Předmanželská čistota

Je to sice trochu intimní téma, ale vážně by mě zajímalo, jak to máte vy. Dodržujete čistotu před manželstvím, nebo se necháváte strhnout proudem dnešní doby? S věřícími lidmi mého věku se bohužel nevídám a když už na někoho takového narazím, tak to buď neřeší nebo to bere tak, jak to je dnes normální... Jsem snad jediná, kdo čeká s intimnostmi na pravou lásku a svatební noc?

LucieVeronika 28.12.2015

komentáře: (59)

dannik 30.12.2015

ja si myslím, že se tento nešfár vkráda již i do křesťanských kruhu. Mladým to začíná byt normálni, ale to normálni není, tak jak rozvod v křesťanských rodinách a 2,3 sňatek. Nedej se strhnout trendem dnešní doby a dnešního trendu

palama 8.1.2016

Zdravim,
Podle mne je toto vysoce individualni otázka, protože i když si věřící, nemusí se ti podařit dodržet vždy to co chceš na sto procent a nemusí to podle mne znamenat, že nemá cenu se o nic snažit, když už jsem něco porušil tak to už je stejně jedno. Podle mne je intimita tak důležitou hodnotou zvláště v dnešní době, že bych si také dost počkal. Otázkou je, jak to budeš řešit během vztahu a před svatbou, jaké hranice si s partnerem stanovíte v souladu s vaší vírou, přesvědčením a tak. Hlavně musíte mít dojem, a to nejen na pár dnů, že to je v souladu s tím, čemu věříte, co je v Písmu a musí to rezonovat ve tvém svědomí. Skutečné milování bez mnoha dalších rovin intimity stejně není smysluplné, takže kam spěchat. Rozhodně více opatrnosti nikdy neškodí a věnovat se celá při svatební noci je moc krásný ideál. Měla bys o svém budoucím muži hodně vědět, protože by bylo dost těžké zjistit při svatební noci, že si fyzicky zásadně nesedíte, nebo že má manžel nějaký utajený problém v této oblasti. Ale vztah je vždycky riziko. Můj osobní názor ale je, že pokud by se stalo, že čistotu nedodržíš, tak to zase má mnoho poloh co chápeš jako porušení čistoty, polibek, intimní hlazení, nebo myšlenku a sexuální vzrušení? Určitě bych nešel skákat z mostu, nebo bych nerezignoval na víru kdyby se ti to stalo. Bůh vidí do tvého srdce a zná všechny skryté pohnutky a kam až sahá jeho odpuštění? O tomto se můžeme jen dohadovat. Můžeme se řídit Písmem ale otázkou je, zda-li vždy správně rozumíme Božímu hlasu v nás. Ježíšovo:
>Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní scizoložil ve svém srdci.>mat. kap.5. verš 28. Toto je nesmírně těžké uhlídat, takže hodně záleží na tom, jak do hloubky půjdeš. Asi nemá smysl se trestat za jakoukoli myšlenku tohoto druhu, ale snažil bych se o rozpoznání co za žádostmi a touhami vězí. Snaž se dodržet čistotu, ale pokud bys to nezvládla, nedej nepříteli příležitost, aby tě na tomto dostal. Vyznal bych to poctivě a udělal bych vše proto, abych podobnou chybu nezopakoval. věřím tomu, že Ježíšovo řešení pro cizoložnici, kterou chtěli zákoníci a farizeové odsoudit je pořád platné a skýtá i nám hříšným naději na odpuštění, pokud poctivě usilujeme o vnitřní opravdovost a pokorné srdce před Pánem. Rozhodně si tuto hodnotu pěstuj, protože pokud je toto pro tebe ve víře jeden z pilířů, jeho podkopání by podkopalo i tvou vlastní víru a sebeúctu. S úctou a přáním všeho dobrého se loučím. Jarek
P.S.
Pardon za tolik slov, asi neumím být stručný, ení to lehké o tomto psát.

jirikholas 12.2.2016

Určitě nejsi jediná, já také čekám. Pro křesťany z pohanů, tedy i pro nás, má apoštol Pavel čtyři přikázání: Nejíst udávené, nebo maso nezbavené krve, nejíst krev, vyvarovat se smilstva - toť odpověď pro Tebe - a zříci se, vyvarovat se model. Jirka

stepb 13.2.2016

Nejsi jediná....existuje společenství čistých srdcí věřících lidí co se tak nějak vzájemně podporují...,raz jsem byl u nich na čumendu a fajn lidi, dobré spolčo bohužel se scházejí zrovna na druhém konci republiky, jinak bych se spolčoval víc.....Potom dělají takové akce, že ty členy přijímají i různě po republice, .... bližší info na fejsu společenství čistých srdcí....... Přidal jsem se k nim jako sympatizant, možeš taky jestli chceš ;-)

Davy52 15.2.2016

Též vnímám, že to v dnešní době není jednoduché, sám v tom zápasím. Ale chci usilovat o čistotu a čekat do manželství. Protože to tak s Písma vnímám, že to je Boží vůle pro člověka.

marta42 21.3.2016

Bůh dal sex do manželství:)Aby spojil muže a ženu v jedno.Je to Boží vůle:)

amper01 22.3.2016

Kdo se chce v životě dobře míti, měl by Boží doporučení ctíti. Když nás stvořil, ví sám, co je pro nás nejlepší. A když někdy lehkovážně, z vlastního rozumu, něco nedodržíme, následky si nesem jen a jen sami. A z jiného úhlu pohledu: Chceš, aby jsi byla tou první v životě toho pravého? Bylo by fér nabídnout mu totéž. A když už ho najdeš, do posledního dne před svatbou není jisté, že se opravdu vezmete, byť to zezačátku vypadá seberůžověji (znám pár případů) Takže se předmanželská čistota prostě vyplatí až do posledního dne...

