Kauza Lithium - O co vlastně jde

Kdo je zloděj českého lithia - Pavel Drobil nebo Jiří Havlíček?

>Proto uzavření Memoranda takovým pokoutním způsobem je už samo o sobě šílenstvím. Naprostým selháním racionality i morality.>
„Pokud budete hodní a poslouchat ty, co za námi stojí, tak vás oškubeme jenom částečně, když ne, spláčete nad prodělkem.“ (Radim Valenčík, zdroj 1. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Lumparna-Bude-to-drahe-rekl-docent-ke-kauze-lithium-A-predlozil-fakta-o-kterych-se-nemluvi-507506)Kunštekova analýza kauzy LITHIUM
Martin Kunštek, 9. 10. 2017

„Pro úplnost dodávám, že ministr Drobil podepsal firmě Geomet povolení k prověřovacímu průzkumu.
Stanovení dobývacího prostoru
Na rozdíl od průzkumných prací na stanovení dobývacího prostoru a povolení k těžbě právní nárok neexistuje.“


„Zde považuji za nutné uvést, že ministr životního prostředí Pavel Drobil NEPORUŠIL ZÁKON vydáním povolení k ložiskovému průzkumu v oblasti Cínovce firmě Geomet. Tvrzení řady sociálních demokratů o tom, že tím způsobil krádež Cínoveckého lithia je tedy zcela nesmyslné.“


„Tomu, kdo provedl nebo financoval ložiskový průzkum, totiž § 24 odst. 3 Horního zákona náleží přednost před ostatními žadateli. Není to právo na získání dobývacího prostoru, ale přednost před ostatními, kteří by na tom místě chtěli těžit. Tvrzení o tom, že cínovecké lithium ukradl exministr Drobil tedy vychází z neznalosti Horního zákona. Nebo je to prostě hloupý pokus o svedení viny na předchůdce. Teprve když prospektor přednostního práva nevyužije, může být dobývací prostor stanoven jinému zájemci.“

„Stát jako vlastník je suverénem v rozhodování o tom, jestli a kdy se budě těžit. Stát je stejně plnohodnotný vlastník jako občan nebo firma.“

„Stát jako suverénní vlastník se po zvážení všech okolností, které s těžbou souvisí, může rozhodnout, že ložisko těžit nechce. Nebo že si je nechá na dobu, kdy těžba bude výnosnější, nebo kdy budou dostupné technologie, které méně zatíží životní prostředí.“

„Jak již bylo uvedeno výše, prospektor (Geomet) si může stanovit cenu. za níž informace nahlášené Geologické službě mohou být poskytnuty státní firmě Diamo. Zdarma je smí používat pouze veřejná správa. Stát je však může vyvlastnit za náhradu. Ta by pak spočívala v úhradě vynaložených nákladů na průzkum a přiměřeného zisku podle zákona o cenách – tedy do 30% nákladů. V tuto chvíli se podle údajů s nimiž operují vládní činitelé bavíme o 1 až 1,3 miliardě. Na víc neměl prospektor do podpisu Havlíčkova memoranda nárok.“


„Ministr Havlíček neukradl české lithium za biliony korun, jak populisticky tvrdí předseda ANO Andrej Babiš. Nevydal rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru ani povolení těžit. A ani nemohl - tato pravomoc přísluší Báňskému úřadu. Ten je sice podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu, které Havlíček řídi. Ale žádné takové rozhodnutí nevydal ani on. Havlíček se nepodílel se ani na žádných právních úkonech, které těmto rozhodnutím předchází. Na to je v úřadu moc krátce.“

„Ministr Havlíček podepsal memorandum, které je čistě z pohledu vnitrostátních zákonů >cárem papíru>. Žádný český zákon ani obecně závazný právní předpis jeho sjednání nevyžaduje ani nepředpokládá. Dokonce jej k němu ani nezmocňuje. Na jejím základě australsko-americká společnost nemá žádnou možnost se u vnitrostátního soudu domáhat stanovení dobývacího prostoru ani těžební licence.“

„Memorandum je z valné většiny >snůškou obecných frází> typu: >Cílem tohoto memoranda je usnadňovat a podporovat budoucí spolupráci v oblasti průzkumu, těžby a zpracování lithia až po finální výrobky.> Nebo, že: >Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou ochotni podporovat využívání a zpracování lithiových rud>. Či: >Spolupracovat s českými akademickými výzkumnými základnami na úplném zpracování lithiových rud>.

„Problém však je v tom, že náš právní řád nesestává jen z Ústavy, zákonů a vyhlášek. A přímo aplikovatelných nařízení EU. Součástí našeho právního pořádku jsou i mezinárodní smlouvy, které Parlament ratifikoval. Jednou z nich je i Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi ČR a Austrálií podepsaná v Canbeře 30. září 1993.

Existuje značené riziko, že australsko-americká firma využije tento dokument k nátlaku na budoucí vládu, aby rozhodla, že lithiovou rudu nebude těžit český státní podnik Diamo a zpracovávat nějaká česká firma, ale že těžba má být svěřena právě australsko-americké firmě European metal holdings Ltd. Firma může vyhrožovat mezinárodní arbitráží s tím, že se bude u domáhat náhrady škod za zmařenou investici.

