Otevřený dopis parlamentu ČR - NOEMI

Vážení zákonodárci!

V tomto KLÍČOVÉM OKAMŽIKU našich dějin neudělejte FATÁLNÍ CHYBU.

Právě VÁM – ZÁKONODÁRCŮM – byla dána ZODPOVĚDNOST za další
směřování našeho národa.

Vyvarujte se FATÁLNÍ CHYBY, kterou by pravděpodobně již nikdy
nebylo možné napravit a vzít zpět.

O co jde?

– Jde o rozhodnutí buď pro MANŽELSTVÍ jakožto svazek muže a ženy –
tak jak to určil Bůh Stvořitel a jak to bylo od počátku věků,

– anebo rozhodnutí i pro „manželství“ muže s mužem či ženy s ženou –
což jsou možnosti v Bibli – v Božím slově zapovězené a označené
za ohavnost.

Bible hovoří o těchto věcech na mnoha místech a zcela jednoznačně:
praktikování homosexuality patří spolu s okultismem k vůbec nejzávažnějším
hříchům a Bible také říká, že pro tyto věci přicházejí ty nejtěžší Boží soudy
dokonce na celé národy, ve kterých se okultismus a praktikování
homosexuality rozmohly…

Aby nedošlo k nepochopení: Bůh homosexuály miluje stejně jako
každého člověka.
Dokud homosexuálové praktikují svůj hřích jen v soukromí,
je to jen jejich hřích před Bohem. Nikdo je v naší zemi nepronásleduje
a nešikanuje, žádný člověk jim v tom nebrání. Bůh tyto lidi miluje stejně
jako každého člověka a stejně jako každému, i homosexuálům nabízí
odpuštění hříchů, uzdravení a vysvobození z každé moci temnoty.

Avšak jakmile homosexuálové začnou vyžadovat od celé společnosti,
aby jim udělila zvláštní práva, jakmile chtějí uzákonit tzv. homosexuální
„manželství“ a adopci dětí homosexuálními páry,
tak je zle, protože tím okamžikem vstupujeme do Sodomy, a to se všemi
důsledky: na zvrácenou Sodomu totiž přicházejí těžké Boží soudy.

Jedna věc je SKLON k homosexualitě, jiná věc je její PRAKTIKOVÁNÍ.
A ještě jiná věc je VYŽADOVAT A VYNUCOVAT SI OD CELÉ
SPOLEČNOSTI, aby tuto věc musela povinně nazývat „manželstvím“.

Vážení zákonodárci, neudělejte tuto FATÁLNÍ CHYBU.

Takovou fatální chybou byste SVŮJ VLASTNÍ NÁROD vystavili Božím soudům.
Vlastní národ – národ milovaný, kterému vy přece chcete SLOUŽIT, a nikoliv
ho ničit. Vy chcete svůj národ CHRÁNIT, a tak máte činit rozhodnutí, která
mu budou ku PROSPĚCHU, nikoliv pro jeho odsouzení a zkázu.

Braňte tradiční rodinné hodnoty v tomto klíčovém dějinném okamžiku.
Další podobná šance už být nemusí a pravděpodobně nebude.

Mnohé země tento svůj boj již prohrály, když (zejména v posledním desetiletí)
uzákonily „manželství“ muže s mužem a ženy s ženou.
To nebylo NIKDY DŘÍVE, to nebylo NIKDY V HISTORII LIDSTVA,
to nebylo NIKDY DOPOSUD.
Až nyní se tak stalo, v posledním desetiletí.

Tisíciletí trvající PRAVDA o muži a ženě, PRAVDA BOŽÍ, Pravda daná
Stvořitelem tím byla atakována, napadena, zpochybněna a zahozena.

Přes tisíc let stavěla západní civilizace budovu své společnosti na respektu k Bohu
a jeho Pravdě, jeho nároku na stanovení Pravdy s velkým P, a to právě
v těch nejzákladnějších a nejzásadnějších věcech, jakými je záležitost rodiny,
záležitost muže a ženy. Tuto Pravdu respektovali přes tisíc let nejen křesťané –
vždyť Evropa vyrostla na křesťanských základech – ale tuto Pravdu, aspoň její základní
pilíře, uznávali i ateisté nebo lidé, kteří se sice aktivně křesťansky neprojevují, ale
mají alespoň určitý respekt k těmto zásadním, základním a nadčasovým hodnotám,
neboť ty se ukázaly být v průběhu věků klíčovými a moudrými, nelze je
vyvrátit žádnými umělými ideologiemi, byť se o to mnozí diktátoři a režimy
v historii pokoušeli.
… Dnes je toto vše v sázce a je to zpochybňováno v řadě evropských i dalších zemí.

