Proč se znovuzrozený člověk, tedy Kristovec=Křesťan, nemůže spojit s Vatikánem a tedy i s lidmi, kteří ospravedlňují a zastávají jeho učení?

Komu, jakýkoliv biblický důvod přijde na mysl, ať to vloží zde. Prosím katolíky, aby to nebrali útočně. Není to vymezení vůči lidem, ale vůči systému, vůči učení, které katolicismus zastává. Jedná se mi o to, abychom zde ukázali, v čem všem je učení katolické v rozporu s Božím Slovem, a proč tedy nechceme jako služebníci pravého, neviditelného Boha mít s ním, co dočinění, a proč se tedy vůči němu musíme jasně vymezit.

mdo pokus 29.3.2015

komentáře: (130)


pokus 29.3.2015

Dávám zde jeden z mnoha důvodů. Prosím přidávejte další. Opět zdůrazňuji, že nechci tady popuzovat katolíky, ale chci, abychom tu ukázali podle Písma, co nám vadí na katolickém učení a proč se vůči němu vymezujeme. Tedy podat důvody dle Bible.Tady je jeden https://justpaste.it/k84l

stepb 29.3.2015

Tohle prostě nechápu, proč součástí tvojí víry musí být boj z nějakým Vatikánem, papežem atd..... Věř si v Ježíše, vykládej si bibli jak chceš a delěj si co chceš......Už chci dávno tahle věčná kolečka skončit a hle nové nekonečné kolečko, nový příkop mezi námi a protestanty...... Bežíci z tvojeho tábora ti jasně řekla že tohle nikam nevede a já s ní souhlasím........ Přečti si třeba tohle kde je shrnuje svou cestu protestanský profesor z manželkou, kteří na základě studia bible přišli k řkc..... Na základě studia bible, podctivého upřímného a bez emocí a nadávek.. http://www.jahni.cz/wp-content/uploads/2009/11/nase-cesta-do-katolicke-cirkve.pdf Já už fakt nechcu nic rozjíždět, klidně si fandi reformaci dál

arundar 30.3.2015

Milý autore tohoto vlákna, jaký má podle Tebe tahle diskuze význam? - mimo toho, že tím zvedneš ze židle pár katolíků, samozřejmě :D. Podle Tvého tónu se zdá, že důvody svého vlastního vymezení se vůči katolicismu máš v hlavě srovnaný... tak co vlastně po ostatních chceš... aby Tě poplácali po zádech?

dan78 30.3.2015

Pokuse, nevidím jediný důvod, proč bych se třeba zde se Stepbem nemohl spojit, a zajít třeba na pivo probrat ženský...:-D Nicméně vím, že mě stejně za znovuzrozeného nepovažuješ - ale ptal ses, tak tu máš post do sbírky.
Tj., Stepbe, až se octneš v Praze, dej vědít, s tebou na pár piv rád zajdu :-D

dan78 30.3.2015

Arundar: Dobře ty! :-D

stepb 30.3.2015

Dane ok dík za nabídku :-)

bezici 30.3.2015

Občas nějak nerozumím, nechápu... Toto vlákno založil Pokus, s tím, že to není proti věřícím katolíkům. . S prosbou abychom uváděli Biblické verše. Ať Písmo samo hovoří ...

dan78 30.3.2015

Jano, já asi jako Stepb z toho cítím snahu popouzet, rozdělovat, soudit. Jestli je někdo svou vírou a křesťanským přesvědčením puzen se takto vyhraňovat zrovna proti katolíkům, budiž, ale já nikoli. Jsem toho názoru, že je třeba hledat to, co nás spojuje - co nás rozděluje, je už dáno. Zároveň si myslím, že rozdíly v názorech a výkladech mohou být obohacující, má-li se na paměti Kristovo uvoz Miluj bližního svého, jako sebe samého! uvoz a k druhému se přistupuje s mírností a bratrskou láskou, zúčastněné pak dialog nutí k zamyšlení. Zároveň ale nevylučuju přísnost - pokud někde existuje svévole, která vede na scestí a plodí něco zlého - tak jak často kázal apoštol Pavel.

dan78 30.3.2015

Jano, zároveň nám Matouš říká: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Mt 7,1-2. Také je třeba si uvědomit toto: Většina lidí, kteří mají kořeny své víry i v rodině, zůstává věrna své denominaci - především proto, že se do svého společenství narodili a znají ho nejlíp, ctí rodiče a své předky a tak mají úctu i k jejich víře a naopak by považovali za neúctu k předkům jen tak opustit kdejaký aspekt svého vyznání. Alespoň já to tak sám mám a soudím, že je to normální. Nicméně jsem zároveň toho názoru - speciálně ve vztahu ke katolické církvi - že společnost již natolik vyzrála, že již není třeba zubynehty bojovat a tolik lpět na tom, co nás po generace definovalo a rozdělovalo až dosud. Už nás katolická vrchnost nerdousí a ze strany většiny se protestantům neděje žádné příkoří. V současné době v současné české společnosti jsou naopak všichni praktikující křesťané v menšině a úkol společenství protestantů i katolíků se myslím změnil - naše spory vybledly vůči tomu, co stojí před námi všemi křesťany - práce pro Kristovo dílo ve společnosti sekularizované většiny. A v našem Českém kotlíku to nekončí, v čím dál menším světě musíme hledat jednotu nejen my křesťané navzájem ale i my, lidé coby Lidé všech možných náboženství.

pokus 30.3.2015

Arundar: Ještě jednou zdůrazňuji, že nechci popouzet. Chci vysvětlit. Stepb tu někde psal, že nechápe pořád proč se já /když to vztáhnu jenom na sebe/ jako člověk, který má úctu před Bohem a Jeho Slovem,musím vymezit vůči učení římskokatolickému/znám řadu katolíků a některých si hodně vážím v určitém pohledu-niko-li však v tom biblickém/ Jak lze vidět mnohým lidem to pořád jasno není. A to nemyslím v posměšném slova smyslu. Prostě katolíci většinou nechápou, proč se vůči jejich učení vymezují lidé, kteří stojí na Bibli. Podobně někteří znovuzrození lidé, také pořádně nevědí, proč se mají vůči katolickému učení vymezit. Někteří jsou náchylní k falešnému ekumenismu. Jiní zase někde slyšeli, že učení katolické je v rozporu s Božím Slovem, ale často ani neví proč a v čem je v rozporu s Božím Slovem a jenom si potřebují najít strašáka. Prostě automaticky to přejímají protože jsou >protestanté>. To ale samo o sobě také není správné! Podle jména můžou býti sice uvz protestanté uvz či uvz reformovaní uvz> ale spasenými= znovuzrozenými být stejně nemusí!! Můžou být křesťany a častou jsou jimi jen pouze podle jména, tak jako drtivá většina katolíků. Nepotřebuji plácat po zádech to vskutku ne, chci tady poukázat na to, že to učení je v jasném rozporu s Božím Slovem, a proto nechci mít duchovní obecenství s takovými lidmi, kteří toto protibiblické učení ospravedlňují a zastávájí, protože jednoduše nejsou dítkami Božími /najde se vyjímka, ale většinou z tama dotyčný odjede/. Aby to nebyla jen pouhopouhá fráze, když tady napíšu, že učení katolické uvz církve uvz je protibiblické, tak proto to chci doložit verši z Bible. Tak prosím nechme vskutku mluvit Slovo Boží a podívejme se na to, jak tomu vskutku je.

stepb 30.3.2015

No a už je to tu zas, ty se budeš vždy ztotožňovat z určitými reformačními výklady bible a já se budu ztotožňovat z katolickými a pravoslavnými výklady bible....... a bude to nekonečné kolečko

stepb 30.3.2015

ty pojedeš od +- 14 století.... a pro mně je důležitá úplně celá historie, co dělali žáci apoštolů, jak oni chápali bibli, proč bylo to a ono v ranné církvi atd......takže se nikdy neshodneme...... my dva ne..... ale z takovým Danem třeba na dost věcech :-)

pokus 30.3.2015

Dan78: Vyjadřím se jen k první reakci. Na ostatní věci, které jsou zcela mimo učení Bible nemíním reagovat. Jít si sednout na pivo chodím i s lidmi, kteří nejsou věřící. Jsou to ateisté. A některé z nich dokonce považuji i za mé kamarády. Také bych neměl jít problém sednout se Stepbem, na pivo, ačkoliv nevím o čem bych se s ním bavil. O Božím Slově asi moc ne a jak to tak vypadá, tak společné zájmy moc nemáme. To bych radši s někým, kdo třeba zajde na hory! To je ale něco jiného. Nic takového nemám samozřejmě na mysli /1.K5:10-11/ Se znovuzrozenými lidmi nepotřebuji chodit na pivo, i když s některými také zajdu. Raději chci mít s nimi duchovní obecenství. Chci být obohacen od každého věřícího, který je údem Těla Kristova. Ať už od někoho modlitbou, od někoho učením, od jiného vhodným výběrem písně atd..Tedy chci spolu s mými sourozenci/údy Těla Kristova/ uctívat Boha a vzdávat Mu čest za přijaté spasení.S lidmi, kteří nosí jméno křesťan, ale nejsou pravými Křesťany nechci mít žádné duchovní obecenství /2.K6:16-17/!!

pokus 30.3.2015

Končím s jakýmykoliv reakcemi na další vysvětlování, proč to tady chci předložit. Již bylo vysvětlováno dosti. Kdo nechce rozumět, ať nerozumí. Vyzývám ostatní znovuzrozené věřící, kterým něco na mysli dle Božího Slova vyvstane, ať tady přispějí. Ostatní prosím, ať tu nezahlcují prostor.Případně s čím nebudou souhlasit, ať to biblicky zdůvodní, že Písmo myslí pod tím něco zcela jiného. Děkuji všem za pochopení, kteří zde budou psát.

dan78 30.3.2015

No, je vidět, Pokusi, že to máš v hlavě srovnaný... Tak Bůh s tebou a s těmi, kdo jsou s tebou v duchovním společenství!

pokus 30.3.2015

DRUHÝ DŮVOD: https://justpaste.it/k8tg

pokus 30.3.2015

Jinak já tu cca ze dva týdny nebudu, tak do té doby to je můj poslední příspěvek. Snad i druzí přispějou..

stepb 31.3.2015

Tím možná lidstvu prospěješ víc, argumenty pro a proti tu už stejně byly mnohokrát.

arundar 31.3.2015

Pokus: Chápu. Katolíkům je nutno dokázat, že se mýlí. A nejen dokázat, hlavně je přimět, aby to uznali. Protestantům na nižším stupni vývoje zase ukázat, proč je jejich domnělý nepřítel skutečným nepřítelem. Hlavním cílem je namalovat společně lajnu mezi těmi, co mají právo nazývat se křesťany a těmi, kteří ne. A Pokus bude rozhodčí.

adam84 1.4.2015

A Ježíš odpověděl: >Nehledejte zákon v písmech, neboť zákon je život, zatím co písmo je mrtvé. Říkám vám popravdě, Mojžíš neobdržel zákon od Boha napsaný, ale prostřednictvím živého Slova. Zákon je živé Slovo živého Boha prostřednictvím živých proroků pro živé lidi. Ve všem živém je zákon. Najdete ho v trávě, v stromě, v řece, v hoře, v nebeských ptácích, v mořských rybách. Ale hledejte ho hlavně ve vás samých. Neboť vpravdě pravím vám, všechny živé věci jsou Bohu blíže než písmo, které je bez života. Tak učinil Bůh život a všechny živé věci, aby skrze věčné Slovo učili člověka zákonům pravého Boha. Bůh nevepsal zákony do stránek knihy, ale do vašich srdcí a do vašeho ducha. Jsou ve vašem mase, vašich vnitřnostech, ve vašich očích a uších a v každé malé části vašeho těla. Jsou přítomné ve vzduchu, ve vodě, v zemi, v rostlinách, v slunečních paprscích, v hlubinách a výšinách. Mluví všechny k vám, abyste mohli porozumět řeči živého Boha. Ale vy zavíráte své oči, abyste neviděli, zacpáváte se uši, abyste neslyšeli. Vpravdě pravím vám, že písma jsou dílem člověka, ale život a všechny jeho projevy jsou dílem našeho Boha. Proč neposloucháte slova Boha, která jsou zapsána v jeho dílech? A proč studujete mrtvá písma, která pocházejí od člověka?> - - )) http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100001

amper01 2.4.2015

Kdo má zájem, skoukni. http://ulozto.cz/xEvq5mYt/mfh-cz-flv

amper01 2.4.2015

Nebo v oblíbenější online formě: https://www.youtube.com/watch?v=KpvvqXT7j7U

faghira 3.4.2015

Připomínám, že Boží slovo opravdu hovoří jasně, kdo chce najít pravdu, nechť ho studuje a nespoléhá na to, co mu řeknou kněží, kazatelé, učitelé, proroci, bratři a sestry a nevím, kdo ještě. Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ evangelium Jana 8:31-32

adam84 4.4.2015

Faghira - Ano máš pravdu..i Buddha říká: Nevěřte ničemu jen proto, že jste to slyšeli. Nevěřte ničemu jen proto, že to říká mnoho lidí. Nevěřte ničemu jen proto, že jste to četli ve svatých knihách. Nevěřte ničemu jen proto, že to řekli vaši učitelé. Nevěřte tradicím jen proto, že jsou drženy po mnoho generací. Po důkladném pozorování a analýze, poté, co jste zjistili, že něco odpovídá důvodu a vede k dobru a prospěchu
jednotlivce a všech, poté to přijměte a žijte dle toho. Jen podotýkám že Bible je skvělá kniha,ale pokud ji někdo studuje,měl si něco zjistit o jejím vzniku,konkrétně třeba o Nicejském koncilu. Nebo si alespoň přečíst Vnitřní smysl Nového Zákona od K.Minaříka. Jsou i mnohé jiné inspirované knihy Bohem,které nejsou tak cenzurované.

