Ach to odpouštění....

jak přivést člověka k odpuštění, když se topí ve vlastním smutku a vzteku...toť otázka...a co hůře, jak takového člověka přesvědčit, že Bůh opravdu není zdrojem bolesti...:(

Tina82 16.2.2014

komentáře: (98)

Klipo 19.2.2014

Nevím, jestli vůbec lze dát na tuto otázku odpověď a jestli to není jenom řečnická otázka, nebo povzdech.....?

Klipo 19.2.2014

Nicméně, jedna lidská moudrost říká, že čas zahojí všechna trápení (já k tomu přidám, že Boží láska také..)... asi na tom něco bude... Vím, že to ale může být hodně těžké, hlavně pokud se jedná o blízkého člověka.... Pokud se tě to týká, přeji ti hodně trpělivosti.

amper01 20.2.2014

Z mých zkušeností - slova nepomohou. Takže pokud Ti opravdu leží na srdci, modli se, modli se, modli se...

pokus 20.2.2014

Tina82: Má reakce je zde http://justpaste.it/ehb2

Anfiss 22.2.2014

Myslím, že člověka k odpuštění může dovést jen vnitřní síla kterou v sobě musí hledat. Současně projít smutkem, zlobou, ztrátou, bolestí...tu sílu a rovnováhu jak to vstřebat dává jistě jen Bůh.Stvořil nás, ví jak fungujeme, jak jsme uvnitř poskládaní i co se emocí a naší přirozené výbavy týká. Nedá se to urychlit, naordinovat, otupit léky či se někde poradit. Je rozbitý, nebo narušený vnitřní stav člověka...někde uvnitř krvácí, je zlomený, ztracený sám v sobě a těmito věcmi se musí dostat do fáze, kde získá nový pohled, nadechnutí....sílu vyjít z toho zoufalství ve kterém se topil. A jak je psáno....Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:

Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat,
čas zabíjet a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat,
čas plakat a čas se smát,
čas rmoutit se a čas tancovat,
čas házet kamení a čas kamení sbírat,
čas objímat a čas objímání zanechat,
čas hledat a čas pozbývat,
čas chovat a čas odmítat,
čas trhat a čas sešívat,
čas mlčet a čas povídat,
čas milovat a čas nenávidět,
čas boje a čas pokoje. Kazatel 3. kapitola

Z toho pro mne vyplívá ...i odpuštění.

Anfiss 22.2.2014

oprava : vyplývá

Erik83 23.2.2014

vykřičet, vyplakat a dát tomu čas. On pak přijde zahojit rány :-)

Anfiss 23.2.2014

Jistě, to co jsi uvedl je hodně těžké a extrémní. To je na těžší a delší cestu. A to jestli to člověk zvládne aspoň v mezích...tím myslím zbavit se pocitu pomsty, je v Božích rukách. To asi nejde zvládnout lidskou silou. Vlastně bych řekla, že odpuštění a odpouštět je .....Božské. Tím spíš máme mít za vzor Krista.

amper01 24.2.2014

Člvěk se předně musí prvně SÁM ROZHODNOUT, že se toho chce zbavit. Jinak mu z toho nepomůže ani čas, ani páreček volů a ani Bůh.

plamineknadejenevyhasina 24.2.2014

odpuštění je jedna věc - rozhodnutí že dotyčnému odpouštím ...proč odpouštět? Jednak v modlitbě Otče náš.. Odpust naše viny jakož i my odpouštíme našim viníkům...čili když neodpustíme ani nám nebude odpuštěno. Neodpuštěním držíme hlavně sebe ,ale i druhého ve vězení. Bolest může ještě nějakou dobu přetrvávat, pokud nám ta osoba hodně ublížila, někdy to chce čas než je rána plně zahojena. Ale Bůh je dobrý uzdravuje.

Erik83 24.2.2014

jestrab: Bible říká... :D Ježíš dal svým učedníkům a jejich následníkům moc odpouštět hříchy skrze ducha svatého, což znamená, že mají jeho důveru. Kde ve slovech.... „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ vidíš pobídku k >sebeodpouštění hříchů>? Tenhle proces odpouštění skrze kněze čili ducha svatého má svůj důvod. Už ten samotný akt rozhodnutí... jdu k tomu knězi.... je určitý projev sebezapření a pokory. Nezdá se ti, že by to bylo trošku snadné..... Halo Bože slyšíš mě? No to je jedno... to co jsem vyváděl s tou slečnou asi nebylo ok, tak soráč..... Odpuštěno? Mlčeni znamená souhlas, že? :D To vše v tichu a samotě svého pokojíku bez nutnosti studu. No jo, dnešní společnost si ořízne vše nepříjemné. Fundamentalista Erik přeje hezký den :D

Erik83 26.2.2014

jestrab: Stručně řečeno.... Ty můžeš odpustit člověku, ale ne hřích, pouze jde o vnitřní smíření s tím člověkem (což je pomoc pro tvou duši). Pokud viník toho činu lituje, Bůh odpouští hřích (dojde ke smíření). Pokud si to viník uvědomí později a nemá možnost dojít smíření u člověka vůči kterému se provinil, pak jsou zde následovníci Krista, kterým propůjčil moc skrze ducha svatého odpouštět hříchy a skrze ně může viník dojít odpuštění u Boha. Stejně tak jsou zde i viny (hříchy) kdy není poškozená osoba a jde o přečin vůči Bohu samotnému a tady jsou opět následovníci Krista s mocí odpouštět hříchy. Celý tenhle proces je založen na vnitřní lítosti, takže pokud Hitler v poslední chvilce neprojevil nekonečnou lítost, myslím, že v nebi ho nepotkáš :D . Jestliže hříšník (viník) nelituje, Bůh mu nemůže odpustit, protože by vlastně nerespektoval jeho svobodnou vůli zůstat ve stavu zatížení hříchem. Lituji hříchu (projem mé svobodné vůle) a tím, že jdu za knězem (tímpádem za Bohem) projevím úpřimnou lítost a touhu po odpuštění. Jistě by se dalo namítnout, že stejně úpřimně litovat mohu i doma v kuchyni, ale tohle už je spíš otázka nějakého řádu. Kristus založil církev aby dal lidem naději, řád a útočiště. No a nesmím opomenout, že člověk je tvor ovlivnitelný a omylný, tím může dojít i k chybnému přesvědčení o své hříšnosti či svatosti. Pak by se mohlo stát, že venku na ulici by kde kdo odpouštěl hříchy. :D Poznámka: Kněží mají možnost neopustit hřích, ale jde o vyjímečné případy, kdy kněz vidí, že k nápravě člověka je potřeba víc než-li odpuštění skrze zpověď. př. Prostitutka příjde za knězem, že je unavená po 12hodinové směně a potřebuje vyčistit rejstřík hříchů. Samozřejmě svého řemesla se vzdát nechce. Je logické, že jí kněz řekne aby nejdříve změnila svůj život a pak se vrátila.

Erik83 27.2.2014

Co se týká kostelů a chrámů... Přečti si pasáž kde Ježíš vyhazuje penězoměnce a obchodníky z chrámu. Co tam říka? že znesvěcují chrám jeho otce... takže, kostel či chrám je pojem, který uznával sám Ježíš a stavění chrámů sáhá až na počátky starého zákona. Už Abel stavěl oltář (což je základ každého kostela) kde obětoval dary Bohu. K těm učedníkům, ano každý může být učedníkem, ale apoštolské poslání už je povolání od Boha. Další omyl s tou apoštolskou posloupností.... už sám Ježíš řekl Petrovi, ty jsi skála na které postavím svou církev a dále... tobě dávám klíče od království nebeského. Takže, jde krásně vidět, že ho ustanovil hlavou ostatních jeho následovníků, což je v dnešní době zastoupeno papežem. To že Ježíš šířil evangelium po domech a venku bylo zdůvodu, že to byla nová smlouva určená všem a né pouze vyvolenému národu. Možná se budeš divit, ale katolická církev má v dnešní době programy postavené na stejném principu a snaží se evangelium rozšířit do světa, bohužel u nás se více hovoří o restitucích. Z toho vyplývá, že kostely nemají funkci bunkru či úkrytů jak říkáš, ale pouze místa shromáždění za účelem modlitby, oběti a úkonů svátostí. A já neřekl, že je nějaký rozdíl mezi věřícíma, pouze je rozdíl mezi jejich úkoly (povoláním) na tomto světě. Někdo má založit rodinu jiný zase učit lidi poselství Ježíše. Bůh si ke každé jednotlivé službě povolá člověka k tomu vhodného. Ale protože člověk je člověk, tak si někdy přivlastní co mu nenáleží a pak to dopadá všelijak. To stejné platí o duchu svatém, ten je pro každého, ale skrze něj přichází různé dary pro každého člověka zvlášť. Takže odpouštět hříchy je dar (moc) skrze ducha svatého určený pro POVOLANÉ (nikoliv vyvolené jak píšeš) Povolaný je ke službě Bohu a pouze jeho úkol ho odlišuje od ostatních. Vyvolený dává pocit určité výsady, ale to není výsada, ale služba. A každý kněz ti řekne to samé... byl jsem povolaný ne vyvolený. Takže žádné nelogické nerovnoprávné závěry katolická církev nevyvozuje. Je jim zcela jasné, že to co kněží, biskupové.... papežové dělají je služba a né výsada. A ty chceš říct, že když člověk čte evangelium a pochopí ho, tak se z něj najednou stává neomylný člověk? To snad zas nemyslíš vážně ty.... Pořád je to slabý člověk na kterého ďábel bude zkoušet kde co aby ho zmátl či svedl z cesty. Duch svatý mu pouze pomůže rozlišovat pravdu, ale jeho slabosti mu zůstanou a skrze ně může dojít k chybě. A protože je tu ten důležitý aspekt zvaný satan, tak se církev a tímpádem i kněží drží pevných doktrín, které mají v maximální možné míře eliminovat chyby (ovlivnění ďáblem). Tyto doktríny se utvářejí za přítomnosti lidí pod ochranou ducha svatého, kteří tomu zasvětili svůj život. Ono je hezké číst evangelium a pochopit ho, ale je trošku složitější ho zavést do svého běžného života. A kde jsi přišel k tomu, že kněz musí prožít stejný hřích aby ho odpustil??? :D Hřích je jasně popsán v písmu. To jen člověk dnešní doby se s tím snaží vydrbávat. Marie Magdalská už za Ježíšem přišla s tím že se chce změnit. Prostitutka z mého příkladu chtěla pouze zpověď aby ulevila svému svědomí. O změně života neuvažovala. Koukám, že obraz katolické církve je mezi lidma dosti zkreslený, ale ani se moc nedivím... Je přeče založená Ježíšem a to Lucifera sere :D

