VIDITĚLNÁ CHARAKTERISTIKA - MRTVÝCH, UMÍRAJÍCÍCH, TĚLESNÝCH KŘESŤANU

VIDITĚLNÁ CHARAKTERISTIKA – MRTVÝCH, UMÍRAJÍCÍCH, TĚLESNÝCH KRESŤANU

Tyto řádky chci věnovat těm, jenž ještě nejsou povázány dáblem, ale v úpřimnosti srdce hledají Pána Ježíše a JEHO PRAVDU.

1., Prvním a nejdůležítejším znakem je LÁSKA K PRAVDE – PÍSMU SVATÉMU
dle tohoto znaku dnes rozpoznáte všude jak jsou lidi vláčeni démony a ďáblem, protože si nikdy nezamilovali Boží Slovo, nikdy neodevzdali své životy Kristu vážně, nikdy se neobrátili celým srdcem k Pánu Ježíši. Na prvním místě mají učitele, kazatele, teológii, známé, přátele, studované, nechtějí mít s nikým spory, chtějí se všem líbit, mají spoustu známých kazatelů, jsou pozývání jako důležití na přednášky, milují obdiv více než Krista a pod. Ev. Jana 8., 31 : Zůstanete-li v mém SLOVU, jste opravdu mými učedníky, poznáte PRAVDU a PRAVDA vás učiní svobodnými...

2., Dalším velice vážným znakem těchto lidí je, že při konvezraci s nimi pokaždé používají slova MYSLÍM SI, DOMNÍVÁM SE, VIDÍM TO TAKHLE, TAKHLE SI TO VYSVĚTLUJI, VĚŘǏM ŽE BUH NENÍ TAKOVÝ a pod... všimněte si, že je PRAVDA z Písma Svatého nezajímá. Písmo Svaté neberou jako Vrcholní autoritu, ale svůj rozum a vlastní úsudky dávají na první místo, . Písmo Svaté říká Mat. 12.,34: Čím srdce přetéká, tím ústa mluví … co je v jejich nitru skryté před lidma, se jasně pozná při rozhovorech.

3., Na všechno mají argumenty, jak si omluvit své VLASTNÍ SPRÁVANÍ SE bez Boha, ať je jakékoliv. Pokud hřeší, najdou si důvod proč, pokud nečiní pokání z hříchu , najdou si důvod proč. Pokud lžou, najdou si důvod proč. Takový člověk, nejen že nemá Boha za nic, ale se Jeho Pravdě vysmívá veřejně, a pokud se hlásá k nějaké denominaci, nejenže dělá ostudu skutečným křesťanům , ale je ostudou hodů lásky při Večeří Páně a pije si ODSOUZENÍ, protože se nechce ve své zatvrdilosti srdce skoumat ! .

4., Hledají si teologii ,učitele a vůdce KTEŘǏ ZCHVALUJÍ JEJICH SPRÁVANÍ SE , což je v dnešní době sodoma gomora, protože učitelé jsou stejní a tak tyto zvrácenosti také zchvalují. Písmo něch říká v 2 Tim 4., 3 že v posledních dnech si budou hledat učitele dle vlastních žádostí. Tito lidi jsou obyčejně ze vším zevnějším nespokojeni, nejvíce zde reptají tělesné ženy, chtějí učit, vést, zduševňovat bohoslužby, mluví se v jazycích bez výkladů, chtěji vyskakovat, tančit, jsou nevázány, neposlušné, živelné, jejich autoritou je pouze JEJICH DUCH – duch mne tak vede, je tam chaos, zmatek a kdejaké zlo , démoni, svévole a tělesnosti. Dnes je to nejvíce vyhledáváno mláděží, neboť nemají většinou žádne vzory, místo vůdců mají zvůdce !.

