Jak to bude vypadat na nové zemi?

Zde si můžete přečíst popis od Ellen Whiteové, jak to bude vypadat na nové zemi. Můžete k tomu napsat, co si o tom myslíte. http://www.ellenwhiteova.cz/blizici-se-krize/21-konecne-doma/

Badenka 29.8.2016

komentáře: (94)

Veronica27 30.8.2016

Docela zajímavé počtení. Myslím, že by to mohlo být docela trefné popsání věčného života, ale ráda se nechám překvapit až nadejde můj čas. Každopádně ta poslední věta v tom článku: „Pokud máte být svatými v nebi, musíte být nejprve svatými na zemi.“ je dle mého všeříkající a spousta lidí by si jí měli denně připomínat.

jestrab 30.8.2016

Co to jako má být? To není z bible. Vzal jsem to od zadu a připadá mi to dost hereticky. Co to je za zdroje: 8T 140, CT 249. apod.?

jestrab 30.8.2016

Souhlas s touto myšlenkou: Na nové zemi budou vykoupeni zaměstnáni činnostmi a radostmi, které přinášeli štěstí Adamovi a Evě na počátku. Budeme žít Edenským životem, životem na zahradě a na poli. Nicméně vzhledem k tomu že nevím co je to za texty tak to beru jen jako něčí snahu o výklad bible. Tudíž zbytečné. Pro mě by bylo zajímavější i přehlednější kdyby dotyčná osoba vzala verše přímo z bible. Takhle není jasné co je možná překroucený výklad a co biblické fakta.

Badenka 30.8.2016

Veronica27: děkuji za názor

Badenka 30.8.2016

jestrab: Ty zdroje pochází ze spisů Ellen G. Whiteové. Adventisté sedmého dne věří, že Ellen Whiteová dostávala vidění od Boha, kterých bylo za celý její život kolem 2000, kdy např. u některých nedýchala i půl hodiny. Napsala přes 5000 článků a asi 40 knih, v každé knize cituje spoustu veršů z Bible, v žádné z nich není v rozporu s Biblí. Sama se nepovažovala za proroka, ale spíše za posla, vždy odkazovala pouze na Bibli jako na velké světlo a její spisy za menší světlo, které k Bibli mají dovést a lépe pochopit. Napříkad její kniha Touha věků je úžasný životopis Ježíše Krista.

jestrab 30.8.2016

Ale ve svých citacích převážně odkazuje sama na sebe - tedy na svoji knihu. Osobně mám problém přijmout takovýto styl psaní a proto ho preventivně nečtu. Je mi to proti srsti / srdci.

Badenka 30.8.2016

To je ale normální, když se dělá výběr citací z knih, že se uvede odkaz z jaké knihy to bylo vyňato.

jestrab 30.8.2016

Ty knihy od Whiteové jsou tedy studie?

jestrab 30.8.2016

Způsob jakým je ta stránka udělaná mi připomíná Strážnou věž. Nejspíš proto k tomu přistupuji s averzí.

jestrab 30.8.2016

To není nic proti těm knihám, může to být zajímavé čtení.

Badenka 30.8.2016

Psala různě, díky jejím knihám jsem víc pochopila Bibli a Ježíše. Psala o zdravotní reformě, jak má vypadat správný život křesťana atd. Jsou to určitě zajímavý knihy, ale to člověk pozná, až když si je přečte. Nutno podotknout, že nic nepsala sama od sebe, vždy psala o tom, co dostala od Pána Boha ve vidění a samozřejmě pod vlivem Ducha Svatého.

pokus 30.8.2016

I když s Jestřábem obecně nesouhlasím, tady s ním docela souhlasím. Hlavně teda s jeho první reakcí!

Vlk 30.8.2016

http://www.cestaviry.cz/?p=961 --- Jak to, že E.G.Whiteová, která měla kolem 2000 vidění a mnoho setkání s anděly 1 a která do detailů popisuje události budoucích dějin, nikde nezmiňuje problematiku islámu?

simpansky 31.8.2016

Já jsem opatrný co se týká četby E. Whiteové, ale je pravdou, že co jsem od ní četl, dalo mi lépe pochopit některé verše z Bible. Další důležitou věcí je, že jsem nikdy v jejich článcích nenalezl nic co by popíralo nebo překrucovalo Písmo. Jestli někdo z Vás ano, podělte se prosím.

