Zajímalo by mě jak byste nebo jak chápete toto slovo.....

1 Korintským 2:1  Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí.
2  Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.

Já se k tomu stavím s ohledem ,že je to psáno Korintským, tudíž už křesťanům,někdy se nad tímto veršem zastavím, s nechápajícím postojem.
Ale něco mě někdy napoví, že aby Ap. Pavel ubránil evangelium.......proto říká nechci znát mezi vámi nic než Krista Ježíše, a to ukřižovaného.....co všechno chce Pavel tímhle říct?

Zalmik 9.2.2014

komentáře: (7)

Zalmik 9.2.2014

A jinde ......Galatským 6:14  Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.

Erik83 10.2.2014

Mě to spíš příjde jako kladení důrazu na to, že pouze skrze Ježíše Krista a díky jeho oběti na kříži lze dosáhnou spásy. Zřejmě viděl stejný problém jako v dnešní době, lidi přijmou do svého života texty z evangelia, ale podstatu v přijetí Krista nepochopi.

jestrab 10.2.2014

S jedním veršem nic nezmůže, musíš vzít celý dopis. Řeší tam nějaké spory. Mrkni do 1 Kor 1:18-25 verš 2:3, 4:3 a do deváté kapitoly a snad ti dojde co naznačuje. To že začal list kázáním o ponížením moudrých asi nebude jen tak. V 2:1 píše že není dobrý řečník - protože mu nejde o to, aby zvěstoval evangelium pro svoji slávu ZVR ani Kristus tak nečinil /ZVR . Snad v okolí Korinťanů bylo běžné poslouchat řečnické projevy slavných osob, jež se snažili udělat dojem. Pavel se od toho distancuje, aby věděli, že k ním mluví upřímně. V souvislosti s 4:3 a devátou kapitolou to vypadá, že se snaží obhájit své poselství s ohledem na to, že mu schází lidská sláva a věhlas a autorita. Zkrátka se s nimi pře o autoritu.

pokus 15.2.2014

ZALMIK:Ano zcela správně ti bylo dáno Bohem těmto částem Písma porozumět. Apoštol/vyslanec Krista Ježíše mimo těch 12 apoštolů pro Izrael/ Pavel, píše dopis v Kristu spaseným jedincům do církve, tedy jednoho místního shromáždění v Kristu vykoupených svatých, aby je jednak pokáral za to, že nejsou schopni mezi sebou odsoudit hřích, a jednak docházelo již k tomu, že dotyční věřící dovolili naslouchat moudrým řečem samozvanců, kteří si něco k evangeliu Boží milosti přimixovali, čímž je postupně ti samozvanci odváděli od Krista! Prostě přimíchávali si k dokonalé oběti Syna Božího, Boha zjeveného v lidském těle, tedy 100% Boha a 100% člověka/bez myšlenky na něco hříšného, tedy dokonalého člověka na rozdíl od nás/, něco dalšího a ještě to servírovali na pozlaceném podnose, který byl přikryt poklicí LIDSKÉ MOUDROSTI!! Povolaný apoštol /vyslanec/ Krista Ježíše, Pavel, rázně dává najevo, že nechce na rozdíl od těch samozvaných mudráků, kteří se mezi věřící v Korintu vedrali, znát nic jiného než Krista Ježíše a to toho ukřižovaného, neboť si je plně vědom, že jakékoliv přimíchaniny či pouhé NEpodání této Pravdy v jednoduchosti a prostotě - nikoli v záhadném podání jakési lidské nadčlověčí moudrosti, kterou může pochopit pouze nějaká vyvolená elita po projití kurzu nějakého světského vzdělání/např. školené duchovenstvo po projití jejich teologickými fakultami/ - ke Kristovu veleslavnému dílu vykonanému pro všechny bídné hříšníky/v tom smysly, že Jeho oběť je schopna vykoupit každého hříšníka, který se Jí chopí vírou/, zastiňují Pravdy ohledně postačujícnosti Kristovy dokonalé oběti a tedy zabraňují nespaseným lidem dosáhnout spasení a těm vykoupeným svatým v Korintu odebírat pokoj/Filipským 4:7/, který právě mají díky víře v Kristovu oběť a NIKOLI díky jejich osobnímu moudrému pochopení/určenému pouze pro nějakou náboženskou elitu/ této Pravdy či jiných pravd zapsaných v Bibli, jak se to ti moudří zmatení mudráci snažili ve věřících v Korintu vyvolat! Pavel si je vědom odpovědnosti plně vyjevit Boží tajemství milosti, tak jak mu bylo zjeveno, přičemž neváhá z Božího pověření, vynést slova o prokletí těch, kteří čímkoliv zastiňují TU NESKANALOU MILOST PROJEVOU V OBĚTI SYNA BOŽÍHO NA KŘÍŽI K HŘÍŠNÝM REBELŮM! Tudíž vyslanec Pavel zde obhajuje evangelium Boží milosti. Je to jeho obrana evangelia, ke kterému nesmí být nic přimícháváno!!! UVZ Kdyby vám kdokoli - ať už my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet UVZ /Ga1:8/

pokus 15.2.2014

ZALMIK: Psal jsem dost dlouhé věty. Snad jsem se jakštakš aspoň trochu dobře vyjádřil. Kdyžtak se ptej na ujasnění, jak co bylo myšleno, co jsem zde napsal.

Zalmik 16.2.2014

ok Pokus myslím že rozumím jak to myslíš a z větší části je to asi tak......jen v tom co Ap. Pavel píše toužím najít větší hloubku.....Galatským: 25  Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli.¶
26  Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši.
27  Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli.
28  Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
29  A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.¶

pokus 20.2.2014

Zalmik: http://justpaste.it/eh77

Uložit