Pokorte se před Pánem, pyšným se Bůh protiví, pokorným dává milost

pýcha předchází ten nejhorší až do pekla pád

Koko 6.2.2022

komentáře: (47)

Koko 6.2.2022

nechtěj se zalíbit nikomu. chtej pomahat a zachranovat doopravdy a ne uz jen naoko. bez ducha svateho ty i cela litera jen zabijite i sebe. nech ho v sobe doopravdy žit. sve stare zle a pomlouvacne ja pohřbít ve krtu vody i duchem svatým. není jine cesty pro vás než se znovu narodit. stare ja pohřbít a nechat v sobe a za sebe žit ježíše dokud vás všemu nevyuci jak žit a psát a co. lépe mlčet a naslouchat jemu. jak prava nevěsta. abyste jen jeho tělo ohnivými šipy z pekla dal nenapadali. ale podporovali a jine podpírali i život za ne jako pan ochotni z lásky byli položit. jak psal pavel když se mu tak též stalo že nezije už on ale bůh v nem. musíte se s nim vyměnit. není pro vás dva za rouhání se duchu svatém jine cesty. amen.
koko ponořit celý do vody zive ducha a ne to u jiných kritizovat co jedine jim dáva a udržuje v nich věcný život a démonem a posedlosti to už po te co budete osvícení boží pravou pravdou nenazyvat. nekritizovat je za pravdy. to svate co dáva život jen. mrtva voda nejdřív a pak hned živa. no sami to nezmůžete. musí vam pomoct jiný jinak zůstanete jen dál mrtvý pokud se pod pravdu boží nepokořite i jeho pomocníky mu v tom a to všechny nejlépe. on si též ty sve vlastni pozná...
dokud neodoláte pokuseni a svodu dabla pokračovat ve sve stare na nic cestě i živote. ale podle bible víte že o vás plati to ze ani v čase budoucím ani v přítomném vam nebude odpuštěno. snad leda by se vaše stare ja vyměnili s ježíšem panem a úplne umřeli i při krtu ve vodě novém i v duchu svatém se všemi starými hloupými tvrdohlavými názory ktere musíte pohřbít úplne a navždy a z pekla už sve stare ja a hříchy nikdy nevylovit a neohlížet se jak lotovat žena po minulosti a to vam a všem kolem vás a hlavne panu moc přeji. vy dva se musíte znovu narodit. není uz jine řesení. proste není jine cesty pro vás do nebe. nezijte už vy. ale bůh ve vás.. i v nás ostatních. amen. bez ducha svateho necinme nic i nepišme a neříkejme. jen bychom vše bohu i sobe i jnym kazili a život jim ničili i ten nový znovuzrozeny pak dokola. všichni činme pokání za to podobne pokud jsme se bohem neplnili a stali mu někdy v cestě ..
karel2017: 🏹🏹————————-🎯🪦- toto poslal karel a démon v něm, který zabíjí jen, krade nám všem pravou víru, znechucuje všem bibli i dana tím nucením furt jí číst a ne hlavně poslouchat, což oni nedělají a napadaji všechny, kdo ji poslouchají už, opět napadají i ty, kterým bůh zjevil ta tajemství různá nebe pro církev jako dar a on po každém božím daru i člověku v pánu, který ho poslouchá a předává co má, jen šlape, je zázrak když ten člověk to šíří, že bohu slouží, i když ho podobní ďábla služebníci převlečení za boží jen od služby bohu a dál věřit odrazují, ježíš řekne, jděte ode mne ne za to že jste nečetli bibli, ale že jste mne - jeho neposlouchali..
ti v pekle se tak souží a trpí a prosí, aby na zem byl třeba někdo kdo vstane z mrtvých poslán varovat aspoň jeho děti a bylo mu odpovězeno, že pokud neposlouchají proroky atd. ty co už mu poslání na pomoc jsou, neposlechnou ani kdyby někdo vstal z mrtvých..
seminko též vydá užitek pokud předtím zemře, tedy nezijte už vy, ale pan ve vás, kdo si bude chtít svůj život zachovat, přijde o něj a nikoho k bohu do nebe po svým světským ani přivést nedokáže, to co vy v těle jen a duši své nebo zlem duchu nedokážete za celý život, to dokáže duch svatý, když mu to dovolíte a vymenite se s ním,nza pouhou vteřinu i všechny získat, kdyby chtěl, ale on si vyvolil koho opravdu chce... kdo má jít do zatracení, půjde, protože nikoho neposlechl z těch proroků a pronásledoval je a nikdy se neobrátil i saul musel být nejdřív oslepen jako vy, aby potom prohlédl, ale on to stihl včas a všechny k panu pak přivedl nás, vy to nejspíš nestihneme dokud sami neuvidíte čemu jak tomáš do té doby neuvěřili, např až jeho děti vezme do povětří, dva budou na loži nebo na poli, jeden vzat, druhý zanechán.. vytržení je biblické, lháři a nebe si neučinil ty, tak nevíš jaké to tam je, ani si tam nebyl, nejsi ho ani dál hoden!!!!;