Paradoxně jsou to především západní země, které, ač jinak v mnohém napřed,
v této věci se nechaly oklamat bezbřehým sekulárním humanismem,
absurdní rozbředlou tolerancí téměř ke všemu – taková „tolerance“ již ve skutečnosti
tolerancí v pravém slova smyslu vůbec není, stala se její karikaturou,
je potřením zdravého rozumu, je doslova slabomyslností a tupostí.

Druhý zdroj oklamání v této věci je ještě závažnější a nebezpečnější.
Je jím GENDEROVÁ IDEOLOGIE – systematická, desítky let trvající masáž
mozků lživou genderovou ideologií, která rovněž atakuje především základní
rodinné hodnoty a pravdy.

GENDEROVÁ IDEOLOGIE se v dnešní době mocně usadila v myšlení
a v legislativě řady národů – řady jinak inteligentních národů.
A nyní pozor!!!
Neučiňme z toho chybný a hloupý, tupý a slabomyslný závěr, že „tedy jsme
my Češi v této věci asi nějak pozadu a měli bychom to rychle dohnat…“

Připomeňme několik lživých ideologií nedávné minulosti:
FAŠISMUS také oklamal celý národ – a to národ tak vzdělaný
a inteligentní a moudrý – a skrze něj pak rozehrál největší světový válečný konflikt.
Pozor tedy – inteligence sama o sobě ještě nezaručuje ochranu před oklamáním,
ochranu před fatální chybou.

KOMUNISMUS také oklamal nejdříve jeden národ a po něm mnohé další národy
svou lživou ideologií, včetně národa našeho… A tato ideologie pak skoro
půl století držela ve lži a otroctví téměř polovinu národů světa.

Dnes GENDEROVÁ IDEOLOGIE. Chytře vymyšlená lež. Lež dokonale propracovaná.
Lež tak rafinovaná, že jí mnozí inteligentní lidé i celé národy opět naivně považují za
ideologii téměř spásnou a na jejím základě změnili tisíce let trvající pravdu týkající se
muže a ženy a rodiny – a změnili příslušné zákony. Genderové doktríny nalévají do hlavy
dokonce už dětem, a to od nejútlejšího věku ve školkách a školách prostřednictvím povinné
genderové sexuální výchovy.

A to není vše. GENDEROVÁ IDEOLOGIE si opět, jako dvě předchozí ideologie,
nárokuje absolutní uctívání. Kdo se vzepře, kdo bude říkat, že jde o lež,
bude postaven mimo zákon. Kdo bude tvrdit, že „manželství“ muže s mužem a
ženy s ženou je hřích, bude postaven mimo zákon, bude perzekuován.
A přitom řekl co? Stačilo jen to, že citoval z Bible – Božího slova.
Neboli máme zde nové pronásledování křesťanů pro pravdu Božího slova.
A nejen křesťanů, ale každého rozumně myslícího člověka, který se odváží
genderovou ideologii a její novou legislativu zpochybnit.

Svět bohužel vstupuje do etapy GENDEROVÉ TOTALITY.
V NĚKTERÝCH ZEMÍCH TO JIŽ ZAČALO. Přichází to poznenáhlu,
nenápadně. Norský Barnevernet – jen špička obludného gigantického ledovce
genderové totality. Šikanování a posléze pronásledování každého, kdo
se nové ideologii vzepře a odmítne uznávat její lži.

Genderová lež je nová, JE NEOKOUKANÁ, proto takové masy lidí jí
byly již oklamány.
Obelstila a poznenáhlu začíná ujařmovat řadu inteligentních národů.

Nedělejme si iluze, že genderová totalita je méně nebezpečná než
dvě totality předchozí. Ve skutečnosti je stejně nebezpečná a možná i víc.
Její ambicí je v mžiku oka získat celý svět. Bez boje, jen na základě chytré lsti –
jen velmi chytrou lží a ještě chytřejší lstí.
Vždyť jak je to dlouho…? Jen jedno desetiletí… a mnohé národy inteligentní Evropy
již uzákonily homosexuální „manželství“.
Jako by ta ideologie byla lepivá a nakažlivá. Bleskově se šíří dál, vnucuje se
dalším a dalším… Tlačí na pilu, expanduje, rozpíná se… Chce to dokonat rychle!
Chce to celé dokonat dřív, než se lidé vzpamatují, než začnou o té věci opravdově přemýšlet,
než jim dojde, čemu vlastně řekli ano, co vlastně uzákonili,
jakého džina vypustili z láhve a jakému démonu zasvětili své národy.

