Protestantismus

V poslední době si uvědomuju, že je mnohé učení špatně a jen vyhcytrale svádí lidi, co se nezajímají alespOń trochu o Písmo a nehledají ani případné původní významy. Žijeme v době poslední polnice, tzn dochází k očištování nebeské svatyně a jakmile tento úkon bude hotov, Ježíš razí sem na Zem se všemi anděly.
Bible dále říká, že najít víru nebude tak běžné. Jsme zároveň Laodicejská církev, která si myslí, jak je bohatá sama o sobě. Kolik z nás zná skutečně pravdu a zajímá se o SLovo? Kolik z nás rozumí Danielově knize proroctví a taktéž vidí souvislost a návaznost v knize Zjevení? A nejen to. Nebezpečí je krásně skryté pod rouškou humanismu, cítění a popularity. Ano, je to tak, jak uvidíte v tomto dokumentu
https://www.youtube.com/watch?v=SswT13eOtlw

Je čas ještě poznávat, vzdát se nauk lidských a držet se toho, co jasně říká Bible. Nebude to lehké přijmout por některé, změny, které vám někdo říkal, ale sami jste si je třeba neověřovali, nepídili se po nich. Mohu děkovat Bohu, že mi dal možnost alespoň trošku vidět a pochopit, uvědomit si a zároveň podržet, abych se vzdal tradic v mém případě ŘK. Mám tam přátelé, rodinu, přesto je mám rád, ale pokud vím z osobního poznání, že učení je falešné, nemám tam co dělat...Respektuji, že někdo se rozhodne tak, mrzí mě ale, že když někdo by znal pravdu, nadále tam zůstává. A nebo když bych si přál,aby poznal Písmo, neslyší, nezajímá se a dál jde v naučené tradici aniž by si to sám ověřil.
Většina světa s obdivem půjde za šelmou, včetně >věřících>. Ti co budou odmítat nařízení a držet se pravdy, znovu budou to odnášet. Proč? Pamatujte si v každé situaci, neschvalujte vraždy, ani domnělých nepřátel. Média dokážou vrhnout špínu i na slušné lidi, což bude v budoucnu zbraň proti nim.

Flanker 24.10.2016

komentáře: (5)

Lenkaas 26.10.2016

Podle čeho soudis, že je poslední polnice. Tento názor je docela odvážný.

Flanker 28.10.2016

Podle Bible :) A více lidí se na tom shodlo, viz třeba ten profesor v dokumentu. Ono samotná laodicej je stejné období jen zjiného úhlu pohledu. Tj poslední boží lid před příchodem Ježíše.

Ajrin 7.11.2016

Bohužel to video, o kterém píšeš je už nedostupné....?????

janko01 11.1.2017

Jakeho si viznan

JaPan76 11.1.2017

No, hlavně je blbost očišťování nebeské svatyně. Kdy už se proboha v tomto směru vzpamatujete?

Uložit