Jaké máte zkušenosti s ukázkami relaxačních technik založenými na esoterice v rámci výuky psychologie na (středních) školách?

Připadlo mi jako důležité založit toto téma.

A pak je psáno: máme upozornit pokud se děje nepravost, abychom na tom neměli podíl...

Jsem křesťan a stavím na biblických základech i osobních zkušenostech.

Jako žák zralého věku jsem se zůčastnil na dvou středních školách v Libereckém okrese hodiny výuky předmětu psychologie v rámci rekvalifikačního a maturitního studia.

Učitelky byly zjevně osobně seznámeny s mnoha esoterickými/okultními praktikami které nejen že zmiňují, doporučují, ale i prakticky předvádí (Jako nácvik relaxace) Udělalo se mi při tom špatně, spolužákyni se začala >motat> hlava, a prý došlo i hysterickému záchvatu. V učebních materiálech školy jsem tyto metody nepředvídal a proto jsem tím byl zaskočen, jinak bych se proti tomu vymezil.
Nebyl jsem svědkem toho, že by byla v rámci psychologie (alespoň zmíněna) křesťanská víra a zaslíbení dobra které nám Bůh nabízí.

Nezkoumal jsem hloubku kam až to sahá, pokud se jedná o studijní plány schválené MŠMT, je to standardtní součást předmětu psychologie, či jen osobní / nadstardantní aktivity některých učitelů či škol.

Jakou s tím máte zkušenost vy?

mdo r71 6.3.2018

komentáře: (48)


josef79 6.3.2018

Jde o inner peace day? http://innerpeace.cz/
Pokud ano, skrývá se za tím Sahaja yoga. Do jisté míry jde o sektu, založenou převážně na hinduismu. Učí se, ale všechna náboženství. Na tom prvním setkání dávají realizaci. Pokud má člověk problémy (zdravotní-neví o tom), tak může docházet k tomu co popisujete., bolest hlavy atp. Nenápadně si Vás pozvou na >pokračování> těchto relaxačních technik (osobně proti meditaci nic nemám-je to ale komplikovnější) a poté Vás mohou později přemlouvat ke Sahaja sňatku tzv. >mariádám> což je v podstatě smlouva se Sahaja jogou. A potom už jste se smluvně zavázal a musíte neustále finančně přispívat, protože jde o příspěvkovou organizaci tedy sdružení spolek. Mám známé, kteří mě o tomto informovali a dokonce znám jejich bývalé členy co se dostali z jejich spárů ven. Třeba o toto nejde!!!! Nevím, pouze tipuji. Bůh Vám pomáhej.

r71 6.3.2018

Zpřesním dotaz.
Jakou máte zkušenost s tím že se tyto praktiky předvádějí v rámci vzdělávání. Je již zavedeno jako součást oficiálního vzdělávacího plánu předmětu psychologie? Je to běžné, či jsem jen narazil na ojedinělý případ?
Nemám na mysli rozebírat různé formy těchto praktik.

josef79 6.3.2018

Osobní zkušenost nemám žádnou. Nevím více informací, jak to mají zavedeno atd. Jen vím, že lidé si normálně zjistí na škole co u nich probíhá pod jakým názvem vystupují a potom už není moc těžké vystopovat o jakou skupinu, nebo spolek se jedná na internetu. Přes google. Dá se to pozjíštovat i na Facebooku od lidí, nebo pokud máte známé přímo ve školství. Víc Vám neporadím. Osobně si myslím, že s těmi dětmi neprovedou nic špatného. Takto hledají nové členy, rekruty. Pokud Vám dají jméno inner peace, tak jste doma a už víte.

josef79 6.3.2018

https://www.youtube.com/watch?v=OoCYwAxo0P0

https://www.youtube.com/watch?v=kVU1LqwHgpA

josef79 11.3.2018

Pokud už někdo má za sebou osobní zkušenost s tímto hnutím a má ještě málo informací, všechno potřebné najde na těchto odkazech:
https://is.muni.cz/th/174375/fss_b/Martin_Lang-Zivot_v_hnuti_SJ.pdf
https://is.muni.cz/th/80391/pedf_m/Diplomova_prace_Nabozenske_sekty_a_hnuti_v_Ceske_republice_Milan_Smrcka_80391_cd9ri.pdf
(strana 66)

beckett 13.3.2018

Hele, to bys musel vyškrtnout z jídelníčku spoustu jídel, protože někdy hrály roli při jakýchsi pohanských praktikách, musel bys spálit spoustu starověkého umění, protože má náboženský mimokřesťanský základ, zrušit spoustu medicínských postupů převzatých z arabské a čínské medicíny, zrušit spoustu hudebních nástrojů, protože původně patřily ke kultickým tradicím apod. Proto považuji téma této diskuse do značné míry za blbost.

