Požadavky při hledání partnera/partnerky

Napadlo mě zavést diskuzi na téma, co je důležité pro výběr partnera. Spousta inzerátů často upřednostňuje krásu, mládí, vzhled postavy nebo třeba jiskření:) Je tady myslím dost lidí, kteří už něčím prošli, podle jakých kritérií tedy myslíte, že by měl člověk hledat :)

abby 16.8.2016

komentáře: (28)

Badenka 17.8.2016

Přišla jsem na to, co by měl mít ideální muž. Stačí dvě věci a když je má, má všechno a to - rozum a cit :)

Anfiss 17.8.2016

Souhlas. Až na to,že ten rozum víceméně Bůh vložil větší měrou mužům a cit zase ženám. A teď najít takového,aby nebyl zženštělý nebo naopak namachrovaný ...

abby 17.8.2016

Pro mě je důležité, aby byl pevně zakotvený v Bohu a abychom se v těchto otázkách shodli, něco jako muž z žalmu 1. Z toho potom plyne i moudrost, cit, věrnost a další věci. Taky myslím, že je dobré mít společné některé zájmy a celkově prostě jít stejným směrem.

filos12 18.8.2016

... tak aby tu zazněl taky mužský element... :-) V Bibli několikrát čteme jeden slovní obrat - ty, i dům tvůj. A protože dům se musí stavět podle určitých zásad, vidím v tom příležitost dobrého příměru. Také kritéria pro stavbu partnerského vztahu musí mít podobnou strukturu. Předně musí mít každý dům pevný základ. To je něco, o čem se moc diskutovat nedá, neb jinak i ten sebekrásnější dům při nějaké kolizi spadne. A protože kolizím se nevyhneme ani ve vztahu, proto i ten by měl mít pevné podloží. A tady bychom měli respektovat, že jiný základ, než je Ježíš Kristus, není vhodný. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti... Na základech potom stojí nosné zdi - a to mohou být takové hodnoty, jako např. věrnost, spolehlivost, poctivost apod, Střecha je bezpečnostním štítem proti nepřízni počasí. A to ve vztahu známe v podobě různých vnějších útoků - pokušení, pomluvy, zkrátka různé zlé vlivy okolí. Očekává se tedy schopnost těmto nežádoucím vlivům čelit - je to určitá moudrost, zodpovědnost, trpělivost, pracovitost, schopnost vidět realitu apod. O těch dalších věcech, jako jsou vnitřní příčky, malba, zařízení domu atd., se již diskutovat dá podle libosti - někdo může mít rád otevřenost, jiný si přeje spíše introvertního partnera, někomu se líbí štíhlý, jinému zase silnější, někdo si přeje hodně cestovat, jiný zase věnovat se své zahrádce... To jsou už vlastnosti, na kterých vztah až zase tolik nestojí, ale je dobré si to předem ujasnit a k přihlédnout k tomu. No, tak je to jen stručný příměr, ale snad tak trochu zjevuje to, co jsem měl na mysli... :-)

Anfiss 20.8.2016

Jasné stručně : Křesťan, SŠ, se smyslem pro humor a pro rodinu. Imponují mi vyšší muži. Zn. Ty ostatní záležitosti si už přebereme osobně.

Veronica27 24.8.2016

Když se nad tím tak zamyslím, tak vlastně ani nemám přesně definovanou představu o tom, jak by měl ten pravý vypadat, co by ho mělo bavit atd. Spíše je pro mě důležité najít někoho, s kým si budu moct popovídat o všem a o ničem, který mě dokáže rozesmát, bude za mnou stát a bude si mě vážit a to samé samozřejmě chci nabídnout i já jemu. To, že je Bůh s námi a mezi námi, je pro mě samozřejmost. Jsem snad náročná a chci hodně?

abby 24.8.2016

To jsi napsala moc pěkně :) Vážit si jeden druhého, stát za sebou a společně se smát je velmi důležité i z mého pohledu a zkušenosti.

