Lunární Sobota..pravá Biblická Sobota nebo ne???Je pro Vás důležité dodržovat 4.přikázání?

Na počátku ustanovil Stvořitel pohyb slunce a měsíce k měření času. --) „Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů [H4150; náboženských shromáždění], dnů a let. … dvě veliká světla [byla ustavena] … na nebeské klenbě … aby ovládala den a noc.” (Genesis 1,14.16-18) ................. Čas se dá měřit jen skrze pohyb. Pohyb slunce vyměřuje den. Za 365 ¼ dní se slunce a země ocitnou opět ve stejném postavení. Toto je jeden solární rok. Rotace měsíce trvá 29 ½ dní a určuje lunaci, která je základem pro kalendářní měsíc. 12 ⅓ lunací má stejnou délku jako Solární rok. .................................................... Slunce a měsíc fungují společně a vytváří Luni-Solární kalendář. Lunace jsou přizpůsobeny k delšímu Solárnímu roku přidáním 13. měsíce sedmkrát v průběhu 19 let. Týdenní cyklus se restartuje s každým Novým Měsícem. Každá lunace má 4 kompletní týdny.......................................................................... Pokaždé, když je v Písmu uvedeno u sedmého dne Sabatu i datum, vždy připadne na 8., 15., 22. nebo 29. den měsíce.“Učinil jsi [stvořil] měsíc k určování času [H41501; času bohoslužby].“ (Žalm 104,19) -------------------------------------------------- Sedmý den Sabat byl navržen Stvořitelem, aby byl znamením věrnosti mezi Ním a Jeho lidem. Písmo zjevuje, že kalendář používaný pro bohoslužbu bude po věčnost založen na Novém Měsíci.

“I stane se, že od novměsíce do novměsíce, od Sabatu do Sabatu přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou…” Izaiáš 66,23 : - )

Adam84 27.8.2014

komentáře: (3)

amper01 29.8.2014

Nový zákon, aneb Ježíšova smrt poněkud zamíchala kartami. Všimni si, že zatímco ve starém zákoně je kladen důraz na činy, tedy fyzické konání, tak v novém už jde hlavně o POSTOJE SRDCE. Jasně, je důležité abys třeba nesesmilnil. Ale když nesesmilníš, ale jen se na ni chtivě podíváš - počítá se Ti to jakobys..... A co tím chci říct? Myslím, že toto je stejný případ. Pokud budeš celý život světit třeba středu, ale v srdci budeš závidět těm ostatním, že šli na bazén, na pláž.... A třeba si někdy i před někým postěžuješ, že bys tak rád šel... Tak postoj srdce je vlastně ve vzpouře proti tomuto a je to jakobys nesvětil. ZA SEBE dodávám, že si myslím, že vůbec není až tak důležité věnovat Bohu jeden celý den každého týdne, ale je důležité věnovat Bohu část KAŽDÉHO DNE a být stále ONLINE. I Ježíš k tomu řekl své: Lukáš 14:5 Kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do studny, copak byste ho hned nevytáhli? - aneb třeba: kdybys třeba naboural, copak bys nezapomněl na svěcení a nezačal bys zařizovat vše okolo toho? Odtah, policii, pojišťovnu.....

jerry75 20.9.2014

Jasně, že se každou neděli by mělo jít do kostela a je taky pravda, že se tam občas člověk nedostane např. kvůli práci (zdravotní sestry, řidiči sanitek atp.) , samozřejmě nemoc o tom žádná nebo když je člověk na cestě. Jinak si myslím, když člověk má možnost jít do kostela proč by neměl jít. Jinak by Bůh nic takového neustanovil, NE ???
Úcta k rodičům? Dnes se asi každej pohádá, ale v úctě je člověk má, protože ho postavili do života a to by měl každej vědět.
Jestli si chcete přečíst o úctě k rodičům, tak mi napadlo Sir 3 .

Dinny 29.5.2016

Pokud bych neznal Ducha Ježíše a jeho apoštolů,pak by se mi nejlépe hodila středa odpočinku ,jako střed týdne a ne třeba neděle první den týdne nějakého pobožného smrtelníka Císaře Konstantina,který nazýval se svými pobožnými kumpány zemi plackou a nikoli kulatou a pod trestem smrti Galileo a jiní..... prohlásili mimo pobožný dohled....a přece se točí!!!!!amen.Zkušenost mezi lidma mne poučuje o tom,že svévolný člověk jinak myslí,jinak mluví a ještě jinačeji dělá !...tedy jako v komedii! amen.

Uložit