Na svete jsou pouha dve nabozenstvi

Jedno je zalozeno na milosti skrze viru - biblicke krestanstvi - a vsechna ostatni jsou vysledkem prace a zasluh - ritualy, dodrzovani prikazu a zakazu, askeze, meditace, zarikavani, tajne formulky, drzeni svatku atd atd...
Nejde mi o vyvolani kontroverze. Pokud si na tuhle otazku vsak kazdy tzv. krestan neodpovi, jeho dum stoji na pisku.
Bohuzel to nema ceske titulky: https://www.youtube.com/watch?v=X_7Rt6Ol_CU

Rublev 20.9.2016

komentáře: (20)

faghira 2.11.2016

Škoda, že zatím toto téma zůstalo bez vyjádření. Proto sem chci alespoň něco napsat. Souhlasím s tím, protože je možné buď přijmout Boží milost, kterou jsme si my lidé nijak nezasloužili, anebo se snažit o cestu do nebe na vlastní pěst, což je bez úspěchu. Veškerá vynaložená, i celoživotní, snaha se naprosto mine účinkem. Šťastný každý, kdo včas dojde k poznání této pravdy.

Rublev 3.11.2016

Diky za komentar. Cela teologie Milosti je pro nas anti-intuitivni. Od malicka vyrustame v prostredi, kde si neco musime zaslouzit. Pokud nas nekdo obdaruje >jen tak>, pak to nas rozum nechape. A to je podstata Lasky: jde o nezaslouzeny skutek Milosti (i kdyz ho objekt Lasky odmitne). Ono staci to, ze si do Boha-Otce proimitame nasi pozemskou zkusenost s vlastnim otcem. A nekteri by mohli urcite povidat, co to pro ne znamenalo/znamena...

faghira 3.11.2016

Není zač. To je pravda pravdoucí, že v tomto světě si člověk musí všechno nějak zasloužit a tato filozofie či nauka mě dost trápila během života. Že je to jako nějaký výměnný obchod, a že to tak funguje i ve vztazích mezi lidmi. Připadalo mi to dost smutné, bylo mi to málo a chtěla jsem něco víc. Tak díky Bohu za to, že mi dal VÍC :)

Rublev 3.11.2016

Pan Buh je plny milosti a rozum to nechape:
Zalm 103:10
Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich provinění.
Zalm 103: 14
On přece ví, jak jsme utvořeni, pamatuje, že jsme prach.

Mare 10.8.2018

Mare.

Poslední dobou stále cituju tyto verše:

Římanům 4.kapitola.

5Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.

Cituju ho pro svědky Jehovy, když jim téměř každý den kážu evangelium. Ale myslím, že tento verš není určen jen jim.

jestrab 10.8.2018

Úžasný verš. Pro jistotu to sem dám ještě se čtvrtým.
Římanům 4:4  Tomu, kdo koná skutky, se nepočítá odplata podle milosti, ale podle dluhu. 5  Avšak tomu, kdo nekoná skutky, ale věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného, se počítá jeho víra za spravedlnost.

4 τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα·
ergazomenó - pracovat
misthos - mzda nebo najmutí
logizetaj - brát v úvahu, považovat
charin - milost, laskavost
ofejléma - to co je dlužené, dluh
5 τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ, λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην,
ergazomenó - pracovat
pisteuonti - věřit
dikajúnata - ukázat nebo vyhlásit spravedlnost
asebé - bezbožný, hříšný, rouhavý
pistis - víra
logizetaj - považovat, brát v úvahu, počítat
dikajosunén - spravedlnost, poctivost

jestrab 10.8.2018

de: ale, a, taky, navíc, mimoto, nadto, teď
epi:

4. verš by bylo možné přeložit jako >Tomu kdo pracuje za mzdu, tomu se nepočítá podle milosti, ale podle dluhu>
Což bych chápal tak, že pokud něco nesplníš pak si vinen z toho, že si nedodržel svůj závazek.
5. ale tomu kdo nepracuje, ale věří v toho, který ospravedlňuje od bezbožnosti, tomu se jeho víra počítá k poctivosti.

Josef79 10.8.2018

Rublev: nesouhlasím s tím tvrzením, že jsme prach! Naše tělesná schránka možná. Máme duši, takže jsme duchem. A připodobnění pozemského otce s otcem stvořitelem bych raději nepoužíval, protože jak se někteří otcové, nebo matky chovají nemá žádné připodobnění s otcem v nebesích. např. spláchnou dítě do záchodu, jdou si na nákup a zatím se dítě peče zaživa v autě, vyhazují děti v igelitkách do kontejnerů atp. Takže raději žádné promítání pozemské zkušenosti rodičů s Bohem! Jinak co se zde píše jiného, tak nemám s tím problém. Pouze tyto dvě věci jsem musel zmínit.

stepb 10.8.2018

Matouš 16, 27Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.

stepb 10.8.2018

Nadpis v diskusi není biblický a úvahy s něj vycházející, včetně odsuzování.........protože bere v úvahu je jednu reformační teorii a nebere v úvahu další biblické citáty, obvzlášť Jakuba....List Jakubův 2, 20Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?
List Jakubův 2, 26Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.

jestrab 11.8.2018

Ona není víra jako víra. Ježíš říká

Jan 14:21 „Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“

Ježíš mluví o víře jako o lásce k Ježíši... o lásce k Bohu... Přikázání zní Budeš milovat Boha svého celým svým srdcem a celou svou duší. Bůh ale nestojí o falešnou lásku, plynoucí z pouhého dodržování tradic a příkazů.