Erik83 28.2.2014

První křesťané se schovávali před pronásledováním v jeskyních. Učení Krista se šířilo pokoutně a ve strachu. Každý nový křesťan v té době bral každého apoštola jako autoritu a Petra jako určitého vůdce. Pro ně to byli nositelé Ježíšova učení a pozdější autorita apoštolů byla přirozenou reakcí. Mě přijde logické, že už jen na základě toho došlo k utvoření nějaké struktůry prvotní církve a protože Ježíš apoštolům nedal nesmrtelnost, tak se tato struktůra předávala spolu s učením dál a postupně se vyvíjela. Bible pouze popisuje události. A čemu věříš je samozřejmě jen tvá věc. Pokud chceš jít cestou mimo církev je to tvá volba. A já nehovořil o tom, že se v církvi předává autorita. Předává se poslání a učení. Autorita už je přirozená reakce člověka. Stejně tak si tu křesťanskou autoritu může vysloužit člověk mimo církev. Katolická církev se jen snaží tyto lidi sjednotit, o cemž vypovídá i to že se skládá z 23 různých církví uznávající papežský primát. Katolická církev se utvořila jako přístav pro věřící a potřebné, nikoliv jako výkonná moc duchovního světa na zemi. A k těm apoštolským znakům... ty může vykazovat i člověk, který bude chtít svést lidi z pravé cesty. V Bibli se přece píše, že přijde mnoho proroků ve jménu Ježíše, ale budou to falešní prorokové. Takže se raději spolehnu na církev u které vím co očekávat, než si namlouvat, že jsem chytřejší. To neříkám z nedostatku sebedůvěry, ale jsem si vědom své lidské omylnosti. A přesně vím co napíšeš... katolická církev je falešný prorok... že jo? :D :D :D

Erik83 1.3.2014

S tím prorokem jsem odbočil to jo, ale chtěl jsem tím jen poukázat na jinou věc. Apoštol (člověk který tedy vykazuje apoštolské znaky) jakož to vyslanec Ježíše Krista a šiřitel evangelia může také svést lidi na špatnou cestu. Stejně jako falešný prorok může být i falešný apoštol. Stačí když začne chybně nebo upraveně vykládat jednotlivá poselství a člověk neznalý písma svatého může sejít z cesty. A to, že samozvaných apoštolů jsou mraky nemusím jistě připomínat. A tady právě nastupuje církev, jakož to určitý druh pomoci pro lidi, kteří si nejsou jisti. Jedním z hlavních úkolů církve je výklad Bible a vzhledem k tomu, že v tom má velké zkušenosti se případná chyba výkladu minimalizuje a dalším cílem církve je sjednocovat lidi povolané Ježíšem k této apoštolské službě. Takže mimo církev se samozřejmě apoštolské znaky mohou objevit, ale bez záruky na dobré úmysly či pravost. ( Ani katolická církev není neomylná ) Strom se opravdu pozná po ovoci, ale nemusí se to poznat hned a někdo to třeba nepozná nikdy a je problém. A teď k tomu zkaženému ovoci katolické církve. Tohle čtu a poslouchám už hodně dlouho, ale nikdo nikdy neuvede podložené příklady či důkazy. Klidně tady můžeme založit nové téma, kam lidi budou psát své poznatky v této věci. Na katolickou církev se plive už hodně dlouho a myslím, že se z toho stal určitý zvyk, který lidem brání v objektivním pohledu. Sečteno a podtrženo apoštolské znaky může vykazovat i vyslanec samotného ďábla, bude mít plnou pusu evangelia a jen občas tam vloží nějakou nepravdu. Já to poznám, ty to poznáš, ale Franta z horní dolní, který se obrátil před měsícem pozná prd a může dojít .... do nikam. Před tím varoval i Ježíš slovy.... Dávejte pozor aby vás někdo nesvedl. Množí přijdou pod mým jménem se slovy: ....Já jsem mesiáš.... a svedou mnohé. Takže vidíš, budou i lidé prohlašující se za mnohem více než apoštol a svedou lidi. Kde potom mají lidé brát nějakou jistotu. Církev se utvořila i kvůli těmto případům, kdy si člověk z nějakého důvodu není jistý svým úsudkem.

Milan__ 1.3.2014

Zkrátka tím, že je člověk v Církvi (je jen jedna, skutečná), tak je uchráněný před falešnými proroky, apoštoly, špatným učením. V rámci Církve může k chybám dojít, ale jde o chyby jednotlivců. Magisterium Církve zajistí, že člověk je chráněný před bludy, stačí se jen držet tohoto učitelského úřadu, který má papež a biskupové s ním spojeni v jednotě.

Anfiss 1.3.2014

milan_: Jaj člověče, je mi to moc líto, ale to co píšeš to je docela soda. Učitelský řád..., papež.... nejsem zastánce žádných vyhrocených diskusí, ale zajímalo by mě jak často takový katolík často drží v ruce samotnou Bibli. Omlouvám se , nemám čas tu dlouze diskutovat, ani odpovídat. Ale učitelem je nám Pán a je ten Nejvyšší a poslal nám Ducha Pravdy, Učitele a Utěšitele a je psáno, že On nás bude vyučovat. Samozřejmě církev ano, učitelé povolaní Jím a vyzbrojeni plně pro tu službu... A musí to být na nich poznat. Jak je psáno jinde: Po ovoci je poznáte.... Mám velmi špatné zkušennosti v tom, že hodně samozvaných učitelů káže vodu, ale pijí víno. Buď Pán milostiv každému, kdo takto žije v bludu samotném a nechává se konejšit líbivím náboženstvím...

pokus 2.3.2014

No pěkně se tu tlachají katolické bludy, jimiž školené duchovenstvo zotročuje nebohé lidi. Katolická církev ty jednotlivce samozřejmě neochrání od bludů! Ta je naopak v těch bludech, které sama ona hlásá utvrdí, a to magisterum >církve> se bude snažít těmi svými bludy vymýt mozek nepřemýšlejícím lidem. Tudíž je zotročí!!! Jak může uchránit nějaká magisterium >církve> někoho od bludů, když samo káže bludy a jsou v něm zvrhlící typu pedoušů a homoušů? Církev je jen jedna a ta je posazena společně s Kristem v Nebesích/Ef2:6/ Je to Bohem učiněné dílo, které stvořil sám v sobě Bůh, na základě oběti Syna Božího na kříži, a kterého učinil Hlavou Církve/Ef1:22,Ef5:23,Ko1:18/, žádného nadčlověčího pantátu jménem papež!!! Není to tudíž, žádný církevnícký systém/sekta/ zde na Zemi, ale všichni spasení jedincí všech období, kteří spočinuli vírou na Kristově prolité krvi na kříži, se stali údy toho nebeského tělesa jímž je Církev, které je dokonalá, bez vady a vrásky a jíž Hlavou je výhradně Kristus/Ef5:23,25-27!!!! Tato Církev je lidskému oku neviditelná, ale vírou plně uchopitelná/Žd 11:1/

Erik83 2.3.2014

No koukám, že téma katolická církev se tady nedočká shody :D Trošku jsem to čekal :D Možná se jednou sejdeme na onom světě a placneme se po zádech... nebo po křídlech a zasmějeme se tomu :D V jednoho Boha věřiti budeš + miluj bližního svého a to by v tom byl čert aby to nedopadlo dobře :D Přeju hezký den

Milan__ 2.3.2014

Kristus Pán dal Petrovi pověření, aby pásl jeho Církev, aby byl pastýřem jeho ovcí. Předtím mu řekl, že on Petr je tak skála, které On -Ježíš vybuduje svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dále dal jemu a jinde též všem apoštolům moc svázat vše na zemi, takže co on sváže na zemi, bude svázáno v nebi a co rozváže na zemi, bude rozvázáno v nebi. Dám ti klíče království nebes ... Učitelský úřad Církve znamená, že vyučují lidi, které k tomu osobně Ježíš zplnomocnil. V protestantismu se stali učiteli buď odrodilí kněží, kteří odmítli jednotu s úřadem Petra - papeže a nebo učí lidi, co se čistě sami k tomu povolali. Katolická církev je jen jedna (římsko katolická, řecko katolické - všechny jsou v jednotě s papežem, tedy jedno Kristovo Tělo), kdežto protestantských a jiných nekatolických církví je hafo. Každá učí něco jiného. V jedné to učí, v druhé by za totéž člověka vyrazili ze sboru. Nebo učí skoro totéž, nicméně mezi sebou se nesnesou. V ČR tu je snad 20 nekatolických církví, ovšem zde jde jen o ty státem uznané. Pak tuje spousta dalších církví a církviček a samostatných sborů. Malý sboreček o 30 lidech, slovo pastora tam platí jako slovo papeže. Ve sboru o pár ulice vedle zas učí jinak, zas tam vládne jiný pastor. Ono platí asi všude, co učí katolická církev: věř, co se k věření předkládá. V prostestantismu se ovšem předkládá tísíce variant, když to vezmeme po celém světě. Ve skutečnosti právě v katolické církvi je obrovská volnost a svoboda. Lidem do osobních věcí nikdo nemístně nemluví, kněz dává jen pokyny, které jsou ve shodě s učením celé Církve. Je tu řada myšlenkových proudů, kdežto v takovém malém sborečku je to leckdy tvrdě nalajnované, kdo neposlouchá pastora, octne se v nemilosti. Jinde je zas velká volnost, každý farář si učí něco jiného, konají se obřady, v podstatě svatby homosexuálních dvojic. To je asi dle Písma. Mnohde světí na kněze ženy, což Písmo jasně zakazuje. Kněžka v Písmu znamená leda chrámovou prostitutku u pohanů. Tak asi takhle, na to vše, co jste tu psali.

