě a nejsem sama, ty otevři oči, vedeš epy slepé, říkáš vidím a žiješ ve tmě

koko 5.1.2022

Dekujiiii moooc za tip. Typ tip top ❤️

oliv 5.1.2022

Hurá vše tu funguje jak má:-))

koko 13.1.2022

Kdo to říká, toho se to týká, jsi průhledná, tady ukazujes zas své zlo o sobě babičko, všechno se ti na hlavu jak bumerang, co si sem napsala kdy, vrací, lidi jako ty, co mylne soudi ty, co neznaji, a lžete tu o nich, do nebe nevejdou, ty jen hadaš, že máš hada a jsi otrok ďábla v jeho okovech, vůbec se neznáš ani svatého Ducha, už s tebou zkončil a dávno tě opustil, máš jen zbytky svého rozumu, na kterým mylne stavíš a vše ti spadne, nevěřís teď, však uvidíš velmi brzy, jsi Bohu k smíchu, zaslape tě až do propasti i tvou pýchu, je láska, ale spravedlivý.. Das ist recht!; Co jsi zasela, to sklidis, ty sis vždy začala, vzpomeň si, útočila na nevinné lzive vždy i teď..

danka_usata 13.1.2022

Podívej se, ale ty taky soudis a neznáš mě nebo Marti...jak obstojis před Boží tváří s tím dvojím metrem? 🤔 Pokud chceš poznat Boha, musíš číst Bibli, pak se naučíš rozlišovat i nuance...

koko 13.1.2022

Zkopírováno hlavně pro paní M.:; A tady se ukazují tvoji démoni zas:) za pravdu se zlobíš, neumíš přijmout oprávněnou kritiku, že je v sobě máš, plná nenávisti a ne lásky, ti zli a padli ti nedovolí ani jiným pro pravdu o tobe, odpouštět, tedy můj dar tobě dar otevírání oči a službu pro tebe, za pravdu a dobro se zlobíš, bylo to proto, abys nežila v sebeklamu o sobě s cejchem na svědomí, a proto ti Bůh taky neodpustí, když ty nedokážeš jiným a ještě jejich lásku a službu ti, která se v době patolizani cenní, neznáte copak vy všichni bibli, nemusíte ji číst dokola, stačí si aspoň to hlavní v ní pamatovat, ty jsi z knihy života už vymazána pro tve démony, které nechceš pustit a chrám Boží od nich očistit, stávají se tebou, tak srostla s nimi, že budeš spálená jako plevel taky, jestli se neobrátíš, ne já, miláčku, psala jsem ti níž, že to dělám z velké lásky tobě, já ti odpouštím, i když mas tvrdé srdce a proto žádné přátele, jen pejska, co tě nemůže za zlo zkritizovat, ale Bůh ví jen, co si o tobě myslí i ten, vadí ti, že jsem udeřila hřebíček na hlavičku? Nejsem sama, kdo to o tobě dávno ví, jen se ti to bojí říct a tím ti moc nepomůžou, a radši vám všem med kolem pusy mažou, bojovali jste proti mému pozitivizmu iten vám vadil i na MK, tak máte, co jste vy chtěli a volali po tom, ja to tak nechtěla.., jakou měrou kdo měří a věří, taková mu vede naměřená, víc než dvojí metr má Bůh, na každého jeho vlastní, co zasel kdo sklidí a tato paní jen nenávidí a miluje jen němou tvar, která ji moc nepomůže do nebe iBuh je slovo a někdy velmi drsné, já ho zjemňuji rýmy od něj opet, co mi dává a kdo je zle pochopí, jak vše i bibli, sám na sebe si stahuje prokletí, ode mně to není magie, ale pravda, to oni jak čarodějové sebe proklínají, když se radši aby se změnili, jen uráží i Pavel mluvil o slovech, co na chvíli způsobily zármutek posluchačům, ale v dlouhodobém hledisku pomohou když se jak na Ježíši,viz slovo o uhelnym kameni, neurazí... Sama sobě se smát a odpustit si a ze sebe si udělat legraci neumíte i vy jiní? To jen z druhých, kteří měli navíc pravdu??

