Jednejte s druhými tak, jak byste chtěli, aby oni jednali s vámi

Ježíš učil své učedníky milovat druhé jako sami sebe. Nedělat druhým co nechtějí, aby oni dělali jim. Pavel z Tarsu to ještě posouvá dále a nabádá abychom jednali s druhými tak, jako bychom chtěli, aby druzí jednali s námi. Chápu toto nabádání tak, že máme o druhých smýšlet jako sami o sobě.
Už delší dobu se v myšlenkách vracím k tomuto, že z toho mohou vzniknout četné absurdní situace, jejichž příklady zde chci uvést. Mnozí lidé nemají dostatek lásky sami k sobě. To se může projevovat v mnoha různých formách. Jsou na sebe moc přísní. Odříkají si např. odpočinek nebo spoustu věcí, jsou šetřiví, nechají se sami využívat druhými, jsou snadno manipulovatelní. Dobráci, kteří neumí odmítnout. To není dobré, ale o tom Ježíš neučí. Ani Pavel neučí nic o zachování sebeúcty a zdravého sebevědomí. Na základě takového smýšlení pak můžeš paradoxně odmítnout kolegu v práci, který tě o něco poprosí. Jsi-li člověk soběstačný, co nepotřebuje nebo neočekává od druhých pomoc, pak by si takto mohl odmítnout někoho kdo za tebou přijde s žádostí o pomoc, protože ty sám pomoc nepotřebuješ a si zvyklý si se vším poradit. Nebo jiná situace z práce. Vidíš že někdo někomu v jeho nepřítomnosti něco bere (například jídlo). Teď v závislosti na tom jestli by sis to nechal líbit kdyby to někdo dělal tobě, nebo by ses ozval můžeš reagovat nebo nereagovat. I možností reakce je několik. Můžeš reagovat tak, jak by si reagoval ty, kdyby šlo o tvoje jídlo? Řekneš: Neber mi to, to je moje. Absurdní. Nebo: Nejdříve mě požádej ... Jako by to jídlo bylo moje... On odpoví. Smím si vzít? A ty odpovíš: ne. Takže nelze toto aplikovat v praxi, že bychom mohli smýšlet o druhých jako sami o sobě. Je řeč o míře lásky, kterou milujeme sami sebe - ale ta láska může znamenat i moudrost a střídmost v tom co dělám. Když si tedy odříkám určitý druh jídla nebo šetřím peníze, měl bych mít možnost odmítnout někoho kdo mě žádá. Takových situací je plno.

jestrab 31.12.2016

komentáře: (13)

vesmirek 1.1.2017

Zajímavá úvaha. Odřeknutí odpočinku může spočívat v tom, že je někdo workoholik, tudíž neodpočívá, ale pořád pracuje nebo něco dělá i ve svém volném čase, třeba se může věnovat zálibám - pak je ale jeho volba, jak se svým volným časem naloží a jestli bude odpočinek pasivní nebo aktivní. Pokud někdo šetří, tak je skromný a může to souviset s jeho platem a hlubokostí do kapsy. Je přece rozdíl, když někdo dělá generálního ředitele ve velké firmě nebo je jen řadovým zaměstnancem, oba mohou mít stejnou pracovní dobu, ale jsou různě ohodnoceni a tudíž více šetřivosti se předpokládá u řadového zaměstnance, než u ředitele. Přesto hodně těch nejobyčejnějších lidí žije od výplaty k výplatě, protože vedle sebe musí živit i další, třeba děti. Nehledě na to, že mnozí lidé jsou ne svojí vinou nezaměstnaní a práci nemohou najít. Nesobec a nelakota se se svým jídlem rozdělí, je však také slušnost toho, co jídlo chce, požádat o to, jestli si smí vzít a bez souhlasu a dovolení je to jedním z hříchů desatera /nepokradeš/. Manipulovatenost to je kapitola sama pro sebe, zejména to jde vidět ve státní politice, kde jde také v první řadě o koryta a až v druhé dělat službu občanům /přeci si je volíme a takto ze svého platíme/, člověk má být tím, kým je, žít v počestnosti podle svých možností, nepovyšovat se nad druhé a nevysmívat se jiným odlišným a handicapovaným, byť se mi čím jsou nelíbí a nezamlouvá, říká se tomu respekt a tolerance a takové je v naší společnosti hodně málo.

badenka 5.1.2017

Podle mýho nemáme o druhých smýšlet stejně jako o nás, ale jednat s nimi, tak jak chceme, aby jednali s námi. Smýšlet a jednat je rozdíl. Podle mě máme o ostatních smýšlet tak, jak o nich smýšlí Bůh - že nás všechny miluje. Budu se třeba dívat na mého nevěřícího bratra tak, že ho Bůh miluje a tak bych se podle toho měla k němu i chovat. Je jasné, že všichni jsme hříšní, ale nebudu třeba o nějakém vrahovi smýšlet stejně jako o sobě, ne že bych jim pohrdala, ale budu se na něho dívat tak, že ho Bůh miluje stejně jako miluje mě. Snad jsem se do toho nějak nezamotala...

