O radosti

Deprese je od ďábla a je hříchem, Pan řekl netrapte se žádnou starosti, vložte každou starost na Něho, milovaneho, on to ponese za nás v nás, ty nejtěžší břemena, co neunesem a nevložil na nás zkoušku nad naše síly a RADOST jako druhé ovoce Ducha, největší je ovšem láska, ochraňuje i s ní od reptání, strachu, že láska věří a víra se raduje (zas cituji bibli), od nespokojenosti, že radost je jinými slovy vděčnost aspoň v mém srdci, a to vše když ze srdce nezazeneme, tak nás oddaluje jak ty ve starém zákoně od pravé zaslíbené země, vy pro ty obry nevidíte opravdu na mě a Boha ve mně, že jste si přede mne dali nějakýho obra, co jste znali z minulosti, ale to nejsem já, ale vaše falešná představa mne, pořád vidíte to, co chcete a ne tu lásku Boží skrze to, jako až když planeta zastíní slunce a na zemi bude tma, třeba, např. A pak katastrofa za katastrofou a tma je absence světla, připravte se radši na to, co má ten příští přelomový rok přijít, děti.. a strach je absence lásky a důvěry Bohu, že nás ochrání aneb vytrhne atd. Ty, co vidí hrozny, ty ovoce Ducha i v jiných si před oči staví a ne jen obry a nepochybuje a není tak jen list hnaný větrem a kam vítr, tam plášť, ale je stálý a a vytrvalý a věrný jen svému Bohu a Jeho slovu, plánu a vůli i dnes a hledá ji a kdo ví, co je dobré a stále nečiní, má hřích a hřích jeho ho vede do deprese když na něj Duch Boží posvíti, mluví do svědomí, ale ne tak, že uvede do depa, aby už nemohli a nejeli dál nebo si dali pauzu, ne on posiluje a ví čím a jakým slovem, jakým znamením, potěšením, tak to laskavě hlupácci někdy, nechte na Něm a nesuďte to jak ke komu mluví, hlavně že mluví a ovce jeho ho slyší a nasleduji.. Hlavně že se daří i někoho tím potěšit a skutky zlého se maří, a kdo je jako Máří, která i před jinými, co jí odsuzovali slzami Panu nohy umyla a vlasmi vytrela, máme se od ní co učit, jak být pokorný a milující, aby nám Pan dál milost. Žehnáme Vám všem. Amen, kdo to požehnání i mým slovem a Božím nepřijme, k nám se vrátí pro jiné pozvané na hostinu Boží za ně, pro hladové, dychtící po Bohu jako laň. Toto je beztak žalm 42, to Dost už!! Bůh bude vyvysovan v zemi a mezi národy je těsně někde vedle, tak asi promiňte, nikdo krom Boha nejsme dokonalý, takže jsme na tom podobně, na stejné lodi všichni musíme až do konce tu a tam nebo pořád, jak kdo, činit pokání, tak se nehazme ze záchranných lodi zpátky do ledové vody...Římanům 12:12, lovíme z hlavy tu oběť na oltáři Bohumilou, svatou, vzácnou, čistou sebeobetujici se tedy obětavou, soucitnou, mírnou a laskavou, buďte, i když je i psáno milosrdenství chci a ne obětí a já toto vše dávám ve dne v noci zdarma, tak darovanemu koníkovi, ponny na zoubky nehleďte;))))))) Děkuji všem:)) anebo jen těm, kdo se po mých slovech z Boha a viry změní. Neboť kdyby to nebylo jako cokoliv z víry, byl by to hrich...a to nikdo nechceme...hrich už ve mně dávno hřích:)) má snad někdo nějaký problém, když se Boží slovo rýmuje, i v ní li jsou verše a v češtině slovo verš, znamená většinou rým, a šprýmy se někomu proč nelíbí, i když je sám používal??? a pak se divíte, že máte jen rýmy:))) ale Bůh vás uzdraví to se poddá, casem. Vždyť dost máme na Jeho milosti, co bychom ještě víc za své i hříchy a pýchy někdy a pak pády chtěli?? Snad nové kamarády a čím jsme si je zasloužili... Bůh dá milost komu dá, je to jen na Něm naštěstí a on je nad míru milosrdný, viz verš, že nade všechno je Tvá milost:))) Děkujeme 😊 Pane Ježíši. Amen. Nebuď jen vážný a tak dál vlažný, ale odvážný a statečný a potom život měj věčný:))