karel2017 6.2.2022

Jeremiáš 14:14–15 (čsp): hospodin mi řekl: klam prorokují proroci v mém jménu. neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim nic, nemluvil jsem k nim. prorokují vám klamné vidění, věštbu, nicotnost a podvod svého srdce. 15 proto takto praví hospodin o prorocích, kteří prorokují v mém jménu, ačkoliv jsem je neposlal, a kteří říkají, že v této zemi meč ani hlad nebude: mečem a hladem zahynou tito proroci.

karel2017 6.2.2022

Gal. 1:8–9 (ČSP): Ale i kdybychom [vám] my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet! 9 Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet!

Danka_usata 6.2.2022

Já zažila osvícení od ďábla a pak osvícení od Boha. Osvícení od ďábla překrucuje, je pro mohost cest a veselé se škubáním a nalezením vnitřní pravdy v nás. S tím se vazaly praktiky na různá čištění, atp, hledání symboliky a hloubky ve vsem. Osvícení od Boha je vnitřní a klidné, je to pomalé, čteš u toho Bibli. Narozdíl od prvního osvícení už neziznis.i radost od Boha je spíš vnitřní.

Danka_usata 6.2.2022

Osvícení od ďábla vedlo k poznání, že nás něco přesahuje, že jsme nicotni a k falešné tělesné pokoře/ vděku za život. Osvícení od Boha předcházelo pokoření se před ním a přiznání své nicotnosti a postupné pokoře pravé, tak jak to chce on.

Koko 7.2.2022

Nenarodí-li se kdo z vody a ducha, nemůže vejit do Království nebeského, co se narodilo z Ducha je duch, slova, která jsem k vám mluvil jsou duch a život, jako při památce večeře Páně, Voda živá, krev za vás prolitá, prijimejte ji stále, jinak nebudete dál mit života v sobě, slovo Boží, syn, kdo má syna, má život, jeho ovce slyší jeho slovo, kdo ho slyší, ten má život věčný, zákon vepsany v srdci, krev živou, prijimejte ji stále, mne do sebe, to slovo nove, které neruší to staré, ale naplňuje a vysvětluje, krev a život, voda Ducha, ponořit se do ní cele, zemřít starému já a egu, nechat v sobě žít mne, nežiji už já, ale Bůh ve mně, ať můžete též říct, jako já činil skutky Otce, kdo viděl mne, viděl Otce, ani mně nevěřili, budete mít pronásledování take od vlaznych křesťanů žijících v omylu, nedivte se, řekl jsem vám to předem a máte ho, ani pomlouvac do nebe nevejde, kdo to svaté nazývá špínou, musíte se všichni znovu narodit, do mne, do Ducha aneb Syna porodit, obléct atd. Co ještě na tom nechápete, vysvětluje to tu moje oko polopate, kdo se jí dotýká zle, když je ve mně, dotyka se zřítelnice mého oka a setká se z zuřivosti medvěda... kdo ví, jako vy, co je dobré činit, a nečiní, má dál hřích a v hříchu a ne duchu, dál zůstává, kdo máš uši k slyšení a mozek k přemýšlení, slyš, nebude mít nikdo, komu bylo i zde mnoho dáno mých slov a rad a vedení, výmluvu, komu se hodně dává, hodne se očekává a slyšení následuje víra a víra je ze slyšení. Nezadržujte me zásilky, nezdržujte se tady od díla pro mne a vysvobozovani těch pravých, neztracejte drahocenný čas poslední, co zbývá s nepravými a falešnými, co jiné falešnými nazývají a dál vedou slepý slepé do jámy. Amen. Vám ostatním žehnám velice a radujte se, kdo poznáte, že vás se to týká, že vaše jména jsou zapsaná v nebesích. Nic není ztraceno. Amen. Uvěřil jsi a proto jsi!!!:)) Kdo neuvěřil tak prostě jako dítě, jistě nevejde, kdo neměl lásku, která věří, bez ní dál není, je nic a nicota ho pohlti jak v nekonečném příběhu a jinych podobenstvích..

