Dodržování písma Božího....

Všichni víme, že je 21 století :))) Vrtá mi hlavou a i je to tím, že se etkávám s věřícími lidmi různých denominací, zda jsou schopni vůbec dodržet písmo Boží.. Myslím tím nejen desatero, to by měl být základ, ale hlavně slib čistoty, tudíž nemít předmanželský sex... Kdo z vás zná partnery a menžele, kteří i v dnešní době dokáží toto dordžet? Nebo je pro každého věřícího jednodušší se pokud možno co nejrychleji vzít aby pak mohli spolu mít sex? Pak ejhle a nemáme si téměř co říct, protože mi sice v posteli sedíš, ale jinak to pokulhává?.. Co vy na to tady...? :))

Magnolie 2.9.2014

komentáře: (71)

Arundar 2.9.2014

To je jednoduché - žijeme ve světě puberťáků. Lidí naprosto neschoných se ovládat, neschopných přijímat závazky, neschopných určité oběti, bez špetky smyslu pro větší dobro. Lidí neschopných nechat si poradit, neochotných přemýšlet a jednat sami za sebe. Tak proto. Společnost - tedy my - nejsme schopni děti a mladé lidi naučit, jak se stát dospělými - možná proto, že sami dospělí nejsme. Buď je necháme růst jak dříví v lese a fňukáme, že je jiná doba, nebo jim o hlavu otloukáme zákoníky. Sex před manželstvím je detail. Špička ledovce. Ale když koukneš pod hladinu, žádný ledovec tam není a jen ta špička nám čouhá nad hladinu odporujíc přitom všem přírodním zákonů. K čemu je trvat na dodržování předmanželské čistoty, když neexistuje nic, na čem by stála? Je to součást určitého způsobu života, pohledu na svět. Sama o sobě je trapným torzem. Bůh nám napsal zamilovaný dopis a my jsme si z něj vybrali jedinou větu a o ní vedeme sáhodlouhé diskuze... A vůbec - proč lidi nutit, aby tuhle konkrétní položku Božího zákona dodržovali - tedy mlátit je zákoníkem po hlavě - když jiné položky naposto bezohledně ignorujeme? Až ze svých dětí vychováme dospělé křesťany a ne úzkostlivé puberťáky, které vychovali z nás, možná už nebude předmanželská čistota představovat žádný problém...

Magnolie 3.9.2014

Ve spostě věcech máte pravdu.. Když to vezmu podle sebe.. k víře jsem nebyla vedena od dětství, netušila jsem, že existují různé denominace a uvěřila jsem až v dospělosti a nechala se i pokřtít.. Tudíž, když už jsem dospělá, věřím v Boha tak bych měla dodržovat slovo Boží, bez vyjímky. A tím pádem k tomu i vést děti. Proto má otázka na to zda je ve 21 století někdo kdo je schopný dodržet nejen desatero, ale i žít podle slova Božího a i dodržet předmanželskou čistotu. Setkávám se totiž s tím, že toto nikoho opravdu netrápí..

Arundar 4.9.2014

Dodržet Boží slovo, Boží zákon úplně do důsledku tady na Zemi dokázal jen jediný člověk - Boží syn. Nechci Ti nějak křivdit - ani komukoli jinému - ale není moc pravděpodobné, že budeme další, komu se to podaří. Takže vlastně nemůže být řeč o úplném dodržení všeho, co nám Boží slovo předkládá. Jde jen o míru, a ta je hodně individuální. Někdo se považuje za dobrého křesťana a klidně přitom lže, krade a má bokovku... Výsledná míra dodržování a nedodržování Božího zákona je podle mě závislá na mnoha faktorech: ochotě a touze člověka jít za Bohem a být mu blízko, dědičných předpokladech, výchově, všeobecném postoji veřejnosti, názorech lidí, kterých si vážíme... bylo by toho hodně. Takže bych to s hodnocením toho, jak ostatní dodržují Boží zákon, nepřeháněla. :D. Vést děti k dodržování Božího slova je jistě dobré - ale když se to zvoře, má to dost katastrofální následky. Protože děti - a vlastně i my dospělí - musíme v první řadě vědět, proč to dodržovat. Že zákon není vůbec důležitý, když nežijeme s Bohem. A že když s ním žijeme, sdílíme svůj život, že on nám ukáže, co a jak máme dělat. Pak už nás míra dodržování nějakých pravidel nemusí trápit... Co se týká konkrétně předmanželského sexu - řekla bych, že hlavní problém je v tom, že se seznamování a svatby odsunuly až někam za vystudování vysoké školy. Jenomže naše těla nejsou stavěná na to, abychom se rozmnožovali až ve třiceti, takže zkrátka sex vyžadují dřív. K tomu přičtěte množství podnětů, které se k nám každodeně dostává - společnost jako by žila sexem. Tempo života se zrychluje, lidé jsou hodně ve stresu, málo spí, nechodí na sluníčko - a sex je způsob, jakým naše těla tyhle nedostatky kompenzují. Takže: znám hodně lidí, kteří jdou nad rámec desatera a předmanželská čistota je pro ně přirozená... Ti druzí Vám řeknou, že nevidí důvod, proč dodržovat čistotu a nedodržovat obětování desátku úrody v ten a ten den na té a té hoře...

kristian 4.9.2014

Pokud jde třeba o tu předmanželskou čistotu - vlastně čistotu mají zachovávat i manželé, že? Tak je rozdíl, jestli nějaký muž zhřeší třeba nějakým pohledem po nějaké ženě, pak to vyzná ale usiluje o to, žít čistě. Než když třeba někdo žije v nemanželském svazku, v případě ženatého/vdané má nějakou bokovku. Dokonce i když někdo padne a dospustí se fyzického smilstva, tak je rozdíl, jestli podlehne svodu a nebo jestli v tom stavu žije trvale, možná to >vyznává>, ale rozhodně to nechce měnit. I spravedlivý může padnout, to říká Písmo. Ale s vírou je neslučitelné, že někdo žije v hříchu vědomě, plánovitě. Zcela ignoruje, že např. Bible zakazuje předmanželský sex či cizoložství. Dokonalý člověk není hned a náchylnost k hříchu tu je stále, dokud je člověk v těle. Ale zcela odmítnout Boží zákaz, to je něco zcela jiného. Nakonec apoštol Pavel radí, aby se lidé ženili a ti, kdo jsou v manželství, aby si navzájem neodpírali pohlavní styk. Proč - aby je Satan nepokoušel. Dnešní doba je špatná, stále se posouvá věk, kdy se lidé berou a kdy má žena první dítě. V biblické době se dívky braly běžně kolem 15 let, dnes by to bylo vyloučené. POkud dívka studuje, tak se sotva vdá dřív než v 25, ale studium obvykle se protahuje. Zato předmanželský sex v myšlení světa je zcela v pořádku. V církvích je plno lidí neobrácených, neznovuzrozených, to neplatí jen o katolické církvi. A pak tu jsou lidé, kteří se snad k Bohu obrátili, v Ježíše věří, ale myšlením zůstávají ve světě. I katolický styl upřednostňování celibátu před manželstvím působí, že lidé víc hřeší. Pedofilní aféry, nemanželské děti, v nejmírnější formě kněz, co pravidelně masturbuje. Písmo přitom mluví o těch, co zakazují lidem se ženit. Královna nebes byla bohyní Ištar, v Římě zvaná Venuše, tj. bohyně sexuální perverze. Není divu, že když Marie je jen zcizené biblické jméno dávané pohanské bohyni, tak to vede jen k perverznímu životu.

stepb 4.9.2014

Na tomhle se právě může rozpoznávat pravé a levé znovuzrození/ obrácení....a je úplně jedno z které denominace, církve kdo je... jestliže je tohle velký problém /dodržet předmanželskou čistotu/, je to takové znamení že něco není úplně dobře. Že člověk ještě do bodu znovuzrození/obrácení k Bohu nedošel..........

tona 4.9.2014

Ted se mi nechce číst celé příspěvky, ale zaujala mě vaše věta v úvodu. Ta věta říká, že pro věřícího je lepší se co nejrychleji vzít kvůli sexu. Opravdu si myslíte, že toto je >taktika> věřícího?

kristian 4.9.2014

tona: Určitě je lepší se brzo oženit než bojovat s pokušením a podléhat. To by bylo na delší výklad, ale nechceš dlouhé číst, tak jen tak stručně a trošku zjednodušeně.

stepb 4.9.2014

Kristian tak to už jsi fakt dost přehnal z tou špínou...... nemáš ani tuchy že u katolíků existuje společenství čistých srdcí, kteří se vzájemně podporují? Co tady hlásáš je vrchol odpornosti. znám desítky skvělých kněží, nebo řeholních sester, po kterých se teda pěkně vozíš, myslím že tvá nenávist k řkc už překonala všechny hranice, já teda takový Demogog jako ty nejsem vím že je plno znovuzrozených protestantů i katolíků pro které není předmanželská čistota problém.................... dál vím že u vás není problém z druhým sňatkem po rozvodu.... u nás to tak lehce nejde, takže trochu objektivity bych prosil a nekidat hnůj..pokud jde o zneužívání je to problém všech církví, takže asi by to chtělo se uklidnit...

stepb 4.9.2014

Tona - tak to jsi udělal celkem chybu žes nečetl celé příspěvky, kolega Kristian, tady posvinil celou naší církev, principem kolektivní viny, vytáhl nějakou modlu venuši nebo ištar nebo co, že se jí nějak klaníme, příště možná vytáhne ufo, kdo ví...

