Duch Jezábel, anarchie a uvolňování mravů ve společnosti

Video o Duchu Jezábel.

Pojem vychází z bible, kde žena jménem Jezábel ovládá muže. Představuje zlo, zkaženost, nenávist, touhu po pomstě, vraždění (i z duchovního hlediska), (především ženskou) touhu po nadvládě.

Jak jsem pochopil (nejen z videa, ale i díky bibli a Duchu Svatému) - v dnešní době jde hlavně o rebélii vůči tradiční společnosti, vůči řádu.

Video popisuje dva extrémy. Na jednu stranu je to řád dodržovaný lidmi, o elitářskou smetánku a jde také o ty lidi samotné, kteří se přetvařují, snaží se vypadat úctihodně a svatě, což ale ne vždy je pravda. Často v pozadí je boj o moc, boj o vyšší postavení v úřadě, politice, a jinde. Charakteristické je že dotyční jedinci se cítí být něčím víc než průměrní lidé, díky tomu, že se lépe oblékají, vytříbeně chovají, účastní se různých slavnostních událostí pro vybranou smetánku. Ve video toto bylo popsáno jako patriarchismus, tedy nadvládu mužů, ale já v tom vidím spíš ten aspekt toho elitářství, v židovskokřesťanské rovině farizejství. <b>Lidská duše je často zkažená pýchou a touhou po moci a slávě</b>, přesně to co nabízel Satan Ježíšovi, když ho pokoušel na poušti.

Dále je hned na začátku videa osvobození od tohoto elitářství, což samo osobě není nic zlého. I Ježíš sám opouštěl davy, aby byl sám s otcem.

Dále je tam rebélie a anarchismus, který bojuje proti tomuto řádu. To už je špatné, ale všimněme si duchovní části, která ukazuje na vzpurnost a posedlost. Žena se odevzdává duchu, která s ní začíná cloumat a nedokáže kontrolovat projevy zlého ducha. Na jednu stranu se duch prezentuje tak, že dává svobodu, ve skutečnosti, ale získává moc nad obětí. Oběť není schopna kontrolovat své chování a je vedena k agresivitě a násilí vůči autoritám, zejména mužským. Žena je nakonec prezentována jako <b>žena volných mravů</b>, hebrejsky ZONAH, čili lehká děva, poběhlice (neadekvátní biblický výraz smilnice či nevěstka). Ta sice má svůj život ve vlastních rukou, ve skutečnosti je ale v zajetí tělesných tužeb, které ji nutí dělat zlé věci.

V závěru videa je vidět, že žena proskočí bilboardem s okem, které v kabale představuje znovuzrození, záběr z druhé strany nad ženou ukazuje křídla. Napadlo mě, že žena reprezentuje kněžku satanovu, a že celé video je vlastně satanistický rituál uctívání ďábla.

Nakonec bych chtěl napsat, že ovoce se pozná po ovoci. Tak jako u ženy vidíme neúctu k autoritám, násilí a zvrácenost, prostě volné mravy, tak u biblické Jezábel vidíme nenávist, touhu po pomstě a vládě (zejména nad muži!), touhu vraždit, zabíjet, být nemilosrdný, atd. Jinými slovy vše co má ona elita, ale zde je to zasvěcené přímo ďáblu.

https://www.youtube.com/watch?v=AduJzvyTX9g

jestrab 15.9.2018

komentáře: (4)

jestrab 15.9.2018

Ještě mi Duch Svatý ukázal, k té nemorálnosti, že typicky se to týká takových věcí, jako dělali Římané že si muž vzal svoji vlastní matku, aby s ní mohl obcovat apod. Na něco podobné upozorňuje Pavel z Tarsu v listu Korinstkým. Je to taková míra zvrácenosti, kde např. Římané nebo jiné panovníci (v Egyptě třeba Ptolemájovci) byli ochotni vraždit své příbuzné, aby si zachovali moc. Tak syn zavraždí Otce, aby mohl obcovat se svou vlastní matkou, manželka zabije svého manžela, aby mohla obcovat se svým synem, apod. Je to prostě neuvěřitelně zvrácené.

Jenže Bůh mi dal ještě takovou vizi, díky které jsem si uvědomil také to jak se neviditelně tato věc šíří společností. Začíná to jako obyčejné kladení vajíček, ze kterých se pak líhne škodlivý hmyz. V mém případě se mi vybavilo velké kulaté vajíčko a z něho líhnoucí se komár. Byl to jakoby pohled v mikroskopickém měřítku. Duch Jezábel je o manipulaci. Postupně nenápadně klade svoje vajíčka mezi jedince, kteří ji obklopují. Jezábel podobně manipulovala se svým manželem Achabem (angl. Ahab), kterého považovala za slabého, aby ho přiměla páchat ještě větší zlo. To ona byla reprezentovala čisté zlo, které kazilo Boží lid.

jestrab 15.9.2018

Včera mi Duch Svatý ukázal, jaký je vlastně rozdíl mezi Duchem Svatým a duchem Jezábel. Tam kde je Duch svatý, tam je opravdová volnost. Svoboda. Nemusíte být fyzicky vysvobození od svých věznitelů a zlo-vládců. Pavel z Tarsu se dostal do vězení, kvůli tomu, že kázal Ježíše Krista. V tom vězení, ale společně se svým spoluvěrcem v Kristu pěly chvály Bohu, za jeho pokoj a Duch Svatý byl s nimi. Kde je Duch Svatý, tam je pokoj, radost, dobré vztahy. Mělo by být i odpuštění. Nikoliv nenávist. Nenávist a neodpuštění produkuje duch Jezábel. Kde je ale Duch Svatý, lidé mají touhu se svobodně radovat. To neznamená vyjadřovat se tak, že ničíte druhým majetek srejováním zdí nebo aut, jako tomu je u Ducha Jezábel. Duch Svatý vás může vést ke svobodě ve zpěvu a tanci, chválení Boha. Kdeždo duch Jezábel prezentuje sebe, respektive nekontrolovatelné zlo a touží jít do konfrontace, aby si zajistil svá práva, své teritorium, svou ženskou rovnoprávnost, atd. Přísloví popisují hádavou, svárlivou ženu, před kterou se moudrý muž varuje.

jestrab 17.9.2018

>Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků.> 1 Samuelova 15:23

jestrab 17.9.2018

„Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků.“ 1 Samuelova 15:23

Uložit