Má Bůh nějakou zodpovědnost?

Včera v noci jsem trochu víc přemýšlel. Přišlo to takhle. Když si zaměstnancem firmy, musíš se zodpovídat nadřízenému např. vedoucímu nebo manažerovi. Manažer se zase zodpovídá ještě vyššímu manažerovi nebo majiteli firmy. Majitel firmy by se měl zodpovídat komu? Majitel se obvykle zodpovídá sám sobě, nemyslí na to že by nad ním byl ještě Bůh. S vyšším postavením je spojena vyšší odpovědnost. Čím si výš, tím víc riskuješ. Majitel musí platit svým věřitelům apod. Jenže nad ním je ještě Bůh, tak jakou zodpovědnost má Bůh? Může si Bůh dělat co chce? Jsme jen jeho majetek - hlína v rukou hrnčíře - co je Boží zodpovědnost? Musí něco nebo nemusí nic? Tak srovnávám toho Boha s tím majitelem firmy, který musí platit dluhy. Ale Bůh přece nikomu nedluží nic ale pokud by neměl žádnou odpovědnost, tak se na to můžeme rovnou vy***t, protože by to byl despota, který si může kdykoliv říct, tak teď se mi nedaří, všechno co jsem vytvořil rozbiju...

jestrab 2.4.2017

komentáře: (46)

stepb 2.4.2017

Možná jsi měl radši usnout.

jestrab 2.4.2017

To se ti řekne. Když ono to nešlo.

faghira 2.4.2017

Bůh je láska, tak v čem je problém? Láska nikdy neučiní zlého. Tak proč a komu by se měl zodpovídat? Tohle je lidské rozumování.

jestrab 3.4.2017

Faghira, definic Boha existuje více, ale stejně si neodpověděla na otázku. Každý kdo něco spravuje a má postavení nese odpovědnost. Spravuje něco Bůh? Co? Má postavení? Ano. Takže nějakou odpovědnost mít musí. Asi vůči sobe nebo vůči Duchu Svatému nebo vůči Synu Božímu. Nevím. Prostě se ptám. Kdo se neptá je jen ovce... Na včerejší film Ostrov na Nova Cinema ses náhodou nedívala? Přesně takovým lidem bychom byli podobní.

vesmirek 3.4.2017

Majitel firmy se zodpovídá hlavně sám sobě a nese částečnou zodpovědnost za své zaměstance, a to třeba tím, že za ně musí odvádět pojištění na sociálku a zdravotko, kromě toho, že je musí platit. Pokud jeho firma krachne, je to negativní výsledek jeho managementu, hospodaření a chyb, které učinil, některé chyby jako konkurenční přetahování zákazníků nebo jejich nedostatek majitel firmy neovlivní, leda podnikat v oborech, které táhnou. Úspěšné a dravé firmy nekrachují. Možná že Tě jestřábe zklamu - ale Bůh nemá nad nikým z nás žádnou zodpovědnost, nemusí se nikomu zpovídat, z toho vyplývá, že Bůh nehřeší, neprovádí zlé věci, a že Boha nelze soudit, protože už nic není nad ním samotným, komu by podléhal, není žádný nadbůh. Bůh zformoval naši planetu a každému živému, včetně zvířat daroval život a je na každém, jak jej využije ku prospěchu sebe či okolí, nebo nevyužije. Ano, my jako fyzické osoby, my máme svoji osobní zodpovědnost - pokud něco negativního provedeme, co odporuje legislativě a zákonům, případně o dobrým mravům, můžeme být soudem souzeni i odsouzeni k trestu např. odnětí svobody. Takto lze zhruba napsat a bohužel se nad tím nedá moc polemizovat. A ještě něco na konec Bůh = Boží syn = otec svatý = duch svatý, je to jedna existence prolnutá ve třech podobách, tudíž tímto vyvracím jakékoliv pochybnosti v tom, že by Bůh měl být zodpovědný sám sobě nebo svým dalším formám.

Petra77 3.4.2017

Bůh je otec nás všech takže má zodpovědnost k nám zlobivým a hříšným dětem.Je shovívavý i trestající stejně jako otec k tomu co stvořil.