Petronivs 22.3.2016

Sex patří do manželství, protože je určen k plození dětí. Proto Církev učí, že se 2 lidé mají vzít za 1/4 - 1/2 roku, aby se tak předešlo tomu, že bude čistota porušena. Kdo nikdy nejedl banány, toho nemůže lákat jejich chuť. Pro nás, kteří jsme víru objevili až v dospělosti je to o to těžší, není to však nemožné. Celé je to o stanovení priorit. Která láska charitas a nebo eros? Resp. láska a nebo vášeň? Moc se mi líbil výrok jednoho kněze, který prohlásil: >Hříchem proti 6. přikázání je vše, co spolu dělají 2 lidé o samotě a co by spolu nedělali ve společnosti, tedy v nějaké slušné společnosti a nebo před svými rodiči.> Jednoduché a prosté. :-)

filos12 23.3.2016

Petronivs - věta, že sex je určen k plození dětí, zní příliš kategoricky a zavádí k myšlence, že není-li cílem sexu mít děti, není přípustný. Genesis 2:24 : „Z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou, a přídržeti se bude manželky své, i budou v jedno tělo.“ Toto je v Bibli Bohem ustanovený institut manželství. Všimněme si, že tu není vůbec nic o rozmnožování, mít děti. Jistě, manželství je instituce, která nepochybně slouží k zachování lidského rodu, a děti k tomu zcela jistě patří, ale ten základní, Bohem ustanovený vztah je předně mezi mužem a ženou. Je to proto, že Bůh ve své úžasné lásce myslí i na ty páry, které děti z nějakých příčin mít nemohou… a zcela určitě to neznamená, že by takoví manželé neměli mít sex. To jen lidé si v různých dobách účelově přizpůsobují Bohem daná ustanovení...

cacorka 23.3.2016

Petronivs - Ty si dokážeš představit, dle tvého výroku - Hříchem proti 6. přikázání je vše, co spolu dělají 2 lidé o samotě a co by spolu nedělali ve společnosti, tedy v nějaké slušné společnosti a nebo před svými rodiči - že by ses miloval se svou ženou před rodiči? Nebo ve >slušné> společnosti? Jenoduché a prosté?

filos12 - díky za střízlivé slovní obraty.

Nemyslím si, že by milování/sex před svatbou byl hříchem. Je to neoddělitelná součást fungujícího vztahu dvou lidí. Pokud oba přistupují zodpovědně k intimnostem a nedělají si z ní image nebo nezdobí zářezy futra, pak na tom nevidím nic špatného. Jestliže chcete dům k bydlení, nepředpokládám, že Vám bude stačit fotografie. V realitě pak můžete být zaskočeni ... a taky nemusíte. Nicméně myslet i v této situaci je fajn.

Petronivs 23.3.2016

filos12; cacorka: 7. O svátosti stavu manželského.
732. Co je svátost stavu manželského?
Svátost stavu manželského je svátost, kterou se dvě svobodné křesťanské osoby, muž a žena, nerozlučně spojují a od Boha nabývají milosti, by povinnosti stavu manželského až do smrti věrně plnily.
733. Kdy bylo manželství ustanoveno?
Manželství bylo již v ráji od Boha ustanoveno, v novém zákoně pak Ježíš Kristus je povýšil na svátost a na milostiplný obraz svého nerozlučného spojení s církví. 1)
734. Co působí svátost stavu manželského?
Svátost stavu manželského působí:
1. rozmnožení posvěcující milosti;
2. zvláštní milost, aby manželé povinnosti stavu manželského věrně plnili.
735. Co jest povinností manželů?
Povinností manželů jest:
1. aby ve svornosti, lásce a manželské věrnosti spolu živi byli, dokud je smrt nerozloučí;
2. aby křesťanským životem vespolek se vzdělávali a podporovali;
3. aby své děti v bázni Boží vychovávali a o jejich časné i věčné blaho pečovali.
736. Může-li býti manželství rozloučeno?
Manželství nemůže býti rozloučeno jinak než smrtí jednoho z manželů; duchovní vrchnost může však z důležitých příčin dovoliti, by manželé odloučeni od sebe žili. 2)
1) „ Tajemství toto veliké jest, ale já pravím: v Kristu a v církvi.> (K Efes. 5, 32.)
2) „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.> (Mat. 19, 6.) -
„Každý , kdo propouští manželku svou a jinou pojímá, cizoloží; a kdo pojímá propuštěnou od muže, cizoloží.> (Luk. 16, 18.)
737. Jakým způsobem přijímají snoubenci svátost stavu manželského?
Snoubenci přijímají svátost stavu manželského tím způsobem, že prohlašují před svým farářem anebo jeho zástupcem a dvěma svědky, že se za
sebe berou.
738. Čeho se žádá od těch, kdož ve stav manželský vstoupiti míní?
Od těch, kdož ve stav manželský vstoupiti míní, se žádá:
1. by se lehkomyslně nezasnubovali;
2. by mezi nimi nebylo překážek manželských a v náboženství dobře byli vycvičeni;
3. by po dobu zasnoubení počestně živi byli;
4. by před oddavkami svátost pokání a nejsvětější svátost oltářní hodně přijali.
739. Co jsou překážky manželské?
Překážky manželské jsou okolnosti, které činí sňatek manželský buď nedovoleným aneb i docela neplatným. Onyno slují překážky vadící nebo závady, tyto pak překážky rušicí.
(Nedovoleným činí sňatek manželský na příklad: zapověděný čas, rozdílnost křesťanského vyznání, platné zasnoubení nebo slib manželský, jednoduchý slib čistoty.
Neplatným činí sňatek manželský na příklad : pokrevní příbuzenství a švakrovství ve stupních zapověděných, duchovní příbuzenství.)
740. Co jsou manželství smíšená?
Manželství smíšená jsou sňatky mezi křesťanem katolickým a nekatolickým.
741. Co jest dobře povážiti při manželstvích smíšených?
Při manželstvích smíšených jest dobře povážiti:
1. že stranu katolickou uvrhují do nebezpečenství, svoliti v nekatolické vychování dětí a tak sebe připraviti o spásu duše;
2. že i za příznivých okolností katolické vychování dětí ztěžují;
3. že v rodině způsobují často různice a náboženskou lhostejnost;
4. že jich tudíž církev katolická nikdy neschvaluje a z příčin důležitých jen tehdy je připouští, když katolické vychováni všech dětí zaručeno a nebezpečenství pro spásu duší odstraněno jest.
742. Kdo má moc, rušící překážky manželské stanoviti a o platnosti manželství rozhodovati?
Moc, rušící překážky manželské stanoviti a o platnosti manželství rozhodovati, má jedině církev.
743. Proč má jedině církev moc, rušící překážky manželské stanoviti a o platnosti manželství rozhodovati?
Moc, rušící překážky manželské stanoviti a o platnosti manželství rozhodovati, má proto jedině církev, že sňatek manželský je. svátost a
jediné církev od Ježíše Krista obdržela právo, v tom, co se týče svátosti, dávati nařízení a činiti rozhodnutí.
744. Jsou-li mimo svátosti ještě jiná sama ze sebe působivá znamení milosti?
Mimo svátosti nejsou už žádná jiná sama ze sebe působivá znamení milosti; tak zvané „svátostiny> jsou svátostem jenom podobny.
Naučeni. U volbě stavu měj na paměti především Boha a spásu své duše! Máš-li po zralé úvaze za to, že jsi povolán ke stavu manželskému, připravuj se k němu modlitbou, čistým životem a hodnou svatou zpovědí!