Vlk 31.8.2016

EGW - Patriarchové a proroci /rok vydání 1969/ str. 30: Had utrhl ovoce ze zapovězeného stromu a vložil je do rukou se zdráhající Evy. Pak ji připomněl její vlastní slova, že Bůh jim zapověděl dotýkat se ho, jinak zemřou. Neuškodí více, když bude ovoce jíst, prohlásil, než když se ho jen dotýká. Eva nepozorovala, že by její čin měl nějaké zlé následky a stala se smělejší. Pak EGW cituje Bibli 1. M. 1.6 ) Dál píše. Bylo příjemné chuti a když jedla, zdálo se jí, že cítí oživující sílu představovala si , že vstupuje do vyššího stavu bytí. Bez bázně trhala jedla. A když sama takto zhřešila. Stala s nástrojem satanovým, a přivodila záhubu svému manželovi. Ve stavu zvláštního nadpřirozeného vzrušení zapovězeného ovoce s náručí vyhledala Adama a vyprávěla mu vše, co se stalo. --- A v Božímu slově je toto: Had utrhl ovoce ze zapovězeného stromu a vložil je do rukou se zdráhající Evy. Pak ji připomněl její vlastní slova, že Bůh jim zapověděl dotýkat se ho, jinak zemřou. Neuškodí více, když bude ovoce jíst, prohlásil, než když se ho jen dotýká. Eva nepozorovala, že by její čin měl nějaké zlé následky a stala se smělejší. Pak EGW cituje Bibli 1. M. 1.6 ) Dál píše. Bylo příjemné chuti a když jedla, zdálo se jí, že cítí oživující sílu představovala si , že vstupuje do vyššího stavu bytí. Bez bázně trhala jedla. A když sama takto zhřešila. Stala s nástrojem satanovým, a přivodila záhubu svému manželovi. Ve stavu zvláštního nadpřirozeného vzrušení zapovězeného ovoce s náručí vyhledala Adama a vyprávěla mu vše, co se stalo. --- A v Boží Slově je toto: Genesis 3:6 Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. --- Adam byl s ní a nikde neběhal po zahradě. Proč by ho tedy hledávala ?
Není toto překrucování Písma? Proč si EGW vymýšlí, co je v rozporu s textem Božího slova?

Vlk 31.8.2016

Oprava! EGW - Patriarchové a proroci /rok vydání 1969/ str. 30: Had utrhl ovoce ze zapovězeného stromu a vložil je do rukou se zdráhající Evy. Pak ji připomněl její vlastní slova, že Bůh jim zapověděl dotýkat se ho, jinak zemřou. Neuškodí více, když bude ovoce jíst, prohlásil, než když se ho jen dotýká. Eva nepozorovala, že by její čin měl nějaké zlé následky a stala se smělejší. Pak EGW cituje Bibli 1. M. 1.6 ) Dál píše. Bylo příjemné chuti a když jedla, zdálo se jí, že cítí oživující sílu představovala si , že vstupuje do vyššího stavu bytí. Bez bázně trhala jedla. A když sama takto zhřešila. Stala s nástrojem satanovým, a přivodila záhubu svému manželovi. Ve stavu zvláštního nadpřirozeného vzrušení zapovězeného ovoce s náručí vyhledala Adama a vyprávěla mu vše, co se stalo. --- A v Božímu slově je toto: Genesis 3:6 Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. --- Adam byl s ní a nikde neběhal po zahradě. Proč by ho tedy hledávala ? Není toto překrucování Písma? Proč si EGW vymýšlí, co je v rozporu s textem Božího slova?

Badenka 31.8.2016

Vlk: Protože za problematikou islámu stojí někdo úplně jiný..

Badenka 31.8.2016

Vlk: věta >dala také svému muži, který byl s ní> nutně neznamená, že byl Adam u toho, když byla hadem oklamána. Paní Whiteová v jedné knize psala, že oba byli před satanem varováni, věděli o něm. Eva dostala radu, aby se od Adama neoddalovala, když pak k němu donesla nakousnuté jablko, Adam si uvědomil, že ji podvedl ten nepřítel, před kterým byli varováni, došlo mu to, ale z lásky k ní si také vzal, protože si řekl, že než žít bez ní, tak radši zemře s ní.

abby 31.8.2016

Hmm, neumím hebrejsky, ale v kralické bibli i v bibli 21 je napsáno, že Adam byl s ní. Bible 21, Genesis 3,6. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl.Já bych to moc nepřevracela, potom jsou z toho bludy.

jestrab 31.8.2016

simpansky: může to být skrytá nenápadná lež nebo manipulace podobně jako u Strážné věže. Když zkoumáš Strážnou věž taky ti nepřijde že by na jejich článcích bylo něco špatně.

jestrab 31.8.2016

Už vím co my je na tom podezřelé. Jsou to některé výrazy které se často používají v esoterických kruzích. Např. vyšší stav bytí. Jinak to zní jako román, ale to že někdo používá tyto termíny podle mě ukazuje na jeho napojení na určité duchovní proudy, např. New Age.

jestrab 31.8.2016

Už vím co mi je na tom podezřelé. Jsou to některé výrazy které se často používají v esoterických kruzích. Např. vyšší stav bytí. Jinak to zní jako román, ale to že někdo používá tyto termíny podle mě ukazuje na jeho napojení na určité duchovní proudy, např. New Age.

jestrab 31.8.2016

Ano, Adam byl s ní: http://biblehub.com/text/genesis/3-6.htm

Badenka 1.9.2016

Mám za to, že je v Bibli zaznamenám rozhovor pouze mezi hadem a ženou, nebo vlastně Adam u toho byl a jen mlčel a přihlížel a pak si to jabko taky vzal..

abby 1.9.2016

O tom ale nemluvíme, jen říkám, že tvrzení, že tam Adam nebyl, není pravda. O něco dál pak říká Bůh Adamovi: „Protožes poslechl svou ženu
a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Adam před tím Bohu říká: Adam odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“ Mně z toho vůbec nevyplývá nic o nějaké lásce typu Romeo a Julie, když ona umře, tak já chci taky. Spíš to svádí jeden na druhého, protože Eva to pak svádí na hada. A je pravda, že zde souhlasím s jestřábem, i mně to zavání esoterikou a New Age. Pokud ta paní tvrdí takové věci, nemám k ní důvěru, i kdyby měla tisíc vidění.

