Křesťan a tetování

Mílí křesťané. Nedávno jsem narazila na Facebooku na téma křesťanství a tetování. Ve starém zákoně je sice psáno: >Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin.> Leviticus 19,28. Ale já si nejsem jistá. Ráda bych si nechala udělat tetování, které by symbolizovalo mou víru...podle mě to může být také prostředek evangelizace. A tak se ptám na váš názor :)

mimisenka 8.12.2013

komentáře: (63)

TinaTina 12.12.2013

Ahoj mimisenko,

kašli na nějaký prastarý odkazy, ptej se sama sebe a svého boha. Je to v souladu s Tebou? Je to v souladu s ním? Budeš se před ním nějak stydět? Budeš si připadat nečistá? Bude Tě to těšit se vším všudy, toužíš po tom vnitřně? Či je to jen chvilkový rozmar, který Tě časem pustí?

Pokud si nejsi jistá, navrhuju tohle. Dej si jednoduše odklad, vyčkej a zjisti, jak to máš opravdu. Pokud o to budeš stát i nadále, alespoň si toho potom budeš vážit více a budeš mít větší radost. A ještě mě napadá, co takhle zkusit pro začátek jen něco, co není natrvalo? Uvidíš, jak se budeš cítit a jestli si budeš umět představit, že Ti to zůstane.

Za mě, bůh Tě přijímá neustále, záleží jen na Tobě, jak se k tomu stavíš Ty, jak se budeš cítit Ty, zda to od něj oddálí Tebe samotnou nebo ne. Absolutně nemusí. Ale odpověď znáš jen Ty. Přeju to správné rozhodnutí pro Tebe.

CipZip 12.12.2013

mimisenka: Nebudu zastírat, že se mi tetování, jako takové, hnusí. Rád bych věděl, ohledně čeho si nejsi konkrétně jistá? Jestli to co je v Bibli napsáno platí ještě doposud? Nebo jestli si hodně pohoršíš u Boha, když si to necháš udělat? Dle mého názoru má být pravý křesťan ztělesněním čistoty. Tetování bych přenechal feťákům a šlapkám a zaobíral se ve tvém případě prohloubením vztahu s Bohem. Tu pravou evangelizaci totiž můžeš dělat jen v případě, kdy máš srdci ducha svatého a on vede tvou řeč.
TinaTina: Co to píšeš za nesmysly? Jsi si vědoma, že ty prastarý odkazy na které má kašlat jsou z Bible? Proč by se měla podle tebe ptát Boha, když je Bible slovem Božím?
jestrab: Píše se tam zcela konkrétně o tetování, takže tu nemystifikuj. Zcela nechápu tvé přirovnání s domorodými kulturami, můžeš mi ho vysvětlit? Ony přece s křesťanstvím a pravým Bohem nemají nic společného.

