SPASENKA (pošli mě dál:) Bůh Ti to jistě požehná:))

Od: buhjetady@post.cz

Kdo máš žízeň a hlad, napij se a najez zdarma. Nejen samým chlebem bude člověk živ, ale věčně živý bude pokud přijde k Božímu slovu a nají se a napije. Kdo chceš jít do nebe, doporučuji všechna velmi povzbudivá antidepresivní kázání, která ti vliji jen samou víru potřebnou ke spasení, na stránkách www.radiovítězství.cz. Tam uslyší mimo jiné i verš z bible, že vyznas-li Ježíše ústy svymi jako Pana a uveris-li, že vstal z mrtvých, budeš zachráněn... a teď žije všude kolem tebe a může i v tobě, přijmeš-li Ho do srdce, budeš spasen ty i všichni v tvém duchovním domě. Blíží se vytržení jeho věrných děti do nebe, kdo zmešká tuto slavnou událost, že by včas neuvěřil a nehledal, aby Boha našel a byl zachráněn, neprijimej, až to bude aktuální znamení šelmy ani implantát čip pod kůži až to bude povinný, ať tě to bude stát cokoliv, protože úděl označených satanem pro věčnou smrt je v ohnivém jezeře. Poustej si kázání na internetu a chvály, přidej se celým srdcem na Boží předem vítěznou stranu a budeš označen pečetí Ducha svatého pro věčný nádherný život v nebi a v ochraně před ďáblem navěky, brzy se dveře milosti zavřou, nezmeskej nyní den spasení. Amen. (777337989, církev Milost, Brno, Novobranská 4 neděle 15h a www.hlasprobuzeni.cz, www.radiovitezstvi.cz. Staň se triumfalnim vítězem víry:) Přidej se k nám a Bůh bude na Tvé straně. Když Bůh je s námi, kdo je proti nám. Bůh bojuje za svůj lid a za své děti i dnes.On Ti žehná právě teď! Uvěř a budeš zachráněn. Že za tvé hříchy už bylo na kříži jednou pro vždy zaplaceno, raduj se v Pánu, že Tvé jméno zapsal v nebesích. Uveris-li celým srdcem, jsi budoucím občanem nebe navěky. Radostné děti Boží miluje Bůh, vděčné s pokorným, poslušným Jemu, srdcem. Takovým dává milost. A milujícím Boha všechno napomáhá jen k dobrému:))) Pokoj a lásku Vám. Bez lásky jsme nic a pravá Láska věčná je Bůh. :) Shalom.❤️ (Ana77@email.cz)

Koko 11.7.2022

komentáře: (7)

Mark_IV 11.7.2022

https://youtu.be/3LSjMP_4-UA

Koko 17.7.2022

Billy Crone - Jste připraveni?
Přicházející doba soužení.
7 let soužení a vytržení
Hledej videa na toto téma na YouTube, zkopíruj si a najdi a pusť a připrav se, jak Tě Pan povede, aby tě tu nalezl až přijde bdící a při práci na Jeho žni a království a ne jako spící panny bez oleje, bez lamp, unavené a zničené atd.. Shalom. Pokoj Vám.

Koko 17.7.2022

Ať nejsme jen posluchači Božích slov a jako ti, co vědí, co je dobré činit, ale nečiní a dál mají hřích..

Koko 17.7.2022

Hledejte Boží vůli a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno, neboť každý kdo hledá nalézá a kdo tluče, bude mu otevřeno.
Co slyšíte v skrytu, hlasujte ze střech .. nemůže zůstat skryto místo ležící na hoře... A na té skále postavím tvůj život.. Na Božím slovu, dílo každého bude přezkoušení jakoukoliv zkouškou i ohněm. Kdo obstojí před přicházejícím Božím hnevem? Kdo neshromazduje Bohu děti jak kuřátka pod Jeho křídla, ten rozhání a rozptyluje jako vlk ovce .. kdo slyšíš Boží hlas, nezatvrzuj svoje srdce ve vzdoru a pýše.. když ti to píše. Pokorným jen dá milost. Jen kajícník projde. Čiňte pokání, neboť se přibližuje království Boží, hledejte nejprve to a vše ostatní co potřebujete vám bude přidáno též. Smiřte se s Bohem dokud je čas. Amen a vykupuje čas pro skutky pro Pana. Cokoliv uděláte pro jednoho z nepatrných, pro Boha děláte.. milujte se navzájem i nepřátele, modlete se za ně a zehnejte jim, udělejte si z nepřátel přátele, přejte i jiným to co sobě a milujte je jako sebe.. a Boha při tom si uctete a k sobě navzájem buďte též uctivý. Amen.

