Odpověď na krutá slova

Ale miláčci, nebudu Vám zlo oplácet zlem, k tomu mě nedonutite:)))) Bůh moooc miluje radostné dárce a já to od vás nedokázala, jak to bylo zle ani dočíst, možná později, jak moc zlé to bylo a vy dál dobro nazývate mylné zlem a posedlostí, tak to si nejsem jistá, že Vám Bůh odpustí, něco se sebou dělejte, než bude pozdě;)))

Koko 29.12.2021

komentáře: (34)

Koko 29.12.2021

: Odpověď na krutá slova a o zlí ve vás;)(

Zlo se šíří, jak vidíte i tady, když dobří nedělají nic, jen v Bohu a ve víře Jeho pravé jakou měl Pan Ježíš jsme lepší, tolik ho milují miláčka našeho a on mě a vy jen zurite závisti, však uvidíte v nebi, jestli se tam dostanete, jestli se nezmenite a nevydáte mu vše, nejste ho hodní ani nebicka, je mi moc líto drahouskove, ale zapracuje na sobě jinak Boha nikdy neuvidíte a to by byla velká škoda, číst to nemohu po vás, protože by mi asi puklo z vás a vašeho zla srdce a Duch svatý by byl velmi zarmoucen, je tak citlivý a nikdo z vás mu nesahate anipo kotníky a ani tolik jim nejste plní, já jim pretekam, protože jeho rady a slova atd. Poslouchám, dětičky zlobivé

Ani to nemůžu dočíst, jak moc jste zly, ani už nechci, já chtěla být jen pozitivní, jen Oli to pochopila, vy nevíte nic o lásce a prosím Boha ve Jménu Ježíše, aby vás za tyto řeči a rouhání Duchu svatému velmi spravedlivé potrestal, není nic horšího než nazvat Ducha lásky Boží posedlosti a zlem atd. Já s Bohem mluvím neustále, pořád mu vysílám lásku, my se opravdové milujem navzájem a to je to největší přikázání, je můj utěšitel, laskavý, trpělivý, mírný, tichý, pokojný, vlídný, prostě miláček a posedlí jste vy skoro všichni, i v bibli je radujte se v Pánu vždycky, a taky modlete se bez přestání, já jsem šťastná jen se svým Bohem, ne s lidmi a s vámi už jen opak, Bůh ví, co koho těší, tak jim to dává, vás jestli jen bible, tak ji čtěte od rana do večera, já ji už znám skoro nazpaměť, tak mě těší můj milovaný Bůh i novými písněmi, básněmi, i v bibli je, že budem zpívat píseň novou, kterou nikdo jiný ne, jsou to Jeho dary a talenty a je hřích je nevyužívat, Olinko milá, bez radši mezi jinou společnost, toto jsou démoni převlečení za křesťani, všichni zde a ty to víš, ty jediná to ještě poznáš, jsi tu mezi vetřelci, Pan nás brzy od nich zachrání a vezme na svou planetu, jen vydrž a aspoň ty, světlo ve tmě, výdrž na Pana straně a dobehni až do konce. Nic zlého jsem dnes nenapsala a přesto po mně jdou i za lásku jako paní závist, pan zášť a samospravedlnost, já mám vlastní církev a stovky členů, které patří Panu a kazu jim, vedu je, vše sem zaplatila i církevní domy, modlime se, jsem i ve chvále s nimi a všichni jsme moc šťastní a velmi mě milují... Vy jen závodiště, že mě Bůh tik dává, nic víc:)) odpouštím vám. Pokoj Vám, jen sem se dnes rozhodla, že už nebudu zlo oplácet zlem, ale jen ještě větší.laskou a negativní pozitivním, to vše jsem nastudovala v bibli, a v božím srdci, kam vy se na Něj hraběte, nic o Jeho lásce, jak veliká je nevíte, krom Olinky:)))) Děkuji ji za vše dobré, utecme od těch vlků, brzy budem doma a tancovat ispolu v nebi v nových krásných tělech, sejdeme se tam miláčku:))) Bůh nás miluje mooooc:))) miluji i já a všechny vás jako sebe, všechny říkám;)