Petronivs 23.3.2016

Cacorka: To proti 6. přikázání, je samozřejmě myšleno na svobodné lidi, ne na manžely. Víte, když píšete to přirovnání k domu, odpovím Vám takto: Kupujete-li dům, pak si ho prohlédnete a získáváte o něm informace a pak se rozhodnete. S ženou se muž také poznává osobně a ne podle fotografie. Sex před svatbou však je, že se do domu nastěhujete na zkoušku a pak se rozhodujete, zda Vám vyhovuje a nebo ne. Sex je zajisté příjemná záležitost, ale nemyslím si, že to, jak to tomu druhému jde >v posteli> je pro manželství nějak důležité. Jsou mnohem důležitější věci. Přeci jen, vášeň po čase vyprchá a co zbyde pak? O tohle jde především, jak si s tím druhým rozumím. Sex má být třešničkou na dortu manželství a ne jeho hlavní složka. Muž má ke své ženě vzhlížet s láskou a úctou a naopak a ne ji vnímat jako zdroj tělesného ukájení, jak k tomu nabádá dnešní zvrácená doba.

filos12 23.3.2016

Petronivs - tak jsi nám to tu pěkně vytapetoval okopírovaným textem, ale obávám se, že věcná diskuse je o něčem jiném... zkus to znovu, a tentokrát se pokus reagovat konkrétně na konkrétní myšlenky diskutujících. Uvědom si prosím, že umlátit někoho nějakými pravidly je to nejjednodušší, ale věz, že to nefunguje. Jinak nic ve zlém, jen rada, kterou nemusíš přijmout.

Petronivs 23.3.2016

filos 12 - věcně jsem okopíroval z Katechismu. V příspěvku výše jsem se k tomu rozepsal. Manželství nemá být apriori o sexu, ale o Bohu. O vztahu rodiny k Bohu. Zajisté, sex do manželství patří, ale bylo by špatné, kdyby se lidé brali kvůli sexu a nebo kdyby sex byl hlavní náplní manželství. Za jistých okolností je dokonce povoleno, aby manželé využívali >neplodných dní> ovšem s tím, že pokud i tak by žena měla otěhotnět, musí dítě (nebo děti) přijmout.

renton14 23.3.2016

Katechismus nikoho nezajímá. Důležité je to, co učí Bible. A bohužel – většina lidí, co se hlásí dnes ke Kristu, žije světsky. Také mě to trápí. Nedovedu si představit, že bych kompromitoval v této oblasti. Je to velmi vážné, protože Bible učí, že žádný smilníci zůstanou venku. Nejde jen věřit v něco, musíme se narodit znovu z moci Ducha svatého. A zachráněni budou pouze ti, co jsou posvěcováni – co nežijí jako svět. Je dobře, že se ptáš, protože ti rozumím a musím ti bohužel říct, že většina lidí, kteří se hlásí ke Kristu, stejně nakonec skončí v zatracení. Protože jej vyznávají ústy, ale jejich srdce je vzdáleno. Nenech se strhnout světem a žij pro Boha. Sám bojuji s pokušeními v tomto světě, ale svůj pohled neodvracím z kříže. Hezký den.

renton14 23.3.2016

oprava: smilníci zůstanou venku.

Petronivs 23.3.2016

renton14 Bible bez Katechismu a bez církevního výkladu je jako automobil bez kol a bez volantu.

renton14 23.3.2016

A kdo bude vykládat církevní výklad? To je jako automobil bez kol, volantu a bez automobilu.

Petronivs 23.3.2016

No samozřejmě, že Církev. Jediná svatá všeobecná, tedy katolická Církev, jak Spasitel ustanovil. Viz. např. 20 A toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví Písma nespočívá na vlastním výkladě. 21 Neboť nikdy nebylo dáno proroctví z vůle člověka, nýbrž Duchem svatým nadchnuti mluvili svatí lidé Boží.
20—21 Proroci mluvili o budoucnosti ne ze svých vědomostí nebo zkušeností, nýbrž z osvícení a vnuknutí Ducha sv. - „nadchnuti>, podle řeckého znění doslovně „unášeni> - „puzeni>. Důležité biblické svědectví pro božský původ Písma sv. (pro biblickou inspiraci); srv. také 2 Tim 3, 16-17.
A dále: Závěr listu (3, 14-18).
14 Proto se, miláčkové, když takové věci očekáváte, vynasnažte, abyste se bez poskvrny a bez úhony ukázali před ním v pokoji, 15 a použijte k své spáse shovívavosti Pána našeho, jak vám to i náš milovaný bratr Pavel napsal podle své moudrosti, 16 jak to také (napsal) ve všech svých listech, když v nich o těch věcech mluvil. Některé věci jsou v nich těžko srozumitelné; ty lidé nevzdělaní a neutvrzení (ve víře) překrucují, tak jako i ostatní Písma, k své vlastní záhubě.
17 Vy tedy, miláčkové, víte to napřed. Chraňte se, abyste se nedali strhnouti bludem bezbožníků a nevypadli ze svého pevného postavení! 18 Rosťte však v milosti a v poznání Pána našeho a Spasitele, Ježíše Krista! Jemu (budiž) sláva i nyní i na věky! Amen.
14 „v pokoji> s ním = v jeho milosti; srv. Juda 24.
15—16 O křesťanském životě a o přípravě na poslední soud psal také sv. Pavel. Petr tu má na mysli pravděpodobně list Pavlův Efesanům (srv. na př. 4, 14-30; 5, 5-6). Tento list byl původně listem okružním a kromě do Efesu byl poslán i jiným křesťanským obcím maloasijským (viz úvod do Ef). - Ze slov Petrových, která napsal o listech Pavlových („Některé věci jsou v nich těžko srozumitelné . . .>), vyplývá, že Písmo svaté není na všech místech jasné a každému srozumitelné. Proto není možno ponechati je jednotlivcům k volnému výkladu. Je tu potřeba správných pravidel, která nám může dáti Církev katolická Jako jediná Kristem samým ustanovená neomylná vykladatelka Písma svatého. Pravidla k správnému výkladu podle učení Církve nám podává biblická hermeneutika. - „ve všech svých listech>, které Petr mohl znáti, když psal tento list. Byly to nejspíše tyto listy: Řím (srv. Řím 12, 1 s 1 Petr 2, 5; Řím 12, 10 s 1 Petr 2, 17; Řím 12, 14-17 s 1 Petr 3, 8-12; Řím 13, 1-7 s 1 Petr 2, 13-14), Fil, Kol, Filem, 1 a 2 Kor, Gal, 1 a 2 Sol.