Dooory 3.4.2017

Vesmirku musim rict, zes me prekvapil 😊 Buh se nemusi nikomu zodpovidat, protoze je nejvyssi. Ty se na to divas svym rozumem a srovnavas Boha a cloveka a to nelze, ptz Buh je na tolik mocny, ze ho nedokazeme svym rozumem plne pochopit. Na druhou stranu je tu Bozi laska a laska podle me.vyzaduje urcitou odpovednost. Bibli vnimam jako takovou zaruku. Buh nemusi nic, on je nade vsim, ale v Bibli nam dava hodne prikladu, ze pro nas neco porad dela, pise se tam o Jeho charakteru, takze pokud znas Bibli, vis.co od nej muzes cekat. A co on ceka od Tebe. Takze si myslim, ze nejakou odpovednost za nas ma, a tou je laska. Vzdyt nas taky stvoril 😊 omlouvam se za psani, pisu z mobilu.

vesmirek 3.4.2017

Hm, řekl bych, že se tu krapet pletou pojmy. To že Bůh nás miluje a my jeho /předpokládám, že to je ta láska, o které dooory píše/, je jeho a naše základní vzájemná křesťanská povinnost /vlastnost/ vztahu nás k němu a naopak a né odpovědnost /možná si to pleteš s věrou a věrností, opakem nevěry a nevěrností/. Dávám sem definici odpovědnosti, jakožto právního pojmu, každý si to může najít na netu: Odpovědnost /někdy také zodpovědnost/ je široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby X za nějakou věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z. Je třeba rozlišovat mezi odpovědností retrospektivní – odpovědností za něco, co se už stalo, jako je tomu u odpovědnosti právní – a odpovědností prospektivní, jež osobě X něco ukládá do budoucnosti. Odpovědnost může být omezená a podmíněná, jak tomu bývá v právních vztazích, anebo nepodmíněná a neomezená, jak tomu často je v lidském životě. Takže - Bůh nemá odpovědnost za nás, protože se nemůže zodpovídat před nějakou instancí /myšleno soudem/, jinak bysme mu mohli vyčítat takové věci, jako třeba trpění nemocemi a rakovinou, které člověk podlehne a většinou mu nepomůže ani léčba, ani modlení se k Bohu. Každý je ve všem zodpovědný sám sobě. To, že člověk onemocní např. nádorovým onemocněním, je dáno samozřejmě jeho životosprávou a dalšími faktory, jako kde žije, jaký vzduchu dýchá a jakou vodu pije a co pije. Kuřáci mohou mít rakovinu plic (z cigaret), stejně tak, jako horníci dolující uranovou rudu nebo uhlí (radon, metan), notorici rakovinu jater (z alkoholu), sladké je zodpovědné za cukrovku a stav slinivky, tučné a kořeněné za vředy dvanácterníku a tlusté střevo. Nehledě na to, že mnoho typů nemocí je dáno také genetikou - tudíž ne >darem> od Boha, ale děděním těch špatných genů od našich rodičů, případně prarodičů, za což jim můžeme jistě poděkovat...

jestrab 4.4.2017

A přece musí nést odpovědnost nejspíš vůči sobě. Když dal nějaké sliby Abramovi a později židovskému národu, tak ty sliby musel dodržet, protože jinak by lhal a nebyla by v něm pravda. Takže ta odpovědnost vůči sobě samému je daná faktem, že Bůh je pravda a vyplývá z této podstaty. Ale začínám odbočovat, když řeknu, Bůh si některé věci rozmyslel a nesplnil je nebo naopak splnil ty které splnit původně nechtěl. Ale ohledně svého Syna, ty splnil a dal nám Spasitele i Utěšitele nám dal, Ducha Svatého poslal, aby sestoupil na apoštoly.

jestrab 4.4.2017

Petra77: Dobře napsáno. Protože Pavel přirovnává Boha k vychovateli... A tudíž s tím je spjata ta odpovědnost za výchovu, jak říkáš, která je však motivována láskou. Mimochodem i tato láska výchovná a odpouštějící zná své meze.