5., Hledají ne DUCHOVNÍ - BOŽÍ, ale DUŠEVNÍ ZÁŽITKY, protože žijí tělesně, dle tělesného zmýšlení, jak jsou vyučováni. V dnešní době frčí hlavně zábava, muzika, přivádění se do duševně příjemného stavu, abych se člověk cítil dobře, abych to tělem vnímal přijemně, abych se odreagoval. Zkuste však těmto lidem říct že žijí v nějakém hříchu, nečistotě, svévoli, okamžitě poznáte co je v jejich nitru. Opovržení, nenávist, výčitky a pod...chtějí se vás všichni zbavit jako farizeové Pána Ježíše, když jim říkal : HADÍ PLEMENO !., VY JSTE SE NARODILI Z TO VAŠEHO OTCE SATANA ĎǍBLA, ON OD POČÁTKU NESTÁL V PRAVDĚ ...Ev. Jána 8., 44

6., Poslouchejte dobře O ČEM MLUVÍ jejich jazyk. Zda jsou to slova Svatá, anebo je to jen já já, já jenom, já, pak daleko nic zase já, pak opět nic , zase já, pak JÍDLO, co budeme jíst, jaké dělají hody, kam chodí po restauracích, zábavy, povyražení, na jaké filmy koukají, jaké mají hrdiny, jaké sledují seriály, pořád hledají rozptýlení, zabývají se módou, účesy, krásou zevnějška, sledují trendy světa a jeho zvrácenost v kterém mají vzor, neboť je tam JEJICH SRDCE. Písmo říká : Čím srdce přetéká, tím ústa mluví !!! Lukáš 12.,29

7., Podívejte se na ně co tam UVIDÍTE. Jsou li módou dlouhé vlasy, nosí je , jeli módou holá hlava, mají ji. Jsou li v módě mini sukně, nosí je, jsouli v móde obtažené hadry, nosí je, jsou li v módě zarostlé pysky – mají je také, jsou v módě copany, mají je také . Jsou svobodni, Vše si vysvětluji svoji láskou , jejich svoboda je ale VE VŠEM v celém jejich chození v životě, nic na ničem nevidí zlého, můžou jít kde se jim zachce, můžou chodit na přednášky a na církevní programy jak oni uznají za správné, je jim jedno co si kdo o nich myslí, je jim jedno jak se správají a jak vypadají, mají totiž zalíbení JEN V SOBĚ !!!. List Řim. 8.,7 : soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce a ani nemůže podřídit Božímu zákonu ...

Našel jsi se zde ?. Klekni na kolena, pros o odpuštění, čiň pokání, posti se ze svích hříchů, odevzdej své srdce Pánu Ježíši a NE TVOJE, ALE JEHO VULE AŤ SE DĚJE VE VŠEM VE TVÉM ŽIVOTE !
Modlete se za tyto svévolníky, nedejte jim místa v církvi aby vás vedli, vyučovali, rozhodovali, aby byli v čele, organizovali, napomínejte je v lásce že hřeší, nechtějí li činit pokání, vylučujte je se sborů, neboť se vám vaše netečnost jednou stane trnem a osídlem v životě, budete hledat Boží pořádek a jeho Pravdu a Právo, ale tam ji více nenaleznete !!!

Ev. Jana 8.,46 : KDO JE Z BOHA SLYŠÍ BOŽÍ ŘEČ...
NE KAŽDÝ KDO MĚ ŘǏKÁ PANE PANE VEJDE DO KRÁLOVSTVÍ MÉHO, ALE TEN KDO ČǏNÍ VULI MÉHO OTCE V NEBESÍCH

georgi 28.2.2015

komentáře: (24)

dan78 2.3.2015

Nějak v tom nahoře nenacházím ani Krista, ani milosrdenství ani cokoli moudrého, pouze nenávistné blouznění...Je mi z toho smutno, bratře, žes věnoval tolik úsilí a energie k sepsání něčeho takového...

georgi 3.3.2015

Dane, podívej se jaké jsou plody TĚLA a DUCHA. Také je ti z toho smutno ?. Také budeš Boha obviňovat z toho, protože se ti to nehodí ?. Jak odpovíš Kristu na Galatským, kde se píše, přinášili vám někdo JINÉ EVANGELIUM než to co jste přijali BUDIŠ PROKLET !!!. Je to tam 2 x opakováno !!!. Tebe PÍSMO nezajímá, ty nechceš bít SOLÍ ZEMĚ !. Ty se chceš všem líbit, to je tvůj problém...