katerinkatichulka 16.3.2018

Na střední v UK jsem studovala alternativní terapie, včetně aromaterapie, reflexiologie a dokonce bylo normální se zapsat do kurzu reiki. Jelikož jsem v té době ještě nebyla obrácený křesťan a o těchto technikách se mluvilo i u nás doma, tak jsem podstoupila všechny tyto terapie. Mohu říci, že vše funguje a taky daň za to když si člověk s tím zlým zahrává a otevírá se těmto věcem a tak se mu dává jednoduše všanc. Ze všech těchto technik, jelikož nejsou 'čisté' a před Bohem jsou brány jako okultismus jsem činila pokání. Aromaterapie ovšem není škodlivá pokud máš přehled nad oleji jaké používáš. Nejlépe jsou z vlastních zdrojů. U reflexiologie jde jednoduše o bludy, ale pokud jde o obyčejnou masáž nohou, za kterou nestojí bludná přesvědčení a kořeny, pak ta je samozřejmě v pořádku. U reiki se hned při začátku výuky upisujete tkzv. spadlým andělům pomocníkům ďábla. Člověk pak působí v prvním stupni a při zdokonalování je zasvěcen do druhého a třetího stupně, kde je už samotným mistrem reiki. Toto je opravdu nebezpečné. O těchto a dalších užitečných informací a také Esoterice či Newage jsem se dozvěděla na škole Křesťanského poradenství Nové DNA, které je jakoby psychologická pomoc pro potřebné. S tím rozdílem, že jde do hloubky a zaobírá se samotným kořenem problému a z nich pak pramenících už zjevných potíží pacientů.

beckett 16.3.2018

Katerinkatichulka: Ze způsobu, jakým to popisuješ, to vypadá, že lék je horší než nemoc a že to tvé Křesťanské poradenství Nové DNA bude taky (už podle názvu) solidní vymejvárna. Tyto praktiky by byly satanské leda za předpokladu, že by zjevně popíraly Krista a rouhaly se jeho jménu. Jinak by se jednalo ze strany tvých sektářských školitelů o manipulativní postup, kdy by bylo možné za satanské označit libovolné cokoliv.

beckett 16.3.2018

Katerinkatichulka: Ze způsobu, jakým to popisuješ, to vypadá, že lék je horší než nemoc a že to tvé Křesťanské poradenství Nové DNA bude taky (už podle názvu) solidní vymejvárna. Tyto praktiky by byly satanské leda za předpokladu, že by zjevně popíraly Krista a rouhaly se jeho jménu. Jinak by se jednalo ze strany tvých sektářských školitelů o manipulativní postup, kdy by bylo možné za satanské označit libovolné cokoliv.

beckett 16.3.2018

jestrab: Ty mě znáš, abys mohl suverénně tvrdit, s čím mám a nemám zkušenosti?

katerinkatichulka 16.3.2018

Beckett poznání dá trošku větší úsilí a hlavně je to o touze poznat Boha a pravdu blíž. Být tebou tak se moc nepovyšuji. Víme všichni a doufám, že i ty, pokud ti Bůh alespoň toto poznání dal, jak končí domýšlivci, povýšení lidé, posmèvači a ti co soudí. Boží mlýny melou! Dej si pozor jak nakládáš se slovy a taky jaké máš úmysly v srdci. Jen přátelská rada ;) přála bych si věřím nejen já, ale i ten nahoře, aby sis toto ponaučení vzal k srdci ;)

katerinkatichulka 16.3.2018

Je třeba rozsuzovat, jak je napsáno v Bibli. Co je z Boha a co ne. Ne soudit. To je velký rozdíl. Ano ne všechno co se zdá je z Boha. Je třeba rozsuzovat. A ano vše je dovoleno, ale ne vše prospívá. Každý ať činí podle svého uvážení a podle míry poznání, které dostal od Pána.