tona 4.9.2014

Pánové já si to přečtu až v klidu. Teď jsem na dlouhé příspěvky unavený a můj mozek by nebyl schopen reagovat. A Stepb díky za info. Pročtu si to.

kristian 4.9.2014

Špínu píšeš leda Ty a než urážení, radši se zdokonal v pravopise. V sedmé tříděl jsem psal lépe než Ty, když studuješ na vš. Pokud jde o hanebného kněze Mertu, který byl navzdory zásahům arc. Graubnera pravomocně odsouzen, tak tím nekydám špínu, ale píšu ověřitelná fakta. Bylo to tak, pan f. Merta byl vždy na farnosti, po čase si rodiče začli stěžovat (chlapci před ním měli masturbovat případně dělali podobné masrburabačně homosexuální praktiky). Tak nejdřív dostali z arcibiskupství rodiče těch kluků za uši, že si vymýšlejí (ač pro toto byl p. farář přeložen dříve). Když nešlo udržet, tak ho přeložili zas jinam. Tady nemluvím o zvrhlém knězi (o žádném ev. pastorovi fakt nevím, že by toto dělal), ale o arcibiskupovi Graubnerovi, který to zametal pod koberec a osočoval rodiče, co si dovolili na nemravnost stěžovat. Podobně teolog Novák, vzbudilo, jak mu ve spaní pan fárář třel úd. Když si stěžoval, tak výsledek nebyl potrestání faráře, ale to, že ho vyhodili ze semináře. Prý kvůli prospěchu, ač předtím studijní problémy neměl. Podobně kryli zločiny hierarchové v jiných zemí, podezdření je i na emeritní papeži. Tolik média, ten rozsudek jde ověřit u soudu, snad v Olomouci. Já nesviním tu Tvoji církev, tu posvinil jednak nemravný farář a jemu podobní týpkové a pak hlavně Grauber, který nepotrestal hříšníka, ale naopak toho, kdo na zlořád poukázal. Že jsem připomenul, co psala média, tak jen proto, aby bylo jasno. Pro mě krytí hříchu a lhaní není láska. Kde není pravda, tam není ani láska. Jestli je tím poskvrněná celá kat. církev? Asi ano, když ti řadoví členové vč. těch tolik svatých řeholnic, skvělých kněží a spolku čistých srdcí toto nevadí. Kdo mlčí k hříchu, kdo ho toleruje, tak má na tom taky vinu, ne? Ano, katolíci druhý sňatek nemají, takže žijí pak spolu na psí knížku, to je výsledek. Znám víc takových lidí. Taktéž znovu připomínám pana pátera, co má nemanželské děti a přesto působí na arcibiskupském gymnáziu, jeho iniciály jsou PK. Kdo sviní víc řkc, já, kdo řekne pravdu a nebo ten farář, co má nemanželské děti? Ke katolické Marii - je fakt, že Královna nebes je bohyně Ištar (eg. Isis, Venuše a další názvy, dle národu). Nakonec Ty o Lutherovi jsi psal taky nehezky, údajně pravdu, tak proč já mám mlčet k těm Tvým svatým? Že bolševik zlikvidoval pár kat. kněží, to nic neznamená o jejich svatosti, bolševik likvidoval kulaky, kapitalisty, zahraniční piloty a další vojáky i členy vlastní partaje, vč. šéfa StB Závodského a prvního tajemníka ksč Slánského. Že byl někdo nespravedlivě popraven, to z něj nedělá svatého, ba ani dobrého člověka. Někteří byli dobří, jiní byli skutečné svině (míním hlavně bolševiky a estébáky).

stepb 4.9.2014

Princip kolektivní viny je jedním z principů všech diktatur, dál princip třídního boje, aneb jak říkal Luther, nedokážu se již modlit posvěť se jméno tvé, ale zlořečeno budiž plémě papeženců, myslím že tam jsi dospěl také. Jestli Graubner něco pokazil, bude se za to před Bohem zodpovídat, já nejsem Bůh, ty asi ano, že víš úplně přesně jak to bylo......V bibli je nikdo nemá větší lásky než ten, kdo položí život za své bratry- toto udělal Maxmilián Kolbe, ale ty nic takového zřejmě nestuduješ, protože je jasno, že když nebyl z tvého církevního směru, nemůže být svatý ...nemohl sloužit pravému Bohu atd. atd. však ty už si něco vymyslíš.......... pro tvoje vzdělání si můžeš nastudovat Hlavní kněžské mučedníky komunismu od nás: http://www.teologicketexty.cz/casopis/2003-2/Cesti-mucednici-z-doby-komunismu.html Ale jak to tak zlehčuješ, tak jsi i možná rád že je komunisti zavraždili? Jak soudíš ty tak tě bude soudit i Bůh, že jsi vzdělán o Bohu, nemusí znamenat, že jsi ještě Křesťan....Kdybych měl víru že bych hory přenášel a neměl lásky, nejsem nic, píše sv. Pavel Myslím že láska je něco co ti chybí obecně. Nejde mi o žádné krytí Graubnera, já nevím jak to bylo, ty to víš tak přesně, tak z tím něco klidně dělej, ale ty sypeš kolektivní vinu a všechny házíš do jednoho pytle, snůška polopravd, pravd a lží, takový slušný demagogický guláš..... To musíš proto abys obhájil svou víru, zároveň pokydat katolickou aby ta tvá byla čistější? Chvála Bohu, že nejsou všichni protestanté jako ty a že se najdou skuteční znovuzrození, mezi nimi.

stepb 5.9.2014

To Kristian popudila mně hlavně tato tvá špína kolego, znevažování zavražděných kněží za komunismu, tady jsi překonal všechny hranice slušnosti!!!!!!!!!!!.... Památka těch umučených by si zasloužila tvoji omluvu, ale ty vůbec zřejmě netušíš co je to nějaká, byť jen elementární úcta !.....Citace Kristian: Obávám se, že na jednoho vězněného kněze tu bylo deset těch, co spolupracovali s StB a byli v Pacem in Terris. A početně nevím, přijde mi, že bylo možná víc popravených komunistů než kněží. Slánský, Klementis, Sling, Závodský a bylo jich víc. A Husák tomu ušel jen díky tomu, že sice přiznal, ale vždy přiznání odvolal. To, že byl někdo obětí komunismu neznamená, jaký to byl člověk. Zápotocký byl v koncentráku (dělal tam ovšem kápo), podobně rumunský diktátor Causescu. Nacisti taky popravili řadu komuistů, i když ti popravení komunisti byli někteří taky pěkní gauneři. Ale vysvětli mi radši toho nemravného kněze, co prznil chlapce, myslím jmenuje se Merta. Nejhorší je, že jeho zločiny kryl arcibiskup Graubner. Tohle byl ovšem celosvětový trend, nejvyšší představitelé kryli zločiny kněží, které se týkaly zneužívání dětí. Tipuje, že těch pedofilů v naší zemi bylo víc než popravených kněží. Bolševik popravoval každého, jak se mu zamanulo. V Olomouci byl dřív biskup Vrana, který silně kolaboroval s režimem. Kompromisy dělal i arcibiskup Tomášek. Pan kardinál navíc požehnal i okultistovi Ferdovi, kat. knězi. Ten byl taky nějakou dobu v kriminále. To ale neznamená, že nebyl okultista. V protestantských církvích byli kolaboranti taky, bolšán si hlídal, aby do vedení církví dostal své lidi. Po revoluci ale se církve těch lidí zbavily, např. slezská evangelická církev, vyhnali biskupa - estébáka, který si pak založil svoji malou církvičku. Moje víra ale nestojí na nějakém biskupovi, papežovi či páterovi. Já totiž posuzuji, jak kdo káže, jak žije a přijímám jen službu lidí, kteří kážou ve shodě s Písmem. Nemusím slepě přijímat, co mi někdo řekne, na rozdíl od Tebe. Vážím si lidí z různých církví, jsem schopen od nich přijímat výklad Slova. Naše jednota není v tom, že jeden člověk rozhoduje o všem a ostatní ho poslouchají. Mám jednotu s řadou křesťanů z různých církví (tím nemyslím katolíky, s těma jednotu mít těžko a taky jednotu nechci).

stepb 5.9.2014

http://www.teologicketexty.cz/casopis/2003-2/Cesti-mucednici-z-doby-komunismu.html

stepb 5.9.2014

Nezbude mi asi, než dát za tebe modlitbu...

stepb 5.9.2014

Jinak z tím Graubnerem, můžeš poslat stížnost papeži Františkovi, ten razí jasnou linii, já mít informace z první ruky jak ty a být si tak jistý, tak bych mu stížnost poslal !

Erik83 5.9.2014

Koukám... celkem horká půda :D

stepb 5.9.2014

Eriku, kolega Kristian tady přirovnal umučené kněze ke komunistům samým např. ke Slánskému a to už je celkem silné kafe....Tys varoval před Pokusem, nespletl sis jména? Nebo Pokus a Kristián je vlastně jeden a tentýž?

Magnolie 5.9.2014

Tona.... Néé to si právě nemyslím, jen, že znám dost takových případů kdy se mláďátka ještě studující vzali, proč asi..? Osobně si myslím, že právě kvůli sexu..

jestrab 5.9.2014

Magnolie, Tudíž, když už jsem dospělá, věřím v Boha tak bych měla dodržovat slovo Boží, bez vyjímky. --- Proč? Na základě čeho? Nikdo tě nenutí. Není člověka, který by nehřešil, je to nesplnitelný cíl. Dokud si to nepřiznáš a nesmíříš se s tím, tak nebudeš nikdy spokojená a budeš si pořád něco vyčítat. Je třeba přestat mít nesplnitelná očekávání nejen od sebe ale i od druhých. Pak dojdeme k smíru.