Koko 18.7.2022

Pěkný den všem přeji s Panem milujícím velmi. Prosím, mohl by mi někdo pomoct po opravě s tiskem a rozdáváním? Bůh Vám moc žehnej. Zen je velká, ale dělníků málo, prosme proto .. nebo mi pošlete své návrhy na vás letáček jak Vás Pan povede.. ať nás tu nalezne s plnými lampami oleje i pro druhé, bdící a ne spící atd. Pokoj Vám. Ozvěte se.. A pošlete to komukoliv dál. Bůh Vám žehnej a provázej Vás na každém kroku:)) Amen.

Kdo máš žízeň a hlad, napij se a najez zdarma. Nejen samým chlebem bude člověk živ, ale věčně živý bude, pokud přijde k Božímu slovu.. Kdo chceš jít do nebe, doporučuji všechna velmi povzbudivá kázání, která ti vliji víru potřebnou ke spasení, např. na stránkách www.radiovítězství.cz. Tam uslyšís mimo jiné i verš z bible, že vyznas-li Ježíše ústy svymi jako Pana a uveris-li, že vstal z mrtvých, budeš zachráněn... a teď žije všude kolem tebe a může i v tobě, přijmeš-li Ho do srdce, budeš spasen ty i všichni kolem tebe, kterým dobrou zprávu predas a uvěří též.. Blíží se vytržení jeho věrných děti do nebe, kdo zmešká tuto slavnou událost, že by včas neuvěřil a nehledal, aby Boha našel a byl zachráněn, neprijimej, až to bude aktuální a povinný znamení šelmy ani implantát čip pod kůži a nijak Boha podobně nezapri a nepohrdni tím, co Ti i dnes posílá, abys nezkoncil v odsouzení spolu s bezBoznymi navěky. Ale smír se s Ním. Čti nový zákon v Bibli nebo si ho pust na internetu zdarma. Poustej si kázání různá a chvály a přidej se celým srdcem na Boží vítěznou stranu a budeš označen pečetí Ducha svatého pro věčný nádherný život v nebi. Brzy budou dveře milosti zavřeny. Proto nezmeskej nyní svůj den spasení. Amen. Staň se triumfalnim vítězem víry:) Přidej se k nám a Bůh bude na Tvé straně. Když Bůh je s námi, kdo je proti nám?! On Ti žehná právě teď! Uvěř a budeš zachráněn. Že za tvé hříchy už bylo na kříži jednou pro vždy zaplaceno, raduj se v Pánu, že Tvé jméno zapsal v nebesích. Uveris-li celým srdcem, jsi budoucím občanem nebe navěky. Radostné, vděčné a pokorne, poslušně Mu lidi, velmi moc miluje Bůh a dává jim milost. Bůh Vám žehnej. Billy Crone - Jste připraveni? Přicházející doba soužení. 7 let soužení a vytržení.. Hledej i tato videa na YouTube a připrav se, dokud je čas např. i touto modlitbou spolu se mnou:) Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a učiň nás hodnými Tvého nádherného nebe v Tvé láskyplné přitomnosti a svatosti a pomoz nám, prosím velmi, uniknout tomu všemu zlému, co má na zemi přijít a dostat se včas do Tvé milující otevřené pro nás náruče a do bezpečí. Byl/a jsem marnotratne dítě, které se chce vrátit k Tobě domu. Děkuji Ti, žes mi to umožnil. Věřím Ti. Odpusť, že jsem zbloudil/a a všechny mé chyby, kterých velmi moc lituji. Děkuji Ti za vše, co jsi pro mne i na kříži v bolestech vykonal. A přijímám to, že to bylo i za mne. Věřím, že mne zachránils a zachovávás v hodině každé zkoušky i té, která přijde na celý svět, abych Tě neztratil/a. Děkuji, že jsem Tě dnes nebo i dříve nalezl/a a navěky s Tebou budu žít v nebi:)) Moc děkuji a miluji Tě. Amen. Milujícím Boha vše napomáhá k dobrému, důvěřujte Mu dál. Mas-li otázky, ozvi se i na Buhjetady@post.cz.. Bůh je s Tebou a žehná Ti. Raduj se od teď navždy, že jsi největší svůj problém vyřešil. Teď ti pomůže řešit dál ty všechny ostatní o hodně menší. Pokoj a Lásku, bez níž jsme nic, Tobě. Bůh je Láska. Buď s Ním na každém kroku. On Tě nikdy neopustí. Je s Tebou a bude dál. Miluje.. miluj i ty. Shalom:)