Badenka 1.9.2016

To je pravda, že to sváděli jeden na druhého, ale je třeba uvědomit si kdy a to až po kousnutí do zakázaného jablka, tedy až po pádu do hříchu. Bůh stvořil Adama i Evu jako dokonalé bytosti, tudíž i dokonalé v lásce. Obviňování začlo až po pádu do hříchu.

filos12 1.9.2016

Téma se nějak stočilo na věrohodnost EGW, což i mě kdysi velmi zajímalo a hledal jsem seriozní odpovědi. Nejhlasitější kritika totiž po staletí viní EGW mimo jiné z mohutného plagiátorství. A tak i s vědomím toho, že odlišnosti jednotlivých denominací budou vždy svými členy horlivě bráněny, předkládám poctivý pokus nestranného člověka o souhrn otázek, které jsou EGW vytýkány. Jedná se o bakalářskou práci z r.2013 jistého Pavla Škody. KAŽDÝ, KDO CHCE, si může doplnit dostupné informace a udělat si svůj úsudek o tom, zda byla či nebyla E.G. Whiteová Božím prorokem. Zde je odkaz - http://biblickestudie.cz/studie/egw.pdf

simpansky 2.9.2016

filos12: Už jsem někde četl o jejím plagiátorství, ale moc jsem se tomu nevěnoval. Díky za odkaz.
vlk: Tak jsem se koukal na všechny překlady Písma mj. i v aj a musím dát za pravdu, že je dost srozumitelné, že byl Adam s Evou ač mám i určité pochybnosti co se týká předchozích veršů, ale tím už se proberu sám. Jinak díky za upozornění, jelikož tím pádem reagoval filos12 a my můžeme být díky jeho odkazu zase o něco moudřejší.

jestrab 2.9.2016

škoda je to moc dlouhé. Problémem je že je to pdf, potřeboval bych to v html, tohle já nepřečtu.

Vlk 2.9.2016

jestrab: To zvládneš, pokud Ti na pravdě záleží. filos12: Díky za nestranný odkaz, našel jsem několik textů na téma nevěrohodnosti EGW, ale nebyly natolik nestranné, jak tento. Badenka: Snad dokážeš vystoupit z řad nekritických a pohledem zvenčí objevit nové, i když zneklidňující poznání. Přeji Ti to.

abby 2.9.2016

filos12 - Určitě výborné doplnit si informace z ucelenějšího zdroje. Díky.

jestrab 2.9.2016

Vlk: dej slepému do rukou bibli a řekni čti!

Badenka 3.9.2016

Vlk: Věřím, že mě Bůh zavedl až k adventnímu učení a nehodlám na tom nic měnit. a jestli nějaké poznání zneklidňuje, pak asi nebude něco v pořádku.

Vlk 3.9.2016

Badenka: Diskutujeme o EGW, tak prosím nekličkuj. Nikdo Ti nevymlouvá adventní učení, ale upozorňujeme Tě na spornou paní EGW! A právě poznání její pravé tváře by mělo být zneklidňující. Opravdu Tě nezajímá ten zhora uvedený odkaz, ani žádné jiné informace? K tomu se vyjadřuj.

abby 4.9.2016

simone: pokud někomu ukážeš zdroje a řekneš, aby sám zkoumal pravdu a kriticky přemýšlel, není to nátlak

abby 4.9.2016

simone: nechci mluvit za vlka, podle mě to ale nátlak nebyl....

jade 4.9.2016

Badenka, simone: uvozovky Slova jsou pramenem nedorozumění. uvozovky Mými shora uvedenými reakcemi, jsem nikterak nesledoval vytvořit nátlak. Věta: Snad dokážeš vystoupit... atd je ukončena přáním že to Badence přeji, tedy není to výčitka, ani sekýrování, ale naopak tim vyjadřuji, že je někdy těžké přijmout nepříjemné zjištění a je k tomu potřeba odvahy. Mrzí mě, že to tak vyznělo, pouze jsem chtěl vyprovokovat k odpovědi, protože přeci diskuse byla o EGW, ne o adventním učení. A také bych rád připomněl, že sama Badenka nás vyzvala k napsaní, co si o tom myslíme, tedy by měla byt připravena i na nesouhlasné tóny a k obhájení - tedy jde ji k tomu vyzval.

vlk 4.9.2016

Chybička se vloudila - odpověděl jsem ze svého druhého profilu, jenž jsem měl pouze pro inkognito pročítání diskusí, aby někomu nevadilo, nebo nepohoršovalo, že tu chodí ženatý. Protože se samozřejmě nechci seznamovat - smailik.

