Bůh jako tchán

>Bůh jako tchán>
(úryvek)

Přišlo to nečekaně, a rozhodně jsem to tehdy potřeboval. Byl jsem čerstvý novomanžel, a během intenzivních modliteb jsem cítil, že mi Bůh chce říct, že Lisa není jen moje manželka - je také Jeho dcera, a měl bych s ní podle toho jednat.

Bylo to pro mě důležité zjevení, a když jsem pak měl sám děti, uvědomil jsem si jeho váhu ještě více. Pokud chcete poznat mou dobrou tvář, chovejte se dobře k některému z mých dětí.

A naopak, pokud mě chcete opravdu rozzlobit, chovejte se k některému z nich špatně. Zkuste být na ně zlý. Když pak někdo jen zmíní vaše jméno, stoupne mi krevní tlak - opravdu nemám rád, když si někdo pohrává s mými dětmi.

Když jsem si tehdy uvědomil, že jsem ženatý s Boží dcerou (a že ženy jsou vdané za Boží syny), můj pohled na manželství se od základů změnil. To, co Bůh cítí k mé manželce - své dceři - je ještě svatější a vášnivější než to, co cítím já ke svým dcerám. Mé manželství už není jen o mně a jednom dalším člověku. Je to vztah, ve kterém hraje velkou roli ještě třetí Osoba. Uvědomil jsem si, že jedním z hlavních způsobů chvály Boha bude po zbytek mého života péče o mou ženu - Jeho dceru.

Kazatelé často mluví o tom, že Bůh je náš Otec. Je to úžasná a pravdivá myšlenka. Pokud ale chcete změnit své manželství, zkuste toto přirovnání ještě rozšířit a strávit nějaký čas přemýšlením o Bohu jako o svém tchánovi. Když se totiž oženíte s věřící ženou, opravdu jím je.

*Přemýšleli jste už někdy o svém partnerovi jako o Božím synovi / dceři? Jak tento fakt mění váš vztah (vaše chování a postoje)?

mdo koko 20.2.2022

komentáře: (29)


koko 21.2.2022

A co teprv by bylo za zlé chování k Ježíši a Jeho Duchu?? K budoucímu manželovi v nebi; Jakou nevěstu si asi vezme? Nudnou, co Ho nechválí, nebo naopak jen kritizuje, když se Jeho duch v někom směje a raduje, protože Boha poslechli a milovali Jeho Syna i Ducha a tím i Otce, tatínka, a chválili je a naslouchali Mu a On se jich dotkl a oni to nazvali posedlostí a zlým duchem a pořád se Mu neomluvili...?

karel2017 21.2.2022

Ježíš přichází pro svou nevěstu, ne pro nečistými duchy posedlé, řehtající, křepčící, štěkající lidi. Protože Ducha svatý, ten opravdový, dělá přesný opak: Dává jasnou mysl, sebekontrolu, pokoj, radost (ne ale tu tělesnou, charismatickou radost) a řád. Ten článek není dobrý - protože odvádí od Božího Slova k jakýmsi zvláštním zjevením, která ale říkají to samé, co Bible - takže jsou zbytečné. A že si ten člověk toto neuvědomil na začátku, tak je pro mě záhadou, jak se to vůbec stalo, že se oženil. Ta analogie ale není správná - protože jako ona je Boží dcera, i on je Boží syn. A ten vztah zde je trochu jiný než u lidských otců a tchánů.