adam84 4.4.2015

Nebo si zkuste prostudovat Ježíšova slova z jeho původního aramejského,hebrejského jazyka. Pochopíte že překladatelé udělali spoustu chyb a překlad Bible přizpůsobili svému pojetí a svému jazyku,což ztratilo mnohý a původní význam. http://www.dharmagaia.cz/knihy/klotz3/Skryte-evangelium-minibook.pdf

dan78 4.4.2015

Adam: Domnívám se, že speciálně generace českých biblistů k přesnosti překladu udělali maximum. - Z původních jazyků překládali už autoři Kralického vydání. - Tj. myslím, že nelze říci, že by mnoho z Bible bylo významově zkresleno jakostí překladů. Zároveň ale s tebou souhlasím - současná Bible je vybraným souborem spisů a rovněž už Komenský říkal: „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“ :-D Ovšem obávám se, že stran překladu Bible se musíme spolehnout na biblisty :-D

adam84 6.4.2015

Kralický překlad vychází také z Řeckých překladů a celý nový zákon taktéž. Jsem přesvědčen,že na překlad Bible se musíme především spolehnout na Boha samého. Víra se musí přetavit v poznání - jistotu. Amein

renton14 6.4.2015

Velmi mě zaujal překlad Miloše Pavlíka. Doporučuji! http://www.milos-pavlik.eu/cz/
Jinak už jsem se zde také plamenně vyjadřoval vůči ŘKC – ne proti lidem, ale proti instituci, která má svou historii a své doktríny. Má pozice neochladla, ale snažím se ovládat své emoce o trochu lépe. ŘKC považuji za nevěstku/matku nevěstek ze Zjevení 17. Ale dost možná to bude souviset i s ekumenickým hnutím. Každopádně, kdo čte Bibli majíce Ducha svatého, tak se může jen modlit za milost Boží. Nemůže ovšem být vlažný, co se této církve týče. To nejsou ani ateisté. Přesvědčit ale katolíka je stejně obtížné jako přesvědčit farizejce.

adam84 7.4.2015

Rentone chápu tvoje emoce,také jsem tím prošel,ale pokud chceš změnit svět,nebo lidi kolem sebe,změň nejprve sám sebe.Vřele ti doporučuju knihu Hovory s Bohem 1.díl. V mnohém ti ta kniha může otevřít oči,ale je taky možné,že se nedostaneš dál jak za předmluvu. To co nás většinou rozděluje je mysl a ego. Stačí otevřít své srdce-Boží chrám,mysl i ego se do něj ponoří,a pak se setkáme s Bohem. Opatruj se Rentone14 a všichni kteří čtou tyto řádky . . .

renton14 14.4.2015

https://www.youtube.com/watch?v=gl3cyZc30FA

renton14 14.4.2015

Já nehledám odpovědi jinde než u Boha. :) Nikoliv však u teoretického boha, ale u Boha z Bible.

adam84 16.4.2015

Bůh z Bible ? :) Boha najdeš ve svém srdci..v tobě samém je Bůh. Ježíš Kristus říká: Já a Otec jedno jsme. Až se dopracuješ s nevědomosti do vědomí že jsi zajedno s Bohem,tak celé nebe se bude radovat :-)

mirushak 18.4.2015

jejich revírem ke křesťanská seznamka, jejich tempo je vražedné, jejich úkolem je bojovat s ŘKC, říkají si znovuzrození :-D ..v realitě jsem se ale s žádnými NIKDY nesetkala / a to jsem docela společenská.. /

pokus 20.4.2015

Arundar: Trochu jinak bych formuloval Tvá vyjádření. Je to zde. Farizejce nejde přesvědčit / jak to tu psal jeden bratr/, natož ho přimět, aby to uznal /tudíž se mi jedná zcela o něco jiného, a nemíním to pořád dokolečka opakovat/. Spasné lidi, kteří nejsou pevní ve víře, nebo jim určité věci jasné nejsou, je potřeba varovat před falešnou ekumenou. Hlavním cílem je namalovat lajnu mezi tím, co je z Boha a co je z lidí a Slovo Boží bude rozhodčím!

pokus 20.4.2015

Amper01: To video znám. Myslím dobrý a zcela jasný důvod /doložený ve videu zněním PÍSMA/, proč se Křesťan nemá a nesmí spojit s Vatikánem a tedy i s lidmi, kteří tento systém ospravedlňují a zastávají jeho učení. Asi později přidám pár míst z Božího Slova, k tomuto důvodu ukázanému ve videu / tedy zbožňování uvz Marie uvz/. Pár mi zrovna přišlo na mysl.

pokus 20.4.2015

Mirushak: Jejich revírem je uvz křesťanská uvz seznamka/spíše celý svět/, jejich tempo je vražedné, jejich úkolem je bojovat proti PRAVDÁM ZAPSANÝCH V BIBLI. Říkají si uvz křesťané uvz. V realitě jsem se setkal s mnohými / a to jsem je nijak zvlášť nevyhledával/.

arundar 20.4.2015

Pokus: Tím jsi to teda moc nevylepšil....

dan78 21.4.2015

Pro Vaše zamyšlení: >Máme dva druhy křesťanů. Ti první rozumějí klacku: Bůh vyhnal člověka z ráje, když zhřešil, a postavil tam i hlídače, aby se nemohl nikdo vrátit. Bůh je totiž nejvýš spravedlivý! Dobré odměňuje a zlé trestá. Boží syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí vykoupil. Je to pochopitelné a tím vše končí. Druhá skupina křesťanů jsou ti, pro které je Bůh dobrotivý Otec, který vyhlíží svého marnotratného syna a těší se, že se vrátí. On je totiž nejvýš shovívavý! Dobré chce učinit ještě lepšími a zlé přivést k rozumu. Boží syn se stal člověkem, aby nás přivedl k tomuto Otci - leč ho to stálo život...Je to nade vše pochopení, ale tím vše začíná...> (Jan Rybář, 2003: Musíš výš. Fejetony psané pro Rychnovský zpravodaj, Grantis 2004, str. 108; též Jan Rybář, 2003 in Drago Fišer, 2012: Hledám slova pro hledající, Mlýn 2012, str. 54)

pokus 3.5.2015

DALŠÍ DŮVOD: Jsou tu shrnuty bludy katolicismu ohledně osoby Marie. Je to zde http://justpaste.it/kwp9

pokus 3.5.2015

Žádné dva druhy Křesťanů nemáme. Máme buď Křesťany=vskutku spasené lidi, kteří spočinuli vírou v oběti Spasitelově nebo tu pak máme křesťany, tedy křesťanské pokrytce, kteří se přikrývají pouze pláštíkem uvz křesťanství uvz a nic víc. Tudíž tito nejsou Křesťany, ale křesťany jen podle jména, kteří nemají osobní vztah víry k osobě a díle Pána Ježíše na kříži!
Tady se projevuje ta dvojakost a prohnanost toho lišáckého jezuity jménem Jan Rybář. Tuto lišáckou dvojakost a absolutní poddanost jezuitů papeži niko-li Kristu si uvědomoval i známý baptistický kazatel Ch.H.Spurgeon!
Uvz Bůh vyhnal člověka z ráje, když zhřešil, a postavil tam i hlídače, aby se nemohl nikdo vrátit. Bůh je totiž nejvýš spravedlivý! uvz Tato věta je napsána s jezuitskou prohnaností stejně jako ty další. Bůh nevyhnal předně člověka z ráje jen proto, že zhřešil, tedy že nevěřil Bohu a Jeho Slovu a raději svou víru vložil v Satanova podvratná tvrzení, ale předně pro to, že kdyby hříšný člověk žil věčně, tak by se neskutečně trápil. Takže předně bylo vyhnání dotyčných hříšníků z ráje opatřením Boží milosti! Samozřejmě, že lze v tom pozorovat i Boží spravedlnost, ale předně to byla Boží milost!! Absolutní Boží spravedlnost lze pozorovat ve smrti Jeho Syna na kříži, kdy na Jeho svatém těle soudil a odsoudil hřích!! /Ř8:3/ Prostě Bůh nemohl hříšníkům jen tak pro nic za nic odpustit, jinak by byl nespravedlivým!! O tom jasně hovoří tyto verše z Ř3:23-26. Tento katolický kněz zřejmě nezná ani pořádně Boží Slovo, když píše, že dobré odměňuje a zlé trestá. Zřejmě nezná slova uvz všichi zhřešili a chybí jim Boží sláva uvz či uvz nikdo není spravedlivý, není ani jediný uvz, a proto se Boží Syn stal člověkem, aby nás svou smrtí jednou provždy vykoupil /Titovi 2:17, 1. Pt 1:18-20/. Je to nade vše pochopení a tím vše začíná. Mnozí vskutku spasení lidé nejsou dostatečně vděční Pánu za jeho oběť na kříži a tak se zaběhnout do světa, jako marnotratní synové. Jelikož Bůh je neskonale milostivý, tak přesto všechno vyhlíží svého marnotratného syna a těší se, že se navrátí a učiní pokání a každému svému dítku/spasenému člověku/ po pokání spravedlivě odpouští na základě dokonalé oběti Pána Ježíše Krista. Prostě absolutní spravedlnost a milost nelze od sebe oddělit!! /Ř3:23-26/ Milost se vždy projevuje ve spravedlivém potrestání hříchu. To spravedlivé potrestání hříchu vzal za nás nespravedlivé na své bezhříšné tělo ten jediný spravedlivý /1.Pt 3:18/ a jediný prostředníka mezi Bohem a lidmi Kristus Ježíš! Kdo to kdy pochopí?

stepb 3.5.2015

Ó, Bože veľký, obdivujem Tvoju dobrota. Ty si Pán nebeských zástupov,
a tak sa znižuješ k úbohému stvoreniu. Ó, ako vrúcne Ťa túžim milovať
každým úderom môjho srdca. Nestačí mi zem, nebo je primalá a vesmír
je ničím, len Ty jediný mi stačíš, večný Bože. Len Ty jediný môžeš
naplniť hĺbku mojej duše.
Najšťastnejšie chvíle pre mňa sú, keď zostanem sama s mojím
Pánom. V týchto chvíľach poznávam Božiu veľkosť a svoju biedu.... Když čtu, nějaké úryvky svatých a srovnám to z tebou, tak ........si tak nejsem jistý že zrovna tvoje cesta je ta nejlepší.....

stepb 3.5.2015

jinak většinou problém z Marií tkví v tom že si myslíte, že modlitba ke svatým je stejná jako k Bohu... nebo že modlitba ke svatým a bohoslužba je to samé..... Jako kdybys bral nějaký lék z účinnou složkou jako to hlavní a doplněk je nějaký multivitamín. Bůh je úplně to nejdůležitější, svatí atd. jsou doplněk .....a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“(24 starců) ....To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.(všichni spasení )............V bibli je několikrát princip, kdy Pán předává část své moci lidem, rozvazovat svazovat, klíče od nebeského království..královské kněžstvo.... Nechceš se radši soustředit na Ježíše, než pořád řešit řkc?...... Takhle těžko někoho obrátíš.......Prostě třeba popsat tvoje osobní zážitky víry atd.....

amper01 4.5.2015

STEPB: Co máš pořád s tím obrácením tady? Jsme přece na KŘESŤANSKÉ seznamce! Což znamená, že stejně jako se nenechá učitel dějepisu poučovat o dějinách studentem, stejně ani tady to až na drobné vyjímky nelze. Ne že bych tímto teď Tebe pasoval za žáka - myslím to úplně obecně. Mnozí se tady prostě vidí za znalce ve víře a chtějí obracet zbloudilé ovečky. Háček je v tom, že ty zbloudilé ovečky to vidí přesně obráceně! A ten největší vtip je v tom, že čím více je dotyčný mimo, tím víc si to svoje brání?! A to i v reálu... Takže jak chceš obracet někoho, v >KŘESŤANSKÉM< prostředí?

stepb 4.5.2015

Dobré tak jinak Ampe, prostě když chce tady kolega nějak vyučovat, obracet, tak by měl ukázat nějakou lásku k Pánu a bližním. Kdybychom my řkc byly ty zbloudilé ovce, tak vaše výkony našemu hypotetickému obrácení vůbec nepomáhají, ale spíš naopak, jen nás utvrzují v opaku. Takže co třeba kdyby jste nám řekli své pozitivní zážitky....Jinak jsem celkem nepochopil proč ses ozval zrovna ty. Sice taky sem tam hodíš vyučující video, ale tebe jsem zrovna neřešil. Tobě se snad stýskalo, nebo nevím......Nebo nesdílíš kolegův názor, že my katolíci skončíme automaticky v pekle a vy znovuzrození budete automaticky v nebi? Že by?

stepb 4.5.2015

Jinak Ampe si všímám že se lepšíš, hodil jsi na zeď pár chval a nic, co by nás zvedalo ze židliček, teda zatím.. Tak jestli takhle pojedeš dál tož dobrý .

amper01 4.5.2015

STEPB: Však to taky nebyla reakce na příspěvek, ale vyloženě na tu větu o obrácení. Píšeš ji poměrně často a protentokrát už jsem teda k tomu něco dodal. Jinak POKUSovy slohovky nečtu - pokud k tomu nejsem donucen. Ne proto o čem píše, ale kolik. Než se člověk dočte do konce, tak zapomene co bylo na začátku... Co se pekla, respektive věčného zatracení týče - tam zkončí každý, kdo nesplní Boží podmínky pro vstup, ať je z jakékoli církve. Někteří to ale holt mají těžší, když jim i samotné církve házejí klacky pod nohy. Ale kdo hledá Boží krlovství srdcem, ten najde - a to je nejdůležitější.

