Narcismus a emocionální znásilňování

Emocionálního vykořisťování - symptom narcismu.

Zdravé vztahy jsou o důvěře a respektu.

Zdravé vztahy zahrnují respekt, důvěru a ohleduplnost vůči druhé osobě. Násilnické (abusive) vztahy nemají tyto vlastnosti. Místo toho se projevují jako špatné zacházení, neúcta, silná žárlivost, snaha o kontrolování druhých nebo fyzické násilí.

ZNEUŽÍVÁNÍ (angl. abuse)

Zneužití může být fyzické, emocionální nebo sexuální. Fyzické zneužívání znamená jakoukoli formu násilí, jako je například bít, děrování, tahání vlasů a kopání. Zneužívání se může odehrávat už během fáze seznamování, randění nebo v manželství. Chci se zaměřit na emocionální vykořisťování, které je hlavním znakem narcismu.

EMOCIONÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ

Někdy si lidé pletou intenzivní žárlivost a touhu vlastnit s projevy lásky. Na první pohled to může lichotit. Vyhrožování, zastrašování, shazování ať v soukromí nebo před lidmi, snaha kontrolovat a manipulovat, nebo dokonce úmyslná zrada, jako manipulativní prostředek k dosažení cíle, to jsou všechno formy emocionálního zneužívání, které mohou opravdu ublížit. Nejen během střetu, ale i na mnohem déle.

Prvním krokem, jak se dostat ze zneužívajícího vztahu, je uvědomit si, že máte právo na to, aby se s vámi zacházelo s úctou a aby jsi nebyl/a fyzicky ani emocionálně poškozen/a jinou osobou.

PROJEVY:
Důležité varovné signály, že můžete být zapojeni do zneužívajícího vztahu, zahrnují, když někdo:

- Partner vám ubližuje fyzicky, fackování, fyzické zatlačování či násilné uchopování, lomcuje s vámi, praští vás, kopne
- Snaží se ovládat různé aspekty vašeho života, jako je to, jak se oblékáte, s kým jste s ním a co říkáte
- Často vás ponižuje nebo vás považuje za nehodného ... (například když vás partner shazuje, ale přitom vám říká, že vás miluje)
- Hrozí vám že vám ublíží nebo že ublíží sobě (může hrozit sebepoškozováním, pokud chcete přerušit vztah)
- Zkresluje pravdu, aby ve vás vyvolal pocit, že za vše můžete jenom vy
- Požaduje od vás aby vždy věděl kde jste
- Neustále se chová žárlivě nebo rozzlobeně, když chcete trávit čas s přáteli

SYMPTOMY, KTERÉ SI MŮŽETE VŠIMNOUT NA OBĚTI:

- nevysvětlitelné modřiny, zlomené kosti, podvrtnutí
- nadměrné pocity viny nebo hanby bez jakéhokoli zřejmého důvodu
- značné tajnůstkářství nebo stažení od přátel a rodiny
- vyhýbání se školním nebo společenským událostem s výmluvami, které zřejmě nemají smysl

https://kidshealth.org/en/teens/abuse.html

jestrab 12.12.2018

komentáře: (0)

Uložit