Magnolie 5.9.2014

Jestrab.. psala jsem snad někde o tom, že očekávám? Nebo, že něco musím? Ptala jsem se vás všech na názor a na to zda se s tímto někdo už setkal a místo toho tady čtu opětovné srovnávání denominací atd.. na to jsem toto téma zakládat nemusela.. protože házením špíny mi na to co jsem chtěla vědět neodpovíte..:))

Magnolie 5.9.2014

A navíc mne nikdo nenutí, nikdo nenutil abych uvěřila, tudíž to, že chci něco dodržovat je mé svobodné rozhodnutí, protože jsem svobodně přijala víru v Boha a jeho syna..

tona 5.9.2014

Magnolie. Nemyslím si, že to bylo kvůli sexu. Znám pár lidí co se vzali již na škole a nebylo to kvůli sexu. Spíše si myslím, že jsou to lidé co jsou na manželství už zralí. A jestli to tedy dobře tedy chápu. Vycházíš z toho, že dneska je normální se brát až po škole a kdo se rozhodne dříve tak je to jen kvůli sexu?

jestrab 5.9.2014

Ano, psala si že bys měla dodržovat slovo Boží bez vyjímky, což a tuto frázi jako nutnost něco dodržovat. Já tady nic o denominacích nepsal, ale ty sama si zmínila různé denominace ve svém příspěvku, tak si k tomu dala podnět. Ptala ses jestli jsou lidi schopni dodržet písmo Boží a na to jsem ti odpověděl.

jestrab 5.9.2014

Víru si sice svobodně přijala, ale tvé okolí tě vede k tomu, aby sis kladla nesplnitelné cíle. Z toho co si napsala vyplynulo, že bibli chápeš jako závazek, který křesťan musí bez vyjímky plnit. I z tvých vysokých nároků je to zřejmé. Já v tom moc svobody nevidím.

jestrab 5.9.2014

Já taky svobodně uvěřil a přijal víru v Boha, v té době jsem ale ještě nevěděl nic moc o křesťanství a o křesťanech. To že se k něčemu svobodně rozhodneš, ještě neznamená, že svobodu skutečně najdeš. S rostoucím poznáním o lidech v církvi a o učení církve, člověk může přijít na to že žije v nesvobodě, díky nesprávnému postoji nebo díky nesprávnému výkladu bible. Není to jen můj názor. Je nás víc.

stepb 5.9.2014

Magnolie, kolegyně když 5 lidí napíše je to hřích a pět lidí napíše není to hřích....tak z toho bude polohřích? Lépe je poslouchat Boha než lidi.................Můžem si vzít třeba příklad z Davida, dokud nevyznal že je hřích hříchem a nekál se z něho, nemohl mu Bůh odpustit... až to vyznal, známý žalm kajícnosti proti tobě samému jsem zhřešil a zlé jsem před tebou učinil ,,,,pak může Bůh udělat: a budu nad sníh bělejší, učiti budu hříšníky tvým cestám že se bezbožní vrátí k tobě.... křesťan by měl minimálně vědět co je a není hřích a když na to nemá dát to Bohu.... ne už předem si říct, nemám na to takže to hřích není...... Takže nějak nechápu jestli když ti nějaké jednání schválí x lidí, jestli je to ještě v pohodě nebo není.....Lidi nejsou Bohem.

Arundar 5.9.2014

Mohl by mi prosím někdo napsat, které konkrétní biblické pasáže se týkají předmanželského sexu případně jeho zákazu? Dík!

faghira 5.9.2014

A co láska, je možné, že se dnes ještě někdo vezme ze vzájemné lásky a úcty? Já tomu věřím.

Erik83 5.9.2014

Stepb: Né opravdu jsem myslel pokuse. Kristiana jsem ještě neměl zmapovaného, ale ti dva asi budou podobného ražení :D

stepb 5.9.2014

To Arundar : Je jich samozřejmě víc stačí zadat pojem smilstvo či variety do biblenet.cz ..... Nejvýstižnější:
Sírachovec 23:17 Duše rozpálená vášní je jako hořící oheň, nezhasne, dokud jím není pohlcena. Člověk, který smilní proti vlastnímu tělu, nepřestane, dokud ho oheň nestráví. Smilníkovi je každý chléb příjemný, nepoleví, dokud nezemře.........................................................................................Smilstvo, jak jistě víš je jakýkoliv pohlavní styk, který je mimo manželství, takže i na psí knížku mezi nesezdanými partnery, ............. Nějak se s tím pereš kolegyně, to není moc dobrý............. v bibli je děvky a celníci vás budou předcházet do Božího království....znamená to, lidi kteří uznali hřích a obrátili se a mohli zhřešit opravdu drsně, ale za upřímnost a lásku k Ježíši a odvrácení se od hříchu, nás budou do Božího království předcházet........ upřímnost pokora láska.... vyznávat a vyznávat hříchy, takový nevyznaný těžák je pak jak šutr ve svědomí, je dobré najít fajn kněze v našem případě a vyznat to, třeba i v životní zpovědi= třeba x zpovědí bylo neplatných, když člověk nevyzná těžký hřích a nelituje ho.......katastrofa by bylo v takovém stavu zemřít,...doporučuju tohle video: https://www.youtube.com/watch?v=SIQe6DQwilI čas cca 14 minut a dál, se mnou to dost hnulo a šel jsem tryskem na životní zpověď, vyznat úplně všechno na co jsem si vzpomněl....silné video. A pak počíst něco se zjevení Faustyně, že Ježíš je vždy otevřený na odpuštění, dokonce se těší až ten člověk co něco podělal příjde k němu...Pán s tebou

jestrab 7.9.2014

stepb: srovnáváš nesrovnatelné, případ Davida se týkal úplně něčeho jiného - totiž cizoložství s ženou kterou ukradl jinému muži. Mimoto myslím - ale nevím to jistě, že David byl ženatý. Jeho hřích byl tedy jiné závažnosti. Ty v tom ale asi žádný rozdíl nevidíš. Víš, já si nemyslím by mu Bůh neodpustil, protože se nekál. Já si myslím, že mu odpustil hned. Ale trest musel následovat. Nezapomeň, že David byl jeho nejoblíbenější, jinak by ho nedosazoval na trůn. Myslím, že je to velmi špatná lidská vlastnost, že lidi mají potřebu držet hněv a neodpuštění v sobě a potažmo ještě mají potřebu se mstít. Toto ale neodpovídá popisu Božího charakteru. Bůh se dovede mstít to ano, ale takový hněv je podle bible namířen proti lidem, kteří neuctívají Boha, uctívají jiné bohy a dopouštějí se ničemností. V historickém kontextu si představuji například Egypťany, Babyloňany či Peršany, jak zotročovali židovský národ... Představuji si například utrpení Mordokaje, Ester a židovského národa. Pomsta tedy byla namířena proti padouchům, ne proti lidem, kteří chtějí hledat Boha a občas sejdou z cesty. Je přece rozdíl mezi člověkem, kterého Bůh přijal za syna a mezi těmi, kdo nenávidí Boha. Prostě věřím v okamžité Boží odpuštění k těm kdo vyznávají jeho jméno, i když si myslíme, že Bůh se na nás stále zlobí. Tak David dlouho hledal cestu k Bohu, protože mu dlouho trvalo, než po svém těžkém hříchu, našel zase klid v duši a než se věci dali do pořádku. Ve srovnání s tím v jaké pozici byl David, muž Boží, vzor židovského národa a v jaké jsme my nežidé, se to nedá srovnávat.

jestrab 7.9.2014

stepb: 5 lidí napíše je to hřích a pět lidí napíše není to hřích. ... křesťan by měl minimálně vědět co je a není hřích a když na to nemá dát to Bohu.... ne už předem si říct, nemám na to takže to hřích není...... --- tak jestli zahrnuješ i mě, tak tohle jsem neměl namysli. Očividně si mě nepochopil, pokud to byla reakce i na mě. Jednoduše: Nevkládejte na znovu sebe otrocké jho. Viz Pavlova epištola Galatským 5:1-6

http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=galatskym%205,1-6

jestrab 7.9.2014

stepb: Člověk, který smilní proti vlastnímu tělu, nepřestane, dokud ho oheň nestráví. Smilníkovi je každý chléb příjemný, nepoleví, dokud nezemře .... Jak víš, že je zde řeč o těle fyzickém a ne o těle církevním nebo o příbuzenstvu? Kdysi se často používal výraz vlastní tělo a vlastní krev pro označení příbuzenstva, ale i pro označení komunity či národa. Může tím být stejně myšleno, že když někdo hřeší proti bližnímu, nepřestane dokud ho oheň nestráví. Nevím co je zač ten Sirachovec, kdo a kdy ho sepsal, ale není součástí kanonizované bible pokud vím. Nejsem si jist věruhodností toho verše, Deuterokanonické knihy jsou občas plné velice divných věcí, které očividně buď nemohli být pravdivé, nebo jsou přímo v rozporu s křesťanským pojetím víry. Vždycky se najde někdo kdo vytrhne jeden verš z kontextu a vytvoří z toho nové učení, které ale nemá nic společného s tím co kázal Ježíš. Katolická církev takových herezí vytvořila spoustu. Tenhle verš ale dobře odpovídá obrazu středověké katolické církve kdy vládla inkvizice, a provozovalo se sebemrskačství. Jo sebemrskačství, to je vlastně taky hřích proti vlastnímu tělu.

jestrab 7.9.2014

Wow. Teď mi to došlo! Tímhle veršem středověká církev obhajovala inkvizici!!! Proto je tak oblíbený.

stepb 7.9.2014

Na pojem smilstvo je 15 citací, na varianty pak další......
Myslím že na tom,že sexuální život mimo manželství je hřích, se shodnu i se skutečnými znovuzrozenými protestanty............Ti co se ještě ne znovuzrodili, nebo neobrátili z tím budou mít problém.....a musí ty citáty samozřejmě pracně vyvracet, nebo ignorovat

Magnolie 8.9.2014

Steb: omlouvám se, ale v Bibli jsem nenašla nic o Sirachovci a jiných Tebou zmiňovaných..

