OPRAVDOVÝ PROROK

Kdo je podle Vás opravdový prorok? Co je to být prorokem? Může se i prorok zmílit? Slyšel jsem různá tvrzení, že žijeme v iluzivním světě, tedy ve světě kde je vše pomíjivé a někteří takzvaní proroci tvrdí, že se tedy mohou mílit.... Podle mě to, ale v takovém případě nebude od Boha, protože Bůh je nad touto iluzí a je všudypřítomný. Takže jak to tedy je? Jsou zde dostatečně fundovaní lidé, aby to dokázali srozumitelně vysvětlit? A jak se třeba stavíte k Sibylile a Nostardamovi? Proč vlastně Bůh má na zemi proroky? Přemýšleli jste někdy nad tím?

Josef79 16.6.2018

komentáře: (53)

jestrab 17.6.2018

Jeremjáš 32:37-41 >Hle, já je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém hněvu, rozhořčení a velikém rozlícení rozehnal. Přivedu je zpět na toto místo a usadím je v bezpečí. Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich. Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Do jejich srdcí dám bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali. Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro; v té zemi je opravdu zasadím.>

Jóel 2:27-3:1 Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahanben. I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.

To není o věcech budoucích, ale o věcech současných. Kdo má Kristova Ducha, Bůh k němu mluví a tak vám Bůh může zjevit mnohé věci. Ale nevím zda je to zrovna proroctví, ale myslím si že jo. Existuje však překážka, která se proti Božímu Duchu v nás staví a to je náboženství v cirkvích, duch kontroly a manipulace - který se snaží bránit lidem, aby se směli samostatně projevovat. Pro ilustraci sáhnu do historie - Johanka z Arku - církvi nebylo pohodlné, že žena má vize a dokonce chce vést vojsko - kvůli těm hlasům od Boha ji nechali upálit. To způsobil duch náboženství, který je v některých lidech - a je jich hodně. Církev nikdy nechtěla a nechce aby lidé uvažovali samostatně (omlouvám se jestli taková církev existuje, možná v Izraeli, ale já ji neviděl):

1 Janův 2:27  Ale ve vás zůstává to pomazání, které jste přijali od něho, a NEPOTŘEBUJETE, ABY VÁS NĚKDO UČIL, ale jak vás to pomazání učí o všech věcech (a je pravdivé a není lež) a jak vás naučilo, tak zůstávejte v něm.

Prostě jestli vyznáváte Ježíše Krista jako Božího Syna, který zemřel za vaše hříchy, a plníte jeho Slovo, Bůh je s vámi a jistě k vám i mluví. Ale církev, ta většinou chce jen kontrolovat co smíte a co nesmíte. Tito vůdcové nechtějí, aby věřící byli samostatní ve víře. Kdo ví proč? Třeba se jim nelíbí, že by mohli ohrozit jejich kazatelské pozice, opravovat jejich kázání nebo vyvádět je z omylů.

Myslím si, že v církvi, kde vládne duch náboženství nemůže být žádný prorok, leda tak falešný. Bůh musí člověka vést k samostatnosti. K samostatnému hledání Boha, k samostatnému přemýšlení o Písmu a třeba i k tomu aby vystoupil z církve. Napadá mě Jan Hus, ale ten z církve nevystoupil, ale taky to nebyl prorok...

vesmirek 17.6.2018

Pepíku ročník 79... to je strašný a bije to do očí. MÝlit se a zmÝlit se je s tvrdým Ý!!!! Oprav to, vypadá to hrozně. A douč se vyjmenovaná slova po m. Mýval, mýt /ruce/, mýtina, mýtus, atd...

josef79 18.6.2018

Jestřáb: díky. Pan farář u nás měl jednou velmi pěkné kázání na toto téma u nás v kostele, jen si chci rozšířit obzory.
Vesmírek: z češtiny jsem měl vždy 4-5. Nikdy mi to nešlo. Je, ale pravda, že nikde nic nekopíruju. Takže s tím si moc hlavu nelámu. V prohlížeči mám nainstalovaný plugin kontroly pravopisu a zajímavé je, že ten neukazuje chybu v tomto slovu. Když dám mýlit se s měkým, tak jo, ale zmílit se ne:)
Kontroloval jsem podobné texty ještě na netu a je tam taky hodně textů s zmílit se s měkým, tak je to divné..je pravda, že to nikdy po sobě nekontroluju a bouchnu enter. Zpětná editace ve fóru již není možná, nebo ty víš, jak se to dá opravit?

josef79 18.6.2018

Pište dále. Vaše vědomosti mě zajímají.

vesmirek 18.6.2018

Pokud je hodně textů s měkkým i, tak to jsou rovněž hrubky. Mě plugin opravy ve Wordu apod. funguje. Na termín ´zmílit´ Google ukazuje 5.400 odkazů, na heslo ´zmýlit´ už 268.000 odkazů, takže je každému zřejmé, co je správně a co ne. Stačí si říct podstatné jméno omyl a z tohoto pochází sloveso mýlit se. Hned první odkazy ukazují na gramatickou chybu a pravidla českého pravopisu. Bohužel zřejmě oprava není možná, takže to tu bude viset a dál bít do očí.