cacorka 24.3.2016

Petronivs: možná by to chtělo více uvažovat než kopírovat texty Ctrl C, Ctrl V. Přijde mi, že takhle pak přistupuje k životu spousta lidí. Tak přeci jen trošku selského rozumu do toho života. I tak se budou názory lišit, ale nebude to vypadat tak bídně. A k příměru s domem. Zodpovědně zvažuješ, zda se do domu nastěhovat. A pak se nastěhuješ, ale zjistíš za krátkou dobu, že je ti tam špatně. Nejsi schopen fungovat, ani s partnerem, ani v práci, ani s okolím, fyzicky se ti dělá zle .... dle tvého výčtu příručky na ten jediný správný a pravý život v tom domě. Takže zůstaneš, i kdybys měl záhy zhynout? V manželství jde i o ten sex, protože bez něj žiješ s kamarádem/kou a vlastně po čase už to ani kamarád/ka není a raději ten čas trávíš v hospodě nebo s někým jiným nebo ...

cacorka 24.3.2016

Chvílema se mi zdá, že se tady zaobíráte věcmi, které nemůžete stejně změnit. Tak žijte svůj život. Proč byste se měli trápit tím, že lidé, kteří se hlásí ke Kristu, žijí světsky. Ba naopak by je člověk měl přijmout, pokud mu neškodí. Je to jejich volba. Ta Vaše je jina. To že se nesetkávají, to se prostě stává.

Petronivs 24.3.2016

Cacorka: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Máte 1000.000,- ani o korunu víc. Když dům prodáte, tak stejně všechny ostatní jsou za milion. Co pak? Stanete se squoterem? Víte Váš přístup mi přijde částečně alibistický a částečně konzumistický. Člověk si vybírá partnera pro život a ne automobil, kde si bude užívat zkušební jízdu a až si dostatečně zajezdí, jde zkoušet dál. Není přece podstatné, jestli žena leží v posteli jak prkno a nebo zda muže v posteli zničí. Či jestli muž je v posteli jako včelka a nebo jako šicí stroj. Muž si bere přece ženu a žena muže a neberou se pohlavní orgány, řeknu-li to téměř vulgárně. Jistě, je krásné, když si manželé spolu v posteli rozumí, ale pokud jsem svobodný, mám ojet 20 nebo 30 žen, abych zjistil, která z nich mi to udělá lépe? A nebo žena to samé s muži? A co když si spolu budou rozumět 5 nebo 10 let a pak už ne? Mají chodit na swingers a nebo si najít milenku a milence? A nebo se rozvést, abych se >netrápil> a jedeme dál? Budou-li manželé žít manželství v lásce ke Kristu a budou-li v tom druhém spatřovat Krista, proč by se trápili? A jsou-li kamarádi, pak mají společné záliby. Vždyť i to je fajn, když mají něco společného. Tak proč by se mi mělo dělat zle, když manželka už nebude mít tak pevné partie a nebude tak hezká? Jak budeme vypadat za 100 nebo 200, či 500 let? Kdo pozná, jestli měl někdo pihu krásy a nebo hnusnou bradavici? Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš. Top slyšíme na Popeleční středu. Víte v arabském světě se říká příběh. Žil mladý a krásný princ a umínil si, že chce princeznu, která bude mladá, krásná, chytrá a bude vědět, co chce. A tak se vydal na cesty. Napřed našel princeznu,která byla mladá, ale ostatní vlastnosti neměla. Tak hledal dál, až našel po několika letech mladou a krásnou. Hledal dál, až našel po x letech mladou, krásnou a chytrou. No a nakonec po dalších x letech našel tu, co hledal. Mladou, krásnou, chytrou, která ví, co chce. A protože to věděla, tak ho odmítla. I ona totiž hledala muže, který je mladý, krásný, chytrý a ví, co chce. Takže mějme úctu k sobě a druhým. Pokud jí mít budeme, budeme vybírat, ale ne přebírat. A hlavně - dojdeme do svátosti manželství v čistotě.

Petronivs 24.3.2016

Pokud člověk žije světsky a hlásí se ke Kristu, je pokrytec. Pokud někdo žije v Kristu a pro Krista, nežije světsky a pro svět. Neznamená to, že se uzavře někde na poušti, ale ani, že bude skákat, jak svět píská. A za nevěřící, bloudící,... se máme modlit. Budeme-li hledět jen na sebe, je to sobectví. To neznamená běhat s Biblí, jako bludaři a každému to vnucovat, ale svým životem o Kristu svědčit a hovořit o Něm a hovořit s láskou. Pokud někdo odmítá, pak máme ještě modlitbu a pokud ta nepomáhá, pak je zde Růženec.

vlk 24.3.2016

cacorka - Přirovnala jsi vztah, přesněji výběr partnera k výběru domu k bydlení... dobře, budu se držet toho příměru. Manželé žijící spolu v právním svazku, jsou podle toho příměru vlastníci domu, kdežto partneři žijící na psí knížku, nebo poznávající se, jsou pouze podnájemníci. A jak víme, podnájemníci si nemohou dovolit s domem dělat cokoliv, než majitel, který může a má jako jediný právo. Píšeš, že můžeš za krátkou dobu poznat, že je ti v domě špatně. Přirovnám-li život v manželství, jako stavbu, budování domu, pak tedy stavím společně s partnerem, a jen to, co mi, nám vyhovuje společně. Udělám-li chybu, nebourám celý dům, pouze příčku - příčinu toho, co mě odděluje, překáží v životě s tím druhým. Toť troška toho selského rozumu. A k tomu, že manželství bez sexu je vlastně kamarádství... Tvůj názor, pouze názor. Ano, názory se mohou lišit, ale že je něco červené, není názor, ale pravda. I když se nám červená nemusí líbit, stále je to červená - i když se nám pravda v Písmu nemusí líbit, stále je to pravda. Protože Bůh je pravda!

