Závislost na Bohu

Dokázali by jste odpovědět na otázku, zda-li jste na Bohu plně závislí? Zda-li předkládáte každý den svého života do Jeho rukou, nebo nad vámi často vyhraje vaše vlastní JÁ a děláte si věci podle sebe? Zda-li na každý den umírá naše JÁ a vyhrává v nás Ježíš? Máte s Bohem osobní zkušenost?

Badenka 29.10.2016

komentáře: (39)

simone2 30.10.2016

Určitě je to ideální stav, Badenko - ale pokud mám být upřímná, tak musím vyznat, že každý den v nějaké podobě vítězí vlastní JÁ... Nechci to, mrzí mě to, ale vždycky se něco takové najde. Pro mě je hodně důležité si to aspoň uvědomit - a to potom také Pánu vyznat v modlitbě...

jestrab 30.10.2016

Žiju svůj vlastní život a nestydím se zato, mohu říct s klidným svědomím. Na Bohu jsme závislí všichni, žijeme z jeho milosti. Jinak mi tato otázka přijde divná, je to jako by ses ptala jestli žijeme děláme věci podle toho jak chtějí rodiče nebo chceme my a myslím že pro dospělého člověka je otázka automaticky jak chceme my. Stejně ujeté jako se Boha ptát co koupit k obědu, jestli špagety nebo filety - smajlík

Badenka 30.10.2016

jestrab: Tak to míněno samozřejmě není. Když se třeba v tobě vzbudí hněv, tím pádem už nad tebou vyhrává tvoje JÁ. Když nás třeba někdo naštve nebo vyprovokuje a my máme chuť mu to adekvátně oplatit, v tom by jsme měli zabít naše JÁ a nechat jednat Božího Ducha. Když druhá strana uvidí reakci, kterou nečekala, bude překvapená a začne se chovat jinak. A neptám se, jestli žiješ podle toho, jak chtějí rodiče, ale podle toho, jak chce Bůh a odpověď >jak chceme my> svědčí o tom, že vyhrává naše JÁ. Pravé křesťanství a evangelium není o tom si přečíst Bibli nebo jít na bohoslužbu a dělat dobré skutky, pravé křesťanství je dělat Boží vůli a mít s Bohem osobní vztah.

jestrab 30.10.2016

badenka, nevím co myslíš větou: Tak to míněno samozřejmě není. Odpověděl jsem ti na otázku, nechápu proč se snažíš korigovat můj názor. Nechápu proč se tady snažíš moralizovat a poučovat jak by to mělo být. Ptala ses co si pod tím představujeme a ptala ses na závislost, tak jsem ti dal jak to mám já. Nepotřebuju abys mě opravovala. Když se v tobě vzbudí neadekvátní hněv, tak to nejsi ty, ale je to zlo, které nepochází z tebe byť v tobě přebývá a je třeba s tím něco udělat abys nad tím hněvem získala kontrolu. Ovšem na to ses neptala, nevím proč o tom píšeš, vybočuje to z tématu. Tvůj postoj je absurdní, ale je to tvoje věc, nebudu se v tom rýpat.

Badenka 30.10.2016

jestrab: Větou tak to míněno samozřejmě není, jsem poukazovala na tvoji poslední větu. Tvůj názor ti neberu a jestli myslíš, že tu moralizuju a jestli ti to vadí, to je zase tvoje věc. Ještě se vrátím k tomu, jak jsi psal, že na Bohu jsme závislí všichni, to je pravda, že všichni i nevěřící lidi, kteří si to ani neuvědomují a nevěří tomu, ale v tom by právě měl být ten rozdíl, závislost na Bohu nevěřícího člověka a závislost na Bohu křesťana. Můj nevěřící švagr mi jednou řekl, že co si neudělá sám, to nemá, jenže si neuvědomuje, že bez Pána Boha by se nemohl ani nadechnout, jelikož bez Něho nemůžeme udělat nic. A jak napsala Simone, jde o to si to aspoň uvědomit, jak moc jsme na Něm závislí a ptát se na Jeho vůli.

agape10 31.10.2016

Závislost na Bohu každý den
Závislost na Bohu je můj sen
Vztahovat ruce, mysl
A srdce pro něj nechat bít
Závislost na Bohu každý den
Závislost na Bohu je můj sen.