Josef79 18.6.2018

Toto téma zřejmě vyžaduje Vaši pozornost, tak ať to bije do očí:)

vesmirek 19.6.2018

Inu škoda. Facebook umožňuje opravy příspěvků.

jestrab 23.6.2018

Podle mě opravdový prorok, musí mít každodenní vztah s Bohem, poměrně intenzivní a měl by dodržovat minimálně desatero, tj. nehřešit. Opravdový prorok podle SZ by neměl mít manželku (neměl by na ní čas), ale dneska je možné všechno.

stepb 23.6.2018

sybyla a nostradamus, nebo spící muž a podobně, nemusí být vůbec proroci od boha, i ďábel může něco s budoucna vědět a někomu předat....proroci od Boha se k bohu hlásí, u nás musí projít schválením církve což je dobré protože je i plno falešných zpráv

Josef79 24.6.2018

Stepb: Tedy po schválení církví, již k falešným zprávám či nevyplněným proroctvím již nedochází? A může prorok odvolávat svoje proroctví před lidem, tak jako např. Ezekiel? U některých velkých biblických proroků jsou knihy plné mylných proroctví, která se nikdy nenaplnila. Jak je to možné, když jsou od Boha? Snažím se na to nalézt odpověď, vhodnou pro laika. Izajáš má také spousty nenaplněných proroctví. Čemu mohu věřit, jako upřímný pochybovač, než vyplněným proroctvím? Říká se, že proroctví jsou tajemná! Jejich vypnění je vždy otázkou. Proroctví jsou nevyplněné dějiny a dějiny jsou vyplněná proroctví. Proroků v bibli, kteří se zmílili je vícero a nemyslím si, že to má něco s ďáblem. Bude to poněkud složitější než si myslíme. Díky i tobě za příspěvek.

stepb 24.6.2018

falešní proroci jsou stále, kartářky, hádačky s ruky, horoskopy všechno je na okultních principech, ..nebo někdo kdo si to jen vymyslí...může si vymyslet klidně i zázrak..může to na někoho zahrát..............boží prorok má vidění od boha...a ta předpověď se může změnit....prorok Jonáš předpovídal zkázu Ninive, ale oni se obrátili a Bůh tu zkázu odvolal...není to mylné proroctví...prostě bůh původní záměr změnil když se dali na pokání....v naši církvi máš proroky jako sv.Bosco a pater Pio,sv Faustyna je to církevně schválené, to znamená ověřené......nedostane to jen tak někdo.....i zázraky co se staly jsou ověřené lékařskými zprávami atd....taky to není jen tak, musí to být prověřené a ničemu neprověřéneému nemáš věřit......třeba nostradamus atd...i když se něco vyplní může to být s ďábla, ne od Boha

jestrab 24.6.2018

Stepb mlží jako obvykle. Hadačství z ruky a horoskopy nejsou proroctví, stepb neví o čem mluví. Proroctví musí být jasné a konkrétní. Horoskop pouze nastiňuje určité životní situace, směr nebo na co si má dát člověk v životě pozor. Byl Josef prorok, když měl sen o tom co se stane? Nebyl. Byl to jen jeden sen. Proroctví je povolání a podle popisu bible víme jak má vypadat.

vesmirek 24.6.2018

Chlapci, hádání z karet, křišťálové koule, roztaveného olova, kafového logru, z linek na dlani, horoskopy, apod. samozřejmě nejsou proroci, ale falešní šarlatáni, protože si vymýšlí a dělají to za peníze. Označují se souhrnně jako astrologové, ačkoliv to žádná věda není. Prorok prorokuje grátis... a nejde o povolání, ale nadání a dar od Boha něco předpovědět a znát budoucnost. Třeba slepá baba Vanga, jak měla předpovědět zkázu dvojčat v New Yorku, války v Sýrii, atd.

Josef79 25.6.2018

Mě horoskopy, hádání z karet apod.nezajímají. Jak může někdo vědět, že co přichází od boha, není fikcí od ďábla a ještě k tomu třeba realistickou! To znamená, že se to stane a vyplní. Nejde potom o falešnou pozitivitu? Pozor, toto existuje. A podle mě je to horší než samotná negativita jako taková, jestli mi je rozumět. Prostě jak pozná prorok, že jde o sdělení od boha a ne od někoho jiného předem, ještě před tím než se to stane?

jestrab 25.6.2018

Co je to nadání? Nadání je když máš třeba dar malovat obrazy, nebo pěkný hlas ke zpěvu, apod. Prorokování je že k tobě mluví Bůh, není to z tebe, to Bůh sám k tobě mluví a říká ti co máš prorokovat. Neděláš to ty, dělá to Bůh. Vidíš ten rozdíl? Co se týče astrologie, tak k té jediné se mohu vyjádřit, že nejde o šarlatánství, ale samozřejmě vždy se najde někdo kdo chce utržit peníze... To samé třeba s výkladama snů. Vždycky bude někdo kdo za to bude brát peníze. Není problém brát peníze za to když něco nakreslíš, zazpíváš, zahraješ - je to kus tvé práce. To samé s astrologií, příprava horoskopu může trvat dny nebo týdny a od toho se odvíjí cena. Ale proroctví, to tě nestojí nic, a brát za to peníze by znamenalo že si falešný prorok.