karel2017 7.2.2022

Koko: Bůh skrze tebe nemluví - pěkně si splácala pár veršů Bible, samozřejmě v 1. osobě, abychom ti naletěli, že ty přinášíš nějaké nové slovo a do toho jsi zahrnula, co se ti nelíbilo - takže my jsme ti vlažní křesťané, že? Zajímavé jak ten tvůj bůh s malým b mluví stejně jako ty, má myšlenky jako ty, špatný slovosled jako ty.

Danka_usata 7.2.2022

🌈🌈🦋🌈🌈🧚‍♂️💫💫🧚‍♂️💫🌈🐎🦄🐎🦄🌈🌈🌈

Koko 8.2.2022

Karle, zalez už zpátky do pekla, odkud si vyšel, slovosled je tam úplně jiný, Pan připomínal zkratkovitě úplně jinak to hlavní, ty jsi zbabělec věřit, přiznal ses, že k tobě Bůh nemluví a bereš tu víru i jiným, jsi opak věřícího, jsi strašící, ne víru, ale strach opak víry všem dávající, Bůh tě nenávidí i to je v bibli, jednoho miloval, jiného nenáviděl, najdi si to, jsi ďábel sám, proto tě nenávidí, chceš své prokletí a odsouzení hodit na katolíky a jiný všechny, jsi ten nejsamolibejsi druh antikrista s kterým jsem se setkala, egocentrický sobec , co chce, aby se jiní jen jeho pravdě a ne Bozi, ale jen z lidského rozumu na kterým staví a povyšuje nad ten Boží, klaněli, tvému rádoby centrálnímu mozku lidstva s číslem člověka pouhého jen s číslem 666, ale my se ti klanět tvému kopírování a překrucování a paposkovani a kradení bible, když se snažíš mluvit jako beránek, nebudem, znak antikrista též, zloději a zbabělce, strašáku a ostudo všeho stvoření, Lucifere hrající se na světlo, ať už jiní o tobě prohlédnou, co jsi zač a vůbec s tebou nikdo od teď nekomunikuje, s ďáblem z pekla, když ty citujes Pana bibli je to asi v pořádku, že tvůj záměr je jí překroutit a hrát se na chytryho, nás byl Pana oslavit, a ta Bible je jeho i to slovo, On si to citovat a připomínat nám může, ty jen napodobujes, karikaturo člověka, chápu žes nechodil do školy, tak nemůžeš pochopit dlouhá souvětí s na hlavu mozkem, když ses při pádu z nebe bouchnul, klidně ti udělám rozbor vet, já do školy chodila, nejsem jak ty převlečený monstrum za člověka.

Danka_usata 9.2.2022

Vypij svůj vlastní jed, koko-jumbo.🌈🦄💫🌈🦄💫🍭🍭🍭

oliv 9.2.2022

Andrejko nerozčiluj se Karel je nanapravitelnej kacíř....ve středověku by skončil na hranici:-))

zalesak 9.2.2022

LÁSKA aneb KRISTUS PÁN spojuje nás, náboženství rozděluje ! Tak ke KOMU se přidáte raději - buď ON anebo baál (modlářská učení), není jiné volby ❣️👣🗝️

Josef79 9.2.2022

I s krucifixem v ruce by jste se tady navzájem povraždili..
Andrejko Olinka je cukr a Danka bič, hodnej polda a zlej polda.. Doufám, že tady někomu neskáčeš na špek:)

oliv 9.2.2022

Pepo ale tfuj,co si to tu o nás milejch křestanech myslíš ošklivého?:-))Ovšem kdyby bylo třeba benzínu či zápalek hlásím že mám připraveno oboje:-)ú))

Danka_usata 9.2.2022

Jj, předtím jsem byla zlá a hodná pirinka, ale ti lidi šíleli hrůzou, že mám záchvat bláznovství, tak jsem to delegovala na Kelišovou. 🦄🌈🦄🌈🦄💫🐎🧚‍♂️🦋🌈🦄💫🍻🐎🍭🍭🍭