Koko 18.7.2022

Letáček pošťákům poslední doby po opravě na tisk a rozdávání do schránek i do vlastních rukou:) upravte si tak, aby se vešly 2 celé na stránku nebo víc:) Bůh Vám mocně žehnej a provázej Vás i zázraky v díle na Jeho žni:) Zapojte do něho i jiné. Pokoj a Lásku Vám. Posílejte toto célé dál. Děkuji moc:))
Kdo máš žízeň a hlad, napij se a najez zdarma. Nejen samým chlebem bude člověk živ, ale věčně živý bude, pokud přijde k Božímu slovu. Kdo chceš jít do nebe, doporučuji všechna velmi povzbudivá kázání, která ti vlijí víru potřebnou ke spasení, např. na stránkách www.radiovítězství.cz. Tam uslyšíš mimo jiné i verš z bible, že vyznáš-li Ježíše ústy svými jako Pána a uvěříš-li, že vstal z mrtvých, budeš zachráněn... a teď žije všude kolem tebe a může i v tobě, přijmeš-li Ho do srdce, budeš spasen ty i všichni kolem tebe, kterým dobrou zprávu předáš a uvěří též.. Blíží se vytržení jeho věrných děti do nebe, kdo zmešká tuto slavnou událost, že by včas neuvěřil a nehledal, aby Boha našel a byl zachráněn, nepřijímej, až to bude aktuální a povinný znamení šelmy ani implantát čip pod kůži a nijak Boha podobně nezapři a nepohrdni tím, co ti i dnes posílá, abys neskončil v odsouzení spolu s bezbožnými navěky. Ale smiř se s Ním. Čti nový zákon v Bibli nebo si ho pusť na internetu zdarma. Pouštěj si kázání různá a chvály a přidej se celým srdcem na Boží vítěznou stranu a budeš označen pečetí Ducha Svatého pro věčný nádherný život v nebi. Brzy budou dveře milosti zavřeny. Proto nezmeškej nyní svůj den spasení. Amen. Staň se triumfálním vítězem víry:) Přidej se k nám a Bůh bude na tvé straně. Když Bůh je s námi, kdo je proti nám?! On ti žehná právě teď! Uvěř a budeš zachráněn. Že za tvé hříchy už bylo na kříži jednou pro vždy zaplaceno, raduj se v Pánu, že tvé jméno zapsal v nebesích. Uvěříš-li celým srdcem, jsi budoucím občanem nebe navěky. Radostné, vděčné a pokorné, poslušné Mu lidi, velmi moc miluje Bůh a dává jim milost. Bůh vám žehnej. Billy Crone - Jste připraveni? Přicházející doba soužení. 7 let soužení a vytržení.. Hledej i tato videa na YouTube a připrav se, dokud je čas např. i touto modlitbou spolu se mnou:) Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a učiň nás hodnými Tvého nádherného nebe v Tvé láskyplné přítomnosti a svatosti a pomoz nám, prosím velmi, uniknout tomu všemu zlému, co má na zemi přijít a dostat se včas do Tvé milující otevřené pro nás náruče a do bezpečí. Byl/a jsem marnotratné dítě, které se chce vrátit k Tobě domů. Děkuji Ti, že jsi mi to umožnil. Věřím Ti. Odpusť, že jsem zbloudil/a, a všechny mé chyby, kterých velmi moc lituji. Děkuji Ti za vše, co jsi pro mne i na kříži v bolestech vykonal. A přijímám to, že to bylo i za mne. Věřím, že mne zachránils a zachováváš v hodině každé zkoušky i té, která přijde na celý svět, abych Tě neztratil/a. Děkuji, že jsem Tě dnes nebo i dříve nalezl/a a navěky s Tebou budu žít v nebi:)) Moc děkuji a miluji Tě. Amen. Milujícím Boha vše napomáhá k dobrému, důvěřujte Mu dál. Máš-li otázky, ozvi se i na Buhjetady@post.cz.. Bůh je s tebou a žehná ti. Raduj se od teď navždy, že jsi největší svůj problém vyřešil/a. Teď ti pomůže řešit dál ty všechny ostatní o hodně menší. Pokoj a lásku, bez níž jsme nic, tobě. Bůh je Láska. Buď s Ním na každém kroku. On tě nikdy neopustí. Je s tebou a bude dál. Miluje.. miluj i ty. Shalom:)