cacorka 25.3.2016

Petronivs: Podle tvých slov - Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj - je-li v manželství z jedné nebo druhé strany násilí končící až hospitalizací, psychický teror, alkoholismus, chorobná žárlivost a... cokoli dalšího, tak se to musí přetrpět, protože Bůh to přeci spojil? Ty, když koupíš věc, nějakou dobu ji používáš, prodáš ji pak za stejnou cenu? Mluvíš o sexu jako takovém, o technice, zkušenostech, střídání partnerů a pod. Pak tedy mluvíme o autě, které majitel zajede a pak vymění za jiné. Tohle je konzumní a alibistické. Mluvím o milování/sexu, který s konzumním životem nesouvisí. Psala jsem o tom výš ... Nejde o to střídat partnery a zjistit, který mi víc v sexu vyhovuje. Jde o to, poznat toho človeka jako takového, a dojdeme-li k názoru, že nám to vyhovuje a rádi bychom zažili i milování/sex, který k tomu životu patří. Pak nevidím problém ani nic špatného na tomto kroku. Ukáže-li se, že si vyhovujeme, je to úžasné! Zjistíme-li, že se v tom rozcházíme, je zbytečné podepisovat papír, že jsme na věky spojeni a trápit se zbytek života. To budem raději super kamarádi, ale partnery si vybereme, tak aby nám maximálně vyhovovali. A dojít do manželství(už to zní jako cílová páska a pak nic, hodilo by se spíš slovo jít) v čistotě, jen nezodpovědný jde do něj špinavý na duši i těle. V čem je rozdíl v milování/sexu před svatbou a po svatbě? V papíru?

cacorka 25.3.2016

vlk: Přirovnala jsem výběr partnera k výběru domu. Nejde o vlastníky(partnery) domu. Z toho pak ten selský rozum - nemůžeš u partnera odstranit příčku - příčinu, tedy dle tvých slov chybu, protože nabouráváš tím svobodu jeho a stavíš se do role manipulátora. Dle tvých slov - A k tomu, že manželství bez sexu je vlastně kamarádství... Tvůj názor, pouze názor. Ano, názory se mohou lišit, ale že je něco červené, není názor, ale pravda. I když se nám červená nemusí líbit, stále je to červená - i když se nám pravda v Písmu nemusí líbit, stále je to pravda. Protože Bůh je pravda! - To, že já řeknu, že je něco červené neznamená, že je to všeobecná pravda. Je to můj názor. Protože ty to můžeš vidět jako vínové, oraznžové, fialové, hnědé ...... Tohle je selský rozum. Nikoli dogma - Protože Bůh je pravda! - to je tvůj subjektivní názor. Je to pravda, kterou máme všichni, ale tu svou(tedy názor). Pokud by to tak nebylo, byly by zbytečné diskuse, protože by to bylo jako výše zmiňované Ctrl C, Ctrl V.

Dan78 4.4.2016

LucieVeronika, a ostatní diskutující: Toto téma se již vícekrát protočilo na fóru, mrkněte se na některé starší diskuse, např. toto: Sexualita a víra (Filip 21.8.2008)

Mara23 17.4.2016

Rád bych také přispěl s názorem do diskuze. Nebudu vám tady citovat úryvky z Bible, pouze svůj pohled na otázku. Jsem věřící, jsem křesťan, jsem rád za svoji víru. To je fakt a otázka sexuálního života před svatbou mne také dostihla, již i v reálu. Bavil jsem se na toto téma i s několika knězi, kteří sami měli odlišné názory na tuto otázku, totiž ani u představitelů to není jednoznačné. Setkal jsem se také z názorem, kdy jestliže se osoby skutečně milují (citový vztah mezi mužem a ženou, který není pouze privilegiem manžela a manželky.... a proč taky ne... jedna věc je Víra a druhá to, co člověk nemůže ovlivnit - to co cítí k ženě) a jsou spolu s vidinou dlouhého vztahu s potenciálním manželstvím, předmanželský sex nevadí. Bylo mi vysvětleno z pohledu těchto několika kněží, že ono pravidlo jakéhosi zákazu je pro případy, kdy osoba střídá partnery jako ponožky, do vztahu jde pouze s vidinou pár týdnů, měsíců.... proto osobně zastávám názor, že sex před svatbou nevadí, POKUD viz výše. A propos, z posledních výzkumů v zemích Evropy vyšlo najevo, že cca 60% věřících párů provozuje sex před svatbou, jen pro představu, jak je uvedený zákaz prakticky společností vnímán a dodržován.

faghira 22.4.2016

Mara23 - Máš pravdu, citoval jsi tady svůj názor, ne to, jak se na to dívá Bible a tedy Bůh. Jestliže se ty osoby skutečně milují a mají k sobě úctu, pak se nebudou chtít navzájem špinit smilstvem před svatbou.

Zdenekdo 4.5.2016

Ahoj, přidám taky svou do podnětné diskuze. Věřím v Krista a můj život také chci stavět kolem Něho. Ovšem po dlouhých snahách v bibli najít pasáže o předmanželském sexu jsem nebyl úplně uspokojen- samozřejmě, je tam spousta informací o zcizoložení a o nepřirozeném užívání těla (to vnímám pod smilstvem), naše doba je tak sexuálně podložená, že to určitě smilstvem zavání, ba i páchne, ovšem jediný odkaz na sex před manželstvím jsem i po delším biblickém a internetovém hledání našel jen (teď volně cituji), že Bůh stvořil muže a ženu, aby byli spolu. Poté spoustu dalších zajímavostí, jako například to, že pokud žid svede pannu a má s ní předmanželský sex, tak si ji má vzít a pokud její otec nebude sto to připustit, má vyplatit cenu jejího panenství atd. Vrátím se zpátky k původní myšlence- nesesmilníš je jedno z přikázání. Pokud si budeme tu užívat s jednou a hned zase s druhou, nerespektovat ženu a necítit lásku, ale jen vášeň a chtíč, tak samozřejmě zvednu ruku pro názor, že je to smilstvo. Pokud ovšem budu holku milovat, přistupovat k ní respektem a ulehnu s ní, věřím tedy že je i toto může být vyjádřením a slávy vůči Bohu, protože ji neznečišťuji a ani sebe (zmínka že opravdu nebudeš spojovat sebe, jakožto úd Kristův s nevěstkou= prostitutkou by snad měl každého napadnout automaticky a vážně do nevěstinců nelézt). Přátelé, jsme souzeni z víry. Dostali jsme nejkrásnější dar a sice vzkříšení z Krista, z víry jsme živi. To samozřejmě neznamená že se budeme navracet k hříchu, ale smilstvo jako takové beru přízemním bušením do holky a požádání jí, aby už teda odešla a vzala si peníze na taxi.. Prožívejte prosím má slova podle sebe, nerad bych nějakou špatnou zodpovědnost : )

Pozdraven buď náš Pán, skrze Ježíše Krista!