Milan__ 2.3.2014

Budete se asi vy protestanti divit, ale ono je dosti katolíků, kteří si prošli členstvím v protestatnském sboru. A mnohdy po letech trápení, někdy i psychického teroru ze strany pastora či starších, skončili v katolické církvi. Čím menší církev či sbor, tím to vůbec není lepší. Papež vážně neučí, co mu přeletí přes nos, než něco vysloví ex cathedra, tedy závazně jako učení, tak tomu předchází náročný proces. Ty věci pak ovšem platí dál po staletí, napořád. V prostestantském evangelikálním sborečku leckdy pastor něco učí, kdo by nesouhlasil, tak zažije jakousi sborovou šikanu. Přitom učení pastora se dokáže velmi změnit, za půl roku učí něco jiného a za rok zcela. Co učil před rokem se nesmí ani připmenout, teď se učí jinak. Jsou to právě tyhle nezávislé evangelikální sborečky, kde je tuhá disciplína a slepá poslušnost a ne katolická církev. V katolické církvi se s pokorou přijímá, co učili učitelé církve v předchozích generacích, neučí se dle momentální nálady nějakého samozvaného pastora.

Milan__ 2.3.2014

jestrab: Je mi jasné, že protestanstké učení odmítá učitelský úřad Církve i úřad papeže. Asi čím víc církví a nezávislých sborů, tím líp. Já si to nemyslím. Vím jen o jediném případu homosexuálního kněze v ČR, snad o dvou, u druhého nevím jméno a knězem už není, co vím. To číslo nemravných kněží mi přijde naopak velmi nízké, i když by neměl být žádný. Nebudu rozebírat, jak žijí kněží v jiných církvích. Pokud píšeš o kolonizátorech, tak velká část byla záležitostí britského impéria, vůbec se netýká katolické církve. A bavíme se o učení, ne co dělali konkrétní katoličtí panovníci v minulých staletích.

Erik83 3.3.2014

jestrab: A to je ten problém, vy antikatolici si utváříte názor na základě medií. Kdybys totiž získával informace ze zdrojů neovlivněných proticírkevní propagandou, tak bys narazil na oficialní prohlášení papežů včetně aktualního, že plně odsuzují tyto delitky a zasazují se o jejich zveřejnění a prošetření.

Milan__ 3.3.2014

jestrab: To jsme hodně odbočili, co. Já jen psal, že církev, v jejímž čele je Petrův nástupce a nástupci apoštolů, tak má učitelský úřad. Nemyslím si, že je ideálem, když tu jsou tisíce církví a statisíce nezávislých sborů. Kde si každý učí, co chce. Kristus měl jedno učení, to učili všichni apoštolové. Jeho ideálem byla jednota a v Pavlových listech je přímo příkaz, aby jeden z Pavlových učedníků nedovolil lidem učit odlišné nauky. Není tam, že si každý může učit, jak ho napadne. Dvanáct apoštolů povolal sám Kristus Pán, ten se z nebe zjevil i Pavlovi. Nebyli to učitelé, co se stanovili sami od sebe. Apoštolové pověřovali učit další a ti zas další, to je ta apoštolská posloupnost. Odmítnutí toho znamená, že kázat může každý, takže to pak dle toho vypadá.

Erik83 4.3.2014

jestra: A jsme u toho. Média, největší informační žumpa dnešní doby orientující své pohledy a názory podle peněženky objednávajícího. Pokud spoléháš na tohle, tak potěšpanbůh. Když jdeš na hřbitov zapálit svíčku svým blízkým, tak jsi vlastně modlář a uctívač mrtvol, že? To, že jsou ostatky svatých uloženy na zvláštních místech není za účelem modlářství, ale pouze projevem úcty a za druhé opatření proti jejich zničení a rozebrání. Je mnoho lidí co chce mít doma kousek svatého. Pražské Jezulátko je vyobrazení Ježíše v útlém dětství, takže nechápu kdes přišel k modlářství. Tohle je stejný nesmysl jako, že kříž je urážka Ježíše Krista, protože je to nástroj jeho smrti..... Proto ho i tak často nosí satanisti..... No jo, staré pravidlo pořád platí.... kdo chce psa bít, hůl si vždy najde, že jo? :D Hezký den přeji

Erik83 4.3.2014

A jeeeje :D Další co má před očima mlhu a pořád si myslí, že naše média jsou nestranná :D Fanatik nejsem, ale hledám objektivní informace z různých zdrojů. Někdy to zkus a možná se ti rozšíří obzory mimo výseč TV Nova a podobných. Lituju spíš já tebe, protože objektivní obrázek o našich médiích si dělají i lidé daleko méně sečtělí než li jsi ty. A popravdě mě i dost překvapuje, že máš k nim takovou slepou důvěru, protože mi to právě připomíná situaci o které jsi hovořil.... myslím tím, církev a naše údajná slepá důvěra. :-) A pro úplnost, naše média opravdu nesleduji, ale informace pracněji získávám z různých zdrojů....například internetové servery (naše i zahraniční) Tam bys taky zjistil, že né v Rusku, ale u nás tahají média lidi za čumáky. :-)

zlosynusX 5.3.2014

jestřábe, měl by ses zamyslet, než něco napíšeš jinak budeš mít ještě větší ostudu.
To, že jsi vybral jako příměr Rusko a Putina už dost svědčí o tom, jak je to s tebou nahnuté. Buďto nemáš ponětí, co se ve světě děje nebo jen nejsi schopen to pochopit. Tak jako tak - zjisti si něco dříve, než začneš psát zaujaté kraviny.

Erik83 5.3.2014

jestrab: Vím moc dobře co jsou média a taky dobře vím o kterých byla řeč v našem případě. Tohle je z tvé strany jen zvláštní pokus o nějaký direkt bez nápadu a slovíčkaření. Zhluboka se nadechni a zkus to znova a ať to prosím tentokrát má hlavu a patu. :-) Dík

Erik83 6.3.2014

jestrab: Když čtu tvé názory na církev... pak i například to Rusko, tak mi přijde, že právě tv Nova a podobně, jsou tvým zdrojem informací. Doslova jako přes kopírák. K tématu církev si získávám své, jak říkáš nezaujaté, informace ze svého života. Pohybuju se v tomto prostředí a vidím jak se věci mají. Samozřejmě není možné abych viděl do všech zákoutí, ale to co vidím mi zatím bohatě postačí k nějakému základu důvěry v církev.... přesněji katolickou. Takže pokud to je možné, informace beru právě z vlastní zkušenosti, pokud není jiná možnost nastupuje například kniha. Co se týče aktuálních informací, snažím se držet zdrojů, které nejsou na nikom existenčně závislé, jak finančně, tak i ideologicky. Abych uvedl na pravou míru to s tím médiem. V naší debatě jsem pod pojmem médium myslel... majoritní společností používané zdroje informací. V tomto případě už tolikrát zmíněnou Novu a podobné informační žumpy jak v TV tak na internetu, včetně zpravodajských tiskovin. To, že médium může být kde co je samozřejmost.

Erik83 6.3.2014

Jen krátce... internet jako zdroj aktuálních informací sleduju jen si pečlivě vybírám od koho. Tady jsem to asi nenapsal dost jasně. Knihy používám jako zdroj informací trvalého charakteru nikoliv aktuálního, tady jsi mě asi nepochopil. Dokonce i věřím, že existují novinaři hledající pravdu, ale taky vím, že u kormidla novin a celkově zpravodajství jsou úplně jiní lidé, kteří si dobře vybírají co pustí mezi lid národa českého. Takže, to není o tom, že se nezajímám o dění ve světě, ale spíš o tom, že nejsem naivní a umím si dát dvě a dvě dohromady. K té objektivitě mých informací, alespoň mohu říct, že mé informace jsem si získal sám a že slepě nehltám co mi do hlavy nasype systém. Hold patřím mezi lidi co nejdou s proudem, ale to neznamená, že nějak odsuzuju lidi, co věří těm blábolům ze zpravodajství našich končin. Bohužel, někomu to trvá déle než mu spadnou zatemělé brýle. Poznámka: za poslední léta jsem neslyšel, že by se naše zpravodajství šťouralo v něčem jiném než-li restituce. Druhá poznámka: Jakto že v během projevu Putina v TV, kdy popisoval jak západ úmyslně vyvolává nepokoje na Ukrajině, přestal fungovat tlumočník? Technická závada? Tak aby to příště vypadalo důvěryhodněji, neměl by toliko šustit s papírama na stole. :D Věř si čemu chceš, jsi svobodný člověk. Každý máme jiný pohled na svět, ale to neznamená, že je někdo horší nebo lepší. Všichni jsme děti Boží.

Erik83 6.3.2014

Teď koukám, že od původního tématu fóra ...odpuštění.... se to dostalo úplně jinam :D Tak jo, zkusím to trošku napravit.... jestrab..... ja ti odpouštím :D :D :D

Erik83 7.3.2014

Ty asi nebudeš člověk s moc velkým smyslem pro humor, že? :D Nic ve zlém, né každý je nastaven na stejné vlně.... chápu. Má vsuvka o odpuštění byla pouze legrace. V celé naši debatě šlo jen o pár nedorozumění a proto jsem se to snažil v minulém příspěvku uvést na pravou míru, nic víc. Lhát nemám v povaze. Měl jsem se vyjádřit přesněji hned na začátku a nemuselo se to tu rozebírat na X řádcích. V tomto ohledu uznávám svou chybu a příště se jí budu snažit vyvarovat. Církve se budu zastávat dokud mě někdo nepřesvědčí o opaku, není to jednostranná zaujatost, ale pouze reakce na vývoj situace u nás. Přesněji by se to dalo popsat.... morálka společnosti je ve velkém úpadku a když pak vidím jak se v určitých médiích útočí na instituci, která jako jediná se snaží ve společnosti prosazovat morální hodnoty, tak nepotřebuju další indície abych pochopil o co tu jde. Člověka s jiným názorem respektuju. Projev Putina se opravdu dá dohledat, ale úpřimně, kdo z běžných TV konzumentů najde v sobě odhodlání k tomu to učinit? Nebude jich tolik, jako těch co nad tím mávnou rukou a přepnou na fotbal s lahváčem v ruce. U mě to není náhoda, pouze proevropská vyčůranost. Hold kdo má v dnešní době jiný pohled na věc než-li je aktuálně očkovaná davová psychóza, tak je nazván konspiračním teoretikem, protože označení .... člověk s jiným názorem .... by bylo zřejmě moc nebezpečné a mohlo by to někoho donutit podívat se na danou věc i z jiného úhlu než 300cm od gauče kolmo na 100cm úhlopříčně.