Koko 29.12.2021

Jste jak ti, co volali upálit, upálit nebo ukrizuj, za moře lásky a radosti, že někdo není stejný jako vy, ale Bůh lidi nestvořil přes kopírák, každý jsme trochu jiný a podle toho jací jsme, nás Bůh vede, je osobní, dřív upálili i za jinou barvu pleti, že lidé neumí sami od sebe milovat ty, kdo jsou jiní jako oni, v tom pomůže jen Bůh miláčci, tak se měňte rychleji dokud je čas, Pan se blíží a já plníme slib Dejvovi, že už budu jen pozitivní, nechci být vymazána hlavně z knihy života v nebi:)));

Koko 30.12.2021

Olinko, mělo tam být tak nemiluje, ne pak.. Bůh totiž velmi moc miluje všechny i ty v pekle a pláče velmi i já nad nimi, ale děkuji mu za všechny spasené, ale nemůže jim nijak pomoci těm tam, protože včas nečinili pokání a neuvěřili jeho slovům správné nebo je neposlouchali naplno, i v bibli je, ze vlažné vyplivne z úst, možná i ty, co mají jen radost uvnitř a ne už na tváři a nezáří skrze ně to světlo, ovoce Ducha, po ovoci je poznáš, jímž je láska, radost na prvních místech a oni jak pod nádobu nehořlavou ji staví a nesamovzniti se ani neposlouchají bibli, že mají sebe vydat na oltář jako oběť Bohumilou, vzácnou, Římanům 11, 12k. i polínka do ohně Ducha svatého přikládat a nezhaset, oni dělají pravý opak a Pan drží slovo a nikdy nelze, jim bude muset v den soudu říct; neznám vás, jděte ode mne všichni, kdo se dopouštíte nepravosti, aneb Boha neposlouchate, to je copak pozitivní, já jsem, ale Bůh ve mně má svou hlavu a já se řídím jim a jeho slovem a každému Jeho slovu i novému věřím naplno:)))) škoda pro mnohé i pro ni, že je tam i každý lhář, rouhavec, atd. Ale já Boží rozhodnutí respektuji, kdyby totiž i On lhal, nebe by už bylo na nic:)) a to on nedopustí, je to Jeho nebe a On si tam nikoho zlého ani žádný hřích do domu, aby mu tak ještě jako jim začal vládnout a panovat namísto lásky a pravdy, nepustí, to my se musíme změnit a podřídit Jemu a láskou plnit, ne on nám. To On je Bůh, vyvysovan bude v zemí, Žalm 42, Dost už!!!! Tak začíná, jojo Bible je někdy drsná, úplný mlýnek a strouhatko, to ne já:)))) dokonce je ve starém zákoně, že jednoho miloval, druhého nenáviděl a přitom se učí všude, že jen miluje, pak bible v tomto lze???

oliv 30.12.2021

Já taky netuším Andrejko co jim tak vadí na tom,že zde chválíš Boha....a snažila ses šířit radost a pokoj.Mě se tvé nadšení líbí:-))

Koko 30.12.2021

Vidíš, co ďábel dělá, vytrhuje z Bible a necituje ani celý verš, celou jednu větu, aby jen to negativní vytrhl a žádnou naději na spásu nedal, já dávám jí naději, když se omluví veřejné Bohu a znovu narodi nebo navrátí do první lasky, když se znovu narodila a tak potom i chodila a zůstávala v ní, víc ji radit nebudu už, že je zatvrzela a slepá, a podle sebe i v minulosti jakým bludům věřila, soudí jiný, že i my jim věříme a tak i jiní, ale my se nikdy nesnížili věřit takovým nesmyslům jak oni dřív, tak co se tu vynáší ... Je-li toho schopna se omluvit, já jsem, za vše zlé v minulosti veřejné i na sto tisickrat. ...pokr. verše zní a to jí fakt nečtu na papíře, ale jen z Božího srdce už, ....ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši... Jinak bychom všichni zkoncili v pekle jak ten zly, kterému se jak je v příslovích moudrost směje, hlouposti, o kdyby tak nadnášela, cituji z nemocnice na kraji města, vznášeli by se jako holubičky, ale ne ta co sedla na Pana Ježíše, na mě sedla taky, ale posedlosti bych to nenazvala drze a oplzle jak ona už po několikáté, kdyby jen jednou, NIKDY NIKDY, to už je rouhání, protože v mysli má že zlým duchem a nazývá tak dobrého Ducha zlým a jediný duch je dobrý a to ten svatý! Pozor na ni, sama říká, mzdou hříchu je smrt, tak ví, co ji čeká, škoda že věčná, jestli s tímto druhem hříchu navždy nezkonci