dan78 4.5.2015

Pokuse, podivně si to vykládáš! Tobě i Amperovi by neškodilo, abyste projednou odložili svou přísnost a otevřeli svoje srdce.

pokus 9.5.2015

Problém s Mariánským modlářským kultem, je v tom, že prohlášení katolicismu ohledně osoby Mariiny jsou mimobiblické a tedy bludné. Viz mé předchozí biblické poukázání na tyto bludy. Dále kdybys znal, co znamená že uvz víra bez skutků, víra sama o sobě je mrtvá uvz /Jk 2:17/ tak nepíšeš takové nesmysly jako, že modlitba k Marii a nějakým uvz svatým uvz je jiná než k Bohu. Čím chceš odlišit, že modlitba k Marii je jiná než k Bohu, nebo jiná než k mrtvolám v hrobech, jejichž duše jsou v drtivé většině nyní v pekle? Prostě modlitba k někomu jinému než k Stvořiteli a Udržovateli vesmíru je modlářstvím. Kdybys věřil v jediného pravého Boha, tak by tvou víru potvrzovaly skutky, že by ses nemodlil k někomu jinému než k Bohu /Iz45:22, Iz46:9, Ex 34:14, De 5:9/. Jenže ty jako otrok katolických doktrín svými skutky víru v Boha popíráš, a proto se na tebe vztahují slova uvz kdy už pochopíš ty blázne, že víra bez skutků je jalová uvz /Jk2:20/. Když už jsme tu u uctívání lidí, tak asi dle katolické mytologie by si měl předně nárokovat úctu od lidí apoštol Petr, ne? Víme, jak se zachoval, když před ním pokleknul Kornélius/Sk 10:26/. Pravý opak apoštolova chování vidíme v tom kultu katolické egoistické hierarchie!! Podobně jako nemohou v Církvi /společenství všech vykoupených svatých, jehož Hlavou je Kristus/ existovat vedle sebe dvě Hlavy /neboť je jen jedna Hlava=Kristus/, tak se nemůžeš modlit k nikomu jinému než k Bohu samému. Dále tady bludně propaguješ nějakou nadřazenou elitu lidí, které tituluješ jako tzv. uvz svaté uvz, kteří musí splnit určité podmínky, které si vymysleli římskokatoličtí elitáři, aby se povyšovali nad laický lid. Asi zde později něco k tomu sepíšu, kdo je dle Bible svatý a kdo jsou ti kněží dle Zjevení 20:5-6, jak to zde bludně dle učení katolického opět převracíš. Dal si tu opět jeden z mnoha důvod, proč se věřící člověk nemůže a nesmí spojit s Vatikánem a to je kult tzv. uvz svatých uvz a kult katolické „kněžské“ a uvz církevní uvz hierarchie, která nemá absolutně žádné opodstatnění v Bibli.

stepb 9.5.2015

Pokusi někdy mi prozraď jak se to dělá ... Když třeba neuznáváš biskupy= nějakou autoritu, kteří jsou v bibli jasně uvedeni.....tak prostě jak tu bibli obejdeš abys nemusel žádnou autoritu poslouchat.... To že neuznáváš autority, není biblické, ale reformační, je to určitá teze reakce na středověké poměry, ale biblické opodstatnění vygumování biskupů dost vázne.

stepb 10.5.2015

Pokusi modly jsou popsány v bibli-např Baal či zlaté tele. Pleteš starý zákon z novým, a biblické z nebiblickým, bible nikde neříká že Marie je modla, to je tvůj osobní názor a tvá osobní interpretace bible. Až bude Pokusovo slovo slovem Božím, pak říkej že bible a Pokus je to samé. A to je ta fikce radikálního znovuzrození, údajné absolutní lpění na bibli, přitom její výklady dle sebe. Z tebe nic z evangelia nevyzařuje, jen nenávist a radikalizmus. Ještě jsi nikdy nenapsal nic pozitivního, co jsi z Pánem prožil, prostě jen samá negace a nadávky, tohle už není ani křesťanství co předvádíš.

renton14 10.5.2015

Modla je cokoliv, co se uctívá na místě Boha. Jde o cokoliv ze stvoření, k čemu se člověk modlí.
Řím 1:23 >Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů.>
Jediný Bůh není stvořen. Jakmile člověk neuctívá Boha, uctívá modly. Katolíci neuctívají Boha, takže uctívají modly a uctívání model je uctívání démonů.
1K 10:20 : Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů.
1K 10:21 : Nemůžete pít Pánův kalich i kalich démonů; nemůžete mít podíl na Pánově stolu i na stolu démonů.
To není interpretace, ale fakt.

renton14 10.5.2015

Katolické evangelium není spásné. https://www.youtube.com/watch?v=SZi2HdDmm4M

stepb 10.5.2015

Rentonku, jak jsi správně řekl, modla je něco co by se uctívalo místo Boha a jako Bůh. Jenže my Boha uctíváme, ten je na prvním místě, vše ostatní je pod ním a ta úcta spočívá ve verši-hle od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení že mi veliké věci učinil ten který je mocný, jeho jméno je svaté....takže určitá úcta i k matce našeho Pána, kvůli tomu že jí vyvolil Bůh, kvůli spojení s ním, stejně tak u světců.....Modly ve starém zákoně vedli k jiným Bohům-Baal a spol, či císař, králové co se vyhlašovali za bohy a všelijaké modly, talismany a spol. Vedlo to od Hospodina do pohanství....... v Nz je řeč o svatých ve zjevení sv. Jana -učiní je svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let... a dokonce je tam i o tom že se ujmou vlády nad zemí...... Najdi mi v bibli pasáž, že Marie je modla, nebo svatí jsou modla...........uctívání démonů je to co je v bibli popsáno= nějaké pohanské modly-třeba u nás radegast, perun atd...... Ne že uctíváme stejného Boha jako Izraelité+ potom máme i úctu k Hospodinovým svatým. ...... Jde o to co skutečně v bibli je a co už jsou výklady bible interpretace bible a konspirace.............Rentone už jednou jsi byl napálený v new age, takže možná jsi napálený úplně stejně radikálním znovuzrozením...

stepb 10.5.2015

to Renton. Pak mám tentýž dotaz i na tebe, jakým kouzlem se zbavíš biskupů a podobných biblických záležitostí.

pokus 17.5.2015

DALŠÍ DŮVOD: Kdo je dle Bible, Božího Slova a tedy Boha svatým http://justpaste.it/l6ar

stepb 17.5.2015

Je úžasné jak protestanti viz. Pokus, vydávají svoji práci z biblickým textem neboli biblický rozbor úplně bez okolků a zcela automaticky za slovo Boží.......

pokus 17.5.2015

DALŠÍ DŮVOD: Jak je to tedy dle Bible niko-li dle lidských doktrín s těmi biskupy a kněžími? Nechejme opět hovořit Slovo Boží http://justpaste.it/l6mn

stepb 18.5.2015

Slovo Pokusovo není automaticky slovo boží...motáš to solidně, starší = kněz, biskup je biskup, jáhen je jáhen...papež je vrchní biskup Petr...Petra vybral sám Pán.... další výběr záležel na apoštolech....viz zvolili xy jáhnů, ..nebo viz v bibli parafrázuju, dej pozor na koho vložíš ruce, svěcení probíhalo rukoupoložením, tak jak tomu říkají pravoslavní... Odpovědnost kdo bude biskupem či starším, byla na apoštolech.....ne že se jen tak sami od sebe prohlásili že mají tolik DS že to budou dělat, jak to děláte ve vašich církvích......... Další důvod, proč to je opravdu jen pokus a ne Boží slovo.......

pokus 18.5.2015

No moje slovo samozřejmě není Slovo Boží. Ale Slovo Boží je Slovo Boží a to mluví zcela jinak než učení římskokatolické, což dokazuji Jeho citací. Kdo nechce vidět, tak nevidí a raději se přidrží lidské tradice...

stepb 18.5.2015

Pokusi možná to jednou pochopíš..... v bibli je církev boží je sloupem pravdy, řkc taky cituje písmo jako ty a vyvozuje z toho nějaké závěry jako ty....ovšem je tu jeden rozdíl....u nás za tím výkladem bible stojí Celá církev,.....U vás buďto jednotlivci nebo určité denominace....Kluci reformátoři měli pravdu v mnoha věcech co se týkalo peněz za odpustky atd. s tím absolutně souhlasím, ale pak nastal ten problém.........Reformátoři začali bibli vykládat tak že každý jednotlivec, má absolutní pochopení bible bez celé církve boží.... A to vedlo k jedné věci, že hned na začátku se kluci reformátorští neshodli na stejných výkladech bible, ale každý si šel vlastní cestou.................Základ znovuzrození je v tom že čteš bibli a DS ti má říkat co je ok a co ne.....to je určitý teologický předpoklad, ale najdi to co děláte v bibli, že je to tam takhle napsáno........prostě tu teorii že jednotlivec má všechno poznání....u nás to je u papeže použito 2x za celou existenci......U vás to děláte každodenně, takže by mně to zajímalo jak máte svou neomylnost biblicky podloženou...... my jí bereme z citátu církev je sloupem pravdy a ty?

stepb 19.5.2015

rohatý kolego: v normálním lidském prostředí to máš pravdu, ale nikoliv v církvi....viz první koncil apoštolů kde řešili obřízku a i když někteří apoštolé zpočátku vyžadovali aby pohané byli pod Mojžíšovým zákonem, nakonec se shodli na jednotném stanovisku, že na pohany se to nevztahuje....takže se nakonec podřídili většině... Jinak pokud nejsi Ježíšova ovce tak budeš asi někoho jiného.. Ježíš řekl Petrovi pas mé ovce, pas mé beránky.

stepb 19.5.2015

rohatý kolego bylo na uživatele, devil aby nedošlo k mýlce.

pokus 19.5.2015

No tak to, co píšeš je z pohledu Bible holý NESMYSL. Kdybys pořádně četl tu 15. kapitolu Skutků, tak nepíšeš takové nesmysly jako, že se podřídili většině a že to byl nějaký koncil! Z tvého vyjádření lze krásně vidět ta otrocká podřízenost katolickým naukám a výmyslům, které nepocházejí z Boha, ale z mocichtivého člověka. V 15. kapitole Skutků pozorujeme PRAVÝ OPAK toho, co tady NEZNALE papouškuješ, neboť se tam většina podřídila menšině. Niko-li, co si myslela většina ale, co Bůh zjevil skrze Ducha a to předně skrze apoštola Pavla. Celé shromáždění tam zmlklo a poslouchalo menšinu- Pavla s Barnabášem- kteří vyprávěli jaké divy a zázraky skrze ně Bůh konal mezi pohany a což poté nakonec vedlo k tomu, že se neuvalilo otrocké jho Zákona na spasené pohany /Sk15:12,19/. Tudíž Bohem povolaný osamocený služebník je autoritou, neboť skrze něj hovoří Bůh! Zřejmě neznáš příběh té většiny 400 proroků, která byla v omylu proti jedinému správnému Michajášovi /1.Královská 22:6-26/. Ano těch 400 proroků je předobrazem falešného odpadlého zorganizovaného křesťanstva /kde katolicismus v něm hraje první roliú, které je ve většině vůči věrným ctitelům jediného pravého Boha. Bůh a osamocený Michajáš je většina!!! Podobně osamocený Jeremiáš a Bůh je většina /Jeremiáš 1:17-19/! Jinak ten neznalecký, nevědomý blábol ohledně domu Božího, jímž je místní církev nebo-li sbor nemíním komentovat. Již jsem o tom psal mnohokrát, co má na mysli Bible a tedy Bůh pod řeckým slovem ekklésia /církev/. Ty to nevíš, neboť otročíš katolicismu. Ty lživé kecy ohledně reformátorů nemíním také komentovat, neboť jsi neznalý historické amatér a stejně tak jsi neznalý Písma Svatého, stejně jako Ho byli neznalí farizejové. Jen v jedné věci máš částečně pravdu. Někdy vskutku zakládali lidé hlásící se k odkazu reformace další denominace jen proto, protože se v určitých méně podstatných věcech spolu neshodli. Jindy se odloučili zcela oprávněně jen si neměli dávat žádná pojmenování, která jsou sektářská a rozdělují lid Boží /mám na mysli spasené jedince, NIKO-LI ty křesťanské pokrytce/, jindy se oddělili zcela nesmyslně. Ne každý může vykládat Boží Slovo, neboť ne každý má k tomu dar (charisma) od Boha. /1.K12:29-30/. Pro mě, stejně jako pro každého v Kristu spaseného jedince, je přední autoritou Slovo Boží a tedy Bůh. Z lidských autorit to jsou např. starší sboru, kteří splňují Bohem stanovené požadavky v Písmu k tomu, aby mohli být věřícími považováni za starší nebo-li dohlížitele (1.Tm 3:1-13), a každý duchovně smýšlející bratr či sestra. Autoritou jsou pro mě také rodiče, vláda, zaměstnavatel atd... Samozřejmě tu autority dotyčných lidí nechápu tak, že budu někomu bezmyšlenkovitě otročit, tak jak to máš ty dle tradičního uvz křesťanského uvz pojetí!!! Jo a co se týká ještě denominací, tak vytvoření denominací je v přímém rozporu s učením Bible ohledně Církve. Tudíž je to hřích! Správný pojem pro jakoukoliv denominaci je dle Bible SEKTA (hairesis) stejně tak jako pro tu tvou, která je z těch sekt největší!