Koko 30.12.2021

komentáře: (20)

Koko 30.12.2021

Hřích už ve mně dávno ztich, to je ten rým, ale to co dělala Danuška, když mi chtěla vzít svobodu psát tak, jak uznam sama za vhodné já i Bůh, bylo svazování, cenzurováním, omezování Ducha, ne rozvažování a uvádění do veškeré pravdy Duchem Božím, ne mne jen a Bůh může všechno i dát jí za to, cunikovi v ní, nakládačku, ať ho vyhodí nebo si z něj udělá pěknou zabijacku a pozve nás pak taky na lepší hostinu z ní:)) vepřové nepapají většinou jen Židé, kterým ještě nedošlo, že čistému vše čisté a posedlemu všichni posedlí asi. Je-li tvé oko čisté, pak víš, však znáte. Tak papa plavacci v ledových vodách, Bůh vás vylovi a zachrani třeba i sám osobně, jen k Němu natáhnete ruce, když nemohu zachraňovat po svým já, že ode mne jste nechtěli, pak mi připadáte ale jako ten z vtipu o tom, co se topil a prosil Boha o pomoc a občas jela kolem nějaká loď a on od nich zachránit nechtěl, jen od Boha a pak umřel, beztak žraloci a tak, a řekl tam nahoře, Bože, já se tak modlil usilovně a věřil, proč si mi nepomohl a On mu řekl: A ty si neviděl ty záchranný lodě, co sem ti tam posílal. Bůh dává znamení všude kolem nás, tak nebuďte slepí a nebrante se vidět i ty, prostě vše, čím vás Bůh může oslovit a potěšit a nebuďme vybíraví.. ámen.

oliv 30.12.2021

Andrejko přesně tenhle vtip mi říkala ted o vanocich ségra dik za připomenutí♥

Josef79 30.12.2021

Úplný zemský ráj, toť na pohled..

Oliv 30.12.2021

Však se Pepo dočkáme neboj😇😇😇

Danka_usata 30.12.2021

Kdy jsem ti vzala svobodu? Ano.... podívej...dělej si co chceš, důsledky si poneses sama. Nejdeš úzkou cestou. Svoboda děti božích není svévolně hřešit. Hřích plodí smrt, to se opravdu nezměnilo. Jestli mě budeš napadat slovně, tak to nemá cenu. Nejsi znovuzrozená ani obrácená.

Koko 30.12.2021

A ty ji nečti jen, ale hlavně poslouchej a chapej, otevři oči a nebojuj proti Bohu a Jeho slovu a podvol se každému, nejen něčemu a nevybirej si koho si Bůh použije, aby tě oslovil, on nenávidí plevel ve vás a satana a démony, co vás matou, vás bez nich miluje, to jejich vinou jste vampirky v rakvi a Bůh vás chce vysvobodit, nebo už se v Pánu radujes, já pořád a všechny ty slova proti kterým se cepyrite jsou o vás v bibli a já ji věřím ve všem, pozitivnímu i negativnímu, žel pro vás, naplní obojí, každé své slovo, tak sami odhodte a nechte v tom hrobě nevíru a pochybnosti a všechen plevel, co se na vás za života na zemi přichytil a nebudou se vás ty slova týkat:))))) naše ego máme pohřbít i sobectví, máte i pšenici, ale už zarustate plevelem a dusite ji, kdo jste, víte to vůbec? Když sloužíte dvěma pánům a kdo váš otec a jo vy máte dva, a dva poslouchate, ale to nejde zároveň, ďáblu i Bohu.. tak už se rozhodnete čistě jen pro Boha a buďte mu věrní až na smrt a ne pro pidiviru, bez víry se nemůžete líbit Bohu, čerpám jen z Bible, kdo ji zná, to chápe.., kdo ji i chápe a kdo ví, co je dobré činit a nečiní, má stále hřích, tak v čem pak si ji dnes poslechla by mě zajímalo, máš něco???❤️🐭🐱🤗😊🦋💥🐍🥂🍾🍸🍹🍷Krásného silvestra všem, peklo je pro plevel ve vás a vy se musíte sami od něj oddělit, nikdo jiný to za vás asi neudělá, já se snažila, ale u prasátek je to opravdu nadarmo, oni jsou nechapavi a vše poslapou i chleba hozený do chléva, ne já, to vy:))))🐷🐽🐖tři čuníci jdou, v řadě za sebou, dál pěkně na porážku slepe jako ovce a na svou popravu, Bůh vás varoval, gilotiny pro ty, co tu za malou víru dokud byl čas, zůstanou a nepůjdou na hostinu a svatbu Beránkovi, už jsou bohužel připraveny dávno a nikdo se z toho neraduje, tady přestává sranda, jde o vážný věci, tak sami čiňte pokání a milujte Boha celým srdcem, myslí, duši, silou, a omlouvejte se Mu,Vat tu nezůstane tě do hrozného sedmiletého soužení, které kdyby Bůh nezkrátil, nikdo by nebyl zachráněn jako při válce, kdy se množí nevěřící stávají věřícími, zeo pomoc volají teprve a věřící nevěřícími, jak by to hodný Bůh Láska tolik zla mohl dopustit, já nemám mylnou představu o Bohu, spíš vy, řekla bych a omlouvám se, jestli jsem něco přestřelili, mířila jsem na ďábla a démony, ne na vás, ale já vás mnohdy jako Bůh přes ně a jejich slova ve vás, taky nevidím a vy si s útoky vždy začali, ale tuto válku končím, moudřejší ustoupí, Hau.