Danka_usata 9.2.2022

Kelišová, nemluv tak o Kájovi, 🥒🥒🥒.

oliv 9.2.2022

Pokud se přestane Karel navážet do katolíků a jejich víry přestane být Danko kacířem....to je jasné:-))

oliv 9.2.2022

Ale on je nenapravitelný kacíř a nic mu není svaté:-(

oliv 9.2.2022

Kelišová je hodná a laskavá od přírody Danko:-))

Danka_usata 9.2.2022

Určitě.

oliv 9.2.2022

:-)))

Danka_usata 9.2.2022

🥒🥒🥒

Oliv 9.2.2022

😘😘😘

karel2017 9.2.2022

Koko - z huby ti teče síra, jsi jen čarodejnice, co proklíná. Ale tvé slovo má na mě 0 efekt. I když se snažíš proklínat, jak chceš, čarodejnice, je to naprosto bez moci a efektu, stejně jako tvé slyšení Boha - kterého neslyšíš, protože On nemluví s čarodejnicema. A oliv, ano, byl bych ve středověku upálen, ale já se člověka nebojím. To ty by jsi se měla bát - protože jsi stále ve svých hříších, bez Boha, ve světě.

Oliv 9.2.2022

No a vidíš já mám zase strach o tebe že bloudis v temnotách bez Boha pravého Boha v nevědomosti hříchu 😉a budeš tedy zatracen jako neznaboh a kacíř

karel2017 9.2.2022

Rozdíl je ale v tom, že já se držím Božího Slova a nezakládám své názory / myšlenky na nějakých tradicích nebo zkušenostech nebo pocitech. Zatímco ty ani Bibli nečteš a odevzdala si svou vůli do rukou jiných lidí. Jsi na mě naštvaná, protože ti tu říkám, že tvá víra není v pořádku. Že je falešná – a tak ti to vadí. Já to neříkám ale jen tak - stojím na Božím slově. V diskuzi nejste schopni obstát, aby jste obhájili svou víru - protože nestojí na Božím slově, ale na autoritě církve, která smíchala myšlenky Bible s různými dalšími pohanskými vlivy. Ani vaši předkové neuměli vyvrátit Husa nebo Luthera. Jediné, na co se zmohli, bylo upálení a pokus o vraždu. Nakonec takhle bylo zabito spoustu křesťanů, kteří jiným říkali, že věří falešným věcem. Štěpán takhle mluvil k židům - které Ježíš ve Zjevení označuje za synagogu satanovu, a byl ukamenován - říkal jim, že věří falešným a stavěl na Písmu. Stejně tak učedníci stavěli na Písmu - což např. koko nedělá, ta si tu hraje na prorokyni, ale je zjevné, že není v pořádku a z extrémního sluníčkaření se umí proměnit v proklínající čarodejnici velmi rychle. Také nestaví na Písmu. Před příchodem antikrista musí přijít velké odpadnutí, mnoho falešného učení. Česko je speciálně temná země znásilněná komunismem a katolicismem. Je tady strašně těžké najít zdravý sbor a třeba hlubší učení. Ale pokud by měla má činnost vytáhnout jednoho katolíka z ohně nebo charismatika z bludů, budu to dělat do posledního vypětí sil.

karel2017 9.2.2022

Otevři si Bibli a začni číst - třeba list Římanům.

Josef79 9.2.2022

https://www.youtube.com/watch?v=5p2Phy0OBVI

Oliv 9.2.2022

Kájo já si zase myslím o tobě že jsi odpadlík od pravé víry katolické jediné správné církve co vede k Bohu a ke spáse.... ničím mě nedokážeš přesvědčit o opaku.ja chci aby mi s pochopením slov v Bibli pomáhali duchovní rádci v podobě katolických kněží dle mě je to v naprostém pořádku tak.nechci být jaký ty protestant co si Bibli vykládá po svém a nejspíš nesprávně....kdo ti zaručí že tvůj výklad Písma Svatého je správný že tvé kroky stále ještě nevede ďábel a že tě netáhne na scestí a tvým prostřednictvím nechce uvrhnout do zatracení i další duše!!!!!Hus pokud vím byl katolický kněz co jen kázal proti zlořádům v církvi jako jsou odpustky a tak ale teologický se s katolickou církví jerozchazel.cetl jsi co psal Štěpán že na hranici zpíval Mariánské písně... Pannu Marii měl tedy v úctě stejně jako ji mám já a miliony katolíků na této zemí naše cesta je ta správná a já si ji vybrala a chci po ní jít do nebe ke svému spasiteli Ježíši Kristu a svému nebeskemu otci Bohu 😇a nenechám se od ní odradit tebou ani jiným odpadlíkem od pravé víry chápeš ne!!!!odstup satane.....