vesmirek 5.4.2017

K poslední větě: Bůh není pomstychtivý (narozdíl od lidí), nedestruuje, ale konstruuje, stvoření hmoty neživé i živé je jeho dílem. Ve sci-fi Matrixu je Bůh připodobňován architektu. Jak jsem dříve psal, naše Zemička, i matička Slunce, jsou ve vesmíru jen malým terčíkem, a je jenom v naší budoucnosti otázka času, kdy dojde k destrukci, ať už dříve nějakým asteroidem, kometou, nebo gama záblesky, nebo skončí později až vyhoří Slunku palivo a zbytek naší soustavy, bez Země, protože ta skončí roztavená v žáru předsmrtné křeče naší hvězdy, poté se ponoří do tmy a mrazu. Človíček, ten pozemský červíček si to stejně nedokáže představit, a jen se tomu směje, protože jeho život je v geologickém pojetí času jen životem kraťoučkým a jepičím. První scénář je náhoda, druhý je jistota, vysledovaná vědci z okolních hvězd, takže dnes umíme říci, jak se bude chovat to naše Slunce, které nyní prochází středním věkem, 4,5 mld let má za sebou a další 4 mld plus mínus nějaké drobné před sebou. Některé věci totiž nejsou věčné a nekonečné, kromě vesmíru, ať už se životem nebo bez něho. No a pak se nabízí druhá otázka, pokud je hodný a spravedlivý a pravdivý Bůh stvořitelem, je jeho opak, zlý, nespravedlivý a prolhaný Satan nebo Ďábel, ničitelem? Nebo si tu druhou stranu a Boží opak křesťané radši pro klid duše nepřipouští.

jestrab 6.4.2017

vesmírek: Deuteronomium 32:35  Má je pomsta i odplata ... 2 Královská 9:7  Vybiješ dům svého pána Achaba. Tak pomstím prolitou krev svých služebníků proroků i krev všech Hospodinových služebníků, již prolila Jezábel.

vesmirek 6.4.2017

Je to vytrženo z kontextu... ´Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem tě za krále nad Hospodinovým lidem, nad Izraelem. Vybiješ dům svého pána Achaba.´ Jde tedy o chování nikoliv Boha, ale jeho příkaz konkrétnímu člověku. Jehú je jedním z tzv. nepíšících proroků Starého zákona, který působil v 10. století př. n. l. Podle Bible předpověděl konec Baešovy dynastie; vytýkal také judskému králi Jóšafatovi jeho spojenectví se severoizraelským králem Achabem.

jestrab 7.4.2017

Není vytrženo z kontextu - nedal jsem k tomu žádný výklad. Kontext si každý musí přečíst sám.

vesmirek 7.4.2017

No pokud Bůh nabádal nějaké své ´služebníky´ včetně uvedeného Jehú, nebo jim dával příkazy k tomu, aby vybílil dům svého protivníka, ještě to přece neznamená, že je sám pomstychtivý.

jestrab 8.4.2017

Jinde se zase dočteš že Bůh je žárlivý. Pomstychtivost jde ruku v ruce s žárlivostí. Myslím že SZ je toho plný. Stačí si najít verše o hněvu. Např: Numeri 17:11  a Mojžíš řekl Áronovi: „Vezmi kadidelnici, dej do ní oheň z oltáře a vlož kadidlo a rychle jdi k pospolitosti. Vykonej za ně smírčí obřady, neboť již vyšlehl od Hospodina hrozný hněv, pohroma již začala.“

jestrab 8.4.2017

Slovo pohroma můžeš nahradit slovem odplata.

vesmirek 9.4.2017

No řekl bych, že veškeré souvislosti s pohromami, katastrofami, neúrodami jsou dávány v souvislosti nikoliv v Bohem, ale se Satanem. Nač a na koho a za co by se měl Bůh hněvat a metat blesky? Proč by najednou měl přestat být stvořitelem a stát se opakem - tedy ničitelem? Toto je sice úkol, ale trošku jiných Bohů z řeckých mytologií a bájí /Zeus s blesky, Poseidon s trojzubcem a silou bouře/, případně Bohů staroslovanských /Perun – prchlivý a obávaný bůh bouře, jenž burácí hromy a metá blesky/.

jestrab 9.4.2017

Bůh je stvořitel i ničitel. O tom není pochyb, pokud studuješ písmo důkladně. Satan je pod Bohem, není roven Bohu. Satan má jen omezenou moc. Ono to vypadá tak, že Bůh nechá vládce temnoty aby si dělal co chce, ale tak to není. Kdyby to tak bylo, pak by tím byla popřena Boží všemohoucnost. Spíš to vidím tak, že Bůh má s lidstvem určitý plán ve kterém Satan hraje svoji roli. Až bude plán naplněn, pak s ním Bůh skoncuje, jeho úkol totiž bude splněn a nebude již dále třeba. Přinejmenším do té doby než Bůh stvoří novou zemi, nový ráj a novou zahradu Eden. V něm jak jinak nový strom poznání dobrého a zlého...