Badenka 1.11.2016

agape pěkné :)

Simpansky 2.11.2016

Vlaďko, většinou vyhrává moje já a uvědomuji si, že to je špatně. Kdo dokáže snášet křivdu? Kdo má pokory na rozdávání?
------
Kdo je spokojený sám se sebou je hlupák!

Rublev 3.11.2016

Aktualne resim dilema mezi zavislosti na Bohu a nezodpovednosti. Kdo zna rozdil? ;)
Kazdopadne tyhle Slova jsou blahodarnou masti na moji nejistou dusi:
Zalm 139:2-8
2 Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka.
3 Chození mé i ležení mé ty obsahuješ, a všech mých cest svědom jsi.
4 Než ještě mám na jazyku slovo, aj, Hospodine, ty to všecko víš.
5 Z zadu i z předu obklíčils mne, a vzložils na mne ruku svou.
6 Divnější [jest] umění tvé nad můj [vtip;] vysoké jest, nemohu k němu.
7 Kamž bych zašel od ducha tvého? Aneb kam bych před tváří tvou utekl?
8 Jestliže bych vstoupil na nebe, tam jsi ty; pakli bych sobě ustlal v hrobě, aj, přítomen jsi.

Badenka 4.11.2016

Peťo kdo má pokory na rozdávání, to všichni víme - Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11,29 Od Něho bychom se všichni měli učit. Pán Ježíš snášel křivdu - posmívali se a plivali do tváře Králi vesmíru a On to vše snášel s pokorou....

Badenka 4.11.2016

rublev: Uvědomuji si, že jsem závislá na Bohu a zároveň jsem si uvědomila, že stát se křesťanem vyžaduje velkou zodpovědnost, to bychom si měli uvědomit taky..

Rublev 5.11.2016

Zodpovednost to je. Az desive zavazna. Na druhou stranu neoblekam vlastni spravedlnost, ale Kristovu:

2 Petrova 1:1
Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteříž spolu s námi zaroveň drahé dosáhli víry, pro spravedlnost Boha našeho a spasitele Jezukrista

1 Janova 2:1
Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, přímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého

Galatskym 2:21
Nepohrdámť tou milostí Boží. Nebo jestližeť jest z zákona spravedlnost, tedyť Kristus nadarmo umřel.

Stalo mne cca 10 let obdobi ztraceneho syna, nez jsem zjistil, ze si nic nemusim zaslouzit. Preju ti, aby to obdobi u tebe bylo kratsi... ;)

Badenka 5.11.2016

To je dobrá poznámka (úsměv) Víš, co si leda tak všichni zasloužíme? Smrt.. Ale naštěstí tu máme milujícího Otce.. Pán Bůh nás miluje bezpodmínečnou láskou a přesně jediné co po nás chce, aby nás mohl obléct do Ježíšovy spravedlnosti a pak už se na nás bude dívat jako na svého Syna.

Rublev 5.11.2016

Smrt is rozhodne zaslouzime;
Zalm 6:6
Nebo mrtví nezpomínají na tebe, [a] v hrobě kdo tě bude oslavovati?

Zalm 9:14
Smiluj se nade mnou, Hospodine, viz ssoužení mé od těch, kteříž mne nenávidí, ty, kterýž mne vyzdvihuješ z bran smrti,

Zalm 13:4
Vzhlédni, vyslyš mne, Hospodine Bože můj, osvěť oči mé, abych neusnul [snem] smrti

Zalm 18:5-7
5 Obklíčilyť mne byly bolesti smrti, a proudové nešlechetných předěsili mne.
6 Bylyť jsou mne obklíčily bolesti hrobu, osídla smrti zachvátila mne.
7 V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, a k Bohu svému volal jsem, [i] vyslyšel z chrámu svého hlas můj, a volání mé před oblíčejem jeho přišlo v uši jeho.