jestrab 24.8.2016

Jedinými požadavky jsou sympatie. Nevěřím že ji potkám tady ale pokud ji potkám v životě na život tak to bude o vzájemném pochopení se a o pocitu že jsme našli jeden druhého konečně někdo kdo mě může chápat a vyslechnout a zažit v životě něco podobného. Tak to by byla ideální situace. Pak je těžké klást si nějaké požadavky, sympatie o všem rozhodují. Rozuměl bych si jen s tolerantní osobou, ne fanatičkou. Není rozhodující jestli je věřící nebo ne, rozhodující je upřímnost, milá povaha, ale společná víra to může usnadnit. Jinak příliš silná orientace ať už na náboženství nebo politiku by jen omezila škálu mého výběru. Nejlepší by byl někdo kdo je přístupný odlišným názorům, protože kdo se moc zaměřuje na náboženství ať už mentální nebo volnočasovou aktivitou je hodně omezen ve svém výběru. Vlastně to vede k zaměření na povrchní činitele jako odlišnost v názorech místo toho abychom se zajímali o toho člověka jaký je opravdově.

simpansky 26.8.2016

Já Vám povím co je pro mě důležité: Chci, aby moje budoucí partnerka, žena byla od Boha...v opačném případě jí nemohu chtít. Upřímně, nemám nouzi o seznámení se s jakoukoliv ženou, ale vždy jsem prosil a modlil se k Pánu Bohu, jestliže není od Něj, pak jí nechci, kdybych měl do konce tohoto života zůstat sám....a jak to dopadlo? Vždy stejně, nějak to vyšumělo a já byl zase sám...haha, ale Jsem Bohu vděčný.

Anfiss 26.8.2016

Simpansky:Tak to mám podobně nastavené. Není nikde psáno,že smyslem tohoto života je, najít k sobě partnera. Do toho předem nikdo nevidí a život s Panem je aspoň zatím,tím co mě uspokojuje po všech stranách. Ne nadarmo je psáno, že v Něm máme vše, veškerou plnost.

faghira 27.8.2016

Simpansky - to je dobrý přístup, modlit se za budoucí ženu nebo muže, odevzdávat to Bohu. Tak můžeme být uchráněni, zvlášť když už nějaká zklamání byla, před zbytečným trápením a bolestí.

Badenka 27.8.2016

Na nový zemi už stejně nebudou žádný svatby a rození dětí, tak je opravdu nejlepší nechat to na Bohu, pokud nám bude chtít do života někoho dát, dá, pokud ne, nedá, taky to nechávám na Něm, radši sama s Bohem, než s mužem bez Boha..

jestrab 28.8.2016

V bibli se nepíše že nebude chození a rození dětí, jen že nebudou svatby. Vždyť při vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako Boží andělé v nebi. Mluví se o vzkříšení a rozumím tomu tak že to má být v nebi ne na zemi. Taky se ale píše že bude stvořena nová zem a podle mého názoru by bylo logické kdyby se na ní lidé zase párovali a množili jako to bylo na počátku. Řekl bych že budoucnost neznáme.

jestrab 28.8.2016

Simpansky, ale jak poznáš že je odboha? To souvisí s jedním problémem o kterým jsem nedávno psal, takže nemusím znova.

filos12 28.8.2016

jestrab - o budoucnosti toho opravdu mnoho nevíme, něco tohle přece ano - v NZ se nepředpokládá, že by rození bylo možné bez ženění a vdávání. Takže pokud je řeč o ženění a vdávání, je rození zahrnuto již automaticky v tom. Dále ten text, který zmiňuješ, se vyskytuje ve třech evangeliích - Matouš, Lukáš, Marek - ale jen v Lukáši dál pokračuje a říká, že ...ani umírati více nebudou moci, andělům zajisté rovni budou - Luk. 20:36. Takže se nám tu celkem jasně naznačuje, že další množení se později už nepředpokládá...