karel2017 9.2.2022

Postoj: “Nic mě nepřesvědčí o opaku” není postoj víry, která je založená na pravdě, ale fanatické krédo. Je to jako, když někdo zavře oči a zacpe si uši rukama a volá hlasitě: “Lálálálá”. Řekla jsi věci, které se opakují v katolických kruzích jako např. že si Bibli vykládám / e po svém. Jak ale víš, že to nejsi ty, kdo si jí vykládá po svém. Myslíš, že když ti kněz něco řekne o Bibli, že to je najednou něco jiného než když ti to řekne někdo jiný? Nebo když je to zapsané v katechismus, tak to nemůže být výklad po svém? Jak víš, že to, co píšu teď není tvůj výklad po svém? Ježíš mluvil k učedníkům a říkal: Co tam čteš (Luk. 10:26) - protože rozuměl, že Bible je v jistém slova smyslu text jako každý jiný, i když pro skutečné duchovní poznání je potřeba výklad Ducha svatého. “Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha[ Božího], neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.” (1 Korintským. 2:14). A v novém zákoně, v Nové smlouvě, má platiti toto: “ Hebrews 8:10–12 (ČSP): Protože toto je smlouva, kterou uzavřu s domem Izraele po oněch dnech, praví Pán: Dám jim své zákony do mysli a napíši jim je na srdce; a budu jim Bohem a oni mi budou lidem. 11 A nikdo už nebude učit svého spoluobčana a nikdo svého bratra slovy: ,Poznej Pána‘, neboť mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího z nich, 12 protože se slituji nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy [a jejich nezákonnosti] již nikdy nevzpomenu.“” (Žid. 8:10-12). A také apoštol Jan napsal: “ Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame; jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm.” (1 Janův 2:27). Ty zrovna tak - jako každý si můžeš Bibli spolu s kněžími vykládat po svém - což také děláte, protože existují pravidla výkladu a hermeneutika, a vy do Bible vkládáte věci, které tam nejsou - protože máte dva standardy: Písmo a tradici. Jinak odpustky existují dodnes. Podívej se do svého katechismu (např. paragraf 1471). Jan Hus se možná k Marii modlil, žil také v době temna, kdy teprve viděl některé problémy. Ani reformátoři nebyli bez chyby - ale církev se reformovala a stále reformuje. Jestli se modlil k Marii, hřešil, ale jestliže byl Kristův, byl ten mu hřích zaplacen. Komu je hodně dáno, je od něj dost vyžadováno - v dnešní době máme k dispozici mnohem více světla - mimo jiné díky tomu, že Bible není zamčena v latině pro pár vyvolených. Věřím, že i ve Starém zákoně bylo pár vyvolených mezi těmi, co se klaněli nebeskému zástupu - ale je to veliký hřích.

karel2017 9.2.2022

*Jednu otázku jsem zkomolil. Chtěl jsem říct: Jak víš, že když čteš můj komentář, že to není jen tvůj výklad ”po svém”? A rovnou ti odpovím, protože existují určitá pravidla významu a gramatiky, která se aplikují na psaný text. A zrovna to samé platí o Bibli…

oliv 9.2.2022

Jak vím že kněz nevykládá Bibli špatně po svém...protože je Bohem pomazaný a vyvolený narozdíl od tebe 6 let studoval teologii to mu dává právo být na vyšší úrovni než jsi ty.... co se týče vědomostí.....a povědomosti o Písmu svatém a jeho výkladu:-)Kněz není jen tak někdo cítí Boží povolání a je s ním Duch Svatý....je zástupcem zde na zemi Pána Boha.
Kdo si ty že by ses chtěl srovnávat s Pánem Bohem jen bídný pozemský červ co se mu neumí ani poklonit ve své pýše....a víš vše nejlépe :-)))