koko 30.7.2022

Věděli jste, že jste na zemi jak v reality šou, že mi nic není skryto, ani žádná pohnutka vašeho srdce a žádná myšlenka, i to že co slyšíte ode mne, ne zlých lidi, v skrytu, máte hlásat ze střech, proč jste to nedělali a dělali mi ostudu často jen? Jako bych vás neviděl a nebo jako by vám to bylo jedno kam za hříchy své dokolečka stále stejné, můžete jít a brali moji milost tak někdy i nadarmo? Jaké byste tu měli žít věčně nebo co. Nejen že jste si nemohli pomoct, ale dělali jste mi to mnozí úplně schválně, naschvál!;( Proto někteří jen, aby můj Duch co nejvíc předtím ještě ve vás a pak kolem vas trpěl a proč když jste věděli, jak je citlivý a mírný, jako holubice a čistý a svatý, oddělený pro mne i každý v Něm, jste Ho zranovali mnohokrát jen i ty v Něm?; Jako bych nebyl i kolem vás, i tehdy když jste se scházeli a já byl uprostřed, a jako bych nic vám nikdy nebo i někdy často dokola to stejné nebo podobné neříkal a nepřipomínal i jinými slovy se stejným smyslem a významem? A vy jste se mi a těm mým jen smáli, že to není z Boha, i když sem jim slovo od slova diktoval jako i teď a vy tomu odmítli ke své škodě uvěřit? Uděláte tak i dnes? Jako bych neuměl nebo nemohl mluvit, když jsem navíc slovo?! Poucite se už ze svych minulych chyb a nebudete je dělat stále znovu jako když se pes vrací ke svému zvratku?;! I do vašeho svědomí jako bych nemluvil a do příbytku vašeho jako neprisel? Sáhněte si do něj. A zeptejte se sami sebe: Proč jste mi byli tak neverni? A proč jste zarmucovali, i když věděli moc dobře, co je dobré činit, ale nečinili, Boha a stále velmi moc někdy dál a dál tím podobným pořád dokola ubližovali i sobě navzájem, i když vám říkal a vedl vás stále k opaku. Vy jste radši přestali slyšet a naslouchat a na moji vůli se ptát a dotazovat, aby ste ji nemuseli činit, poslouchat, tím jste se chtěli chránit? Obhájit přede mnou? A neposlouchat dál dokud byl ještě čas a dokud ho bylo dost?? I někoho dalšího nejen jednoho stále stejného jen zbytečně mnohdy nebo jen sebe, zachránit? Volal jsem k tomu. No vy jste nechtěli o tom už ani slyšet, lepili jste mi jakoby v tomto tématu ústa, zakazovali mi o tom mluvit a toto téma nenaslouchali už, přestali jste to slyšet, abyste neměli z toho deprese, že mohou mnozí do pekla. A teď? Mnozí už tam jdou a či částečně vinou? Když sem vás mnohokrát poslal slovy mnohými svými skrze kohokoliv, ale oni se kýmkoliv v jiném než mém duchu, nechali odradit, i kdyby ve vlastní církvi a nepřáteli se jim tak mnohdy a pasti stala vlastní rodina i ta rádoby Bozi... Nechodili zachraňovat, jen seděli u hostin a radovali se sami ze svého spasení, aspoň něco, ale chtěl jsem a prosil o víc, a oni dál ne a ne jít a poslouchat, ale Pane my říkali dál, ale přesto nešli, lhali mi, že mi vše vydali jak Ananias a Safira i ve chválach ovlivnění jinými, varoval jsem je před tím i před lži Bohu, no lhali mi dal, v mnohém nejen tomto, když i těm v mém Duchu a nedávali si na svá slova i přes varování hodně, pozor, neplnili ani sliby dane Bohu ani lidem mým, i kdyby ke své škodě, jak je psáno, jen na peníze své a jak si co nejvíc nahrabat pro sebe a co zadarmo ode mne