beckett 16.3.2018

Katerinkatichulka: Nevím, kde jsi vzala, že se povyšuju - a co mi tady vůbec vyhrožuješ pekelnými tresty a Boží mlýny. Spíše se zamysli nad sebou, z jakého titulu považuješ své příspěvky za nekritizovatelné a nepolemizovatelné. Poměrně striktně se držím toho, co je psáno v novozákonních textech; to je pro mě důležitější než podivné sdělení nějakého Křesťanského poradenství Nové DNA (Což je i název hodně na pováženou). >Všecko zkoumejte, dobrého se držte.> (1Te 5,21) >každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není> (1J 4,3)

katerinkatichulka 16.3.2018

Já jsem své myšlenky vůbec nepovažovala za nekritické :) ba naopak! Byla to zdravá kritika! A rozhodně jsem ti nevyhrožovala, bylo to jen sesterské poučení, aby ses vyvaroval zbytečným unáhleným soudům. A ke křesťanskému poradenství Nová DNA na obhajobu jen tolik, že vše je podle Bible podloženo nejen z NZ ale i SZ. Třeba kdyby sis o tom něco nejdříve přečetl či se dozvěděl před tím než to odsoudíš, tak bez jakýchkoli předsudků jednou můžeš poznat kde je pravda.

beckett 16.3.2018

Hm, tak Nová DNA: http://e-anjelik.sk/?p=28357

katerinkatichulka 16.3.2018

https://www.novadna.sk/nova-dna-skola

katerinkatichulka 16.3.2018

https://www.novadna.sk/nova-dna-skola

katerinkatichulka 16.3.2018

Vybrat si může každý ve svoboďě, za mě ta škola mi šíleně moc pomohla. A nejsem sama. Absolvovala bych jí klidně znova a mohu ji jen doporučit. Dala mi opravdu hodně, díky Bohu za ni.

beckett 16.3.2018

Podle mě je Nová DNA od zlých démonů a od Satana.

beckett 16.3.2018

Podle mě je Nová DNA od zlých démonů a od Satana.

faghira 11.4.2018

Opravdu relaxační techniky, Reiky, transcendentální meditace a další takové věci nejsou z Boha. Sama s tím mám osobní zkušenost - negativní. A stejně tak není z Boha ani jóga. Kdo je v těchto věcech nevědomý a hledá nějaké vysvobození nebo uzdravení z nemocí či depresí, tak si tímto ještě uškodí. Což byl i můj případ.

faghira 11.4.2018

Jinak ještě k té otázce od r71. Chtěla jsem studovat psychologii na VŠ, ale pak jsem si to rozmyslela, protože jsem došla k názoru, že se budu učit i plno věcí a bludů, které budou v rozporu s mou vírou v Boha a s učením Bible. Jinak jsem nezažila ani na střední, když jsme měli psychologii, že bychom dělali při výuce relaxační cvičení. Ale nedivím se tomu, že už se to nyní začíná aplikovat do výuky. Také není divu, že se lidem z relaxace udělá zle, protože lidé se uvolní a poté přijímají do sebe démonické síly. Já jsem tím prošla v rámci terapie proti depresím a také se mi dělalo špatně od žaludku, brněly mě končetiny, atd. Z těchto věcí je třeba po obrácení činit před Bohem pokání.

josef79 12.4.2018

Faghiro: u nás na faře se již léta medituje! Farář medituje úplně normálně. Je to blbost, že by nebyl z Boha a relaxace, že by byla ze satana je úplná kravina na Ntou, ale už tady o tom psali v příspěvcích jiní. Zřejmě to máš v hlavě poletené, nebo Ti někdo v minulosti tímto ublížil. Zřejmě to tady moc nečteš. Jinak Ježíš byl léčitel, měl vize, věštecké sny a s tím problém nemáš? A sám také chodil promlouvat s anděly ve svých ranních i večerních meditacích, kde se i modlil ke stvořiteli. Samozřejmě pokud jsi to myslela na Sahaja jogu, tak to s tebou souhlasím. Meditovat mohou všichni lidé všeho vyznání a všech ras:)