Diky Bohu muzu zaroven volat nasledujici utechu:

Zalm 6:3
Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, nebo ztrnuly kosti mé.

A tohle je Kostival na me zmrzacene klouby (bez zasluhy, na zaklade viry):
Zalm 25 7-11
7 Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, [ale] podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine.
8 Dobrý a přímý [jest] Hospodin, a protož vyučuje hříšníky cestě [své.]
9 Působí to, aby tiší chodili v soudu, a vyučuje tiché cestě své.
10 Všecky stezky Hospodinovy [jsou] milosrdenství a pravda těm, kteříž ostříhají smlouvy jeho a svědectví jeho.
11 Pro jméno své, Hospodine, odpusť nepravost mou, neboť jest veliká.

Posilam pozehnani a utechu Bozi... ;) (smajlik)

Badenka 5.11.2016

To spíš odkazuje na to, že mrtví spí a o ničem už neví - Neboť živí vědí, že zemřou; mrtví, ti však nevědí nic, ani už nemají odměnu, protože jejich památka byla zapomenuta. Jak jejich láska tak jejich nenávist i jejich žárlivost dávno zanikla a nebudou mít už nikdy podíl na ničem, co se pod sluncem koná. Kazatel 9,5-6 To, že si zasloužíme smrt je spíš v tomto verši - Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23

Plamena 5.11.2016

Ano, jsem na Boha závisla. Jsem ráda v jeho pokoji, ráda jej úctívam i usty i snad i svym životem.

Rublev 6.11.2016

Badenka:
Bible s timhle nesouhlasi. Spousta lidi se utesuje, ze po smrti bude blazene nic. Slovo Bozi rika neco jineho a nejde o metaforu. Jinak by Pan Buh nemel problem pridat par slov jako: toto je metafora...
Lukas 16:19-26
19 Byl pak člověk jeden bohatý, a obláčel se v šarlat a v kment, a hodoval na každý den stkvostně.
20 A byl jeden žebrák, jménem Lazar, kterýž ležel u vrat jeho vředovitý,
21 Žádaje nasycen býti těmi drobty, kteříž padali z stolu bohatce. Ale i psi přicházejíce, lízali vředy jeho.
22 I stalo se, že ten žebrák umřel, a nesen jest od andělů do lůna Abrahamova. Umřel pak i bohatec, a pohřben jest.
23 Potom v pekle pozdvih očí svých, v mukách jsa, uzřel Abrahama zdaleka, a Lazara v lůnu jeho.
24 I zvolav bohatec, řekl: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou, a pošli Lazara, ať omočí konec prstu svého v vodě, a svlaží jazyk můj; nebo se mučím v tomto plameni.
25 I řekl Abraham: Synu, rozpomeň se, žes ty vzal dobré věci své v životě svém, a Lazar též zlé. Nyní pak tento se těší, ale ty se mučíš.
26 A nad to nade všecko mezi námi a vámi propast veliká utvrzena jest, aby ti, kteříž chtí odsud k vám jíti, nemohli, ani od onud k nám přejíti.
Tohle by si meli cist vsichni, kdo jen na chvili pomysli na sebevrazdu. Tohle se stalo nedavno sestre kolegy z prace a vsadim vsechno co mam, ze horce lituje uz ted, kdyz tohle pisu...

Rublev 6.11.2016

Badenka: pokud jde o Kazatele 9:5-6, jak sama rikas a Slovo potvrzuje: nemaji podil na nicem pod sluncem. Lidske komentare beru vzdycky s rezervou, ale takhle nejak chapu vyznam tech dvou versu (napsal John Gill, babtisticky teolog z 18. stoleti. Bohuzel neznam ceskou verzi): but the dead know not anything;
this is not to be understood of their separate spirits, and of the things of the other world; for the righteous dead know much, their knowledge is greatly increased; they know, as they are known; they know much of God in Christ, of his perfections, purposes, covenant, grace, and love; they know much of Christ, of his person, offices, and glory, and see him as he is; they know much of the Gospel, and the mysteries of it; and of angels, and the spirits of just men, they now converse with; and of the glories and happiness of the heavenly state; even they know abundantly more than they did in this life: and the wicked dead, in their separate spirits, know there is a God that judgeth; that their souls are immortal; that there is a future state; indeed they know and feel the torments of hell, the worm that never dies, and the fire that is not quenched: but this is to be interpreted of their bodily senses now extinct, and of worldly things they have now nothing to do with; they know not any thing that is done in this world, nor how it fares with their children and friends they have left behind them; see ( Job 14:21 ) ( Isaiah 63:16 ) ; nor therefore are they to be prayed unto, and used as mediators with God.