koko 13.1.2022

Byla to reakce a zdá se milejší než všechny tvoje má naposled i toto a protože jsi tez ta meduza s hady na hlavě a pohled na tebe a co pises, může zabíjet, tak už si tě nebudu všímat, nastavila jsem ti i jiným každému taky jeho vlastní zrcadlo a to co jste zaseli, se vám zpět z něj na vás a vaše hlavy a hady na nich a v nich vrátí, vás to co posíláte, spálí, ne mě a ty koho Bůh chrání, že větší pravdu i lásku, než vy měli, toto naposled píšeš o sobě i to, že sobě jsi neodpustila hlavně jen, když jinym, a Bůh tobě; a nenávist tvá k lidem Tě sžíra i jiné, jako pronásledovali všechny práve proroky a též Pana opustili i všichni přátelé před jeho smrtí, tak i vy nás;

koko 13.1.2022

marti napsala např toto, což jí usvědčuje i z hříchu a neposlušnosti Bohu v tom hlavním, jak může Bůh odpustit někomu, kdo neumí jiným i to, co mu navíc skrze něj píše i Bůh, a jeho duch, můj napojovany vždy na Jeho...napsalas to ty, ne já, ty horší věci a od teď si te vsimat taky nebudu, jak přikázal Bůh: nevsimejte si te sobestredne hvezdy netocici se kolem Boha, ale kolem sebe, a proto vyhasla už: Jsme světlo a ty už dávno nesvitis pro Boha, leda sírou z pekla, co ze sebe vypoustis, jak lávu soptis, La palmu tak nicis i tvý kobylky jako zas jiní z pekla ostrými jehlami vypuštěné z toho dýmu z te jámy pekelné infikujes Boží děti něčím o moc horším, než v nich kdy bylo, jak vakcinou a ty to ani pomocí nenazyvas, chceš i jiní zabít v chrámech Božích i Ducha svatého v jiných a pravdu jejich i Boží v nich, jen za Pana i bič když vyhání to, co není už Boží a z chrámu i tela Kristova vyhání, co a kdo nemá v něm co dělat, taky ho ukrizujes jako tolikrát už nejen svými hříchy dokola i lži další o Něm???

Marta: no, podvodníce, jsi jako lucifer, jeho totiž jako falešná prorokyně prezentují tvoje plky. koko! a chudák by byl každý, kdo by se s tebou spálil, když sis hledala kamaráda nebo kamarádku. tvoje slova prozrazují, jací démoni tě ovládli. neodpouštím ti a proto se zdržím jakékoliv další rady, co by ti pomohlo osvobodit od tvojí povázanosti. táhni tam, kam jsi mne tu tolikrát poslala lhouce, že tam posíláš údajné mé démony. pako, démoni jsou duchovní svět, jak by mohli shnít!? straší ti na cimbuří tak že se s tím můžeš dát léčit na psychiatrii.

danka_usata 13.1.2022

Sama jsi medúza 🐱 jinak jak se napojujes na boha? Mám dojem, že děláš na půl new age, protože křesťané se modlí...nemusí se myšlenkově vyprazdňovat, ale jen se prostě ztiší...netuším, jestli rozlisujes. Asi jsi další svedená satanem, protože tě. Bude dělat velké divy a zázraky a lidí ho budou spletení následovat- to je v písmu. Mám dojem, že jsi buď napůl v sektě nebo prostě posedlá.

koko 14.1.2022

Čteš tu bibli?? Aneb znáš ji??? Nikdo v nečistém duchu nikdy neříká Ježíš je Pan a já ti to řeknu klidně milionkrát, i před chvílí to říkala, modlím se jen tak jak se máme, z Ducha a pravdy, kdy Pan se modlí, Jeho Duch v nás i za jiné i za nás podle Boží vůle a to Bůh slyší a vyslyší, tak to psal i Pavel, pořád se tu raduji, nežijí s ním, ale mě navštěvuje na společné skupinky a hodně plodné, nejsem v sektě, sdílím víru jen s partnerem, kterého jsem k Panu přivedla a je tak šťastný, a stále se v Pánu raduje, za půl roku se naučil, že nestal na místě ani necouval od Boha jak vy, víc než i já někdy v něčem, je tak pokorny, vše od Pana s vděčnosti přijímá, Pan ho uzdravil z mnohého souzeni a pláče častého, mě si Bůh pouziva k dělání lidí šťastnějším, vás kdo si používá dělat jen druhé i falešným soudem nestastnymi, já se ve vás nepletla, děláš to zas a zas, vy ve mně se mockrát spletli

danka_usata 14.1.2022

Počkej...kam do sboru teda chodíš? Mě to přijde, že teda nadávat lidem všelijak, přát jim peklo a modlit se za to ...😹😹😹😹 Já ti moc nevím... Nehodila ses do hlavy?

