zjevení sv Jana kapitola 13

zajímalo by mně jak tuto kapitolu vykládáte, kolegové a kolegyně ;) riskuji že se dozvím strašné věci, ale prubnu to...... Kéž by aspoň jeden evangelikál tuto pasáž viděl podobně.......

mdo stepb 27.2.2015

komentáře: (17)


stepb 27.2.2015

Zjevení sv. Jana Kapitola 13... Šelma-římská říše, Hlavy šelmy, římští císařové, Rouhavá jména- prohlašovali se za bohy - srovnání 2tesal 2-9 myslím, měli vlastní chrámy...... verš 14- Socha šelmy- před císařovými sochami se pálilo kadidlo géniovi říše- modloslužba...... velké divy a znamení- černá magie........ jiná šelma rohy jako beránek, mluvila jako drak= filozofie bez Boha......... číslo šelmy 666, římské písmeno je i číslem, císař- latenios vydává ten přesný počet......... nevěstka- další vlastnost římské říše, prostopášnost, smilství...... Babylón hlavní město římské říše- Řím....... Zpitá krví mučedníků.... Quo Vadis..... víme kolik Nero a další císařové zabili křesťanů, skoro do vyhubení......

faghira 27.2.2015

Stepb - Risk je zisk. Já zase riskuji, že se do mě pustíš Ty, ale s tím počítám:).

Šelma vystupující z moře - Řím - Vatikán = papežství.
Stál jsem na mořském písku. V tom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy, na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Zjevení 13:1 Spatřil jsem také jednu z jejích hlav jakoby zraněnou k smrti, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou. Zjevení 13:3

Šelma vystupující ze země - USA.
Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se zhojila. Zjevení 13:11-12

Výklad - To, co vypadalo jako smrtelná rána papežství, nastalo v roce 1798. Generál s Napoleonovou armádou vstoupil do Vatikánu a odstranil papeže Pia VI z jeho trůnu. S tím také papežství ztratilo svůj základ pro civilní moc. Od roku 1846 papež Pius IX nevlastnil území, ani civilní moc a tak usiloval o znovuzřízení papežství v jeho bývalé moci a slávě. Když Mussolini v roce 1929 podepsal s papežem Piem XI Lateránskou dohodu, oficiálně přiznal papeži právo na Vaticanus Mons (Vatikánské pohoří), takže rána, která byla zasazena, byla uzdravena. Papežství se opět stalo suverénním občanským státem.

Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů , kteří měli sedm číší, a promluvil se mnou. Řekl mi: ,,Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva. A odnesl mě v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané jméno skrývající tajemství: ,,Veliký Babylon, Matka nevěstek a ohavností země.> Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků, a když jsem ji spatřil, strnul jsem ve velikém úžasu. Zjevení 17:1-6

Výklad – nevěstka představuje falešnou církev, nikoliv nevěstu, která je Svatá Církev Kristova. Ta žena představuje město (Řím) a sedí na mnohých vodách - vody jsou lidé a zástupy, národy a jazyky, sedm hlav-sedm pahorků, na nichž stojí , Deset rohů – deset králů, kteří se ještě neujali kralování. Purpur a šarlat – barva pro biskupy je purpur, pro kardinály šarlat, zlato a drahokamy-bohatství, opilá krví svatých – zabití mučedníci pro Boží slovo a Krista, smilní s ní králové země – nevěstka dělá s králi a vůdci zemí společné dohody a smlouvy, a tak se odcizuje od Boha.

faghira 27.2.2015

Tak jsem měla ten text krásně přehledně rozdělen a když jsem to sem vložila, udělalo to tohle :(

amper01 27.2.2015

Toho sis za tu dobu ještě nevšimla? Že FÓRUM nebere formátování a mnohé znaky? <br> Ale co nevidět by se na tom mohlo zapracovat...

stepb 27.2.2015

Pokud vím císařové měli purpurový plášť....... tvůj výklad se mi zdá celkem násilně vsazený na řkc...... roh který zdánlivě dostal smrtelný zásah Nero a ožil v císaři Domiciánovi ze stejnou krutostí..... No nic, tak nějak jsem to čekal, ........ Jen bych tomu chtěl dát čas, jestli se připojí ještě nějaký rozumný protestant do diskuse, z jiným názorem.................. Potom mučedníci byli zabíjení nejvíce v dobách ranného křesťanství a to zas Nerem, pohanským Římem...../zní to dost jednostraně, ve středověku byli zabíjeni protestanté katolíky, ale také katolíci protestanty. Bratři Husité tady pár klášterů vybílili a jejich členy pozabíjeli, andílci nebyli na obou stranách. To je dost jednostranný pohled, že jedni byli svatí a druzí pekelníci, což.................Jinak- římský císař působil jako nejvyšší kněz (Pontifex Maximus). Později byl císař považován za boha a jeho kult se stal oficiálním náboženstvím římského impéria a císařovi se stavěly oltáře a chrámy...............................Bude v chrámě a bude se považovat za Boha... 2 tes 2,9... tak nějak.................... Pokud vím papež se nenazývá Bohem, ale slouží Bohu.............. Za to císaři se považovali za Bohy a kdo se jim nepoklonil jako Bohovi byl zabit, bylo to oficiální náboženství....pálilo se jejim sochám kadidlo a podobně.............. Tvůj výklad je dost mimo, ale není to žádné překvapení, já ty manipulace se zjevením sv. Jana znám...... Jen jsem si to chtěl ověřit.... a bohužel fakt těm manipulacím věříte