Koko 31.12.2021

nikdy víc neotevřite knihu poznání zlého v mysli, Bůh ji vymaže a vymazal, odpustil, dávno už ji zavřel a nečte v ní a ani nechce, abychom mu z ní my četli a předčítali mu jak pohádky, co se nestalo, dal nám i novou minulost, tu Pana Ježíše, jak by žil on v nás teď i tady a na staré se nedívá, co bylo, už není, odhodil to do zapomnění jezera, ohne, haleluja, amen, měj Ducha víry a lásky k Bohu a nic zlé mu nepripominej, miluj ho tím víc ani o jiných si, viz zlaté pravidlo, jak nechceš, aby ani oni tobě nikdo a už vůbec ne Bůh, vše vymaže, nic zlé nikomu na tebe neukáže už od teď až navěky nikdy, uvěříš li a víru tuto až do konce zachovas li, jak uvěříš, tak budeš mít, amen

Koko 2.1.2022

Pusťte si třeba chvály z IHOP v Praze a uctivejte Boha a dostaňte se do Jeho přítomnosti, usmivejte se často na Boha a On vás změní, každý, nejen ten kdo se nazývá jen letniční, je někdy mimo i my!!!
Pokud neposlechneme, budem vždy mimo Boží vůli. A pak ztrácíme radost a jiným radost berem i na dlouhá léta, když se necháme a neposlouchame, milujme jiný jako sebe, co bychom sobě dali, to i jiným, celým srdcem myslí, silou, duši Boha, kdybys ho tak moc milovala, píšeš úplně jinak, nebojuj o to kdo má nebo ne pravdu, ale o lásku, za poznání pravdy jen nebudem spasení, ale až se tou pravdou necháme celé vysvobodit, úplně celý a ve všem, já necerpam z žádné církve, ale jen ze svého ducha napojeného na Božího a nejsem letniční, ale mám dary Ducha jako modlení v jiných jazycích, prorocká řeč, dar uzdravování duše slovem, občas i těla, dá li Bůh milost, dar chválit z celého srdce novými písněmi a jiné mnohé, když je zakopu jak mnozí ty svoje, bude to na nic a i za nepoužívání jich, talentu, hřiven, mužem do pekla a jak může dostat kritik toho všeho to vše a ještě víc, přestaň kritizovat a vše analyzovat, začni milovat❤️🤗😊🌽🥜🌰🥔🥑🍆🥦🥒🥕🍅🥥🍇🥝🍐🍏🍈🍋🍌🍍🍊🍑🍉🍎🍒🍓a nést trvale ovoce a dělit se o ně

Koko 2.1.2022

Pro Millyho a podobne věřící:;( Mne je jedno jak to nazývate, můžete klidně používat jiný nový slovník na to samý, Pan myslel, že se máme narodit znovu z Ducha, co se narodilo z těla, je tělo, co z Ducha, je duch, nač by bylo aby se znovu člověk narodil, kdyby dělal pořád dokola ty stejný chyby, když i teď, já spíš nevěřím, že je to běžný, ale možný to je, když tak mluvil o Eliáši, Bůh může cokoliv chce a věřícímu je vše možné, ale spíš jsou to ti stejní démoni v lidech, nebo stejný anděl ochránce a životy pak můžou být podobný. Fakt nevím, ať je to jak je, vyvracet ti to nebudu, protože nejsem Bůh a nevím vše a věřit nebo nevěřit tomuto není to, co nás spasí, ale věřit v Ježíše a žít podle Jeho slov všech nejen v něčem, ale i v bibli je, kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet, proto radši neuč to, co v evangeliích nebylo!;(

Koko 2.1.2022

Myslím, že vy, já můžu kamkoliv do církve a byla jsem v mnoha církvích, já nedělám rozdíly a jen v něčem vím z Bible a v něčem od Boha do srdce, v čem se mýlí kdo kdy, v čem mi to neukáže, to považuji, že to tak moc Bohu nevadí, Jemu vadí hříchy a stejně je dál lidí dělají i vy, tu vaši Vaverkovou neznám. Pozdravuji ji.