karmelitka 6.3.2015

georgi: já s vámi naopak souhlasím, vidím to stejně. Lidé si našli učitele, kteří jim lechtají uši... a je to většina lidí. Pravověrných je jen málo... Úzká a trnitá je pravá cesta a jen málo je těch kdo ji nalézají... Ti lidé se budou divit a my jsme povinni je varovat, i za cenu nepochopení a nenávisti.

faghira 6.3.2015

Georgi a karmelitka - souhlasím s vámi, co píšete, říkám k tomu Amen.

stepb 6.3.2015

Karmelitko je zajímavé že z panem Georgem souhlasíš, když tady nedávno psal že všichni katolíci skončí v pekle a jiné denomky než je ta jeho

bezici 7.3.2015

S hodně věcmi souhlasím, s Písmem se nedá nesouhlasit. Ale nelíbí se mi celkové vyznění , poskládání veršů a komentáře.k veršům. Bůh je Milost a.Pravda. Ježíš nepřišel, aby odsoudil , ale aby zachránil. Koho Bůh miluje toho přísně vychovává. Myslíte si, že jako skutečné milované Boží děti nás nechá Bůh jen tak hřešit? Kdo je Jeho dítě podléhá Jeho sice přísné, ale milující výchově. On nás nechce.zdeptat, On nám chce pomoci nalézt ovoce spravedlnosti, lásku, radost, pokoj. Máme jít nikoli v Pravdě, ale v Duchu a.v.Pravdě! Přišel nás odsoudit? Ne. Přišel nás zachránit, milovat odpouštět a v LÁSCE přísně vychovávat. Ne bez lásky. Vždyť mu na nás záleží.

karmelitka 7.3.2015

stepb. dlouho jsem na seznamce nebyla, tak nevím co pan George psal předtím, ale s tímto souhlasím. Vidím to úplně stejně. Nemyslím, že všichni katolíci skončí v pekle, ale taky si nemyslím, že tam neskončí žádný katolík. Já tady nebojuju s protestantama, já jsem jen řekla otevřeně svůj názor. Hledám pravdu upřímně a jak Pán slíbil, každý kdo hledá nalezne, možná my v puzzle chybí ještě hodně částeček.. to nevím.. a kdo to ví?

stepb 7.3.2015

Bezici krásně řečeno, takových evangelikálních křesťanů může být klidně víc.