Erik83 8.3.2014

Opravdu se běžně stává, že vypadne signál, to je samozřejmost. Jenže, když vypadne signál, tak neslyšíš jak tam na stole pan/paní tlumočnice šustí papírama. Absurdní to není, až se jednou budeš nudit, tak sedni třeba k tomu internetu a najdi si ty jiné pohledy na situaci kolem tebe. Možná pak uvidíš určité souvislosti o kterých hovořím a podotýkám nejedná se o konspirace. Jde jen o zapojení selského rozumu a dát si dvě a dvě dohromady na základě různých informací. A když Putin hovoří o tom jak západní mocenské struktůry úmyslně rozpoutávájí nepokoje na Ukrajině, tak k tomu nepotřebuju politologa, který mi bude vysvětlovat jak to asi myslel. Můj přístup k informacím je opravdu odlišný, já si vyhledám různé informace z různých zdrojů k danému tématu a na základě toho si utvořím svůj obraz. Viset na rtech TV komentátorky a hltat káždé její slovo jako pravdu Bohem posvěcenou opravdu není můj styl.

Erik83 8.3.2014

Jestrabe jestrabe opravdu ti chybí smysl pro humor a nadhled, proto dlouho nedokážeš oponovat bez toho aby to z tvé strany přešlo v osobní boj. :oD Nazývej mě jak chceš... hlupák, fanatik nebo jinak, ale to nezmění nic na tom, že máš problém srovnat se s tím, když má někdo odlišný názor :o) Mám svůj názor, mám pro něj své řekněme důkazy, které mi přijdou dostatečné a to mi utváří MŮJ pohled na svět. Třeba se v něčem pletu, třeba mi to jednou pánbůh potvrdí nebo vyvráti. V našem rozhovoru né že bych nechtěl, ale nemůžu pokračovat. Vysvětlení je v Bibli, kde se píše... že nemáme být původcem svárů, pohoršení, rozepří apod. To už bohužel, ikdyž píšu s úsměvem a klidem, nelze splnit, protože to ty bereš osobně. Nechci ti nikterak radit, ale když ubereš na vážnosti a přidáš na lehkosti a humoru, tak se ti možná bude lépe žít. :oD Snad na sebe narazíme v jiné diskuzi, kde to bude třošku méně vyhrocené či osobní. :oD Přeju hezký den :o)

pokus 9.3.2014

Co se týká těch katolických dogmat, a tedy jejich vlastních výmyslů o nějakém učitelském stolci, úřadu papeže, úřadu kněží, či přímo bludařsky o tom, že katolická sekta je „Tělo Kristovo“, tak zde jasně platí UVZ Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu UVZ /Ko2:8/. Z těch krátkých úseků mnou citovaných vesměs z epištoly Efezským v reakci na předně Milana a Erika83 /kteří zde vehementně zastávájí ten zrůdný systém jménem katolicismus/, lze jasně vidět, co je myšleno pod pojmem Církev=Tělo Kristovo. Dám zde ještě pár jasných odkazů na to, že každý kdo uvěří v Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele, který i za jeho hříchy prolit svou drahocennou krev na kříži, se stává údem Těla Kristova, kterým NENÍ žádný církevnický systém /katolický, pravoslavný, protestantský, apoštolský, křesťanskosborový či jakákoliv denominace/, tedy sekta, zde na Zemi, ale je to organizmus, posazený společně s Kristem Ježíšem již v NEBI!!!!! UVZ Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem UVZ /1.K12:13/ Každý, kdo uvěří v Pána Ježíše Krista, jako oběť za jeho hříchy, tedy každý, kdo vírou spočine na pronesených slovech o oběti Syna Božího na kříži, je zapečetěn Duchem svatým ke dni vykoupení, a je tedy jedním Duchem pokřtěn do Těla Kristova, tedy do duchovního organismu /nikoli do žádné sekty zde na Zemi/ a stal se údem Těla Kristova!! UVZ V něm jste i vy /když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu/ byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu! UVZ /Ef1:13-14/. V žádném případě se nestává dotyčný jedinec údem toho zrůdného systému jménem katolická uvz církev uvz, či jakéhokoliv jiného!!!!! Proto si katolická církev vymyslela křest/fyzické kropení vody na hlavu, nikoli ten Duchovní v jedno Tělo, který se děje při znovuzrození dotyčného člověka/, jako podmínku pro vstup do jejího členství mezi soudruhy! Co se týká těch „protestantských“ sekt, ve kterých většina jejich členů nemá, co dočinění s Božími muži z řad reformace, tedy s protestanty z 15.-16. století, tak do určité míry máš pravdu Milane. Tam také totiž začíná čím dále tím více platit Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu., neboť ve většině z nich došlo ke značnému uchýlení od Božího Slova, kterého se věrně snažili ti protestanté z 15.-16. století pevně držet a nic si k němu nepřidávat! Prostě, kde není pevně stáno a lpěno výhradně na Božím Slově, kde není brán v daném místním společenství=sboru=místní církvi to, že zde vládne pouze a jen Kristus, nikoli nějaké nadčlověcí rasa lidí typu papež, pastor či kazatelé/nemám na mysli v žádném případě povolané Boží služebníky, starší a dohlížitele sboru, pravé kazatele kteří nikdy nebudou bránit ostatním věřícím v uplatňovaní darů, které dostal každý v Kristu spasený jedinec, ale úřad kazatele v denominaci/ tam je vždy jednáno špatně a tedy to vede k zotročení lidí, nebo k totální anarchii!!! Jinak v Kristu spasení jedinci by se neměli pojmenovávat protestané, baptisté, darbysté atd.. ale prostě a jednoduše věřící v Pána Ježíše Krista. Nezbývá než ocitovat část z článku Rozeznávací jména z časopisu Přímé stezky pro dítky Boží: UVZ Každý věřící zajisté připustí, že sektářských jmen v nebi nebude. Proč tedy máme míti nějakých na zemi? Nenazývejte se luterány, nebo co jsem já, pravil veliký německý reformátor Luther, než bídný pytel prachu a popele? Jmenujte se křesťany/správně Kristovci; má pozn./ po Kristu, jenž za vás umřel! Ale žel! Této rady nebylo uposlechnuto. UVZ

Milan__ 10.3.2014

Koukám, že diskuze tu ujela na politiku. Pravoslavná církev v Rusku už schválila agresi, kdežto papež František vyzývá k míru a jednání. Docela rozdíl, že. K posledním příspěvku, to je tolik bludů, že nejde na vše reagovat. Z odkazů, co tu dotyčný píše je jasné, co je on zač. Odkazuje se na nějakého Křesinu, zakladatele Darbystů či Křesťanských sborů u nás. Lidé, co se oddělili od evangelikálů založili si vlastní společenství (v rámci hnutí se i tito mezi sebou štěpili, vylučovali ze společenství a navzájem obviňovali). Přibyl tam leda chaos, řada bludů a neuznávají ani ty evangelické církve. Je o nich hezký článek v časopise pro studium sekt, zde je odkaz http://www.dingir.cz/archiv/Dingir102.pdf. V časopise je krom tohoto článku i článek o vzniku mormonů, islámu, novoponaství, keltech i dalším. Katolická církev uznává za křesťany i lidi z jiných společenství, pouze ukazuje na nutnost společenství s Církví a jejím učitelským úřadem, který konají biskupové sjednoceni s papežem, který je pastýřem všech křesťanů - jak to stanovil sám Kristus Pán. Sektáři naproti tomu ostatním upírají víru. On je rozdíl mezi autentickou církví, založenou Kristem a apoštoly a mezi nějakou samozvanou skupinkou, vzniklou kolem nějakého blouznivce.

Erik83 10.3.2014

Pokus: K tomu křtu vodou..... [Mt 3, 13] Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.
[Mt 3, 14] Ale on mu bránil a říkal: >Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?>
[Mt 3, 15] Ježíš mu odpověděl: >Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá.> Tu mu již Jan nebránil.
[Mt 3, 16] Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho.
[Mt 3, 17] A z nebe promluvil hlas: >Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.>


Pro vysvětlení pane pokus: Jordán je řeka a v řece jak víme teče voda a do té vody vstoupil Ježíš a nechal se pokřtít tou vodou a když z řeky vystoupil sestoupil na něj duch svatý. Takže Bůh, Ježíš, duch svatý ani Jan Křtitel nic proti křtu vodou neměli, ale pan pokus ano. Dělá snad katolická církev něco jiného, když nás křtí vodou ve jménu Otce, syna a ducha svatého? Ty píšeš o výslovném lpění na Božím slově, ale například tahle pasáž ti trošku unikla. Ale vy protestanti si vždy najdete místečko na vratech církve kam zatlouct další hřebík, že jo? :-)

zlosynusX 10.3.2014

Milane, to že se zrovna teď tváří katolická církev jako ta hodná, to ti stačí ke štěstí? Že je Franta hodnej, to je hezké, ale to, co mu předcházelo, na tu už jsi zapomněl? Hlavou katolické církve se stává ... bývalý člen hitlerjugend - nejde tak o jeho roli, ale o to jak se k tomu postavil Vatikán a jak se to snažili zatloukat, takže to, že zrovna teď se hlava církve tváří jako hodný chlapík je hezké, ale ne rozhodující. Plácneš tady, že církev v Rusku schválila agresi - měl bys být konkrétnější, protože tohle vypadá jako typický blábol vytržený z kontextu a ještě dosti překroucený.