pavcaad 6.11.2016

Rublev: To jsi napsal dobře, jen nevím, kolik lidí tomu rozumí :) Ale chápu to také tak.

Badenka 6.11.2016

rublev: Pán Ježíš nemusí říkat, že jde o metaforu, ono úplně stačí, když jde o podobenství - Podobenství je forma alegorie. Spočívá ve vyjádření obecné myšlenky, životní moudrosti, mravního ponaučení apod. na základě podobného výjevu či příběhu (viz. wikipedie). Lidé tehdy věřili různým věcem a Pán Ježíš jim to tak přiblížil schválně, jak tomu věřili. Vezmi si Jana 5. kapitolu. Nemocný člověk u rybníka Bethesda. Občas totiž sestupoval do rybníka anděl a vířil vodu a ten, kdo po tom zvíření vody do ní vstoupil první, býval uzdraven, ať měl jakoukoli nemoc. Jan 5,4 Myslíš, že na takovémto principu Bůh funguje? Kdo tam přijde první, bude uzdraven? Je Pán Bůh bohem lotta? Nechce snad uzdravení pro všechny bez podmínek? Co mu pak řekl - Vstaň, vezmi své lůžko a choď. Nebylo to spíš tím, že tomu tak lidé věřili? Myslíš, že milující Bůh má zájem koukat se na lidi, jak trpí věčně v pekle? Kdyby takový Bůh byl, já sama bych v něho věřit nechtěla a nedivím se spoustě lidí, že kvůli tomuto výmyslu v Boha věřit nechtějí.....

Rublev 7.11.2016

Badenka: pozor, tady se dostavas do nebezpecnych mist. Bible je doslovna, symbolicka, konceptualni. A nejsou v ni rozpory, ty jsou akorat v nasich dvou hemisferach v hlave. Pokud jde o podobenstvi, tohle je duvod, proc je Kristus pouzival:
Matous 13:13-14
13 Protoť v podobenstvích mluvím jim, že vidouce, nevidí, a slyšíce, neslyší, ani rozumějí.
14 A plní se na nich proroctví Izaiáše, řkoucí: Slyšením slyšeti budete, ale nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete, a nepoznáte.
Pokud jde o Jana 5, Pan Buh ma svoje duvody, proc dela, co dela. Ja ho svym omezenym chapanim nebudu soudit, i kdyz tomu nerozumim. Radeji pockam a zeptam se Ho, az budu mit prilezitost.
Bible rika, ze Pan Buh ma oblicej, ruce a kridla. Je to metafora? Pro mne ne. A navic Buh uziva oblaku jako svych vozu, viz. Zalm 104:3. Budu to zpochybnovat jenom proto, ze se to nehodi memu chapani nebo pojeti moralky? Absolutne ne. Tady se dostavame do diskuse ohledne duveryhodnosti Boziho Slova a to je zasadni vec. Udelej si domaci ukol ohledne Bible a zapomen na vsechny omezene lidi, at uz si rikaji proroci, pastori, misionari atd., kteri ti rikaji svuj 2D nazor na 4D duchovni veci...