Petra77 9.4.2017

A v novém Edenu bude nový Adam a nová Eva?Kdo jiný by mohl znovu okusit ze stromu poznání?:-)

vesmirek 10.4.2017

Zajímavé cyklické úvahy o našem bytí, ale proč by to měl Bůh dělat? Proč by měl naši matičku Zemi zničit a místo ní stvořit jinou a jiné osazenstvo? Kde je vrchol Bohova plánu /hrana/, za který už nejde? Jedna generace inteligentních živočichů, a to dinosauři, byli zničeni /vymřeli vlivem globálních změn klimatu po dopadu asteroidu - dnes pohřbený kráter Chicxulub v mexickém zálivu a trvalo jim to několik desítek tisíc let/ na konci druhohor před 60 mil. lety, a poté začli v třetihorách světu vládnout teplokrevní savci, včetně člověka, který přišel až ve čtvrtohorách. Co se ale bude dít v pětihorách nikdo neví. Protože současný Homo sapiens sapiens hřeší a válčí mezi sebou, zejména z dúvodu sobeckosti a chamtivosti po majetku, např. nerostné bohatství - černém zlatu /viz válka v Kuvajtském zálivu/ a území /viz válka na východní Ukrajině/, proto má být Země nakonec, ale kupodivu obnovitelně zničena? Tito lidé ale nemusí být nikdy ponaučitelní a navíc nemusí být vůbec věřící. Takže je základní otázka, jestli toto >cyklické chování Boha> má vůbec smysl a odůvodnění a poté i otázka, jestli by byli zachráněni nebo zničeni se Zemí i ti, co v Boha nevěří, ale jsou slušní a nehřeší.

jirikholas 10.4.2017

Petra77: Můžeš mi, prosím Tě napsat, co víš o novém Edenu ? Jirka

Petra77 10.4.2017

Vesmirku-píše se Boží plán!!!Jaký má plány Bůh s tebou netuším,ale mám pocit,že víra je dar,kterého se Tobě nedostává :)
A Boží plán s lidstvem?Po apokalypse bude poslední soud a po té většina z nás bude v nebi a nenapravitelní hříšníci v pekle...možná proklouzneš do očistce....

stepb 10.4.2017

Petro77 buď tak hodná a nepoužívej tady zakázaná slova, protestanti určité věci neuznávají, tak radši ty věci co máme jinak tady neotevírej pokud nechceš mít to očistné místo už na zemi. Myslím to s tebou dobře, jsi nováček zatím nevíš kde ses octla, nejsou tu jen katolíci, ale různé církve.

Petra77 10.4.2017

Dík za varování.

Petra77 10.4.2017

Dík za varování.

Petra77 10.4.2017

Očistec (latinsky purgatorium, z purgo - čistit, očistit) je stavem, během něhož se podle učení některých křesťanských církví očišťují duše zemřelých od méně závažných hříchů a nedokonalostí před svým vstupem do nebeského stavu. Ačkoliv takové duše v očistci prožívají jistá utrpení, přesto je naplňuje jistota, že po tomto očistném procesu vstoupí do nebeské blaženosti před Boží tvář. Víru v očistec sdílí katolická církev a ve všeobecnosti i anglikánská církev, podobný koncept je i v mormonismu i judaismu. Protestantské církve naopak pojem očistce většinou odmítají, protože v protokanonických textech Bible není očistec výslovně zmíněn.TAK TO JSEM NETUŠILA DODNES.

stepb 10.4.2017

Protestanté očistec nemají, je to tak šedesát procent této seznamky odhadem, tak je radši nedráždi, jestli nechceš propadnout do věčných debat bez konce.