oliv 9.2.2022

Ano ale odpustky co proti ním kázal Hus se týkali financi...dnešní odpustky třeba za duše v očistci se týkají modlitby ....účasti na mši svaté a přijmutí eucharistie to je velký rozdíl.....a pokud je mi známo i katolická církev se od dob Husových změnila zmodernizovala a snaží se jít s dobou neustrnula ve středověku:-))

karel2017 10.2.2022

Ještě jednou se tě ptám: Podle čeho víš, že kněz nevykládá Bibli špatně? Protože studoval teologii? Co když studoval špatnou teologii? Co papežové, kteří se vzájemně prohlašovali za heretiky - co tři papežové, kteří byli v jedné chvíli během velkého schizmatu od cca 1378 do 1417? Měli všichni pravdu – nemohli, když byli proti sobě. Podle čeho se tedy pozná, co je pravda a co ne? Protože bloudíš úplně zoufale, tak ti napovím: Pozná se to podle toho, že se otevře Bible a určité nauky se posoudí, zda jsou v souladu s tím, co Bible učí. A nemáte nikoho, kdo je na vyšší úrovni - to je jen ve tvých představách. V realitě jsou ztracení v Bibli zrovna jako ty nebo stepb a jen fanaticky opakují dogmata katechismu. Duch svatý je s každým křesťanem a nejen s ním, ale v něm (Řím. 8:9-11). Nevím o tom, že by se odpustky prodávaly stejným způsobem jako v 16. století, ale vím určitě, že teologie pro to stále existuje v katechismu. Ale jsou tu bizardní věci jako např. to, že za sledování papeže na twitteru v období 23 - 28 července v roce 2013 (během nějakého dnu mládeže), jsi si mohla ušetřit mnoho let v očistci. Co je ještě hroznější, je ale učení o tom, že nejen Kristovy ctnosti / zásluhy, ale i zásluhy dalších “svatých”, rozdává církev z nebeské truhly (paragraf 1476 - 1477). To, že vůbec vlastně bezostyšně přidávají za Krista - Zachránce, další zachránce, i když s menším “z”, přesto je to udivující, až šokující, že něco takového se učí a dokonce tomu lidé věří. Protože tím neskutečně snižují Krista a jeho oběť a činí z něj jen o něco vyššího zachránce. Z biblického pohledu jde o rouhání se - protože Bůh se nedělí o slávu a Bible učí, že veškeré požehnání, které máme, vystupuje pouze z Kristových zásluh a jeho krve. “Neboť všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou,ano‘. Proto je také skrze něho řečeno,amen‘ k slávě Bohu skrze nás. ” (2 Kor. 1:20). “On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno?” (Řím. 8:32).

Oliv 10.2.2022

Podle toho Karle že kněz byl vysvěcen a přijal pomazání v duchu svatém a cítil boží povolání tak je povolán písmu svatému rozumět lépe než ty který si ho vykládá sám bez potřebných znalostí 😉co se týče božího slova můžeš v tom tápat a taky Tales když si ho vykládat sám.a myslím že tě k nenávisti katolíkům nutí ďábel to nemáš od Boha ...protože Bůh je láska a ne nenávist 😇😇😇

Oliv 10.2.2022

Já prostě uznávám církevní autority s čím ty máš evidentně problém...tvoje věc v co věříš pokud se nanevazis do katolíků...objímek si třeba atomy a vzyvej matku zemi....a necpi se se tam kde tomu nerozumíš 😇😇😇

Oliv 10.2.2022

Stromy

karel2017 10.2.2022

Rozumím tvé víře lépe než ty sama. A jsem, v podstatě od svého obrácení, zvyklý zavírat ústa knězům – kteří mají být, podle tebe, studovaní. Moc jim to nejde. Proč? Protože to nestojí na pravdě. Nikoho násilím nenutím, ale ty nenuť mě, co můžu nebo nemůžu komu říkat. Budu si dělat dál, co chci a nebudu se omezovat. Když uvidím bludy, budu na to reagovat.

stepb 10.2.2022

Koloským 1-24..... s těmi zastánci to nevymyslela řkc, ale bible- první už apoštol Pavel, sám na sobě.... Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev......... tohle vysvětlíš jak Karle. Proč musí Pavel něco trpět, když už to Ježíš všechno vytrpěl? Pavel podle tebe tedy neskutečně snižuje Kristovu oběť, ale co když jí nesnižuje, ale oslavuje.....