Magnolie 8.9.2014

Stepb: Nemyslím si, že znovuzrozenci by měli mít problém. Prostě buď to přijmou jak to je a nebudou v tom hledat kličky, nebo plně nevěří a Bůh jim to vrátí. Stejné je to i v mém případě.. Čekala jsem, že tady budu číst.. Jo je to možné, protože věříš a plně přijímáš cestu zvolenou, pokud najdeš protějšek, který bude milovat Pána víc jak cokoli na světě... Ale čtu tady opravdu něco co mne nezajímá ..:) Nic ve zlém všem co zde psali..
Zajímalo mne pouze jediné.. Ano jde to.. setkal/a jsem se s tím.. :)))

stepb 8.9.2014

Magnolie, někteří používají ekumenku, někdo ne, to je jedno tak si můžeš vybrat: 1. Královská 22:47 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Zbytek těch, kdo provozovali modlářské smilstvo a zůstali ještě ve dnech jeho otce Ásy, vymýtil ze země.
2. Královská 9:22 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Když Jóram spatřil Jehúa, zeptal se ho: „Je vše v pořádku, Jehú?“ Jehú odpověděl: „Jakýpak pořádek, když trvá smilstvo tvé matky Jezábely a množství jejích čárů?“
Ezechiel 16:25 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Na každém rozcestí sis vybudovala své vyvýšené místo, a tak jsi zohavila svou krásu. Své nohy jsi roztahovala pro každého, kdo šel kolem, a tak jsi množila své smilstvo.
Ezechiel 16:26 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Smilnila jsi s Egypťany, se svými sousedy statného těla; tak jsi množila své smilstvo a urážela mne.
Ezechiel 16:29 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Rozmnožila jsi své smilstvo po zemi kenaanské i kaldejské a ani tak jsi neměla dost.
Ezechiel 23:11 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Její sestra Oholíba to viděla, jednala však ve své vášnivosti ještě hůř než ona a její smilnění bylo horší než smilstvo její sestry.
Ezechiel 23:27 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Tak od tebe odstraním tvou mrzkost a tvé smilstvo z egyptské země; už k nim nepozvedneš oči a na Egypt už nevzpomeneš.
Ezechiel 23:29 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Naloží s tebou nenávistně a vezmou ti všechno, cos vytěžila, a nechají tě nahou a obnaženou. A bude odkryto v celé nahotě tvé smilstvo, tvá mrzkost a tvé smilnění.
Ezechiel 43:9 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Nyní však vzdálí daleko ode mne své smilstvo i mrtvá těla svých králů a já budu navěky bydlet uprostřed nich.“
Ozeáš 4:14 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Ale nepotrestám za smilstvo jen vaše dcery, za cizoložství vaše snachy. Vždyť sami kněží se spolčují s nevěstkami, s kněžkami obětují! Je to lid nerozumný, padne.
Kniha moudrosti 14:26 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | osočování čestných, nevděk za dobrodiní, poskvrňování duší, pohlavní zvrácenost, rušení manželství, smilstvo a cizoložství.
Sírachovec 41:17 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Styďte se před otcem a matkou za smilstvo, před knížetem nebo velmožem za lež,
Matouš 19:9 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“
1. Korintským 6:13 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo.
Koloským 3:5 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

stepb 8.9.2014

Magnolie ano jde to a právě že znám evangelikány, protestanty a katolíky co to dodržujou....Pak ti co ví že je to blbě a nedají to a vyznávají to....A pak ti co možná vědí že je to blbě, ale nějakými výklady bible si obhájí že je to v poho a ani to asi nevyznají....... Prostě jak ty říkáš jde to a znám taková manželství....

Magnolie 8.9.2014

Stepb..: jéé verše jsi vypisovat nemusel, ale díky :))) Jako chápu, že když vyrůstá někdo ve věřící rodině a je k tomu vedený tak asi nepřemýšlí nad tím, že sex před svatbou je vůbec možný.. Horší je to s lidmi, kteří jsou takzv. znovuzrození.. to je pak těžké, protože ví jaké to je.. v tom dobrým smyslu a o to je to pro ně horší.. Já se právě setkala jen s těmi co toto nějak extra neřešili a dost mne to zklamalo... Proto můj dotaz tady.. Podle mne, prostě co přijmeš, to přijmeš celé, bez vyjímky.. neexistuje nic co by se dalo obejít.

amper01 9.9.2014

K původnímu tématu: Když bych to vzal důsledně dle Bible, tak to myslím nedodržel vůbec nikdo, prtže je psáno: Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. (Matouš 5:28) Ale když to myslíš fyzicky, tak myslím že vůbec nezáleží na tom, jaké je století. Bůh prostě stvořil člověka a dal mu svobodnou vůli naložit se svým životem jak je libo. A zároveň nám předložil návod k použití, aneb jak to plánoval -Bibli- které když se budeme držet, vyrostou z nás po všech směrech (fyz i duš) zdraví jedinci. Takové desatero nebylo dáno jen pro buze*aci, ale proto, aby NÁS CHRÁNILO! Něco jako když kupujeme auto, také je předepsáno, co přesně kam nalít, aby auto vydrželo co nejdýl. A tak je to i se sexem. Předčasný prostě zanechává na člověku jiné stopy a přináší jisté problémy do budoucna. Nemluvě o tom, že ke svatbě s oním člověkem vůbec nemusí dojít, čímž se toho pokazí ještě víc... Ale problémy to přináší hlavně NÁM LIDEM, nikoli Bohu. Bůh nám při pokání odpustí, ale stopy z onoho -hříchu- tím nesmaže... A koho to zajímá podrobněji, tady je velmi příjemně a vtipně zpracovaná přednáška: https://www.youtube.com/watch?list=PLymbvEbZ-wpU8rjv4gggwX7ZipBMf4Uji&feature=player_detailpage&v=ZP0pXPCFn-0#t=0

Magnolie 9.9.2014

amper01: tak to jsi napsal naprosto přesně.. díky..:) Pravdou je a to by si měl každý uvědomit, že před slibem manželským, který skládáme před Bohem, nám tělo toho druhého nepatří. Nemáme na něj nárok, tudíž sex je hřích.. předmanželský sex.. Po svatbě se dva stávají jedno tělo a jedna duše, ale kdo by si myslel, že by si tělo druhého nárokoval, není pravda.. :-)

stepb 9.9.2014

Ampe , chválím! Přesně tak to říkal jeden pastor z těmi stopami......nechává to stopy...a hlavně tam kde se ti partneři rozejdou..To můžou být celoživotní stopy a svázanosti.....Nakousnuté jabko prostě není moc dobrý vklad do manželství.....Fakt jsi to vystihl desatero není pro buzeraci, ale když to člověk překročí sám sobě si škodí....

jestrab 10.9.2014

Magnolie: Cituji tě: Horší je to s lidmi, kteří jsou takzv. znovuzrození.. to je pak těžké, protože ví jaké to je.. v tom dobrým smyslu a o to je to pro ně horší.. ... Poskytla si nám přesný obraz církve. Vlastně si řekla jen to o čem se v církvi normálně nemluví a řekla si to co si každá žena myslí. Co na tom, že je člověk znovuzrozený, podle tvých slov to nehraje žádnou roli.

jestrab 10.9.2014

Sem si to našel na Wikipedii - desatero - Nezesmilníš, doslova nezcizoložíš: Cizoložství Náboženský výklad podle bible: Podle křesťanské Bible jsou vinni oba účastníci, přičemž za cizoložství se považuje i styk rozvedené ženy pokud její první manžel dosud žije (viz Mk 10,2–9; Mt 19,3–8; Lk 16,18). Za cizoložství se nepovažuje znovu vstoupení do manželství a oddání se novému partneru, pokud předchozí partner zemřel (viz Římanům 7,2-3). PŘI UVĚŘENÍ V JEŽÍŠE KRISTA A JEHO PŘIJETÍ ZA PÁNA A SPASITELE JSOU VŠECHNY DŘÍVĚJŠÍ HŘÍCHY ČLOVĚKU ODPUŠTĚNY (včetně cizoložství). Tak nevím co tu řešíte. Překrucujete evangelium.

Magnolie 10.9.2014

jestrab.. nikdo evangelium nepřekrucuje, samozřejmě máš pravdu v tom, že cizoložství je i styk rozvedené ženy pokud její manžel žije... Mě šlo o čistotu u mladých lidí u těch, kteří ještě nebyli sezdáni a rozvedeni, pak i u těch, kteří rozvedeni jsou. Ale toto téma je opravdu na hodně dlouho a dalo by se hodně rozvíjet.. :)

jestrab 10.9.2014

Čistotu mladých lidí, no pokud se mejou tak nevidím důvod proč by měli být špinaví. Jediná špína je ta co jim chudákům do hlavy cpe církev a snaží se aby měli výčitky svědomí. To je tak jediné otrocké jho, do kterého mohou upadnout. Ježíš nám odpouští naše hříchy a řešit to jestli tvůj nastávající je čistý nebo nečistý, nezlob se na mě, ale mě to už přijde jako zvrácenost. Ježíš nám odpouští naše hříchy, problém je jen v tom, že si křesťané na sebe berou příliš těžké břímě. Řešíte tu prkotiny, přitom v životě jsou mnohem vážnější věci, ke kterým by se člověk měl stavět čelem. Hlavně je překvapující, že čím svatější se křesťanky snaží být, tím větší mají problém odpustit člověku, který není na stejné duchovní rovině z jejich pohledu, jak kdyby Ježíš nezbořil zeď mezi námi.