pokus 12.12.2013

No na tyto věci většinou nereaguji, neboť tyto dotazy a jiné podobné již naznačují, že dotyční se zajímají o tyto věci proto, aby si většinou mohli prosadit, co chtějí oni sami a ne co si přeje Bůh/třeba to u tebe bude jinak/. Jestřáb tu sice prezentuje do určité míry skutečnost, ale špatně ji vykládá. O Tininých New age blábolech tu ani nemluvím, nestojí to ani za zmínku ty její tlachy. Křesťan není povinen Zákonu, neboť Zákon byl dán do doby, než přišel Kristus, než byla víra zjevena. Byl dán jako dozorce, do určité doby a to výhradně pro Židy. /Ga 3:19-22, 23-25/ ale neznamená to, že pro nás neplatí určité věci zjevené v Zákoně, které naznačují úmysly našeho Boha o nás a jeho pohled na určité věci. Zákon se nevztahuje na Kristovce, ale to neznamená, že máme žít nějaký bezuzdný život, kdy necháme volný průběh svým hříšným tělesným žádostem. Zákon jistě nepanuje nad Křesťanem ani není pro něj směrnicí pro život víry, ale ukazuje na to, kdo je Bůh a jak Bůh smýšlí. A jelikož jako v Kristu spasení jedinci se máme připodobňovat Otci UVZ Je přece psáno: UVZBuďte svatí, neboť já jsem svatýUVZUVZ /1. Pt 1:16 tady jsou zrovna citována slova z Leviticus 11:45 v NZ. Proč tu Petr cituje tato slova ze SZ, jestliže není pro nás nějaké poučení ve slovech zapsaných ve SZ?/, tak tedy v tomto smyslu ohledně standardu Boží svatostí a dokonalosti a tedy toho, jak na nás nahlíží jako na své děti náš nebeský Otec, si nebudu jako Křesťan dělat žádné tetování. ODST Nechápu proč by se měl někdo, kdo vyznává víru v Krista Ježíše, zemřevšího za něj na kříži, zabývat takovými hloupostmi jako je tetování a ještě to nebiblicky označili jako UVZ evangelizaceUVZ. Nevím, jak tomu s tvou vírou v oběť a osobu Pána Ježíše Krista, je. Čteš někde v Bibli, že by se Ježíš nechával tetovat, aby ukazoval na to, že je Božím Synem, či jeho apoštolé a učedníci se nechávali tetovat, aby tím nějak naznačovali, v co věří? NE, ONI ŽILI HODNÝM ŽIVOTEM V KRISTU SPASENÝCH LIDÍ A KÁZALI VÝHRADNĚ KRISTA JEŽÍŠE A TO TOHO UKŘIŽOVANÉHO. NIC JINÉHO!/1.K1:23, 1.K2:2/ To přikázání vydané v Leviticus je sice přikázáním pro Židy, ale do určité míry platí i pro nás, protože tímto přikázáním se nijak dotyčný Křesťan nesnaží ospravedlnit sám před Bohem na základě skutků Zákona, ale vyjadřuje jím úctu k Bohu, což je diametrální rozdíl. Dělat si smuteční jizvy, či se tetovat, se příčí Hospodinu, a není to proto, ani hodno Božího dítěte=Křesťana!!! Takže odpověď je jasná a zní NE! Navíc tímto tetováním pokud chceš vyjadřovat svou víru/asi tou vírou tady myslíš to, co je předmětem tvé víry, tedy zjevení zapsané v Bibli, především radostná zpráva o spasení hříšného člověka = evangelium/, tak je to přímo proti Hospodinu a Jeho Slovu. Křesťan chodí vírou a ne viděním 2.K 5:7, takže tím chceš zviditelnit něco neviditelného. Do určité míry je to něco jako zviditelňovat Boha, tedy přímo proti přikázání v desateru Ex 20:4. Co to je za nesmysl evangelizovat tetováním? Víra je tedy ze slyšení a slyšení je skrze slovo Boží /Ř 10:17/. To, co tady mluvíš je přímo proti zvěsti Bible a tedy Bohu. Křesťan ukazuje svým životem NE NĚJAKÝM ZNAKEM NA TĚLE, že je Božím dítětem a tedy má být odleskem Boží svatosti a dokonalosti, která na něm jako Božím dítěti, díky Kristově prolité krvi na kříži spočívá, čímž má být svědectvím pro nevěřící lidi. JEHO ŽIVOT PO UVĚŘENÍ V KRISTA JEŽÍŠE MÁ UKAZOVAT NEVĚŘÍCÍM, NESPASENÝM LIDEM NA TO, ŽE HO VÍRA V KRISTOVU DOKONALOU OBĚŤ, DANOU ZA JEHO HŘÍCHY NA KŘÍŽI, ZMĚNILA, NIKOLI NĚJAKÉ TETOVÁNÍ, KTERÉ BY I TŘEBA VYOBRAZOVALO TYTO SKUTEČNOSTI! Žel v dnešní době tomu tak není neboť, většina Křesťanů nežije podle zákona Ducha života v Kristu Ježíši/Ř8:2/, tedy není a nechce být voděna Duchem Svatým přebývajícím v každém spaseném jedinci=Božím dítěti/Ř8:11, Ef 1:13-14, 2.Tm 1:14/, ale žije buď podle židovského Zákona, a nebo podle zákona svých choutek a myslí, a proto se chce nechat tetovat!! UVZ Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu/není tím myšlen židovský Zákon; má pozn./. Ti kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.UVZ /Ř8:5-8/ Pokud jsi složila svou naději v oběť Pána Ježíše Krista, která byla i za tvoje hříchy položena na kříži, tedy jsi spaseným jedincem, tak již nežij podle těla/ tedy podle svých tělesných žádostí, podle své lidské hříšné přirozenosti, kterou jsme zdědili po svém předku Adamovi a která bude v našich tělech přítomna až do smrti, ale podle Ducha, který přebývá v každém v Kristu spaseném jedinci/ UVZ Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu UVZ /Ř8:9/ UVZ A tak bratři nejsme dlužníci těla, abychom žili podle těla UVZ /Ř 8:12/ TETOVÁNÍ VYJADŘUJÍCÍ VÍRU ČI EVANGELIZACI JE TOTÁLNÍ VÝSMĚCH BOŽÍM POHLEDŮM NA DANOU VĚC!!

TinaTina 12.12.2013

CipZip: Tak předně, bibli nediktoval bůh, sepsali ji lidé, kteří měli, tu větší, tu menší napojení na něj, či předávali učení a střípky poznání někoho jiného. Je to kniha, je neměnná, mrtvá. Je v ní mnoho zajímavého a inspirujícího, poučného a přínosného, ale není to živý bůh a jako taková mu takříkajíc nesahá ani po kotníky a že z ní někteří křesťané boha dělají, to je jejich problém. Snažila jsem se poradit mimisence, pravdivě a upřímně za sebe, jak jí bude moje rada k užitku, je už na ní. Měj se hezky.

CipZip 13.12.2013

jestrab: To si, bohužel pro tebe, vysvětluješ velice špatně. Píše se tam zcela jasně o obřízce, tak si to nepaušalizuj. Je tam naprosto krásně napsáno >Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim.> Docela by mě zajímalo jestli mimisenka si to tetování chce dát kvůli evangelizaci či zkrášlení. Ať tak či onak myslím, že se to tetování dá krásně napasovat na Pavlova slova o nečistotě.