Koko 30.12.2021

Miláčku, mě nevadí, když utocis na mě, to vše bude odpuštěno, ale moc mi vadí pro vaši věčnost, když se vědomě nebo nevědomě rouhate Bohu a to dělá ďábel a démoni a těm tedy odpustit nemohu, protože Boha velmi miluji a nikdo Ho tu nebude urážet a zesměšňovat a šlapat po jeho perlach z Bible, já zesměšňují jen a jen satana a démony, to jim to patřilo, tak se od nich oddelte ve všem nejen v něčem a Bohu taky vydejte vše, jinak Ho nikdo nejsme hodní, jak píšu ve fórum proč. Děkuji snad jednou za pochopení, víš jak agresivní byli proroci ve starém zákoně, co taky nenáviděli lež?? Jinak by se ani tak daleko nedostali, já na vás první nezaútočila, jen se bránila a Boží slovo pravdu hájila.. z lásky k Bohu, tak promiňte, že ho miluji víc jak lidi, ale to je mi i bibli přikázáno. Starozákonní proroci i byli v tváře a tahali za vousy, aby je probudili, já vám nic nedělám, vy mě házeli do pekla první a co zaseli se vám vrací atd... Na hlavu vše, každé slovo...ostré jako meč. Hrozný je Bůh ve svém hněvu, protože chrání a brání své děti, ovečky, vy nevidíte, co se děje v duchovní oblasti, andělé se satanem i ďáblem za nás i Pan bojuji, ochraňují i každým písmenkem Božím z tlamy šelem vytrhuji a připravují nás teď na to co přijde i teď a tady!!!!

Koko 31.12.2021

nikdy víc neotevřite knihu poznání zlého v mysli, Bůh ji vymaže a vymazal, odpustil, dávno už ji zavřel a nečte v ní a ani nechce, abychom mu z ní my četli a předčítali mu jak pohádky, co se nestalo, dal nám i novou minulost, tu Pana Ježíše, jak by žil on v nás teď i tady a na staré se nedívá, co bylo, už není, odhodil to do zapomnění jezera, ohne, haleluja, amen, měj Ducha víry a lásky k Bohu a nic zlé mu nepripominej, miluj ho tím víc ani o jiných si, viz zlaté pravidlo, jak nechceš, aby ani oni tobě nikdo a už vůbec ne Bůh, vše vymaže, nic zlé nikomu na tebe neukáže už od teď až navěky nikdy, uvěříš li a víru tuto až do konce zachovas li, jak uvěříš, tak budeš mít, amen