stepb 19.5.2015

Pokusi neodpověděl jsi na mojí zásadní otázku ! Kde je v bibli že ty jako jednotlivec máš absolutní pravdu ve výkladu božího slova? To znamená sola Pokusova, tedy že výklad pokusův je výklad Boží?..... 1. Timoteovi 3,15 pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy........jednotlivec je omylný i apoštolové byli omylní, ale když jednali jako sněm jako církev s DS našli co chtěl DS jak jsi sám vlastně potvrdil/je v podstatě jedno kdo byl většina či menšina, ale že byli schopni svůj osobní názor změnit, ve prospěch jednoty.................................. takže kde je v bibli to že ty jako jednotlivec máš absolutní pravdu..., já čtu že církev je sloup a opora pravdy.......ne jednotlivci kteří se nepohodli, ono to při té reformaci nebyli žádné maličkosti ! Ale někdy i diametrálně odlišné názory a žádná jednota...........................Pokud vím tvoje teorie vycházejí z biblických rozborů pana Marschalla! a zas kde je v bibli napsáno že zrovna tento jedinec je osvícen?......Nebo jak poznáme že ty jsi osvícen? ..............Je to úplně jednoduchá otázka, kde je v bibli napsáno, že nějaký jedinec bude mít moc, bezchybně vykládat nebo porozumět bibli........

stepb 19.5.2015

vezmeš si určité citáty z bible a budeš je dle sebe překládat ? Tak to stojí v písmu? Vykládáš o tom že bible říká že něco z SZ se stahuje či je předobrazem řkc....přitom to jen tvůj výklad, tvůj osobní názor......

abraham 20.5.2015

Bratři a sestry, k čemu jsou takové diskuze? Ježíš nás přece všechny miluje.

dan78 20.5.2015

Abraham: Tak to zkus vysvětlit Pokusovi... :-D

pokus 21.5.2015

Mě neposlouchej, poslouchej Slovo Boží NIKO-LI lidské tradice a nauky katolicismu, které jsou v přímém rozporu s Pravdami zapsanými v Bibli. Jinak co se týká těch teorií, tak já tady nepublikuji žádné své teorie ani teorie někoho jiného, ale nechávám zde mluvit samotné Slovo Boží. Tudíž chyba bude asi na Tvé straně, když Ti vadí i Samotné Slovo Boží...Nechť si každý přečte ty důvody a tedy mnou citované pasáže z Bible a udělá si vlastní úsudek, jak tomu vskutku s katolicismem je...

stepb 21.5.2015

Kolego pokusi, pořád si nerozumíme, to co čtu v bibli mi logicky zapadá pouze v řkc, všude jinde ty výklady bible nějak váznou.....................................................půjčím si slova wikipedie:........,, Jak pro katolíka, tak pro protestanta je Bible samozřejmě věcně norma normans, interpretačně však je to norma normata. Interpretační norma normans je pro katolíka magisterium Církve údajně vedené Duchem sv., zatímco pro protestanta je to on sám a jeho soukromý úsudek údajně vedený Duchem sv............ To je také hlavní důvod, proč se protestantismus dělí na mnoho vzájemně v mnohých věcech nesouhlasících proudů, protože lidský úsudek se člověk od člověka liší.>............Norma normans= norma normující, norma normata= norma normovaná. (tamtéž).............................................................................................................................................................................................................................................Bible jako taková je pro katolíka i protestanta norma, vycházíme ze stejné bible , ze stejných citací..... Ale docházíme k absolutně jiné interpretaci v některých bodech...............když bibli interpretuje řkc, nebo když jí interpretuješ ty, je to úplně ten sám princip......ovšem u nás to říkáme na rovinu, u vás je automaticky Pokusova interpretace bible boží interpretace.....píšeš že mi vadí písmo, ale mi písmo vůbec nevadí, naopak mi všechno v řkc z písma logicky zapadá...... mi vadí protestanské interpretace písma, z několika důvodů.....Hlavní důvod je ten že Ds vás má vést jednou cestou jedním směrem.... a i když všichni vycházíte z bible je tolik různých denominací..takže to nemůže být z Ds..jinak by byla jedna jediná obrovská evangelikální církev..........................................................................................................................................................................................................................................Takže bych chtěl slyšet kde je v písmu že jedinec si sám interpretuje bibli podle sebe a má absolutní jistotu ve správnosti výkladů, je to úplně jednoduchá otázka... Je to základní kámen vaší víry, tak by mně zajímalo kterými citáty z bible máte tento předpoklad podložen.

abraham 21.5.2015

jinými slovy katolík si počká na názor vyšší instance, zatímco protestant si ho udělá sám. nicméně ta vyšší instance v minulosti -se- dost pálila.

stepb 21.5.2015

Abrahame to je to dilema jedinec versus církev... V protestantizmu o sobě Luther prohlásil něco ve smyslu že má obrovské poznání........A sám si bibli vyložil .......tak to udělali i ostatní hoši reformátorští... ale každý přišel na něco o kousíček jiného, takže hned zprvu začlo štěpení............U nás to je tak že taky byly teologové co vykládali bibli, ale nikdo z nich neřekl že ví absolutně všechno, takže závěry dělali jen na půdě celého sněmu, kde se setkali biskupové celého světa. Papež a ta jeho neomylnost ve věcech víry byla použita 2x a i papež se řídí názorem církve.... U evangelíků má každý znovuzrozený neomylnost ve věcech víry pod Duchem svatým každý den. Proto mně zajímá, kde to stojí v bibli ......

pokus 22.5.2015

DALŠÍ DŮVOD: Tím dalším důvodem je bludné učení ohledně Večeře Páně, v katolicismu známé jako slavení eucharistie http://justpaste.it/lafh

stepb 22.5.2015

Pokusi ptám se tě pořád na to samé a neslyším odpověď.....kde je v bibli psáno o té vaší teorii že každý znovuzrozený má automaticky absolutní pravdu ve výkladu písma.....teď třeba vykládáš eucharistii- v bibli Pán říká toto je mé tělo to čiňte na mou památku... A ty v rozporu z biblí říkáš je to jen symbol těla, který máme na jeho památku slavit... Nevěříš že Bůh může chleba udělat tělem...

stepb 22.5.2015

Potom dva kluci reformátorští, měli dva jiné názory......otec reformace Lutřík, věřil v reálnou přítomnost Krista v eucharistii a myslím že Kalvín naopak toto absolutně popíral......A přece Luther vymyslel princip sola scriptura........ takže opět se ptám kde bereš tu jistotu že znovuzrozený křesťan má absolutně přesný výklad bible.........

abraham 23.5.2015

stepb: ...ptáš se pořád na to samé a neslyšíš odpověď.....kde je v bibli psáno o té čísi teorii, že každý znovuzrozený má automaticky absolutní pravdu ve výkladu písma - to je už z principu nesmysl, podobně však jako tvrzení, že takovou pravdu má něco vyfiltrované přes sněm, bylo-li zde něco takového naznačováno. Shodneme-li se na tom, že Ježíš je cesta, pravda i život, žiješ-li podle jeho učení, jsi potom na cestě k poznání pravdy.

stepb 23.5.2015

V to že Ježíš je cesta pravda a život věřili i Lutřík z Kalvínem a neshodli se už v počátku na zásadních věcech......Na sněm šli učedníci z různými názory a vyšli z jednotným názorem, o sněmu bible informuje.............. Jinak to na co se ptám je základem vaší víry a nikdo není schopný odpovědět?

stepb 23.5.2015

A ptám se především Pokuse. Odkud bere svou jistotu, svých neomylných výkladů bible. Protože pokud jsou omylné tak celá diskuse byla k ničemu.

abraham 23.5.2015

Především si, stepbe, zopakuj 7. pád, to zaprvé, abys věděl, že s kým, s čím, a ne z kým, z čím. Zadruhé - odpusť si Lutříka. Zatřetí dotaz - ty si tedy nemyslíš, že Ježíš je cesta, pravda i život? Začtvrté - odkud ty bereš svou neomylnost výkladu? Kopíruješ váženější instituce a přizpůsobuješ jim své názory? Nebo si i troufáš mít svůj názor? Zapáté, ano, tato diskuze je k ničemu pro toho, kdo už dopředu je přesvědčen o své neomylné pravdě, a tedy nečeká, že by snad mohl připustit možnost pravdy jiných.

amper01 24.5.2015

ABRAHAM: Tvé zapáté je přesně ten důvod, proč jsem sám přestal zde přispívati. A při vší úctě - STEPB a POKUS se nemohou domluvit hlavně pro svou opačnou extrémnost. POKUS beze vší pokory a lásky jako diktátor vnucuje své pravdy, STEPB zase něco prožil a na základě toho ve vší upřímnosti přejímá co mu je předkládáno shora, aniž by sám zkoumal... A já se na to nemůžu koukat...

abraham 24.5.2015

amper: ...což je důsledkem naší nedokonalosti. Myslím si ale, že pozitiva přece jen převažují, takže věřím, že extrémní se vyhladí a nějaký ten kompromis se objeví.

stepb 24.5.2015

Abrahame nechcu si vyrábět nějaké diskusní nepřátele, ....tady ty moje komenty by zde nemusely vůbec být, kdyby kolega Pokus nevymyslel vlákno o tom proč se s námi z řkc vlastně nesmí bavit....... Nechápu proč je součástí znovuzrození boj z řkc......viděl jsem třeba video z Mc Cormikem , nebo z Janem Boštíkem ti jsou znovuzrození jsou a v pohodě a žádný boj nevedou jen kážou Krista..takže kdyby to takhle měli všichni znovuzrození tak je na světě fajn

stepb 24.5.2015

Ampe a Abrahame, jinak se nebojte i já bibli zkoumal ..... Ampovi už jsem to napsal tak teď tobě Abrahame....zkus si vygoglit naše cesta do řkc, je to on line v PDF je to o jednom evangelikálním profesorovi co studiem bible přešel k nám. Jsou tam dost vychytávky o bibli, to by měla být povinná evangelikální četba. Zbořilo by to dost mýtů mezi řkc a evangelíky a možná bychom se víc pochopili.

abraham 24.5.2015

stepb: Ale ano, více informací na obou frontách je určitě fajn. Tebou doporučené pdf jsem shlédl, vcelku zajímavé. Nicméně je to jen čtení bez zpětné vazby, kterou nabízí diskuze. Pro zajímavost jsem zkusil vyhledat ještě čtení, které zase toto nedoporučuje - např. http://pouzekristem.blogspot.cz/2009/08/zivot-s-radosti.html - tedy informací je dost na obou barikádách, chceme-li je najít. Nakonec tato seznamka by se mohla ještě rozštěpit na katolickou a protestantskou a.. bylo by zajímavé vysledovat, co by se tu řešilo, resp. zda by se to významněji lišilo.

pokus 24.5.2015

Tak za 1. já tady nikomu nic nevnucuji. Nechť si to každý porovná s Písmem, zda tomu tak je či není. Ve většině tu stejně cituji Písmo. Můžeš mi AMPERE tady ocitovat něco, kde jednám jako diktátor? Že někde někomu něco nutím? Není to spíš stání za Pravdami Slova Božího? Pokud vím, tak nečteš ani pořádně moje příspěvky. Prosím dolož tohle své tvrzení, nějakou mou citací. Pokud to nedoložíš JSI LHÁŘ!!! Jinak na Stepbovo agresivní psaní a otázky nemíním pořád dokolečka odpovídat. Jednak chce odvést pozornost od Božího Slova a jednak neumí číst a pořád něco LŽIVĚ předkládá, aniž bych něco takové říkal. Podobně LŽIVĚ mluví pořád o jakési v jeho mozku ustálené teorii, že každý znovuzrozený má absolutní pravdu ve výkladu Písma, což prý údajně vyšlo z reformace. NEVÍM KDE K TOMU PŘIŠEL!! Já psal tohle Cituji: Ne každý může vykládat Boží Slovo, neboť ne každý má k tomu dar /charisma/; od Boha. /1.K12:29-30/. Takže chyba bude u někoho jménem Stepb...Pokud někde píšu něco mimo to, co učí Bible, tedy pokud jsem se zmýlil, tak mi to doložte, že BIBLE=BOŽÍ SLOVO myslí pod tím něco jiného než tvrdím já a poté svá slova odvolám a příjmu to co učí Slov Boží!!!

stepb 24.5.2015

.......Ne pořád dokolečka, ale neodpověděl jsi mi na tu otázku o bezchybném výkladu bible jedincem pod vedením DS, bez církve ani jednou................................Je smutné že znám evangelikální dokumenty líp než evangelíci ...dokument o neomylnosti bible obsahuje i dokument o neomylnosti ve výkladech jedincem ..........1K12,29-30 mluví o výkladu jazyků ne bible, pak je zmíněn obecně učitel,,,, nikde učitel výkladu bible, takže neuspokojivé vysvětlení................ Luter taky tvrdil slovo boží říká, stačí jen víra bez skutků, ale i moderní evangelíci to takhle nevidí a říkají víra projevující se skutky....takže se Luther v tomto výkladu mýlil..... A každý reformátor vždy řekl, tohle říká slovo Boží !!!!!!!!!!!!! A ani na začátku se neshodli na podstatných věcech........A občas ty jejich teze byly nebiblické, ale to už nikoho nezajimalo, jsou to určité teze protestantizmu které jsou už tak vžité že nikoho nenapadne hledat je napřed v bibli................... Pokusi když už tě negativně vidí i znovuzrozený kolega Ampér, nechtěl bys ubrat plyn a prostě být z Kristem a ne stále řešit katolíky......ty budeš mít klid od nich my od tebe a spokojenost bude vzájemná

renton14 26.5.2015

Stepb: Nevím, jak to vyjádřit jasněji. Katolíci stále opakují to samé. Jaký výklad Bible, ptám se? Co je potřeba vykládat na zcela základních věcech? Jsme spaseni POUZE VÍROU.
Ef 2:8-9 >Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás -- je to Boží dar; 9není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. > 1) Jsme spaseni milostí skrze VÍRU. 2) Není to nijak naše zásluha. 3) Není to žádným skutkem. Potřebuješ farizeje, aby ti to vyložil? Není absolutně žádná zásluha člověka, že je spasen. Vše je dílem Božím a je to ku slávě Boha.
Ř 8:28-31 >Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. 29Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími; 30které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. >
Co je třeba vykládat na desateru? A jé, vlastně, stolec pohanů pontifex maximus upravil desatero... takže tam není to, abyste se neklaněli modlám. Je mi fuk, jak to pojmenuješ. Otázka zní: Modlíš se k ní? Zpíváš o ní písně? Máš s ní relikvie? Co víc znamená slovo UCTÍVAT než toto, katolíku? Každý na světě ti popíše přesně to, co děláte s marií a svatými a mrtvými a papežem čímsi dalším jako uctívání. Nevěřící uctívají celebrity nebo peníze a je to to samé. Je ale úplně jedno, jak to kdo snaží svést nebo omluvit. Je to zkrátka fakt. A kdokoliv říká, že tomu tak není, je usvědčen ze lži. Stále cituješ Luthera, přestože jsi byl několikrát upozorněn, že jej nenásledujeme, a že jsou jeho názory irelevantní. Mimochodem 95 tezí jsou pořádnou herezí, ale vím, že neodrážejí jeho pozdější pohled. Když už, tak cituj někoho více biblického, třeba Kalvina. Spáse není ze skutků a není v žádném slova smyslu dílem člověka, ale je kompletně dílem Božím. Učiň pokání a pros Boha o jeho Ducha, aby jsi byl také zachráněn.