karel2017 10.2.2022

Stepbe, já ale nepotřebuji nic vysvětlovat. Ty máš co vysvětlovat - když takovým to způsobem zacházíš s textem z Bible. Za prvé se zde nehovoří nic o distribuci Pavlových zásluh z nebeské truhly - což je podstata daného učení… Takhle přistupovat k Bibli - to jí můžeš donutit říkat v podstatě cokoliv. Cokoliv. Stačí jakýkoliv náznak a můžeš to tam vecpat. Najdeme nějaké rozdíly - můžeme? Je Pavel naživu nebo v nebi? Naživu (1:0). Mluví Pavel o tom, že by snad přidával své ctnosti k oběti Ježíše Krista? Nemluví. (2:0). O čem tedy mluví? Za prvé, na jiných místech psal o dostatečnosti oběti Ježíše Krista (Řím. 3:21-26; 2 kor. 5:17-21). A o čem mluví? Aha - Pavel i jinde mluví podobně o tom, že církev je povolána nést na tomto světě Kristova utrpení (např. 2 Kor. 4:7-12; 1 Tes. 3:2-4). Takže například v 2 kor. 4:7-12 píše: “ Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z cBoha, a ne z nás. 8 Ve všem jsme sužováni, ale nejsme svháněni sdo súzkých; sbýváme sv snejistotě, ale nejsme zoufalí; 9 jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ničeni. 10 Stále nosíme na svém mtěle Ježíšovo umírání, aby byl na našem mtěle zjeven i Ježíšův život. 11 Neboť my, kteří žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby i život Ježíšův byl zjeven na našem smrtelném xtěle. 12 Takže v nás působí smrt, kdežto ve vás život. ” Tak jako Ježíš trpěl v těle na zemi, trpí i jeho tělo - církev a nese, jak píše, Ježíšovo mírání. Speciálně lidé, kteří jsou v prvních liniích - jako právě apoštolové. Proto píše stejné církvi, v 1 dopisu Kor. toto: “ Zdá se mi, že nás, apoštoly, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem.” (1 Kor. 4:9). Existuje tedy pronásledování, utrpení Kristova těla - církve, které snáší určitá část lidí - ale ne celé tělo. Jde o sjednocení křesťanů s Kristem, kteří jsou sjednoceni nejen v tom, že s ním zemřeli a byli vzkříšeni (což zobrazuje křest, viz Řím. 6), ale také máme jako tělo Kristovo podíl na jeho utrpeních - zkrátka církev je celou historii pronásledovaná, ale ne celá církev, ale část - zvláště ti, co jsou v prvních liniích. Pavel zde pravděpodobně odkazuje i na své uvěznění (Kol. 4:3) kvůli evangeliu, které chápe jako povolání a příležitost (například. ve filipským zmiňuje, že se kvůli jeho poutům mnozí osmělili zvěstovat Krista). Utrpení je mimochodem zmiňováno jako součást povolání, např. ve Fil. 3:10, píše Pavel: “ a abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. ” Znovu je tu ono - účast na jeho utrpeních. Utrpení církve, je utrpení Krista - církev je tělo Kristovo na zemi. Pavel pronásledoval křesťany před svým povoláním, přitom mu ale Ježíš říkal, že pronásleduje Jeho - Ježíš se identifikuje se svým tělem. Co se děje jeho lidu, děje se jakoby jemu. A část těla trpí, zrovna jako Pavel, který je uvězněn, a nakonec protože část těla musí trpět, můžeme to chápat, že je tu i kvůli Pavlovým utrpením méně utrpení pro církev v Kolossách. To ale nemá nic společného s ospravedlněním, obětí, vykoupením od hříchů, atd. A nemá to nic společného s jakousi nebeskou truhlou, ze které mají církevní vedoucí moc přerozdělovat zásluhy. Když už jsme u této doktríny, napadlo tě někdy, proč prostě, když. mají tuto moc - nerozdělí co nejvíce zásluh a proč s tím tak šetří? Teď odbočuji z teze, že to považuji za hrozné učení, ale ani mi to nedává smysl. ŘKC se zdá, že velmi šetří s tímto - přitom ale se jedná o odpuštění časných hříchů - buď částečné nebo plné - hmm, nedává mi to moc smysl ani.