Koko 6.1.2022

mír zbraním prosím:)) slovo boží je ostrý meč, tak před ním neuteč, je jako nůž, tak se vzmuž a chléb si s ním namaz do ulic vyraz a tam se ukaž, jsi-li světlo, musíš ven a to rychle a honem, lidé bez boha trpí, ne my s ním jeho děti:))))❤️❤️❤️❤️😊🔥🤗 bůh je láska, tak buďme též, amen, pokoj vám🤗🔥😊❤️
marti to se může vymstít, neznat nový zákon pořádně a evangelizovat. tak přeji hodně štěstí, ať nehodíte perly sviním, ať jen bezpečně svítíte ve tmě nenávisti k bohu, jako by byl vinen tím, jak si lidé navzájem ubližují.
koko 😊❤️🌹 děkuji
koko nebuďme posedlí, ale pro boha jedlí 😊, ne jak jedovatá houbička, 🍄 ale boží holubička🐦raduj se každý a tanči, a buď s bohem radši, 😊💃🕺🤗❤️ pojďte k té kvočně, už to brzy začne, jste boží kuřátka 🐥🐦❤️, jsme jeho děťátka 🤗
koko hosana, haleluja, pane my ti děkujeme, chválíme a milujeme, králi, králi, já tě chválím, pokoj vaaaam🕺💃🐥🐦😊🤹🤼👼🤵👰👩‍🚀👩‍🌾👮🕵️👩‍✈️🤴👸🤶🎅👩‍🚒👲🧕👳👩‍🍳👩‍🎨👩‍🎤👩‍💻👩‍💼👩‍🎓👩‍🏫👩‍🌾👩‍🚒👩‍🏭👩‍🔧👩‍⚕️👩‍🔬💂🧝👱, i když jsme každý jiný, smát se je povinný 😀😃😄😁😆😅😂🤣🤩😷i za tou rouškou a každou na nás zkouškou 😁😄🤣🙃už se kutalim a v radosti se valím a dál chválím😂
koko izagraj mi, muzicenko🎼🎵🎶🎹🎷🎺🎸🎻🥁🎤🎧💽🖥️💻vezmi svoji kytaru a zahod malou viru⚰️, obal svoje kosti, duchem v té plnosti 😁
mark_iv break those bones whose sinews gave it motion
mark_iv ja se chci taky kutalet, slozil bych ti na ty texty nejaky grind core roll.
koko v radosti místo v plností by bylo lepší i jako brousit jádrový válec?:)
koko zlomit ty kosti, jejichž šlachy to dali do pohybu?? já nepanimaju, ja gavarit parusky 😁🎸
koko viel danke, taky danke, deutsch panimaju
koko
mark_iv to je taková radost ale, že by mi snědla půlku struny a já nevím na co bych to hrál :_d
koko 😁🎸🎻🎺🥁🎷🎹🎹🎶🎵🎼💽🎧💻tak si to pustíme už nahraný, to nevadí, pane mi ti děkujeme, za všechno, co jsi nám kdy dal i za radost a tvých písní dost😁😀😃jeee, kutálej se koblizku a vykašli se na lišku 😃😀😁i na tu mrsku vešku v pelíšku:))
oliv 🐶🐶🐶🛌🛌🛌🧚🧚🧚
koko uzdravuje se motylku, bůh co zaslíbil, to ti dá, on není lhář, hledej jeho nejvíc a dá ti vsechnooo, ale jen svýho věčnýho:)))
koko a taky mnoho časného, co kdy zaslíbil, on drží slovo a my mu věříme, je nejlepší přítel:)))
Koko chod po vodě v novém roce - zkopíruj si název a hledej u lupy na youtube, toto nevymýšlím, (nevymyslis) bůh tam reaguje na úplně vše, co jsme tady i my psali i jako já předtím tady použil znovu to chod po vodě i po ropě a já přidala, že je to v celý evropě.. Nebrante se jiným církvím, všichni jsme jedno tělo, spojil nás pan ježíš, nikdo není sám, jak zní nádherná píseň 😁❤️😀😃💽🎼🎵🎶🎹máme se doplňovat, ne hádat 😂🙃🤣