jestrab 25.6.2018

Josef79:
>Jak může někdo vědět, že co přichází od boha, není fikcí od ďábla a ještě k tomu třeba realistickou! >
Ďábel se neřídí Božím slovem, ale pokud ano, tak využívá jen některých pasáží vytržených z kontextu k manipulaci s lidma. Téměř vždy zpochybňuje Boží slovo nebo řekne něco co je v rozporu s Božím slovem, především s Tórou - protože ta je jediným Písmem, podle kterého můžeme ověřovat správnost všech výroků v Nové smlouvě. Ďábel sleduje své vlastní sobecké zájmy, nabízí slávu a bohatství za cenu ztrátu duše. Pokud jde o Boží slovo, nesmí jít o tvou slávu, naopak tě Bůh dostává spíš do situací, ve kterých sám musíš hledat odvahu a svádět boj se sebou, Bůh tě pokořuje, staví do těžkých zkoušek; pokud Boha poslechneš a vytrváš ve víře, tvá důvěra v Boha posílí, Boží důvěra v tebe posílí taky a on ti pak může dát významnější proroctví. Proroctví není pro tvou slávu, spíš naopak. Je to varování pro druhé. Druzí tě za to nemusí mít rádi, budou ti spílat. Proroctví ve starém zákoně bylo vykoupeno příkořím a ponížením. Proroky dávaly do vězení, proroky zabíjeli, proroky pronásledovaly, oni pak se bály o své životy. Třeba Mojžíš musel předstoupit před faraona a to nebylo jen tak. To chtělo víru a důvěru k Bohu. Samuel měl zajít za Saulem a měl strach, že ho Saul zabije. Takže opravdový prorok, to musí mít těžké.

jestrab 25.6.2018

Prorok pozná jestli k němu mluví Bůh podle toho, že spoléhá na Boží slovo: Vy jste mými učedníky, děláte-li co vám říkám. Pokud neděláš co Bůh říká, tak si tě nemůže použít ani jako učedníka, natož jako proroka.

vesmirek 25.6.2018

nadání = talent, umění, mnohdy dar od Boha

stepb 25.6.2018

jestřáb však jsem nikde nenapsal že jsou kartářky prorokyně, ale řadím to všechno mezi falešné proroky, pseudoproroky, hru na proroky, včetně nostradama , spícího muže atd...i když předpověděli několik věcí co se stalo, ale nebylo to od Boha....takže ty nemlž, mlži......Jo a hlavně neodpovídal jsem tobě ale josefovi79.

faghira 27.6.2018

Jestřáb - jen malá připomínka, horoskopy nejsou darem od Boha, tak pozor na to. A to, že někomu trvá celé dny sestavit horoskop, přece ještě neznamená, že je to dobré.

vesmirek 27.6.2018

Nikdy se dva horoskopisté na stejné znamení neshodnou, každý zplodí něco jiného, vždy se liší, tudíž na předpovědích horoskopů se nedá nic stavět a věřit jim. Třeba někdo najde jisté věty, které platí, ale mnoho dalších je v rozporu. Jsou to výmysly, navíc mnohdy velmi obecně řečení tak, aby se někdy našla jistý shoda. Datum narození, postavení planet, a další bláboly, nemohou nikdy ovlivnit povahu člověka. Škatulkování je vždycky nebezpečné a zavádějící.

Josef79 27.6.2018

Mě horoskopy nikdy nevycházely. Zřejmě umím žít podle sebe a ne podle někoho jiného:) Ale něco málo k astrologii. Zajímavá je její historie, tedy než se jí ujaly obchodníci, pardon podvodníci... Lehce nahlédněte zde: http://natura.baf.cz/natura/tex/20050201.pdf
Stačí si přečíst úvodní stránku abstrakt. Astronomie je svysoce solidní věda, bez které si to nedovedu představit, ani bychom bez ní nevěděli, že se země otáčí a je kulatá!
Nechci, aby se zde odbíhalo od tématu, protože to je nejdůležitější. Prosím držme se tedy tématu. Jestřáb to celkem vystihl, ale ještě nejsem plně spokojen. V dětství jsem měl dva různé sny, které nebyli sice nijak velice důležité, ale vše se z nich vyplnilo do jednoho dne. Tedy schopnost předvídat byla jeden den. Nechci psát o čem, je to osobní. Pozor nemyslím si, že jsem prorok. Ale dodneška jsem nezjistil, proč se to u mě objevilo a potom už to nepřišlo (ta schopnost). Stejně mě z toho mrazí. Kdo ví..možná se to stalo i Vám někomu? Co se týká královny ze Sáby, tak byla věřící a v Novém zákoně je zmíněna v Matoušovi[12] a Lukášovi.[13] Podle evangelií Ježíš naznačoval, že ona a Ninivané budou soudit generace Ježíšových současníků, kteří ho odmítnou.[14][15][16]. Nostradamus byl žid, ale konvertoval, jako křesťan. U něj bych tedy byl na pozoru. Nemusí však jít o dílo satanovo, jak píše Stepb. Spousta proroctví se mu nevyplnila, takže není tak velkým, jak jej vyzvedávají.

stepb 27.6.2018

Josef 79 budoucnost ve snech vidí víc lidí, nejen ty...je to celkem běžné.

jestrab 29.6.2018

Josef79: A už ti někdo dělal horoskop na míru, že se divíš že ti nevycházely? Bohužel nemám teď čas nic číst, jen jsem ti chtěl položit dotaz. Mě taky vlastně nikdo nikdy horoskop nedělal a ani jsem žádný nikdy nečetl a přesto mohu s klidným svědomím tvrdit že funguje skvěle. Jednoduše proto, že jsem se nikdy nezajímal o předvídání budoucnosti, aspoň v nějakém krátkodobém horizontu.