simpansky 29.8.2016

Jestrab; Ptáš se jak to poznám; nepoznám, nepoznám mnoho věcí, spoléhám se na Pána Boha, věřím mu ve svých modlitbách. Jsem si víc než jistý, že bez Něj a Jeho pomoci nikdy nerozhodnu správně. Vždy, když jednám svévolí, dopadá to špatně.
Když potkám ženu, o které si myslím, že by ona mohla být mým protějškem, prostě se modlím k Bohu, aby nás dal dohromady, je-li od Něj, když ne, ať nás odloučí...a funguje to. Vždy to funguje.

jestrab 29.8.2016

filos12: tak já to shrnu o čem se tam píše v tom Lk 20:36. 1. nebudou svatby - avšak nevíme zda bez výjimek, protože Ježíš často mluvil obecně 2. smrt již nebude možná 3. o plození dětí se tam nepíše nic -> co z toho dedukuji: svatby nebudou nutné, protože jsi-li v Duchu Svatém žiješ podle Boží vůle a jsi věrný. K čemu tedy svatba? To nijak nevylučuje že by dva mohli být spolu a mít děti. Co jiného by měli dělat pokud budou spolu žít na nové zemi? Navíc jinde v SZ se píše prorocky: Izajáš 2:3-4 Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: >>Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.<< Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji... Kdosi toto vykládá jako život na nové zemi. Tedy již nebudou třeba zbraně, ale bude třeba motyk k obdělávání země. Celé mi to dává smysl takto, že na nové zemi bude člověk pečovat o zemi a bude se množit stejně jako tomu bylo na počátku. Alespoň tak chápu smysl lidského života. V opačném případě by to bylo jako odebrat mu smysl života a vytvořit mu nový smysl života. Nevím zda je to možné a zda to není v rozporu s tím co se píše o nové zemi a o životě na něm. Jinak po přečtení toho Lk 20:36 jsem si uvědomil jak moc se tento verš liší od těch jiných. Zřejmě jsem toto místo dvakrát nečetl a tak jsem si uvědomil následující. Lidé, kteří zapisovali evangelia si nemohli pamatovat slovo od slova co Ježíš řekl. Neměli přece diktafón a neuměli psát. Tudíž zřejmě nemohli zapsat každé slovo přesně. Slovosled který je v tomto místě a způsob psaní dlouhých a komplikovaných vět mi připomněl Pavlův styl, kdy popisuje něco co se stalo a zároveň do toho vkládá mnoho dalších kazatelských poznámek jakožto výklad. Tak mě napadá že předchozí pisatelé buď měli krátkou paměť nebo si Lukáš dost přidal. I ony odlišnosti v textu jasně ukazují že si pisatelé nemohli pamatovat slovo od slova. Mohli si pamatovat něco, ale není záruka že to co čteme bylo vyřčeno přesně v tom pořadí a přesně tak jak to bylo původně.

jestrab 29.8.2016

simpansky: jak můžeš vědět že ta žena je od Boha když sis ji zatím nevzdal a si stále na seznamce. Tohle nedává smysl. Zní to jako že si už poznal více žen od Boha, ale žádnou sis zatím nevzal. Proč? Nebyly nakonec od Boha? Vysvětli.

Anfiss 29.8.2016

Začíná to tu být zajímavé,něco jako praktický manuál pro muže ;o)

Badenka 29.8.2016

jestrab: no asi nebyly od Boha, když si ještě žádnou nevzal :)

simpansky 29.8.2016

Jak píše Badenka, tak to je. Psal jsem to dvakrát a už to lépe vysvětlit neumím. Haha
A to mi ještě přichází na mysl, jak se lidé dokáží rozdílně chápat či nechápat.
Také mi to připomíná ne/chápání Písma. Bible nám vlastně napovídá sama jak v ní číst, jelikož nelze vykládat jakýkoliv verš z Písma tak, že tím jiný vyvrátíme, ale to asi >každý> ví.

jestrab 29.8.2016

Nevím co si psal dvakrát, ale závěr byl jak ti to moc funguje, vždycky funguje, a přitom si stále na seznamce. A to mě pobavilo. Tak asi nefunguje.