Koko 7.1.2022

I když si ďábel furt brousí vidle i zuby, na nás marně, čím víc nás tlačí ke zdi a peklem vyhrožuje a všechny možný, které milujeme bere, snaží se marně, tím víc z nás akorát vytlačí náplně v nas jak marmeládku z lívance, on chce být i ti jeho prázdní, nemastni, neslani nebo nesladci, nepomazani, my milujem náplň, ne obal prázdný, ducha pana ježíše v nás všech i v nebi, ne těla pouhá a duše prázdný bez lásky boží, v ní věrní až navěky zůstaneme, i když nás chce zly z milování vykolejit a posílá pasti a chce plnit nenávisti, i skrze vlažné křesťany, my se nedáme, ani krále nevydame mu na smrt, ale chráníme lepšího než mají oni, jak v tom filmu muž se železnou maskou.. jak čtyři mušketýři.. bez boje není vítězství a slovo Boží je ten meč, lidé se trepou před ním strachy, jiní zase přemožení Jeho láskou v dobrých pocitech, že se včas přidali na Boží stranu, tu předem vyhranou a Bůh jim to požehnal a po tom doteku jich pomazal navěky do Božího věčného království předurčil, nové děti z nich udělali a to Boží na věky a moudřejší ustoupí a nebude házet těm neustále nemastným, neslaným, nesladkym bez náplně a vlažným hrách na stěnu a házet perly, mír zbraním nedali, sami se odsoudili, já si jim namazu ještě víc s jinými, i kdyby invalidními pro vás a kvůli takovým bez lásky a radosti a ovoci Ducha, jako jste vy mnozí, po ovocich Ducha se pozná strom, kdo přemýšlí a má nejen uši k slyšení, ale i pravý požehnaný Bohem mozek k přemýšlení, ten pochopi, vám ďábel vždy v postižené prázdné hlavě a duši i duchu vše Boží, co mu kradete, když nejste Jeho, a věrné vždy na Jeho pravé straně, zdeformuje a převrátí, protože jste převrácení a ne živí, vy tři ne mušketýři ani 4, ale blbci.. Dana, Kája atd.

Koko 7.1.2022

Jeden blbější než druhý, blbsi a ještě blbější, biblicky řečeno to samé jiným slovníkem: hlupáci, hloupý a ještě hloupější a moudrost Boží se vám směje, Jeho neprechytracite hlouposti svou navršenou až do nebe. Rádoby chytrolini, ale hnusní a líní přemýšlet.. vy jen závidite těm, co jsou pomazání po doteku Božím a požehnání velice a užívají si jeho přítomnost a nechtějí z ní odejít ani z té chvíle, kdy se cítí jako v nebi, i když na zemi, vy jen mrtví po doteku Božím, můžete o tom jen snít a závidět a ručičkami nožičkami vztekle dupat, že to chcete taky, ale takto, kritikou nikdy nedostanete to nejlepší od Boha, co kdy mohli mít a zažít a můžete jen tiše závidět, vy co jste si větev už sami tím, co z vás vycházelo, podřezali, a to vás znečistilo navěky, vaše jídlo od Boha do kterého si sami vždy nevírou nakadite a ne kadidly a vůní Kristovou a Jeho mysli, ale svou nakaženou ďáblem, ale smradem a sírou z pekla a ne vírou svatou, ale strachem ze všeho, vám vždy budou připadat nečistá, protože sami jste nečistí, čistému vše čisté, špinavému vše zaprdene a nevoňavé, takové, jací sami jste, nevděčníci pomlouvacni, urazlivci, co jste zaseli, jen smutek a pláč, se vám vrátí, na celé věky, jestli se neobrátíte, co jste zlého zaseli, sami sklidite, když prave proroky kamenovali slovně a dobro nazývali zlem... Před zaslíbenou zemi jen reptali na místo díku, že vás chce Bůh zachránit a ukazuje jak, už nebude házet vám perly, vám dvěma a kdo se k vám přidá, už ne!!! Dostali jste dost času k pokání a změně, ale nevyužili ho, svaté nebudete dál nazývat špínou ani Ducha svatého, Bůh sám to zastaví, sami uvidíte, už ho dal nebudete hněvat a zarmucovat, už se nebude věčně Bůh trápit s lidským duchem, který ho znevažuje, sami uvidíte... Požehná komu požehná, zatratí, koho zatratí, vše se vám na vlastní dvě hlavy, co nenesly plody pravé, vrátí, suché vyvržené z těla Kristova, pomlouvačné a tam bude pláč a skřípěním zubů, že jste šířili lži a žádný lhář a pomlouvac a rouhavec, aby i nebe znečišťoval nedůvěrou Bohu a jak satan zas ji tam šířil a svedl mnohé, do nebe nepůjde, Bůh už je dávno poučený a historie se v tom už nikdy opakovat nebude, v historii nebe.. To vy se včas nepoučili, že to ani nejde bez rozumu, co přemýšlí, oči, co vidí, uši co slyší!! Vy slepí, hluší, bědní a nuzni, co říkáte, že vidíte a jste v hlavě a moudrosti bohatí!!! Oblecte se do Pana Ježíše nebo budete z hostiny vyhnání pro vaši nevíru, co jak síru jen sirite, bez odění Ducha svatého do pravé zaslíbené Boží země nevejdete, bez Něho ve vás se o to ani nesnažte, ani se přiblížit k Bohu a Jeho slovu ostřejšími jak meč!!!; Hlupáci!!!!