dostali, zadarmo nepredat, též je to psáno jako přikázání mé a blaze tomu, kdo ho plní a raduje se z pravdy Boží i nyní, jako láska má ve vás, a využít ty moje jen na max chtěli, a tak i mne v nich a zneužít a pak odhodit, odkopnout jak psy vyzdimane, vysáte jimi, vycucane, zdeptane, i když mi ústy zpívali: Pošli mě půjdu já, pošli mě, pro tak líbivé mnohé jen melodie se mi rozhodli lhát do uší, nebo všechno ti dávám, jsem jenom Tvůj a přitom sloužili i mnohým jiným pánům nejen dvěma. F.. Styďte se a čtěte Ezechiel 33 a 34. Koho povedu k zodpovědnosti? Toho koho jsem poslal jako mnohé pošťáky poslední doby, ale oni zadržovali me zásilky i ty lode spásy záchranné jak kolem Titaniku, které jsem topicimu na pomoc a mrznoucím velmi beze mne, poslal, bali se víc jen o svůj věčný život a teď chtějí zas vit píseň s vlky a je jim to najednou jedno, že o věčnost mohou přijít a předtím kvůli své ochraně nechali všechny topící se poumirat? Jak strašné. Můj Duch měl ale i vaše těla a chtěl si Vás používat i vaše ústa, ale vy jste mu zakazovali, bránili, omezovali, lepili ústa, aby ste své duši při zachraňování jiných snad neuškodili, ale kdo si svůj život i ten věčný na úkor jiných bude chtít zachránit sobecky, a zasévat jen pro sebe, své břicho a ne Ducha a své city jen a sobectví, ten o něj může přijít, kdybych to dopustil a sklidit zánik! Tak si dejte laskavě prosím, pozor!! Na cokoliv, kohokoliv a hlavně na sebe, s kterým žijete stále. A který mi brání mnohdy vejít do mých skutků, které jsem mu předem připravil a on je ani nevidí, dál si jich nevšímá a pak budou hořce litovat, že nebyli jako semínko, co když samo sobě zemře, vezme svůj kříž a následuje mě, by vydalo pak mnohý užitek. Ale zatím ne a tolik lidi i vašich milovanych děti umírá hlady i jinak beze mne. Aspoň se za ně prosím, modlete, když už jim nechcete pomoct i skutkama, ale i tak se styďte, už si nebudu brát servítky, a klidně se mi místo ďáblu vzpirejte, ale je to tak a je to pravda a za pravdu se mnozí zlobí a nebudou ji chtít slyšet zas, ale blaze těm, kteří uslyší, miluji mne, a proto už konečně začnou poslouchat, to je můj meeting z nebe právě teď nejen pro tebe, pro mmnohe věřící, že soud Boží slovem začíná od Jeho děti nebo rádoby děti, nebo velmi už brzy, až se i oni i po tomto slovu na max a naplno obrátí a celé doopravdy ke mně a nejen naoko před lidmi věřícími, ke mně vrátí! Amen! Staň se hned teď! Nyní! Teď povídám:) i teď i teď, teď, právě teď:)). Velmi málo času zbývá, tisknete a rozdavejte me slovo, zachraňuje je pro věčnost hlavně, nejen časnost, ale i to bude odměněno, ale co je o nekonečněkrát lepší? Zachránit někomu nebo rozmnožit a předat věčný život třeba v letáčku jak semínko ukrytý nebo ten časný na chvilinku už jen? Zamyslete se nad sebou prosím a přestaňte se hnát za penězi a mononem na nic, který nikoho nespasil a věčnost jim nepředá, jen od ní odvádí a od služby mě. Amen! Predavejte, rozdavejte jako moji postaci poslední doby co jen můžete a budete mít odměny v nebi, když jiní z mých slov, když jim uvěří a to je zachrání, jejich víra a z ní láska, budou mít a získají ne časný, ale hlavně věčný život..

Uložit