Výklad bible v chronologickém kontextu

Vím, že když věřící chce pochopit nějaký verš z bible, často se říká, že je třeba ho vyložit v kontextu celé bible. Má to ale háček. Některé náboženské knihy totiž nelze vykládat v kontextu celé bible. Například Tóra - prvních pět knih Starého Zákona - 5. knih Mojžíšových. Víme, že tyto knihy jsou v židovskokřesťanské historii tím nejstarším dědictvím. V době, kdy vznikala například kniha Genesis, ještě pravděpodobně neexistovaly Přísloví nebo Žalmy. Tedy by nebylo správné vykládat jakýkoliv verš z Genesis s ohledem na jiný verš v Žalmech nebo Příslovích. Podobně můžeme vzít v úvahu Nový Zákon. Bylo by zcela nesmyslné pro výklad Tóry použít Nový Zákon. Co by ale bylo možné, je pro výklad Nového Zákona použít Tóru. Protože v době kdy vznikala Tóra, Nový Zákon ještě neexistoval.

Dalším důležitým faktem je, že jednotlivé části bible vznikaly jako oddělené knihy a tudíž může být jejich výklad s ohledem na kontext celé bible zavádějící. Například kniha Píseň Písní, o které se říká, že je pozůstatkem z dob pohanských náboženství snad dědictví Filištíjců - Pelištejců. Bylo by tedy dost zkreslující snažit se ji vykládat v rámci bible, pokud tato kniha vznikala úplně v jiném - nežidovském a nekřesťaqnském prostředí.

Dostávám se k prvotní úvaze. Původně jsem totiž přemýšlel nad tím, že existuje několik přísloví, které schvalují fyzické tresty

Přísloví 13:24 Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.
Přísloví 10:13  Na rtech rozumného se nalézá moudrost, kdežto hůl dopadne na hřbet toho, kdo je bez rozumu.
Přísloví 22:8  Kdo rozsévá bezpráví, sklidí ničemnost, hůl jeho prchlivosti vezme za své.
Přísloví 22:15  Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí.
Přísloví 26:3  Na koně bič, na osla uzdu, na hřbet hlupáků hůl.
Přísloví 29:15  Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce.

Zejména Př 13:24, je něco co je v rozporu s naším právním systémem a podle odborníků z psychologie a psychiatrie, týrání a krutá výchova v dětství má na vývoj osobnosti negativní/patologický dopad. Tak jsem si uvědomil, že tyto věci vlastně nelze brát doslova. Vykládat by zřejmě bylo možné různými způsoby, ale vesměs to znamená, že bible obsahuje více kontextů - více způsoby může být vykládána. Neboť já třeba nevím, zda je vůbec možné a správné knihu Přísloví vykládat Tórou nebo Novým Zákonem. Každopádně, jestliže týrání vede ke vzniku nějakých poruch nebo třeba jen problémům s nízkým sebevědomím, pak bych musel onen verš Př. 13:24 považovat za něco co do kontextu celé bible vlastně nezapadá a už vůbec ne do poselství NZ.

jestrab 29.11.2017

komentáře: (6)

faghira 29.11.2017

Prosím Tě, samozřejmě tím příslovím 13:24 není myšleno, že má být někdo stlučen do bezvědomí. Ty se ve všem kolikrát tak zbytečně nimráš, až to škodí.

jestrab 30.11.2017

faghira, to vůbec nevadí. Není třeba dotyčného stlouct, i tak je to týrání.

jandvevod 30.11.2017

Zdar Jestrab, jak se máš?

Byl bys té dobroty a nejdříve reagoval na můj příspěvek (víš který, diskuze číslo 512), než budeš zakládat další vlákna zde na fóru?

Navíc vlákno, kde se motáš v kruhu právě proto, že jsme nedořešily bazální věc ohledně Písma?

jandvevod 30.11.2017

Jinak co se týká psychologie a psychiatrie, tak to jsou vědy v plenkách (i v porovnání s jinými obory). Psychiatrie každých několik let překlasifikovává systém nemocí. Ještě to dlouho potrvá, než se to trochu usadí. Navíc, co se týká vědy, doporučuju vzít v potaz Karla Poppera (a jeho kritiky)

Co se týká výkladu Bible:

1) není pravda, že stačí k výkladu kontext Bible.
(viz vlákno 512: http://www.krestanskaseznamka.cz/diskuze/514 )

2) přesto že to není DOSTAČUJÍCÍ, tak se samozřejmě používá k výkladu nějakého místa v Písmu TÉŽ jiné místo. A není žádný problém vykládat např. starozákonní proroctví Novým Zákonem. Jestliže se to proroctví naplnilo na Ježíši, tak nechápu Tvůj problém, proč by tím novozákonním úryvkem neměl být daný text Starého Zákona vyložen. Vždyť to tak dělá i samo Písmo, že ukazuje spojení s Ježíšovým životem a Starozákonním Písmem.

Navíc, celé Písmo je inspirované týmž Duchem, takže není žádný problém vidět souvislosti mezi kterýmikoli dvěma místy v Písmu. A je jedno, kde má kořeny Píseň Písní nebo Job nebo kterýkoli jiný text. Podstatné je finální zpracování, které bylo Církví zahrnuto do kánonu.

Čekám na Tvé vyjádření v uvedeném vlákně ;-)
Jinak sem ani nepiš ;-)

vesmirek 30.11.2017

Metoda cukru a biče je dobrá, ale nesmí být zneužívána ve prospěch biče, protože všeho moc škodí. To věděl i Igor Hnízdo z Obesné školy ;-)))

tomassovak 16.6.2018

Myslím si že nikdo nemůže zde vyřešit problém pouze položení dotazů otázky a diskuze.

Uložit