koko 21.2.2022

Je to k zamyšlení dobrý, mě to oslovilo dost a píše tam, že je to oboustranný a na pomoc, abychom neubližovali Božím dětem, v bibli osloví zas Bůh jinak něčím jiným, Pan Ježíš taky mluvil v podobenstvích a on to připodobňuje k tomu světskými tchánovi, a já vždy myslela čistě jen charismatickou radost, ovoce Ducha svatého, a vděčnost za Boží lásku, kdo nezažil ten Boží dotek, nikdy asi nepochopí o co jde, spadnou do Boží náruči a užívají si, zvláštní, že teď v tv, co hraje v pozadí, ve stejnou chvíli řeklili, že zkonci dítě v náruči mámy, Bůh Ti to potvrzuje, vždy řekne aspoň dvakrát to stejné na víc místech, na čem mu moc záleží i na tom, abyste to konečně pochopili, jak reaguje jejich tělo, mysl, duše a vše je jejich věc a svoboda, a mezi nimi i Bohem, a Pan uvádí do svobody a smích nikomu neublíží a může jim zachránit i nekomu na které radost tím přenesou, život, třeba ty, co by se jinak chtěli zabít a neodpustit si nebo někomu, vtip a humor v kázání taky pomáhá i důvtip je od Boha a všechna moudrost, bez Boha, nezmuzem nic ani vymyslet dobrý užitečný, neškodný, pomáhající humor nebo jen vtípek, který rozesměje, svatý nějaký nebo jen rým, je to jen používání talentů mnohých od Boha a lidé v tom cítí lásku, nemají s tím problém přijmout lásku i v kázání nebo po modlitbě něčí za něj atd, vše z víry, víra uzdravuje a smích už sám o sobě léčí a Bůh to ví, a dává dobré dary dobrým i zlým i my máme a dopřát jim to, radovat se s radujicimi, pochopit je, uvěřit, že na nich v tu chvíli Bůh nějak, jak oni potřebují, pracuje a jak Bůh potřebuje, hledejme nejprve Boží království a spravedlnost a vše ostatní, co potřebuje kdo, jim bude přidáno a oni potřebují se zrovna smát, proradovat se tou zkouškou, kterou zažívají, že nezvítězí nad žádnou silou ani moci ani vlastním rozumem, kdyby se tomu bránili, ale jen Duchem Jeho, pokud se Mu oddají, uctí si Ho nejvíc tim, že budou na Nej citlivy, a ponoření v Něm, pokřtěni, ohněm jakoby, jak Pan si přál, aby tento křest už se vzňal, víra se raduje, ne tu zkoušku každou k radosti ďábla škodolibe, protrpět co nejvíc a jiní jim brání k jeho radosti se radovat i David před Pánem tančil, juchal, krepcil, k radosti nás všech, krom ďábla, pokud smích není jak ten jeho škodolibý i bez víry a co teprv s vírou, o štěkání nikdo nemluví, mají svobodu a to je veselý:) Že je Bůh rozvázal v tu chvíli ze svázanosti různých ďáblem a od strachu, stydlivosti atd, smělosti nahradili strach... A radostí, i Bůh si ve starém zákoně vybral ty, co vodu chlemtali jak psi a ty co snobsky ručičkami nabírali, aby chránili svou důstojnicku, ty nechtěl v živelné armádě natož v živé Duchem svatým bez něhož nemůžeme nic a co když se zrovna rodí a u toho neřvou bolesti jak žena u porodu, které je v tu chvíli taky jedno, co si kdo o ni myslí, a oni se smějí, netrpí, užívají si při tom porodu sebe do Ježíše nejvíc a nejlíp jak to jen jde a dokážou, pokud jim to snobove a pokrytci nezakazou... Nebo při porodu do svého nejšťastnějšího jaké kdy měli lepšího nového já, jen škoda že síto.neudrzi dýl i pro stupidní názory jiných si to nechají ďáblem i víru v to vzít a tak tedy dostali dokud jen tomu věřili malý zavdavecek Ducha svatého, který jim bude napořád věrný narozdíl od nich jemu a on je nikdy od té chvíle, co se narodili i z Ducha a duchem budou až do věčnosti pro ten křest, neopustí. Co vy o tom víte, kdo jste to nezažili, ďábel dává jen špatné a zle pocity plne strachu, jak to k tomu vůbec může člověk kdy přirovnávat, a komu v to víru vezme, bude si muset to štěstí takový na max užívat až v nebi, k opijeni je to jen přirovnáno, protože lidé nechápou, co se děje a zdají se jim jak opilí, jak při vylití Ducha o letnicích, nesuďte, kdo to nezažili, ať nejste souzeni .. i Pan Ježíš dal víno proměněné z vody a to může i škodit ve větší míře, přesto jim ho dal, když chtelu, co teprve když chtějí a prosí o rybu i hada dál, co uštkla jako zmije, viz přislovi, co teprv když prosí o rybu podle Boží vůle o víno prave ducha, viz slova Pana, což by Bůh nedal Ducha svatého těm, kteří Ho o to prosí?? Kdyz si to navíc nejvic ze všeho přeje, abychom chtěli a měli jen čistě Jeho Ducha a Jeho jen tak děti byli, čiste čisté jen, v Něm, v Jeho lásce a milování, bez lhaní a jiných pomlouvání, při chválení a jen na Boha hledení, už ne Ho hledání, ale když už konečně našli a najdou, uvěřit v to, a zůstávání při Něm a v Něm, v plnosti Boží.. a čím víc slov z Ducha Jeho, tím líp, jediná závislost, která neskodi v žádné míře, jen jednoho je třeba, Marie vyvolila, oč neprijde.. a neměl s tím problém a ducha svatého v jakékoliv míře v nás neškodí nikdy,🌄 ale naopak, čím víc je Ho v nás i úcty k Němu a lásky, Jeho slov po té, co tehdy i nějaký novy dar přijímali napořád, tím líp... lépe.. mlčeti zlato, pokud jak ti před zaslíbenou zemi mluví někdo pochybnosti a vidí všude a ve všem obry a démony a to proti čemu se má bojovat nebo utyct před tím strachy místo hroznů, které posbírat a ve víno Ducha to ovoce Ducha svatého vylisovat a jinym co pijí zrovna ho přát a sami se napít a dát i jiným mnohým dalším, vítězům, a ne poraženým pro nevíru, zvítězí jen ten kdo uvěří a vavřín vítěze vezme, aby proudy živého žehnajícího vína z nás tryskaly ven a přetékaly jak ze sampana atd... Bez větší lásky a pochopení a důvěry Bohu i těm sourozencům, to nepůjde.