Erik83 11.9.2014

jestrab: Tvůj komentář je standartním postojem dnešního pokřiveného světa. Hlavně nemít žádná pravidla a když už nějaké pravidlo uznáme, tak jen to které nás v ničem neomezuje. Koukni se z okna jak vypadá svět ve kterém většinová společnost odvrhla Boha a jeho přikázání. To je i ten rozdíl mezi věřícím a nevěřícím. Věřící své výčitky dokáže přijmout a použít je ke své nápravě, nevěřící se pod jejich váhou sesype a místo k Bohu utíká k psychiatrovi. Ano, Ježíš odpouští hříchy, ale jak ho chceš poprosit o odpuštění, když v něj něvěříš? Protože když člověk věří v Krista, tak mu jeho pravidla nevadí, dokáže uznat svou vinu, poprosit o odpuštění a určitě se necítí jako otrok. Církev je společenství lidí, které se sjednotilo pod Boží vůli. Ježíš nezbořil zeď mezi lidma, ale mezi člověkem a Bohem.

Magnolie 11.9.2014

Jestrab: Pleteš se, nevím jak tedy ostatním, ale za sebe můžu říci, že mi církev nic do hlavy neleje..:) Pokud přijmu svou víru tak i se vším co k ní patří.. bez vyjímky.. A myslím, že zrovna předmanželská čistota není prkotina.. ale každý má na to svůj názor..:)

jestrab 11.9.2014

Erik, píšeš o výčitkách, takže máš namysli svědomí. Svědomí ale může být nástrojem Boha stejně tak jako satana. Vysvětlím. Dám ti příklad, potkáš žebráka a ten tě žádá o peníze a tvůj rozum ti říká, že ho musíš odmítnout a tak ho odmítneš, například z důvodu že ty peníze potřebuješ na něco jiného nebo z důvodu, že sis ty peníze těžce vydřel a když bys mu je dal, sám bys pak neměl na zaplacení jiných důležitých položek, nebo například protože víš že by ty peníze prochlastal. Nicméně i když ho odmítneš, tě budou trápit výčitky, tedy svědomí. Tak to je jednoznačně od Satana. Tvoje svědomí a to čím se řídíš je ryze závislé na tom jakého poznání si dospěl a jaké životní zkušenosti si nabil. Proto se naše názory tolik liší. Takže můžeš to klidně nazývat pokřiveným obrazem, ale pro mě je to svoboda. Rozhodně lepší než aby se má duše soužila kvůli výčitkám, které mi podsouvá satan, protože záměrem satana je trápit duši člověka jak víš. Tudíž věřící si v důsledku své pokřivené mysli vyčítá spoustu věcí, které by si vyčítat nemusel, protože bible jasně říká, že vám bylo odpuštěno. Vám to ale nestačí a musíte se pořád honit za nesplnitelnými sny a tak nebudete mít nikdy klid. Samozřejmě, že když se oženíte či vdáte, tak ten klid zdánlivě najdete, ale ve skutečnosti se tím nic nevyřeší, protože když se někdo stane nečekaně vdovcem či vdovou tak má své problémy zase zpátky. Kde si vzal že nevěřím v Krista? Dokážeš uznat svou vinu a poprosit o odpuštění, to je hezké... takže přiznáváš, že nejsi dokonalý a že hřešíš... A že si to takhle dokážeš vyřešit. Ale slečnám z církve to stejně nestačí v jejich očích si stále špína, protože oni hledají někoho kdo nezhřešil. Ty sis to vyřešil tím že si uvěřil, že ti Bůh odpustil, ale ony se na tebe stále dívají skrze prsty, protože pro ně nejsi dost čistý. To tu je opětovně dokazováno znova a znova. A stejně trpíš výčitkami, nepovídej že ne, jen ti to nějakou dobu trvá, než tě to pustí. Hold jen nejsi na takové úrovni, aby sis dokázal uvědomit, že se jedná o banality.
Mangolie: odpustit člověku, který podle tvého názoru už není čistý, to taky není žádná prkotina a přesto se tomu všichni vyhýbáte. Jak by ale mohl být nečistý, když svůj hřích vyznal? Jen to dosvědčuje to s jakou dvojakostí přistupujete k problematice hříchu a odpuštění. Není přece možné odpustit, ale stále připomínat dokola ty hříchy. Ne, tenhle přístup není biblický.

jestrab 11.9.2014

Erik, sice to byl jen blábol a neměl bych to vůbec komentovat, ale nedá mi to - k psychiatrovi utíkají duševně slabí lidé, například zrovna ti, které církve nějakým způsobem zpracovala, aby měli výčitky a když potom odešli z církve tak skončili v psychiatrické léčebně. Jestli někdo navštěvuje psychiatra, to nemá nic společného s tím jestli je věřící a jestli vyznává hříchy. Zeptej se těch lidí co jsou v léčebnách proč tam jsou, ale stejně je to jen malé procento ve společnosti a ten zbytek, to je co?

jestrab 11.9.2014

Já mám o zdejších křesťanech takový obraz. Křesťani jsou jako horolezci či extrémní sportovci, co se vydali na tůru na Mont Blanc, případně na Everest a vybrali si přitom ten nejprudší sváh, tu nejpříkřejší stěnu. Jejich cílem je dosáhnout vrcholu a stojí je to mnoho úsilí. Občas jsou i takoví, co nebudou přímo šplhat na tu kolmou stěnu, ale i tak si zvolí poměrně příkrou cestu, která je i tak nebezpečná a dá se z ní poměrně snadno spadnout. Já si zvolil vyšlapanou cestu, silnici. Jediný rozdíl mezi námi je ten, že tzv. znovuzrození křesťané se rozhodli jít tou obtížnější cestou. Přitom nahoru vede cesta, takže dojdeme stejného cíle.

Erik83 11.9.2014

jestrab: Takže já udělám něco špatně a satan mi to dá sezřat? Už jen při letmé logické úvaze je to nesmysl. Satanův zájem vždy směřuje k tomu aby člověk hřešil víc a víc. Takže jaký význam by mělo kdyby mě po každém spáchaném hříchu trápil výčitkama? Já myslím, že právě opačný. Výčitky jsou opravdu závisle na tom co člověk nosí v sobě. Čím více člověk tíhne k Bohu, tím více ho trápí každý hřích a tím více se bude snažit ho neopakovat. A čím blíž je člověk k Bohu, tím méně má potřebu hřešit a tomu žebrákovi tu minci hodí i kdyby se válel mezi hromadou flašek z chlastu. Ano, třeba si za to koupí další kapalinu do strojku, ale to už je jeho svobodná vůle. Má vůle je dát mu peníz když mě prosí..... což i přikazuje bible.... tedy je to vůle Boží. Bible říká je nám odpuštěno, ale v souvislosti se vztahem k Bohu a ne v souvislosti s tím.... že si teď máme dělat co chceme a vždy to bude ok. Tohle dělá hodně lidí... vytrhne si něco z kontextu co se mu hodí, ale souvislosti nechce vidět protože to působí omezujícim dojmem. Když už teda předhazuješ bibli.... Ježíš to řekl jasně.... Jdi a už nehřeš. Banalita z pohledu člověka, ale problém z pohledu Boha a naší duše. Nevím o kterých slečnách to hovoříš, ale pokud je tu nějaká, která hledá chlapa co nezhřešil, tak hodně štěstí. Poslední tu byl spatřen před cca 2000 lety, ale ten měl jiné poslání. Způsobů jak se dostat na psychiatrii je opravdu hodně, ale ani jeden způsob nevede skrze víru v Boha... tedy pravého Boha. Drogy, alkoho, nenávist, nevěra, nevíra, rozbitá rodina, neúcta, násilí... tohle jsou cesty na psychiatrii. Doktor ti dá pilulku.... Bůh ti dá lék.

Erik83 11.9.2014

jestrab: Tak ten tvůj poslední příspěvek je numero uno :D Měl jsi vůbec tu Bibli někdy v ruce? :D Snad nejopakovanější fraze z ní... Cesta do nebe je trnitá a plná překážek, ale cesta do pekel je rovná a hladká.

