Povinnost zplodit dítě.

Jak se díváte na židovské nařízení, které ukládalo příbuznému zplodit dítě pokud vdova přišla o manžela a je bezdětná? Nepamatuji si kde v bibli to je a jak to přesně je, ale chlapi zkuste se vžít do situace. Najdete si svoji milovanou polovičku, jste svoji a chcete být věrní jen té jediné. Časem přijdou děti. A nebo v horším případě vlastní děti ještě nemáte! A najednou za vámi přijde vdova, že se domáhá jakéhosi práva a chce s vámi vlézt do postele. Nepřišlo by vám to jako cizoložství? To samé žárlivé manželky. To by vám to opravdu nevadilo že váš manžel bude spát s jinou? Jak byste se přes to přenesly. A můžeme argumentovat že Starý Zákon už neplatí nebo že se řídíme dnešními zákony které stanovuje vláda a ne biblí, ale pokud by tomu tak mělo být a měl by se Starý Zákon dodržovat do puntíku jak kdybychom byli židé, jak byste toto zvládli? Ta žena nemusí být nijak půvabná a nemusí být mezi nimi přitažlivost. Mám jednu kamarádku, o které vím že by o mě mohla mít zájem, ale nepřitahuje mě a představa, že bych s ní měl vlézt do postele z povinnosti se mi nelíbí. Zvládl bych to, ale co ty děti? Mít s ní děti. To přece není jen o tom že mě nepřitahuje ale že bych k ní ani nic necítil. Pro mě jen kamarádka. Ale když bych s ní už ty děti měl mít tak to bych se měl o ty děti starat a předstírat že ji mám rád? Takhle to v té židovské společnosti kdysi chodilo? Páni, tak to wow, ale jako fakt wow. Takovou lásku dneska ženy v církvích nemají protože jsou všechny přísně monogamní. A chlapy jakbysmet.

A další věc do diskuse - jak by to však řešili pokud by dotyčný nebyl dostatečně bohatý a už by měl vlastní rodinu ale neměl by na to finančně se starat o dítě jiné ženy? Přece to není jen o tom splodit dítě, ale také starat se o ně.

jestrab 13.4.2016

komentáře: (5)

dannik 14.4.2016

Asi jsi to trochu špatně pochopil

filos12 14.4.2016

jestrab - to, co zmiňuješ, se nachází v knize Deuteronomium, 25:5-10, další podobné zmínky jsou i jinde. Tento akt se nazývá Levirát, podrobněji to popisuje např. Michaela Knollová (PF, Masarykova universita - pro zájemce možno prostudovat zde: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/10%20Ovlivnovani%20sfery/12%20knollova.pdf

jestrab 17.4.2016

filos díky, takže tak je to.... Když budou bydlet bratři spolu a jeden z nich zemře bez syna, nevdá se žena zemřelého jinam, za cizího muže. Vejde k ní její švagr a vezme si ji za ženu právem švagrovství. Prvorozený syn, kterého porodí, ponese jméno jeho zemřelého bratra, aby jeho jméno nebylo z Izraele vymazáno. Avšak jestliže si ten muž nebude chtít vzít svou švagrovou, vystoupí jeho švagrová do brány ke starším a řekne: >Můj švagr se zdráhá zachovat svému bratrovi jméno v Izraeli, není svolný užít vůči mně práva švagrovství.> Předvolají ho tedy starší jeho města a promluví s ním. Když bude stát na svém a řekne: >Nechci si ji vzít>, přistoupí k němu před staršími jeho švagrová, zuje mu střevíc, plivne mu do tváře a prohlásí: >To si zaslouží muž, který nechce svému bratru zbudovat dům.> I bude mít v Izraeli přezdívku: >Dům vyzutého>.

jestrab 17.4.2016

Našel jsem na to téma kázání:
http://grizly.blog.cz/1301/kazani-juda-a-tamar-genesis-38 - zaujalo mě: Juda byl velmi tvrdý člověk. Nabídl prodat svého bratra Josefa do otroctví. Chtěl, aby Támar zemřela upálením. Když umřeli jeho děti, ani to s ním nehnulo. Je to zvláštní. Když se podíváme na Jákoba, velmi truchlí pro svého domněle zesnulého syna Josefa. Přitom všichni bratři vědí, že je naživu v otroctví a s Judou to ani nehne. Tedy není vždy syn jako otec.... V tomto případě šlo o porušení zákona a Támar měla být ukamenována. Všimněme si, že Juda jednal extrémně přísně a nařídil přísnější trest než vyžadoval zákon. Nařídil upálení. Pouze kněžské dcery měli zemřít upálením. Ostatní měly být kamenovány ... Když zemřeli Judovi děti, je k tomu netečný. Tvrdý člověk. Když se ale dostaneme na konec vyprávění, vidíme úplně jiného člověka.

zvedavy 29.6.2016

Neřešil bych Judu, byla i jiná doba. Já si myslím, že když se lidi berou, tak tu je povinnost mít děti. Jinak to je jak ten Ónan, co vypouštěl semeno na zem. Problém nebyla onanie neboli masturbace a ani ne přerušovaný styk, o který tu šlo. Problém byl, že on odmítal plodit děti. Proto ho Bůh usmrtil, čteme. Dost křesťanů je proti onanii, káže se proti tomu. Ale že nemít děti je daleko horší, to nikdo neřekne. Nebo lidi řeknou, že děti chtějí. Dle Bible to je kletba, neplodnost. Dneska tohle říct, tak s tím člověk narazí.

Uložit