lachim 26.9.2016

Vlastně není o čem diskutovat, protože předmanželská čistota je pro každého křesťana povinná. Pokud není čistota před manželstvím, není čistota ani v manželství. Jinak proč by do intimity manželů měl vstupovat cizí partner (předchozí) např. jednoho z nich? A když nebudou ani křesťané žít v čistotě, tak kdo tedy? Přijde mi to, jak kdybychom se bavili např. o okrádání druhých lidí, jestli je to špatné či ne a pak nějaká skupina lidí by vytvořila Společenství poctivých (těch, kteří nekradou). Tím chci říci, že každý křesťan by měl být automaticky ve společenství čistých duší. A pokud by měl mít problémy udržet čistotu, tak má vstoupit do manželství anebo vztah ukončit.

faghira 26.9.2016

lachim - To jsi přirovnal dobře - k okrádání. Protože smilstvo je okrádání. Kdy si někdo bere to, co mu nepatří.

jestrab 27.9.2016

Zdenekdo: vyplacení panenství, to zní zajímavě, skoro jako kuplířství a prostituce. Je to divné chtít za to peníze. Co příběh o Abšalomovi, respektive o Amnónovi 2 Sam 13?

jestrab 27.9.2016

lechim - QUOTE Pokud není čistota před manželstvím, není čistota ani v manželství. /QUOTE - nesmysl. Když lituješ svých hříchů a vyznáš je, jsou ti odpuštěny a jsi čistý. Navíc podle tvoji definice by žádné křesťanství nemohlo být čisté. Prostě je to blábol

jestrab 27.9.2016

schází mi tu definice smilstva co to je - řecky porneja - čili pornografie, pornografický, odvozeno od prodávat nebo prodávat se, odevzdávat se , promiskuita jakéhokoliv druhu; definice: cizoložství nebo modlářství: http://biblehub.com/greek/4202.htm. Volný překlad dle New American Standard Bible je nemorálnost. Dle této definice smilstvo zní jako nevěra, prostituce, přelétavost - úmyslné a časté střídání partnerů. S předmanželskýžm sexem nemá nic společného - avšak dodávám že právě pojem OUOTE nemorálnost /OUOTE je velice relativní, protože závisí na měřítkách toho co je morální a co ne. Já například sex z lásky nepovažuji za nemorálnost ale za naprosto přirozenou a správnou věc. Cizoložství pak chápu jako nevěru mezi manželi, protože ti dva si přísahali věrnost. U předmanželského sexu si věrnost nikomu nepřísahal/a a proto to nemůže být hřích.

jestrab 27.9.2016

Nejlepší co můžete udělat je řídit se Pavlovým doporučením: nevdávat se / neženit :D

pavcaad 27.9.2016

Tato otázka se tu myslím už párkrát objevila, je to jako hodit do arény kus masa a vypustit smečku. Každý to vidí jinak, obhajuje svoje a hledá si důvody, proč má pravdu. Takže moje pravda i bohužel zkušenost je, že předmanželský sex hřích je. Bereš si totiž tělo někoho, na koho zatím nemáš žádné právo. Bereš budoucímu manželovi dané ženy její čistotu, jedinečnost a neposkvrněnost (to platí i naopak samozřejmě). Nedá se to vrátit. Milují-li se dva, ať se vezmou. Ještě z jiného pohledu - pokud třeba ten muž odejde a vezme si jinou, prakticky z té před manželstvím udělal lehkou ženu. Vím, že mám vyhraněný názor, a ze svého života a hovoru s Bohem, vím proč.

jestrab 27.9.2016

pavcaad: já bych řekl že je to jen blok v tvé mysli. Stejně jako měl apoštol Petr jistý problém podle Skutky apoštolské 10:13  Tehdy k němu zazněl hlas: Vstaň, Petře, zabíjej a jez! - Petr však řekl: Nikoli, Pane; nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. - Tehdy k němu hlas promluvil podruhé: Co Bůh očistil, ty neměj za nečisté! - někdy považujeme něco za nečisté, ale přitom to tak není, je to nečisté jen pro nás protože si myslíme že to tak je. Podobně s vepřovým masem. Miluju šunku a nevidím jediný důvod proč bych to měl považovat za něco nečistého nebo hříšného jíst šunku. Ale třeba pro adventistu nebo pro ortodoxního žida to je nečisté a pro muslima asi taky. Prostě jen blok v mysli člověka, který se rozhodl něčemu věřit. Můžeš věřit třeba že Santa Klaus existuje a že je to satan. Ale někdo jiný prostě ví že je to jen výmysl, ale když ses rozhodl tomu věřit, pak si o tom přesvědčený. Podobných příkladů se dá vytvořit celá řada. Je to o tom, že si vytváříme předsudky. Třeba, pro nás jsou psi miláčci, které nejíme, ale v Číně je pes oblíbený pochoutka. A tak to co je v Evropě považováno za barbarství je jinde považováno za normální a žádný hřích ani zločin to není. V Evropě se svině zabíjí kysličníkem uhličitým kdy svině se dusí a mlátí sebou hlavou do skla - viděl jsem video - u muslimů se to považuje za barbarství a nehumánní zacházení a zabíjejí svině tím že je podříznou. U nás je zase toto považováno za barbarství asi proto že tam je krev nebo co.

palcov 27.9.2016

pavcaad nemluvila ze své mysli, ale ze své (údajné) zkušenosti. Ta nečistota tam je, ale samozřejmě jen do chvíle, než dojde o odpuštění hříchu. Ale spoléhat na to asi není dobrý způsob, za jaký konec to lano brát. Jinak tento názor vychází spíš z >božího ducha> a dlouholetých zkušeností nejen křesťanů (možná i židů, nevím, jaká byla tou dobou ta kultura, pravděpodobně ještě tvrdší - viz. kamenování cizoložnic). Je to tzv. přirozený zákon.

zvedavy 27.9.2016

Tradiční křesťanské pojetí je, že předmanželský sex je hříchem. V tom se shodnou katolíci s evangelikály. Ovšem je tu liberální proud, co to takhle nevidí, to je taky fakt. Liberální proud v podstatě je běžným postojem u nevěřících lidí, akorát se to dá v náboženské terminologii. Bible se nechápe jak inspirované Boží slovo, ale Slovo je za Písmem, což v praxi znamená, že si s Biblí udělám co chci, ovšem zas natolik, abych nepohoršil lidi, kterým kážu. Takto káží evangeličtí faráři v čce. Běžné rozvody a následné sňatky, mnohdy i dvojice, kde faráři je oba, muž i žena. Pružné výklady písma, jindy se zas nasadí maska zbožnosti, takže dost lidí to klame. Nakonec pokud se podporuje a teologicky zdůvodňuje homosexualita, tak proti této věci mi přijde jako banalita, pokud spolu lidi začnou žít před svatbou, když se poté vezmou, nerozejdou se a nezačnou obdobně sexuálně žít zas s někým jiným. Co se týče masturbace, tak pro řadu farářů je naprosto v pořádku, ovšem řeknou to spíš jen při pastoračním pohovoru, z kazatelny radši ne, protože pár lidem by to mohlo vadit.