georgi 9.3.2015

Já nikoho nesoudím, co lidi SOUDÍ je PÍSMO SVATÉ. Duch svatý není v Písmu ?. Duch Svatý skrze Písmo VELICE VÁŽNÉ VARUJE SVÉVOLNÍKY, JENŽ MAJÍ NA VŠECHNO ODPOVÉĎ PROTO ABY SI OSPRAVEDLNILI SVÉ CHOVÁNÍ : Zjevení 22., 19 - a jestliže kdo ubere zeslov proroctví této knihy , TOMU BUH ODEJME PODÍL NA STROMU ŽIVOTA... Duch Svatý NIKDY není v rozporu se SLovem Božím. Duch Svatý přišel osllávit Ježíše Krista a ne svévolniky, kteří si Písmo upravují dle svých choutek, dle svých úvah dle svých žádostí jak tomu je dnes ve sborech, kde chodí vyučení lidí které BUH nepovolal, ale se povolávají sami do těchto služeb, chodí na semináře jako do škol, na základé čeho mají práci-živobytí, sloužit Bohu není povolávám se sám do služby , neboť to či ono tak PROŽÍVÁM !!!. Prožívat můžeš, ale budeli to v rozporu s Písmem jenž je Duchem Svatým napsáno, určitě zahyneš !!!. Přemýšlejte, proč byl za živa pohřben Kórach, jeho dům, tj. manželka i deti... protože on to VIDEL jinak a jednal po svém. Přémýšlej proč byl na místě usmrcen Ananyáš a Safíra, ... protože měli tu drzost jako dnes někteří ve sborech . Proč je milující Bůh na místě usmrtil ?. Tehdy byl Duch Svatý a Písmo jiné ?. Stejné jako dnes !!!. Nebudeme-li i dnes brát Písmo Svaté stejně vážně jako ti všichni před námi ROVNAKO STEJNĚ ZAHYNEME !!!. Deptání Písmem a Duchem Božím je pouze tam, kde NENÍ poslušnost. Bůh nás přece nechce zničit, ale zachránit a dává nám příklady z Písma jak jednal kdysi , jako výstrahu pro nás , aby byla v naśich srdcích a životech HLUBOKÁ BÁZEŇ PŘED NÍM !!!. Písmo Svaté napsano Duchem Božím nám říká, že pokud nemáme PŘÍSNOU VÝCHOVU JSME CIZOLOŽNÍCI !. Písmo nám také v lásce k nám říká, že zjevné jsou skutky DUCHA a TĚLA . Nesešli skutky TĚLA, JSEŠ MRTEV - TO JE OZNAM PRO NÁS aby jsme se nenechali ďablem klamat. Nesešli skutky DUCHA - jseš KRISTUV !. Tak si vyber. Jaké skutky chceš nosit ?. Jsešli KRISTUV, zhřešišli, utíkáš ke Kristu a prosíš jej o odpuštění, a ON je tak věrný a spravodlivý, že nám odpouští !. Nosíšli skutky TĚLA a je ti to JEDNO JSEŠ MRTEV. Pokud Písmo NENÍ ve tvém životu JEDNOZNAČNOU AUTORITOU tak potom co ?, kto ? Kazatele ?, pastoři ?, či jejich učení ?. Čti ... Blaze muži... níbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad JEHO ZÁKONEM ROZJÍMÁ VE DNE I V NOCI ... žalm 1., 1-2 , nad čím že má rozjímat ???. Písmo Svaté zapsáno Duchem Božím NEPUSTÍ ANI O PÍĎ !!!.

dan78 9.3.2015

A že Bibli napsali a sestavili lidé, Georgi, nebereš v úvahu? Proč ti vadí teologie - resp. to, že si lidé předávají a sdílejí svoje myšlenky o Bohu?

bezici 10.3.2015

Jiří, víš, že jsi stejný hříšník, jako ti o kterých mluvíš? Proč si myslíš, že jsi lepší? Proč si myslíš, že právě ty chodíš podle Ducha Svatého, Pravdy Božího Slova a tvé ovoce je duchovní? Ovoce Ducha je LÁSKA. Je v tobě skutečná Boží láska Agapé, která miluje hříšníky bez podmínek? Já myslela, že Kristus je můj Spasitel, že On Svatý, bez hříchu, zemřel za mé hříchy, abych i já mohla být zachráněna. Já jsem četla v Bibli, že Spasení je skrze milost Boží, né z mých skutků, abych se nemohla chlubit. Bůh hledí do srdce lidí ... Vnější skutky, i ty nejlepší, nás nepřiblíží k Bohu ani o píď. I když dělám dobré skutky v církvi, můžu být velmi vzdálená od Boha. Křesťanství je OSOBNÍ VZTAH s Bohem, ne skutkaření. Pracovat sám na sobě a na svých skutcích není v pořádku - to je zaměření se na sebe ne na Boha. Ale my máme hledět na NĚJ, pak se rozzáříme a poneseme skutečné Boží ovoce - lásku, radost, pokoj, sebeovládání ... a budeme přirozeně svým životem evangelizovat ... Nevěřím, že mým údělem je kritika druhých. V mém srdce je láska a touha ukázat druhým >nespaseným> jak je Bůh nádherný, svatý, spravedlivý, milující, odpouštějící, trpělivý, věrný ...