pokus 13.12.2013

Jestřábe, nevím, koho přesně tím sprostým slovem pojmenováváš, ale jelikož používáš množné číslo 2. osoby tak myslím, že se to týká i mé osoby. Již poněkolikáté tvůj papinový mozeček vybuchl kvůli tomu, že neumíš číst, nebo nemáš dostatečně silné dioptrie. Než necháš vybouchnout své osobní pocity, tak ti již poněkolikáté radím, když něco čteš tak chvíli nad tím popřemýšlej!!! Jsi hodně unáhlený k vynášení úsudků o někom!!! Jelikož nevíš, co je žít podle zákona Ducha života v Kristu Ježíši Ř8:2, a že Kristovec společně se smrtí Krista Ježíše na kříži umřel hříchu a tedy mu nemá otročit Římanům 6. a 7. kapitola/ale doporučuji přečíst kompletně 1. až po 8. kapitolu z epištoly Římanům/, tak nemůžeš pochopit další věci mnou napsané. Nevím a silně o tom pochybuji, zda jsi vskutku spasený jedinec v Kristu Ježíši. Usuzuji tak dle tebou napsaných odpovědí a reakcí tady na seznamce. Proto se tě chci dotázat, zda jsi spasený jedinec v Kristu Ježíši a pokud ano, tak na základě čeho? ODST Z tvých reakcí lze jasně vidět, že neumíš správně vykládat slovo pravdy 2. Tm 2:15. Tebou citované Boží Slovo ze Sk 15:28,29 je totálně vytrženo z kontextu. Je vytrženo z kontextu proto, že se zde bavíme o tom, zda se má Kristovec=Křesťan, tedy vskutku spasený jedinec v Kristu Ježíši, který spočívá vírou na Kristem přinesou oběť na kříži, žijící podle zákona Ducha života v Kristu Ježíši/NIKOLI DLE ŽIDOVSKÉHO ZÁKONA-všech asi 613 přikázání včetně desatera, což se týká tebou citovaných veršů ze Skutků apoštolských/ ne nějaký křesťanský pokrytec, který chodí do nějaké náboženské organizace, honosící se třeba i jménem křesťan který je nespaseným jedincem v Kristu Ježíši, člověk mrtvých ve svých vinách a hříších, tedy pouze křesťan podle jména, má nosit tetování a ještě tímto svým tetováním chce vyznávat to čemu uvěřil! Ten křesťan nechť se klidně tetuje! Ten Křesťan=Kristovec, nechť žije dle zákona Ducha života v Kristu Ježíši a z vědomí toho, co za něj jako bídného hříšníka již bylo jednou provždy vykonáno na kříži, a což ho staví do pozice dokonalého Božího dítěte, díky dokonalému dílu Krista Ježíše na kříži/nikoli díky jeho vlastním dobrým skutkům/,tedy z vědomí toho jak vysokého postavení v Kristu Ježíši ukřižovaném dosáhl, nechť žije takový život hodný jeho vysokého postavení!!! Nebavíme se zde o tom, zda je Křesťan pod otroctvím židovského Zákona. Což samozřejmě NENÍ A PYLNE TO Z MNOU CITOVANÝCH ČÁSTÍ PÍSMA SVATÉHO A I Z TOHO CO CITUJEŠ TY Z BOŽÍHO SLOVA!!!!! To co tady píšeš o Židovském Zákonu je totální pravda, která je zjevená v Bibli, ale ŠPATNĚ TUTO PRAVDU ZDE V TÉTO RUBRICE APLIKUJEŠ!!! JEŠTĚ JEDNOU SI TO PŘEČTI CO TADY PÍŠU, NEŽ ZAČNEŠ PSÁT ODPOVĚDI. NECHEJ SI TO CHVÍLI V HLAVĚ ULEŽET!!!! Lze vidět, že absolutně nerozumíš tomu, co znamená pro uvěřivšího hříšníka, Kristova oběť na kříži!!! Kristova oběť na kříži je pro život Kristovce, jak jeho ospravedlněním, tak i jeho posvěcením!!! Kristovec nedělá ty věci, které jsou hodny Božího dítěte, proto že jsou někde napsány jako Boží příkazy, které musí ze svých vlastních sil vyplňovat, ale koná je proto, že je Božím dítětem/Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem-raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle-co je dobré náležité a dokonalé. Ř 12:1-2 a podbně v Ga 5:1, Ga5:13-22, 1.Tm1:8. Ef 4:17-32/. Z TOHOTO ÚRYVKU LZE JASNĚ VIDĚT, ŽE PAVEL NABÁDÁ VKRISTU SPASENÉ JEDINCE, KTEŘÍ MAJÍ V SOBĚ DUCHA SVATÉHO, ABY PRO BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ/ NE PRO PŘÍKAZY ŽIDVOSKÉHO ZÁKONA/, TEDY Z VĚDOMÍ TOHO, ŽE SE Z MILOSTI/Díky Kristově jednou provždy přinesené oběti za hřích, které se chopili vírou/ STALI BOŽÍMI DĚTMI, SPASENÝMI JEDINCI, BEZ VLASTNÍHO PŘIČINĚNÍ A SNAHY, TUDÍŽ Z VĚDOMÍ TOHO VŠEHO ČÍM JSOU V KRISTU JEŽÍŠI, ABY ŽILI ŽIVOT HODNÝ KŘESŤANŮ = KRISTOVCŮ! To není žádný příkaz!!!! JE TO VYBURCOVÁNÍ K TOMU, ABY PŘI VŠECH BOŽÍCH NESKUTEČNÝCH MILOSRDNÝCH VĚCECH PROJEVENÝCH K NÁM V OBĚTI JEHO SYNA, KRISTOVEC ŽIL TAKOVÝ ŽIVOT, KTERÝ JE HODNÝ BOŽÍHO DÍTKA! Jelikož Bůh vidí své dítě díky Kristově prolité krvi na kříži dokonalé, tak při vědomí svého vysokého a neměnného postavení se stydí dotyčný v Kristu spasený jedinec tyto věci, jako Boží dítko dělat!!!!!! A NIKDY NEBUDE POHRDAT LIDMI, KTEŘÍ JEŠTĚ NEUVĚTILI V KRISTA, V JEHO DOKONALOU A JEDNOU PROVŽDY PŘINESOU OBĚŤ NA KŘÍŽI, NEBOŤ BYL PŘED TÍM, NEŽ V NÍ UVĚŘILI, NA TOM STEJNĚ JAKO ONI, MRTVÝ VE SVÝCH VINÁCH A HŘÍŠÍCH, NEBYL HODEN TOHO ZVÁT SE BOŽÍM DÍTKEM!!!! I když mnohokrát bude Boží dítko klopýtat během svého života tady na Zemi, neboť pořád zde bude bojovat se svou tělesností, tedy hříšnou lidskou přirozeností, která v něm bude přebývat až do smrti, a kterou by ovšem jako Boží dítě mělo umrtvovat Duchem Božím, který v něm přebývá jako v Božím dítěti, tak to jeho klopýtání zde na Zemi, nic nemění na tom, že Bůh ho již vidí v Kristu Ježíši, jako dokonalé Boží dítko a tedy to nic nezmění na jeho spasení a věčném životě!!! Z vědomí této neskutečné milosti, a z moci Ducha Božího v něm přebývajícího, bude se snažit již tuto svou novou přirozenost, stvořenou k Božímu obrazu, plnou spravedlnosti, svatosti a pravdy potvrzovat již tady na Zemi Ef 4:24!!! TOHLE NEDĚLÁ ALE Z POVINNOSTI, ALE Z VĚDOMÍ TOHO, ŽE JE BOŽÍM DÍTĚTEM, A ŽE TENTO STAV I JEHO MNOHÁ KLOPÝTNUTÍ NIKDY NEZMĚNÍ!!! UVZ Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném UVZ Ef 1:6