Lze čekat, že při tom bude argumentovat, že Havlíčkovo memorandum si investor může vykládat ve smyslu jejího článku 3 Dohody jako povzbuzení investice. Bude argumentovat, že na jeho základě vynaložila další prostředky, které byly zmařeny. Zvlášť když memorandum Dohodu o podpoře a ochraně investic výslovně uvádí.
Havlíček tedy vlastně firmě EMH vystavil glejt na vydírání budoucí české vlády.Glejt, který sice neopravňuje k těžbě lithia, ale je bianko šekem na >výpalné> z těžby. V některých zemích jako Čína by za to byl po zrychleném soudním procesu procesu za úsvitu zastřelen. V některých zemích jako Saudská Arábie by takový ministr byl veřejně nabodnut na kůl. V Česku mu to nehrozí.“

„Mimořádná schůze asi bude spíše veřejnou politickou popravou nejstarší české politické strany ČSSD.Strana, jejíž představitelé ve vládě spáchali něco takového a která do vlády vyslala takového ministra si však nic jiného nezaslouží.>

Výňatek z článku
http://radimvalencik.pise.cz/5063-kunstekova-analyza-kauzy-lithium-nejlepsi.html

jestrab 12.10.2017

komentáře: (13)

vesmirek 12.10.2017

Teda tahat na křesťanský web taková čistě politická témata a ještě zrovna týden před volbama? Lepidolit by měla být dávno vyhrazenou surovinou státu, stejně jako zlato, takže tady hledejme hlavní viníky.

jestrab 14.10.2017

Proč ne? Každý křesťan by se měl zajímat o politiku. A protože většina křesťanů vůbec nesleduje TV, tak nezbývá než jim to napsat sem.

vesmirek 15.10.2017

Protože většina křesťanu volí KDU-ČSL.

jestrab 16.10.2017

Fakt? Vždyť je to zkorumpovaná strana, alespoň část veřejnosti si to myslí, říká moje anketa.

vesmirek 17.10.2017

Fakt? Zkorumpovaní mohou být jen jednotlivci. Cyril Svoboda, Bělobrádek a spol. Apropo KAŽDÁ politická strana je svým způsobem prolobovaná, propojená s mafiány typu Rittig a zkorumpovaná, zadlužující naši zemi. Žádná strana nevychází bez poskvrny. I ten tvůj Okamura, stačí se podívat na předchozí volby. Proto neuspěl a proto se nedostal do poslanecké sněmovny. Z toho všeho zla budu volit to nejmenší.

vesmirek 17.10.2017

A ještě k tomu tvýmu předvolebnímu průzkumu či anketě, nebo jak to nazveme... udělat takový závěr z mínění pár jednotlivců, které spočítáme na prstech max. dvou ruk není opravdu objektivní a reprezentativní průřez naší společnosti, protože právě proto, že se v tvém průzkumu vyjadřují převážně věřící křesťané, které do toho tvýho průzkumu přednostně zveš a oslovuješ... a těch, jak moc dobře víme, je v ČR vůči ateistické většině, nepoměrně méně. Jak mohu citovat z dostupných netových zdrojů jako wikipedie, >K některému z proudů křesťanství se hlásí drtivá většina z 1 467 438 deklarovaných věřících hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti>, tudíž je to vzhledem k cca 10 milionů obyvatel asi 15%.

jestrab 17.10.2017

Nevím kterou anketu máš na mysli. Dělal jsem jednu a tam bylo přes 190 hlasů. Tu druhou jsem teprve teď odstartoval, takže nemůžeš říct, že dělám jakékoliv závěry.

jestrab 17.10.2017

Jo k té korupci, tak jo, ale myslí si to hodně lidí.

vesmirek 17.10.2017

Ano, i tak je 190 respondentů z 10.000.000 příliš malé číslo na nějaké objektivnější závěry. Jsou to i průzkumy ČT a agentury STEM, oslovující pouze vzorek pár tisíc lidí. Aby se to dalo nějak vážně brát, musel by být počet vyjádřených alespoň milion.

jestrab 17.10.2017

Ono by stačilo i těch 100 respondentů na skupinu, ale skupin je hodně. Obecně je asi 5-6 skupin základních skupin * počet krajů. V každém kraji je totiž jiné zalidnění či lépe řečeno jiná urbanizace.

vesmirek 19.10.2017

Což o to že se liší kraje, ale co potom bývalé okresy a když půjdeme úplně nejníž, liší se jednotlivé katastry obcí. Obcí máme přes 6.000... tudíž i stovka respondentů na celý kraj, z nichž v některých žijou miliony idí, je žalostně málo.

jestrab 20.10.2017

Jo, ale lidi nevolí v každé obci jinak. Spíš to bude hrát větší roli podle skupin obyvatelstva jako například důchodci, mladí lidé, lidé středního věku, matky samoživitelky, podnikatelé, atd.

vesmirek 20.10.2017

Právě vtip je v tom, že u tyto skupiny volí jinak v různých částech naší země. Záleží i na regionu. Jinak volí pravicová Praha od např. levicových Slušovic nebo Gottwaldova alias Zlínu. Jinak volí Most nebo Ostrava, kde je obrovská nezaměstnanost. Už teď vyšly mnohé články, že se dramaticky liší volební účast v různých městech i menších obcích. Ano, na hodnocení je sice ještě brzy, protože dnes v sobotu je druhý volební den. V neděli pak budou sčítat hlasy. A skupiny? No kolik z těch 180 respondentů byli důchodci? Kolik studentů 18-26 let? Kolik matek samoživitelek? Kolik podnikatelů? Kolik státních zaměstnanců? Vždyť to ani z toho tvého průzkumu nepoznáš, protože tam otázky tohoto typu ani nemáš. I plat je s variantou > nechci uvést>.

Uložit