Josef79 29.6.2018

A já myslel, že jsou horrorskopy na míru všechny podle znamení zvěrokruhu:) Vždyť se tak snaží.. a na Míru jim nešahej:))

vesmirek 1.7.2018

Horoskopy jsou totální výmysly, kterým mohou věřit jen malomocní. Konkrétně já jsem narozen 19.2.na hranici horoskopičího rozpětí od-do a v některých horoskopech jsem Vodnář (převažuje), kupodivu a v některých Ryba (méně). Takže docela schizoidní, pokud se nemůžu přesně zaškatulkovat. Například podle těchto: vlasta.kafe.cz/horoskopy/slunecni/vodnar/ nebo znameni-zverokruhu.najdise.cz/vodnar-znameni jsem Vodnář (21.1.-19.2.) a podle těchto: http://www.horoskop-horoskopy.cz/ryby-charakteristika/ nebo www.kabrnak.cz/ryby-19-2-20-3/ jsem Ryba (19.2.-20.3.). Takže věřit tomuto rozdělení je kravina na entou, protože ani nevím, co jsem, kdy nemají pevné hranice, stejně jako nejsou pevné hranice u měsíců - únor je přechodný a jednou za 4 roky má 29 dní, jinak jen 28.,

jestrab 4.7.2018

Horoskop na míru je takový kde zadáš místo, datum a čas narození - čas stačí na čtvrthodiny, ale čím přesnější tím lépe. Někdo nezná čas a typuje to po hodinách ale to už musí zkoušet více výkladů a zjistí co na něj sedí/nesedí.

Vesmírek: v podstatě nic takového neexistuje co říkáš. Jedině, že by ti slunce přistálo přesně na 0° a 0-té minutě nějakého znamení. Kdyby to bylo přesně, tak se dá mluvit že stojíš na hranici mezi dvěma znameními. Jinak se ale posuzuje ve kterém domě stojí slunce, a proto je nutný čas narození a poloha. Zaškatulkovat tě mohu přesně, ale musel by si mi poslat tyto údaje, nebo si je vyplnit sám. Já ti pošlu odkaz na stránku. Je to jednoduché. Ale znáš čas?

vesmirek 4.7.2018

Znám den, ten jsem uvedl a to musí bohatě stačit, nepotřebují výklady a pak si z nich vybírat, co sedí a co ne, ale jak vidíš na mnou vložených odkazech, hranice znamení od-do se rozcházejí, takže nic není přesně. Astrologové to prostě nemají sjednocené a je v tom bordel. Přesnější čas na hodiny je irelevantní informací, pokud vemu v potaz skutečnosti, že se porod někdy vyvolává uměle a není přirozený. Navíc jsem zastáncem toho, že počátek života člověka není po porodu, ale při spojení pohlavních buněk, takže cca 9 měsíc před porodem. Touto skutečností bylo jednoznačně dáno, že se narodím já, nebo kdokoliv jiný.

jestrab 5.7.2018

Na polohu slunce potřebuješ rok, měsíc den. Ale máš tam ještě další planety. Celý horoskop tvoří Slunce, Luna, Venuše, Mars, Merkur, Jupiter, Saturn a v moderní astrologii ještě Uran, Neptun, Pluto. Takže když si vytrhneš jen jednu planetu z celého horoskopu, tak se nediv, že ti to nevychází. To je najivní. Navíc tam jsou ty doby které se mění každou minutou. V astrologii se opravdu počítá to kdy člověk vyleze na svět.

jestrab 5.7.2018

Když daš do horoskopu jenom Slunce tak to je jako by si tady na seznamce uvedl jen že si křesťan. Nebo jen muž a nic víc. Nedá se z toho dělat žádný vážný horoskop a ani žádný soudný astrolog se nebude touto informaci dvakrát zabývat. Neboť vlastnosti či rysy osobnosti který by takový astrolog měl přičítat určitému Slunečnímu znamení by pak logicky neseděly, protože sedí na jiné znamení a jinou planetu. Zkrátka je to jako by sis objednal auto, ale nespecifikoval by si jaké auto přesně chceš. Máš tolik možností. Takový horoskop bez času a lokace je jako kupovat zajíce v pytli. V astrologii taky hraje velkou roli ta lokace z toho důvodu, že v době kdy u nás je horko tak na druhé straně země je zimní období - a tato symbolika hraje v astrologii jednu z nejvýznamnějších rolí.

stepb 6.7.2018

Jeremjáš 8, 2a předhodí je slunci, měsíci a celému nebeskému zástupu, které milovali a kterým sloužili, za nimiž chodili, jichž se dotazovali a jimž se klaněli. Nebudou sebrány, nebudou pohřbeny, budou jako hnůj na povrchu země............. Horoskopy vycházejí s pohanství.....místo aby se lidé ptali boha, ptali se na osud hvězd......už tehdy ve starém zákoně.

