Dominik Savio

Dominik Savio

Sv. Dominik Savio (1842 – 1857)

Sviatok: 6. mája

sv dominik savio

Dominik sa narodil 2. apríla 1842 v San Giovanni di Riva, neďaleko Chieri v provincii Turín.

Vychovávaný v rodine, ktorá žila pre naozajstné hodnoty, už od malička prekvapoval svojou ľudskou a kresťanskou vyspelosťou. Ako malý miništrant aj v zime čakal na kňaza pred zamknutým kostolom. Bol stále veselý. Jeho prístup k životubol naozaj hlboký, čo dokazuje aj jeho malý „životný projekt“, ktorý si iba ako sedemročný zapísal do zošita v deň svojho prvého svätého prijímania: „Budem sa často spovedať a na prijímanie pôjdem vždy, keď mi to spovedník dovolí. Budem svätiť zasvätené sviatky. Mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária. Radšej zomrieť, ako zhrešiť.“

Keď mal dvanásť rokov, stretol dona Bosca a požiadal ho o prijatie do turínskeho oratória, pretože veľmi túžil stať sa kňazom. Don Bosco bol príjemne zaskočený: „Zdá sa mi, že je tu dobrá látka.“ Dominik mu na to odpovedal: „Ja budem látka a vy teda buďte krajčír.“

Po prijatí do oratória poprosil dona Bosca, aby mu pomohol stať sa svätým. Skromný, vždy pokojný a radostný, veľmi usilovný pri plnení si študentských povinností, na vyučovaní náboženstva, pri posluhovaní chorým, pri uzmierovaní roztržiek, ochotný kedykoľvek pomôcť spolužiakom…

Novým kamarátom v oratóriu hovoril: „Pochopte, naša svätosť spočíva v tom, že sme veľmi veselí. Iba sa usilujeme vyhýbať sa hriechu ako veľkému nepriateľovi, ktorý nás okráda o Božiu milosť a o pokoj srdca, a presne si plníme svoje povinnosti.“

Vďaka vernosti svojmu projektu, podporenému častým pristupovaním k sviatostiam a synovskou oddanosťou Panne Márii, ho Boh v jeho radostnom sebadarovaní zahrnul mnohými darmi a charizmami.

Keď 8. decembra 1856 Pius IX. vyhlásil dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, Dominik sa zasvätil Panne Márii a začal rýchlo napredovať vo svätosti. V roku 1856 spolu s niekoľkými priateľmi založil apoštolskú Družinu Nepoškvrnenej.

Mama Margita raz povedala svojmu synovi, donovi Boscovi: „Máš veľa dobrých chlapcov, ale nikto sa v kráse a dobrote srdca nevyrovná Dominikovi.“ A zdôvodnila to takto: „Stále ho vidím modliť sa, zostáva v kostole aj vtedy, keď iní už vyšli. Každý deň si cez prestávku nájde čas na krátku poklonu Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti… V kostole sa správa ako anjel v nebi.“

Dominik Savio zomrel 9. marca 1857 v Mondoniu. Don Bosco krátko na to napísal jeho životopis a zakaždým, keď ho čítal, rozplakal sa. Jeho telesné pozostatky sú uložené v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne.

Sviatok Dominika Savia slávime 6. mája. Pius XI. ho definoval ako „vzrastom malého, ale duchom veľkého obra“. Je patrónom miništrantov i nastávajúcich mamičiek a každý rok je zaznamenaný prekvapujúci počet vyprosených milostí na jeho príhovor.

Modlitba
Svätý Dominik Savio,
pomôž nám spoznať Božiu lásku,
aby sme našli silu žiť úplne pre Ježiša
a zanechať hriech. Daj, aby sme sa
s pomocou Panny Márie naučili
plniť si svoje povinnosti, trpezlivo
zušľachťovať svoju povahu
a odvážne sa angažovať pre dobro
druhých. Nech takto objavíme spolu
s tebou pravú radosť a staneme sa
šťastnými tu i vo večnosti. Amen.

Tajdrlik 3.8.2017

komentáře: (5)

Petra77 4.8.2017

Dominiku niku niku, ty jsi světu radost nes,
chudý a bez peněz,
všude, kde jsi putoval,
slovo boží zvěstoval,
slovo boží zvěstoval.

Za Přemysla Otakara, který v Čechách kraloval,
Dominik pln horlivosti Albigenské potíral.

Dominiku niku niku …

Jednou jeden bludař v zlosti přes trní ho schválně ved,
Dominik však laskavostí obrátil jej za to hned.

Dominiku niku niku …

Všechna mládež, hoši, dívky, nadšením proň každý jat,
k hlásání on pravdy Boží kazatelů zřídil řád.
(…)

jestrab 6.8.2017

Nechtěla bys přestat cpát to všude? Je to hrozný text. To má být nějaká písnička? Jdu si raději pustit nějaký youtube.

Petra77 6.8.2017

Každému se líbí něco jiného...já zas moc nemusím Michaela Jacksona...a taky ho pořád sem dáváš :-)

jestrab 7.8.2017

Petra77: rozdíl našich slov: já použil >všude>, tys použila >sem>. Rozdíl je v tom, že já to dávám jen na nástěnku, ty to cpeš i do diskuse. Diskuse je o diskutování a nemyslím si že nad textem písničky nebo básničky se dá diskutovat. Ale pokud bys o tom chtěla diskutovat, můžeš to samozřejmě dát jako samostatnou diskusi do fora, to ti vyčítat nebudu. Jen v tom nevidím žádný smysl. Jinak ještě k písničkám od MJ. Vždyť je nemusíš poslouchat. Já taky neposlouchám 95% toho co lidi vkládají na nástěnku. Kliknu jen když mě zaujme název videa.

Petra77 7.8.2017

Já si nemyslím,že by se nad textem písně nedalo diskutovat...v každém to něco vyvolá....jako v tobě proto ses ozval :-)
Možná jsis nepřečetl nadpis této diskuze...je to o Dominikovi a proto se sem ten text hodí....
Všiml jsis je tu i modlitba k Dominikovi.... :-)

Uložit