Koko 2.1.2022

A kdybych žila a věřila jen pro sebe, tak to asi nesdilim dál. Kolik vy jste za celý život přivedla k víře lidí, o kterých víte, že mě furt soudite, já vám už nic nepsala proti vám a jestli sem něco přehnala, že se nechala vytočit, tak se omlouvám, už proti me prosím nebojujte i vy, díky. Já to myslela všeobecne, že bez Ducha lásky jsme nic a mrtví, viz 1.kor.13, i kdybychom vše věděli nejlíp a všechny dary i poznání meli, bez lásky jsme nic, jen tluchubove;:)(dunící kov a zvučící zvon. Já Vás mám ráda, pokoj Vám, sestřičko a promiňte mi vše, co nebylo a jestli z Ducha Božího, On ale může vše, no já ne a ať si tedy používá někoho jiného už než mě, skrze koho to přijmete, třeba Vás:;)))

Koko 2.1.2022

Hmmm

Danka_usata 9.1.2022

Je to o tom, že jsi přijala jiného ducha...kdo na tebe dával a přikládal ruce, koko? prostě poznáš, že to učení není uplně od boha...tomu se říká rozlišování. ..... přivedla k víře, ale vzůst dává buh...čteš písmo? je důležité, abys četla písmo a měla normální výuku - ne jen to, co nabízí AC nebo charismatici, to bys moc nerostla.

Koko 10.1.2022

Hlavně že ty rostes antikristova, převlečená jak o tom píšeš o sobě, za chytracku, jakým soudem soudis jiné, takovým budeš souzena, podle sebe soudis jiny, ty si hraješ na světlo a nikdo ti to nevěří, ty se modlis jestli vůbec, marně, když tvé srdce je plné nenávisti, Bůh tvé modlitby neslyší, protože jsi srdce zaprodala dávno ďáblovi, jemu rozkrocujes srdce, a rostes do země a do pekla, zakorenujes stále hlouběji a ve svých lžích se jen dokola utvrzujes se svým nevěrným Bohu a nechápavým setrvacnikem, nejsou to větve, ale kořeny hlouběji do nitra země, tvýho rádoby nebe, nepoznáš nic, nevestko satana a soudis blbě, tak jaká jsi

Danka_usata 10.1.2022

Ale nikoli. Ano, jakým soudem soudím, takovým budu souzena. Jsem přísná i k sobě. Neznamená to však, že se budu muset chovat jako konformní pokrytec A jestli budu bita Bohem? A co jako? Posoudí si to sám. Podívej se co píšeš, jak píšeš, kam chodíš, bibli nectes, s new age sympatizujes patrně,...😹😹😹..... akorát mi teď řekni, pokud se někdo přihlásí ke ghandimu a ve sboru prezentuje jeho myšlenky a potvrzuje si tím svůj výklad Bible..je to správné? Já jsem na to upozornila, že to je špatně a proč a chovali se ke mě jako kdybych byla málo pokorná. Nepřijde ti to povědomé? Kdy jsem komu nadávala do svini nebo napadala něčí osobnost? Když jsem se ohradila, bylo to vůči tomu duchovnímu, ale ten boj není proti tělu...tak se prober...není to tak, že jsi buď veselá a spasena nebo zlá a nespasena plná zlosti... myslíš černobíle. Sama přitom plná tzv. lásky druhého snad už i proklínáš. Otevři si bibli, vem si nějaký studijní výklad písma a hledej Boha. Duch Boží je slovo boží, to je to nejvzácnější cítí Uh mohl dát.