Petra77 10.4.2017

To se neboj nemám vůbec zájem o debaty bez konce.Koukala jsem jak to tu bývá někdy nekonečné.Každý má právo na svůj názor já mu to neberu pokud ho nebude vnucovat mě....

faghira 11.4.2017

jestrab - poslední dobou už sem tolik nechodím, tak reaguji později. Však nad Bohem už žádný jiný šéf není, tak nevím, komu by se měl Bůh zodpovídat. Co se týče nás - Jeho dětí, spíš vůči nám naplňuje své sliby. Dá se říct, že tohle je Jeho zodpovědnost, naplnit své sliby, což on dělá a udělá, protože Jeho slovo platí. Pokud by své sliby nesplnil, nebyl by to již svatý Bůh. Pokud věříš, že Bůh je láska, máš k Němu důvěru. Kde je láska, tam nemá místo strach. Co se týče těch ovcí, záleží, jak to bereš. Boží slovo říká, že my jsme ovce a Ježíš je dobrý pastýř. Ale samozřejmě můžeš mít otázky. Kde nejsou otázky, tam nejsou ani odpovědi.

jestrab 11.4.2017

vesmirek 10.4.2017 Zajímavé cyklické úvahy o našem bytí, ale proč by to měl Bůh dělat? Proč by měl naši matičku Zemi zničit a místo ní stvořit jinou a jiné osazenstvo? - V bibli se píše o stvoření nové země. Tudíž ta země bude nakonec tak zkažená a neobyvatelná že už nebude použielná a nebude splňovat představu ráje na zemi, což by měla, nebude-li ďábla. A proč by to měl dělat? Nu polož si nejprve otázku, proč to už jednou udělal a pak ti vyvstane odpověď proč by to mohl udělat zase.

vesmirek 11.4.2017

Jak Bůh už jednou Zemi zničil? Takže naše Země je podruhé recyklovaná? To je mi ale novinka. To bych věděl, kdy to bylo a jaké jsou pro to jasné a hmatatelné důkazy. Na Zemi máme zachované pradávné horniny od jejího počátku staré 4,5 mld. let. Dinosauři před 60 mil. lety asteroid nepřežili, ale Země a savci ano a rychle se z toho oklepala a vývoj šel dál. Pokud Bůh Zemi stvoří jako záměr svého Božího scénáře a plánu, tato již zůstane, může dojít k zahubení naší civilizace - jestli to bude pandemie nějakého smrtelného viru /nikdo neví, jak to dopadne s AIDS/, pád komety, asteroidu, smrtící radioaktivní gama záblesky při vybuchu supernov, 3.světová atomová válka /pokud někdo viděl film Terminátor, tak to bylo pěkně nastíněno/, nebo jiná pohroma je celkem jedno, ale je jisté, že Země jako taková /neživá hmota/ to přežije. Život pak dostane možná další šanci na reparát, ale zase logicky od těch nejprimitivnějších forem, jako jsou bakterie a viry. Mimochodem, některé předchozí lidské civilizace, jako aztékové, apod. tu byly a také záhadně zmizely. Za jejich zmizením jsou otazníky, teorie jsou dvě - vyhubení nějakou nemocí, na což ukazují kosterní pozůstatky a nebo zánik daný neúrodami a hladem.

jirikholas 11.4.2017

faghira: Nechceš... to, no... Jirka

jirikholas 11.4.2017

faghira: Gdyž já se za to stydím. Jirka

faghira 12.4.2017

jirikholas - ?? Nějak mi uniká smysl těch vět.

jirikholas 13.4.2017

faghira: Jsem panic a ty asi také panna. Prosím Tě, zkus napsat Třeba, jsem krásná. Jirka, Tvůj, Jirka Tvůj, sirka Tvůj, sirka Tvůj.

jestrab 13.4.2017

vesmírek, já přece nemluvím o věcech minulých, ale budoucích.

vesmirek 13.4.2017

Hm, to bylo nějaké nepochopení a nedorozumění... nicméně z tvé věty: >Nu polož si nejprve otázku, proč to už jednou udělal...> je jasné, že jsi psal o tom, co Bůh jednou udělal, ale nenapsal co... zničil Zemi? Těžko. Vyhladil staré civilizace /s tichou podporou hladomorů a nemocí/? Možná. A rovnž si nenapsal, co by měl znovu udělat, takže by to chtělo více konkrétna, jinak je to diskuze o ničem.