bezici 10.3.2015

Jsem křesťankou, protože jsem přijala od Boha milost spasení, odpuštění mých hříchů, díky Kristově oběti - ukřižování, kdy zemřel za mé hříchy a hříchy všech lidí. Nejsem křesťankou z důvodu, abych se zachránila před peklem, Božím trestem, hněvem. Jsem křesťankou, Boha miluji a chci být s NÍM, kvůli tomu KÝM ON JE, kvůli JEHO CHARAKTERU. Mého srdce se dotkla Jeho Láska, ta mě proměnila. Ne strach a odsouzení. Myslím, že Satan chce, abychom se soustředili na HŘÍCH, a na odsouzení. BUH chce, abychom se soustředili na NĚJ (na Boha) a nerozptylovali se. I král David pochopil, že není nic krásnějšího, cennějšího a více naplňujícího v životě lidském, než být v Boží přítomnosti.

georgi 10.3.2015

Jani píšeś o čem chceš, ale ne k tomu o čem hovoři Duch Páně, nebo Jeho SLovo. Kde jsem napsal že jsem lepší, nebo nejsem hříšník ?. Úplně stejně poukazovali farizeové a zákoníci na Pána Ježíše že říkal to co slyšel od OTCE, chtěli se jej pro to zbavit a zabít jej. Evangelium má dvě části. První je o spáse, druhá je o odsouzení . Čti Jan 3., 16-21. Budeš i tohle Písmu vytýkat ?. Kolik lidí vešlo do zaslíbené země ? Proč nevešli ?. Proč se Bůh nezmiloval nad Saulem ?. Proč se Bůh nezmiloval nad Šalamounem ?. Proč se nezmiloval nad Davidovým synem a zemřel ?. Proč Bůh nechával pobít všechno jako klaté ženy, děti, starce když dal příkaz ? . Proč Bůh dopustil na Izrael zavlečení do Babylonu ? To všechno udělal tehdy a dělá i dnes MILUJÍCÍ BUH !. V této vážnosti se nic nezměnilo a je pro nás výstrahou jak bude Bůh s nami jednat. Milost je vśude v POSLUŠNOSTI JEHO SLOVA, Soud a ODSOUZENÍ V NEPOSLUŠNOSTI JEHO SLOVA. Dnes se Písmo Svaté nenosí, jen dojmy, pocity, názory, nálady, obrazy, moudrost, obdiv, okázalosti...Není li PÍSMO - JEHO PRAVDA jedinou autoritou pro tvůj život , je mi to líto, v PÍSMU NAJDEŠ ODPOVĚĎ na vśechno.

georgi 10.3.2015

Dane, najdi mě jediné místo v PÍSMU SVATÉM , kde nás Pán Ježíš posílá studovat TEOLOGII ...jeli pro tvůj život autoritou Bůh a JEHO SLOVO .

dan78 10.3.2015

Jano, díky za tvá slova, díky takovým lidem, jako jsi ty kráčím po tomto světě s nadějí :-D

dan78 10.3.2015

Georgi, věda je předávání myšlenek a zkušeností a jejich další rozvíjení...tak je to podle mě i s teologií...je v lidské přirozenosti předávat zkušenosti dále, díky tomu máme kulturu a vědomosti, které máme. Izraelci v tom nebyli jiní ani v Ježíšově době, sám Ježíš byl evidentně vzdělán v duchu židovské tradice. A jen díky generacím učených teologů máš dnes na stole svoje Písmo svaté (se kterým teď bohosloveckou učenost tak nadšeně zatracuješ), tj. překlad ve své mateřštině, ať už používáš jakýkoli.