karel2017 14.1.2022

Říct Ježíš je Pán může i ateista, kdekoliv na ulici. Je potřeba chápat, že to není jen verbální vyslovení, ale opravdové. Pořád tu jen mluvíš o sobě, koko. Taková samolibost. Posloucháš falešné učitele, šíříš falešné učitele, nerozlišuješ mezi Duchem svatým a démonskými duchy. A přeješ lidem peklo… protože nemáš pokoj a neumíš hlídat své emoce.

koko 14.1.2022

Ještě mě sem Pan vedl, aniž bych to četla od vas, už nikdy nic vašeho nebudu, protože z vás vystřelují démoni, co jen smutek mně i Bohu působí, že mám napsat, že to je v bibli, kterou tolik citujete a pokud nevěříte ani ji, tak na co si tu hrajete, věříte ji a předhazuje tě všem, jen když se to vám hodí, jak ďábel, pro vaše záměry, abyste sebe obhájili, bibli jen zneuzivate tak a vůbec nechápete, jindy po ní slapete, v tom hlavním i po Božím srdci tak, nikdo bez Ducha svatého v sobě nedokáže říct, že Ježíš je Pán, nebo dokonce můj Pán a já říkám že je můj milovaný Pan, Bůh mi dávno zvedl latku lásky, nespokojí se s málem u mě, i k němu lásky i víry a všeho, mluvím stále jen o Bohu a píšu, a o tom, co Ho oslavuje, jak je to z Jeho vše pohledu z nebe i z jeho ve mně a teď tu zní od MK kázání, kde Bůh říká, a připomíná, že nejde-li o věčnost, nejde o nic a vy jen zarmucujete Ducha svatého, zůstáváte jen na počátcích víry a Pavel aneb pro Vás bible, tedy pro Vás Bůh říká, nezustavejme na počátcích, Bůh mluví i dnes skrze Jeho děti a to vše je též Jeho slovo inspirované Duchem svatým, jejich vlastním lidským slovníkem z jejich i z Božího pohledu... Obojí, Bůh totiž žije v nás a dívá se i našima očima, ale nejhlavnější je ten z Jeho srdce, být v Něm a vidět vše z pohledu shůry, objektivního, pohledy naše může kdykoliv setrepat, protože pravdu někdy zkreslují a není pak přesná, když ste mu dávali jen určité formy a omezovali Ho, On se vešel do každé jak od vás nesvobodné ale rakvičky, ale ten shůry pohled uvádí do veškeré svobody i pravdy i lásky, bez lásky není svoboda, jen strach, který dokonalá láska zahání, a v důvěru Bohu mění, kde je Duch Jeho, tam je svoboda a my se svými pohledy omezenými nezachovali ani zlaté pravidlo, stali jsme se posmevaci, ale my satanu a jemu to patřilo vše na hlavu, to pro něj je peklo, tak nebuďte už s ním srostli, ať tam pro vzpoury další Bohu a Jeho svatému Duchu, kterého v lidech omezujete, a nevěříte jim a pronásledujete je a lžete o nich, co není ani pravda, leda tak z ďábla a padlých, nevěrných Bohu a nechápajících Ho, nevěřícího Mu, pohledu i jejich velkou víru a důvěru Bohu chcete udělat malou, jakou máte vy, to vaše musí růst, ne má se mensit!!; Tak už se uklidnite, díky.. pokoj Boží převyšující každé očekávání i mír a lásku v duši Vám všem😀❤️🌅🌼🐼💐🌄🧡💛💚💙🙂☀️🌈♥️