Erik83 11.9.2014

Takže ať si o své cestě myslíš co chceš... každopádně nejdeme na stejné místo. :D

Erik83 11.9.2014

Aby mě někdo nenapomenul z nedůslednosti.... „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ (Matouš 7,13.14)

mirushak 13.9.2014

dobře Stepb a Erik! a díky Magnolii za tuto diskuzi, některé zde vyřčené věci mě přivedly na nová zamyšlení a přinesly nějaké odpovědi, podnětné je i video spepb; taky mě zajímal názor obecně na toto téma, škoda že zde nepřispělo více lidí ještě

jestrab 16.9.2014

Erik: Cesta do nebe je trnitá a plná překážek, ale cesta do pekel je rovná a hladká... neříká vůbec nic protože umožňuje narosto protikladné výklady. Neříká vůbec nic o tom, že by sis měl volit tu těší cestu životem. Spíš je to takové pozbuzení na to jak se psychicky vypořádat s těžkostmi života.
Stejným způsobem mohu použít Mt 11:30 mé jho je příjemné a mé břemeno lehké... Když je břemeno s Ježíšem lehké, tak proč bys měl podstupovat ty životní překážky? To si přeci protiřečí. Na jednu stranu tvrdíš, že cesta má být trnitá a plná překážek, aby ses dostal do nebe, na druhou stranu ale Ježíš tvrdí, že s ním je břemeno lehké a radostné. Tak jak asi může být cesta trnitá a zároveň radostná. Takže ti říkám, že je to zbytečné. používat jako protiargument verš, který lze vykládat mnoha různými způsoby. Ty sis vybral ten svůj výklad, ale stejně s tebou nemohu souhlasit.

jestrab 16.9.2014

Erik, věděl jsem, že použiješ ten verš: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ ... toto je klasický verš který opět může mít mnoho výklad a taky na toto téma vzniklo nepřeberné množství kázání. Jeden z nejčastějších výkladů je ten, že se to týká víry, tedy zatímco se nabízí mnoho náboženství a mnoho bohů k uctívání - např. v době Ježíšově a době apoštolů, Římané uctívali celou řadu Bohu, a taky od Egyptu až po Mezopotámii to byl celý panten božstev. A na to lze dobře vztáhnout tebou citovaný verš. Nicméně ty sis zvolil jiný výklad. Máš na něj nárok. Já zas upřednostňuju takové vyznání, které každému přenechává prostor pro to jakým způsobem se realizuje. Ostatně sv.Pavel jasně píše že každý má mít v těchto věcech svobodu. Píše: Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já; ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak.
. ... ale současně ví, že takto Bůh tento svět nestvořil. Bůh to udělal trochu jinak a dal lidem možnost si zvolit vlastní cestu.

jestrab 16.9.2014

Erik: a co třeba tento překlad: Vcházejte úzkou branou, protože široká a prostorná je cesta, jež vede do zničení,* a mnoho je těch, kdo se po ní vydávají; zatímco úzká je brána a stísněná cesta, jež vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají... Vyznívá úplně jinak. Podle mě je to verš který vybízí ke skromnosti, nikoliv k přebytku a bohatství. Velmi podobný s podobenstvím velkbloud uchem jehli neprojde a podle mě se týká bohatství. Je sprívné aby křesťan žil jako bohatý člověk ? Dobré srovnání s Římany. Dnes považujeme normální že máme vytápěné byty a teče nám teplá voda z kohoutku. Přesně jako Římané. Takže měl by se podle těchto veršů křesťan vzdát těchto vymožeností a žít jako František z Asisi nebo by měl jít cestou poustevníka či askety jako mnich Pachomius? Všeho se vzdát a žít jen pro chudé? Tak by sis to představoval? A ti křesťané co to odmítají jsou ti co skončí v pekle. Tak si to myslel? Není snad cesta moderního křesťana už tak dost lehká? Jsou snad u nás křesťané pronásledováni, zatýkání kvůli víř a posílání do pracovních táborů na převýchovu? Podle veršů které si uvedl a tvého výkladu by se teď měli všichni křesťané všeho vzdát a jít do misie třeba do KLDR nebo do číny aby se mohli dostat do nebe a zakusit jak lehké a příjemné je to břímě s Ježíšem - smajlík

Erik83 17.9.2014

jestrab: Pleteš tu jabka s hruškama. Cesta znamená volbu. V životě na člověka čekají různé situace kdy se musí rozhodovat. Tenhle verš s úzkou cestou jen upozorňuje na to, že nemáme automaticky volit snadnou cestu, ale tu správnou cestu... cestu Boží, podle jeho přikázání. Opravdu nemusí být ta horší volba pro mě, ona Boží cesta, ale podívej se na dnešní svět. Z praktického hlediska.... Jak odlišné jsou hodnoty křesťana od ateisty... Sám jsi to popsal v příkladu žebráka. Podle Ježíšova vzoru bys mu měl dát nejen peníze o které tě žádá, ale i něco navíc. Ty sis odůvodnil svou sobeckost svou potřebou něco např. zaplatit. Takže jsi zvolil tu snadnější cestu.... logickou pro člověka s myšlením dnešního světa, ale naprosto odlišnou od myšlení Boha. A svému svědomí odlehčíš tím, že si z kontextu vytrhneš verš o našem spasení... což je další volba snadnější cesty. Mt 11:30 mé jho je příjemné a mé břemeno lehké.... toto pouze poukazuje, že přijmout Ježíše do svého života ti nikterak na tvé ceste nepřitíží.... naopak ti může pomoci v těžkých časech. Takže, když přijmeš Ježíše neznamená, že automaticky můžeš volit věci sobě prospěšné. Dobro a zlo není žádný relativní pojem. K tomu životu křesťana... ano popsal jsi idealní stav života křesťana. Rozdat se druhým... Pokud toho nejsem schopen vlivem své slabosti, tak alespoň vím na čem je třeba zapracovat.... a s Božím vedením, toho jednou budu snad schopen. Proto Ježíš chodil mezi lidma a učil je. Věděl, že máme dlouhá vedení a potřebujeme postupný proces proměny. Nic by tím nezískal, kdyby přišel s Boží autoritou a začal to sekat.... rozdáš vše? Ne? Peklo... Další.... :D Varováním nám má být to, že nikdo neví kolik času na to učení máme. Podtrženo a sečteno... cesta s Bohem v tomto hříchem zatíženem světě je z pohledu běžného člověka hrozně těžká, ale po přijetí Ježíše do svého života to žačne dříve nebo později dávat smysl. Já se mám taky ještě hodně co učit...

Erik83 17.9.2014

Dodatek: Tím nechci říct, že když něco vlastníme, tak je to špatně. Vše je dar od Boha.... ale je na nás jak s tím darem naložíme. ..... :o)

jestrab 17.9.2014

Erik nevím kde si vzal ten verš, jeho překlad mi nesedí. Ty si ale překroutil co jsem řekl. Ať tak či tak, já nemluvil ani o bráně ani o cestě o které mluvil Ježíš. Jestliže Ježíš mluvil o hladké a rovné cestě, pak asi mluvil o cestě do města. Ale já nemluvil o cestě asfaltové, já mluvil o cestě horské, tedy o stezce. Takže si to úlně převrátil. A nesouhlasím s tebou v tom že by odmítnout žebráka byl hřích a sobectví, když nemáš tak nemáš a když v peněžence mám peníze, které nejsou moje protože je mám pro někoho jiného nebo mám je na zaplacení půjčky tak je asi nebudu dávat žebrákovy. Když máš tak dej, když nemáš tak nedávej. Nebudu rozdávat peníze, které mám na zaplacení nájm nebo na zaplacení pojistky od auta. Asi tak. Klidně si překrucuj moje slova dál, jde ti to dobře. Ale pro mě to pak nemá cenu číst. Ježíš v podobenství o branách a o velbloudovy a uchu jehli mluví o bohatství - říká, že boháč má minimální šanci aby se dostal do nebe. Ale z pohledu doby ve které žil Ježíš, jsme všichni jako starověcí Římané, protože stačí otočit kohoutkem a teče nám teplá voda. Ležíte si v měkkých postelích, žijeme v zastřešených domech v teple a do domu nám nezatéká, máme každý den vydatné a chutné jídlo, máme se dobře a třeba holky ještě mají čas na to aby si kupovali líčení a pěkné šaty, chlapy, zas aby si kupovali auta a platili pojistky. Ano, jsme bohatí tak si to přiznejme. Žádný z nás by neměl přijít do nebe, podle Ježíšových měřítek. Chceš následovat jeho cestu? Dělej co ti říká Ježíš, zbav se všeho přepychu, žij v nuzotě, do svého domu pozvy bezdomovce, i když tě za to budou chcit sousedé vyhodit... Takové jsou Ježíšovy měřítka. Vy křesťané jste zkrátka boháči, takže podle tvých slova VAŠE CESTA VEDE DO PEKLA.

jestrab 17.9.2014

Erik, ty víš že je to špatně, že bys na tom měl zapracovat, ale taky víš, že to nikdy neuděláš. Nikdy se nevzdáš svého bohatství a nevzdá se svého materiálního života. A v tom spočívá tvé pokrytectví. Já si to přiznám. Netvrdím, že jdu po strmé stezce, netvrdím že lezu po skalách do příkrého srázu nebo po kolmé stěně a nehraju si na něco čím nejsem a čím nikdy nebudu moci být. Ty předstíráš něco čím nejsi. Nejdeš po trnité stezce, ani nelezeš po horách, my všichni co žijeme moderním životem jsme v materiálním bezpečí a nic nám nehrozí. To je rovná, vydlážděná cesta. A jestli to nevidíš, tak se podívej po silnicích po terch jezdíš do práce. Ty my tady celou dobu vnucuješ svůj pohled na Boha a nejsi schopen tolerovat ten můj. Ale, co je to tvůj problém.

