VÍRA A PARTNER

Dovoluji si nadhodit téma blízké seznamce: Na kterém místě ve Tvém žebříčku požadavků/přání na partnera je víra? -popř co je pro Tebe důležitější parametr- Jak dalece při výběru potencionálního partnera hledíš na jeho církevní zařazení? A podle čeho zjišťuješ, jestli je protějšek vhodným věřícím dle Tvého chápání víry? Tzn jestli bere víru tak hluboce jak myslíš, že je třeba.

amper01 5.6.2014

komentáře: (19)

amper01 5.6.2014

Na tyto otázky nehledám odpověď - mám jasno. Jen vím, že často co člověk to názor, tak bych chtěl takový průřez pro zajímavost sobě i ostatním... A kdo ví - třeba Tvůj názor zde zaujme nějaký vhodný protějšek který to cítí stejně a bude noha v nohávě! Tedy ruka v rukávě, samozřejmě...

zvedavy 5.6.2014

Podle ap. Pavla by partner měl být věřící křesťan. Trošku teda nechápu ty inzeráty či profily od nevěřících. Potom víra některých nemusí být nutně stejná jak víra moje. Těžko bych se modlil zdrávasy nebo ke svatým a věřil tomu, že člověk je znovuzrozen křtem a ne tím, že se obrátí ke Kristu. Když v manželství každý věří jinak, i když oba budou skuteční křesťané, ne jen podle jména, tak to může být velký problém. Dodržovat sobotu a nevěřit v peklo (adventisti), zákaz pití alk. nápojů vč. piva nebo jít někam do sboru, kde bude kázat žena, zkrátka možných problémů je fakt celá řada. Asi by byl problém i u některých politických názorů. Někdo, kdo vyznává víru a zároveň razí třeba jen některé myšlenky marxismu, různí rusofilové nebo spíš kremlofilové, to by taky nešlo.

plamineknadejenevyhasina 5.6.2014

tak třeba jestli je vůbec znovuzrozený, pokřtěný atd .

zvedavy 5.6.2014

Píše tady jeden, co si do profilu dal, že je znovuzrozený. Zrovna o něm si to nemyslím, že by byl znovuzrozený. Kdo je znovuzrozený (jak to chápu já): 1. znovuzrozený je ten, kdo miluje druhé, zvl. křesťany, ale i ostatní. 2. Kdo věří, že Ježíš je Kristus, ten se narodil z Boha. Vycházím ze dvou veršů z 1. Janovy epištoly. Včera jsem to večer četl, dnes jsem si to vyhledal v Bibli na PC. Schválně neuvádím odkazy, Petra to bude jistě znát. Do člověka nikdo nevidí, jen Bůh. Ale něco se dá snad usoudit z toho, jak někdo mluví a hlavně jedná. Někdo ocituje verše, všecko bezvadný, ale žije tak, že si člověk klade otázky. Já třeba ty pravoslavný kněží, co žehnají ruským vojákům, co vraždí na Ukrajině, tak já je za křesťany nepovažuju. Přitom základní pravdy víry oni často ocitujou velmi dobře.

Anfiss 5.6.2014

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.... A jak mi tu už někdo odpověděl velice výstižně v jiné diskusi: Liberál si hledá liberála a zákoník zákoníka. Jinak samozřejmě... Proč si komplikovat život? S věřícím partnerem je spousta témat často i beze slov vyřešena, záměrně je nebudu vypisovat. Ti dva mají ohledně manželství mnohem jasněji než nevěřící...kdy slepý vede slepého... U věřících je cíl jasný- Jít společně za Pánem a berou své ANO mnohem vážněji než svět. A své role v partnerství též, i když i ty se musí jistým způsobem a časem >usadit> a samozřejmě promodlit.

amper01 6.6.2014

ZVEDAVY: Nech Petru být a zkus odpovědět za sebe na původní otázky - děkuji.