EU má ambice, aby postupně všechny členské státy musely na svém území
uznávat homosexuální manželství. Argumentuje takzvanou „diskriminací na základě
sexuální orientace“, což je jeden ze základních lživých argumentů genderové totality.
Pro prosazení genderových zákonů hodlá použít moci Evropského soudního dvora
a skrze něj převálcovat každý opačný názor v jednotlivých zemích.
… Jako stádo hloupých ovcí, opět tak jako za bolševika, se my Češi přikrčíme
a poslušně vykonáme rozkazy z ústředí? Řekneme: No tak dobře, chtějí to po nás
v genderovém Bruselu, zavázali jsme se jim, vyhovme jim…
Tak se zachová český národ??? Opět??? Znovu???
Znovu se stane slabošským Švejkem, který vrchnosti všechno povolně odkývá
kvůli své zbabělosti, pro své pohodlí a pro své dobré bydlo?

Dříve než se národy rozkoukají…
dříve než stačí vskutku promyslet, čemu vlastně řekli ANO, jsou ustanoveny
v mnoha zemích genderové zákony a k nim příslušné zákony potlačující opačný názor.
Proneseš z kazatelny, že Boží slovo říká, že praktikování homosexuality je hřích?
Budeš perzekuován. Začíná to pozvolna… Zpočátku je to nazýváno „netolerancí“.
Bude ti houby platné, že jsi zároveň řekl i to, že Bůh homosexuály miluje stejně jako
každého člověka a že stejně jako každému, i homosexuálům nabízí odpuštění
hříchů, uzdravení a vysvobození z každé moci temnoty. Pouze jsi citoval z kazatelny
Boží slovo – a nejdříve to nazvali „netolerancí“, někde to už začínají nazývat „hanobením
homosexuálů“ a takové výroky jsou někde již postihovány a zakázány.
Neuposlechneš? Budeš dál citovat Bibli – Boží slovo? Zaplatíš pokutu. A pak nejspíš
půjdeš do vězení. Budeš své děti učit víře? Naučíš je modlitbu k Bohu? Připrav se na
pronásledování.
Proč? Jen protože jsi jim četl z Bible – z knihy, která jasně říká, že manželství je
svazek POUZE muže a ženy, nikoliv svazek muže s mužem nebo ženy s ženou.
A že jsi jim říkal, že děti mají být vychovávány mužem a ženou,
nikoliv párem mužů nebo párem žen…

Genderová totalita začíná velmi nenápadně. Plíživě.
„Jde jen o změnu několika celkem bezvýznamných bodů v legislativě,“ myslí si
dnes naivně většina zákonodárců…
Omyl, dámy a pánové!
Po pár letech trvání těchto „bezvýznamných změn v legislativě“ se norští křesťané –
a nejen oni, těch zemí je již více – probouzejí do kruté reality.
Postupným nenápadným utahováním šroubů legislativy se dostávají mimo zákon.
Postupnými nenápadnými kroky – až najednou past zaklapla a je pozdě.
Barnevernet je neúprosná totalitní organizace, odebírá děti rodičům, často
křesťanským rodičům, má oporu v novém norském (a nejen norském) zákonodárství
a je jeho součástí. Buď budeš držet hubu a krok, nebo jsi na listině nežádoucích…

Kdysi jednomu „směšnému kašparu“ s knírkem – to si o něm myslel zpočátku celý svět –
také nikdo ze světových vůdců nevěnoval mnoho pozornosti. Vzbuzoval spíše
všeobecné veselí a posměch. Jak si ti chytří Němci mohli zvolit něco takového? Vždyť
je to hloupé až legrační! No však oni ho v dalších volbách zase vymění za někoho
normálního…
Svět se smál jeho ukřičenosti a jeho opovážlivost považoval spíše za legrační než nebezpečnou.
Stačilo ale jen několik málo let a ten „směšný kašpar“ změnil všechny zákony ve státě.
Národ to nečekal, nebyl na to připraven, moudří mužové národa nestihli ani pořádně zareagovat.
Klíčovou roli sehrála velmi chytrá masáž mozků – nové učení, nová doktrína, nová neokoukaná
propaganda… Pak se past rychle zaklapla, národ se probudil do nového
dne, kdy všechno bylo jinak a kdy už nebylo cesty zpět.

A jindy jiná nenápadná partička – otrhaných, zbídačených a velmi naštvaných
mužíků… Vypadali tak nebojeschopně! Tak zdecimovaně! Vyhublí a vysílení.
Ve starých hadrech, záplatovaných kabátech a vestách, hladoví a působící spíše jako
spráskaní psi. „Jsou neschopni akce“ – byl dojem vládnoucí moci. „Žádný strach z těch
bídníků, nejsou nebezpeční!“
Ta tlupa najednou ale držela ve své moci celý Petrohrad, dřív než kdokoliv byl schopen
patřičně zareagovat. A pak velmi rychle, skoro jako mávnutím čarovného
proutku, měla ve své moci celý stát… a pak další státy… a pak najednou půlku světa.