stepb 26.5.2015

Rentone myslím že všechno co jsi zde popsal jsem již v různých diskusích uvedl......tedy jen zareaguju, co je potřeba vykládat na základních věcech? ............třeba je v bibli, toto je mé tělo to konejte na mou památku a vy říkáte, to je jen Symbol těla to konejme na jeho památku.........nebo ty jsi Petr skála a na tobě zbuduji svou církev a vy to vykládáte,.... Že Petr není skála, ale vyznání že Ježíš je mesiáš, je skála, ............přitom se ví že Petr měl skutečně vrchní postavení v církvi a ostatní apoštolové ho respektovali............ takže, výklad mění původní odstavce bible........................se zobrazováním jsi asi nikdy nečetl deuteromium.......neviděl jsi mou podobu, proto se střes zobrazit-tam je to hodně markantní- nebudeš mít jiného BOHA,,,, a nezobrazíš Boha troufale-viz zlaté tele.......modly jsou v bibli uvedeny-báál a spol........nikde v bibli není napsáno že Ježíšův obraz je modla, Ježíšovým vtělením úplně jasně padlo, ono Hospodinovo střes se, neviděl jsi mou podobu..................Jestli ses díval na film Ježíš, tak jsi dle své logiky hřešil, byl tam totiž zobrazen Bůh hercem, přitom Bůh řekl nezobrazíš!...........Pomodli se za správné chápání bible, máš to skutečně zapotřebí............je opravdu rozdíl mezi biblí a výkladem bible......ty i já bibli vykládáme, vykládá jí úplně každý kazatel i bratr, kdokoliv kdo jí chytne do ruky a dává jí svoje souvislosti........moje výklady bible se shodují z církví a v bibli je napsáno církev je sloup a opora pravdy..............tvoje výklady se zas shodují z protestanským proudem, jenže u vás nemáte věřit církvi ale bibli samotné, takže by jste si neměli přidávat něco co v bibli není.................jinak ještě hodně stručně svatí nejsou žádní Bohové............Ale taky je v bibli uvedeno že svatí budou kralovat z Kristem po >tisíc> let, dokonce budou vládnout nad zemí, takže něco o svatých v bibli je...... Rentone, pořád si myslíš že po new age už tě nikdo nenapálil, já myslím že tě někdo napálil fakt hodně, sám říkáš že znáš aktivní katolíky co evangelizují atd.....tož zkus je poznat blíž a zjistíš že nic démonického se tam neděje, právě naopak.......

stepb 26.5.2015

Vlastně už opravdu nechci rozjíždět žádné nová kola...... Pokud mi někdo odpoví, kde je v bibli řečeno že jednotlivec pod DS má absolutní pravdu ve výkladu bible, možná bych začal protestantizmu i věřit.......jinak je to pro mně úplná mystifikace, Luther i Kalvín věřili stejně- pouze písmo a stejně ho vykládali jinak...............metodisté, kalvinisté,luteráni, evangelikáni, letniční-úplně všichni říkají pouze písmo ....a nikdy se úplně neshodnou.......proč? protože jedinec, se může mýlit, i svatý se může mýlit.... ale církev jako celek, pod DS je sloupem pravdy.........Jinak my vysvětlete těch 30 tisíc protestanských denominací, když každá vychází z úplně té samé bible........

pokus 27.5.2015

No pokud je ten jedinec vskutku vedený Duchem Svatým, tedy pokud mu určitou věc v Bibli zjeví sám Bůh, tak prostě se nemýlí, neboť tak praví Boží Slovo a tedy Bůh. Samozřejmě, že dotyčný může mít jen svůj názor, který není biblický a jen je pouze jeho, přitom ho prohlašuje za Slovo Boží. Od toho je tady Písmo a od toho je ve sboru/místní církvi/ také kolektiv starších nebo-li dohlížitelů, aby nedocházelo k tomu, že jedinec si tam začne prosazovat své vlastní pravdy. Jinak každý spasený jedinec MÁ POVINNOST ZKOUMAT, zda je to vskutku tak v Bibli myšleno, jak dotyčný tvrdí, NIKO-LI SLEPĚ PŘEJÍMAT NÁZORY LIDÍ, i když je to třeba zastáváno VĚTŠINOU!!! Tady platí uvz lépe poslouchat Boha než lidi uvz A jak napsal Renton na ZÁKLADNÍCH VĚCECH NENÍ , CO K VÝKLADU! Jinak znovu opakuji, že VÍRA se samozřejmě musí projevovat skutky jinak to není VÍRA uvz víra bez skutků je mrtvá uvz /např. to že se dotyčný nemodlí k nikomu jinému než k Bohu samému, a tedy trvale nesetrvává v jakémkoliv hříchu / jenže to je něco jiného než když se bavíme o spasitelné víře, kterou měl na mysli Luther a které ty nerozumíš...Založ jakékoliv jiné téma, v čem se Luther třeba mýlil viz např. v pojetí Večeře Páně a můžeme to biblicky probrat/ myslím, že jsme ho již dostatečně probrali/. Ale po pravdě nemám moc chuť rozebírat Luthera, mě zajímá co praví Písmo niko-li Luther a jeho vlastní pohled. Jinak zajisté, že ne ve všem měli reformátoři pravdu, neboť ne ve všem měli poznání. Jim byl dán jiný úkol a to vynést na světlo světa pravdu o tom, že spasení je pouze jen na ZÁKLADĚ VÍRY, COŽ JE PRAVDA SLOVA BOŽÍHO. Další pravdy, které v průběhu historie upadly v zapomnění a ve kterých neměli reformátoři poznání byly znovuobjeveny jinými lidmi. Co z toho tedy plyne? Protestantismu nevěř věř Bibli a tedy Bohu a jeho Slovu a tedy se chop jen těch slov, která jsou biblická, tedy toho, že spasení je na základě VÍRY, BEZ SKUTKŮ ZÁKONA a přejdeš ze smrti do života.

amper01 27.5.2015

STEPB: Svým posledním dotazem jsi sám proti sobě. Vlastně jsi tou formulací řekl, že Duch Svatý se může mýlit. Opravdu si to myslíš? Nebo v rozčilení mícháš hrušky s jablkama? Čili popořádku - Duch Svatý se mýlit nemůže - na tom se snad shodneme. Tedy člověk, který je veden DS a pozor - a NECHÁ se jím vést, se tedy taky neplete. Ty ale narážíš na úplně jinou věc - především na to, že ne každý, kdo říká že je vedený opravdu vedený je. Popřípadě na to, že i lidé, kteří jím jsou vedeni, tak mají pořád tendenci přidávat si tam i ty svoje rozumy. Co s tím? Odpověď je jednoduchá - DS. Bez Něj se už dnes opravdu neobejdeš, protože ve světě už JE spousta falešných proroků, kteří činí i zázraky a kdeco... A jen DS Ti může pomoct rozsuzovat a rozeznávat co je a co není z Boha. Bez Něj, pouze s Biblí už je to opravdu hodně těžká věc... A jak sám vidíš, i dost nebezpečná. A že tomu nevěříš? Hledejte a naleznete, proste a bude Vám dáno... Jan 14:26: Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.

stepb 27.5.2015

Jeruzalémský sněm...........................................................1Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit: „Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni.“ 2Pavel a Barnabáš s nimi proto vedli nemalý spor a hádku, a tak bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma.
3Vysláni církví tedy procházeli Fénicií a Samařím a vyprávěli o obrácení pohanů a přinášeli všem bratrům velikou radost. 4Když dorazili do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly i staršími a vyprávěli jim, co skrze ně Bůh udělal. 5Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů a říkali, že pohané se musí obřezávat a že se jim má přikázat, ať zachovávají Mojžíšův zákon.
6Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. 7Po velikém dohadování vstal Petr a promluvil k nim: „Bratři! Sami víte, že Bůh z nás už dávno vybral mě, aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých úst a uvěřili. 8Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal Ducha svatého tak jako nám. 9Vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi. 10Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my? 11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“
12Celé shromáždění zmlklo a poslouchali Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli, jaké divy a zázraky skrze ně Bůh konal mezi pohany. 13Když domluvili, vzal si slovo Jakub: „Poslouchejte mě, bratři. 14Šimon tu vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany, aby z nich přijal svůj vlastní lid. 15S tím se plně shodují slova proroků, neboť je psáno:

stepb 27.5.2015

Dopis věřícím pohanům..................... 22Apoštolové a starší se shodli s celou církví, že do Antiochie pošlou s Pavlem a Barnabášem své zástupce. Byli to přední bratři Juda (zvaný také Barsabáš) a Silas. 23Po nich poslali tento dopis:
Apoštolové, starší a všichni bratři zdraví bratry z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii.
24Slyšeli jsme, že vás někteří od nás znepokojili a zmátli, když vám říkali, že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili. 25My shromáždění jsme se svorně shodli, že k vám pošleme své zástupce spolu s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, 26kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. 27Posíláme k vám Judu a Silase, kteří vám to vše ústně potvrdí:
28Shodli jsme se s Duchem svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí:

stepb 27.5.2015

Když to dobře počtete pochopíte o co mi jde................ve sněmu apoštolové rozhodují pod DS o důležité otázce, rozhodují společně....ve shodě s celou církví.......dnes by jste řekli, hele ty slepě věříš apoštolům! Apoštol není autorita bible je autorita! neboli sola scriptura...................Ale v bibli je vidět že apoštolové měli tu moc správně vyložit písmo, nebo pod Ds správně rozhodnout a co se schválilo na sněmu to platilo........Tady je vidět autorita apoštolů, kteří vykládají bibli....nebo s Ds rozhodují v autoritě o věcech církve...................Znovuzrození nahlas autoritu svých nadřízených-pastorů starších neuznává, mluví jen o autoritě písma.............v samotné bibli ale boží slovo není omezeno, jen na tištěnou formu, tedy jen knihu bibli, jestli jo tak zas zkuste najít citace......v bibli jsou uvedeny 3 zdroje- uč tak jak jsem ti předal ať už listem -písemná forma-nebo slovem -ústní forma- Pavel Timoteovi..... nebo ono teď by jste to nesnesli až příjde DS uvede vás do VEŠKERÉ pravdy..... takže tři zdroje- písemně-bible, ústně- slovem mezi apoštoly a jejich žáky a za pomocí DS...........Pokud si myslíte že ne, chci vidět citát z bible, který mluví o tom že právoplatný je jedině a pouze jediný zdroj je psaná forma božího slova.

renton14 30.5.2015

Katolíci mají také hodně divizí. Každý věří trochu něčemu jinému. Někde na filipínách se katolíci křižují a bičují – to byla také katolická doktrína. Katolická církev není stejná od začátku svého vzniku. Vlastně je docela jiná. Doktrína o papežské neomylnosti byla deklarována až v roce 1870. V křesťanství máme více denominací, ale základ je stejný. Víme, že nejsme spaseni skutky, ale vírou, jak je psáno. Katolíci vždy mluví o pastorech nebo papežích, co kdo řekl a mají je jako autoritu. Nemají autoritu u Božího slova, ale u člověka a tradicích. Apoštol není autorita. To je pravda. I apoštol Pavel to říkal. 1 Kor 1:12-18 >Mluvím o tom, že každý z vás říká: ‚Já jsem Pavlův‘, ‚Já zase Apollův‘, ‚Já zase Kéfův ‘, ‚A já Kristův‘. 13Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Anebo jste byli pokřtěni v Pavlovo jméno? 14Děkuji Bohu, že jsem kromě Krispa a Gaia nikoho z vás nepokřtil, 15aby nikdo nemohl říci, že jste byli pokřtěni v mé jméno. 16Pokřtil jsem i Štěpánův dům. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho jiného pokřtil. 17Neboť Kristus mne neposlal křtít, ale hlásat evangelium, a to ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn.>
1 Kor 3:4-6 >Když jeden říká: ‚Já jsem Pavlův‘ a druhý: ‚Já Apollův‘, nejste jako jiní lidé? 5Kdo je Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, jak každému dal Pán. > Myslím, že je patrné, co chtěl Pavel říct. Není třeba žádný výklad.