jestrab 6.7.2018

To se týká pohanských báboženských kultů, uctívání bohů astrologie nikoho neuctívá, stejně jako psychologie nikoho neuctívá. Bůh není omezen jen na jeden způsob komunikace s lidmi, neboť celé stvoření bylo stvořeno k jeho obrazu. Bůh může k člověku mluvit i skrze horoskop, stejně jako skrze psychologii a jiné vědecké obory.

stepb 6.7.2018

no to je totální nesmysl , žádný normální kazatel pastor ani kněz nepodporuje horoskopy, je to pavěda.

jestrab 6.7.2018

Taky neví o čem mluví. To je běžné. Že je to nesmysl s tebou nebudu souhlasit, jen to ukazuje že o tom nic nevíš.

stepb 6.7.2018

ty nevíš o čem mluvíš!Jako obvykle plácáš nesmysly... Podporuješ to co je v božích očích ohavnost!....může to fungovat, ale na okultních ne božích principech....Když vejdeš do země, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě, neuč se činiti podlé ohavností národů těch.
10 Nebude nalezen v tobě, kdož by vedl syna svého aneb dceru svou skrz oheň, ani věštěc, ani planétník!!!, ani čarodějník, ani kouzedlník.
11 Ani losník, ani zaklinač, ani hadač, ani černokněžník.
12 Nebo ohavnost jest Hospodinu, kdožkoli činí to, a pro takové ohavnosti Hospodin Bůh tvůj vymítá je od tváři tvé.
13 Dokonalý budeš před Hospodinem Bohem svým.
14 Nebo národové ti, kterýmiž vládnouti budeš, planetářů!!!! a věšťců poslouchají, tobě pak toho nedopouští Hospodin Bůh tvůj.

Josef79 7.7.2018

Jestřáb: Bůh nemluví k lidem zkrze něco co je mu ohavné (tím myslím astrology-podvodníky-Roxany ap.) Horoskop není a nemůže být proroctvím!
Osobně se domnívám, že nikdo z nás jej nepotřebuje k životu.
Jestřáb ty jej potřebuješ k životu, bez ohledu na to jestli tomu věříš?
Mě se lépe žije, když jej nečtu:)..

jestrab 7.7.2018

Josef79: Já ale neříkám, že horoskop je proroctví! Horoskopy k tomuto účelu neslouží. Já jen říkám, že hvězdy odráží obraz Božího stvoření a Boží prozíravost. Nepotřebuju horoskopy k životu a nikdy jsem to netvrdil. Tvrdím, že hvězdy ukazují na to že existuje Bůh i na to, že před pravdou nikdo neuteče. Horoskop shrnuje životní zkušenosti a předává je dál, tím že je zpřítomňuje v konkrétní životní situaci. To není proroctví, to je komunikace.
Když ale mluvím o horoskopech tak nemyslím ty co myslíš ty, to za horoskopy nepovažuji, to jsou jen komerční výplody pro zábavu.

Josef79 7.7.2018

Problém totiž spočívá v tom, že samotný satan se vydává za anděla světla, není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec, ale dopadnou jak si zaslouží! Tedy dostanou spravedlivou odplatu!!

Prorok není věštec, který předpovídá budoucnost na požádání, prorok oznamuje Boží věci lidem, podle Boží vůle. Protože skuteční Boží proroci stojí proti dílu Bezbožnosti, překroutil trvalý vliv Božího Odpůrce význam slova “prorok” tak, aby ho většina lidí vnímala jako synonymum pro “věštce”, tedy pro člověka, který okultními metodami napodobuje předpovídání budoucnosti.

V dnešní době tedy můžeme běžně od některých lidí slyšet, že např. Nostradamus byl prorok, i když se jednalo o člověka, který oddaně sloužil Satanu.

Opravdoví, Bohem povolaní proroci nemají nic společného s okultními a esoterickými praktikami věštců a jejich úkolem není předpovídání budoucnosti. Proroci jsou lidé, kteří jsou odděleni ke zvláštní službě – předávat lidem to, co Bůh chce lidem říci skrze zázrak prorockého daru!!(deset vykřičníků)

Ezdráš 5,1-2 Proroci Ageus a Zacharjáš, syn Idův, prorokovali židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele a napomínali je. Tu se vzchopili Zerubábel, syn Šealtíelův, a Jéšua, syn Jósadakův, a začali budovat Boží dům v Jeruzalémě. A ti Boží proroci při nich stáli a posilovali je.
5. Mojžíšova 18,18 Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži.

Pojem předpovídání budoucnosti je v tomto kontextu absurdní už proto, že Bůh existuje mimo Čas a nepotřebuje, aby Jeho služebníci cokoli předpovídali, neboť ví, jak každý den, od prvního až do posledního, proběhne.

Jestliže Bůh ke svému lidu hovoří skrze proroka, dělá to proto, že je to v souladu s Jeho vůlí, a chce svůj lid poučit, varovat nebo povzbudit mimo nadpřirozené praktiky, pouze prostřednictvím zázraku prorockého daru, který ovšem bezbožným lidem nepřijde jako něco zázračného a nejsou tak zneklidněni.

V Písmu ale narazíme ve spojitosti s proroky na výraz předpovídat. Skutky 7, 52 Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kdo předpovídali příchod toho Spravedlivého, a vy jste ho teď zradili a zavraždili.