koko 21.2.2022

Proudy živého vína z nás a ne sama vina a trest a strach, ale radost a víra a jásot a požehnání a veselí, pomazání jak olejem veselí. Amen, staň se nám všem i jiným mnohým k Boží i naši radosti, která nám bude silou, Boží radost z nás a uprostřed Boží vůle je neskonalé blaho a veget a vegetace dost i na poušti, pravý odpočinek v Pánu, pojďte ke mně všichni, kteří se s něčím namahate a starate, máte starosti a já vám dám odpočinek, me jho netizi a netlačí, je neviditelné a unesete ho mnoho, je to me slovo, kdo se narodil z Ducha, je duch a jediný jeho poklad je neviditelný opět duch a slovo v něm, které ještě před chvilu nebylo vidět a ejhle, je tu a tvoří a slovo se stalo až potom tělem, slovo samo o sobě si vystačí i bez všeho ostatního, jediný poklad zvolte, Slovo Boží z Ducha svatého, Ježíše, nevyčerpatelný poklad a zdroj, studnici živé vody jak ve vyprahlé poušti, když člověk když po ní jakoby už jdejak údolím suchých kosti kolem všech bez Ducha mého jak stromů parezu ohořelých jen, tak v spolu se mnou je ozivte a udělejte z nich zas zelené strom mnohé, silné, co opět ponesou plody, i kdyby je jak mne před tím krizovali a hlavy jim stinali, co je mrtvé a na vymření, ohořelé, oživíme, jen toliko, co jste se předtím bali, mi věřte, amen, po vodě, mém slově, po světle, v něm, choďte, je ti cestou jedinou paprskem po kterém jdi dál a dál jak nad propastí, neuhni uz ani na krok, ano na stranu, nevyboc, ať nespadnes dolů jak do vesmíru nekonečného a v něm ztracen a rozprášen a zapomenut po čase, to nechtěj, proto nevybočuje, ani necouvej zpět, ne ne, už nikdy zpět, vždy jen je mně blíž a vpřed, ten kdo umírá jak u sopky žízní velmi rychle, co by dal i v pekle za jednu kapku i obyčejné vody, natož kapku tě živé Boží, trochy lásky v Božím slově po tolika žáru a vedru, a stane se v něm pokladem nejvzácnějším, neuhasytelnym, nikdy nevysychajicim, studnici živé vody, precistene, život věčný dávající tam a v tom (kde to bez Boha a Jeho slova i nového dalšího bylo nemožné, co je u lidi nemožné a v silách těla a rozumu jeho, to u Boha za vteřinu pouhou i setinku její malou, možné je, co u lidí ani za celý dlouhý život, i kdyby se stále dokola znovu rodil a šanci dost dostal a k ničemu, bez Boha je to zcela nemožné a zbytečné, jak je i psáno: bez Boha nezmuzete nic, jste na Něm zcela závislí, tak verte, blaze tomu, kdo i dnes uvěřil i dnes byl den spasení a nového do nebeského království k radosti všech v nebi rození, amen:)))))) Radost Hospodinova z vás, buď Vám Vaší silou na cestách všech a slovo Jeho, staré i nové, světlem nohám vaším na cestách všech, amen, chráním v něm vaše spasení a moje děti poznají a dychtivě jako lan po bystre vodě očekávají můj hlas, hledaji a touží po něm, miluji ho i mne, jedno jsme, me slovo, pastvu zelenou, po které se nejen Marjánka má směje, ale každý kdo slyší přijď a napij se, je to zdarma, přijde, napije se a pije a žije a dává dál pít i jiným, aby i oni věčný život spolu s ním měli, amen, staň se. Proudy živé vody poplynou z vás, přímo vytrysknou jako gejzír v oáze plne do té ale jen doby bez mé živé vody, trápení, hadů a štíru a pokušení a bolesti i strachu plne, nebojte se, jsem tu s vámi a přemohl jsem svět a kdo přemáhá svět? Jediné ten kdo věří, že Ježíš je syn Boží, slovo napsané v mžiku za pár vteřin ve vytržení mysli bez cenzury, podle me vule, jak má být a vypadat:)))) Hladovým vy dejte jíst, Boží slovo a tak věčně žít, ovazejte jejich rány, všem zdeptaným a vodu živou pít dál jim malunkatou zatimu vírou a pochybnostmi šířením nebrante, nezakazujte pit, nenahlodavejte jejich víru jako potkan, kterého potkali by, a nedělejte z nich dál slabomyslné a malimyslne a maliverne, ale mocne a silné jim dovolte být ve víře a radosti a růst i v ní i toto ovoce nest, každé moje a já si poznám svoje ovoce, kterému v nich dávám růst i své v uvozovkách ovce:) Žalm: na pastvu zelenou vodím je atd....

