Uzdravení v duchu svatém, zažil někdo, tělesné, nebo duševní, nebo obojí, nebo dostal nějaké speciální dary, třeba dar jazyků

Uzdravení v duchu svatém, zažil někdo, tělesné, nebo duševní, nebo obojí, nebo dostal nějaké speciální dary, třeba dar jazyků.....i když to bývá ošemetné, jde mi o skutečný dar jazyků a duchovních charismat

stepb 6.7.2016

komentáře: (7)

stepb 6.7.2016

uzdravení, charismata v Duchu svatém, jsou zde odborníci, nebo prostě charismatici?

jirikholas 8.7.2016

Ahoj STEPB-e, nevím, co je na darech Ducha Svatého, třeba na daru mluvení v jazyku, nebo proroctví ošemetného. Dotyčný ví, že byl pokřtěn Duchem Svatým a dostal dar(y). Nikdo mu je nemůže vzít. Z vlastní zkušenosti jenom vím, že by měl každý dar být co nejvíce používán. Alespoň mně se toto vyplatilo a postupně dar mluvení v jazyku přerostl v rozličnost jazyků. Jsou ale i další dary Ducha Svatého, za které bychom měli prosit a používat je.

stepb 8.7.2016

napíšu asi do zpráv, díky za reakci. ;)

Faghira 17.7.2016

Stepb - Pro ty, kdo věří není nic nemožné. Víra Tvá tě uzdravila, to řekl Ježíš a stalo se a ten člověk byl uzdraven a osvobozen od démonů. Věř a budeš mít vše. Lidi, proč tomu nevěříte i dnes? Bůh je přece pořád stejný, On se nezměnil. My lidé jsme se změnili a máme tak malou víru.

jestrab 24.7.2016

Dost osobní téma.

jirikholas 13.11.2016

Otec Nebes, Ježíš a Duch Svatý uzdravuje. Víra je ze slyšení a slyšení skrze Slovo Boží. Poznání víry je uč se a dři, čti Bibli od začátku až dokonce, alespoň třikrát za život, modli se v jazycích, nebo alespoň v rodném a seznamuj se a povídej se o Trojici v Nebesích JH

Uložit