Erik83 18.9.2014

Já ti přece nic nevnucuju... :D Jen píšu jak to vidím a jestli si z toho neco vezmeš nebo né je mi ukulele :D Žádná tvá slova nepřekrucuju... pouze reaguju.... ale jak vidím toto téma tě pěkně vzalo :D Hele jestrabe... žij si jak uznáš za vhodné, nedávej nikomu nic když nechceš. :D Název debaty je Dodržování písma Božího, tak jsem se jen snažil přispět svou trochou do mlýna a ukázat, že i někteří ti tzv. v Kristu Ježíši spasení jedinci nemají nic jistého, protože žijeme jak žijeme. Já jsem si taky vědom toho, že v mém počínání s financema a majetkem není vše ok. Do jaké míry mě Bůh považuje za boháče nevím. Z historického pohledu se může opravdu zdát, že si žijeme luxusně a nic nám nechybí, ale z pohledu doby a prostředí třeba zas až tak movití nejsme.... tohle už je asi jiná debata nad kterou by se dalo polemizovat do nekonečna. Každopádně ideal v tomto se nemění ani s postupem času a kdybych byl ve svém duchovním životě dost daleko, tak bych ty chudáky k sobě domů natahal. Určitě si nic nenamlouvám, vidím své rezervy a na nic si nehraju. Ano mám kvůli tomu třeba další trn ve svém svědomí, ale ten trn zároveň funguje jako taková brzda proti zpohodlnění ve víře v učení Ježíše Krista, která mi zabrání se smířovat s hříchem. Poznámka: Z téhle debaty krásně vyplývá jedna věc, že člověk sám není nikdy schopen dokonale plnit Boží nařízení a vždy v něčem škobrtne. Když né v majetku tak v jiných věcech..... a teď to přijde....některé členy jiných denominací možná podráždím.....proto je očistec!!! :D Pro ty sice věřící, ale přesto hříchem zatížené slabé duše. P.S. Pokud tohle fórum nezačneš brát jako pouhou debatu, tak tady budeš psát tu hloupost o vnucování názoru velice často.

jestrab 19.9.2014

Erik: Téma je dodržování Písma Božího, problém je v tom, že já neuznávám tenhleten židovsko farizejský přístup, farizejové lpěli na dodržování písma do posledního pímene. Jenže křesťanství není ani židovství, ani judaismus, ani farizejství, nebo teda nemá být. Protože křesťanství jakožto víra, nikoliv jakožto náboženství, tedy spíš myslím jakožto evangelium než jako soubor přikázání, které je třeba do písmenka dodržovat, bylo dáno pohanům, aby mohli žít ve svobodě od výčitek svědomí, ve svobodě od nesplnitelných cílů. Jak jinak chceš nazvat osvobození od hříchu než osvobození od výčitek svědomí a očištění, čili smytí pocitu hanby. Já si nemyslím že by se poměry změnily ve smyslu že by bůh změnil pohled na věc co je a co nní bohatství, ale že Bůh vnímá chudobu a bohatství stále stejně, jen jsme zhýčkaní, takže si své bohatství a práva neuvědomujeme. Já jsem toto téma předhodil právě jako souást této diskuse i když asi nechápeš proč. Jde právě o to si uvědomit kdo jsme a že jsme hříšní a nedostateční a tudíž ANI NA SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH JEŽÍŠOVÝCH PŘÍKAZŮ NEMÁME! Dokud nebudeme násilím vytrženi ze své pohodlnosti, bohatství a neocitneme se třeba ve válce tak se náš charakter nemá šanci projevit na plné čáře. Neodhalíme kým sktečně jsme, protože Petr taky tvrdil že nikdy nezapře Ježíše, ale jakmile mu začalo téct do bot, třikrát ho zapřel. Je nesmysl si nalhávat, že jsme něco co nejsme zvlášť, když jsme ten jeho požadavek ještě nesplnili a stále dokola tedy opakujete že ho chcete splnit, ale splnit nedovedete, takže jste stále v zajetí koloběhu hříchu, výčitek a následého tzv. odpuštění. Není to svoboda, dokud plně nepochopíte, že Vám Bůh odpuští i ty maličkosti a že nemusíte lést na strmou stěnu, když na ní nemáte. Prostě buďte sami sebou, jděte takovou cestou, kterou jste schopni zvládnout a nebudete cítit výčitky, budete cítit svobodu a ne si něco namlouvat. Takže tak jako Petr udělal chybu že tvrdil, že Ježíše nikdy nezapře, tak ani křesťané by si neměli hrát na svatoušky a dělat ze sebe jeptišky či mnichy...

jestrab 19.9.2014

Erik: teď jsem dočetl zbytek, takže nakonec se shodneme: Poznámka: Z téhle debaty krásně vyplývá jedna věc, že člověk sám není nikdy schopen dokonale plnit Boží nařízení a vždy v něčem škobrtne. Když né v majetku tak v jiných věcech. ... a to je to proč jsem o tom tady psal. Jde jen o ten přístup, podle mě nemá smysl neustále vyznávat ty hříchy, které děláš pořád dookola když nejsi schopen s nimi přestat. Bůh tě přece zná a je schopen tě příjmout takového jaký si, jen třeba ty nejsi schopen to příjmout a jsi v tom nevyrovnaný. Tím vysvětlení pocitů hanby, provinění, apod.

Erik83 19.9.2014

jestrab: Ty jsi v tom ale na půl cesty. Ty si sice řekneš jsem hříšný, nemám dost sil na to se změnit.... s tím plně souhlasím, protože člověk sám není schopen bez Boží pomoci něco na sobě změnit a lidská podstata na tomto světě je hříšná, ale už jaksi vynecháváš tu touhu polepšit se.... Prosit Boha aby mi dal sílu, příležitost nebo mi ukázal cestu jak se změnit. To je ten důležitý aspekt, který mě přiblíží k tomu plnění Ježíšova učení..... to důležíté BOŽE JA CHCI. Bůh dobře ví, že ještě tisíckrát zhřeším, ale tam už je to rozcestí.... Člověk který se tzv. smíří s hříšností, nedělá nic....sice bez výčitek, ale jeho duše stejně trpí zatížená hříchem, protože človek nelituje a nečiní pokání. No a pak je tady člověk, který se taky smíří se svou hříšností ( protože tohle nezmění ), ale i tak se snaží o nápravu, prosí Boha o pomoc, lituje svých hříchů, činí pokání a pracuje na sobě.... sice vnímá tu tíhu svědomí, ale také zároveň vnímá odpuštění, když svého hříchu úpřimně lituje a snaží se o nápravu. Dříve nebo později i ten smířený člověk bez výčitek zatouží po odpuštění, protože tělo je provázáno s duší a když trpí duše, trpí i tělo. Narodíme se jako hříšní a umřeme jako hříšní, ale buď se obrátíme k Bohu čelem nebo zády.

jestrab 20.9.2014

Erik, řekl si: Člověk který se tzv. smíří s hříšností, nedělá nic....sice bez výčitek, ale jeho duše stejně trpí zatížená hříchem, protože človek nelituje a nečiní pokání... Netrpí, protože ví, že Bůh mu to odpustil. Trpět bude jenom věřící člověk, obvykle tzv. znvuzrozený člověk, který není smířen se svou hříšností a s tím, že mu Bůh bezvýhradně odpouští... Já přeci nemluvím člověku, který je prost svědomí, ale o člověku, který má moudrost nad tím rozpoznat co jsou banality nebo co je jen ďáblův útok na moji osobu v podobě výčitek. Pokud by se opravdu stalo něco vážného tak moj svědomí by to nesneslo a tudíž by přišla potřeba pokání a potřeba modlení za odpuštění. Jen je to za jiné věci než za které se modlíš ty, protože nemám potřebu se neustále zabývat banalitami a hloupostmi, které jsou jen ztrátou času. No, jestli si tak horlivý křesťan, který se určitě modlí min. 2 hodiny denně, ale hodinu tím ztrávíš vrtáním se ve své vlastní hříšnosti a praním se s výčitkami svědomí, tak kdybys toto zahodil, tak si tu hodinu mohl věnovat užitečnějším věcem.

pokus 21.9.2014

Nezbývá než opět ve všem souhlasit s Kristianem. Plně souhlasím, že dnešní doba je špatná a to nejen vzhledem k tomu posouvání věku pro vstup do manželství. V tzv. křesťanstvu panují strašné extrémy. Budu-li mít na mysli pouze tzv. evangelijní křesťanstvo, tak i tam je žel realitou, že většina jejich členů jsou neznovuzrození lidé. Když už se v té menšině najdou spasení lidé, většinou smýšlejí tělesně, nikoli duchovně. Nejsou to žel střízliví, normální a vyvážení lidé. Jedněm je třeba šumafuk, že Bible neuznává nemanželské žití. Jiní by zas dovedli v extrém to, že když náhodu daná mladá dvojice má spolu styk před svatbou vskutku z lásky, tak by je chtěla téměř „upálit“ a přikládá tomuto hříchu mnohem větší zlo než by měli, ale ku příkladu zcela opomíjejí, tedy je jim šumafuk, že někdo v jejich sboru vyučuje totální bludy a omyly. Tomu mladému páru by stačilo v mírnosti poukázat na jejich nepatřičné jednání vůči Hospodinu a říct jim k tomu, že pokud chtějí spolu sexuálně žít, že na tom není nic špatného, ale ať se vezmou a nehřeší. Budou-li to upřímní věřící mladí lidé, kteří mají pokoru před Hospodinem a Jeho Slovem, zajisté přijmou napomenutí od duchovně smýšlejících bratří . Větším zlem je zajisté, když je ve sboru trpěno mylné či dokonce bludné učení. Další extrém bývá u mnohých křesťanských dívek v tom, že si myslí, jak nejsou cudné, když se neprohřeší fyzicky, ale např. svým chováním vůči mužům jsou mnohdy většími UVZ courami UVZ, než některá dívka, která se z lásky s partnerem vyspí před svatbou, ať už z nevědomosti, že je to hřích nebo, že spaní před svatbou nepřikládá žádný význam a přitom vše myslí upřímně a z lásky k druhé osobě, které je oddaně věrná a oba to dovrší poté sňatkem. Tím nechci říct, že je předmanželský sex správný. NE, je to hřích, a kdyby dotyční lidé měli předně lásku k Hospodinu Bohu, než k sobě samým /když budou poslušni předně Božímu Slovu, tak stejně budou mít lásku k sobě samým a to tu pravou nikoli tu tělesnou, která je zavádějící /, tak by spolu spali až po svatbě. Podobně je někdy zcela vadně nahlíženo, jako na něco hříšného, že se dotyční věřící berou proto, že chtějí mít spolu manželský styk. Tedy kvůli sexu. Je to zcela normální a správné. Zde jsou slova z Božího Slova UVZ Pokud se však nemohou ovládnout, ať vstoupí do manželství. Je přece lepší vstoupit do manželství než být spalován touhouUVZ /1.K7:9/ a dále UVZ Pokud má někdo za to, že vůči své snoubence jedná nečestně, že už je nejvyšší čas a není zbytí, pak ať udělá po čem touží – jen ať se vezmou, to přece není hřích.UVZ /1.K7:36/. Tyto Boží výroky jasně prokazují NESMYSLNOST A NENORMÁLNOST tvrzení těch UVZmoralistůUVZ či údajných UVZduchovně vyspělejšíchUVZ jedinců tvrdících, že brát se kvůli sexu je téměř hříšné. Samozřejmě, že by dotyční věřící měli před tím, než se rozhodnou jít spolu do svazku manželského, posoudit jeden druhého, zda je ten druhý znovuzrozený a zda se i jaksi podle těch povahových vlastností a životních zvyklostí k sobě hodí. Tím, že napíšu UVZ věřící UVZ mám samozřejmě namysli, že se jedná o znovuzrozeného člověka, který patří Pánu, nikoli nějakého křesťanského pokrytce, či někoho, kdo věří v nějakou nadpřirozenou sílu.