marti 21.2.2022

Jsem moc starý křesťanský mrazák. Jo a tak bych chtěla napsat, že většina křesťanů po vzoru svých duchovním vůdců kopíruje chyby výkladu Bible. Konkrétně například stačí zapomenout jedíné nenápadné slovo, které biblické poselství v kontextu Bible zmiňuje a je to úplně jiná věrouka. Speciálně u dobrosrdečnosti vůči kdoví komu. Máme pomáhat potřebným mezi námi v první řadě. Ale církev to dokáže tak zle formovat, že právě tyhle úplně zapotřebné vybocuje za nepřinášejí velikých obětí sboru. Na druhou stranu si hojí svědomí pomáhá il svévolným výběrem vybraným lidem, kteří žijí z biblického úhlu v temnotách hříchů a živelná pohroma mohla být božím trestem za zlo, které páchají.
Církev zná pojmy jako Bůh se pyšným rodící, ale okorným
dává milost.

marti 22.2.2022

No to zase je šotků a odskočilo to😭 ani to nebudu opravovat, jen doplním, že dělání dobrých skutků jako milodary a jiné pomoci lidi také vede někdy k pýše a ani se na to nedá dívat, jakým způsobem to povýšeně dělají.
Koko, ty ciceronské duchovní přednášky a spisy asi nikomu nepomohou. Je tady na to málo příjemců dlouhých sdělení, i kdybys to myslela dobře. Leda že by to sloužilo aspoň tobě, jazyková umělkyně jako slohové cvičení nebo písemná zkouška z toho, o čem jsi přemýšlela. 🦉🕊️🗽💐🐬🎓 No převážně názor, že poslušnost a podřízenosti ženy vůči muži požaduje Bible. Já bych se nedoprošovala, ať mne manžel miluje. Je to znakem úpadku církve, když ani v křesťanských rodinách nechápou základy vztahů. Kdyby tam byla skutečná láska, bylo by křesťanství pro nekřesťany přitažlivé. Ale někteří to hrozí tak s tím patriarchátem, že považují manželky za děvečky pro všecko. Církev bez lásky není církví Kristovou.