Znamená to prostě to, že proroci hovořili o událostech, které z jejich pohledu měly nastat v budoucnosti a Bůh jim oznámil, že k nim dojde. Nejednalo se tedy o věštění. Žádný ze skutečných Božích proroků by se nikdy neodvážil lehkovážně pronášet věštby a prohlašovat je za Boží výroky.

Naproti tomu věštci jsou osoby, které své “povolání” často provozují jako živnost a jsou za patřičný obnos připraveni posloužit klientovi. Jejich předpovídání budoucnosti je ve skutečnosti uvalením kletby. Démoni, skrze které se tato kletba uskuteční, to mohou provést proto, že klient s provedením “předpovědi” souhlasil, a tak dobrovolně umožnil démonům naplnění kletby ve svém životě.

Skutečný prorok je tedy Bohem povolaný služebník, který jedná v souladu se svrchovanou Boží vůlí a autoritou. Takový člověk nemá cokoli společného se služebníky Satana, hrajícími si na předpovídání budoucnosti. Proroctví Bůh uděluje tehdy, když chce On sám, naproti tomu doptávání se nejrůznějších věštců je skutkem lidské svévole a dalším projevem lidské snahy obejít Boží svrchovanost

2. Petrův 1, 20-21 Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.

Zacharjáš 10,2 …co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Proto táhl lid jako stádo, ujařmený, bez pastýře.
Zdroj informací: http://odkrytepravdy.cz

jestrab 7.7.2018

stepb tak se vraď do středověku nebo nejlépe do starověku když ti vadí astronomie. Astrologie kterou mám namysli já není Hadačství, neb hadačstvím se opravdu nezabývám. Ostatně stejně můžeš nazvat i psychologii hadačstvím což je nesmysl. Prostě si jen špatně interpretuješ slova z bible, které jsou o lidech, kteří nehledali Boha a spoléhali na cizí Božstva, nadpřirozené jevy, hádali ze všeho možného nejen z hvězd.

http://biblehub.com/text/deuteronomy/18-10.htm
http://biblehub.com/lexicon/deuteronomy/18-10.htm

Jakovždy tvé tvrzení snadno rozcupuju na kousíčky:
http://biblehub.com/hebrew/5172.htm
>to practice divination, observe signs>

NASB:
divination (1), divined (1), enchantments (1), indeed practice divination (1), indeed uses (1), interprets omens (1), practice divination (1), took as an omen (1), used divination (2).

divination znamená věštění.

Slovo מְעוֹנֵ֥ן m~óvnen kořen znamená přinášet ale překládá se jako >one who practices witchcraft> - ten kdo praktikuje čarodějnictví.

Ať dělám co dělám o astrolozích nebo astronomech tam není nic.

jestrab 7.7.2018

Josef:
Tak ještě jednou: Astrologie, astronomie ani psychologie nejsou proroctví. Z toho důvodu tvůj další příspěvek považuji za bezpředmětný.
Astrologie se neprohlašuje za Boží slovo. Spíše znamení. Dokážeš pak chápat rozdíl mezi znameními a proroctvím?

Dt 18:10 sice mluví o meovnen um~našech - the one who practices witchcraft or one who interprets omens - to practice divination, observe signs

Ale Bůh očividně lidem dával mnoho znamení aby uvěřili, takže tato věta by pak musela být v rozporu s novou smlouvou, protože Ježíš udělal mnoho znamení... a lidé se pokoušeli tyto znamení interpretovat a Ježíš sám znamení interpretoval. Mohly by jste tedy potom tvrdit, že Ježíš překročil přikázání nebudeš se výklady znamení.

Nicméně, vzhledem ke kontextu, já doufám, že je více než jasné, že jde o čarodějnictví a uctívání cizích Božstev, dokonce tam byla zmínka o rituálu obětování lidských obětí... To Ježíš nedělal a nedělám to ani já.

Josef79 7.7.2018

Jenže z toho mého příspěvku to chápu tak, že astrologie není ani znamení. Co je astrologie bylo vysvětleno zde již výše na odkazu: http://natura.baf.cz/natura/tex/20050201.pdf Je to základ vědy. Možná pro některé je to znamení, nevím? Pro mě ne.

jestrab 7.7.2018

Starozákonní proroci sloužili i k tomu, aby se lidi dotazovali Boha.

jestrab 7.7.2018

Filosofie je považována za vědu tak proč by nemohla být astrologie? To je zase jen jejich názor. Já to za vědu právě považuju spíš z toho důvodu, že se tam uplatňuje fyzika a matematika a je to neoddělitelné od astronomie, i když tito lidé tvrdí něco jiného. Celá astrologie stojí na pohybu vesmírných těles a to bez astronomie nelze pozorovat a počítat. Protože astronomie je právě tím pozorováním a počítáním vzdáleností, úhlů, rychlostí. Astrologie v těchto věcí vidí duchovní - nikoliv náboženský - význam.

Tak třeba zde se píše že astrologie vznikla v Chaldeji nebo Babylonii, ale já si nemyslím, že by to byla pravda. Jednak pro to nemají důkaz, mají jen důkaz o tom že v té době se pozorování hvězd uplatňovalo... Podle mě astrologie je darem od Boha, protože Satan není schopen nic vytvořit, Satan pouze krade, ničí a dezinterpretuje. Tak i původní astrologie, nauka daná Bohem lidem, byla časem zneužita. Jednoduše astrologie je příliš geniální na to, aby ji mohli vymyslet lidé. Astrologii původně stvořil Bůh, neboť on je stvořitelem hvězd i celého vesmírného řádu. Proti tomu přece nelze nic namítat.