pokus 15.12.2013

Jelikož jsem tu zmiňoval zákon Ducha života v Kristu Ježíši, tak zde je něco, co se tyká tohoto předmětu v souboru zákon Ducha života2.pdf ke stažení zde bude-li mít někdo zájem http://uloz.to/x3xcdKt7/zakon-ducha-zivota2-pdf

zvedavy 15.12.2013

Zakladatelka tématu se zcela odmlčela. Docela se jí nedivím, po těch reakcích níže. Na rozdíl od podezíravých a zákonických lidí si myslím, že ona hledá, co je správné. Věc ji láká, ale není si jistá. Nemusí být kvůli tomu podezírána ze špatných motivů. Především je to její věc, jestli se nechá potetovat. Pokud se ptala druhých na názor, tak mají právo jí poradit, ale nikdo ji nemá právo soudit. Setkal jsem se s více křesťany, většinou dívkami, co si nechaly dát pearcing. Nepřijde mi to rozumné, stejně jako tetování. Nechci tu psát dlouhé litanie, jak kdosi výše. Tak jen odkážu mimisenku k té kapitole, z které citovala. Doporučil bych přečíst celou. Většina těch příkazů a zákazů se zdá vhodných i pro dnešní dobu. Jen pár věcí by šlo vynechat, že byly míněny jen pro Židy. A taky můj osobní postoj. Pro sebe bych neměl pokoj, si nechat udělat tetování či pearcing. Nelze dělat nic, kde člověk nemá jistotu, že to není špatné. Ale u druhých to posuzuji opačně. Odsoudit můžu leda to, co jednoznačně a mimo vší pochybnost vím, že to špatné je. Takhle jednoznačně to nevím, není tu jednoznační novozákonní zákaz, starozákonní text přece jen připouští různé interpretace (např. nejsme už pod Mojžíšovým zákonem a jeho příkazy a zákazy pro nás neplatí). I kdyby mimisenka pochybila, tak jí Bůh nepřestane mít rád. A já bych jí nepřestal považovat za svou sestru. I když by mi to asi bylo poněkud líto.