Koko 10.1.2022

Jak můžeš být tak slepa a hloupá, tvůj omyl je, že jsi jako sopka a bomba a když soudis, tak ze setrvačnosti a přísnosti mylne zlým soudem všechny, na všechny strany i pravdu zle a nesnazis se vůbec nikoho pochopit a soucítit a jen odsoudis i dobre vedle zlých, já tě nenazvala sviní, co po perlach šlape, to tvá milovaná bible a ani neřekla, že budeš spasena když veselá, ty se mnou snad žiješ, že víš, co čtu a dělám nebo Marta? A kolik se modlím, já poslouchám bibli, která nadává do sviní, pokud slapete i po slovu svatém vedle nesvateho a nerozlišujete pak vy a lžete, že jen jiní, já se modlím v duchu a pravdě skoro bez přestání a sklízím i s jinými velké plody... Boží lásky i radosti celý skoro den a privádíme lidí k němu, nesuď lidi za to, co nevíš jak Marti mylne, jak jiní žijí a kolik lásky dávají kolem sebe, když s námi nežijete, jsou to pomluvy, já odsuzuji tvůj zly soud, ne na ezoteriku atd, kterou i MK odsuzuje a správně a pravdivě vždy mluví, vy ho soudili mylne i má slova a dokud neodvolate s Kájou, platí o vás slova viz výše o hlouposti, až si poslechnete vše od něj, pak můžete soudit, takto oba jen lžete a kdybyste mlčeli, hříchu nemáte, ale že učíte lži i o něm i jiné, nejmenší v nebi budete i ti, co říkají že jejich nebo nějaká církev je jediná ta pravá jako Oli?? Promiň.. a mýlí se, Bůh nám nedal bibli, abychom se o ní hádali, ale na pomoc a trpí velmi on za ty hádky kolem ní, na okraji budou ti, co pohrdali jinými církvemi, kterými Bůh ne a používal si je a radoval z nich, budete v nebi pokud to Bůh nenazve rouháním duchu svatému, ze jste to nazvali demonskym učením i to, co nebylo a nikdy neodvolali a nikdy nepochopili, jak se mylíte, soudite, jak řekl pan i zakonnikum, co neznáte, království vnitřně rozdělené neobstojí a padne i vy pokud.... Jsme jedno tělo v Pánu Ježíši s těmi ale jen, kdo se neodvažuje o duchu svatém a jeho dílu říct to, co vy dva.. radost jste nám tím vy i Bohu chvíli vzali, místo abyste chválili s námi Pana a radovali se s radujicimi v Nem i to jste nazvali posedlosti, mylne zas, copak ďábel a démoni jsou schopni Boha chválit a milovat s námi?? Ani ti ve vás ne!!! Nedovolili vám se k nám přidat a svaté špinili jste, právem trpíte.. co jste zaseli sklízíte, my se dal radujem v Pánu a radost nám natrvalo nevezmete..

Koko 10.1.2022

Trpí-li jeden ud, trpi spolu s ním všichni, nad biblí a slovy hlavně Pana Jezise máme hlavně rozjímat a přemýšlet, aby v nás hluboko v srdci zakořenili a nikdo nám je nevzal a ze srdce nevytrhl, abychom podle nich už žili, nejen je četli, jak děti, co se teprve učí, my už za tu dobu máme podle nich žít a přinášet plody a nové lidi k Panu a ne od víry, jak vy, odrazovat hádkámi a ještě v nepravde, nemůžeme mít pravdu všichni a kdo ne, má ustoupit, hloupější, ne moudřejší pokud má zvítězit pravda a láska nad lži a nenávisti a tedy Bůh, ktery i moudrost svou měrou každému podle jejich míry víry udílí, jakou Bohu, co je Boží, naměřili a jemu dali.. Sám Bůh vše dobré činí, chtění i dělání v nás, ty skutky lásky, to jeho slovo to dobré v nás dělá a tvoří i skrze nas, když nad ním ve dne v noci přemýšlíme, to je hlavní, věříme jim a modlime se za to, aby vykonalo i v nás, co má a měnilo vše k lepšímu, ve všech lidech, prostě aby hloupost ustoupila pravdě a nebude tak stát i Bohu v cestě a v konání Jeho vůle, i kdyby to někdo nazval meditaci, to rozjímání, je to jen jiný slovník.. něco...