Badenka 7.11.2016

rublev: Dobře. Když už jsme nakousli téma peklo, tak mi napiš, jak si ty peklo představuješ. Jsou tam teď v mukách všichni zemřelí? Budou se tam smažit navěky věků? Je to nějaké místo ve vesmíru? Co otázka Božího soudu? Co otázka prvního a druhýho vzkříšení? Matouš 25,31-33 Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. - To tedy ty lidi, co se právě teď smaží v pekle z toho pekla vezme a oddělí je od svých ovcí? Zjevení 20,5-6 Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. Co je podle tebe druhá smrt? Hořet věčně v pekle?

pavcaad 7.11.2016

Tady je podle mě (ještě zpětně) pěkně vypsáno, kde se v NZ mluví o nesmrtelnosti duše po smrti. Jinak takových textů o pekle a o tom, jak to vidí adventisté a jak jiné křesťanské církve je na netu dost, stačí číst a porovnávat s tím, co je v Bibli.
https://cirkev.wordpress.com/2014/03/19/duse-lidska-je-nesmrtelna/#more-11850

faghira 7.11.2016

Badenka - Též nevěřím tomu, že se právě teď někdo smaží v pekle. Vždyť by to bylo v rozporu s Božím slovem. Ještě přece nebyl konečný soud nad lidmi. Snad dává Bůh lidi do pekla na zkoušku?? A až potom je odsoudí?

Badenka 7.11.2016

faghira - Pán Bůh už teď ví, kdo zemře navěky a kdo s ním bude žít v ráji, má jasno o každém člověku, který zemře. Boží soud se začíná u Božího domu, tedy u věřících, právě teď jsme na soudu a až si Pán Ježíš přijde pro své lidi, vezme je k sobě do nebe, tam budou otevřeny knihy, tam bude soud bezbožných, který bude spíš pro nás, Pán Bůh nám ukáže případ každého, koho budeme chtít a ukáže nám, že Jeho soud je spravedlivý - třeba se zeptám - Pane, proč tu není naše sousedka taková milá paní? a On mi ukáže její záznamy a to proč tu není. Ukončení zla se stane, až se s Ním vrátíme po tisíci letech zpátky na zem, bezbožné mrtvé, kteří zůstali na zemi vzkřísí z mrtvých a zemi očistí ohněm - to jest to peklo - od všech bezbožných i od satana a jeho andělů. Vše krásně v knize Zjevení. Pán se opravdu nebude chtít dívat na to, jak lidi věčně trpí v pekle. Je to v rozporu s tím jaký je, no já osobně bych se na nějaké své blízké trpící věčně v ohni zatím co já bych byla v ráji, dívat taky nechtěla....

Badenka 7.11.2016

Zřejmě mate slovo - navěky - zkopíruji sem text, kterému věřím, že je pravdivý - Biblické slovo „na věky“ můžeme doslova přeložit jako „do konce věků“ nebo po dobu života.

Slovo „navěky“ je v Bibli použito i v jiných případech. Je použito v Bibli 56 krát v souvislosti s věcmi, které již skončily. Znamená prostě nějakou dobu, omezenou nebo neomezenou. Je to jako slovo >vysoký>, což znamená něco jiného v popisu muže, stromů, nebo hor. V Jonášově případě >navěky> znamená >tři dny a noci.>

Jonáš, když popisuje svůj zážitek v břiše velryby používá slovo „navěky“. Jonáš 2,7 - „Sestoupil jsem k základům hor, země za mnou navěky zavřela své závory, ale ty jsi vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože.“ Navěky znamenalo v tomto případě omezenou dobu, ne nekonečně dlouho, tak dlouho jak to Jonáš v břiše velryby mohl vydržet.

V Deuteronomium 23,3 (kral.)- to znamená >10 generací.> V případě člověka, to znamená >tak dlouho, jak žije> nebo >až do smrti.> (Viz 1. Samuelova 1,22, 28; Exodus 21,6;. Žalm 48,14)

Například otroci ve starozákonní době museli sloužit svým pánům navěky. Exodus 21,6 - „přivede ho jeho pán před Boha, přivede ho ke dveřím či veřejím, jeho pán mu propíchne šídlem ucho a on mu bude sloužit navěky.“