marti 22.2.2022

A také přirovnání Bůh tatínek není dokonalé. Ne každý má dobré rodiče. 😷Ale chápu, jak se to myslí, že někteří tátové si svoje děti chrání a pomáhají jim.
Na druhou stranu k tématu. Jak mohu brát vážně církve, kde se muži k manželskám chovají jako despoziční tyrani a opírají se za tím účelem o Bibli. Příliš mnoho lidí Bibli účelově zneužívá k manipulaci jinými lidmi, včetně církví. Jsem obeznámená s řadou denominací. Biblická Ježíšova pravidla dovedou s výmluvami obejít, prosazují si svou. Máme být jako náš Pán a hereuréka, On je v prvé řadě svatý a spravedlivý. A my tu spravedlnost kvůli vůdcům v církvi jsme nuceni ignorovat a být dobrými k zlému, tolerovat rostoucí zlo atp.
Nepotřebujeme psychologické rozbory, jak a proč se má muž k manželce chovat. Ježíš a apoštolé to vysvětlili jasně a jednoznačně. Kromě CIZOLOŽSTVí z manželčiny strany není nic, zač by ji mohl opustit, protože se měli stát před Bohem jedním, tedy jednotní a aby se některé ženy nepovyšovaly tedy mají být všecky podřízené, čímž se nerozumí zotročené. Rovná pomoc není podřazená pomoc, jednota není v tom, že muži k své prosperitě nebo pohodlí využijí manželky, coby nejlacinější služby nebo otrokyně. Jenže právě tohle mnozí svévolní rádoby křesťané mají snahu praktikovat a rozvod může vést k vyobcování že sboru. Tohle připomíná růst koukolu s pšenicí podle Ježíšova podobenství. Jenže za socialismu malé sbory byly postupem času PŘÍBUZENSky hodně propojené a ten protekcionismus já na bráchu, brácha na mě, vyvrcholil velkými křivkami, stručně řečeno. To jsem mírný kritik na to, co o tom vím.

koko 23.2.2022

Naplňujme se Duchem svatým, bez něho nemůžeme nic a byli bychom tmou jako celý zbytek světa, jediný kdo svět tak trochu drží ještě, aby se tu dalo aspoň ještě nějak žít někde, je duch svatý, který nás chrání, až bude církev prava v jednotě a harmonii v duchu jeho jednomyslná vzata do nebe, zformována v Krista, pak začne peklo na zemi.. proto se jim, nejvzácnějším pokladem a perlou v poli našeho srdce úrodného nalezenou, naplňujme neustále, výměnme za ní vše, je to On ta perla, zamilujme si Ho a Jeho slova a manželství, v kterých není na vrcholu trojúhelníku, a neřídí oba dva On sam, se rozpadají, musí být oba na Něj napojení, jinak nemůžou být v jednotě a dnes duch svatý polovinu zjevuje ženě, polovinu muži, a mají se doplňovat, ne jeden druhému vládnout, vládnout jim má Bůh... On hlava a ne Petr, jen Duch svatý.. Bez něho nemůžeme nic. Amen. Mne to pomáhá a dává věčný život, udržuje ve mně, na Jeho památku a oslavu to činím a Jeho svatý Duch, z lásky... Rozsévač taky rozseval a neptá se zda do úrodné zeme jen, kdyby někde spadlo něco na kámen, dřív se neselo jen jak dnes do řádků, kde je jistota, že se urodí, pokud zaprsi a slunce ještě pak zasvítí a nepřijde treba povodeň, co slovo zaseté vyplaví, a nevím kam které slovo vítr odvane a kde se pak nakonec urodí a vydá užitek, můj úkol je rozsévat a neptat se, dělat každý musí svůj určený mu úkol, který mu dělá radost a s láskou si to užít ještě navíc, a pořádně to dělat, neodbyt svou práci jedním řádkem jen, já jich mám mnoho a mnoho proto sklidíme i odmen pak v nebi, Bohu jde nejvíc o náš charakter, a máme talenty daně nám i seminka jeho vyuzivat, aby dala věčný život, nebo aspoň v malém být věrný, neboj se malé stadce, neboť se Bohu zalibilo dát vám nebeské království, s vírou, že se to někoho dotkne, nemůžu jinak, jsem prostě už taková, zformována do této podoby a nikdy nechci z ní už zpět.. za nic jiné ten poklad nevymenim ani za minulost jakoukoliv jak Lotova žena rádoby,, Boží slovo i dnes a stále ve mně je pro mě to nejvíc... A jsme sůl země a ne solný sloup na jednom místě.. nebo řádků, nestojime, pohybujeme se i naše myšlenky neustále v proudu Ducha svatého, aby se církev budovala a formovala do nevěsty Kristovy, hodně nebe a Jeho věčne nekonečné lásky a žehnající náruče i péče atd.❤️💌🌝☀️🌈🐳✍️🔥🍞🐁🐎🤗😁🚰🌅