Danka_usata 10.1.2022

😹😹😹 nemám vnitřní rozpolcenost. Jinak není jedno a to samé meditovat nad pismem a meditovat jógu. Pokud ti nechápeš, asi máš menší IQ, ale to taky byla vůle boží, nebo ne? Podívej, kdo chce být poslušný, ten poslušný je. Rozlišovat dobro a zlo můžeš a máš- a tě to neděláš? To je další neposlušnost. O new age už víš, nebudeš mít výmluvu...😹 Meditací porusujes vlastně přikázání >v jednoho Boha veriti budeš>...je to projev nelásky a snaha zalíbit se světu a ne Bohu.

Koko 10.1.2022

Ty jsi velmi moc postižené, kdotu mluvil o józe, já ji nikdy nedělala, Bůh se ti zas velmi moc směje, jak zase vše překrucuje s, já psala čistě jen o meditováním a rozjímáním nad Božím slovem, malé iQ tykve máš zas jen ty a to úrazům tu tykev, ty posloucháš jen své vlastní představy o jiných, to ty jsi praktikovala new age, ne já, to ty své staré žrádlo na nic, které si dřív milovala, staré na nic na vyhození predhazujes na talířek jiným, nám to nestrkej ani jógu, proč o ní vlastně mluvíš? Sympatizovala jsem kdy s ní já? Ani s nimi s tebou, jsi velmi posedlá sama sebou a svými zlými zkušenostmi na kterých stavíš jak na písku, ne na Božím slovu, ale na své hlavě pomatené

Koko 10.1.2022

Tvá hloupost volá do nebe, je mi z tebe na nic, tak hloupého a zlého člověka jako jsi ty jsem ještě nikdy nečetla, v tvém nitru je jen bláto a ty se v něm rochnis, nad sebou rozplývas jen, jak si hnusná a chceš hnusný udělat i z jiných, tím, čím sama jsi, už si vůbec nemyslím že půjdeš do nebe, protože pořád tancis sólo s ďáblem

Koko 10.1.2022

Napsala dnes i toto danka_usata; ... jinak- proc tu nemáš foto a jméno? jseš hnusnej nebo máš vadu?

To bys řekla i Panu Ježíši, když ti poslal tak velkou bibli podle tebe dopis od něj pro tebe a asi na nic, tolik rad a neposlal ti fotku, obojí je ti stejně jaksi na nic a v hlavě se ti nerozsviti.. já ani meditují nad jeho slovem, ale vím že třeba někteří katolíci ano, a že to tak nazývají, ty vždy mluvíš o té své jedné koze new age, já vždy o voze.. a ty to furt nechápeš, bez omluvy Bohu a pokory se dal nepohnes... Nemá důvod se s tebou vybavovat, jeho milost si brala nadarmo, tak čau, co si zasela, si sklidila... Jen abys to věděla...

Koko 10.1.2022

I když si to prý opustila, stejně o tom furt mluvíš, špatná reklama, taky reklama, a čím víc mazes to, co smrdí, tím víc i tva minulost, kterou mohl Bůh zapomenout, takto to nejde, když se pořád ohlizis jak Lotova žena po svý Sodomě v minulosti, ale ne v pokání, tobě to Bůh odpustil a smazal by, kdyby i ty to samé jiným a nemluvila o tom a nedávala ty falešné nálepky i jiným, např mne mylně, když o ní furt mluvíš, my ani nevíme, co to je, my se tím nikdy nezaspinili, kdybys ráda někdy psala o Panu Ježíši, jak ho miluješ a co pro Tebe i jiné vše udělal a vedla, aby ho chválili, přidala se do chval, ne ty to nazvala démonem a posedlostí, a dětinskosti, to co se Bohu líbí a k čemu i bible vede, ale ty ji sama vůbec neposloucháš ani v tom hlavním, přestaň tahat z pekla sracky a servírovat je jiným, všichni tě už prokoukli krom Káji, který je tvůj bůh asi a to jemu se chceš zalíbit v kritizování druhých, lámu nad tebou hůl. Buď s bohem Kájou tedy, vybrala sis sama, i kdyz je psano; Kdo mi nevydá vše, není mne hoden, kdo mne nemiluje víc než své přátele atd...