Židům 8:10  A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Židům 10:16  `Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli;

A nakonec je to Bůh, který nám to napíše do srdce - čili je to Bůh, kdo činí tuto změnu v nás. Nejsme to my! Tedy plně spoléháme na jeho milost, a on ze své lásky k nám nás proměňuje. Ze své snahy nemůžeme udělat nic, ale <b> ROZVÍJENÍM NENUCENÉHO VZTAHU K NĚMU </b> jsme proměňováni jeho milostí. Je to on kdo nás proměňuje.

„Tomu kdo pracuje za mzdu, tomu se nepočítá podle milosti, ale podle dluhu, ale tomu kdo nepracuje, ale věří v toho, který ospravedlňuje od bezbožnosti, tomu se jeho víra počítá k poctivosti.“

stepb 11.8.2018

Předsudek je když někoho odsuzuješ a prdlačky o tom víš. Láska k Bohu je v každé církvi nejdůležitější, naší svatí pro Krista i umírali.........opakujete zaslepeně a nebiblické bludy po Lutherovi, Luther není Ježíš! .....Luther řekl že může smilnit stokrát denně, přitom je stále spasen vírou a nepotřebuje žádné dobré skutky, Písmo svaté -Jakubovu epištolu prohlásil za jalovou.....v pasáži o posledním soudu je, byl jsem nahý a oblékli jste mne byl jsem nemocný a navštívili jste mne..tehdy odplatí každému podle jeho jednání=skutků....jak může být někdo tak slepý a opakovat slepě Luthera, když v bibli je i víra i skutky rovnoceně.....takže nemá cenu házet hrách na stěnu.... dál si poslouchejte Luthera, místo Ježíše, ale necpěte jeho bludy katolíkům...

stepb 11.8.2018

Jakub 2, 14Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?
15Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den,
16a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad,“ ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?
17Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.
18Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.
19Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.
20Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?
21Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka?
22Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti?
23Tak se naplnilo Písmo: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost‘ a byl nazván ‚přítelem Božím‘.
24Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!
25Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? –
26Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.

vesmirek 11.8.2018

Pepík79: Rublev už tu téměř 2 roky nediskutuje a má pravdu, naše atomy, ze kterých jsme stvořeni, jsou z hvězdného prachu. Železo v naší krvi je z jader supernov, lehčí uhlík z vyšších vrstev bývalé hvězdy.

stepb 12.8.2018

Škoda že se tu nedá mazat, dneska jsem se díval na Mc cormika a jsou mnohem důležitější věci na zemi.....odpusť nám naše viny jakož i my odpouštíme našim viníkům. Pán s vámi

Josef79 12.8.2018

http://www.epochtimes.cz/2014041022015/Vedci-potvrdili-existenci-duse-ktera-neumira.html

jestrab 12.8.2018

Vesmírek:

slovo prach by také mohl být starozákonní termín pro popis velmi malých částic ze kterých se skládá veškerá hmota. U živých organismů, by to byly mikroorganismy, u neživých pak molekuly a atomy. Teď se dívám na velikost prachu:

http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/slovnicek-pojmu/13-poletavy-prach-pm10-pm25-pm10
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmick%C3%BD_prach

Velikost prachu se měří v mikrometrech

Velikost bakterií se obvykle pohybuje mezi desetinami a desítkami mikrometrů. Například Escherichia coli dosahuje délky 2–3 μm a šířky 0,6 μm. Je však známo mnoho v tomto směru extrémních bakterií. Naopak nejmenší jsou bakterie rodu Mycoplasma (a příbuzný Ureaplasma) s průměrem buňky jen asi 0,1–0,3 μm. eště mnohem menší jsou však kontroverzní nálezy, označované jako nanobakterie, které dosahují velikosti jen 50–200 nanometrů (0,05–0,2 μm),[25][26] podle nejnovějších výzkumů se však nejedná o živé organismy, ale o krystaly uhličitanu vápenatého v krevním séru.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie

vesmirek 13.8.2018

Jestřáb: ale i ty mikroorganismy jsou složené z molekul a atomů... atom je nejmenší nedělitelná součást podstaty hmoty, ať už živé nebo neživé. Zapoměl si taky na vzduch, protože i ten obsahuje atomy kyslíku, dusíku, vodní páry, atd. Jedině ve vzduchoprázdnu /vakuu/ nic není.

jestrab 14.8.2018

Nezapomněl, jen se držím rozměrů zrnka prachu, který se udává v mikronech. Atomy jsou v pikometrech!

jestrab 14.8.2018

Vesmíru, mohlo by tě zajímat. Měj tam nejen obrázky ale i animace. Dobrá stránka:
Buňka (cellula)
https://publi.cz/books/294/03.html

Uložit