vlk 4.9.2016

Simone: Ach jo... Psal jsem nejen ja, ale i jiní k EGW, o žádném přehodnocení víry nebyla řeč - adventismus přeci nestojí na EGW! Ty i Badenka to stale stáčíte jiným směrem - přiznal jsem lítost nad nedorozuměním a vysvětlil, jak to bylo myšleno - tak si začínám myslet, že nechcete chápat. Prostě vyzvat ostatní, aby se k něčemu vyjádřili a pak těm vyjádřením nic nenapsat, pak toto ztrácí smysl, a ostatním bere čas. Loučí se strojvůdce parní lokomotivy, vypouštím párů - smějící se smailík - a jdu konečně spát po noční, takže už bez další reakce - někdy příště...

filos12 4.9.2016

Vlku, musím se taky ozvat - adventismus naopak stojí na EGW, i když se to oficielně nikdy takhle neřekne. Hájíš se tím, že kromě tebe psali i jiní o EGW? Když si pozorně znovu přečteš všechny reakce tak zjistíš , že JEN TY JEDINÝ ZE VŠECH jsi měl tu potřebu obrátit svou pozornost od učení EGW směrem na Badenku a počastovat ji svými - byť dobře míněnými - otcovskými radami. A to už je i podle mého názoru krok přes čáru...

vlk 4.9.2016

Tak ještě jednou... Má první i druhá reakce byla pouze o tom, že je EGW nedůvěryhodná, sama Badenka mě potom přímo oslovila, tedy jsem ve svém třetím příspěvku reagoval také přímo, s tímto přáním - uvozovky Snad dokážeš vystoupit z řad nekritických a pohledem zvenčí objevit nové, i když zneklidňující poznání. Přeji Ti to. uvozovky - Když jdeme v zástupu určitým směrem, je příhodné někdy poodstoupit a pohlédnout tzv. zvenčí - mam-li správný cíl, nic se neděje, zařadím se zpět v pokoji. Ale co když nejdu... to poznám jen s odstupem. Takto to bylo myšleno! Tedy žádná konverze k jiné církvi, pouze poodstoupení. Mám se tady obhajovat, že ji přeji pravdivou životní cestu? Je mi vážně trapné se takto obhajovat vůči slovíčkaření - ve světě na nás čeká nepřítel, co obchází jako lev řvoucí a my zde řešíme kdejaké bebíčko. Pokud neobhájíme svou víru, co pak? simone: Neříkat někomu, že mu hrozí minutí cíle jen proto, abychom se ho nedotkly, je sice dnes moderní - politicky korektní - ale smutně špatné. A adventismus oficiálně nestojí na EGW! Když napíšu, že jdu spát po noční, neznamená to, že se o tom dál nemíním bavit - Tvá reakce byla, zdá se, prudká... co vše kvůli jedné větě, která byla nepochopena. Filos12: I Ty máš potřebu počastovat mě otcovskými radami - smailík - beru to, ale nebyla to žádná má potřeba, ale zklamání nad tím, že to jde mimo ni.

vlk 5.9.2016

Simone: Jsem rad, že jsem Ti nastavil zrcadlo.

niobe 9.9.2016

jenže já mám pocit, že s EGW je to tak, že prostě měla vyšší poznání než většina ostatních a přirovnala bych jí k C.S. Lewisovi. Ale ráda si přečtu tu bakalářskou práci, díky za tip a za celou diskusi a prosím : nechytejte se tolik za slovíčka !

jestrab 10.9.2016

niobe: vyšší poznání, ano, ale nejspíš ne od Boha. On i satan často přichází v rouše beránčím tváříc se že nese světlo. Podle mě za tím stojí duch stejného tmářství jako stojí za esoterickými naukami. Leč kdo vyrůstal v církvi a nemá ponětí o čem mluví nemá rozlišovací schopnost. Není nad osobní zkušenost. Mimochodem, křesťané orientální nauky přijímali už od samého počátku církve, něco prošlo a něco ne. To co prošlo vesměs zůstalo spjato s katolickou církví. Protestanské církve ale tyhle věci odmítaj. Jsou to různá duchovní cvičení založená na představivosti a nemající nic společného s křesťanstvím. Ta hranice mezi charismatickými proudy a esoterickými proudy je velmi tenká. Obojí je hodně duchovní.

abby 11.9.2016

niobe: K C.S. Lewisovi? Ten měl od Boha úžasný dar vysvětlovat ve svých knihách tajemství křesťanství, nepocházelo to ale z vidění ani nějakých tranzů a podobně. Asi by to bylo na dlouhý rozbor, v každém případě si myslím, že tyto dvě osoby jsou zcela nesrovnatelné.

Rublev 19.9.2016

Ohledne EGW: cokoliv neni ve Slove Bozim (a Pan Buh je zodpovedny za uchovani sveho Slova pred korupci), je pro mne irelevantni.