stepb 31.5.2015

Rentone abych nerozmělnil téma tak se pokusím jen stručně.....tvůj citovaný úryvek bible je o něčem jiném ne o tom že nad Apoštoly je autorita laiků vykládajících bibli....... Jsi laik který vykládá bibli... stejně tak i já jsem laik který vykládá bibli, naštěstí můj výklad bible se shoduje z výkladem církve..............tvůj výklad z reformačním výkladem...............Autorita apoštolů- tu jsem podložil v citacích Jeruzalémský sněm........kdyby apoštolé uvažovali jako znovuzrození, farizee by utřeli starým zákonem, biblickými výklady , každý by měl neomylný výklad písma a každý sám za sebe z Ds by rozhodoval, nesvolávali by žádné sněmy......................... Ale oni svolali sněm, nestačila jen bible.........zas tam byl princip Duch svatý, bible, církev reprezentovaná apoštoly.......3 součásti aby rozhodli správně............... Podle vás je sněm nebiblický, přitom v bibli je ten princip ....................Apoštolové jako špičky církve, vedeni DS a poznání bible...učinili rozhodnutí závaznou pro celou církev.......... Ale ty jako znovuzrozený tohle nikdy neuznáš, protože tvoje protestanská nauka je zásadně proti sněmu, i když v bibli je opak............... to je pak prostě marnost nad marnost.......

pokus 14.6.2015

Stepb: tady je má odpověď http://justpaste.it/lr2t

pokus 14.6.2015

DALŠÍ DŮVOD: video je dostupné pouze do 30.6.2015 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10446079238-jan-hus/video/

stepb 18.6.2015

http://www.stjoseph.cz/jan-hus-objektivne-a-bez-prikras/ .... pokud je na tomto článku ždibec pravdy, tak ve filmu byl Mistr Jan dost vylepšen oproti realitě a ve filmu se vůbec neobjevily některé podstatné věci. Např. že Husovi přívrženci měli údajně zabít pár kněží a MJH tomu aktivně nebránil ...Tohle tam vůbec nebylo, takže pokud je toto historická pravda, tak film žel není úplně objektivní...a nedá se jím tedy řídit...

stepb 18.6.2015

Doufám že se Pokusi opět nějak nenaštveš,/či další čitatelé/, pokud je ten článek nepravdivý, tak mi třeba v klidu doporuč jiný internetový zdroj. Film je vždycky ošemetná záležitost, buď je hrdina kladný nebo záporný, nic mezi tím film většinou nezná...

roudnicak 26.7.2015

Katolická církev byla ustanovena Bohem za jeho hlasatelku a vydavatelku.

spoludoprirody 3.9.2015

VELMI DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ PŘED KATOLICKOU CÍRKVÍ - http://www.prokrestany.cz/

spoludoprirody 3.9.2015

Mariánská zjevení jsou DÉMONSKÉHO původu - Biblické odhalení Královny Nebes - http://www.prokrestany.cz/queen/6.htm

spoludoprirody 3.9.2015

historie a (ne)přirozenost papežství - http://www.prokrestany.cz/eden/4.htm

spoludoprirody 3.9.2015

papežství nemá základ v Bibli - http://www.prokrestany.cz/eden/5.htm

spoludoprirody 3.9.2015

http://prokrestany.cz/cms/odhaleni-sestry-faustiny-kowalske/

pokus 10.9.2015

DALŠÍ DŮVOD: a to je falšování historických fakt ve prospěch katolické ideologie např. aparátčíkem a DRZOUNEM NEJAPNÝM Radomírem Malým viz. má krátká reakce na jeho lživé řečí, kterou také můžeme pojmenovat jako uvz Radomír Malý objektivně a bez příkras uvz Reakce je dostupný zde http://justpaste.it/nmvv

pokus 13.9.2015

Děkuji všem znovuzrozeným Křesťanům, tedy mým bratrům a sestrám, kteří zde přispěli biblickými příspěvky a niko-li příspěvky, které obhajují lidskou tradici. Myslím, že tu bylo pěkně vystiženo, že učení katolické nemá absolutně nic dočinění s Bohem a jeho Slovem. Bylo tu jasně ukázáno, že učení katolické, které si vymysleli lidé je nadřazeno Bibli, jako jediné autoritě, které se má Křesťan podřídit. Chtěl bych zde připomenout video, které zde dával bratr s přezdívkou Renton14, kde bratr James White jasně ukazuje, že římský katolicismus nezná ryzí nefalšované evangelium Boží milosti, stejně jako už ho neznají ve valné většině tzv. uvz evangelikálních uvz uvz církví uvz. Jelikož katolicismus zastává heretické učení, které je přímo v rozporu s evangeliem Boží milosti, neexistuje žádná možnost pro sjednocení s ním. Proto ten humanistický líbivý ekumenismus je falešný, nebiblický a Satanský. UVZ Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet UVZ /Ga1:8/ Tady je to video, které zde dával Renton14 https://www.youtube.com/watch?v=SZi2HdDmm4M

libor01 20.9.2015

Toliko pření a hádek. Je to zajímavé. Ježíš nám řekl milujte jedni druhé tak jako já vás. řekl také milujte své nepřátele, také řekl dveře jsou otevřené pro každého. Myslím že tyto boje jsou nesmyslné. Úkol všech křesťanů je jít a říkat evangelium ostatním. Někde jsem tu četl něco i o autoritách. Ježíš se vzdal sebe a všeho co měl aby přišel na zem sloužit. Přišel kvůli nám hříšným aby nás spasil. V bibli když vidí že se apoštolové přou a ptají se ho kdo by měl být první, on jim odpoví mezi váma to tak nebude. Kdo by chtěl být první ať je poslední a kdo je poslední ať je první. Vira je dar od boha. Pro připomenutí Římanům 10:9 Vyznáš-li ústy, že Ježíš je pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. :)

figy 25.9.2015

Předložte mi jedinou biblickou větu, která ospravedlňuje počínání tzv. Kristovců. Katolíci, vy mi pro změnu předložte větu z Bible, nejlépe od Ježíše, která hovoří, nebo nějakým způsobem aspoň naznačuje, že Ježíš ustanovil církev, dal ji pravomoci a tyto pravomoci se předávají dále, stejně tak učení. Pokud jedna z těch stran slovy písma dokáže svou pravdu, druzí jsou z bludu. Potom ale nemá cenu o tom diskutovat. Pravda je jediná. To, co řekl Ježíš v Bibli. Takže pro koho hovoří Bible? Pro katolíky? Nebo pro ty ostatní, včetně Kristovců? Kdo má pravdu, ten má učení z Boha, druhá strana má učení z lidí, avšak nazývá stranu, která má pravdu, že ona má učení z lidí. Tak to je. Takže předložte důkazy.

figy 25.9.2015

Pokus: Ahoj, co soudíš o Bibli? Máš důkazy, že je zcela pravdivá? Všiml jsem si, že tu máš psáno o Bibli, že ji čteš? Potom jistě budeš vědět, jaká je, mít nějaký názor? A co se týká teologické stránky věci, dokážeš podle toho co Ježíš učil také žít? Jiným slovem, odráží se jeho učení ve Tvém životě a vztahu s Bohem a s lidmi? Láska k Bohu a k bližním apod?

figy 25.9.2015

Jo a ještě něco, když už jsem tady. Jak vidím, zde to není jinak, ale na jiných diskuzích jsem se nesetkal ještě ani s jediným tak zvaným Kristovcem, jehož srdce a vztah k člověku a tedy i k Bohu, odpovídal učení Ježíše. Jediným. Takže co si z toho mám vzít? Jaký názor si udělat? Ti, co plamennými pekelnými slovy uráží katolickou církev, Boha a jiné křesťany, se sami pyšně nazývají znovuzrozenými a také vedenými Duchem svatým, akorát takové vedení se vždy poznalo a pozná. Ještě jsem neviděl, aby biblické postavy vedl Duch svatý k fanatismu, neviděl jsem, aby Bůh vedl člověka stále v k věčí herezi. Co si mám myslet o stovkách církví a desítkách jejich rozdílných učení? Pokud tohle má být to vedení, to máme rozumného >velitele.> Jen si nejsem jistý, že jim je Bůh. Znovuzrození takových bude nejspíš znovuzrození do pekla, nebo do očistce, jestliže je aspoň víra, tedy v jejich případě mrtvá víra zachrání. Pravá víra se doprovází dobrým srdcem a dobrými skutky. Nenávist se počítá jao jedna, není důležité, zda nenávidím katolickou církev, nebo nějakého člověka. Tu nenávist v srdci mám, s nenávistí a pýchou také zemřu. Pak nejspíš mohu očekávat odměnu v pekle, nikoliv v ráji. Bůh ví nejlíp. Předpokládám, že ty řeči o jeho církvi nebude pokládat ani za hřích, vzhledem k nevědomosti, ale tu nenávist a pýchu, tu vidí. Z té se budou tak zvaní Kristovci zpovídat. Ze slov, která vychází z úst a nečistoty srdce. Co udělali nebo řekli dobrého, to jim poslouží jako ten nerezivějící poklad, Boží milost a oběť jako advokát, přímluvy Panny Marie taktéž. Ale jako obžaloba je to zlé, s čím zemřeli, pokud se tak stane. Bůh je i spravedlivý, takže jestliže nebudou mít snahu se polepšit a podle jeho učení lásky i žít, obávám se o jejich budoucnost. To říkám narovinu.

pokus 27.9.2015

Figy: Tak si přečti mnou udané důvody tady v této rubrice, kde cituji jednotlivé pasáže Bible a porovnej to s lidským učením jménem katolicismus. Myslím, že je to zcela zřejmé, jak tomu s učením katolickým je. JE ZCELA V ROZPORU S UČENÍM BIBLE, AŤ UŽ SE TO NĚKOMU LÍBÍ ČI NELÍBÍ!!!

vlk 28.9.2015

Ale, ale, potrefená husa kejhá?! Tebou udané důvody jsou naprosto k ničemu, pokud nám zde nedokážeš, že samotná Bible tvrdí jednoznačně, říkám jednoznačně, ne nějaký výklad, že je jediný zdroj! Pokud, jak ty tvrdíš, je katolická církev výmysl pouze lidský, že je přímo démonský, tak to jste vážně v řiti, neboť vše, co bude, nebo nebude v biblickém kánonu určila katolická církev. Vypadá to, ze husa půjde na pekelný pekáč!

pokus 28.9.2015

Figy: Věřím, že veškeré Písmo je vdechnuté Bohem /2.Tm 3:16/ Veškeré archeologické nálezy svědčí o pravdivosti Bible. Uvedu jeden příklad . Např. dříve než bylo známo, že existoval nějaký národ Chetitů, tak kritici Bible tvrdili, že Bible je plná historických omylů a nepřesností! V Bibli je zmínka o tom, že existoval národ Chetitů. Jelikož nebyl v té době žádný archeologický důkaz pro to, že nějaký takový národ existoval, tak tito nevěrci tvrdě kritizovali Bibli, že je plná bájí a pohádek, neboť tehdy neměli archeologický důkaz proto, že nějaký takový národ existoval. Archeologie později potvrdila, že takovýto národ existoval a tak se musela opravovat uvz věda uvz podle Bible! Takových věcí bylo nespočetně, a pokaždé své teorie opravovali uvz vědečtí uvz pracovníci! Dnes můžeme konstatovat, že neexistuje ani jeden archeologický nález, který by byl v rozporu s Biblí. Bibli čtu. Vím jaké je Bible. Je to Slovo Boží /1.Te 2:13/. Jelikož jsem uvěřil v Pána Ježíše jako mého Spasitele, který za mé hříchy přinesl oběť na kříži a na základě které mi dokonale svatý Bůh může odpustit má provinění a na základě, které jsem i posvěcen, tak samozřejmě, že žiju podle učení Pána Ježíše/2.Pt 3:11/. Tím nechci říct, že bych byl dokonalým a nehřešil /1.J 1:8-10/. Někdy zajisté více odrážím to kým se díky víře v oběť Kristovu stal, tedy že jsem Božím dítětem, jindy to třeba tak znatelné není! To nechť posoudí jiní, ať už věřící a hlavně nevěřící nespasení lidé kolem mně na mém životě/1.Pt2:12-15, 3:16/! A předně Pán, který je mým soudcem a který před soudnou stolicí /platí jen pro spasené=znovuzrozené lidi/ všechno spravedlivě posoudí /1.K 4:3-5/!