jestrab 27.9.2016

palcov: zkušenost je pro někoho buď pozitivní nebo negativní podle toho jestli si vytvořil blok v mysli nebo ne. Tak jsem to myslel. Já nevidím překážku mezi Božím duchem a tím mít více sex. partnerek. Samozřejmě pokud to není záměrné. Židovství a starověké křesťanství vycházelo z tradic, které určovaly, že je nutné se brát. Jenže dneska tomu tak není. Je jiná doba. Dneska tě nikdo do manželství nenutí. Kdysi mimo manželství žily jen prostitutky jinak nesezdaný pár by byl vyvržený společností. Dnes ti to nehrozí. Křesťané ale stále dělaj jak kdyby sex byl bůhví co. Možná proto, aby se jim neomrzel, ale on se stejně časem omrzí když to dělaj spolu celý život v jedné poloze :-D. Nechci tím říct že by člověk měl mít větší počet partnerek, ale že se člověk kvůli tomu nemusí cítit špatně... Pro křesťany sex byl vždycky hrozný hřích a tabu, podle mě zbytečně.

jestrab 27.9.2016

zvedavy: a co maj dělat ti rozvedení podle tebe? Zůstat celý život sami? Ale jdi ty. Co když třeba ještě nemá ani potomka a chtěl/a by? Podle mě je to surovost odmítat jim lásku. Každý potřebuje být milován. A s láskou automaticky souvisí sex. Jde jen o to že by se lidi neměli rozvádět bezdůvodně, měli by udělat vše pro to aby zachránili vztah/manželství/rodinu. Ale zase bych to nehrotil tak že rozvod znamená pokvrnění a sex už nikdy více. To mi přijde s prominutím ujeté.

jestrab 27.9.2016

vypadlo s - poskvrnění.

pavcaad 27.9.2016

Jestřáb: A ty znáš osobně Ducha Božího? Ten totiž ten problém vidí. Mzdou hříchu je smrt. To potom nikdo neukecá na to, že doba se změnila.

palcov 27.9.2016

Je jiná doba? Možná jo, ale lidská přirozenost se nemění. Je to něco jako přirozený zákon, který plus minus odpovídá desateru. Tedy jsou to nějaká pravidla, na kterých se shodnou více méně všechny kultury, i ty, které nebyly poznamenány křesťanstvím. Je to dáno tím, že jsme lidi. Křesťanství to jen explicitněji poznalo a pojmenovalo. Samozřejmě, že je to >hřích>, ale každý hřích může být odpuštěn, když je spojen s pokáním. Nakonec je to ve svědomí každého člověka, jak se rozhodne a jak s tím rozhodnutím bude moci dál žít.

zvedavy 27.9.2016

jestrab: Neřeším, co mají dělat jiní. Ježíš mluvil o rozvodu a druhém sňatku jako o cizoložství, jediná výjimka tam byla nevěra partnera. Myslím, že tím říkal, jak to Bůh vidí a i jinde je napsáno, že Bůh rozvod nenávidí. Každopádně si nemyslím, že lidi by se mohli volně rozvádět a pak ženit a Bohu by to nevadilo. On důvod k rozvodu si každý najde, asi není nic snažšího. Rozvodoví soudci takových důvodů slyšeli spoustu. Volnost v rozvodech oproti minulé době jen znamená, že se víc manželství rozvede, než vydrží. Dřív byl rozvod výjimečný, dnes je častější než to, že manželství vydrží. Ano, určitě jsou lidi, co když se rozvedli, tak by se měli buď smířit s bývalým/lou a nebo zůstat sami. Tak nějak to někde píše apoštol Pavel. Jeho listy mi přijdou jako směrodatnější než úvahy, co si ti lidé počnou. Pokud ovšem např. některou opustí muž kvůli jiné, tak zde mi přijde v pořádku, aby se ona znovu vdala. Když se píše jaký má být starší, tak u něj se předpokládá, že bude jednou ženatý, tj. ne rozvedený. S tím, že kdo neumí vést rodinu, nebude umět vést církev. Víra se nějak musí projevit v tom, jak člověk žije. A oblast rodiny je jednou z nejdůležitějších oblastí, kde se ukazuje, jak na tom člověk s jeho vírou opravdu je. Katolická praxe, kde opětovný sňatek je možný jen velmi těžko, i když není zcela vyloučen, v některých případech, tak se mi jeví blíž tomu, co říká Písmo, než co člověk vidí v mnoha nekatolických církvích.

Anfiss 28.9.2016

Zvědavý: Díky. Nenapsala bych to lépe. Bůh ti žehnej.

jestrab 28.9.2016

zvědavý: Sice říkal že Bůh rozvod nenávidí, ale vždy je třeba posuzovat konkrétní situaci zvlášť. Pokud žena narazí na tyrana a ochlastu nebo závislého hráče, který se jen zadlužuje, rozvod může být správná věc a dle mého názoru nemusí být hřích. Ke všemu co je v písmu existují výjimky. Například to že desatero říká nebudeš krást ale Ježíš chodil s učedníky po poli, které jim nepatřilo a jedli z cizí úrody. To je svoboda Ducha se kterou se Bůh rozhoduje jestli je to hřích nebo ne jestli se mu nějaké jednání příčí nebo ne. To jen dogmatici potřebují ke všemu pevnou literu, pevně nastavené hranice, Boží duch ale takto nejedná, protože se dívá na srdce lidí, ne na vnější okolnosti. Bůh sám poslal vyhladit celé vesnice a města, nechal zabíjet malé nevinné děti jenom protože jejich kmen se něčím provinil, tím pádem existují jasné vyjímky k přikázání nezabiješ. Nevím proč by tedy nemohli být výjimky k rozvodu, k před-manželskému sexu atd.

jestrab 28.9.2016

zvedavý: a co si myslíš o případu, kdy manžel soustavně podvádí manželku s jinou, ale neopustí ji? Je správné aby ona ho opustila?

jestrab 28.9.2016

zvedavý: v tom že by rozvedený nebo svobodný neměl vést církev nevidím problém. Málokdo se hrne do toho aby vedl církev. Proč by to dělal? Jaké to má výhody?