Josef79 8.7.2018

Souhlasím.., ale satan vytváří a již vytvořil technologie, které berou lidem svobodu a Boha! např. geoinženýrství, čipování lidí a zvířat, genetickou úpravu potravin od těch vytvořených bohem, náhrada lásky za lásku umělou k robotům atd. je toho mnoho co satan již vytvořil a stále vytváří. Jsi na velkém omylu, pokud se domníváš, že jeho stoupenci nejsou kolektivní, koordinovaní a nepracují! Jde o velkou mašinérii! Jsou koordinování, řízeni a sledovani entitami, démony a duchy lidí i jiných ras. Možná jsou na tom lépe než mi věřící v koordinaci, což je velmi smutné. Leč pravdivé.

Josef79 8.7.2018

http://svobodnenoviny.eu/putin-odsoudil-geoinzenyrstvi-a-oznacil-jej-za-monumentalni-hrozbu-proti-lidem-a-prirode/

jestrab 8.7.2018

Pokud jde robotiku, tak tu taky vymyslel Bůh. Lidské tělo je v podstatě robot, tedy čistě z biologického pohledu, ke to soustava mechanických dílů, jako kosti, šlachy, elektrické obvody = nervy... Akorád že lidské tělo je o něco více vyspělejší než umělá inteligence.

Josef79 8.7.2018

Ještě jsem zapomněl napsat do toho seznamu jednu důležitou věc...dostanu se k tomu. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je tolik nemocných lidí s imunitou a mají potravinové či jiné alergie? Lékaři říkají, že jde o tzv. civilizační faktor-civilizační choroby a stres. To mě, ale nikdy nepřesvědčilo a věděl jsem, že je to bude ještě jinak. Co mohou mít ti nemocní lidé společného? Nebo co společného jim může nejvíce způsobovat tyto problémy? Samozřejmě žijeme v době jedové takže je celá škála toho co škodí, ale co je nejvíc z toho všeho na vinně? Dlouho jsem to nevěděl až jsem se to postupně dozvěděl takovýma zvláštníma okolnostma, že to ani není možné. No nebudu vás napínat. Co máme všichni společné a působí to skrytě prakticky naprosto nevinně na nás lidech? (takto pracuje satan). Jsme v tom 24h prakticky až po uši! Jsou to detergenty a nano částice pracích prášků plus parfemace (nenechte se ošálit, že jde o přírodní substance)!! To co by mělo čistit, vlastně špiní! Je to neviditelná chemická špína, která nejde vyprat. Vyprat vyprané! Zní to hrozně, že?
Co jsou to detergenty je zde: http://labguide.cz/reagencie/detergenty/
Novinkou na trhu je opravdu něco extra. Savo a přípravky s návykovými látkami. https://www.alza.cz/maxi/savo-barevne-i-bile-pradlo-2-5-l-50-prani-d5287526.htm?layoutAutoChange=1
Bohužel neexistují žádné adekvátní vědecké studie na toto podezření. Má to, ale svoji velkou logiku, když to budete podrobněji studovat a sledovat. Ještě se podívejte zde: http://ekoista.cz/7-duvodu-proc-je-spina-lepsi-nez-vas-praci-prasek/ .Podle mého názoru toto způsobuje spouštění imunitních chorob a potravinových, ale i jiných alergií a také mám na mysli crohna a ulcerozní koloitidu. No není to vskutku ďábelské, kdo by to byl řekl, že něco tak čistého a voňavého...

vesmirek 9.7.2018

Pepíku79, ale alergií je strašně mnoho druhů, na chemikálie jsme citliví zvláště a pokud jsi nakousnul to oblíbené a levné Savo, tak to zrovna obsahuje těkavý a dráždivý chlór a etiketa je dokonce označena symboly nebezpečnosti a závadnosti /pracovat v rukavicích, při potřísnění umýt proudem čisté vody, atd./. Chlór je plyn, co leptá plicní sklípky, vyvolává kašel a další alergické reakce, protože kašel je alergickou reakcí a snahou těla vypudit dráždivou látku ven, stejně jako kýchání. Přesto si je lidé tyto Sava kupují a pucují svoje keramické mísy na WC a je jim jedno, že to smrdí po chlóru. Existují ale alternativní přípravky s obsahem ozonu, což je vlastně kyslík, který je pro lidské tělo méně nebezpečný, avšak také spolehlivě likviduje mikroby. Jenomže je taky dražší, než to levné Savo a mnoho spořivých čecháčků sáhne po tom Savu, než po něčem jiném, bezpečnějším a možná i účinnějším... pak máš řadu alergenů ryze přírodních, jako je seno, roztoči, včelí píchnutí... no a ke Crohnovi a rakovinám tlustého střeva, ve kterým jsme na prvních příčkách na světě lze říci, že kromě toho, co dýcháme a pijeme jde taky o to, co jíme a co může napadat střevní mikroflóru a nemusí to být jenom chilli papričky nebo uzený bůček.