figy 28.9.2015

Já si tím tak jistý nejsem. Jsem si jistý tím, že je vdechnuté Bohem, ale vím jistě, tedy za předpokladu, že se archeologové nepletou, že se také mýlí. Neznamená, že některé události i když je jich více, věda dokáže. Důležité je, že něco popře. Proto bych nepoužil slovo veškeré archeologické nálezy, ale mnohé, nebo většina, pokud je to pravda. Co třeba údajné dobývání Jericha? O tom jsi četl? Znáš osobu Israel Finkenstein? Bohudíky má i oponenty, akorát bych jeho práci příliš nepodceňoval. Ať je to jak chce, jsou jiné důkazy pro křes´tanskou víru, sám Ježíš Kristus. To znamená, že můžeme za a počítat, že se někteří vědci mýlí, že je Bible opravdu bez chyby, za b i kdyby nebyla, je stejně věrohodná, o čemž mluví například video Více než Tesař. Nebo na facebooku jsem našel článek, nebo mi byl poslán, 10důvodů, proč věřit Bibli. Takže tak bych to shrnul. Pro mě není podsatné, zda je Bible striktně ovlivněné dílo od Boha, bez chyby, ačkoliv se o tom pochybuje, nebo zda je vdechnuta Bohem, ale dílem omylných lidí, kdy Bůh nechal lidi jakožto autory písma, ačkoliv tam kde chtěl, zakročil. To pro mě opravdu není směrodatné. Důležitá je pro mě víra a vztah s Bohem a bližními. :-)

figy 28.9.2015

Pokus: Jsi si opravdu jistý, že název Chetité byl v Bibli uveden? Nebo byli nazváni jinak, což mohlo znamenat, že Bible mluví o jiných národech v té oblasti se pohybujícími, nebo třeba o národu, který nám je i nyní dosud neznámý. To už není podstatné, to je detajl. Pointa je jinde, například Jericho. Psal jsem přece, že vím moc dobře, že archeologie a různé vědy, mnoho biblických událostí potvrdilo a co je nejdůležitější, existují opravdu racionální důkazy a také množství svědků o Ježíši a jeho činnosti. Ale stejně tak existují stejné důkazy, znamení na nebi i svědkové, kteří dosvědčili události Fátismké. A že se jednalo o neobvyklý přírodní úkaz? To vím dávno, samozřejmě mám důkazy vědecké, protože když hledám pravdu, nespokojím se jen s omezeným věděním. Víme, že Bůh používá běžné přírodní úkazy pro své zázraky, například oheň. Síru. Z ohně mluvil k Mojžíši, sírou a vodou likvidoval národy. Víme také, což dosvědčí i muslimové, že tyto síly řídí jen Bůh, to nemůže satan. Satan může jen klamat. Tímto odpovídám na téma o Zjeveních Marie. Jestliže je věda schopna určit, co se ve Fátimě událo, což se už stalo, důkaz je, že šlo o přírodní jev, tímto je dokázána pravda o Marii, ani nemusím opakovat, co Marie učila a ke komu nás vede. Kdyby byla Marie démon, démon by mohl napodobit nějaké znamení, jak píše Bible, že může na sebe vzít jakoukoliv podobu i dělat divy. Co však démon nemůže, na tom se shodnou i protestantští teologové, je, řídit přírodní zákony, to může jen Bůh. A události okolo Fátimy samozřejmě vědecky zkoumány byly. Předkládám důkazy, jsem katolík a když je má víra pravdivá, musím ji také dokázat. Jestliže nestačí důkazy z Bible, což nestačí, když každý věří, čemu chce, pak překládám i důkazy vědecké pro naší víru. Když člověk získá takové poznání, být proti této církvi se rovná být proti Bohu. Stejně tak být proti zjevením Marie, je být proti Božím milostem. Odmítat Boží dary, když to řeknu jinak. Bůh nás nenutí, v Marii věřit. Co dále ze zjevení vyplývá? Nejen že šlo o přírodní úkaz, ale dokonce se ta zjevení opakovala každého třináctého a tento úkaz se čirou náhodou stal v době posledního zjevení, v den, kdy byli přizvání svědkové i fotografové. Jaká náhoda. A o jaký že šlo úkaz? Výbuch sopky někde ve střední Americe a následnému šíření mraku až nad Atlantik a do Portugalska, výsledek, zatemnění Slunce, které získalo tuším modrou barvu. Jé, zázrak. Jenže já vnímám zázraky tak trošku racionálně. Zázrak není nic nevysvětlitelného, ostatně vše ve vesmíru kromě jiného, je také z hmoty. Zázrak je ten, že se to stalo v době, kdy Panna Marie řekla, že se tak stane. Zázrak je, že předpověděla konec války. Jak jsem psal, další indicie ve prospěch zjevení a tím pádem i katolické církve a víry. Jen Bůh může znát budoucnost a ta, které to řekne. Jen Bůh může řídit přirodní zákony, jen Bůh umí věci správně načasovat. Copak kdyby nechtěl, mohla by nějaká s prominutím ctihodná žena zařídit, aby ta sopka vybuchla ve správný čas a mrak zatemnil Slunce? To jsou jasná znamení Boží! Když uvážím, že Bůh v Bibli neřekl, že nic kromě Bible od něj nepříjde, může všecko. I kdyby zítra poslal na svět Evu z ráje, stane se tak. Nehledě na to, že pro Marii hovoří i logika věci. Proč by matka samotného Ježíše a Boha, měla zůstat obyčejnou smrtelnicí a být navíc na Zemi hříšnice? Dogma o Neposkvrněném početí, jak se říká vzhledem k Bibli výjimka potvrzuje pravidlo, je logická. A hlavně zjevení dokazuje o mnohém, co mimo Boha nemůže být. Něco z teology řeším a na odpovědi stále čekám, byly přislíbeny, ale nepřichází. To ano, jsou to záležitosti choulostivé a možná nikdo než Bůh, nezná odpověď. Prozatím si musím vystačit s tím, co máme v Bibli, co jsem vyzkoumal i z poznání vědy a islámu a v co věřím, nad čím jsem přemýšlel. Podrobil jsem svou víru velké zkoušce, modlil se o správné vedení, nikdo nemůže říct, že nevím, čemu věřím. Věřím tomu, čemu chci, to ano, ale zároveň tomu, co chce Bůh a čemu velí rozum, pro co svědčí důkazy. Katolickou víru nedokazuje pouze Ježíš v Bibli, na základě vět Petr-skála a jiných. Ale dokonce Panna Marie mluví ve prospěch církve a sama sebe dokazuje svými slovy, láskou, znameními na nebi, proroctvím od Boha, čímž dokazuje že přichází od Boha, tedy máme dalšího svědka kromě Ježíše pro katolickou víru. Tak nač bych vystupoval proti ni? Samozřejmě že se mi líbí pravoslaví více, nelíbí se mi hříchy lidí a tím i historie naší církve. Ale zlo je všude, co dnes dělají buddhisté v Myanmaru? Kdyby měl člověk hledat pravdu podle skutků, neměl by pravdu nikdo z nás a popřeli bychom Boha! Nejde o to, co se líbí mi, když by přišlo na to, daleko více jako Bůh by se mi zamlouval vzhledem ke své láskyplné a mírné povaze Kršna. Jde o to, věřit pravdě a já pro ni důkazy mám, včetně vědeckých. Protože jako racionální věřící, což je dar od Boha, za který jsem mu vděčný, jsem přesvědčen, že jelikož je stvoření i hmotné, není ve vesmíru jen temná hmota a temná energie, na základě těchto skutečností Bůh všude jistě zanechává své stopy, čili i pravdy co se týká věčných hádek mezi křes´tany, se lze dohledat na základě vědeckého poznání, s tím spojeného přemýšlení nad různými indíciemi. Pak člověk dojde k nějakému závěru a ten můj je, že pravdou je sám Ježíš Kristus, není jiné pravdy. Pravdou je jeho slovo, nechť hovoří ve prospěch jakékoliv denominace a církví. Co Ježíš řekl, to chce Bůh, protože Ježíš není jen jeho syn, ale zároveň Bůh. A co dále kromě Bible Bůh chce, to se stane, Bůh je pánem všeho, není Biblí omezen, ale zároveň jistě proti ni nepůjde.

figy 28.9.2015

Vlk: O tom, kdo půjde na pekelný pekáč, rozhoduje jen Bůh. Na pekelný pekáč dle mého nýzoru půjde rozhodně ten, kdo zemře ve stavu nenávisti, kdo za života nevyrovnal včecky účty a neskončil všecky spory s bratrem. Kdo je prostě zlý. Když věří, může se jen modlit, aby očistec opravdu byl, pak si myslím, že jako věřící, by´t zlý, bude skrze víru spasen a zachráněn, ačkoliv se ne celý život vyznačovala dobrými skutky. Věřím, že když člověk do svého nitra přizve Boha a opravdu chce spolupracovat, hřešit bude, ale jeho nitro nemusí být travale zlé. Potom bude bojovat s hříchem a hlídat si své nitro. Ale jistý si jsem jedním. Nemůžeme předem předpokládat, kdo míří do pekla a kdo v něm skončí. To první možná ano, ale co je dnes, nemusí být i zítra. Pokud chce člověk opravdu sloužit Bohu, opravdu se zapře, ale tím se vzdá veškerého hříchu, bude bojovat. Potom vytlačí i nenávist, averzi, antipatie, pýchu, zatvrzelost i farizejství ze svého srdce. Co se týká toho bratrského napomínání. Došel jsem k závěru, na základě přemýšlení, že toto napomínání se musí konat opatrně a nejlépe vůbec. Protože kdo je opravdu schopen hodit prvni kamenem? Když si přiznáme, že jsme, když zrovna jsme řekněme na dobré duchovní úrovni a láska k bližním z nás doslova srší, i k protestantským bratřím, už to zavání hříchem pýchy, protože jak vím, ta přichází velice rychle a v okamžiku je mé duchovní současné povýšení rázem sníženo a nahoru člověk stoupá déle a z větším úsilím. Pád dolů je rychlý. Často stačí jedna myšlenka. Jenže dole už člověk nenapomíná, ale posuzuje. Pravomoci napomínat má, jen když sám sobě vyjme z oka trám. Trvale a dlouhodobě vzhledem k hříchu je toto nemožné. Rozhodně by nesměl existovat hřích pýchy. Pýchu poráží pokora, ale pro tu se člověk musí rozhodnout svobodnou vůlí. Aby měl sílu, odolávat satanově zlobě, přišel jsem na to, že je třeba více lásky, než obvykle. Přeci pokud v každou chvíli, nejen vůlí, kterou dokážu v uvozovkách milovat, ale spíše nenenávidět nepřátelé, jen pocity, které tato láska doprovází, jsem schopen opravdu milovat svého křesťanského bratra. To je podle mě dar Boží, protože ony nejsou tak silné trvale. Ale bez nich podle mě člověk nedokáže dlouhodně obstát satanovým svodům. Stačí špatně pochopit někoho názory na diskuzí, ačkoliv jde o diskuzi, máš to za hádku, příjdou emoce a jsi v těch satanských špinavých hrách, mezi křes´tany. Nebo když dojde na opravdové nenávistné útoky, tím spíše se emoce vyplaví a člověk sám podlehne dobrovolně zlu. Jiná je, když ty pocity lásky v sobě mometnálně má a silné. S vůli a chtíčem opravdově sloužit Bohu, věřím, že obstojí. Když už nebude mít sílu, raději z diskuzí odejde, aby nebyl pokoušen a pak selhal. Shřešil proti svému momentálnímu přesvědčení, svědomí a proti Bohu.

figy 28.9.2015

Skrátka pokud človkě opravdově a silně miluje, bližní jako své příbuzné, potom nemůže ve zlobě argumentovat proti bratru. Stejně jako v rodině nevystupuje se zlobou proti příbuzným a žije s nimi v harmonii. Pokud existuje velké zlo i v rodinách, rodiče se nebaví dlouhá léta s dětmi, to už je sakra extrém, to už musí být opravdová zloba a nenávist. Řekl bych, že nesmiluje-li se Bůh nad takovými, když bude posuzovat nakonec míru lásky v nich a nenávisti, jsou ztraceni, neboť kolik se najde lásky v srdci, které nedokáže milovat ani své příbuzné? Ale Ježíš požaduje více. Milovat i své nepřátelé. To je křes´tan. Ne někdo kdo chodí na diskuze, plnou pusu Boha, ale jeho srdce a skutky nepodpovídají jeho víře. Křesťana nedělá jen křes´t, víra v Ježíše a skutky tomu odpovídajícími, ale míra lásky v srdci, která musí převažovat míru zloby. Ale v srdci jak jsem uvedl příklad, kdy člověk nedokáže milovat ani své příbuzné, kolik se v takovém srdci může najít lásky, když je plné nenávisti? Kdyby nebylo, nepřevažovala nad láskou, do týdne se spolu tito rodiče a děti baví! To mi věřte.

figy 28.9.2015

Těch překlepů dnes. To si říkám spisovatel. :-D Nu což. Však každý pochopí, co tam mělo být, kde nemělo být s, kde z, a výše slovo Skrátka, bylo myšleno samozřejmě Zkrátka. Ne vše co jsem psal, byly chyby, ale také překlepy.

figy 28.9.2015

Jak to po sobě čtu, co do týdne. Ačkoliv člověk hříšný, do pěti, deseti minut mám odpuštěno, po každé hádce, pokud nějaká příjde a i kdyby v tom bylo děsné zlo, pocity, do několikati hodin je po všem a odpuštěno. Neuplyne další den a noc, aby nebylo vše zapomenuto! Jak se potom může pokrevní rodina nenávidět, to fakt nechápu. Nebo jak může vlastní matka vlastní dítě zabít.