simpansky 29.8.2016

Prosím tě brácho, já už nevím jak tedy...patrně jsem se vyjádřil málo srozumitelně. Funguje moje modlitba, jelikož ta určitá žena, kterou jsem potkal mi nebyla Bohem dána; měla jiné hodnoty a já to pochopil až později, díky Bohu a modlitbě náš začínající v uvozovkách vztah vyšuměl. Kdybych nebyl na seznamce tak by moje poslední modlitba taky zafungovala, ale opačně a to by už byla ta žena od Boha mi daná, jak správně pochopila hned napoprvé Badenka. Howk

abby 29.8.2016

Bylo to napsané úplně jasně, na vysílači problém nebude....

faghira 29.8.2016

simpansky - moc hezky jsi to tady vysvětlil a jsi pokorný. Je to i takový návod pro ostatní, kteří hledají drahou polovičku, ať už muže nebo ženy.

simpansky 29.8.2016

abby, faghira; Radost jste mi udělaly.

Michal-911 4.1.2017

Chtěl bych svým názorem a zároveň také odpovědí (na původní otázku) přispět do diskuze:
Za nejdůležitější kritérium při hledání partnera pokládám: hledat Krista, ve smyslu hledat stopy Krista v tom s kým se setkávám.
Pokud takové stopy najdu, mohu je následovat a vydat se na cestu za Kristem. A když mi sdílení této cesty s přítelkyní/přítelem nebo ještě lépe s přítelem a s dalšími přáteli zprostředkovává přítomnost Krista v mém životě, mohu si zalíbit tuto událost, dokonce tak zalíbit, že se nechávám tou událostí proměnit. A to je na každém vztahu to nekrásnější, být proměněn.
Líbí se mi hned v druhé reakci na původní otázku zmínka dvou důležitých věcí, které pomáhají nacházet Krista v tom druhém, tedy zmínka rozumu a citu. Škoda že význam slova Cit docela propadl a často propadá do jiného významu, do významu emoce i přes to, že Cit má úplně odlišný význam. Přitom Cit je taková součást lidské bytosti, která doplňuje rozum o něco co se nedá logicky (čistě rozumově) vysvětlit, ale přesto konkrétními, vlastními zkušenostmi dokazuje přítomnost něčeho (například Lásky) a někoho (například Boha) rozumem nevysvětlitelného. To je velký rozdíl ve srovnání s emocemi, individuálními reakcemi na podněty ve smyslu něco se mi ne/líbí, něco nebo někdo mi je a není sympatický, někdy se směji a někdy pláču....

JaPan76 4.1.2017

Také zkusím přispět svou troškou do mlýna. V základu zcela souhlasím se simpanskym - to je ideální přístup, ale - především bychom měli pracovat sami na sobě a řídit se v tom Ježíšovými přikázání - tedy 1. milovat Boha (a v tom se zlepšovat) a 2. přijat a milovat sám sebe, abychom stejně mohli milovat své bližní. Tedy abychom byli osobností, které si druhý člověk může vážit a která ví, co je to skutečná láska. Anebo alespoň abychom byli na této cestě. Pokud se dva takoví lidé potkají, je to dobrý základ pro vztah. Další, neméně důležitá věc je být usmířen se svou minulostí (rodiče, bývalí partneři) ve smyslu odpuštění a přijetí. Opět - aspoň je dobré být na cestě k odpuštění. A závěrem - je realita, že zejména muži si vybírají očima v prvé řadě a až ve druhé řadě hledají krásu i uvnitř. Oči mohou ovšem klamat a vnější zjev může zakrýt problémy uvnitř. Jakési sympatie, prvotní jiskra je ovšem nutná. K té se můžeme pak vracet po letech vztahu a nikdy nezhasne. Závěrem - každý člověk, kterého potkáme nás má něco naučit. Je třeba si v tomto směru pěstovat lásku k Bohu. A jak píše simpansky - citlivě vnímat, zda nás Bůh vede s tím člověkem do vztahu nebo ne. Ale děkovat mu můžeme v každém případě :)

Uložit