faghira 27.2.2015

amper01 - samozřejmě všimla, ale je to nepříjemné, tak bude dobré na tom zapracovat.

faghira 27.2.2015

stebp: No dobrá tedy, snaha byla, to je vše.
.

karmelitka 27.2.2015

Myslím, že sv. Jan píše o apokalypse, konci věků...a k tomu za doby Říma nedošlo...byli to jistě kruté časy, ale dá se něco přirovnat k dnešní době? Má to obdoby? Příroda je zničena.. vymírají včely...klonují se zvířata i lidé...člověk se staví na roveň Boha! Jíme gen. upravené potraviny.. plné hormonů a tox.látek...půda je otrávená jedy z chemtrails...myslím, že škody napáchané některými lidmi jsou pro lidstvo a planetu smrtelnou ranou, že už není cesty zpět...media nám masově vymývají mozky! Kdo hledá pravdu, ten se teda nadře.. Jinak souhlasím s Faghirou a to jsem katolík!

stepb 27.2.2015

Karmelitko...... souhlasíš z Faghírou že papež je antikrist? to bys pak už asi nebyla katolička.................. svatý Jan píše i o konci světa i o pronásledování křesťanů římskou říší............. o konci světa pak jsou pasáže, nebeská tělesa se dají do pohybu a ono těch meteoritů padá nějak hodně...... a pasáž že ke konci světa bude satan ještě rozvázán......Povstane národ proti národu atd.... a to se taky děje..........a začíná další pronásledování křesťanů, např. muslimským státem, tam je to satanské dost cítit......... To zjevení má dvojí symboliku i tehdy za říma i teď ke konci světa....... jinak to co jsem napsal z hora je pohled katolické církve na zjevení sv. Jana, podpořený i historickým studiem,.... a ta dvojí symbolika se vztahuje k tomu co jsi napsala, ale i to co už bylo za říma

faghira 28.2.2015

Karmelitka - Díky za názor, já jsem bývalý katolík, tak jsem v tom všem žila 27 let.

faghira 28.2.2015

stepb - už je opravdu nejvyšší čas si vybrat, zdá se klanět dál člověku nebo Bohu! Cožpak ani trochu nevidíš, že papež vede své ovečky do záhuby? Jakou ohavnost dělal už Jan Pavel II., když v roce 1986 v Asissi se spolu s vůdci všech světových náboženství a systémů společně >modlil za mír>, měl na oltáči jejich sošky, četl z Koránu, atd. Prý se tam modlili ke společnému bohu. Ano, to je pravda, ale nebyl to Bůh Bible.

stepb 28.2.2015

Věřím v Ježíše, a pokud to nevíš i přesně biblicky, jestli máš problém z papežem = Musíš to řešit z Ježíšem.... ty jsi Petr skála a na té skále postavím svou církev..... tobě dám klíče od nebeského království co svážeš na zemi bude svázano i v nebi, co rozvážeš na zemi bude rozvázáno i v nebi... Petře miluješ mne? =pas mé ovce, pas mé beránky............... Papež není žádný bůh, jen hlavní biskup církve.......... Pokud nemám uznávat papeže, jako hlavního biskupa, musela bys říct Ježíši aby vyškrtl slova o tom že jednomu člověku svěřuje církev........... Vím že to jistě taky umíš obejít, že si vymyslíš jiný význam těch slov, ale já se jen držím toho co v bibli skutečně je.................................. Jistě víš že o Ježíši říkali, baví se z hříšníky a jí s nimi.... Papež udělal to samé, bavil se z lidmi z jiných náboženství a směřoval to k jednomu Bohu jak jsi sama podotkla,........ Jsou to otevřené dveře, kde třeba poprvé mohli poznat Ježíše.......... plno muslimů konvertuje ke křesťanství a z židovského náboženství plno uvěří v Ježíše, jsou to pak velká obrácení... a bavit se spolu je začátek toho procesu i modlit se spolu.............. Jinak Faghiro, jde o to, že jsi měla nějakou konkrétní špatnou zkušenost z řkc, já jí měl taky= znal jsem přísného kněze, který dělal z Boha krutého a přísného......... Jenže pak jsem začal chodit jinde, do jiné farnosti a byl tam kněz který žil pro Ježíše a tam jsem dostal milost obrácení........ Faghiro není to o církvi, ale o lidech, měl jsem jednu špatnou zkušenost a teď v poslední době, ti kněží jsou Ježíšovi............... Bohužel jsi měla zřejmě hodně zlou zkušenost a teprve u protestantů jsi dostala milost osobního vztahu z Ježíšem, takže je dobře žes z Ježíšem zůstala........... Ale to tě dost ovlivnilo, v nějakých radikálních postojích..... které jsou o pocitech a emocích a ne o bibli..... Sám Ježíš v bibli dává moc jednomu člověku nad církví,,,, potom biskupům-moc svazovat rozvazovat, dál moc odpouštět hříchy, pak složit večeři Páně... Všechno to v bibli je......Tak pokud chceš přesně dodržovat bibli asi by ses měla vrátit zpět do řkc, nevidím jiné východisko