Milan__ 10.3.2014

Ruská pravoslavná církev označila vyslání vojáků na Ukrajinu za >mírovou> misi - článek na christnet.cz, zde je odkaz: http://christnet.cz/zpravy/26116/ruska_pravoslavna_cirkev_oznacila_vyslani_vojaku_na_ukrajinu_za_mirovou_misi.url

Erik83 11.3.2014

Zlosynusi a kolik jsi toho o katolicke církvi přečetl? Tyhle tuctové útoky už delší dobu postrádají originalitu. Všichni se totiž odkazujete na nějaké bulvární informace, které jsou právě vytržené z kontextů. Celou pravdu nezná nikdo kromě pánaboha, ale smutné je, že vy antikatolíci nemáte ani snahu si je zjistit.

pokus 11.3.2014

Milan, Erik83: zde je reakce http://justpaste.it/epea

Erik83 12.3.2014

Pokus: Píšeš tu o tom, že Boží slovo se dá vyložit pouze Božím slovem, ale když Ježíš zvěstoval poselství, tak přece nikomu neříkal.... tohle poselství si pak vyložte podle starých spisků vašich předků. Takže spíš počítal s tím, že lidé použijou ten mozeček, který ty tak odsuzuješ. Z tvého příspěvku srší sebedůvěra v tvou neomylnost až to do očí bije, včetně tvého profilového ..... spasený jedinec. Víš pokus, neděláš nic jiného než dělá katolická církev. Snažíš se správně pochopit Boží poselství, jen s tím rozdílem, že katolická církev se snaží lidi sjednocovat a uznává i ty kteří si zvolí svou osamocenou cestu a hlavně neodsuzuje. Od tebe čtu jen samé osočování všech kdo se jí zastávají. Předhazuješ tu vznik katolické církve jako největší zlo. Tobě by se spíš líbilo běhat v katakombách se staženou prdelí a bát se o holý život kvůli své víře, že jo? To by sis pak připadal ještě víc spasený než jsi teď. Jde to ještě víc??? Pokus, místo te tvé snahy o dokonalé vyložení písma, bys měl nalistovat místa kde Ježíš hovoří o pokoře. Neudělal jsi v životě pro druhé ani tisícinu procenta toho co katlocká církev, ale z pohodlí svého domova zdatně kritizuješ. Mohl bych ti tu začít předhazovat uryvky z Bible kde se hovoří o křtu, ale kam by to vedlo? Asi jen k dalšímu prázdnému tlachání jak si nazval příspěvek Milana, protože ty jsi spasený jedinec s jednou nohou v nebi a patentem na výklad Bible. S tím se soupeřit nedá. Zřejmě to risknu a budu věřit tomu jak ty říkáš satanskému krvavému stolci, který přece jen za sebou zanechává důkazy o lásce k Bohu a bližnímu. Tvé výklady písma na míru.... na tvou míru mě nikterak neoslovují. Pokud někdy změníš názor s radostí tě v katolické církvi uvítáme.

Milan__ 12.3.2014

Pokus: Já to četl, ale nemá to moc hlavu a patu. Spíš omílání pár frází, hodně nadutosti a sebestřednosti. Nebudu reagovat na vše, fakt ne. Ale k tématu. Katolickou církev nezaložil žádný císař Konstantin, ale sám Kristus Pán a on ustanovil apoštoly. Ti po jeho vzkříšení učili, kázali a vedli církev, byli pastýři. Zvláštní pověření pást církev dostal apoštol Petr, kterému Kristus Pán řekl, že je skála. Jemu a apoštolům Kristus Pán dal taky klíče království nebeské a řekl, že co sváže/svážou na zemi, bude svázáno v nebi a opačně. Praxe zachycená v Bibli ukazuje, že učili a kázali ti, které k tomu apoštolové pověřili. Pokud učili a nebo chtěli řídit církev někde ti, co se ustanovili sami, tak apoštolové říkali svým žákům jako Timoteovi a dalším, nedovol takovým učit, nedovol učit jiné nauky, uč jen to, co jsi převzal od nás atd. Přitom i tehdy byli různí sektáři, heretici, falešní apoštolové a učitelé, které nikdo nepověřil. Rozumbradové, se pověřili sami. Ty máš blízko ke spolu darbystů a jim podobných. Je zajímavé si číst, jak tam např. Darby sám neuznával jiné, z téhož hnutí, z hnutí vylučoval některé sbory či lidi. Vyloupli se ti nejlepší svatí a mezi sebou se pak taky nesnášeli. Učit v církvi nemůže každý rozumbrada, co si myslí, že ví lépe. Apoštolská posloupnost ukazuje, že tu je kontinuita předávání pověření a učení, od prvních apoštolů až po dnešek. Ani sám papež neučí, co ho napadne, ale naopak přejal učení od jiných, než se papežem stal. Pak taky mnozí protestanti nevěří, že při přijímání jde o Tělo a krev Kristovu. Přitom to je tak doslova napsané v Bibli. To je mé tělo, to je má krev. Přijde rozumbrada, řekne, že to je jen symbolicky a další tomu slepě věří. A tvrdí, že jejich víra je na Bibli.

pokus 15.3.2014

Erik83: http://justpaste.it/eqze

pokus 15.3.2014

Milan_: http://justpaste.it/eqzm

Erik83 15.3.2014

pokus: Již jsem tu psal, že osočuji ten lidmi vytvořený a udržovaný znemravnělý katolický systém a i jiné církevnické systémy, které zastiňují Boží pravdy prostým lidem!!! Nikdy neosočuji nebohé lidi, kteří jsou podrobeni katolickým doktrínám či jiným vymývárnám mozku, a kteří jsou chudáci! Ty a Milan, jelikož tvrdě tady obhajujete ten systém znemravnělosti a svatokrádeže (tedy systému, který si osočuje to, co patří výhradně Bohu), těm zajisté patří tvrdá slova, neboť to jsou zhoubci, kteří se ústy hlásí ke Kristu, ale svým chování zcela tu cestu pravdy zastiňují!!! Boží Slovo není v opovržení kvůli ateistům!!! Kéž by jich bylo více!!! Ale kvůli náboženským pokrytcům, které zosobňuješ ty a Milan a kteří se sice vehementně hlásí k Bibli, ale ve své skutečnosti obhajují pouze lidské systémy, které nemají nic, co dočinění s pravdami zapsanými v Božím Slově!!! Zde je o nich psáno „Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení.“ (2.Pt2:2) Samozřejmě, že katolická církev je veliké zlo!!! Chceš zapomenout na její středověké mučírny a pálení Biblí (aby si jí prostí lidé nemohli přečíst a nepřišlo se na to, že to, co hlásá katolická církev, jsou bludy), když měla k tomu moc?? Myslíš si, že by nedělala v dnešní době to samé, kdyby měla trochu více moci???!! Možná bys mě také viděl rád plát na hranici!!?? Kéž by nedošlo k restitucím, těch majetků, které si ve větší míře stejně nakradla!!! Mluvím tady pouze, jak to je a jak to bylo!!! Chceš popírat holocaust, nebo to, že katolická církev upalovala lidi, kteří nebyli poslušni jejím soudruhovským nesmyslům a že v ní byla a stále je řada hrdlořezů, mocichtivých šílených lidí a pokrytců??? To jsou historické skutečnosti synku!!!!!!! ....................................................... Pokus, ty jsi si na základě něčeho... nevím čeho utvořil svůj názor na církev a skrze tento filtr neprojde nic jiného něž příspěvky tohoto typu. Píšeš tady o upalování a mučení... tudíš o inkvizici. Inkvizice vznikla na základě velkého rozmachu heretických učení v té době. Církev aby ochránila křesťanskou nauku podnikla kroky ke zřízení úřadu inkvizitora.... z latinského slova Inquisitio... vyšetření, přezkoumání nikoliv upalování a mučení. Jako podklad k vyšetřování a následnému případnému trestu sloužilo staré římské právo, kde byla hereze brána jako jeden z nejvážnějších přečinů. Inkvizitor byl vždy určen pro danou oblast, ale nebyl pod přímým dohledem biskupů či papeže, pouze byl pověřen. Takže církev nepronásledovala své odpůrce, ale šířitele hereze... protikřesťanské učení. Tresty si nevymyslela, ale přebrala z již zavedeného římského práva. Inkvizitor byl vyšetřovatel i soudce v jednom a tudíž záleželo pouze na jednom člověku jaký bude výsledek procesu. Co z toho vyplývá? Že se koukáš na naivní filmy s jednostranným pohledem a o historii víš .... nic. Církev pouze bránila to co ty teď studuješ. Bohužel nežijeme v dokonalém světě a docházelo k zneužívání inkvizičního úřadu, ale né ze strany církve, ale ze strany jednotlivců. Středověk byla krutá doba pro všechny včetně církve a odsuzovat jí na základě pohledu z 21.století je výsledkem nedostatečné informovanosti. Tu Bibli co držíš v rukou tito lidé obhajovali a chránili před odpůrci křesťanstvi. Takže ty tvoje populistické výkřiky jsou přímo úměrné, tloušťce tvého filtru sestaveného z tebou utvořených názorů popřípadě letmo přečtených článků proticírkevně zaujatých historiků.... synku!!! :D A tvůj výrok o nedostatku ateistů hovoří za vše. Ne církev či její zastánci ničí obraz Boha a jeho poselství ve světě, ale ateismus, kterého se tak dovoláváš. Lidi odstranili Boha ze svého života a podívej se z okna jak žijou. Né, ještě lépe zvedni zadek z té prosezené židle a projdi se v tom světě. A uvidíš jak těžko se v tom světě hlásá Boží poselství a právě v tomto světě církev musí fungovat a zastávat se Boha a bude fungovat dál i přes snahu anticírkevních válečníku tvého typu. :D Přeju hodně štěstí v tvém hledání pravdy o církvi.... budeš ho potřebovat :D Poznámka: Ostřejší debata, ale snažme se to udržet na uzdě. :-)

Erik83 15.3.2014

Ještě praktická otazečka ..... Pokus když se budeš ženit... teda pokud už nejsi.... za kým půjdeš aby vás oddal? :D Za staroustou to nejde, to není ve jménu Božim, za farářem taky ne, ten je podle tebe zástupcem krvavé organizace, ostatní církve a uskupení nevyjímaje.... tak to by mě zajímalo, kdo podle tebe má na zemi tu pravomoc? Poslední o kom se hovoří v Bibli jsou apoštolové, to už ale nestihneš :D Trocha humoru na odlehčení neuškodí :D

pokus 22.3.2014

Erik83: http://justpaste.it/eu0c

Erik83 23.3.2014

pokus: Přesně tohle jsem čekal. Nebudu zde rozebírat celý tvůj článek. Jako příklad postačí tvůj pohled na manželství. Dva se rozhodnou spolu žít a automaticky jsou manželé. Jen pro úřední pořádek, zajdeš za soudruhem na národní výbor aby to potvrdil razítkem. Co z toho vyplývá? Že jsi jen další člověk, který opovrhuje katolickou církví protože ta představuje určitý řád a řád jak víme se lidem protiví jako bolavá noha.... v dnešní době obzvlášť. Tvůj model manželství, ti to určitě v mnohém ulehčuje.... Nemusíš před sňatkem očistit svou duši od hříchu u svaté zpovědi, nemusíš být pokřtěný, nemusíš projít průpravou toho co manželství vlastně z pohledu křesťana představuje a obnáší, nemusíš se zavazovat, že budeš děti vychovávat ve víře v Ježíše Krista, nemusíš ohnout hřbet před Bohem v chrámu a tam přísahat, že ta žena vedle tebe je na celý život, protože ta hrozně omezující katolická církev vyžaduje celoživotní věrnost své manželce a neuznává rozvody. Už jen číst tohle na tebe musí působit svazujícím dojmem, který v tobě umocňuje tvůj pohled na kat. církev. Ve mě to vyvolává spíš velkou úctu k manželství, protože to vyžaduje určitý druh pokory před Bohem a úctu k svátosti manželství. Jen dodatek k ateismu..... ryzí ateismus neexistuje..... když nevěřís v Boha, tak zákonitě musíš věřit alespoň sobě samému. A nevím kde jsi přišel k tomu, že Hemingway se odprásknul kvůli ateismu.... Nenechal po sobě žádný dopis, kde by to vysvětloval. Trpěl depresemi, takže za to nemohl ateismus, ale chorá hlava. Když už chceš předhazovat osobnosti, tak si o nich něco přečti. Znáš tuhle rovnici?.... Bůh stvořil člověka, člověk stvořil ateismu, ateismus zničil Boha. Nikde nenajdeš že by Bůh dal člověku ateismus jako nástroj k snadnějšímu poznání Boha.