Ohledne CS Lewise: tohle je zdroj v anglictine (http://www.patheos.com/blogs/frankviola/shockingbeliefsofcslewis/), tak vyjmu jen par veci:
1) veril v ocistec (to katolikum urcite nevadi)
2) veril v modlitby za mrtve
3) veril, ze se da dostat z pekla zpet do milosti
4) nebyl presvedcen, ze Bible je ciste Bozi Slovo
atd atd.

jestrab 19.9.2016

Rubev - POZOR! Zvykli jsme si posuzovat křesťany podle toho jak správnou mají ideologii. Ježíš je ale takto neposuzuje. Pokud díky CS Lewisovi uvěří, obrátí se a je spaseno 10.000 lidí i když jeho některé názory nejsou teologicky správné či dokonalé a díky jinému křesťanovi - QUOTE např. mně /QUOTE - s teologicky dokonalým smýšlením se neobrátí nikdo, koho myslíš že bude mít Pán radši? A kdo podle tebe přinesl více ovoce? Nejde o to jestli se já nebo ty pleteš, takto nás Pán neposuzuje.

Rublev 19.9.2016

Ohledne EGW: cokoliv neni ve Slove Bozim - a Pan Buh je zodpovedny za uchovani sveho Slova pred korupci - je pro mne irelevantni.

Ohledne CS Lewise: tohle je zdroj v anglictine - http://www.patheos.com/blogs/frankviola/shockingbeliefsofcslewis/ - tak vyjmu jen par veci:
1) veril v ocistec - to katolikum urcite nevadi
2) veril v modlitby za mrtve
3) veril, ze se da dostat z pekla zpet do milosti
4) nebyl presvedcen, ze Bible je ciste Bozi Slovo
atd atd.

Rublev 19.9.2016

jestrab: nejde mi o ideologii, ale kdyz uz tak o doktrinu. Chtel jsem jen poukazat na to, ze ne vsechny krestanske >ikony>, ktere vetsina nekriticky prijima, jsou uplne koser. A souhlasim s Filipskym 1:18, ze je dulezite, aby byl Kristus kazan, i kdyby to bylo z pochybnych pohnutek.
Rozlisovani duchu je jeden z Bozich daru a cim vic vlku v rouse ovcim se do Tela Kristova tlaci, tim vic je tento dar kriticky potrebny.
Je taky potreba nezapominat, ze Nepritel je subtilni, viz. 2 Kor 11:3. A s nejvetsi pravdepodobnosti o par radu inteligentnejsi nez my...

Badenka 2.10.2016

Co tato věta z Bible - 1 Timoteovi 2:14 A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Nenaznačuje, že opravdu nebyli spolu?

jestrab 2.10.2016

Nenaznačuje. Nemůžeš totiž vyvracet Starý Zákon novým zákonem. Pavel nepsal Starý Zákon a jen poskytuje svůj výklad, svůj pohled na věc.

jestrab 2.10.2016

Ale krásně to ukazuje že Pavel nebyl neomylný, zkrátka, že je to jen člověk - jeho pohled byl pokřivený.

Badenka 2.10.2016

Nic nevyvracím.. Starý a Nový Zákon spolu jde ruku v ruce..

jestrab 2.10.2016

NBK: 1 Timoteovi 2:14  A Adam nebyl oklamán, ale žena byla oklamána a upadla do přestoupení. - To není pravda. Adam byl u toho když had s ženou mluvil. Byli tedy oklamáni oba. Adam ji mohl zastavit. To že ji nezastavil je důkazem toho, že byl oklamán taky. A proto říkám že Pavel nevědomky zde zpochybňuje psané slovo neb sám upadl do omylu.

Badenka 2.10.2016

Ty zpochybňuješ Bibli.

renton14 3.10.2016

Tady se znovu vracíme k otázce Pavla, kterého už Jestrab zpochybnil jako apoštola a nyní říká, že pouze vykládal Starý a sám byl omylný. Co to ale znamená? Jistě Pavel jako člověk není neomylný, ale to co napsal je neomylné. Tomuto věří každý křesťan. Otázka je, zda tomu věříte i vy... Je to, co napsal Pavel, neomylné nebo ne?

Flanker 3.10.2016

Ideální je se držet Bible. Bůh přeci nebude posuzovat na základě detailních vědomostí teorie, ale na základě srdcí a myslí, důvěry v Ježíše Krista. Zná nás lépe než my sami sebe. Je jasné, že s vírou roste i chuť se zajímat a poznávat, nikdy však nedosáhneme dokonalého pozrozumění Bible. A tak i já, ačkoliv navštěvující adventisty, k Ellen W. se nevyjadřuji kladně ani záporně. Základní kámen, slovo je Bible a zbytek nechávám plynout. Názory se různí, její knihy jsem nečetl (až na pár citátů) a posoudit to vše, to by člověk musel být neskutečný odborník Bible originálních spisů a znát i všechny její knihy, původ atd.
Pavla považuji za člověka, který krásně v Božím Duchu osvětlilt jasně některé věci, které předtím byly hůř viditelné. Byl to jistě dobrý teoretik a samozřejmě i praktik :) Vedení Duchem svatým pak není robotické psaní textů, ale spíš podklad a vlastní volnost slohu, dobových zvyků promítaných do duchovní pointy, jež je neměnná.