koko 23.2.2022

..nestojime na jedné větě nebo verši ani z jedné cihly pouhé nepostaví se celý dům a z jedné tašky střecha, pohybujeme se i naše myšlenky neustále v proudu Ducha svatého, aby se církev budovala a formovala do nevěsty Kristovy, hodně nebe a Jeho věčne nekonečné lásky a žehnající náruče i péče atd.❤️💌🌝☀️🌈🐳✍️🔥🍞🐁🐎🤗😁🚰🌅jako puzzliky a kamínky v mozajce, až bude obraz celý a my všichni v jednotě do Krista zformování všichni, poletíme domů, ejmen, ejmen ❤️

koko 23.2.2022

krásné, škoda že to tamní zdejší osazenstvo nijak neocení ;.)
--
S pozdravem, Mgr. Miroslav Veselý,

koko 23.2.2022

Pěkné, pracovala jsem v Betléme taky a v zařízeních, kde jsme byli z různých církví a někteří zapálení katolíci mi hodně dali, např. verš s obrázkem růže, 🌹 kde bylo slovo, netrap se, že má růže trny, ale raduj se, že nádherně voní, radujme se z maličkostí, v malém věrní buďte a s radujicimi se radujme a radost a víru, která se raduje a užívá si, jim, nikomu neberme, vždyť je zázrak veliký a nádherný, když se někdo na zemi raduje, a už vůbec je za to neodsuzujte a nesuďte, kdyby to nešlo jinak, ale naštěstí jde, budu radši věřit všemu a tak i pravdě mnohé mezi tím, než ničemu, na každém sprochu pravdy trochu a láska věří a má naději, má vše i pravdu, láska sama si tvoří vlastní pravidla a hranice pravdy, co už je lež a co ještě pořád čistá jen láska a pravda, která osvobozuje, jiná co svazuje a tarmucuje,vředy pravda bez lásky v ní od ďábla mnohdy, mne nezajímá, co trhá a láme křídla, brzdí jen a uzemnuje, bere víc na duhového koně okřídleného a chce ho zkrotit i toho krásného 🦄 jednorožce, aby nevyčníval z řady, nebyl v ničem výstřední natož v létání a zázraku i v radosti všem přinášení, z řady, aby byl stejný jako ostatní a jen na práci a dřinu a táhnutí jha s nevěřícími a nevznasejicimi se až do nebe, čistému vše čisté a nic není náhoda a Bůh vždy tvoří slovem, blaze tomu, kdo věří vše Jemu a těm, které nám posílá všechny do cesty, děkuji za vas a za každý milý příspěvek z Ducha vzletu, Ducha lásky a v ní jen vždy tak pravdy, která nadnáší, rozradostnuje a ne uzemnuje, která věří a raduje se z pravdy. Bůh Vám všem žehnej a pokojem a ovocem Ducha vším kéž i naplňuje, obdaruje vás i jiné skrze vás, stvoří to ve vás svým slovem lásky, potěšujícím, kdo ho nenese, může být vytat, jako z textu vyjmut a vyhozen, ze země i slov živých, proto za něj prosme, každé jedno zvlášť jmenujme a zkontrolujme zda a kolik jsme ho dnes nesli a které ne nebo malo ještě, o to prosme Pana o odpuštění a doplnění každého toho ovoce na každý den pro sebe i jiné, je to láska, radost, pokoj, dobrota, čistota, věrnost, tichost, sebeovládání, trpělivost, laskavost, mírnost, vlídnost, krotkost, střídmost, odvaha, smělost atd. Kontrolujme se a ovladejme a s Boží pomocí očišťujme a milujme se navzájem a nenechme se nikým a ničím k opaku nikdy vytočit, vždyť láska se nenechá vydráždit, nepočítá křivdy, nejedna nečestné, nemá radost ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy atd. 1.kor.13, ejmen, ejmen❤️🌹🦄🤗😁🐎🌅🐁🍞🔥✍️🐳🚰🌄🌈☀️🌝💌💓⛅🌊🐬