pokus 30.3.2014

Erik83: Tak tohle je opět drzá lež UVZ Jako příklad postačí tvůj pohled na manželství. Dva se rozhodnou spolu žít a automaticky jsou manželé UVZ Já nic takového netvrdil!!! Nečestně se na mě snažíš shodit to, že schvaluji nemanželské žití! To, že nemanželské žití neuznávám, jasně plyne z mé předešlé reakce!! Stačí pořádně číst mou reakci. Ocituji tu svá slova z předešlé reakce UVZ Prostě jakési oficiální uzavření manželství, je dáno dle tradic, zvyků a zákonů v dané zemi UVZ či dále UVZdo manželství vstupuje daná dvojice tím, co je uznáváno pro vstup do manželství v dané zemi UVZ Tudíž já plně respektuji, manželství, neboť je to tak psáno v Bibli UVZ pokud má někdo za to, že vůči své snoubence jedná nečestně, že už je nejvyšší čas a není zbytí, pak ať udělá po čem touží-jen ať se vezmou, to přece není hřích!!! UVZ /1.K 7:36/ Já jen chtěl říct, že člověk nevstupuje do manželství tím, že mu ho pokropí Satanem posvěcenou vodou nějaký pupkatý kněz, ale vstupuje do manželství tím, co považují za vstup do manželství lidé v dané zemi!!! DALŠÍ OTŘESNÁ A PRACHSPROSTÁ LEŽ UVZ Že jsi jen další člověk, který opovrhuje katolickou církví protože ta představuje určitý řád a řád jak víme se lidem protiví jako bolavá nohaUVZ, neboť jsi to podal tak, jako bych tím, že opovrhuji katolickou církví, opovrhoval také některými pravdami zapsanými v Bibli!!!! Já opovrhuji katolickou církví a jejím řádem, který je v rozporu s pravdami zapsanými v Bibli (NIKOLI VŠAK PRAVDAMI ZAPSANÝMI V BIBLI)! A proto se mi strašlivě protiví a příčí jak bolavá noha, neboť se chce to katolické satanské učení přikrýt autoritou Bible a druhé lidi svými bludařskými tlachy zotročit! KATOLICKÉ DOGMATICKÉ BLUDY NEMAJÍ NIC, CO DOČINĚNÍ S BIBLÍ, BOHEM A CÍRKVÍ, JEJÍŽ HLAVOU JE KRISTUS. Z tvých slov lze vidět, že jsi jeden z mnoha otroků katolické církve, neboť upřednostňuješ její svátosti, před slovy zapsanými v Bibli!, UVZ Už jen číst tohle na tebe musí působit svazujícím dojmem, který v tobě umocňuje tvůj pohled na kat. církev. Ve mě to vyvolává spíš velkou úctu k manželství, protože to vyžaduje určitý druh pokory před Bohem a úctu k svátosti manželství.UVZ Co se týká manželství tak mě jsou na rozdíl od tebe známá slova z Ef 5:21-33 , Ko3:19, 1.Pt 3:1-7, 1.K 7:10-11 k čemuž nepotřebuju sklánět svůj hřbet před tou obludou jménem katolicismus! JÁ SE SKLÁNÍM VÝHRADNĚ JEN PŘED BOHEM A NIKÝM, ČI NĚČÍM JINÝM!!! Tedy nepotřebujI být modlářem, kterým jsi ty, neboť dvěma Pánům sloužit nelze! Ty sice pokrytecky prohodíš, že máš pokoru před Bohem, ale ve skutečnosti máš pokorou POUZE před naukami lidského systému JMÉNEM KATOLICISMUS, NIKOLI VŠAK PŘED BOHEM! Kdybys měl pokoru před Bohem, tak by jsi neuznával tu satanskou mocichtivou lehkou děvu jménem katolická uvz církev uvz, která si hraje na Boha, a vůči které je v posměch a opovržení BOŽÍ SLOVO.

POKUS 30.3.2014

Erik83: Co se týká toho ateismu, tak si nastuduj co je ve valné většině tím pojmem myšleno. Přečti si kdo byl Nietzsche a co je myšleno nadčlověkem! Poté možná pochopíš, že co tu píšeš o ateismu je nesmysl, a možná pochopíš mé použití!!! Čím dál více začínám ale pochybovat , že uvažuješ sám od sebe a snažíš se pochopit, co tím ve skutečnosti dotyčný myslel!!! Takže to dost možná u tebe vyjde nazmar!!

Erik83 3.4.2014

pokus: Manželství je svazek uzavřený Bohem nikoliv světskou mocí, jakou je například soudruh z národního výboru. Já se nechám raději oddat božím služebníkem... knězem..... ve jménu otce, syna a ducha svatého v Božím chrámu postaveném katolickou církví než starostou ve jménu prohnilé republiky. Protože Ježíš Kristus dal tu pravomoc a učení svým učedníkům. Na těchto základech utvořil Ježíš církev v nynější době se toto uskupení vícero církví nazývá katolická církev a ta uznává Ježíše Krista jako svého pána a vykupitele. Papež je pouze hlavou církve na této zemi a nástupcem sv. Petra, nikoliv absolutní autoritou. Ja uctívám nejsvětější trojici a UZNÁVÁM katolickou církev jako část odkazu Ježíše Krista na tomto světě. Pořád dokola tady píšeš jak katolická církev jedná a učí v rozporu s Biblí, ale to je jen tvůj výklad písma a pouze na základě tvého výkladu sis utvořil tento pokřivený obraz katolické církve o které nevíš vůbec nic. Žiješ v nějakem vákuu, které jsi si vytvořil sám ve své hlavě. Proto jsem schválně vytáhl z tvého minulého slohového cvičení manželství. Je na něm krásně vidět, že když se dostaneš do slepé uličky a potřebuješ tu mezeru nějak zaplnit, tak sáhneš i po světských prostředcích. V tomto případě je tvou náhražkou kněze a chrámu, národní výbor v čele se soudruhem předsedou. Kde v Bibli je psáno, že máš využít aktuální režim v dané zemi ke stvrzení sňatku? Kdybys žil před padesáti či osmdesáti lety, tak by tě oddával nacista či komunista ve jménu Hitlera či Stalina, přesněji jejich režimů. To by pánubohu zřejmě zaplesalo srdce, že jo? Každý každičký úpřimný člověk v katolické církvi se sklání před Bohem, Ježíšem Kristem a duchem svatým. Katolicismus je široký pojem označující duchovní tradice, teoligii, liturgii a etiku církví, zejména katolických, takže žádná modla.... pouze učení založené na svatém písmu. To jen dokazuje, že o katolické církvi víš houbelec. Nad ateismem nemusím vůbec přemýšlet, tento výraz je přebraný z řeckého atheos... což se doslova překládá jako .... žít bez Boha. Tudíž ateismus je rozhodnutí člověka žít bez Boha. Takže po jednom duševně chorém sebevrahovi Hemingwayovi, mi tady předhazuješ dalšího, tentokrát Nietzscheho který se nervově zhroutil a do konce života trpěn duševní chorobou. Výborně, kdo bude další? Jednu věc Nietzsche, ale trefil... to se mu musí nechat. Myslím jeho výrok ....Bůh je mrtev. Bůh zůstane mrtev. A my jsme ho zabili........ Tohle je postoj ateistů!!! Oni Boha nehledají, oni ho dobrovolně zabíjejí ve svém srdci. Takže přestaň zde předhazovat ateisty jako nepopsaný papír vhodný pro přijetí Boha do svého srdce. Pokus nikdo po tobě nechce aby ses stal katolíkem. Stačí když si vytáhneš hlavu z té krabice a přestal plivat na věci kterým nerozumíš. Až jednou dospěješ, vysypeš z hlavy ty, po rodičích, převzaté názory a začneš si utvářet vlastní pohled na věci, tak zkus prozkoumat co to je katolická církev. Hodně štěstí.

