Chodíte nazí ???

Delší dobu se zabývám otázkou Boží zbroje a jejími různými výklady......jaký máte postoj a jak si vedete v každodenním nošení této zbroje? nebo opravdu chodíte nazí do boje??? já pevně doufám ,že nene.

mdo zalmik 18.11.2014

komentáře: (9)


faghira 25.11.2014

Myslím, že Boží zbroj je velmi důležitá. Každý den si v modlitbě oblékám duchovní zbroj a potom se to snažím plnit a dodržovat i denně v praxi. Tedy konat spravedlivé skutky, nehřešit, jít cestou pokoje, lásky a pravdy, zvěstovat druhým evangelium, číst Boží slovo, protože je to meč Ducha, zdokonalovat se v tom, kde mám ještě slabiny a mohl by mě skrze to nepřítel napadat, věřit v Boží vedení i tehdy, když se zrovna nedaří, atd.

plamineknadejenevyhasina 29.11.2014

Faghira Boží zbroj je Efezským 6 kapitola....Důležité je jendotlivé atributy mít, ne to jen vyznávat, páč pak to je jako když si nahá stoupneš ráno ke skříni a začneš vyznávat....já vyznávám, že mám na sobě ponožky, tričko, kalhoty.....a přitom budeš pořád nahá...musíš si jeprostě obléct a nosit, učit se a umět používat :)

zalmik 29.11.2014

Já to vnímám podobně jako plalamínek....slyšel jsem hodně kázání na tohle slovo ,ale opravdu i takové jako to ranní oblékání což mě přijde fakt absurdní...... já to mám tak ,že v těch věcech máme stát stejně tak jako jestli,že chci mít meč ducha musím znát bibli natolik abych ho mohl používat,měl bych být pohotový ke službě vnímám nebýt zaneprázdněný jinými věcmi....a ostatní věci opravdu taky vnímám , že pokud nebudu žít vírou ....těžko budu mít štít ,který odrazí všechny střely.....zabývám se tím protože, mě ty různé výklady nutí k tomu tomuto opravdu porozumět....třebas kdy je zlý den kdy nám Boží zbroj pomůže no nevíme a pokud v těch věcech vírou nebudeme stát a žít tak budeme asi nazí......a přesto mnozí ani nevědí ,že být Křestanem bez téhle zbroje je nejrychlejší cesta k pádům a útokům a dalším věcem..........například jak si obleču pravdu... jedině tak , že ji budu znát a to je cesta jak píše plamínek učit se v ní žít.....klíčové pro tohle všechno je verš před popisem Boží zbroje a to je myslím velice zásadní.......v ekumenické bibli to není až zas tak jasné jako ve studijním překladu kde je jasně napsáno posilujte se v Pánu a v PŘEVAZE JEHO SÍLY. což je pro mě klíčové k dalším bodům Boží zbroje,kdy mě to dává pokoj .....nejsi na to sám........:)

faghira 29.11.2014

Plamineknadejenevyhasina - Ty sis asi špatně přečetla celý můj příspěvek :). Píši tam, že to vyznávám jak v modlitbě, tak o to usiluji každý den i v praxi, abych to naplňovala.

faghira 29.11.2014

Zalmik - absurdní by to opravdu bylo, kdyby to byly jen plané řeči beze skutků. Ale nevím, proč by bylo absurdní se takto modlit a vyznávat to, přičemž prosím Boha o sílu, vytrvalost, trpělivost, vůli, atd. A potom o to všechno usiluji i v praxi.

plamineknadejenevyhasina 29.11.2014

Faghira já vím, píši obecně, protože na mnoha nládežích se učí jen to vyznávání...

faghira 29.11.2014

No tak to se potom učí jen teorie, což je málo.

zalmik 30.11.2014

Faghira- absurdní je opravdu to ranní oblékání , nevztahuji to na tebe , ale na to ze pokavad někdo učí že vyznání stačí......to mě přijde absurdní.

zalmik 30.11.2014

Ale na druhé straně přilba spasení není o našich skutcích to prostě přijmeš vírou....

Uložit