pokus 16.12.2013

Jestrab: Tvá slova CIT každý ať si vykládá slovo tak jak tomu sám rozumí. Každý má mozek a může si z toho vyvodit svůj závěr. CIT Jsou z pohledu Bible totálně vadná a nepravdivá. To by pak dopadlo, kdyby si Ho každý vykládal, jak by chtěl! Porozumět Božímu Slovu samozřejmě můžeme každý jinak, ale Boží Slovo je interpretovatelné pouze jedním způsobem! Jen aby nedošlo k nedorozumění, každý věřící=Kristovec má určitou míru poznání Božího Slova. Záleží ovšem na tom zda to má z lenosti, že se mu nechce studovat Boží slovo zároveň s modlitbou, nebo to má pouze vydedukované na základě vlastního rozumu a úvah, a nebo prostě tomu nerozumí, neboť mu to zatím Bůh ještě nezjevil. Poté platí zásada, když nevím a nemám jasno, jak co je v Bibli myšleno, nebo jsou to jen moje osobní názory a ne učení Bible, MLČÍM a nebudu prezentovat svoje názory!!!/Jk 3:1, 1.Pt4:11/ Svoje názory můžu prezentovat tak ohledně vědeckých věcí, ale NIKOLIV o věcech Božích! K čemu asi tak byl opatřen každý v Kristu spasený jedinec Duchem svatým? No aby všichni Kristovci spěli k jednomyslnosti/1:K 1:10/, a protože Bibli se dá porozumět pouze na základě vlivu Ducha přebývajícího v každém Božím dítku/1.K 2:10-12! Přirozený člověk/psychikos antrophos 1.K 2:14/, jakkoli vzdělaný, vystudovaný znalec řečtiny i hebrejštiny, který může klidně i kázat Boží slovo, protože nemá Krista, je mrtvý ve svých vinách a hříších, tedy není spaseným jedincem v Kristu Ježíši a proto nemá v sobě Ducha svatého, a nemůže rozumět Božím věcem a proto nemůže pořídit správný výklad Božího slova na rozdíl od vskutku spaseného jedince v Kristu Ježíši, který má v sobě Ducha svatého!!! Ten naopak pokud nebude nezanedbávat Ducha svatého v něm přebývajícího/především bude číst Boží Slovo s modlitbou/, tedy bude duchovně smýšlejícím=duchovním člověkem/pneumatikos /anthropos/ 1.K 2:15/, má předpoklad porozumět tomu, jak co je v Bibli myšleno a nepotřebuje k tomu nějaké školy a teologické semináře. Žel, což je v dnešní době na denním pořádku a což je velice smutné je to, že většina věřících=Kristovců=v Kristu spasených jedinců, kteří již přešli vírou v Kristovo dílo na kříži ze smrti do života, je tělesných tak jako byli Korintští /1.K 3:3, 1:K3:1 sarkikoi, sarkinois/prý použito na tomto místě místo sarkikois/, sarkikos anthropos, sarkinos anthropos /, tedy zanedbává Ducha svatého v nich přebývajícího jako v Božích dítkách a často se podobá tomu přirozenému člověku, který je ovládán svou lidskou hříšnou přirozeností, /který ovšem nemá novou duchovní přirozenost, kterou by mohl pomocí Ducha svatého upřednostňovat před tou svou tělesnou hříšnou lidskou přirozeností na rozdíl od tělesného Křesťana, který tu duchovní přirozenost má ale nevyužívá ji a nechává průchod té hříšné přirozenosti/ který je nespasený a je tedy mrtvý ve svých vinách a hříších, a nerozumí většině věcím zapsaným v Bibli. ODST CIT Já z toho vyvozuji, že v bibli je jasně napsáno, že jediné co je nutné pro věřící jsou ty tři zmíněné věci - podle slov Pavla.CIT Jestliže vyvozuješ z těch slov ze Sk 15:28-29, že je mají dodržovat Kristovci/dle tvých slov CIT je nutné pro věřících/, tak jsi opět na OMYLU. Trochu nad tím zauvažuj, co jsi citoval/nemyslím to ve špatném slova smyslu/. Tady ve Skutcích se opět jedná o přikázání z židovského Zákona, a tak si tady opět potřeba trochu jinak chápat. Jak jsi správně poznamenal na začátku, že ve Sk 15:28-29 CIT není tam žádná povinnost něco dodržovat CIT Ve Skutcích jsou zaznamenána slova CIT Budete-li se chránit těchto věcí, uděláte dobře CIT. Je potřeba si pročíst celou kapitolu CIT Proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili potíže. Napišme jim však, ať se vyhýbají modloslužbě, smilstvu, masu zardoušených zvířat a krvi. Mojžíš má přece odedávna kazatele po všech městech, kde ho čtou v synagogách každou sobotu. CIT /Sk 15:19-21/ Z tohoto místa je to nejjasnější v kontextu celé kapitoly, že protože v Antiochii bylo hodně Židů a především také Židů, kteří uvěřili v Krista, tudíž z ohledu k nim v podobném smyslu jako mělo jedení masa obětovaného modlám/1.K 8. a především 9. kapitola, částečně i 10. kapitola/ se věříci z pohanů/protože věřící Židé to brali jako něco normálního/ měli vyvarovat těchto věcí, i když samo o sobě jedení masa, ve kterém je krev, není nečisté v dnešním věku Milosti před Bohem. Tedy tyto věci byly věřícím z pohanů v Antiochii doporučeny s ohledem na věřící Židy, pro které to bylo něco nepředstavitelného a nečistého! Místní sbor/y=církev/ve se tam totiž skládal/y jak z uvěřivších Židů, tak z uvěřivších pohanů!!! Podobně další dvě věci, jako modloslužba a smilstvo, který byly zmíněny v Zákoně a ve kterých nejspíše často věřící z pohanů hřešili, protože byli na ně navyklí ze svého znemravnělého způsobu života, i poté co uvěřili v Krista, a považovali to nejspíše za něco málo podstatného, brali to lehkovážně, dokonce na to byli možná ještě pyšní jako Korintští/1.K5:2/ čímž nejen, že hřešili, ale způsobovali obrovské pohoršení u v Kristu spasených Židů, kteří dbali na celkovou čistotu a pořád byli navyklí na určitá pravidla Zákona! Takže ty jsi tyto věci zneužil k tomu, abys ospravedlnil chtění člověka hlásícího ho se ke Kristu/nevím zda je dotyčná spasený jedinec v Kristu Ježíši/ se nechat tetovat a ještě k tomu tím symbolizovat svou víru/jakou víru? Její osobní víru nebo tím myslí zjevení zapsané v Bibli? Tam se nehodí má víra ale víra/, a tetování chce ještě využít jako prostředek evangelizace. Zneužil jsi to proto, protože jsi použil část textu mluvící zcela o něčem jiném, k tomu abys ses pokusil ospravedlnit tělesnou touhu nevím zda spaseného nebo nespaseného jedince v Kristu Ježíši/aby jí vůbec něco řekla slova z Římanům o tom že Kristovec zemřel společně s Kristem na kříži hříchu, musí být spasená. Ty verše z Římanům se vztahují na spasené jedince v Kristu Ježíši, nespaseným lidem má být hlásáno evangelium, ne to jak mají žít hodný život Kristovců, neboť ti nejdříve potřebují uvěřit v Krista a až poté mohou nést nějaké to ovoce Ducha/, místo toho, aby jsi dotyčné řekl, že to není hodno Božího dítěte se nechat tetovat a že symbolizovat tetováním víru, či ho využít jako prostředek pro evangelizaci je v rozporu s tím, co je zapsáno v Bibli! Měl jsi jí spíše říci, že Křesťan, vskutku spasený jedinec v Kristu Ježíši, se má zaobírat mnohem vznešenějšími myšlenkami, než jsou myšlenky na tetování, že by měl chodit vírou a ne viděním a tedy se zaobírat myšlenkami na věci, které jsou pro nás již vydobyté Kristem, tedy chopit se vírou toho, že v Kristu Ježíši jsme už umřeli hříchu a nemáme mu otročit a že jsme již společně s Ním posazení v Nebesích a že naše občanství není zde v na Zemi, ale je tam, kde je Kristus, tedy v Nebesích. A tedy svým životem víry odráželi to, čím jsme v Kristu Ježíši a kde je naše pravé občanství. Pokud se člověk chopí vírou těchto věcí vydobytých nám Kristem Ježíšem ukřižovaným na kříži, tedy si je vírou přivlastní, postupem času dotyčnému dítku Božímu příjdou takovéto věci, které vidí třeba nyní pro svou lidskou hříšnou přirozenost, která má na něj stále vliv, jako lákavé a normální, jako malicherné, a tedy nehodné Božího dítěte, které má odrážet to, co v plnosti bude, až při vzkříšení, a proto tyto tělesné věci nebude chtít dělat, neboť se bude chtít ve všech věcech i těch méně podstatných zalibovat Bohu a nebude si je zlehčovat, či se jimi dokonce pyšnit! NE V TOM SMYSLU LÍBIT SE BOHU, ABY SI VYDOBYL DOTYČNÝ SPASENÍ, ABY SI VYDOBYL SÁM ZE SEBE TITUL BOŽÍHO DÍTĚTE, ALE LÍBIT SE BOHU V TOM SMYSLU, ŽE ODRÁŽÍ TO, ŽE JIŽ V KRISTU JEŽÍŠI JE BOŽÍM DÍTĚTEM, KTERÉ TO MÁ ODRÁŽET PROTO, PROTOŽE JE SPASENÉ, A NE PROTO, ABY TÍMTO SPASENÍ DOCÍLILO. Byl bych nerad, kdybys Ty a kdokoliv jiný bral tyto mnou napsané věci nějak útočně. Píšu je proto, aby vyplynula na povrch absolutní Boží milost, která se k nám kdysi bídným hříšníkům projevila v oběti Syna Božího, jak v našem ospravedlnění před Bohem, tak i ale v našem posvěcení, a tedy v životě v Kristu spasených jedinců, a aby Kristovci neotročili Zákonu, ale užívali si svobody v Kristu tak, aby tu svobodu vydobytou od otroctví Zákona Kristem Ježíšem neměli jako záminku pro svou tělesnost. UVZ Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. UVZ /Ga 5:13/