pokus 6.4.2014

Nejenom, že jsi blázen /ČLOVĚK NEMAJÍCÍ POZNÁNÍ BOHA/ ale jsi jednak překrucovač Božího Slova a mých vyjádření. Nemíním se s tebou bavit, neboť jsi zarytý fanatický katolík, který není schopen rozumově uvažovat v normálních věcech, jak co dotyčný použije, a také má vygumovaný mozek katolickou doktrínou, kterou hanebně stotožňuje s Božím Slovem! Ocituji zde jedno překroucení mých vyjádření, protože fakt nemám čas se zabývat tvými nesmysly. Já psal tohle a JIŽ SI TO ASPOŇ POŘÁDNĚ PŘEČTI, NEŽ ZAČNEŠ TADY TLACHAT SVOJE KATOLICKÉ BLUDY A PŘEKRUCOVAT MÁ SLOVA! UVZ Prostě jakési oficiální uzavření manželství, je dáno dle tradic, zvyků a zákonů v dané zemi UVZ či dále UVZdo manželství vstupuje daná dvojice tím, co je uznáváno pro vstup do manželství v dané zemi UVZ. Nyní cituji tvé překroucení UVZKde v Bibli je psáno, že máš využít aktuální režim v dané zemi ke stvrzení sňatku? Kdybys žil před padesáti či osmdesáti lety, tak by tě oddával nacista či komunista ve jménu Hitlera či Stalina, přesněji jejich režimů. To by pánubohu zřejmě zaplesalo srdce, že jo?UVZ Kdo tu mluví o nějaké režimu? CO TO TU TLACHÁŠ ZA NESMYSLNÉ VĚCI!!!? Zařaď se do normálního života prostých lidí, ČTI POŘÁDNĚ CO PÍŠU, odprosti své myšlení od katolických zotročovatelských doktrín a nahlédni do Božího Slova!!! Najdi mi v Bibli nějakého Bohem povolaného člověka pro oddávání věřících lidí? Pokud budeš číst Bibli jasně ti v celém kontextu vyplyne to, že Bůh považuje za sňatek dvou lidí to, co je považováno za sňatek v daném kulturním prostředí mezi lidmi!!!! Již jsem tu dával verše z Bible, které jasně vyvracejí ten fantazijní výplod a BLUD lidské mysli o nějakém uvz duchovenstvu uvz pověřeného Bohem k tomu aby panovalo nad životy prostých lidí. Dávám to ještě jednou zde, pro vyvrácení toho katolického bludu, ohledně nějakého nadřazenější plemene nad ostatními lidmi: UVZVy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.UVZ/2.Pt2:9/. Podobně ve Zj 1:6! Zde je mluveno o každém v Kristu spaseném jedinci jako o knězi, který díky Kristově oběti získal přístup přímo do nejsvětější svatyně, kde koná kněžskou službu/Žd10:19/!!!, která spočívá v každodenním vědomí toho, že dotyčný věřící již nepatří sám sobě, ale Kristu/Ga2:20/ což je vyjádřeno také v Ř 12:1-2 UVZ Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba.Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé.UVZ Tudíž každý věřící přináší živou oběť, tedy svůj život /tzn. že chodí zde na světě ve vědomí svého nebeského postavení, ve vědomí titulu Božího dítěte, vykoupeného svatého, dědice a syna Božího a tedy odráží svým životem to kým se v Kristu Ježíši ukřižovaném dotyčný stal/, na oltář ve svatyni, která se již nachází v nebesích a kterou pro každého věřícího zpřístupnil Kristus svou dokonalou obětí na kříži! Tedy každý věřící koná svou kněžskou službu ve svatyni umístění v nebesích, namísto kněží v Izraeli, kteří přinášeli fyzickou oběť, která musela zemřít/tudíž to nebyla živá oběť/ a která byla obětována ve svatyni, která byla postavena podle vzoru té nebeské a která byla na Zemi NIKOLI VŠAK V NEBI!!!

pokus 6.4.2014

Že by tohle? UVZUVZ Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva.UVZ A odnesl mě v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Když jsem ji spatřil, strnul jsem v naprostém úžasu.UVZ

Erik83 7.4.2014

Pokus ty jsi zvláštní úkaz. Pliveš tu na katolickou církev a označuješ ji za satanovo dílo, ale přitom používáš knihu, kterou právě katolická církev po staletí ochraňovala a přepisovala. Takže pokud nemáš Bibli se zaručeným mimocírkevním původem, která neprošla rukama katolické církve, tak si se bohužel stal obětí té veliké nevěstky oblečené v purpuru a ještě lépe, pokud jsi tu Bibli koupil, tak je veliká šance, že naší bludařskou organizaci sponzoruješ. Katolickému sňatku ses zdárně vyhnul, ale Bibli ti ateisti neopatří. :D Máš to marný.... my jsme všude. :D Pokus je s tebou sranda :D

pokus 27.4.2014

S tebou moc srandy není Eriku, neboť jsi blázen a zarytý fanatik. Je mi tě líto, neboť vidím, že ti byl pořádně vypláchnut mozek satanským katolickým učením, které – znovu opakuji – NEMÁ CO DOČINĚNÍ S BOHEM, BIBLÍ A CÍRKVÍ, JEJÍŽ HLAVOU JE SÁM VTĚLENÝ BOŽÍ SYN, KTERÝ JE NYNÍ V NEBI!! Nikoli nějaký Antikrist oblečený do purpurových šatů kralující ze sedmi pahorků v Římě, který si usurpuje autoritu Boha!!! Ta zhýřilá děvka jménem katolická sekta, nebránila Bibli, zvěst v ní zapsanou ani se nepostarala o to, aby byla zachována pro další generace! TA SMILNIVÁ DĚVKA POUZE HANEBNĚ ZNEUŽILA AUTORITU BIBLE K TOMU, ABY SI SATANSKY PODMANILA PROSTÉ LIDI!! O rozšíření Bible a její zvěsti se postaral např. William Tyndal, který se zasloužil o překlad do angličtiny, a kterého ta bestie upálila!! Jinak ti zřejmě asi opět není známá historie o tom, že v 16. století vydala katolická sekta zákaz jinojazyčných vydání Biblí krom Vulgáty! To plemeno zmijí nechtělo zpřístupnit lidem výtisky v jejich rodných jazycích, neboť by prostí lidé poznali, že to, co učí katolická sekta je v rozporu s pravdami zapsanými v Bibli a přišla by poté o moc, nad nimi!!!!
Pokud jde o překlad Bible, tak mám 21. století, český studijní překlad, kralickou, všechny překlady v online pomocníku Theophilos, v pdf řecký text+paralelně kraličtina! Hmm tak asi nikoho z těch kacířů v katolické sektě nesponzoruji. Akorát ti její vrcholní představitelé mi hanebně kradou peníze z mého platu, neboť jsou zdechlí jít si normálně vydělat, neboť by je bolela záda!!! Navíc to kradení mají uzákoněné.

Erik83 27.4.2014

Když si čtu tvůj příspěvek, tak jsem se zbavil veškerých pochybnosti o tom kdo je fanatik. :D Veškerá tva snaha výkladu Bible se točí kolem snahy získat důkazy o satanském původu katolické církve. Jediné co je tu satanským přičiněním zamlžené a překroucené, je tvá mysl. Hodně štěstí až se z toho budeš dostávat..... zkus katolického kněze, ten ti ochotně a rád pomůže. P.S. Katolická církev zakázala jinojazyčné vydávání Bible, protože nemohla zaručit správnost tohoto výkladu... včetně nežádoucích úprav textů z toho plynoucích. Hezký den přeji :)

pokus 10.5.2014

No další lživé kecy, jak už je to u lidí bez argumentů na denním pořádku. Jelikož je učení katolické sekty přímo v rozporu s učením Bible (např. duchovenstvo, kněží, papež, učení ohledně spasení, ohledně církve, učení o Večeři Páně, modlářské uctívání soch, obrazů a nějakých údajných svatých, učení o očistci, křtu atd..), tak se můj výklad netočí v žádném případě kolem snahy získat důkazy o satanském původu katolické sekty! Jelikož tady věrně vyhlašuji to, co je zapsáno v Bibli, tak poté z toho automaticky plyne, že katolicismus je satanovým dílem. P.S. Katolická sekta oficiálně takto eufemicky a lživě zdůvodnila proč nechtěla, jiné překlady Bible, krom Vulgáty. Bylo to hlavně proto, že ve Vulgátě byly chyby a hlavně proto, že by překladem do jiných jazyků ztratila moc a nemohla by vymývat mozky ubohým prostým lidem, kteří nebyli schopni číst Bibli v originálních jazycích. Katolická nemravná nemilosrdná sekta, by prostě nemohla obstát, neboť kdyby měl každý možnost číst si Bibli, tak by okamžitě poznal, co ona je vskutku zač! Pokud chceš tvrdit něco jiného, tak opět neznáš historii, ale znáš jenom tu soudruhovskou historii, kterou sepsali ve Vatikánu! Jinak z toho všeho co tu píšeš také plyne to, že ty také nečteš Bibli a vůbec ji neznáš, jenom jsi otrokem lidských nauk a doktrín, které si chtějí satansky usurpovat autoritu, kterou má výhradně jen Bible. Kéž ti je Bůh milostiv!

pokus 10.5.2014

Erik83: Abychom se tu jenom neoháněli pouhými uvz frázemi uvz, tak můžeme jednotlivé body, ve kterých je katolické učení zcela bludné, dle učení Bible prozkoumat zda tomu tak je či není! O některých bodech sem se již v některých rubrikách tady na fóru rozepsal a biblicky je dostatečně doložil. Budeš-li chtít, založ rubriku např. uvz Spasení člověka uvz a můžeme dle Bible veřejně studovat jak tomu vskutku je!!! A jestli tedy vskutku tady neoprávněně píšu o tom, že učení katolické sekty je v přímém rozporu s učením Bible! Zatím.

amper01 10.5.2014

Zadržte, dokud je čas! Mlátit se vzájemně Biblema nemá smysl. Sami svůj pokoj ztratíte a ještě nakazíte další uživatele. Stjeně se pouštíte do boje a ne do diskuze. Co takhle vrátit se k tématu tohoto vlákna - ODPUŠTĚNÍ? -Římanům 14:13-  Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. -Matouš 5:9-  Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

Anfiss 10.5.2014

Přesně tak...kde je to odpuštění...? Chci si něco nového přečíst a místo toho pěkná řežba...=o)

amper01 11.5.2014

Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4:29-32

Erik83 11.5.2014

Hádám, že tohle bude mířeno na mě a hokusepokuse :D V klidu, sice nevím jak se na to kouká pokus, ale já to beru pouze jako obyčejnou výměnu názoru dvou věřících lidí... možná trošku ostřejší, ale není v tom nic osobního. Klidně bych s ním šel bez předsudků na pivo. Amper.... a není lepší někoho fláknou Biblí po hlavě, než-li na něj ve zlobě vytáhnout zbraň? :D