jestrab 3.10.2016

Badenka: ne, nezpochybňuji. Zpochybňuji to co říkal Pavel. Pravdivost těchto slov v bibli nezpochybňuji. Přiznávám že Pavel naplňoval znaky apoštolství a apoštolskou funkci, ale nebyl do ní formálně jmenován, tedy zřejmě jeho autorita byla o něco menší než u oficiálně jmenovaných apoštolů. Ale není třeba pokračovat v tomto vlákně na toto téma, tomu jsme věnovali jiné vlákno. Pavel byl o něčem v dobré víře přesvědčen, tak jako kdokoliv z nás a nelze mu to vyčítat. Vlastní písmo Tóry, ale ukazuje na to že Pavel se spletl - to je nezpochybnitelné a zároveň poučné. Leda že by se našel někdo kdo by měl opačný výklad toho Pavlova tvrzení a dokázal mi dokázat že existuje ještě druhá možnost, kterou jsem přehlédl. Jako že by to že Adam mlčel neznamenalo, že byl oklamán i Adam. Co si o tom myslíte? Byl oklamán nebo byla oklamána jenom Eva? Mě to přijde že Pavel pocházející z typické patriarchální společnosti, kde ženy mají postavení daleko pod muži, uvažoval tak že za všechno byla odpovědná žena, to ale nelze takto tvrdit, protože byli spolu jako jedno tělo, tedy Muž mohl jednat, mohl zasáhnout, hájit Boží slovo, ale neudělal to. Byl tedy v pokušení stejně jako Eva, maximálně se mu tak mohlo hodit, že neřekne nic a tím ze sebe jakoby smije vinu. Ale odpovědnost vyplývá i z toho když neuděláme nic. Stále máme odpovědnosti. Tak jako když neposkytneš pomoc zraněnému člověku, apod. tak samotný fakt, že si nic neudělal tě ještě neospravedlňuje, spíš naopak. Zkuste to někdo vyvrátit.

jestrab 3.10.2016

Franker: já netvrdím že by Pavel měl mít dokonalý přehled o Starém Zákonu. Zřejmě toho věděl dost, protože měl farizejské vzdělání. Ale i tak si nemohl pamatovat každé slůvko od písmene, zvlášť pokud byl zavřený nebo na cestách a neměl přístup k tóře, aby si osvěžil paměť. Takže obdiv mu budiž vyjádřen i tak, nikdo není neomylný.

pavcaad 3.10.2016

Tak to já si myslím, že Pavel prostě jen řekl to, co je napsané ve SZ, ať už u toho Adam byl jakokoli, byla to v Bibli Eva, s kým had mluvil a koho had prvotně oklamal. Pavel prostě jen říká, co tam je napsané, nikoli to, co se z toho dá dedukovat, nebo o čem se lidi můžou dohadovat. A tvrdit na tom, že Pavel se spletl, hmm, pro mě neuvěřitelné....

jestrab 3.10.2016

Ještě taková drobnost. Já si myslím, že žena byla lehkomyslná, proto had oslovil Evu a ne Adama. Adam zase byl lhostejný. Není to zvláštní, že i když byly v ráji, nebyli dokonalí? Vždycky jsem si říkal, že v ráji museli být dokonalí, ale nejspíš to tak nebylo. Žena byla nejen lehkomyslná, ale ve své nevinnosti byla taky naivní. Žena v tom neviděla žádnou podlost, jen podlehla pokušení. Od Pavla by bylo moudřejší, kdyby napsal: A nebyl to Adam, kdo byl oklamán jako první, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení jako první. - Taková věta by byla perfektně vpořádku. Ale Pavel prostě popírá, že by Adam udělal chybu či omyl. Nepředstírejte, že Adam o ničem nevěděl. Stejně jako Eva, i Adam o tom věděl. A ještě jeden postřeh, toho jsem si nikdy nevšiml. Bůh to řekl nejdříve Adamovi, ale nikde se pak nepíše že by to Bůh řekl také Evě. I když had a Eva svorně tvrdí že jim to Bůh řekl, mě by zajímalo, proč tento dialog není zaznamenán v bibli. Řekl Adam Evě, že Bůh mu řekl, že nesmí jíst ze stromu poznání dobrého a zlého nebo to byl Bůh kdo ji to řekl? Proč to hraje roli? Protože pokud Eva přímo neslyšela Boží příkaz, ale slyšela to jen od Adama, pak tomu mohla přikládat menší vážnost. Ale bohužel toto je jen v rovině spekulací a pravdu se už z bible nedozvíme.

faghira 3.10.2016

jestrab - Vypadá to, že jsi byl při tom, jak se to v ráji všechno stalo. Takže jistě máš to nejlepší poznání, jak to mělo být zapsáno.

agape10 3.10.2016

A když jsme u toho Adama a Evy tenhle znáte?
Za Adamem a Evou přijde Bůh a říká..Mám pro vás poslední dva orgány. S prvním se dají dělat příjemné věci. ..Adam křičí.. já Pane, já ho chci...Bůh mu ho přidělá a Adam běhá po ráji, čurá do písku potom za to tahá pak znova..Bůh a Eva na něj koukají a Eva se zeptá.. Otče a jak se jmenuje ten druhý orgán?..Bůh odpoví.. Mozek dcero :)

zvedavy 3.10.2016

To se to pěkně posunulo to téma diskuze. Poslední příspěvek mi přijde značně vulgární.

jestrab 4.10.2016

agape10: dobrý :D , ale je spousta vtipů, které vyzní v opačném duchu.