koko 14.1.2022

Koko 13.1.2022
Není to slepý krtek, co před Vama do jámy a tmy utek, ale přítel Panda, co Vám rád Pan dá, i když v Pánu píše báseň Anda, co je s ní i sranda aneb legrace, tak hurá do práce a nebuďte jak ti, co nic netvoří a práve proto pak někdy magori, protože pro Pana nehoří, tak hledejte svého tatínka, když hoří krásne dana vam polinka (Dana i Olinka😀) i ty moje duhový pismenka, co napsala vaše rádoby maminka a nemůže za to vina sklinka😀🌈❤️🌼🌅☀️😂♥️, co je na tom zlého, co je z Ducha mého svatého i Božího a je pro věčnost a do ní i vede a ne pouhá marnost, která vždy podvede, jako vše co pomíjí, ale Bůh Vám promíjí a duhu na znak odpuštění po všem tom Božím dopuštění, rád všem mým posílá, je v tom radost, láska i síla 🐼. Pan dá, i panda Andička, je s ní někdy srandicka 😂🙂☀️🌅 pěkně vylovena z hloubky srdíčka♥️🌈 Miluji Vás velmi♥️☀️🙂 i ona, pusťte si písničku z večerníčku krtek a 🐼 a buďte též můj zas přítel, co Vás vždy jen moc chtěl, z okna stále vyhlížel, zda se už vracíte jak ze školy a plníte si své úkoly, kde jste a proč se mi ztratili, že se mnou nejste, když to co není pro věčnost, ale marnost, jen hledali a mnoho ode mne tehdy ztratili, ale navratte se ke mně zpátky a ne jen jak zadními vrátky, ale pěkně verejne Pana Ježíše vyznejte a na zlého už nedejte... Amen

danka_usata 14.1.2022

Minulý čtvrtek šel po mě krtek ...https://youtu.be/TF014IJtYvk (YouTube: krtek z alba kdyby prase mělo křídla)...adieu mon dieu.

josef79 14.1.2022

Holky Vám už může pomoci jen kouzelná hůlka:)(dildo ezo))
Na internetu jsem jí viděl za 11000 kč. Ty částice se v tý hůlce pohybují prý až nadsvětelnou rychlostí.. óm namaste si ji:)
https://www.expres.cz/celebrity/dildo-ezo.A220113_154431_dx-celebrity_amh

danka_usata 14.1.2022

já bych ti tu nejraději poslala ty okurky, ale ještě by si to někdo mohl splést...

koko 15.1.2022

Bůh nad tebou pláče, radosti z tebe neskáče, ještěze má jiný, ty Jemu vždy věrný, paní World the mordova, svět přináší ti dál smrt a není to pravý květ, co zas z tebe vykvet, možná jsi jen pěkný výkvět společnosti, a jak Woldemordova, světská a ne jak láska nebeská, pust si kdo má rád duhu a odpuštění i přátelství, podobenstvi na YouTube, krtek a panda, duhová zahrádka, hlavně začátek a konec i s písničkami, aby pochopili... 🌈☀️🐼💐❤️🙂💙💚🧡🌅🌼 Bez sluníčka a Boží lásky a odpuštění, duha nebude vám Dana jinak na znamení, tocte se za Ním jen a kolem Něj a Jemu vzdávejte chválu a oslavuje Jej za vše dobré i každé slovo i podobenství k nám i dnes nová..., ať jak ta hvězda nevyjasněné, nebo nemáte syndrom vyhoření nebo jaký že to má kdo, možná z vás postraumaticky nebo únavový... Škoda, toto Bůh nechtěl.. Modli se v jazycích a porazíš spíš nepřítele, jak Harry někoho hůlkou nebo Danda Hůlka písní Ráj, nádherný ráj, v něm chtěl bych žít atd.. se slavobranou a svatou, tou bránou je duha 🌈 a odpuštění Vám všem hned po té až, co vy jiným všem, jinak jí jak boháč na nenávist jak uchem jehly 🐫 tam neprojdete, jen s hlavou skloněnou, pokornou, jen kajícník projde, jinak jak medúza o hlavu přijde... viz Indiana Jones jeden díl, kde jen po kolenou a s vírou i v neviditelné, přišel až k vodě živé uzdravující, kterou nechtěl pro sebe, ale jiného milovaného, a proto ji zvítězil, že byl moudrý a ne sobec a pro sebe jen pokladů lovec, chtěl zachránit někoho, ne se obohatit nebo jen zvítězit, myslel víc na druhého než na sebe, život ohrozil a pro bližního by i z lásky položil jako Pan za nás jako každý dobrý bratr, proto si odpoustejme a dál proti sobě nebojujeme, viz poslední příspěvek Oli o odpouštění jiným, pokud chcem, aby i Bůh nám a já se omluvila mockrát, vám i Bohu ještě víckrát za vše zlé...