stepb 28.2.2015

Tady něco pro tebe na studium bible: http://www.jahni.cz/wp-content/uploads/2009/11/nase-cesta-do-katolicke-cirkve.pdf Je to o evangelikálních manželích, kteří na základě studia bible, odešli od presbyteriánů k řkc... pouze na základě studia bible pokud ti nepůjde něco z odkazem, jde to i vygooglit na googlu má to název: naše cesta do katolické církve a je to v pdf.ku Faghiro jinak dík že ses zapojila. Snad se zapojí ještě někdo, ..... Cílová skupina kterou bych chtěl najít je protestant který vidí kapitolu 13 podobně, nebo si aspoň nemyslí že je papež antikrist......

faghira 28.2.2015

stepb - no zapojila jsem se do diskuse, ale už to ukončím. Děkuji za nabídku, abych se vrátila do ŘKC, ale určitě tak neučiním.

dan78 28.2.2015

stepb. Jakkoli jinak katolickou církev nemusím, nedomnívám se, že je papež antikrist... :-) Pro mě je to prostě člověk ve vašem nejvyšším úřadu, který má na hrbu dycinky dost složitou situaci uvnitř řkc. Cením si nových přístupů papeže Františka. Ale např. nedávné odmítnutí dalajlamy mě faakt krutě zklamalo...

stepb 28.2.2015

Dane to vím že jsi světlá vyjímka, bohužel je x videí ze zavádějícími citacemi ze zjevení sv. Jana, že na to x i dobrých evangelíků skočí, ta propagace je dost namakaná.... Hm o tom dalajlámovi ani nevím, zajímavé, proč s ním má problém nebo co.

stepb 28.2.2015

Jó už jsem to našel... není to tak jednoduché no.. chce vylepšit pozici křesťanů v Číně, tam to nemají křesťané jednoduché, kdyby přijal Dalajlámu, čínští komouši se pomstí zas na křesťanech..... takže jde o dost složitou věc no......Mohl by pohnojit jednání z čínou dřív než by začal, nejdřív musí vyjednat čínu a pak dalajlámu, když by to udělal naopak, tak to zas křesťani v číně odnesou.....Asi tak nějak to bude

dan78 1.3.2015

Stepb: To hore je jen k papežovi, ve Zjevení se moc neorientuju a asi nato nemám kloudný názor. Ad František vs Číňani - Domnívám se, že situaci těch křesťnů tím papež stejně nezachrání, čínský komouši si s nima stejně udělaj co budou chtít a kdy budou chtít a západ se to ani nemusí dovědět. Domnívám se, že tím odmítnutím Fantišek ustoupil zlu o krok zpět, jak si zlo přálo...ale přiznávám, že mu teda takovýhle rozhodování fakt nezávidim...

stepb 1.3.2015

jj tak tak těžké rozhodování...

karmelitka 5.3.2015

Stepb: já papeže nesoudím, viděla jsem třeba na netu papeže Benedikta jak dělá rukou symbol Bafometa...znak satanistů.. můžeš si najít na you tube...co si o tom mám myslet? je to nějaký fotošop? nevím, nesoudím lidi, ale ani slepě všem nevěřím, na to už jsem mnohokrát tvrdě dojela. Hledat pravdu je důležité a Pán to po nás chce, není to hřích ... Měli bychom věřit Bohu a duší ho hledat, c e l o u d u š í.. na lidi si dej spíš pozor. I z dvanácti vyvolených byl jeden zrádce..to je zhruba 8%... Na druhou stranu z církve nechci odejít, cítím v kostele sv.ducha i ve svátostech ho velmi intenzivně vnímám. Modlím se za církev... . kdyby to došlo třeba tak daleko, že by církev uznala rozvod nebo homosexualitu asi bych odešla, ale nevím kam bych šla...

Uložit