Badenka 4.10.2016

jestrab: Proč by Bůh řekl o nepříteli jen Adamovi? a dokonalí byli, ale ne v absolutním slova smyslu, to je jen Bůh. Lucifer byl taky dokonalý a jak to dopadlo...

agape10 4.10.2016

Jestrab - díky :) O Adamovi a Evě znám jenom tenhle a chtěla jsem zůstat v tema, jen to trošku odlehčit. Stydět se nemusíš patnáct mi dávno neni a na falešnou skromností netrpim.

zvedavy 4.10.2016

agape10 - styděl by ses měla ty, ale ty se zřejmě nestydíš. Navíc vidím, že k mužům nemáš dobrý vztah a úctu. Žena musí muže poslouchat, tak píše apoštol Pavel. Když není ani elementární úcta, tak si neumím představit, jak bys poslouchala svého muže. Samozřejmě úctu musí mít i muž k ženám, i když muž poslouchat ženu nemá, aby nedopadl jak Adam v ráji.

DOSA 4.10.2016

Takové moralizování pro trochu nevinného humoru.

agape10 4.10.2016

Milý Zvedavý - Bůh ti žehnej ať cítíš cokoliv. Jen mě prosím nesuď vždyť mě neznáš. A že nemám úctu? Znáš její definici? Já ji četla. :-) je úžasná. A muži ooo těch si vážím vždyť muž je pánem a hlavou rodiny a nad ním Ježíš. Věřim, že při modlitbě za muže stéká požehnání po celé jeho rodině :-) To že ráda přidám ftip k dobru a ráda si poslechnu neznamená nic než to, že se ráda zasměju. Přeji ti ať jsi šťastný a boží milost tě celého zahalí. Ať tě Bůh miluje :-)

DOSA 5.10.2016

agape10 - I já jsem Tvůj ftip pochopil jako dobře míněný. A přiznám se, že jsem se usmál. Určitě nejsi špatná žena.

faghira 5.10.2016

Určitě agape10 není špatná žena, je milované Boží dítě. A soudy nad druhými přenechme Bohu.

jestrab 5.10.2016

Včera jsem byl už asi mimo, tak snad poopravím mínění oné věty co jsem napsal: agape10: dobrý :D , ale je spousta vtipů, které mají opačný význam - namířeno muži proti ženám, např. proti inteligenci blondýn apod.

jestrab 5.10.2016

Badenka, pak podle tvého pohledu existuje absolutní dokonalost čili Boží a lidská dokonalost čili lidská dokonalost v ráji. Chápu správně? Pak snad ještě ďábelská dokonalost či nedokonalost?

agape10 5.10.2016

Jestrab - rozumím ti pochopila jsem to :)

zvedavy 5.10.2016

Trochu se divím, myslel jsem, že vulgární příspěvek o mužích bude vadit i jiným, kupodivu víc vadí moje námitka. V první reakci jsem vůbec nehodnotil osobu, jen příspěvek, že je vulgární. V druhém jsem reagoval víc, byla to reakce na odmítnutí mojí námitky. Vtipy od pánském přirození z úst žen, styl jakým psala, to mi prostě při neljelpší vůli sprosté přijde. Jestli je dotyčná dobrá žena a Boží dítě, to nevím, ale zcela určitě se tady tak nechovala.

zvedavy 5.10.2016

agape10, napíšu logický paradox: pochopila jsi vše a zároveň jsi nepochopila nic.

Vlk 6.10.2016

Zvedavy - napíšu logický paradox: kdo nemá smysl pro humor, sám je k smíchu!

Vlk 6.10.2016

A tento znáte: Adam se jednou vrátil domů hodně pozdě s opicí, protože trošku popil se šimpanzem.
Eva na něj ostře vyjela: >Přiznej se, kdes byl? Že se mi taháš s nějakou jinou ženskou?>
>Neblázni, víš přeci, že jsi jediná žena na Zemi!>
Šli spát. V noci najednou Adama probudilo jemné lehtání na těle. Otevřel oči a vidí, že je to Eva, tak se ptá: >Co to prosím tě má znamenat?>
>Počítám ti žebra!>

DOSA 6.10.2016

agape10 i Vlk - obohatili dané téma zdravým ovzduším. Já si myslí že Pán Bůh má rád veselé lidi. Určitě by jsme se moc divili, jak se náš Pán rád směje. A vůbec, když se podíváme, jaká legrační stvoření nám stvořil. Určitě byl v dobrém rozpoložení. Stačí jen, když se podívám na svého psa. To je jasné, že Hospodin má smysl pro humor.

Badenka 6.10.2016

jestrab: Ano jedině absolutně dokonalý je Bůh. Andělé v nebi i ostatní stvořené bytosti jsou dokonalé, ale s možností vlastního rozhodnutí, které s sebou nese riziko rozhodnout se chybně, protože jediný neomylný je Bůh.