zvedavy 6.6.2014

Petru jsem nezmiňoval, reagoval jsem před ní. Ta první odpověď, tak to jsem chápal jako odpověď na otázku. Když jsem v první větě psal, že >partner by měl být věřící křesťan> - tak toto bylo míněno jako odpověď. Dále jsem rozvíjel myšlenku, že je nejlepší, když oba mají víru pokud možno co nejpodobnější. Nepopírám víru katolíků či adventistů, atd., ale některé věci, co učí mi blízké nejsou. Tím jsem jen dále rozvíjel tu první myšlenku. Petra reagovala až po mě, psala, že ten člověk má být znovuzrozený a pokřtěný. Já když píšu o věřícím křesťanovi, tak nemíním někoho, kdo snad znovuzrozený je a nebo není. Když je věřící křesťan, tak je znovuzrozený, tak to chápu já. Až po Petře jsem reagoval na to, co ona psala. Ale první věta byla spíš reakcí na jednoho týpka, co si znovuzrození dal do profilu a působí na mě zcela opačně. Když ovšem tu Petra uvedla to znovuzrození, tak jsem jen napsal, co si pod tím představil. Znovuzrozený je ten, kdo miluje a kdo věří, že Ježíš je Kristus. A nemusí nutně být znovuzrozený tím, stále ostatním vykládá, že on je znovuzrozený. Tím že u ostatních to mlčí, tak to spíše zpochybní, jejich znovuzrození. Bezvadná poučka, jak věci jsou dle křesťanského učení (a víry a Bible), kterou někdo ocituje vůbec neznamená, že dotyčný v těch pravdách stojí. Zde jsem se dotkl spíš pravoslavných a jejich duchovních, kteří omí mnohé biblické pravdy ocitovat a současně podporují vraždění. Bez lásky v srdci tu žádné znovuzrození není, tak to skutečně chápu.

plamineknadejenevyhasina 6.6.2014

zvedavy: tak tak :) a bohžel takových křesťanů zákoníků a neobrácených citačů Písma je hodně...a litera (slovo neoživé Duchem sv.) co? ..Zabijí...mluví sehodně o lásce...lásek jemnoho druhů.....ale chi se učit té agapé...ale okolo a ve světě frčí taková všeobjímající láska...

pokus 6.6.2014

Nejdůležitější je zda ta dotyčná je spasená. Zda je Božím dítětem či nikoli. Samozřejmě je potřeba, aby si oba dva byli trochu i těmi povahovými vlastnostmi do určité míry podobní. To, jak dalece chápe dotyčná zjevení zapsané v Bibli není pro mě rozhodující. Samozřejmě nemám na mysli, když dotyčná by zastávala bludy adventistů, jehovistů, katolíků či nějaké další. Důležité je, zda je znovuzrozená a má chtění se ve všem podřídit Božímu Slovu!!! Tedy má pokoru před Bohem a Jeho Slovem=Biblí.

zvedavy 6.6.2014

plaminek: Dovolím si jednu citaci, Jan 13,35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.> Ono se o té lásce mluví v Bibli skutečně hodně, jednak Pán Ježíš, pak i apoštolové. Já tomuhle verši rozumím takhle: jestli někdo věří (je Ježíšům učedník), to se pozná podle lásky k druhým křesťanům (učedníkům). V Novém Zákoně se snad nikde (možná se mýlím, nejsem velký znalec Písma) nepíše, že někdo je neobrácený, neznovuzrozený. Spíš se o někom říká, že je učedník. Kdo je učedník, tak u něj se předpokládá obrácení, víra, znovuzrození. Otázka zněla, jaký má být partner/ka. Moje odpověď byla věřící křesťan. Křesťan je jméno, co dali učedníkům až nevěřící, někde to v NZ je, nevím kde. Myslím, že moje odpověď byla stejně správná, jak kdybych napsal Ježíšův učedník, obě označení znamenají totéž. Obrácený, znovuzrozený - toto označení se v NZ nepoužívá k označování učedníků, křesťanů (pochopitelně se mluví o obrácení, znovuzrození, ale lidi, co tím projdou, tak jsou učedníci, dnešním jazykem křesťané).

plamineknadejenevyhasina 6.6.2014

pokus z toho co píšeš bych tě tipla na babtistu :)