pokus 21.9.2014

Jinak reaguji na zcela nesmyslnou a nelogickou věc, kterou tu píše zmateně Jestřáb. CIT Trpět bude jenom věřící člověk, obvykle tzv. znvuzrozený člověk, který není smířen se svou hříšností a s tím, že mu Bůh bezvýhradně odpouští.CIT Jedině ZNOVUZROZENÝ člověk právě bude SMÍŘENÝ S TÍM, ŽE MU BŮH ODPOUŠTÍ JEHO HŘÍCHY z pouhé Boží milosti na základě oběti Syna Božího na kříži. Žádný jiný člověk, pokud není znovuzrozený, není spasený a nejsou mu odpuštěny hříchy. Pokud ten znovuzrozený věřící člověk nebude tělesným spaseným jedincem, ale duchovně smýšlejícím spaseným jedincem, tak ten se zajisté nebude dennodenně zaobírat a babrat ve své hříšnosti, která stále v jeho hříšném těle přebývá. Ten hledí na to, že je učiněn dokonalým díky Kristově dokonalé oběti na kříži. I když dennodenně hřeší, tak své hříchy vyznává a je mu vždy odpuštěno. Tady se ale v žádném případě nejedná o trvalé odpuštění hříchů, které je jednou provždy na základě prolité krvi Krista Ježíše na kříži, ale jedná se zde o Otcovské odpuštění Božímu dítěti /tedy již vykoupenému a ospravedlněnému hříšníkovi, znovuzrozenému jedinci, které ví, že již přešel ze smrti do života, že je spasený a žádný jeho hřích po uvěření, na jeho vykoupení krví Pána Ježíše, nic nezmění/, které vždy bude zklamané, když zhřeší, ale věrně to před svým Otcem vyzná, neboť si je vědomi, že má co nejvěrněji odrážet to, čím se na základě víry v oběť Pána Ježíše stalo. Duchovně smýšlející Boží dítko se nikdy nebude detailně zaobírat svou hříšnou přirozeností. Spíš se bude zabývat tím, jak o něm jako již spaseném jedinci smýšlí jeho Nebeský Otec díky dokonalé oběti Pána Ježíše. Tedy spíš se bude zaobírat tím, aby jako v Kristu vykoupený svatý, kněz, syn a dědic Boží odrážel ve světě, který je mrtvý ve svých vinách a hříších, Kristovu slávu, která na něm jako Božím dítěti spočívá. Tedy se bude zaobírat tou novou přirozeností, novým stvořením, novým člověk plného spravedlnosti, svatosti a pravdy, kterým se stal při svém znovuzrození, a kterého by měl neustále upřednostňovat před tím starým člověk, starou hříšnou přirozeností, která v něm až do jeho vzkříšení stále bude přebývat.

pokus 21.9.2014

Jinak opravuji poslední větu, je to špatně vyjádřené. Takto je to biblicky správnější. Oprava: Tedy se bude zaobírat tou novou přirozeností, novým stvořením, novým člověkem plného spravedlnosti, svatosti a pravdy, do kterého byl oblečen při svém znovuzrození, a kterého by měl neustále obnovovat a upřednostňovat před projevy toho starého člověka, staré hříšné přirozeností, která v něm až do jeho vzkříšení stále bude přebývat, ale na kříži byla jednou provždy ukřižována, a proto by v něm neměla již převládat.

kristian 27.9.2014

pokus: souhlasím s uvedenými příspěvky, zvl v prvním příspěvku je velmi hezky popsané. Takový velmi vyvážený a rozumný postoj, kde je odmítnutá jak naprostá permisivita, kdy vše je dovoleno tak i druhý extrém, jako by dodržení čistoty bylo tím největším přikázáním a středem všeho. Velmi dobře je i vyjádřeno, že je v pořádku, když se lidi berou proto, aby mohli mít manželský styk. Tak to říká Boží Slovo, akorát že se to neshoduje s některými romantickými představami a někomu to možná připadá moc přízemní. Bible je ale naprosto věcná a zcela při zemi, drží se reality, není v oblacích. Bůh zná lidskou přirozenost, proto to tak stanovil. Zde reaguji i na jeden starší příspěvek sestry. Psala, A co láska, je možné, že se dnes ještě někdo vezme ze vzájemné lásky a úcty? Já tomu věřím.- To se přece nevylučuje. Je v pořádku, že se někdo rozhodne k manželství, protože jinak tu existuje stálé pokušení. Já se snažím mít lásku a úctu ke všem lidem, zvl. ke věřím, ale i k nevěřícím. Mít úctu třeba i k bezdomovcům, zločincům atd. V partnerském vztahu jde ovšem o to, že jde o hlubší úroveň a bližší vztah, nejbližší ze všech. Jinak si zvl. od sester musím udržovat odstup, respektovat jejich soukromí a držet si i svoji osobní sféru. Odstup souvisí s respektem a zdvořilostí. Vzdálenějším lidem nemůžu bez jejich souhlasu či žádosti mluvit do jejich věcí, u lidí blíž můžu někomu poradit, nejblíž jsou si lidé v rodině. Rodiče můžou dětem zejména v mladším věku mluvit do všeho, naopak děti vůči rodičům by měli zachovávat určitý odstup. I když můžu mít nějakou sestru ve sboru velmi rád, tak odstup musí být vnější (nesmím se jít dotknout, např. ji pohladit) tak i vnitřní. Nesmím na ni myslet, jak by byla moje partnerka a jde víc než jen o tělo. POkud se někdo rozhodne, že se ožení a pokud někdo osloví nějakou sestru, ta souhlasí a navážou vztah (tzv. chodí spolu, tj. poznávají se, i když nejsou ještě manželé), tak zde je odstup menší. Ale určité věci se dál nesmí, dokud nejsou ti dva manželé. Ti dva si ale můžou navzájem volat, pokud by spolu nechodili, tak pravidelné telefonování by možné nebylo. Takže já úctu a lásku považuji za něco, co do manželství samozřejmě patří. Motivem ale není, že k nějaké sestře mám úctu a lásku. Tu mám totiž k řadě sester a i bratrů a i nevěřícím lidem. Ale sestra se mi zalíbí, přijde mi blízká v duchovních pohledech, zájmech, přijde mi přitažlivá - tak zde pak dovolím, pokud ona souhlasí se vztahem, aby byl vztah hlubší, tj. odstup mezi námi se zmenšil. Moje láska k ní pak je skutečně větší než k jiným sestrám, protože jsme se rozhodli, že vstoupíme do vztahu. Miluji i ostatní, ale zde je širší prostor, kam může má láska k dané sestře pronikat. Vůbec se nejedná o to, že někdo by se oženil a vnímal svoji manželku jako matraci a neměl k ní lásku a úctu.

faghira 27.9.2014

To jsem tehdy napsala já - A co láska, je možné, že se dnes ještě někdo vezme ze vzájemné lásky a úcty? Já tomu věřím. Asi to znělo neúplně. Samozřejmě by měla být ta sexualita s láskou a úctou propojená. Dnes se však naopak ve světě setkáváme s tím, že funguje u lidí jen ta sexualita bez lásky a úcty, takže z toho pak vychází morální a duchovní degradace a úpadek.

faghira 27.9.2014

To jsem tehdy napsala já - A co láska, je možné, že se dnes ještě někdo vezme ze vzájemné lásky a úcty? Já tomu věřím. Asi to znělo neúplně. Samozřejmě by měla být ta sexualita s láskou a úctou propojená. Dnes se však naopak ve světě setkáváme s tím, že funguje u lidí jen ta sexualita bez lásky a úcty, takže z toho pak vychází morální a duchovní degradace a úpadek.

Uložit