jirikholas 16.4.2017

faghira: stepb je katolík, věří daleko více kancionálu, než bibli a kdo ví čemu ještě věří a čemu ne.Prosím Tě, kup si Biblí Svatou, z roku 1613 a čti. Věřím, že při jejím čtení brzy budeš mít víc víry a budeš-li mít odvahu, modli se takto: >Ježíši, prosím Tě, spas mou duši. Ježíši, prosím Tě, znovuzroď mého ducha. Ježíši, prosím Tě, odpusť mi všechny moje hříchy. Ježíši, prosím Tě, pokřti mne Duchem Svatým a dej mi dary Ducha Svatého podle Svého uvážení. Díky Ježíši za to všechno. Amen.
Prosím Tě o fotečku na můj e-mail. Vždyť já ji v přišlém od tebe e-mailu opravdu neroztrhám a po vytištění také ne a po naskenování té neroztrhané ji třeba vytisknu, tu vytisklou roztrhám, sestavím na skle skeneru, oskenuji v počítači ji naleznu ve složce a pak Ti ji přes kopírovat a vložit v klientu Windows Live, pošlu. Pokud mi tedy zašleš na můj e-mail svou e-mailovou adresu. Pořád jsem doma sám. Tvoji oblíbenou hlášku neřekl Kristus, ale Ježíš, Kristem se stal na kříži, vlastně později. Jirka

faghira 22.4.2017

Jirikholas - také Tě o něco poprosím, přestaň tady ze sebe dělat veřejně šaška, Věřím, že ostatní na to nejsou zvědaví. Jinak těch pár vět o Kristu a spasení dává smysl, tak si nemyslím, že bys byl duševně nemocný. Možná jen potřebuješ dospět.

vesmirek 22.4.2017

fag jirikholas a dospět v 51 letech? to si děláš srandu, ne? jinak snad každý ví, že Kristus = Ježíš, a třeba i na kříži, jen jiříkholas to popírá...

jirikholas 22.4.2017

fakhira: Jsi milá, že jsi mi odepsala. Šaška ze sebe nedělám veřejně, ale slovem, snad bychom se mohli, buď někteří, nebo všichni písemně domluvit, abych ze sebe dělal šaška veřejně. Na moudrost šaška, tedy toho pravého, o kterém je známo i to, že radil králi, zatím nemám, ale protože věřím, že drobet legrace nikomu neublíží, snad se mi nic nestane. A na co jsou ostatní zvědaví ? A na co Ty ? Někteří a zatím možná i Ty neví, co je to mládí, dospělost, rozdíl mezi tělem a duší, moudrost s vtipem. Faghira, příběh, kde žil Baghira s Mauglím. V mládí jsem to čet´, objevoval svět pralesa a Tvoje foto jeptišky, menší noblesa; větší je šatů Tvých, zase jsem si pích´. A vůbec, raději Slovo: Píseň písní 2.12  Kvítíčko se ukazuje po zemi, čas prozpěvování přišel, a hlas hrdličky slyší se v krajině naší. Jirka

jirikholas 22.4.2017

vesmirek: Kříž je prázdný, ten svůj radši nes, má se to. Za neslušná slova - sran je někdo mezi vandalem, sprosťákem a jim podobnými a zatím umí rusky da, tedy ano. Jitka

vesmirek 23.4.2017

sranda = legrace, nikterak to nesouvisí s tímto ruským slovem, co jsi napsal... to bych mohl napsat, že rusky vůně je zapach a taky mám pravdu - viz www.slovnik.cz (vůně - запах)

faghira 23.4.2017

vesmirek - jen krátce. Ano, myslela jsme to vážně, protože dospělost není ani tak o věku. Někteří lidé nedospějí ani v sedmdesáti.

faghira 23.4.2017

jirikholas - legrace jistě nikomu neublíží, ale já věřím jen na legraci, která nikomu neubližuje, nikoho nesnižuje, atd. A když jsem tady i na zdi sledovala Tvoje příspěvky, tak mi to tak vždy nepřipadalo. Musíš se zeptat ostatních, na co jsou přesně zvědaví. Jinak nevím, kde mám fotku jeptišky, to bych na sobě nejspíš musela mít ten hábit. Takže Jiří, je mi líto, ale nesdílím Tvůj smysl pro legraci. Jsme každý jinde.

jirikholas 26.4.2017

Odpusť mi ,Michaelo, nepoznal jsem, že na fotografii Tvého profilu jsou svatební šaty a růže. Smutek, smutek, utek´, utek´. Napiš mi, jaký máš smysl pro legraci. A třeba ještě něco o tom, co Tě trápí, jaké máš problémy a co je to vůbec fotografie. Jirka

jestrab 28.4.2017

Nelíbí se mi že tady rozmělňujete diskusi. Byl bych rád, kdyby tady ty shity zmizely.

Uložit