georgi 13.3.2015

Dane předávání zkušeností ve světě Božího lidu není věci vědy, ale PRAVDY. Pan Ježíš nepředal žadnou vědu, ale pravdu PÍSMA SVATÉHO. Pán Ježíš se nikdy neodvolával na Hebrejský, či jiný překlad. Pán Ježíš se pokaždé odvolával pouze na BOŽÍ PŘIKÁZÁNI z kterého farizeové a zákoníci udělali dogmu jako dnešní tzv učitelé, či teologové apřidali k tomu x vlastních zákonů, příkazů. Pán Ježíš se vždy odvolával pouze na PÍSMO SVATÉ - SATANE PSÁNO JEST !. Ty se na co odvoláváš ?. Na pravdu učení teologů, či na vlastní myslím si, domnívám se, ten a ten takhle napsal, či na zkušenosti, zážitky ?. Teolog je světem, ďáblem placený služebník. Kristovi následovníci platili ti jenž je vysílali do služby - sbory. Studování na seminářich je práce kde se hlásí kde jaký exot. Má z toho živobytí a práci. KDE TOHLE UČIL PÁN JEŽIŠ ???. Ukaž mě přiklad z Písma Svatého. Pokud není jedinou autoritou pro tebe Písmo Svaté ve všem jak co rozsuzuješ, tak se nemáme o čem dál bavit. Jdi se světem a těmi co chodí dle těla , duše a svých představ, co ti pochlebují, neboť je našli učitele dle svých žádostí ... A jak jsi psal minule, ANO PÍSMO napsali lidi ale, NE TEOLOGOVÉ !!!. To byli apoštolové, kteŕí měli DUCHA SVATÉHO, ne teologové, ti co vyseli na rtech Božích a zaznamenali pravdivě a poctivě vše co BOŽÍ SYN ŘEKL !. To nebyli tělesní lidi. Pokud nedokážeš rozeznat mezi tělem a duchem tak pláči nad tím co tu vidím... Pán Ježíš ti buď milostiv.

dan78 13.3.2015

Nj, Georgi, ale ti teologové ti Bibli přeci přeložili! To tě ale evidentně neinteresuje...

mirushak 14.3.2015

>líbí> se mi, jak někteří rádi soudí a rozlišují, kdo je dobrý a kdo špatný, kdo půjde a nepůjde do pekla... jistě určitě se aspoň v některých lidech nepletete, ale co jim třeba pomoci? pomáhat zbloudilým křesťanům je snad křesťanské ne?! né všichni jsou šťastní z toho, že upadají na Boží cestě, prostě jim to třeba snadno nejde, není nikdo kdo by jim v tom pomohl (někteří lidi prostě potřebují pomoc i od lidí).. nebo si snad myslíte, že někdo je vyvolený a někdo má smůlu, i když fakt chce jít za Kristem? vůbec tenhle příspěvek nechápu, co tím chtěl >básník říci>, na co si tu hraje.. taky mi to přijde hodně smutný, brrrr.. nebo jsem jen tak hloupá? ale Bůh nestvořil všechny lidi stejně chytrý přece

georgi 15.3.2015

Mirushak, jak odpovíš Pánu Ježíši v den soudu když Ti odpoví jak je v Písmu ... NEZNÁM VÁS ODKUD JSTE, ODSTUPNE ODEMNE VŠICHNI , KDO JSE DOPOUŠTÍTE BEZPRÁVǏ / Lukáš 13.,27/ ... odpovíte také Pánu Ježíši, jsem snad hloupá, brrr, to mi přijde hodně smutný... ???.
Ne Mirushak, ja vas nesoudím SLOVO soudí všechny !. Slovo BOŽÍ !. Je mi smutno nad tím za co považují lidi PÍSMO, je mi smutno že nemají k němu VÁŽNOST, brećim nad tím že máte učitele filosofie, NE PÍSMA, brećim nad tím že jste v bludu, zaváděni tělesnými lidmi, brećím nad lhostejností, brećím nad vážností doby, brećím neboť se SVATOST VYTRATILA...Když slepý VEDE SLEPÉHO OBA PADNOU DO JÁMY !!! Písmo nás učí. Otevřeme proto oči a nechme se VÉST BOHEM NE LIDMA, NEBO URČITE ZAHYNEME !!!. Já si to samozřejmě nepřeji, nepřeji to nikomu, ze srdce VŠEM přeji, aby se PÁN JEŽÍŠ stal PÁNEM jejich SRDCÍ, MYŠLENEK, UČITELEM, VZOREM A VŠÍM , PŘEJI TO I TOBĚ !!!. Jedna věc je padat a prosit o odpuštění a druhá věc je LHOSTEJNOST ke SLOVU BOŽÍMU !. NEBUĎTE ODDÁNI LIDSKÝM VÁŠNÍM, ALE VULI BOŽÍ ! / 1l. Petre 4.,2 /. To se dnes NENOSÍ !. To je dle filozofů teologie NELÁSKA, musíš být ke všemu a všem TOLERANTNÍ... Víš kolik >tolerantních> s Korachem pohltil OHEŇ BOŽÍ ???. Víš kolik >tolerantních> bylo UTOPENO při potopě světa ?... To všechno dělá ten samý a TEN ISTÝ BUH a PÁN !. Lhostejnost mnohé ZABILA a zabíjí. Schovávat se za davy protože je tam většina nespasí nikoho, JEN CHOZENÍ V LÁSCE K PRAVDĚ ! .Kdo si nezamiloval BOŽÍ PRAVDU JENŽ JE PÍSMO SVATÉ , A NECHODÍ V NI, žádná teologie jej nespasí, ani když by měl 4 tituly, znal 10 jazyků, a měl tisíce známých, včetně toho, že by osobně jedával s Pánem Ježíšem / Lukáš 13.,26/ , kěž tě Pán Ježíš vede, Jeho Pravda, Jeho Duch, Jeho deti, Jeho učitelé a ne FILOZOFOVÉ !. Ze srdce přeji Boží požehnání v Pánu Ježiši Kristu.. Jiří