A ještě k té astronomii a astrologii. Skutečnou vědou je astronomie, zabývající se kosmickými tělesy, světlem, vzdálenostmi a zákonem relativity a gravitace, tedy časoprostorem. Astrologie nemá s vědou nic společného. Pokud na zemi vemu různé lidi, z různých národů, ALE kteří se narodili přesně ve stejnou hodinu, den a rok jako já, tak se stejně všichni od sebe vzhledově liší a nemají stejné vlastnosti podle horoskopů. Směšné je, že horoskopy ještě rozlišují rozdíly mezi ženami a muži, narozenými ve stejný den, které tak také evidentně jsou, ale NEJSOU SPOLEČNÉ, toto je jen skutečně vylhané. A co je pravda? Pokud se věc v horoskopu splní? Jo... a co když nesplní a těchto věcí, co ´nesedí´ je vlastně více? Pak je to spíše o lžích. Jak jsem psal, máme tucty horoskopů, píšou je různí autoři, a když vemete dva horoskopy na stejný den, tak každý ´autor´ si VYMYSLÍ svoje bláboly. Přestaňme a přestaňte si něco nalhávat, že něco v astrologii funguje... jedinou pravdou je, že astrologové přesně ví, v jakém rozpoložení byly planety a slunce, ale to je všechno a z rozpoložení planet při narození NELZE zaškatulkovat nějaké budoucí charaktery lidí, až vyrostou a dávat je do stejného pytle-znamení. Je to kravina.

Josef79 9.7.2018

Tady se, ale nejedná o savo na zem, ale co se dává přímo na praní. tzn, že to jde do těla natvrdo. cca 10-20 minut po kontaminaci takto vypraným oblečením to jde do krevního oběhu a po dalších 30-60 minutách už se to metabolizuje v játrech a potom už probíhájí destruktivní procesy. Chlor z něj udájně vydělávají, ale jak to tak znám bezlepkové obsahuje stopy lepku, nealkoholické pivo stopy alkoholu atd. Takže savo bez chloru, bude nakonec ty stopy chloru mít taky! Stačí ta zvýšená citlivost-náklonost a už to máš.

vesmirek 9.7.2018

Ano, toto Savo má být bez chlóru. Ale je stejně dráždivé... dráždivou látkou je v tomto případě chemikálie 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Viz: https://nakup.itesco.cz/groceries/cs-CZ/products/2001020198671

jestrab 10.7.2018

Jak jste se od proroků dostali až k Savu?

Josef79 10.7.2018

To je život. K savu, nebo horoskopu, někam se vždycky dostaneš a něco si možná odneseš do života:) A o tom to je.

jestrab 11.7.2018

Jeden kamarád mi napsal:
„Ještě jeden postřeh: někdy to funguje tak, že to, jakým způsobem nazíráme na sebe a vůči jiným lidem, se projeví i reálně a lidé se k nám i tak chovají. Mám takové osobní zkušenosti a funguje to tak i u jiných lidí. Prostě svým nastavením ovlivňujeme okolí i druhé lidí, i když, jak jsem psal, původní realita je jiná, než v našich představách.“
Souhlasíte? Máte podobnou zkušenost?

tomassovak 11.7.2018

Je to všechno složité. Mesiáše těžko poznáte. Co se týče pravidel tak je to OK, protože rodina může být....

vesmirek 13.7.2018

jestřáb samozřejmě že se realita liší od virtuality, mnoho lidí s idealistickými představami si maže med okolo huby do té doby, než zjistí, že nelze na tom lpět, protože ideály na tomto světě jednoduše neexistují

jestrab 13.7.2018

Virtualitou jsem zvyklý nazývat počítačový svět, ta citace ale byla o skutečných lidech, které osobně potkáváme v životě.

jestrab 15.7.2018

Ještě k věštění a astrologii. Astrologie neumí věštit. Neposkytuje pro to dostatek informací. Dokáže jen vypovědět o harmonických či napjatých situacích v minulosti, přítomnosti a budoucnosti v určitých oblastech a mezi určitými lidmi. Dokáže člověku odpovědět na otázku jak čelit výzvám, v obecném smyslu. Nedokáže předpovědět např. že 11.9.2001 spadne letadlo v New-Yorku a jinde a předpovědět celkový počet letadel. K tomu by bylo třeba věšteckých schopností - míti věšteckého ducha a to pak nesouvisí s věštěním, ale s duchovními sílami. Nebo mu to může ukázat Bůh a je to pak proroctví od Boha. Stejně astrologie nedokáže předpovědět jestli by člověk měl investovat nebo neměl investovat do určité oblasti - pokud se někdo snaží o takovýto poradenský astrologický směr - tak je to čistě na tom poradci jakým způsobem manipuluje klienta, ale to není dobré. Volbu totiž má vždy klient. Astrologie totiž správně nemá nabádat k tomu, aby se lidé vyhýbali určitým životním situacím, spíš na to, aby byli připraveni na to že se věci mají stát a musí a aby chápali příčinu toho proč se věcí dějí i opakovaně, proč potkáváme stále stejné lidi nebo přitahujeme určité lidi a určité situace. Na to astrologie dokáže dát odpověď. Nedokáže ale předpovídat budoucnost ve smyslu věšteckém. Dokáže dokonale popsat charakter člověka, jeho největší slabosti ale i silné stránky, ale ne věštit.

Uložit