2017 November

Zachariáš 12 ,10 -13 ,1: Rozjímať nad Obeťou

Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a úpenlivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným. V ten deň nastane veľký nárek v Jeruzaleme ako nárek nad Hadad-Rimónom v údolí pri Megidde. Krajina bude nariekať, každý rod osobitne. Rod Dávidovho domu osobitne a jeho ženy zvlášť; rod Nátanovho domu osobitne a jeho ženy zvlášť; rod Léviho domu osobitne a jeho ženy zvlášť; rod Šimeiho osobitne a jeho ženy zvlášť. Všetky ostatné rody osobitne a ich ženy zvlášť. V ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a pre obyvateľov Jeruzalema na očistu z hriechu a nečistoty.
(Zachariáš 12,10–13,1)

Tajdrlik 27.11.2017

komentáře: (0)

Uložit