DOSA 6.10.2016

Badenko- v ráji bude určitě krásně a veselo. Ellen Whiteova to opravdu pěkně popsala. Jen se musíme hodně na tomto světě snažit, aby nás tato krása neminula.

Badenka 6.10.2016

DOSA: Věřím, že pokud zůstaneme věrní až do konce, ráj nás určitě nemine.

DOSA 6.10.2016

Badenko- Věrní desateru Božího přikázání. Jsem rád, že jsem k vám tady našel cestu.

Badenka 6.10.2016

Věrni Bohu. Buďte rád, že jste našel cestu k Ježíši..

DOSA 6.10.2016

Sláva Našemu Bohu jedinému za to, že nám seslal svého syna Ježíše, aby nás svou smrtí na kříži spasil.

agape10 7.10.2016

Dosa - Amen :-)

jestrab 8.10.2016

Badenka, otázka dokonalosti Boha a dokonalosti či nedokonalosti stvoření je filosofická otázka. Je to paradox protože Pavel řekl, že se nemáme zabývat filosofiemi :-D

faghira 8.10.2016

Filozofie nevede k Bohu, ale od Něho. A u některých lidí zde je to názorně vidět.

MartinZabransky 13.2.2018

Trochu jsem si pročítal některé témata a jsem vdečný za každého bráchu a ségru, kteří to po sobě hned nevypálí. Na druhou stranu je důležité, abychom všechno srovnávali s Božím Slovem a vnitřním svědectvím od Ducha Svatého. Trochu my Elen Witová připomíná C.s.Lewise (až teď, když už my přšli na mysli to co napíšu, jsem se všiml, že už tu o něm reč je), který napsal spousta hodnotných knih. Nic méně teď jsme v 21.století a je zapotřebí vidět věci čerstvě a přesněji. V bibli je verš, kde se píše: S pohledem upřeným na Ježíše.....Jediná historie na které můžeme stavět je evangelium Ježíše Krista. Díky všem za podnětné povídání.

MartinZabransky 13.2.2018

Trochu jsem si pročítal některé témata a jsem vdečný za každého bráchu a ségru, kteří to po sobě hned nevypálí. Na druhou stranu je důležité, abychom všechno srovnávali s Božím Slovem a vnitřním svědectvím od Ducha Svatého. Trochu my Elen Witová připomíná C.s.Lewise (až teď, když už my přšli na mysli to co napíšu, jsem se všiml, že už tu o něm reč je), který napsal spousta hodnotných knih. Nic méně teď jsme v 21.století a je zapotřebí vidět věci čerstvě a přesněji. V bibli je verš, kde se píše: S pohledem upřeným na Ježíše.....Jediná historie na které můžeme stavět je evangelium Ježíše Krista. Díky všem za podnětné povídání.

MartinZabransky 13.2.2018

Co se týká nového nebe a nové země, tak bych měl také raději, když by ke konkrétním místám byli uvedeny biblické verše a to pokud možno ve správném překladu. I zde platí, že lepší je málo se spravedlností.......Př.16.8.
Omlovám se, za předešlý příspěvek, že je tam 2x, píšu to z telefonu a trochu se s tím potýkám

vesmirek 13.2.2018

Kdo se nezasměje dobrým vtipům, jako by nebyl... taky jeden přidám do soudku. >Když Bůh stvořil život, postavil si nové tvory do řady a nalajnoval jim život: ?Ty, osle, budeš od úsvitu do soumraku pracova, tahat těžké náklady na svých zádech. Budeš jíst trávu a budeš hloupý. Budeš žít padesát let.? Osel Bohovi odpověděl: ?Stvořiteli, žít takhle padesát let je moc. Nedávej mi víc než dvacet let.? A Bůh pravil, ať se stane, a tak se stalo. Psovi Bůh řekl: ?Ty jsi pes. Ty budeš hlídat lidská obydlí, dělat člověku přitele. Budeš jíst, co zbyde po člověku a budeš žít třicet let.? Psovi se třicet let zdálo moc a usmlouval to na patnáct. K opici Bůh pravil: ?Ty jsi opice. Budeš se houpat a skákat ze stromu na strom a chovat se jako idiot. Budeš směšná a budeš žít dvacet let.? Opice uprosila Boha, aby jí takového života nedával víc než deset let.
A k člověku Bůh pronesl: ?Ty jsi člověk, jediná myslící bytost na zemi, která bude ovládat jiné bytosti. Budeš vládnout zemi a žít dvacet let.?
A člověk povídá: ?Pane Bože, dvacet let je málo. Dej mi těch třicet, co nechtěl osel, a těch patnáct od psa a deset od opice...? A Bůh tak učinil. No, a proto člověk žije dvacet let jako člověk, potom třicet let pracuje od rána do noci a tahá náklady na zádech jako osel, pak patnáct let hlídá vlastní dům a jí, co zbyde po ostatních jako pes, a nakonec stráví deset let jako opice, když dělá šaška vnoučatům.>

Uložit