zvedavy 16.12.2013

pokus: Opět sáhodlouhá litanie, jenže to nemá moc hlavu a patu. S jestrabem možná nesouhlasím, ale on své myšlenky formuluje přesně. Docela mi vadí, když někdo zpochybňuje víru druhých. Pak mi vadí i to, že Bibli nemůže vykládat každý. To tady kdysi byli, skupina lidí, kteří vykládali, jak to je ostatním. Bible je naopak psaná proto, aby ji mohl číst každý a věřím, že každý ji může správně porozumět. A i když třeba někdo v něčem jí nerozumí dobře, tak řešení není slepě věřit někomu, že mi ji správně vyloží. To jsme na cestě k sektě nejtvrdšího kalibru, kde vše stojí na poslušnosti vůdci. Jen on vykládá správně Písmo... Autorka dotazu se radši odsud vypařila, což popravdě se jí nedivím. Třeba má vněkterých věcech zmatek, ale myslím, že se ptala zcela upřímně, protože hledá, jestli může či nemůže se nechat tetovat. Když vzpomenu, co věřící lidi dokázali (facky manželce, nevěra, homosexualita, zpronevěry církevních peněz), tak mi nějaké tetování přijde jak naprostá banalita. Jinak ty nevěry či zneužívání se týkají i duchovních, klidně i z evangelikálního amerického megasboru. Jsme každý zodpovědný sám za sebe, co povídají druzí má sice určitou váhu, nicméně jak se každý rozhodne, to je výhradně jeho či její zodpovědnost. JInak s tou krví jsi to psal špatně, je vidět, že ničemu nerozumíš. Zákaz požívat krev a maso s ní, to nebyl ústupek kvůli Židům. To Bůh nařídil už Noemu. To není zákon daný Mojžíšovi jen pro Izrael, to je nařízení, které platí pro všechny lidi.

zvedavy 17.12.2013

jestrab: Plně souhlasím. Mimisenka sem dala dotaz, protože si nebyla jistá. Určitě je dobré se i ptát druhých. Jenže místo věcné rady s respektem vůči její osobě se setkala s odsuzováním a zákonictvím. Já třeba se docela rád poradím s druhými o různých věcech, kde se chci rozhodnout. Jenže existují lidi, kteří to chápou, že mají právo mi říct, jak to bude. Oni to tak řekli a já to tak musím udělat. Pak se člověk ani nezeptá, protože todle fakt nechce a nepotřebuje. Přitom mě mnohdy zajímá názor určitých lidí, jenže rozhodnout se chci sám. Sám si ty rady přebrat a dle toho se zařídit. Určitý typ lidí působí jako naprostí zabijáci na jakékoli sdílení mezi křesťany. Tím pak nutí křesťany, aby se radši zeptali nevěřících, protože ti zpravidla mají tu slušnost a respektují, že člověk rozhoduje za sebe sám. JInak zpět k tématu. Neznám přesně odkaz ani znění. Ale něco ve smyslu, my (apoštol a spolupracovníci) nesoudíme lidi podle těla. A taky, na vzhledu těla nezáleží z hlediska toho, jak člověka vnímá Bůh. Bůh hledí k srdci člověka (omlouvám se, ale Bibli tolik neznám, abych uměl uvést citace a přesné znění).