josef79 12.4.2018

Faghiro prosím tě nešiř tady Faghirismus. Děkuji.
Ještě bych chtěl doplnit, že medituješ taky a léta. Jak je to možné? Úplně jednoduše. Modlitba je určitá forma meditace, kdy máš otevřené srdce, tedy srdeční čakru a komunikuješ se stvořitelem:-)
více informací na http://www.krestanskameditace.cz/krestanska-meditace
Přeji Ti krásné meditace:)))

faghira 13.4.2018

josef79 - Tebe to nějak naštvalo. Co je to, prosím Tě, Faghirismus? Nic proti Tobě osobně nemám, ba naopak. Proto jsem Ti napsala do osobních zpráv, protože dopletené to máš Ty. Dáváš dohromady Ježíše Krista a čakry, děláš z něho věštce a léčitele, když On je Boží Syn a Spasitel lidstva. Kéž se Tvého srdce dotkne skutečný Duch Svatý...

josef79 13.4.2018

Oba dva jste neviděli film Máří Magdaléna teď nově natočený, tolika křesťany ceněný a doporučuji Vám ho zhlédnout minimálně dvakrát. Já ho viděl třikrát a až na potřetí jsem pochopil některé věci a souvislosti v něm obsažené. Věci které popisujete a vyvracíte tam jsou řečeny a některé přímo Ježíšem. V Bibli je to taky posané, že léčil lidi. Myslel jsem si to:) Mě to nevadí. Věřte si čemu chcete je to Vaše věc.

faghira 13.4.2018

Josef79 - Ono je podstatné, jestli člověk věří v toho biblického Ježíše Krista. Ne v nějakého upraveného guru Ježíše nebo jinou napodobeninu Krista. Ty sis v hlavě upravil Ježíše k obrazu svému.

josef79 13.4.2018

Ve filmu nikdo z Ježíše guru nedělal. A já toto slovo nepoužil ani jednou, tak nevím kde jsi na tom byla. Je vidět, že si ráda vymýšlíš. Aha, já ten film netočil:) Film vychází z písma. To si já nijak neupravil:) Zajímavé, jak vidíš na dálku do mého nitra. To je skoro spirituální vlastnost řekl bych, nebo z tebe bude asi psycholog! Ale taky se to vůbec netýká tohoto vlákna.

katerinkatichulka 15.4.2018

Vše pravdivé je napsáno v Bibli, vše co je mimo toto učení a prameny z ní vycházející jsou bludy. Je napsáno, že do světa bylo posláno mnoho proroků, ale ne všichni jsou od Boha. Proto je třeba rozsuzovat a držet se toho co je napsáno v písmu svatém. Jóga a všechna asijská učení včetně budhismu, hinduismu, asijských bojových technik jsou mimo učení z Bible. Jsou to okultní a pro každého člověka nebezpečné praktiky, při nichž se vystavuje zbytečně v šanc a posouvá na druhou stranu od >dobra>. Je napsáno, že nelze sloužit dvěma pánům. Pokud si zahráváš s něčím, co vyloženě nepochází od Boha, ale je od zlého, rozhodně ti to neprospěje. Jak je psáno, že vše je dovoleno, ale ne vše prospívá. Proto upozorňuji znova, že je důležité se držet Božího slova a na základě něj rozsuzovat co je z Boha a co ne. Když se jednoduše podíváš na kořeny odkud tyto asijská náboženství a praktiky pocházejí a jakým způsobem jsou prezentována teď, jde na tom krásně posoudit, jak se ďábel snaží balamuťit a dostávat své >oběti>. Jóga je v česku prezentována jako zdravé cvičení, ale už se nic neříká o jejím prvotním významu, o tom, že je to náboženství, o tom jak je to v zemích, kde jóga přišla na svět, jak se opravdoví jogíni v těch zemích chovají, co dělají se svými dětmi...Je to smutné, že se člověk nechá zmást a zlákat vždy tím pozlátkem...co je na povrchu, ale nepátrá hlouběji...Ano je to věc každého z nás čemu budeme věřit...ne vše co je dovoleno a veřejně zpřístupněno ovšem prospívá!! Mějte duchovní zrak a moudrost k rozpoznání dobra od zla. Bůh vám žehnej.

josef79 16.4.2018

Souhlasím, ale já myslel, že je řeč o cvičící joze, ikdyž ta pochází taky z Indie. Protože joga se rozděluje na meditační druh jogy a cvičící. Různě se prolínají, mají stejné kořeny, ale není to totéž. Takže pokud narážíš na sahaja jogu, tak nechápu o čem je řeč. Už jsem se k tomu jasně vyjádřil.