koko 15.1.2022

oliv
Zamyšlení na den: Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy.
(Kol 3: 12-13)

koko 15.1.2022

Mám píseň rád (Láska je ráj) - na YouTube od Mirečka, co už odměny v nebicku kezby sbírá, z něj nám posílá písničku

danka_usata 15.1.2022

Jj, Bůh má svůj lid tak rád, že jim připravuje zkoušky....otestoval například Jóba...a teď testuje nás všechny. Vydržme být věrní až do konce. ...

oliv 15.1.2022

Kdo je pevný ve své víře Danko tak vydrží a přestojí všechny zkoušky se ctí a dosáhne pak nebe....

oliv 15.1.2022

Dík Andrejko hezká píšen a oblíbená poádka dala jsem ti jí na stěnu....

koko 15.1.2022

Děkuji, jednou z té pohádky jeden kazatel kázal, jak je tam ta scéna, kdy se nesměl ohlidnout jak Lotova žena nesměla, ale neposlechla, ani na pravo ani na levo podívat, co si kdo o nás myslí a říká např. Iten drak, co poštval mnohé proti nám, aby nás nic a nikdo jít dál dopředu nebo strachy couvat do nebe blíž a k Panu dál jít neodradilo ani couvat neovlivnilo ani dlouho stát na místě nebo někomu za námi v cestě a brzdit ho tím, jít plynule po tom mostě, protože za náma jdou další, abychom je neshodli dolů, budem- li váhat nebo se vracet, ne ne, už nikdy více zpět jak zní ta píseň, a dole je obří propast a ten Pana kříž, jediná cesta i odpuštění, jít dál vpřed, z víry chodit, (včera jsem naposled ještě zapla na pár vteřin film z tv, kde řekli jen větu: a bylo tam: dám ti most, nebo postavím ti most a já hned vzpomnela, že Pan Ježíš na kříži je ten most a pak hned prepnu a ihned tam v jiném filmu byl okamžitě obraz Pana Ježíše na kříži, říkám Wau, všude celý den mi dává tolik znamení, že by se člověk mohl začít až bát i na to že Bůh není plyšový medvídek i o tom je píseň, medvídek z Golgoty a Bůh nás tak miluje, že nás ochraňuje i když zapneme tv a i v ní mluví a pak je třeba, hlavně poslouchat Jeho v srdci, pak jen na srdce, ne rozum dát, na ten nespoléhejme, jak ten In. Jones udělal krok do propasti kde neviděl cestu, a najednou zjistil, že tam je most, jen nebyl vidět, tak i v té pohádce Princ a Večernice, z víry v neviditelno, krok víry tam, kde se žádná cesta rozumu ani očím nezdá, ale je tam, hned jak ten krok uděláme, ale jen pokud Bůh řekne, tudy jdi, krok z poslušnosti, a pak se jim otevřou oči i těm, co celý život nevěřili, začne se jim všude, že s nimi vždy byl, ukazovat a vše jim postupně odkrývat, Jeho velikou lásku atd. A proto je tak velmi moc důležité, abychom rozpoznali Pana hlas, nejen v bibli, ale i ve svém srdci, které je chrámem Ducha svatého ♥️😀🌈💐🌄🌅☀️🌻ty Boží sluníčko a slečno slunečnice 🙂 ženo sluncem oděná 🌻☀️🤗💐🌼💛🙂🧡🌹rozvíjej se poupátko dál a dál a rozvon celý svět, pan Ježíš v nás a jeho mysl nechat jen mluvit a myslet je ten pravý květ, amen.🙂🌻 A ze slunečnice je olej a když budem jak pylne včeličky, co jí opylují, tak i med a jak je ve zjevení, oleji a medu neskod, olej veselí a radosti, kterým byl i Pan pomazaný nad všechny ostatní..