mirushak 15.3.2015

no, myslim že je fakt rozumnější číst Písmo než tady ty diskuze... připomínáte mi ty farizei, kteří mají taky už odměnu, nebo bratra marnotratného syna... ale tak snad to tak není.. ale co tu vypisujete, že je špatnou cestou, to snad přece každý ví, dokonce i ti co jim to myslí pomalu :D

mirushak 15.3.2015

georgi: určitě je pravda, to co popisujete, že je špatnou cestou, o tom žádná, ale tenhle způsob nevím jak má někomu pomoci? mně přijde, že plno lidí tady rozdává rozumy a neví, že mají samy problém s pýchou... tak ono se snadno něco/někdo soudí, taky někdy mám tendence být jako ´inkvizitor´´, ale to nikam nevede! to se nerovná tomu být tolerantní a jít s davem! pro mě je tohle každopádně znamení, že tady nemám ztrácet čas, už dávno jsem nečetla tady něco přínosnýho, obohacujícího :(

bezici 16.3.2015

Jiří, Ježíš se odkazoval na hebrejský zákon - Starý zákon. Ježíš byl žid, vyrůstal v židovském prostředí, znal židovský zákon Boží Bibli a odkazoval na něj - Je psáno ... Pokud někdo učí Bibli, měl by umět aspoň trochu hebrejsky řecky , aby mohl porovnávat překlady s originálem, Písmem Božím sepsaným Božími muži pod vedením Ducha Svatého. Každý muž, který vyučuje Boží Slovo, by by měl znát hodně věcí, a také poctivě studovat Boží Slovo. To, že u nás nejsou kvalitní Biblické školy, to je problém náš čechů. To, že teologové nejsou často znovuzrození křesťané je problém - celkově církve. Jan Hus byl teolog a toužil správně vykládat Boží Slovo. Apoštol Pavel byl teolog, studovaný. Ale potřeboval osobní setkání s Ježíšem a Ducha Svatého, jinak by nic nepochopil.

jestrab 23.3.2015

Už z nadpisu a první věty mi je jasné, že zas další diskuse, kterou nestojí za to číst. Už když autor napíše:

quote VIDITĚLNÁ CHARAKTERISTIKA - MRTVÝCH, UMÍRAJÍCÍCH, TĚLESNÝCH KŘESŤANU /quote

A vzápětí: quote Tyto řádky chci věnovat těm, jenž ještě nejsou povázány dáblem, /quote je mi jasné že autor musí být vyšinutý a nemá to v hlavě v pořádku. Nač ztrácet čas. Vidím že je tu vše při starém.

Uložit