stepb 10.2.2022

církev podle tebe nese Kristova utrpení, takže kdo má podíl na Kristově utrpení má podíl i na Kristově slávě ...já za to nemůžu že je v apokalypse, že Ježíš, svaté učiní královským kněžstvem a ujmou se vlády nad zemí.....zjevení5, 10a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“ tak ctí svaté katolická církev biblicky, jako kněze Krista....když máš problém s řkc máš problém i s biblí.....smaž pasáže o svatých v bibli a přestanem je jakoliv ctít...i když je to jen nafouklá bublina, svatí jsou inspirace jaký měli vztah ke Kristu a bez Krista by nebyly žádné úcty hodni, takže se na jejich životě oslavuje sám Pán.

stepb 10.2.2022

židům 12.... 1Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků /s předchozího textu svatých a mučedníků/, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, (to je protestantizmu cizí mluvit o svatých v přítomném čase o církvi oslavené, pro katolíky běžné, v naprosté shodě s biblí)
2s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

karel2017 11.2.2022

Další dávka zneužívání textu. Díky, že jsi sdílel pasáž z knihy Zjevení, protože to dokazuje protestanské učení i univerzálním kněžství (mimo jiné i v 1. Petrův 2:9). Všichni křesťané jsou povoláni jako královské kněžstvo, kdo vítězí, bude tak s Kristem vládnout. Není zde tedy oddělené, speciální kněžstvo pro oběti jako v katolické církvi, která překroutila evangelium.

karel2017 11.2.2022

Všichni křesťané jsou nazváni svatými - zase si vybíráš jen pasáž, na kterou se snažíš natlačit katolické učení o vybraných svatých. Navíc je to vaše církev, která má mít tuto božskou moc - deklarovat někoho svatého. Ale protože si písmo nemůže protiřečit, tak např. v tom samém listě se píše, ve 3 kapitole: “Proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, pohleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše,” A nebo v Kol.: “ Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost.” (Kol. 3:12). Svatí jsou tedy všichni opravdoví křesťané, ať na zemi nebo v nebi. Žid. 12 hovoří v návaznosti na předchozí kapitolu, kde jsou zmíněni hrdinové víry. Nic o modlitbě ke svatým nebo o tom, že církev má moc někoho deklarovat svatým. Myslím, že kritizuješ slaměného panáka, asi co jsi slyšel o protestantech od katolíků, my používáme kněžství - ale univerzální kněžství všech věřících, zrovna jako mluvíme o svatých, ti co jsou na zemi a jsou znovuzrození a ti, co už fyzicky zemřeli a jsou u Boha. Ale nemodlíme se k nim a nemáme speciální úřad kněze, protože Nový zákon nic takového neučí.

stepb 12.2.2022

ty jsi napsal že Ježíš se nedělí o svou slávu.....a pak se přišlo že všichni svatí budou královským kněžstvem..... univerzální kněžství má každý křesťan, ale pak je kněžství služebné, to jsou vybraní jedinci tři stupně kněžské služby ....biskupové, starší, jáhnové, je to v bibli, a ty říkáš že to v bibli není

karel2017 12.2.2022

Ano, říkám, že to není v Bibli, protože to tam není. Ještě něco? Výraz kněžské služby v Bibli neexistuje. Konec debaty. Ale samozřejmě, ty jsi katolík, ty přece nepotřebuješ Bibli - máš ještě “neomylná” a vůbec si neprotiřečící rozhodnutí církve. Já věřím Bibli, ty si věř papežům, kněžím, atd.

stepb 13.2.2022

výraz biskup , starší a jáhen v bibli je....to označuje službu v církvi a nemůže to dělat každý..... jo mám ještě didaché a apoštolské otce, kteří to popisujou stejně...já věřím bibli a tradici prvních křesťanů..ty si věř reformaci s 14-15 stol.

karel2017 13.2.2022

A říkám snad, že výraz biskup, starší v Bibli není? Hovořím o speciálním úřadu kněze se kterým mám problém! Už v didache jsou problémy. Už během života apoštolů byly problémy. Proto je třeba jít po vzoru berojských, kteří zkoumali i učení apoštolů, zda je konzistentní s písmem. Samozřejmě didache je mnohem více protestanský než katolicismus.

Uložit