Nebo například Anna když přivedla svého syna do chrámu, aby se stal Božím mužem hovořila o tom, že tam bude navěky. 1. Samuelova 1,22 (kral.) - „Ale Anna nešla, nebo řekla muži svému: Až odchovám dítě, tehdy povedu je, aby ukáže se před Hospodinem, zůstalo tam na věky.“ Přesto však ve verši 28 Anna říká, aby byl její syn Hospodinův po všechny dny kdy bude živ. „Protož já také oddávám jej Hospodinu; po všecky dny, v nichž živ bude.“

Bezbožní budou hořet v ohni tak dlouho, jak dlouho budou žít - až do smrti, délka trvání se však bude lišit podle trestu. Trestem bezbožných lidí budou „věčná muka“ (Matouš 25,46) oheň ale nebude hořet navždy, pouze po tu dobu než je stráví, po tu dobu, jak to bude možné. Pak se obrátí v popel a zmizí. Nebude to trvalý stav trápení, trvalý stav muk. Tato představa je v rozporu s tím, že Bůh je láska, milosrdný a laskavý. Tato představa dělá z Boha tyrana, z kterého by lidé měli mít hrůzu a dovádí lidi buď k šílenství a strachu, nebo odmítnutí takového tyranského Boha a ateismu.

pavcaad 8.11.2016

Nemá cenu se dohadovat, jednoznačně se v tom vůbec neshodnou adventisté s katolíky a protestanty už vůbec ne.

Badenka 8.11.2016

Já se nedohaduju, jen píšu. Adventisté jsou protestanti. Je škoda, že ostatní protestantské církve už ztratily svůj protest...

pavcaad 8.11.2016

....no a v tom se právě neshodneme...

Badenka 8.11.2016

s tím musíš počítat..

Badenka 9.11.2016

pavcaad: Ještě jedna otázka k zamyšlení - Proč by Pán Ježíš musel zemřít na kříži, aby nám dal věčný život, když už by jsme vlastně měli nesmrtelnou duši?? Mimo jiné, že výraz nesmrtelná duše se v Bibli nikde nenachází...

pavcaad 9.11.2016

Myslím, že v tom odkazu, co jsem uvedla, je toho o tom dost. A Ježíš byl na kříži právě proto, aby to byl život a ne smrt. Ale jak říkám, k tomu se dá najít spousta odkazů na netu, stejně jako k jiným věcem. Pak záleží na tom, co si z toho vybereš (nebo co považuješ za odpovídající tomu, jak to stojí v Bibli a jak Tě vede Bůh). Já o tom tady nehodlám diskutovat, jelikož já na to názor mám. Nejsem věřící chvíli, ale téměř celý život, můj názor není postavený na jednom textu. Nikdy se neshodneme, nemá cenu to dál řešit. Alespoň ne pro mě. A nemám ani potřebu přesvědčovat ostatní.

JaPan76 10.11.2016

Já myslím, že nejlepší je s láskou respektovat názor a víru toho druhého a především si nemyslet, že toho druhého musíme spasit našim >správným> učením, protože až při Božím soudu teprve poznáme, co bylo správné.

Badenka 10.11.2016

No... jen aby to už nebylo pozdě....

JaPan76 10.11.2016

Podle EGW teorie o r. 1844 je pozdě pro nás všechny, co žijeme po tom roce ne? :) :)

Badenka 10.11.2016

Ne. Pozdě bude až skončí doba milosti a začnou poslední Boží rány..

JaPan76 10.11.2016

Myslím, že bychom měli řešit hlavně sami sebe, zda my jdeme tou správnou cestou dle Boha a ne se pořád snažit přesvědčit ostatní kolem, že oni to dělají špatně ...

LenkaAnezka 10.4.2017

Já jsem přímo zamilovaná do Boha :-) a doufám, že najdu muže, který taky bude milovat Boha víc než sebe. Jen on může být na prvním místě, jinak se nám nebude dařit. A on je prostě úžasný když ho necháváme na prvním místě. A je mi jedno klidně se mi smějte :-D

jirikholas 10.4.2017

Co když nejsem ještě muž LenkaAnezka. Třeba se nám i tak bude dařit. Já se Ti určitě smát nebudu. Jirka
Badenka: Nemluv radši o tom, Badenka, docela jsi milá. Poznáme se někdy ? Jirka

Uložit