danka_usata 15.1.2022

Nene, z televize nemluví Bůh...ten mluví z Bible. To je to samé jako kdybych řekla, že když si koupím presvuřt, tak ke mě mluví Bůh...

oliv 16.1.2022

Budiž vděčně velebena.... 1. Budiž vděčně velebena, / Matko Boží Maria, / že jsi Bohem vyvolena, / spasení nám zrodila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

2. Viděl prorok měsíc smavý / pod tvou nohou, Maria, / dvanáct hvězd kol tvojí hlavy, / sluncem celás zářila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

3. Ve své mysli od věčnosti, / Dívko Páně, Maria, / na tvou krásu, na tvé ctnosti / Boží láska myslila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

4. Mezi Tebe, mezi vinu / od počátku, Maria, / vůle Otce z lásky k Synu, / nepřátelství vložila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

5. Boží moudrost zbudovala / v tobě stánek, Maria, / by v něm jednou přebývala, / z něho se nám zrodila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

6. Bez poskvrny počatá jsi, / Panno čistá, Maria, / vykvetla do rajské krásy, / v lilii ses rozvila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

7. Vypros nám, svým hříšným dětem, / milost velkou, Maria, / aby na té pouti světem / i v nás krása zářila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

8. A po zdejším putování / ujmi se nás, Maria, / by tě v rajském radování / naše duše spatřila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

oliv 16.1.2022

🙂 ženo sluncem oděná....Andrejko tvá slova tyto my připomenuli mou oblíbenou píseň....Viděl prorok měsíc smavý / pod tvou nohou, Maria, / dvanáct hvězd kol tvojí hlavy, / sluncem celás zářila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]DÍÍÍÍKY 🙂 🙂 🙂

karel2017 18.1.2022

Marie tě nemůže slyšet, protože není Bůh - není vševědoucí, všudypřítomná, atd. Ta žena z knihy Zjevení, ze 12 kapitoly, opravdu není Marie. Kdo se modlí k Marii, oddává se jednomu z nejhorších možných hříchů, modlářství...

josef79 18.1.2022

Nikdo Vás nemůže slyšet, vždyť by se jednalo o telepatii a to je okultní praktika. Bůh je, ale vyjímka:) U Boha logika nehraje roli. V boží rodině je nemožné možným.

oliv 18.1.2022

Spravně PEPO a do Boží rodiny patří i Panna Maria takže nic není nemožné:-))

oliv 18.1.2022

Kájo to chce klídek:-))

stepb 18.1.2022

Tak jako měli apoštolové skrze Ducha svatého moc činit zázraky, tak je to i u P. Marie. Žena ze zjevení porodila syna nejvyššího, a nikdo jiný než Maria neporodil Božího Syna. A zjevuje se ve stejné biblické podobě, viz Lurdy , Guadalope atd.

stepb 18.1.2022

Oliv proč toho Karla tak dráždíš? Vesmír tu není a tak ty takhle?

oliv 19.1.2022

Stepb to se mám s Karlem hádat,když vím že mou pravdu neuzná.....nebudu!!!Jemu nemá cenu předkládat argumenty je proti ekumeně:-))Tak at si v těch svých bludech žije spokojeně dál....co jiného s ním?

oliv 19.1.2022

Týden modliteb za jednotu křesťanů, který dnes začínáme, nám je připomenutím, že jsme všichni součástí jednoho Tajemství, které z nás chce vytvořit jednu rodinu.
Prosme, abychom dovolili Duchu Svatému spojit to, co je rozdělené a zahojit to, co je zraněné.

josef79 19.1.2022

Tak to je už bohužel celý svět! To by mě tedy zajímalo, jak by toho měl duch svatý dosáhnout? Za celé věky věků co svět existuje se o to pokoušelo už hodně božích poslů...

oliv 19.1.2022

to bylo na katolické stránce o víře a moc mě to zaujalo....

Uložit