pokus 11.5.2014

Tak co se týká Erika, tak mám na něj podobný náhled jako o na mě. Také v tom nevidím nic osobního.a podobně bych s ním šel bez předsudků sednout na pivo. Jinak argumentace Božím Slovem není mlácení Biblí o hlavu!!! Jen tady tvrdím, že katolická sekta nemá absolutně nic co dočinění s Biblí a její učení je výhradně proti zjevení zapsanému v Bibli, Božím Slově, a proto je Satanovým dílem! Nevidím nic špatného na tom, si to dokázat na verších zapsaných v Bibli!!! Naopak to beru jako nejnutnější věc, abychom si ukázali, co učí Bible a ne nějaké pokrytecko-náboženské organizace, které se pouze nehorázně zaštiťují autoritou Bible! Nevím jak tomu je osobně u Erika a jeho vztahu k učení Bible, ale z jeho reakcí stejně vyplývá, že je pouhým otrokem lidských doktrín a nauk, které hlásá katolická sekta! Pokud je podroben lidským doktrínám, pokud věří tomu, co hlásá katolická sekta o spasení, tak nemůže být spaseným jedincem v Kristu Ježíši, není Božím dítětem, ale synem zatracení! Pokud nevěří, že mu ke spasení stačí pouze víra v oběť Pána Ježíše na kříži, není Křesťan, ale jeden z mnoha křesťanských pokrytců, kterými je z 99,9% prosyceno to zorganizované a odpadlé křesťanstvo, ať už to údajné uvz protestantské uvz či to katolické. Tím neříkám, že se Erik nikdy nemůže stát Božím dítěte, Kristovcem, a tedy spaseným jedincem!!! Kéž by se stal! To co tu ampere sentimentálně vytrháváš z Bible, se týká již spaseným jedinců v Kristu Ježíši, nikoli těch křesťanských pokrytců v tzv. křesťanstvu! Prostě ať už se ti to líbí nebo ne, učení katolické je přímo prosti zvěsti Bible!!! Učí zcela něco jiného! Pokud to ampere nevidíš, a chceš se tady sentimentálně bratříčkovat s každým, kdo si říká křesťan, nechť ti je Bůh milostiv! Jelikož to tedy asi ani ty nevidíš, že učení katolické je přímo proti zvěsti Bible, je právě nutné si tady veřejně ukázat na tom, co je zapsáno v Bibli, že tomu tak vskutku je!!! UVZ Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí UVZ /Jan 8:32/

laky 6.7.2014

Nikdy nebudte smutnými lidmi.To křestan nikdy nemůže být.Nenechejte se nikdy pohltit sklíčeností.NAŠE RADOST SE NERODÍ Z TOHO,ŽE VLASTNÍME SPOUSTU VĚCÍ,ALE RODÍ SE Z TOHO,ŽE JSME SE SETKALI S JEŽÍŠEM.Tím míří přímo do černého.Vždyt i na mnohé křestany příchází pokušení ýt smutný a nechat se ovládat sklíčeností.Jak si ale udržet radost a pokoj? Svátý otec nám i na toto odpovídá.Máme čerpat pravou radost,a to za všech okolností,ze setkání s Ježíšem.Vše začíná v myšlenkách.Na co člověk myslí,to pak vydává své ovoce.A když žijeme sami,bez Ježíše,uvažujeme o všem sami - bez Ježíše...Maximálně se řídíme tím,co si myslí a jak věci vidí ostatní.Pak se může snadno šířit BLBÁ NÁLADA.Kdo se dívá na svět přes brýle šedivé,nebo dokonce černé,vidí jen samý důvod k obavám a k neklidu.Propadá beznaději a snadno (sáhne po špatných řešeních.Naopak , pokud se často setkávám s Ježíšem ( např : v modlitbě,rozjímání,čtení Písma svatého,v Eucharistii,ve společenství s druhými křestany...),osvojuji si jeho pohled na věci: pak mohu vidět svět jako dílo Boží a všechny události kolem jako to,co řídí a má pevně v rukou Bůh( ikdyž někdy ledacos dopouští).Pak mohu mít v srdci tu radost,o které mluví náš papež František.V myšlenkách máme být stále v blízkosti našeho Pána.Setkávat se s ním .Děkovat mu - vždyt je tolik důvodů k vděčnosti,rozmlouvat s ním,svěřovat mu vše,co prožíváme.Pokud zaplní člověk své nitro myšlenkami Božími,pak nejenže se mnohokrát denněsetkává s Boží láskou,Božím působením,ale platí i to,že v jeho nitru už není místo pro smutek a hřích.Pokud se dívá na svět s Ježíšem,pak vidí i důvody k naději a radosti.V našich farních autech máme vylepen citát svatého Jana Boska: DÁBEL MÁ STRACH Z RADOSTNÉHO ČLOVĚKA.A ze své zkušenosti vím,že ten citát je hluboce pravdivý.

laky 6.7.2014

Nikdy nebudte smutnými lidmi.To křestan nikdy nemůže být.Nenechejte se nikdy pohltit sklíčeností.NAŠE RADOST SE NERODÍ Z TOHO,ŽE VLASTNÍME SPOUSTU VĚCÍ,ALE RODÍ SE Z TOHO,ŽE JSME SE SETKALI S JEŽÍŠEM.Tím míří přímo do černého.Vždyt i na mnohé křestany příchází pokušení ýt smutný a nechat se ovládat sklíčeností.Jak si ale udržet radost a pokoj? Svátý otec nám i na toto odpovídá.Máme čerpat pravou radost,a to za všech okolností,ze setkání s Ježíšem.Vše začíná v myšlenkách.Na co člověk myslí,to pak vydává své ovoce.A když žijeme sami,bez Ježíše,uvažujeme o všem sami - bez Ježíše...Maximálně se řídíme tím,co si myslí a jak věci vidí ostatní.Pak se může snadno šířit BLBÁ NÁLADA.Kdo se dívá na svět přes brýle šedivé,nebo dokonce černé,vidí jen samý důvod k obavám a k neklidu.Propadá beznaději a snadno (sáhne po špatných řešeních.Naopak , pokud se často setkávám s Ježíšem ( např : v modlitbě,rozjímání,čtení Písma svatého,v Eucharistii,ve společenství s druhými křestany...),osvojuji si jeho pohled na věci: pak mohu vidět svět jako dílo Boží a všechny události kolem jako to,co řídí a má pevně v rukou Bůh( ikdyž někdy ledacos dopouští).Pak mohu mít v srdci tu radost,o které mluví náš papež František.V myšlenkách máme být stále v blízkosti našeho Pána.Setkávat se s ním .Děkovat mu - vždyt je tolik důvodů k vděčnosti,rozmlouvat s ním,svěřovat mu vše,co prožíváme.Pokud zaplní člověk své nitro myšlenkami Božími,pak nejenže se mnohokrát denněsetkává s Boží láskou,Božím působením,ale platí i to,že v jeho nitru už není místo pro smutek a hřích.Pokud se dívá na svět s Ježíšem,pak vidí i důvody k naději a radosti.V našich farních autech máme vylepen citát svatého Jana Boska: DÁBEL MÁ STRACH Z RADOSTNÉHO ČLOVĚKA.A ze své zkušenosti vím,že ten citát je hluboce pravdivý.

tona 6.7.2014

Laky napsal jste to pěkně, ale jen se mi nelíbí první 2 věty. Nikdy nebudte smutnými lidmi.To křestan nikdy nemůže být. Myslím si, že jso trochu nešťastné. Co mi z nich plyne vlastně. Když uvedu příklad mám špatný den nic se mi nedaří nebo se mi něco stalo a jsem z toho smutný. Znamená to snad hned, že nejsem křesťan, když jsem smutný. To bych z toho měl hned skoro depresi.

amper01 7.7.2014

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Římanům 12:15 A co se týče toho citátu na závěr, mám dojem, že satanovi vůbec nevadí radost. Klidně si buď radostný - ale pasivní. Začneš mu vadit teprve až mu začneš aktivně tvz krást duše! A to ať ubrečený, nebo radostný... Jen můj názor... Na závěr k zamyšlení - co předchází pokání? Hádám, že radost ne. Když si tedy udržujeme neustálou radost, jaxe dostaneme k pokání? A satan jásá... Ale v podstatě máš pravdu - většina toho je o rozhodnutí - které myšlenky si připustíme a jak dalece vpustíme Boha do svého života. Úžasným příkladem budiž jeden pár ze soru, který po letech čekání konečně dostal děťátko - to ale po porodu putovalo po nemocnicích a asi po měsíci zemřelo... Co na to ten pár? Nějaký čas byly slzy... Pak ale před sborem poděkovali Bohu za to, že jim ho svěřil, ikdyž na tak krátkou dobu a dali mu ho do rukou... A teď je to cca půl roku a jejich tváře už zase září radostí... Umět přijmout Boží cesty.......

Abraxascz 23.8.2014

Já v tomto uznávám starý zákon. Oko za oko......

amper01 24.8.2014

ABRAXA: Tak to Tě lituju. Dle starého zíkona máš totiž už teď jasné věčné zatracení...

petra3 20.4.2015

Ahoj, myslím, tedy i podle vlastní zkušenosti - že se někdy ten člověk prostě potřebuje (má fest proč) vypovídat, vybrečet i vyvztekat někomu rozumnému, nejlíp vnímavému a dospělému (vnitřně) a trvá to třeba i dlouho. Protože některá zranění jsou opravdu hluboká a nejde zůstat na povrchu, nebo tomu člověku ještě přiložit >obviňováním> a udolat ho veršíky.
Nejlíp je, když je po ruce hluboký, lidsky moudrý člověk s vnímavým srdcem a pak když se sebere všechna odvaha a člověk zůstane sám s Bohem v Tichu. Bůh totiž dokáže léčit zraněnou duši velice jemně a s velkým pochopením. A nikdy nepřijde ke zraněné duši tvrdě nebo s požadavky, ale s pochopením a láskou, On má čas a prostor. A hřích bych v tu chvíli neřešila, pro hříšníky přece přišel. A kdo z nás je bez viny. Pěkný, pokojem naplněný den!

Vojtech 3.6.2015

NO - jsou chvíle a situace, kdy Vás poníží nejvyšším možným způsobem Stát i společnost bezbožná natolik,
že odpustit už asi NELZE ... Pak nezbývá než se bránit, zaútočit a soudit všechny, kteří se provinili proti Ctnostem
a přikázáním Božím - nikoli psanému právu pochybných a mnohdy chybujících lidí. Kdo takto dokáže bránit bezbranné
a slušné bratry je myslím SILNÝ SILOU VÍRY . (sv. JP.II. ) Vojtěch - NARTEX@email.cz

PetraEli 30.8.2015

konstruktivnější otázka by byla: Jak přivést SEBE k Odpuštění. Je to důležitý a nejednoduchý úkol. Není potřeba urputně přivádět k odpuštění druhé. K tomu je dovede Bůh, oni sami, až nazraje jejich čas. A pokud jsem někomu takovému poblíž. Tak mě napadá osobní příklad. Odpustit mu.

Dinny 29.5.2016

Ano naše myšlení od Božího charakteru je rozdílné v tom,že ,když něco provedeme,Bůh nás stále nezměrně miluje a nechystá nám výprask jak bychom si zasloužili.A když přikrýváme hříchy svých bližních,které milujeme,neciníme však proto,abychom činili reklamu Satanovi,ale,aby bylo oslaveno Boží Jméno a hříšník skrze naše poznání odpuštění poznal ihned moc a sílu odpuštění ,kterou nelze změřit Láskou ! amen!!

Uložit