Revoluce přicházejí tak, že to nikdo nečeká. Ta hnědá, i ta rudá.
… A nyní ta genderová.
Do třetice je bohužel ta nejchytřejší. Vymyslela ještě záludnější past než ty dvě
předchozí. Nepotřebuje ani jediný výstřel ke svému vítězství.
K ovládnutí mas jí stačí několik chytře poskládaných lží do nové, neokoukané mozaiky.
Stačilo dvacet let chytré propagandy – a v mysli většiny běžných lidí se ta lež
uhnízdila, zapustila své kořeny a vyrostla.
Dvacet let byla ta lež pečlivě zalévána a hnojena a okopávána.
Použila všechny dostupné metody ke své expanzi a k ovládnutí mas. Použila
sdělovací prostředky, použila všechna nová média. A dřív než bys řekl švec,
ta ideologie už vlastní víc než půlku Evropy!
Chce však vlastnit Evropu celou! Chce celý svět!

Chce Evropu celou…
Ale o tom také rozhodnete významným dílem VY, vážení čeští zákonodárci!

Genderový hráč je silný. Je mocný. Je zprvu nenápadný. Plíživě, avšak sakramentsky
rychle se rozpíná. Ovládl masy novou ideologií. Pravda se stává najednou lží a ze lži je
najednou pravda… Lež má moc… A národy jí tleskají.
A genderový démon se chechtá a mne si své špinavé pracky, libuje si, jak snadnou
práci měl…!
… Protože znovu „obrovské masy lidí snáze uvěřili velké lži než malé“ – citát toho
„kašpara s knírkem“.
A tento neblahý výrok je znovu potvrzen dnes expanzí GENDEROVÉ IDEOLOGIE,
které již tleskají bezmála v půlce světa.
Národy se otevřely novému ďábelskému experimentu, který – jak jinak – začal
opět tak nenápadně…
Potom past zaklapne. V některých zemích již zaklapla.

V některých zemích (např. jmenované Norsko a další) už začínají jíst jedovaté ovoce
této ideologie, kterou tak naivně přijali.
Děti jsou odebírány rodičům – často křesťanským rodičům, kteří je chtějí vychovávat
ve víře, čtou jim z Bible a říkají jim, že genderová nauka je lživá. Norsko spolu s
několika dalšími zeměmi mají prvenství v prosazení moci genderové ideologie na
svém území a jedí již hořký koláč tohoto svého experimentování s lidskými životy,
experimentování s nevinnými dětmi, experimentování s Boží Pravdou.
Pravdu nazvali lží a lež nazvali pravdou. A uzákonili to.
Z Bible je najednou lež a z genderového neomarxismu „osvícená vyšší pravda“, která
je zákonem vnucena všem v zemi.
Nyní bohužel musí vypít hořký kalich své hlouposti a opovážlivosti a budou ho pít,
dokud nesvrhnou genderovou totalitu ze svých ramen – pokud se jim
to vůbec ještě podaří, a pokud ano, bude to hodně bolet, protože genderová
totalita je mocný hráč, který se získaných území nevzdává snadno.


Vážení čeští zákonodárci!

Je před Vámi rozhodnutí hodné pravých mužů!

Ne rozhodnutí zbabělců, ne rozhodnutí těch, kdo ochotně podlézají jednou tomu,
jindy tomu, jednou Habsburkovi, podruhé náckovi, potřetí bolševiku,
počtvrté bruselským úředníkům…

Ještě pořád má naše země šanci toto zlo odmítnout.
Vy rozhodnete!

Zachovejte se podle čistého svědomí a srdce, zároveň zbystřete rozum
a zahoďte každý klam.
Jednoho dne bude Vaše činy soudit všemohoucí Bůh. Ten, který je laskavý a velmi
milostivý, avšak je také spravedlivým soudcem všech.
S tímto vědomím čiňte své rozhodnutí, ať již v živého Boha věříte nebo zatím
ještě ne – ostatně jednoho dne se před něj nakonec postaví každý z nás…

Ať Vám Bůh žehná a dá Vám moudrost pro pravé rozhodnutí.

… Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. (Bible, Numeri 6,23–27)

vesmirek 23.11.2018

komentáře: (1)

Karel2 27.11.2018

Už vidím zákonodárce jak jsou z toho celý strachy bez sebe...

Uložit