josef79 17.4.2018

Nikde jsem nepsal, že máme jogu v bibli. Pouze nepopírám, že máme čakry a to je rozdíl. Možná jsem někoho popudil tím slovem a tak se tímto omlouvám. Jenom jsem popsal co se doopravdy děje při motdlitbě. S křesťanskou meditací můžou mít někteří problémy, nebo výhrady to nepopírám. Jenom nesouhlasím s tvrzením, že je relaxace ze satana. To je, jako když řekneš, že relaxaci stvořil satan. Relaxace je základ vstupu do kterékoliv meditace, ať už Křesťanské, Hinduistické, Budhistické. Bez ní to prostě nejde. Proto jsem se na to zeptal. A reakce jsi viděl sám. Máme právo to soudit?

josef79 17.4.2018

Máš pravdu, ale u mě je to zase ještě trochu jinak. Samozřejmě, že jsem si o meditaci, když se jí věnuji zjístil své a tak to má asi každý kdo se tomuto věnuje. Slovo vypne, není u mě to stejné. Já se snažím o to být bez myšlenek, pracuji s dechem (možná namísto mantry) a jsem řekl bych jenom pozorovatelem, nebo svědkem toho co se ve mě odehrává. Pokud vnímám orgány a jejich dráhy, jenom to pozoruji. Jsem, ale zcela bdělý, neusínám, nejsem v minulosti ani v budoucnosti, nepřemýšlím. O meditaci stále studuji, je to jako nekončící studium. Jsem tak trošku perfecionalista a zajímám se i o rizika, ale vím, že když dokážeš, nebo někdy vnímáš různé věci co neumíš dále vysvětlit, tak jenom to máme pozorovat, nezasahovat do toho. Nebojím se různých entit, protože vím, že pokud bych ztratil víru, tak posednout tě můžou i cestou do práce, nemusí jít zrovna o meditaci.

josef79 18.4.2018

Není ani hypnoza ani sugesce.

josef79 19.4.2018

Úplně v pohodě. Nemám zájem si tady zakládat soukromé hodiny výuky meditace tady na fóru:) Už mě to totiž taky nebaví. Napsal jsem co bylo třeba, někdo pochopí, někdo ne. Někdo chce, někdo nechce. Necítím se být v žádném jiném náboženstvím. Taky v žádném jiném nejsem registrovaný. Čínskou medicínu mi bohužel předepsali párkrát přímo doktoři v minulosti, protože si ji otevřeli přímo ve své ordinaci, normálně u doktora. Takže to nebylo přes am, ikdyž je to v podstatě am, ale když je to od lékaře. Stejně mi to nepomohlo. Netvrdím, že je to ze satana a tak podobně. Energii v těle vnímat můžeš, nedělá to z tebe člověka inklinujícího k jinému náboženství. Už jsem se k tomu vyjádřil jasně. Dokonce ve výuce křesťanského náboženství do kterého jsem chodil mi bylo řečeno, že můžeš i studovat jiná náboženství, tj. přečíst si třeba Korán atd. nebude z tebe islamista, nebo Arab. Máme příliš mnoho rozdílů mezi sebou, je to dáno tím, že je nespočet cirkví a já sám se ve všem nevyznám. To nás rozděluje názorově. Ještě bych chtěl na závěr napsat, že Faghiře jsem odpustil i tomu dozrávajícímu sýru taky. Už mě nebude iritovat, jestli tady zase někdo něco napíše co všechne je ze satana. Reagovat už na to nebudu. Nevinný člověk totiž na nic nereaguje, ani já nejsem bez vinny.

josef79 21.4.2018

Ano, klasickým příkladem tohoto je např. svastika. Používala se jako symbol vítězství Krista nad smrtí – takto je použita v některých románských a gotických kostelech. No a Hitler překrucoval a překrucoval.

josef79 21.4.2018

Otáčela se napříč kulturama. SS jí prý měli pravotočivou, ale hitler jí prý záměrně otočil, aby byla symbolem černé magie a symbolem nenávisti. Je to však nedůležité pro přirovnání našeho příkladu. Hitler byl naprostý pomatenec, posedlý černou magií.

Uložit