jestrab 28.9.2016

zvedavý: QUOTE Víra se nějak musí projevit v tom, jak člověk žije. A oblast rodiny je jednou z nejdůležitějších oblastí, kde se ukazuje, jak na tom člověk s jeho vírou opravdu je. /QUOTE - To je pravda. Klidně mohou být vdaní a být si věrní, ale žena i děti v té rodině mohou trpět jak prasata jdoucí na porážku. Pak je podle mě správné aby se rozešli / rozvedli. Pro děti i pro ženu to bude menší zlo. Manželství a rodina může být peklo, obzvlášť když není úniku a když tě společnost nepodpoří. Třeba tyranovi projde všechno jenom protože je uznávaný muž, úspěšný ve společnosti, a kdyby žena opustila manžela, byla by ona ta proviněná, ta nevěrná, za která si zaslouží trest. Nehledě na příkoří která musela vytrpět.

jestrab 28.9.2016

oprava - měním: vdaní - na svoji :oD

Anfiss 28.9.2016

Jestřáb:Toto jsou otázky ve kterých naprosto nepočítaš s Boží moci. Byla jsem v podobné situaci a Bůh to prostě dál tak,že mne ze všeho tak zázračně vyvedl,že mohu říci On je ŽIVÝ BŮH a není nic co bychom s Ním nezvládli. Pokud Mu jednou odevzdám život..myslím,že bych se neměla ptat po výhodách. Ta je jasná od počátku.

jestrab 28.9.2016

zvedavý: A co když k početí dojde mimo pohlavní styk? O jakémpak cizoložství se pak bavíme :-D http://zpravy.idnes.cz/dna-tri-rodice-prvni-dite-na-svete-dl3-/zahranicni.aspx?c=A160927_175057_zahranicni_ale

jestrab 28.9.2016

Anfiss: milovala si ho?

jestrab 28.9.2016

myslím manžela

jestrab 28.9.2016

v té době kdy jste procházeli krizí. Možná ti to přijde osobní, ale sama si s tím začala.

jestrab 28.9.2016

Ale i kdyby si ho už nemilovala, mohla ses rozhodnout kvůli dětem a biblickým principům zůstat s ním. Ale někdo jiný může být v jiné situaci než ty a může to vyhodnotit tak, že pro děti není dobré aby dál setrvala v manželství. Podle toho se přece matky rozhodují v první řadě podle dětí.

pavcaad 28.9.2016

Litera zabíjí, ale Duch oživuje ...

jestrab 28.9.2016

Litera omezuje, Duch osvobozuje... A o tom to je.

jestrab 28.9.2016

Anfiss - neznám tě, ale předpokládám že si tu na seznamce protože si rozvedená. A jestli se pletu tak ale pak nechápu co děláš na seznamce. Bůh vám dal překonat ty problémy ale nakonec si se stejně rozešla. Tak či tak jde o tvou svobodnou volbu. Bůh nikoho nenutí setrvávat v manželství ve kterém se necítí být šťastný/šťastný. Je to buď NA ZÁKLADĚ LÁSKY - tedy ty ho miluješ - NEBO VÍRY - ty ho nemiluješ, ale máš důvod s ním zůstat. Pokud ten důvod pomine a je to pro tebe nesnesitelné, pak tě Bůh nebude nutit, aby si setrvala v nešťastném manželství. Nutit může církev, ne Bůh.

Anfiss 28.9.2016

Jestrab: Ano,milovala jsem ho i přesto,ze zradil tím nejhorším způsobem. A i když jsem byla v minulosti sama o sobě přesvědčená,ze tohle bych nikdy nedala ani s Panem v zádech,Když přišla hodina H,najednou jsem věděla ze to dám. Přesto on/manžel/ se rozhodl tak jak se rozhodl. Ale ta ochota z mé strany byla. V tom vidím tu Boží lásku,ze On te nenechá bez pomoci nikdy a zároveň respektuje rozhodnutí kohokoliv. Ano vím,ze ženy se hodně rozhodují ohledně dětí, nebo jim někdo rádi...Mne také radili. Přesto o děti nešlo způsobem,ze by byly ohroženy na životě,tyranim apod. I přesto bylo pro mne nejdůležitější co chce ode mne především Bůh. Hledala jsem v tom čase jen to co říká On, ne nějaká slečna v kanceláři. Celý ten čas když se teď zpětně ohlédnu byl jeden velký a intenzivní rozhovor právě s Ním. Těžký,ale velmi intenzivní čas a poznávání Jeho gentlemanske lasky.

jestrab 28.9.2016

Anfiss: no a pokud by si ho nemilovala, myslíš, že by si dokázala s ním zůstat? Spekulativní otázka. Dětem nic nehrozilo a rodina je na prvním místě, takže tuším odpověď ano. Tak křesťané mají tu hranici nastavenou jinak, ale myslím si že v případech kdy vztah nemá budoucnost a on nechce zůstat tak není volba. Tedy soud stejně může rozhodnout o rozvodu proti tvé vůli, takže s tím nic neuděláš i kdyby tvé svědomí bylo čisté jak sníh. Nakonec, ale i mezi nekřesťany existují ženy, které by byly ochotny podstoupit to co ty. Tedy odpustit a zůstat. To je dílo lásky. Většina žen si to asi líbit nenechá, ale když žena hodně miluje tak snese ledasco. Tím se stírají rozdíly mezi křesťany a nekřesťany. Ono ani tak nehraje roli jestli jsou manželé nebo ne, jde o to jestli si jsou věrní.

Anfiss 28.9.2016

Jestřáb: Věděla jsem,že nejsme ideální pár. Přesto když došlo na pomyslné lámání chleba,tak ta poslušnost a bazén před Božím slovem pro mne byla víc. Jsem stará zarezlá konzerva..rozvod bylo to poslední co jsem čekala,že bude následovat.

kopretina55 23.2.2017

O Božím záměru s člověkem a sexualitou krásně Kniha Teologie těla. (je on-line i ke stažení) Nejdůležitější body jsou shrnuty zde: https://katulda.signaly.cz/1512/teologie-tela-z-pohledu-novomanzelky :-)

Je dobré znát učení církve, ale také musíme mít zdůvodněné proč církev tak učí. Hledat si odpovědi na otázky....
Další výbornou knihou na toto téma je: http://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Dobra-zprava-o-sexu-a-manzelstvi.html

Krásně ve zkratce popisují a vysvětlují tuto oblast také letáčku- zde volně ke stažení: http://www.lpp.sk/ponuka/produkt/19-mravne-aspekty

http://www.manzelstvi.cz/rejstrik/vecny-rejstrik/plodnost.html

jirikholas 30.3.2017

LucieVeronika: Prosím, napiš. Jirka

Uložit