pavcaad 5.1.2017

jestrab: Já myslím, že jde o to, že moudrý člověk nechce, aby mu ostatní všechno dovolili, pořád se usmívali, všechno odkývali, atd...Chce, aby mu ostatní řekli, pokud něco dělá špatně. Učí se ze svých chyb. Dokáže přijímat kritiku (nebo se to učí) s tím, že ho může posunout dál. Je to jako vychovávat děti, když jim dá člověk úplnou volnost a žádné hranice, žádné vzory, žádné vedení, potom to není láska. A o Bohu je také řečeno, že koho miluje, toho přísně vychovává. Tedy odmítnout někoho nemusí být nutně špatné. Také myslím, že jde i v konkrétních případech o jakousi moudrost a schopnost se k druhému člověku zachovat tak, aby podstatou byla láska k němu. Tak přece chceme, aby se k nám druhý chovali - s úctou, moudrostí a láskou, ne? Doufám, že to píšu trochu jasně.

pavcaad 5.1.2017

překlep - oprava - druzí chovali

tomassovak 15.7.2018

Neplaltí to bohu žel

jestrab 15.7.2018

Ještě jeden příklad absurdního výsledku mě napadl: Když někdo nechce a neumí přijímat nic zadarmo, znamená to, že by také neměl nic zadarmo nabízet. Očekává, že nikdo mu nebude nic nabízet zadarmo, tedy ani on by neměl nic nabízet zadarmo.

vesmirek 18.7.2018

Když někdo nechce a neumí přijímat nic zadarmo, může to taky znamenat, že třeba chce přijímat něco za úplatu /za peníze/ a nebo materiální hodnoty /např. za flašku dobrého pití/. No a už máme podnikání.

jestrab 18.7.2018

Vesmírek: nebo za sexuální služby, jak je časté při kariérním postupu, zejména v showbyznisu. I když v tomto případě bych to spíš typoval, že mnoho lidí, zejména žen, by bylo rádo/byli/byly by rádi slavnými klidně i zadarmo. Slavnými, tedy společensky oblíbenými.

vesmirek 18.7.2018

Zadarmo? Žádnou takovou neznám. Všechny slavné, herečky, modelky, zpěvačky, kuchařky, političky, sportovkyně, apod. přece makají za penízky a jsou ohodnocovány. Žádná svoji profesi nedělá grátis. Ani ty prostitutky, co ještě ke všemu za své >služby> neodvádí daně a nevystavují účtenky. Vietnamci se to už naučili.

jestrab 19.7.2018

Svou profesi sice nedělají grátis, ale ke svému postu se mohli dopracovat přes postel. A tím neříkám, že všechny to tak mají automaticky, ale pokud je ta příležitost, tak žena to udělá ráda. A samozřejmě ne každá to veřejně přizná, ale je to všeobecně známo. Když je někdo slavný a má moc taky umí své moci a svého vlivu využívat. Vlastně to známe už i z bible, kdy král David svedl ženu svého souseda.

jestrab 19.7.2018

Vesmírek, já jsem přece nepsal, že to dělají zadarmo, ale přes postel. Nečteš pořádně. Psal jsem:

by bylo rádo/byli/byly by rádi slavnými klidně i zadarmo - ZADARMO BY BYLI RÁDY. Kdo by nebyl rád mít něco zadarmo?

Dělá ti problém spojování vět?

vesmirek 19.7.2018

Problém je u tebe. Takové překombinované věty nikdo nepochopí. Navíc je to v rozporu se všeobecným míněním, protože téměř vždy platí rovnice slavní = bohatí, tudíž peníze u slavných hrajou opravdu velkou roli. No a za druhé - zadarmo ani to kuře ne(za)hrabe, ale právě ti nejchudší, jako třeba bezdomovci pár malých drobností zadarmo dostávají, udělá jim radost darovaná deka nebo kabát na zimu. No ale ti jsou právě neslavní = chudí.

josef79 19.7.2018

Já za sebe bych odpověděl na Jestřábův dotaz či otázku takto: ano je to do jisté míry pravda, ale z různých úhlů našeho jednání platí různé roviny reakcí od lidí v dnešní době no a sám Ježíš řekl ať si dáváme pozor a nehážeme perly sviním! Tím je to snad jasné. Svini nepředěláš ani dobrým skutkem, sfackujete tě zjedné strany a i z druhé a nakonec tě kopne do pr.

Uložit