legy 18.12.2013

Tetování ano či ne? Říklám ne. I když není důležité co já říkám, ale jak se na to dívá Bůh. Bůh si nepřeje abychom měli tetování. Já to dělám tak, že pokud mám něco dělat co dělají ostatní zjistím si kde má ta daná věc kořeny a čemu slouží. V Písmu svatém jsem nenašel nikde místo, kde by se lidé zkrášlovali pro Boha tetováním, že by apoštolové chodili a tetovali ostatní proto, že by tím snadněji šířili evangelium. Tetování je nebiblické a je přímo protibliblické.Tetování se vyskytovalo mezi lidmy již v dávných kulturách a starověkých civilizacích velmi oblíbené bylo v Oceánii a v Karibské oblasti, v Africe apod. Tetovali se různé symboly, které měly dávat nositeli sílu a chránit, byly součástí různých rituálů. Pokud toto vyhodnotíme, pak můžeme vidět, že tetování není pro uctívání Boha, ale přímo Satana.Symbol nikdy nikoho neochránil, naopak pomohl demonum aby do člověka vstupovali a ovládali jej. Bůh nás stvořil bez tetování. Neexistuje člověk, který by byl hezčí byť jen o trochu když se nechá tetovat. Je to jen další věc v řadě z mnoha těch, které nás řadí mezi ty co jsou a nejsou IN v dnešní době. Mě osobně kupříkladu žena, která má tetování odrazuje. Je mi to nepříjemný. Takový je můj názor, když vycházím z Písma Svatého.

pokus 18.12.2013

zvedavy: Ohledně toho jedení masa obsahující krev a i dalších věcech se mýlíš. Viz má reakce http://justpaste.it/dv3e

zvedavy 18.12.2013

legy: V Bibli je zákaz tetování ve Starém zákoně v nařízeních, která byla určena pro Izrael. Ta pro nás automaticky neplatí, většina křesťanů jí vepřové, nedodržuje sobotu, neobřezává své syny atd. Apoštolové ani Pán Ježíš se k tetování nikde nevyjadřovali, přestože existovalo i v té době. Pochopitelně tetování, které by znamenalo mít na sobě obrazy cizích bohů by špatné bylo. Pokud jde ale o křesťanský symbol, je to asi jinak. Kdo nosí na krku kříž či křížek, nebo se občas pokřižuje, tak já toto šmahem neodsuzuji. Někteří křesťané mají na autě rybičku, čímž vyznávají svoji víru. To taky apoštolové nedělali, nikde nečteme, že by znamení ryby měli na dostavníku nebo na oděvu. Tetování i mně přijde jak kažení krásy těla, nikomu bych to nedoporučil. Neodvážil bych se ale říct, že kdo si nechá vytetovat kříž, tak je otevřený démonům. Kdo si nechá vytetovat okultní znaky, tak se tím démonům otvírá, ale u toho kříže si to nemyslím. Zkrátka že tetování ne je spíš určitá dedukce z Písma, než že by tu byl přímý zákaz.

zvedavy 18.12.2013

pokus: Já osobně nejím krev (jelita, polévka, černá tlačenka atd.) a pokud bych porážel zvíře, tak jedině s vykrvením. Nechodím do speciálních košer obchodů, ale maso běžně porážené odkrvené je, i když ne rituálně (o to mi nejde) a možná ne dokonale. Beru příkaz tak, jak v Bibli je.

zvedavy 18.12.2013

pokus: V rychlosti jsem přečetl ten odkaz, ale reagovat na něj (celý) nebudu. Nechci někde pokoutně s někým sáhodlouze diskutovat. Pokud jde o nejedení masa, tak cituji: >Skutky 15:19 Proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili potíže. 20 Napišme jim však, ať se vyhýbají modloslužbě, smilstvu, masu zardoušených zvířat a krvi.> (Bible 21 stol.). Příkaz je dán pohanům, tj. věřícím nežidovského původu. Ti nemají smilnit, podílet se na modloslužbě, nejíst zardoušené maso a krev. Nejedení krve bylo už nařízené Noemu. Nejde o žádné macerování masa, stačí normální porážka, jak se provádí na jatkách. Já v Boha věřím a mimisenka v Boha věří taky. Pro mě je věřící ten, kdo vyznává víru, tj. věří v Boha (Stvořitele a jeho Syna Ježíše, jako Spasitele) a kdo jako vyjádření víry přijme křest v Ježíšovo jméno. Pokřtěn jsem byl a mimisenka jistě taky, tak nemám důvod víru takovýchto lidí zpochybňovat. Jinak, chci se vyhnout nekonečným diskuzím na neplodná témata, takové diskuze k ničemu nejsou, plodí jen sváry a rozbroje. Zde jsem se pokoušel mimisenky malinko zastat, když se do ní ostatní naváželi. A taky trošku říct svůj názor, že já pro tetování moc nejsem - ale že kdo si to nechá dělat, tak ho neodsuzuju. Jinak víra je o lásce, kdo nemá rád lidi, tak nemiluje ani Boha a je otázka, v jakého Boha vůbec věří. Bůh Bible je láska a Ježíš nepřišel lidi odsuzovat, ale zachránit.