Josef79 7.1.2022

Koko, ale něco Ti uniká.. těla jsou (nástroj) potřeba k šíření ducha božího. Ďábel nám všem chce těla definitivně změnit, uvést duše do věčného žaláře. Má pro toto činění již mnoho technologií a lidé mu skáčou do tlamy pak dobrovolně sami v nevědomosti! Něco podobného jsem viděl i umělecky namalovaného na jednom obraze. Had má otevřenou tlamu a ovečky-davy lidí, tam kráčejí svorně a pokorně. Všechny nás chce, to mi věř.

Koko 8.1.2022

Věřím, vím, děkuji

Koko 8.1.2022

Myslíš jako třeba toto?;( Taky se du na to poradnejc mrknout, je to hustý...dekujem hvezdokniho za varování, už je to tady ty informace... ja to říkala, ať to neberete...
Starbuck
http://vkpatriarhat.org/cz/
milly7 ⚠️ díval jsem se na ty stránky a celkem jsem se zděsil...

Koko 8.1.2022

Před mnoha lety mi dal pan velmi dlouhou báseň o konci světa a tam bylo i antikristova, co se fakt chová, jak tam o něm píší už skoro před dvaceti lety, jako by chtěl být sám na světě a všechno mít jen pro sebe... Nás chce využívat jen na služby jemu a výroby, no já budu verne sloužit i s nulovým příjmem už přes rok jen Panu a ještě jiným mnohým dál i finančně i jinak i slovy pomáhat, aby nemuseli přijímat pod nátlakem to, co sami nechtějí a nevěří tomu.. jak mám i v jiné básni od Boha jeden z veršů: chtěl bys míti moc peněz a sám se chytit do želez??

Koko 8.1.2022

Zkopírováno z té stránky doporučené sestřičkou Starbuckem, které moc děkuji:)
:Ježíš řekl: „I vy dostanete sílu Ducha svatého, a budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Podmínkou přijetí Ducha svatého je pokání: „Obraťte se… a přijmete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám i všem kteří jsou daleko …“ (Sk 2,38-39)

Je třeba skrze neustálé pokání znovu a znovu přijímat Ducha svatého! Znamená to vycházet z temnoty hříchu a vcházet do Božího světla, ze lži do pravdy, ze smrti do života! Každé postavení se do světla vyžaduje zapření sebe.

Vždy, když konáme pokání, tedy vcházíme do Boží přítomnosti a zde vyznáváme svůj hřích a víru v sílu Ježíšovy krve, znovu přichází Duch svatý a dává světlo a sílu k poznání a k realizování Boží vůle! „Duch svatý se za nás přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými.“ (Ř 8,26) Pokud přijímáme Ducha svatého v plnosti, duch světa musí z naší duše ustoupit!

Abychom byli Kristovými svědky, máme přijat sílu Ducha svatého. Bez této síly budeme ne svědky, ale zrádci. Proč? Protože v nás je otrávený kořen – hříchem narušená přirozenost – a ta snadno věří lži a na druhé straně zpochybňuje pravdu. Tento tlak temnoty a hříchu je v nás, proto potřebujeme Boží sílu, abychom nezapřeli Krista, ale naopak o Něm svědčili a byli ochotni pro Něj i život obětovat.

Máme přijmout sílu Svatého Ducha, abychom byli Kristovými svědky.

Josef79 8.1.2022

Toto bylo krásné..přeji si to Ámen

Danka_usata 9.1.2022

Ano,máte pravdu, Marti.

Danka_usata 9.1.2022

Jinak v knize kazatel je psáno, že je čas se radovat a čas plakat...že vše má čas. Nerozumím, proč bych měla hřešit, když mám špatnou náladu nebo proč by hřešili ti, co mají depresi. Je to součást života, do které je třeba přizvat Ježíše, aby to uzdravil (je-li to vůle boží). Asi to autor myslel dobře, ale ...😂😂😂😂😂

Uložit