koko 23.2.2022

Delfín v akváriu, voda živá, co ve mně zůstává a kolem je spousta andělů, děkuji Anetce a všem kdo tvoří dál, co Bůh tím stvoří něco nového a krásného a živého v někom, ejmen. Až vyroste strom..

oliv 24.2.2022

Teda Andrejko to je moc pěkný a poučný zakladní článek děkuji ti:-)Mělo by to tak v manželství opravdu být takto nastaveno:-)

danka_usata 24.2.2022

Tyjo, koko je jak porouchaný džůboks.😂😂😂

josef79 24.2.2022

No a svět je cirkus, kterej krachuje:)

oliv 24.2.2022

Danka už přece čeká konec každým dnem😉💐🌋

oliv 24.2.2022

Hurá do nebe😇😇😇

koko 24.2.2022

Olinko, děkuji, však ty půjdeš do nebe, mnozí čekali zbytečně, Pan ti moc žehnej a ochraňuj tě od všech vlků zde převlečených za ovce, nemusíme tu už s nimi být, každý kdo sloužil démonům a neodvrátil se od nich a celým srdcem k Panu nepřiblížil, byl by použit ďáblem proti nám, kdyby nás neochranila a nevzal už do nebe, že ďábel proti nám čím dál víc zuří a sopti a utoci, válka začala celosvětová, a přidali se ke kozlům a ke kotlům, my jsme na straně ovci, Bůh už to rozdělil a určil kdo je kdo, varoval je mnohokrát a nic, jen k horšímu se mění, poznáš je po ovoci, papa miláčku Boží, Bůh tě moc miluje, co jsi pro mne kdy udělala a čím mě i jiné svaté potěšila, to jsi Panu Ježíši dala, miluje Tě velmi moc i jiné tady, sejdeme se v nebi, papa, drž se❤️, posílám ti pusinku a obejmutí:)🤗zustavej v Boží nádherné potěšující lásce a náruči, Bůh se nikdy neplete. A pozná si ty své i my ty Jeho poznáme☀️🍞🔥✍️ Pokoj Tobě.

oliv 25.2.2022

Pokoj Tobě Andrejko moc ti děkuji za tvá vřalá slova a Bůh tě provázej na tvých cestách...:-)

danka_usata 25.2.2022

Přísloví 17:27 & 15:12...

marti 26.2.2022

Od chvíle, co jsem si pořídila Facebook, abych byla s křesťany aspoň přes internet, nic jiného není vidět, než že čekáme boží soudy a Spasitel s 2.příchodem je už ve dveřích. No a ano, čekejte, nikdo neví dne ani hodiny a svět uzrál na boží soudy, tak to tady na světě je dost těžké. Vesmírek je teď Koko?

josef79 26.2.2022

Kokot je:)

josef79 26.2.2022

Říkal jsem Vám přece, že to začalo uprchlíkama v další etapě to pokračovalo koronou no a že to později přejde k válce. A už je to tady, pomalu nám začíná další dějství. Nebo, jak nenápadně lidem zavádí digitální identitu ke zmenšení jejich svobody! Pokud se poprvé přihlásíte k bankovní identitě, nebo e-občance, automaticky Vám vygenerují datovou schránku a nezajímá je jestli jí budete navštěvovat! Budou to brát, jako že ano, ikdyž jí odmítnete. Sloužit bude hlavně k zotročení lidí! A ano falešní mesiáši začnou vylézat z děr!!! Nejlépe toto všechno vystihuje videoklip od zakázaného ovoce-genocida!