Erik83 6.6.2014

Já beru vše... hlavně když nebude z církve hokusPOKUS :D Teď vážně ... nechávám to v Božích rukou a když Bůh rozhodne, že mám po zbytek života obracet na křesťanství nějakou muslimku.... tak to udělám a budu vděčný...... když to přežiju v jednom kuse. :D Pokus teď sice bude prskat, ale všichni jsme děti Boží :P

plamineknadejenevyhasina 6.6.2014

pokus uhodla sem? :) nemyslím to zle :)

pokus 6.6.2014

Vím, že to Plamínku nemyslíš zle:). Ani já to nemyslím zle, co nyní tady napíšu. Nejsem členem žádné specifické sekty=denominace. Jsem jedním z mnoha údů v Těle Kristově, tedy Církvi a jsem současně údem místního shromáždění věřících, které se nenachází v žádné sektářské organizaci, a které je zodpovědno pouze Kristu, NIKOMU JINÉMU. Toto místní shromáždění nenese žádné jméno, kterým by se odlišovalo od ostatních věřících/ v Kristu spasených jedinců/. Je to jedna z mnoha místních církví=sborů=shromáždění věřících, církví Kristových. Nechci a nepotřebuji se vymezovat nějakým sektářským jménem od mých ostatních bratrů a sester v Pánu Kristu Ježíši, kteří jsou údy toho jednoho Těla, což žel věřící tím, že se nacházejí v těchto sektách = denominacích dělají, aniž si to třeba uvědomují.Čímž činí ovšem v Těle Kristově roztržky. Jinak mám zajisté blízko k baptistům, neboť valná většina z nich pevně stojí na Božím Slově a nemá touhu si k němu něco přidávat. Tudíž je mi asi ze všech sekt= denominací křesťanstva nejbližší. Jinak pěkné pojednání je o tom v Přímých stezkách pro dítka Boží, kde je vyjeven plně bilbický postoj a tedy i můj. Zde je odkaz http://evangel.sweb.cz/#Rozeznávací jména

pokus 6.6.2014

Jinak omlouvám se ampére, že trochu odbočuji od tématu, ale nedá mi to abych zde nedal odkaz na Přímé stezky pro dítka Boží, když byl zde položen dotaz kam patřím. Je tam řada užitečných věcí, na které se mnozí mladí věřící dotazují např.ku které církvi se připojit?, jsou denominace biblické?, či základ shromáždění dítek Božích. Jsou to články 11, 12 a 13. Či mnoho jiných aktuálních věcí. Odkaz je zde http://evangel.sweb.cz/

amper01 7.8.2014

Tak průřez názorů na toto téma se nějak nepovedl, což je škoda. Myslím, že toto je docela dost podstatná otázka, kterou někteří lidé za sebe řeší...

amper01 30.1.2015

A protože se to zamotalo, dovoluji si zopakovat původní dotaz: Na kterém místě ve Tvém žebříčku požadavků/přání na partnera je víra? -popř co je pro Tebe důležitější parametr- Jak dalece při výběru potencionálního partnera hledíš na jeho církevní zařazení? A podle čeho zjišťuješ, jestli je protějšek vhodným věřícím dle Tvého chápání víry?

bezici 30.1.2015

V zebricku pozadavku na partnera je u me vira az na 1 . miste. :) Z toho ze je clovek znovuzrozeny krestan vychazi vse, jeho nazory, cile v zivote , hodnoty. Dulezite je zda zije zivotem ucednika Krista a roste a zraje ve vire.

kajka 30.1.2015

víra je u mě rozhodující. neumím si totiž představit, jak bychom prakticky žili - tedy s nevěřícím nebo někým praktikujícím v jiné denominaci. prostě by to prakticky ztroskotalo. na prvním místě osobní vztah s Bohem a žití své víry každý den společně - tedy ideálně ve stejné církvi, farnosti, sboru. slyšela jsem, že kdo má na prvním místě Boha, má ostatní věci na správném místě. zní to trochu jako kliche, ale možná na tom něco je. tolik moje troška do mlýna. smile

Uložit