Danka_usata 10.1.2022

Jjj a po záchodě jsem si neumyla ručičky. 🚱 To bude úplný error.⚠️

Danka_usata 10.1.2022

Prosimtě podívej se někdy i na to, co říkají ostatní o new age, protože jsi už zaujatá tím, že tu s tebou netokam. Před falešnými učiteli, antikristy a jiným evangeliem varuje více lidí. Musíš to více rozlišovat....třeba jen zjistíš, že říkám podobné věci jako jiní lidé, kteří byli obrácení v dospělosti. Profil má zabarikádovaný půlka seznamky... akorát ty jsi tu myslím nebyla, když se tady používaly osobní údaje a pan Milouš byl tak odvaznej, že mě tady oslovoval plným jménem a na výzvu, aby se představil, se vypařil jako smrad...kéž bys byla takhle kritická recenze i k triumfální víře a jiným herezim. Mucinky muck 💋💋💋 (to je projev lásky, viď) Tak jsem se zeptala, proč tu nemá ani fotku. Jinak by se mohl inspirovat od svého kamaráda a nestydět se, protože tu měl jeho nohsled vystaveného pinďoura v silonkách - speciálně pro mě. A copak ty, koko, proč tady nemáš fotečku? Máš nějakou vadu nebo jsi hnusná?

Danka_usata 10.1.2022

Btw. Když jsem tu neměla fotešku , tak mě také říkali, že jsem beztak sereda, že se za sebe stydím...ale chápu, že ti může působit všelijak. Máš možnost na toto zareagovat několika způsoby. Doufám, že mě zase budeš špinit nějakým slovotokem? Podívej, jsem špatněy křesťan, ale k pokrytectví mě nedonutis stejně jako k jednotě s baalem.

Danka_usata 10.1.2022

Vzhledem k tomu, že chování těchto lidí vnímáš jako ok, počítám, že i mé dotazy budou již brány jako neutrální a vyhodnoceny jako nezávadné...přece se máme vzájemně inspirovat ...neříkala jsi to? 😹😹😹😹

Koko 10.1.2022

Vůbec to neberu jako ok, to říkáš ty, já tu bojuji proti všem hříchům i jejich, nejen tvých, kdybys ty slovotoky zbytečný asi, četla a pamatovala, ale ty se pořád navazíš do mě a do pravdy a mé víry i do pro mě svatejsiho, než všichni tady z nas lidi, MK, který mi i ti jeho zas pomohli od sebevražedných sklonu, i když pravda bolí, posiluje, promiň, že ti říkám pravdu, mám tě ráda, promiň. Už nejsi taková, reaguji na přítomnost, už jsi hodná, co bylo bylo, nenavazej se do Mk a těch, co neznáš ani do mě a nebudu už nikdy já do tebe a promiň, nechala jsem se vyprovokovat, že jsi to překroutila, já nepsala o tom, jak si to pochopila...

Koko 10.1.2022

Já chtěla být hodná a napsala ti omluvu, i když Bůh nechtěl a až potom četla to zkopírované níž; ( já nejsem taková přísná sama za sebe, ale za Boha ve mně, nezlob se na mě, když už chceš na někoho, ale to už ty vlastně děláš a myslíš, že tím sloužis Bohu nebo si na to hraješ, možná nevědomky, na toho, kdo vede mě a ten ti to vysvětlí sám, já se jen nechala vést, ne že se máš zlobit na Boha, ale kdo jiný říká pravdu ve mně.. škoda že se mě nemá kdo zastat, protože pravda se dotýká nehezky i jinych všech zde lidi:)) i jim se omlouvám, ale za co, že dělám Boží vůli, Bůh to chtěl a byl rád... ne každý se chce chlubit tím, jak je krásný a ukazovat světu to, co není ani on, co se narodilo z Ducha je duch, tělo jen schránka a moje se na fotce usmívá na plné kolo, kdo ji chtěl, ji má, že kluciii:)