figy 28.9.2015

Ještě něco: Vezmu to z jiného konce. Ale platí to i opačně. Jako katolík rozhodně i vzhledem ke své víře, nemohu říct, že protestantské církve jsou přímo satanské údy, satanské výtvory. Mohu tvrdit, že hereze, rozdělení církve a štěpení na další, ale hlavně změna výkladů písma, další individuální chápání v rámci těchto církví a další štěpení do jiných církví a sekt, to všecko je hereze a ta je dílem satana. To ano, taková je pravda, ale nikdo nemá pravomoci a poznání, aby mohl nazvat něco, co se odvolává na Ježíše Krista a slouží Bohu, dílem satana, nevěstkou a nevím čím vším. Neřekla Panna Marie v Medjugorii a nakonec i můj bývalý katolický kněz, totéž? Že všecky církve jsou Kristovy? (Jedno že toto zjevení zatím nebylo uznáno, ale možná bude. Málokdo i z kněží, o něm pochybuje, kteří tam byli. Já tam teda nebyl, tak nevím, co tam cítí.) Stejně tak nelze eucharistii ani večeři páně nazvat magií, modlitba za proměnění je adresována Bohu, ne satanovi. Když se vzývá Bůh, zvláště ve věci svátostí, v důležitých věcech, jistě není satan připuštěn, aby právě tady působil. Kromě toho výsledek svatého přijímání známe, jak působí a jak se člověk pak podle toho chová. Satan nebude jak píše Bible bojovat sám proti sobě. A co se týká večeře páně? Jedno, že to byla událost dobová, kdy Ježíš vyzval konkrétně apoštoly, aby tohle konali na jeho památku, čili pili víno, mimo jiné. Co naplat, že se dnes kromě nejmenším, to víno dává pít i dětem! Jedná se o tuto připomínku, byť i vzhledem k platným zákonům ČR, vyhradil bych ji jen pro dospělé, což jsou u nás lidé starší 18let. Osobně bych nedal byť ke kapce alkoholu přičichnot dítěti ve věku 17let, tím spíše ne od 13,14 a více, méně než osmnáct. Dobrá, chybičky se vloudily, namísto jezení živého těla Krista, se koná památka a pije víno. Ale proč ne? I to je připomínka na tu událost, nejen naše v eucharistii. Byť k té druhé mám jisté výhrady, co se týká věků zúčastněných, to je věc jiná. To tu neřeším. Tyto reakce jsou na domněnky, které jsem zaslechl odjinud. Že je katolická eucharistie magie. Jen si dotyční neuvědomují, jak velká urážka je to naší víry, když toto tělo máme za tělo samotného Ježíše! To se rovná urážce Boha! I kdyby někdo večeři páně nazval opileckou sešlostí, není to přímá urážka Boha, ale jisté události, což je podle mě sakra rozdíl. Respektovat víru druhého je ctnost, naopak přímo urážet je hřích. Nemluvím o urážkách Marie, při včí ústě k nim, ale urazit Boha, byť nevědomky, to je jiný kalibr, zvláště když už po dnešku tohle člověk ví. Zkrátka řeknu to po lopatě. Muslimská víra klade důraz na proroka Mohammeda. Nebudu urážet proroka Mohammeda, katolická víra věří v Ježíše v eucharistii, nebudu urážet eucharistii, katolická víra věří ve zjevení Marie, nebudu nazývat Marii démonem, jestliže není dokázané, že se vždy zjevil démon. Pravoslavná víra ma rovněž tajiny, nebudu urážet tyto svátosti, zvláště pokud byly katolickou církvi uznány, že je katolík v pravoslavné zemi, může přijmout. Jestliže ano, potom tyto svátosti jsou stejným těmem páně, jako naše! A co z toho rozumem sám vyvozuji? Každá církev, modlící se k Bohu a odvolávající se tím na slova Ježíše v Novém zákoně, koná, co chce a Bůh proměňuje tyto hostye na své tělo. Možná semnou katoličtí teologové nebudou souhlasit, nepopírám, že se toto má dít v katolické církvi a ona dostala pravomoci, na víru i svátosti. Pokud by však striktně trvala na monopolu, co se týká svátostí, muselo by to znamenat, že pravoslavné svátosti nejsou tělem Krista. Pokud ano, tyto církve nejsou na Petrovi, přesto se Bůh stává tělem. Stejně tak by se mohlo dít u protestantů, ovšem to by se museli o to modlit a věřit. Podle mě jsou svátosti, živé tělo Krista to, co může skutečně spojovat všecky křes´tany. To je ten klíč k ekumenismu, ne jen tárání kolem Bible. Mít živé spojení s Ježíšem a být v jednotě s nim i křesťany, mít jeho správné vedení ve svátostech, to je podle mě to, oč tu jde. A dokončím téma, stejně tak nemohu urážet protestantské rituály, protože se to děje v rámci křes´tanství a věří, že je to od Boha. A co se týký výkladů písma, těch rozporů tam moc není. Jen ve věcech nástupnictví, možná jiných, ale není toho mnoho. Evangelický kněz mi vyložil biblickou událost stejně jako katolický. Když kázal, mluvil stejně tak moudře a jeho slova do života měla hlavu a patu a byla dobrá. V tom podle mě spočívá to vedení Bohem i u bratrů bludařů. To není o tom, že jim dal přímo správně pochopit Bibli, nebo dal tu milost, začít praktikovat vše, co Ježíš učil. On jim dává jiné milosti, ačkoliv ne všecky. Ale dává. Dává jim různé vedení, víru a mimo ty nesprávné, také správné výklady Bible, totožné s katolickými a když jsem bádal, ty jsou zase totožné s pravoslavnými. Když k tomu přidám navíc prakticky podobnou víru v Marii, svátosti, jejich víra je tak blízko pravdě, že se divím, že opomíjejí tu větu o Petrovi a skále. Zde je jeden problém. Východní se oddělili čistě z politických důvodů. Tam nešlo o reakci na to, že jiní nežijí víru jak mají. To jsou jen výmluvy. Také šlo v prvé řadě o politiku. Kdyby šlo o víru, byla by zachována, byť v jiných církvích. Potřeba lišit se od jiných a víru měnit, je svod satana. U pravoslavných se tak nestalo, nevím proč. Asi jim byla víra svatá. Proto ji příliš neměnili. Nedovedu si to vysvětlit jinak, kromě možnosti, že nezbloudili z milosti Boží, důkazem je, že ačkoliv je těch církví také více, všecky mají jednotné učení a jejich věřící, jak jsem měl možnost poznat, podle této víry také žijí a nesetkal jsem se u nich výjma jednoho, s fanatickými jedinci. Ten jediný byl jimi napomenut a uklidnil se. Byl jsem napadnut osobně, nikoliv má víra. Jediným člověkem, na jediné diskuzi! To žu více katolíků mě napadlo jakožto bludaře, přitom jsem nikdy na rozdíl od některých neprohlásil papeže Františka za kacíře! Ale to je jedno. Samozřejmě že všude budou fanatici, i u nich. Ale to, co se v pravoslaví děje, jaké je, mi dává tušit, že je to možný krůček ke sjednocení. Pokud má dojít k jednotě všech křes´tanů a je to předpovězeno, stane se tak, když Bůh bude chtít. A když to zajde do extrému, bude chtít ponechat i tak svobodnou vůli, sjednotí církve, které se sjednotit dají a tato jedna křes´tanská církev prohlásí ty ostatní za mimokřes´tanské, už nebudou křes´tani a bude se moci tvrdit, že křes´tané sjednocení byli. I to je možnost. Jedna obří církev, s pravomocemi od Boha a vedená Bohem, která přijala jeho vůli a spojila se, věřím, že kdo odmítl být součásti tohoto těla, ten již není křesťan v pravém slova smyslu. Ale to jsou jen teorie. Kdyby Bůh chtěl i tak, obrátí se k nim třeba i Židé a muslimové, i přesto, že mají rovněž tak pevnou víru, jako třeba evangelíci. Bůh je všemohoucí. :-)

jirikholas 17.2.2016

Figy, přečti si, pro začátek, následující proroctví, které je vygogleno. Je to PDF-ko. Vím, že od posledního Tvého příspěvku uplynul již půlrok, ale Tvůj ekumenický postoj jedné obří církve - který byl prorokován - , ve které budou i Muslimové, Buddhisté atd., se naplní za vlády Antikrista. To zde ale již Nevěsta Kristova nebude a půjde o krk. A Ježíš nikdy nebyl proti více církvím. Viz Zjevení Janovo a dopis sedmi církvím. Myslím, že katolíky a protestanty rozděluje učení, tradice. První jsou v tom po uši, druzí tak po kolena. Jedni uctívají modly, i když Bůh řekl nezobrazíš cokoli je na nebi, na zemi, pod zemí a nebudeš se tomu klanět. Druzí zase mají autority, i když hlavou muže je Kristus a hlavou ženy muž. Nebo kázání o prosperitě. Kde mají katolíci dary Ducha Svatého, které jsou zaslíbeny po křtu Duchem Svatým, proč se kostely nerozléhá proroctví ? Kde jsou cizí jazyky, kde dar uzdravování ? Proč musí leckterý protestant být zahanben láskou obyčejného katolíka ? Asi žijeme oba tyto tábory dost pokřivenou pravdou, která je přehlušena učením, tradicí, nedostatečným vedením Duchem Svatým. A co kříž, kde je trápení, kde jsou porodní bolesti, když podle mnoha proroctví je Ženich za dveřmi ? To musíme opravdu čekat, až k nám Bůh přes jisté osobnosti v pozadí přisune miliony nevěřících ? Ale abych nemluvil jenom smutně, těsně před vytržením přijde obrovské probuzení, Duch Svatý obklopí celou Zemi a lidé budou na ulicích volat Ježíš je Pán. Poslední šance. Poslední možnost k vyznání a přijetí Jeho, jako osobního Spasitele. Pak již jenom troubení a odlet Nevěsty spolu s dříve zesnulými v Kristu do Nebe. A pak Velké soužení, světovláda Antikrista a čtyři ohromné pohromy během sedmi let. Přeji Ti, abys tu nebyl a nechci Tě strašit. Čti:

https://www.google.cz/?gws_rd=cr&ei=ypLDVp2zHKyB6ATe9pKwCg#q=a+satan+se+sm%C3%A1l+a+sm%C3%A1l&start=10

jirikholas 17.2.2016

Zde je přesný odkaz:

http://www.divinerevelations.info/documents/8_year_old_girl/czech_rapture_and_tribulation.pdf

bulinero 8.3.2016

jirikholas: Tvůj vložený článek je bludný: např. peklo - žádné duše nejsou v pekle a netrpí. Je psáno: že naše tělo se obrátí v prach a náš duch se navrátí k Bohu, jenž ho daroval (Kaz 12:7, Ž 146:4). - z toho plyne, že duše nejsou v moci satana, ale Boha. Bible učí, že všichni mrtví nyní spí až do vzkříšení, buď k životu (1Te 4:14) anebo k odsouzení (to je druhá smrt viz Zj 2:11, 20:6,20:14,21:8). Peklem je v Bibli myšleno hrob, záhrobí, podsvětí, propast. Srovnej různé překlady Bible např. s verši (1S 2:6, Ž 49:16, Zj 1:18, Př 15:11). Peklo včetně smrti (hrob, podsvětí atd) budou po soudu uvrženy do ohnivého jezera - to je ta druhá smrt (Zj 20:14). Další faktem je to, že v ohnivém jezeře skončí i satan spolu se šelmou (ŘKC) a falešným prorokem (odpadlý protestantismus) viz (Zj 20:10). Takže jak může satan a jeho démoni trápit duše navěky? Další bludem v článku je vytržení a soužení, ale to kdyžtak nechám na příště, jestli tě to bude zajímat.

jirikholas 10.3.2016

bulinero: Nevím, na Netu je pár portálů se zážitky lidí, kteří byli v pekle i v nebi, napč, Percy Collet - Pět a půl dne v nebi, ale i desítky, možná stovky dalších lidí. Apoštol Pavel sám zřejmě byl vytržen, podle Percy Coletta prý má na památku v ráji stopy v písku. Duch se sice vrací k Bohu, ale duše, zřejmě, obléká nebeské tělo. Nikde v Novém Zákoně není psáno, že by mrtví spali, naopak ve Starém je příběh o Lazarovi a bohatci a ani já si nedovedu představit, že v nebi je jen Otec, Syn a andělé. A k článku, jestli si myslíš, že osmiletá dívenka si onen příběh nějak vymyslela, tak to opravdu odmítám, k dětem může Bůh mluvit, nebo je vytrhnout k sobě mnohem lépe, než dospělé, jsou to čisté duše. A také jsi připomněl vzkříšení, Pavel o něm píše na dvou místech, mrtví v Kristu vstanou nejprve a my pozůstalí budeme vytrženi vstříc Pánu. A pak už navždycky budeme s Pánem. Takže vzkříšení bude, bylo prorokováno stařenkou z Valdres někdy okolo roku 1960, zkus si to vygoglit. Podle ní má nastat těsně před třetí světovou válkou, která bude ale krátká. A podle Bible nemáme zavrhovat proroctví, jenom je rozsuzovat písmem. Víš, po vytržení, které osobně vyhlížím velmi brzo, máme se dívat na fíkovník...už tady nebudu, nebude tu ani Nevěsta Kristova, tedy ti, kteří mají s Ježíšem vztah a pak ty ostatní čeká sjednocené náboženství pod vládou Antikrista, čipování pro bezhotovostní styk, aby nemohl nakupovat ani prodávat ten, kdo nebude mít znamení na pravé ruce, nebo čele, 666. A nakonec Ti přeji, abys mohl také v nebi, pokud jsi vydán Ježíši, máš jistotu spasení a obecenství s Duchem Svatým, mohl tancovat na křišťálovém moři v nebi.

bulinero 11.3.2016

jirikholas: Zdravím tě, v Novém zákoně je vyjádřeno, že mrtví spí až do vzkříšení např. ve verších (Mt 9:24, Mk 5:39, L 8:52, J 11:11-24!). Když někdo tvrdí, že byl v pekle a viděl trpící duše, tak je to lhář (neshoduje se to s Písmem). Z tvého příspěvku mi přijde, že spíše věříš lidem, kteří měli nějaká vidění, než samotnému Bohu. Přijímáš falešné evangelium. Pečlivě prozkoumej ty verše, co jsem psal předtím. Dále bych ti chtěl ještě vysvětlit, co znamená duše. Duše je spojení těla s Duchem, jak je psáno: Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života, a člověk se stal živou duší (Gen 2:7). Duch je ten, kdo dává život......(J 6:63). Duše nemůže oblékat nebeské tělo (jak uvádíš), protože lidské tělo se vrací do země. Když je tělo odděleno od ducha, žádná duše již neexistuje. Jedno bez druhého nemůže být. Studuj pečlivě pravdu....

marta42 21.3.2016

Jsem tak zklamaná z křestanů všeobecně.O tom pření kdo má pravdu a kdo ne:(Měli bychom se za každého spíše modlit,než se tady hádat kdo má pravdu.Pravdou je Ježíš a Ježíš říká,že nejdůležitější ze všeho je láska:)Bůh vám všem žehnej bratři a sestry:)

badenka 1.6.2016

>Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje.> Jan 14,21

dinny 19.4.2020

tedy kdo nenasleduje Jezise neni hoden nasledovani.A o to jde a slo cirkevni moci jezuitskeho kalibru NWO..

Uložit