Vdovy

Jak rozumíte tomuto textu?

1 Timoteovi 5:9  Za vdovu ať je počítána nejméně šedesátiletá, jež byla manželkou jednoho muže,
10  osvědčená v dobrých skutcích: jestliže vychovala děti, jestliže přijímala hosty, jestliže myla nohy svatým, jestliže pomáhala souženým, jestliže se věnovala každému dobrému dílu.
11  Ale odmítej započítat mladší vdovy, neboť když nedbají na Krista a začnou být rozpustilé, chtějí se vdávat.
12  Takové nesou odsouzení, protože zavrhly svou první víru.
13  Zároveň se také učí zahálet a chodit po domech; a nejen zahálet, ale také být klevetivé a všetečné a mluvit, co se nepatří.
14  Proto si přeji, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly protivníkovi žádnou příležitost k pomlouvání.

Znamená to, že jestliže vdova nedělala ty věci jak je uvedeno 1 Tim 5:9-10 není to vdova?

a jak rozumět tomuto:
11-12 Ale odmítej započítat mladší vdovy, neboť když nedbají na Krista a začnou být rozpustilé, chtějí se vdávat. Takové nesou odsouzení, protože zavrhly svou první víru.

Takže když je vdova není to vdova? Jak započítat? O čem je řeč? Jak mohly zavrhnout pravou víru tím, že se chtějí znovu vdát? Co má být špatného na tom, že se vdova chce znova vdát? To nechápu. Měl jsem za to, že když muž umře, jejich vztah je rozvázaný před Bohem a může si tedy hned vzít nového muže.

A 14 tomu dává poslední ránu:
Proto si přeji, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly protivníkovi žádnou příležitost k pomlouvání.

Ale on říkal, že mladší vdovy nemají být počítány za vdovy? Nařizuje tedy Pavel aby se mladá vdova ihned vdala nebo naopak zakazuje aby se vdala nebo co? Já tomu nerozumím. Přijde mi že Pavel je v těchto bodech silně ovlivněn židovskou tradicí, která nemá nic společného s textem Tóry.

jestrab 11.1.2018

komentáře: (3)

stepb 14.1.2018

šlo nějak o to že o ty opuštěné vdovy se starala církev a zřejmě tam měli i nějakou službu v církvi .....a představa pavla byla že už by žila do smrti bez muže......ty mladší tu představu nesplňovali, protože ještě byly schopné se vdát, tak proto je Pavel nechtěl započítat, takže doporučoval ať se radši vdají, než že by měli v církvi službu a závazky a pak by museli odejít...

jestrab 14.1.2018

Díky.

Beckett 11.3.2018

>Počítat mezi vdovy> = vyplácet jim církevní sociální podporu, dalo by se říci. Mladší než šedesátileté jsou podle autora epištoly ještě schopné si partnera a tím i místo ve společnosti najít. >Být ženou jednoho muže> neznamená, že nemohla být vdaná víckrát, ale že neměla mít prostopášnou minulost.

Uložit