Danka_usata 10.1.2022
Prosimtě podívej se někdy i na to, co říkají ostatní o new age, protože jsi už zaujatá tím, že tu s tebou netokam. Před falešnými učiteli, antikristy a jiným evangeliem varuje více lidí. Musíš to více rozlišovat....třeba jen zjistíš, že říkám podobné věci jako jiní lidé, kteří byli obrácení v dospělosti. Profil má zabarikádovaný půlka seznamky... akorát ty jsi tu myslím nebyla, když se tady používaly osobní údaje a pan Milouš byl tak odvaznej, že mě tady oslovoval plným jménem a na výzvu, aby se představil, se vypařil jako smrad...kéž bys byla takhle kritická recenze i k triumfální víře a jiným herezim. Mucinky muck 💋💋💋 (to je projev lásky, viď) Tak jsem se zeptala, proč tu nemá ani fotku. Jinak by se mohl inspirovat od svého kamaráda a nestydět se, protože tu měl jeho nohsled vystaveného pinďoura v silonkách - speciálně pro mě. A copak ty, koko, proč tady nemáš fotečku? Máš nějakou vadu nebo jsi hnusná?

Danka_usata 10.1.2022

Já to nectut už... protože mě to fakt nedrasa tak, jak se to může zdát...🤦

Koko 10.1.2022

Když si ušatá, tak si vytri uši, chtěl ještě Bůh napsat a směje se tomu a až po té, co ho poslouchám i v tomto to tu od tebe čtu, ještě jsem chtěla napsat, že já jsem okatá 😁, koko, je v tom oko, já čtu a za každý slovo.marny i urážku marnou, pokud marnou byla, budem souzeni, a ty si myslíš, že se to posune,nikde neuloží a hned vymaže zapomene a vše ti projde, no nevím nevím, uvidíme, uslyšíme, říkám hluché a slepé:))) a ty jsi tedy i slepata, když to nectes? Tak proč sem chodíš a reaguješ a na co, co sis nečetla?? A na co ti Bůh dal oči a uši, změn si pak jméno na hluchata, já jen žertovala Ivánku, kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses slepým hluchým nevedem🙀

Danka_usata 10.1.2022

Nečtu to, protože se to číst nedá. A nemyslím si, že by vše mělo projít....🤦🤦🤦 Fakt nevím, co jsem komu udělala. Ty tvé slovotoky prolitnu vždy tak ze 30-50%, to se nedá... prosimtě, čti Bibli, ať posloucháš toho správného. Akorát mě ty modifikované výroky a hříčky přijdou trochu už za hranou normality. Kdo na tebe přikládal ruce? A od kdy slyšíš hlasy nějaký? Alespoň tak to šlo asi pochopit z jednoho prispevku..

Koko 10.1.2022

To je fakt sranda, vedle sem ti napsala a proč si furt sahas na palici, jestli na ni jsi a nevěděla, že to zrovna ve stejnou chvíli dělala a posílala i tady, zrovna jsem hledala někde ke zkopírování důkaz o tom, že to často děláš, že nelžu a ty jsi mě tak potěšila, že hned v dalším to uděláš a ani nevíš, že vedle v sousedství seznamky o tom píšu, o tobě, Bůh tě má přečtenou.... Pane, ochran celé nebe i sebe prosím od této potvůrky v člověku, děkuji ti, amen😁Miluji tě Bože❤️

Koko 10.1.2022

Ty jsi téma rukama nějak posedlá, Milly je aspoň dává a natahuje k Bohu, ty k svému asi taky s velmi malým b. Ke své hlavě, to je tvůj bozinek, kterému sloužis, ale na něj nespoléhej, vždy tě zklame, uvidíš, tvá hlava je zlý pán a otrokář svazující tebe i nás všechny rádoby do formy tvých představ a bludů o všech, máš mít i ty Kristovu, ne svou mysl, ta má zemřít podle tvé zabijácké bible:); tak stavěj radši jen na lásce a odpuštění, vše jiné je písek a bláto a horší, i kdyby z Bible vytržené, ale překroucené jako překrucujes každé naše slovo, proto se to nedá číst, nám ano, ale tobě ne, protože to míří na tvou a ďábla hlavu, že jste spojení v jedno tělo, ne na naší a ne na nás, tak adios, snad s ním v pekle bude ti aspon teple, když nic jinýho; spíš hrozný horko, radši nazhav mozkový závity teď dokud je čas, než tam, až bude na změny tvé a pokání pozdě, nevěrnice Bohu.. slušně řečeno.

Uložit