oliv 27.2.2022

Pepíku je to tak armagedon už rozevírá svou náruč....apokalypsa se blíží.....

danka_usata 27.2.2022

Já si datovou schránku pořídila, vyřídila jsem s tím korespondenci s úřady, aniž bych musela cestovat. E- obcanku nemám ani elektronický podpis. Ale ten čip v op si nemusíš aktivovat, alespoň tak jsem to pochopila. Ulehčí to státní správě komunikaci a je přehled...to máš pravdu. Znamení šelmy znamená, že bez toho nebudeš moci nakupovat ani prodávat. 🤔

josef79 27.2.2022

Nezaměstnaní viz. Marti se tedy cestování nevyhnou! Sociální zpráva a ÚP bude datovku využívat v uvozovkách k plnění individuálních plánů nezaměstnaných. tzn. dostane befel doporučenku do datovky-nepřečte si a alou štandopéde ven z evidence na ulici! Ano státní zprávě to ulehčí od lidského plevele za kterou tu sociální oblast lidí mají a ještě si odplivnou!
No já naštěstí z toho nemám NIC! 25 let bez očkování, občanku zcela bez čipu, bankovní identitu ani ve snu nemám a s datovkou mi můžou tak leda políbit, víte co:) Takže kdyby něco, tak nic..
Nakupuji a žiji bez toho všeho bez problémů.

danka_usata 27.2.2022

Jo, ale chodí upozornění na mejl, že máš datovou zprávu. Pokud by třeba byla hospitalizovaná, uvede to jako důvod, proč se neseznámila s obsahem bez své viny. :-)

danka_usata 27.2.2022

Já to asi nemám říkat, ale když jsem byla jednou na ÚP, tak mě paní řekla, že se mnou datovkou komunikovat nebude, páč je s tím drbacka...a to bych řekla, že bez řečí by měla primárně komunikovat takto. Myslím si, že systém je v Česku fungující a ok, akorát někdy je to s podivem, co se děje. Jinak na ÚP se ke mě chovali jak k dobytkovi, já se těm lidem nedivím, že nemají zájem tuto instituci navštěvovat. ..

marti 27.2.2022

Já se k situaci v Česku nebudu vyjadřovat, aby nebyla záminka mne zavřít za moje hodnocení do vězení. Datovou schránku naštěstí aktivovanou nemám. Nedostanete-li se na internet, jste tiím pádem také časem ve vězení. Zato zločinci jsou zcela nekontrolovaní a užívají loupeží a plánují v naprosté pohodičce další genocidní lovy na cizí majetek.
Děkuji ale za informace, budu se o to víc snažit najít si nějaký výdělek v dosahu bydliště. Už více jak před 10 lety naše listiny na ÚP označovali samolepkami s čárkovými kódy, že nejsme už lidé, ale zdroje pracovní síly, tak nás doslovně označováli v těch papírech.
K tomu zotročení nám vyučující psycholožka na kurzu od ÚP doslova vysvětlovala, že v tomto novodobém otrokářství je nározdíl od toho starověkého lidí jako much. Oni se s otrokářskou elitou dávno netají a snaží se nám vnutit názor, že jakýkoliv odpor z naší strany bude tvrdě potlačen. Mladí v autobuse naříkají, že se cítí jako otroci. Měla jsem dvanáctky a 2 dny volna, ale byla jsem tak stahaná z práce, že mi to volno ani moc nestačilo. Každý zaměstnavatel dělníky vysává na doraz a často ty nekvalifikované vyměňují. A vlastně tak často, že ještě je relativně dost nabídek práce. Kdyby nám ji nekradli cizí státní příslušníci, mohli by ÚP zavřít, zůstali by tam totiž úředníci bez práce. Jenže tohle je česká politika, zrujnovat české otroky a lidi, aby se nedožili ani 10 až 15 roků odložených odchodů důchodu.

danka_usata 28.2.2022

Držím palce, ať to vyjde.

Uložit