legy 18.12.2013

To zvědavý. Líbí se mi poslední dva řádky co jsi napsal, že kdo nemá rád lidi nemůže milovat Boha, protože Bůh je láska, souhlasím. Co se mého názoru na tetování týče, nemyslím si ze by bylo vyloženě zakázane. Chtěl jsem poukázat na to kde a proč se tetování vyskytlo.Myslím si, že člověk nemusí tetováním okolí sdělovat ze věří. Jak se píše v pismu, poznáte je po ovoci. Pokud jsme opravdu věřící a milujeme Boha neseme ovoce lásky a lidé to poznají a uvidí. Pokud však budeme žít dle tužeb a všude se hlásit k Bohu a Jezisi Kristu, budeme o věřících lidech a víře přinášet negativní svědectví z kterého nás Otec v nebesich nebude moc nadšen. Co se slečny, která tu vznesla tento dotaz, týče, já nevím co si o ní mám myslet, protože co jsem četl v jiných tématech kde se účastní diskuse, přijde mi že nepronikla do Slova Božího a nevěří mu. Proto jsou její dotazy takové jaké jsou. Tím samozrejme neříkám, že je špatná, ale říkám že by nebylo špatné kdyby ji někdo řekl co a jak má hledat aby měla oči pomazane. Mějte se krásně

zvedavy 18.12.2013

legy: Nejspíš to vidíme, pokud se týče tetování, podobně. Mně není vůbec moc blízké vnější vykazování víry, např. řeholní či kněžský oděv, v kterém dotyčný chodí i mezi lidi, tj. ne jen v rámci bohoslužby. Ale vůbec bych to nemohl odsoudit, někomu to může pomoci, jak beze slov dát najevo, že věří. Podobné je nošení křížku či většího kříže na krku. Není mi vlastní, ale neodsuzuji. Tetování mi taky moc nesedne, vidím i problém, kde se to tetuje (stejní lidé tetují nehezké věci, pak něco neškodného jako motýla, to prostředí těch tetovacích salonů nebude dobré). Ale vyloženě odsoudit to nemůžu, spíš to není můj šálek kávy. Jak jinak autorka dotazu si ve víře stojí, nevím, co psala jinde jsem nečetl. Pokud ale deklaruje, že věří, tak to tak beru. Může mít v dosti věcech nejasno, ale v podstatě stačí věřit v Boha jako Stvořitele, Ježíše jako Vykupitele a nechat se v Jeho jménu pokřtít. Víc mi dělají problém lidi, co mají ve víře jasno a dosti vědí, ale dopustí se jednoznačného hříchu, jak třeba podvádění manželky/la, krádeže, zpronevěry, lži atd. Nakonec v církvi je i řada lidí divných, ne každý má v pořádku duševní zdraví a nervy. Ale pokud ty lidi věří, tak to beru, že v církvi jim je líp než bez Boha. A nakonec pro ty nedokonalé lidi tu církev je, sám se k těm lidem taky řadím (duševně snad v pořádku jsem, ale nedokonalostí mám celou řadu). Asi takhle, mimisence měl někdo třeba v lásce a mírnosti vysvětlit, že co zvažuje patrně není moc dobré. Ale pokud se setká s odsuzováním a tvrdými výroky, tak jí to nepomůže, to je můj názor. Osobně jsem nepřijal radu od jistých lidí, přestože v určitém případě byla věcně správná. Ty lidi sami a forma, jak tu radu vnucovali, to mě odradilo od toho, co říkali, přestože měli v té věci pravdu.

mimisenka 20.12.2013

Wow...kdybych věděla co můj dotaz způsobí, tak ho sem ani nedávám. Už dlouho chci tetování, prostě se mi to líbí. Nedokážu vám přesně vysvětlit, proč, ale je to tak. Před nějakou dobou jsem jsem narazila na verš, kde je tetování zakazováno, ten o kterém se tu bavíme. Chtěla jsem vědět, jak se k tomu staví ostatní křesťané. Samozřejmě že se nakonec rozhodnu podle toho jak to budu cítit já a podle toho co mi dá vědět Bůh. Jinak samozřejmě děkuji všem za jejich názor.

mimisenka 20.12.2013

To Legy: učastnila jsem se jen jedné debaty a to ohledně toho co od čekám od vztahu, tak by mě zajímalo jak si přišel na to, že nevěřím Slovu Božímu?

legy 21.12.2013

Mimisenko příjmu mou omluvuspletl jsem si tě s uzivatelkou Tima Tima, ta píše ve spoustě diskusích o tom že Bible je zastaralá a podobně věci. Ještě jednou omluva, a mimochodem tetování nepotřebuješ

mimisenka 22.12.2013

Legy: Tvou omluvu samozřejmě přijímám. Vím, že tetování nepotřebuji. Jinak Vám všem přeji požehnané Vánoce, naplněné Boží přítomností a pohodou :)

pokus 23.12.2013

zvedavy: Ještě tu musím zareagovat, na omyly, kterých se dopouštíš při výkladu Sk 15. kapitoly, ve které vidíš údajný důkaz toho, že v Kristu spasený jedinec má dodržovat určitá přikázání Židovského Zákona. Reakce je především psána na to, zda musí Kristovec pečlivě dbát na to, zda to co jí obsahuje krev! Odpověď je jasná a z ní, že na to nemusí dbát neboť UVZ Jezte, cokoli se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte UVZ /1.K 10:25/ Ale pokud budu vidět, že se nějaký slabší bratr nad tím uráží, tak z lásky k němu raději krev nebudu jíst. Podrobněji je to rozebráno zde http://justpaste.it/dwli

zvedavy 24.12.2013

pokus: Předně bych chtěl všem popřát požehnané a klidné prožití vánočních svátků. Nemám moc čas k delší reakci, tak jen stručně. V té 15. kap. Sk se právě píše o tom, že pohané, tj. křesťané nežidovského původu, židovýský zákon zachovávat nemusí. Krom prá vyjmenovaných věcí (Napišme jim však, ať se vyhýbají modloslužbě, smilstvu, masu zardoušených zvířat a krvi). Ono např. i modloslužba či smilstvo by šlo označit za židovský zákon, kde se o tom píše. Jenže tady je řečeno, že nemají Zákon dodržovat, krom těchto věcí. Nejde o svědomí, jak píšeš. Jsou lidi, kteří klidně smilní a cizoloží a ve svém svědomí se tím netrápí. Vyjmenované zákazy jsou pro mě důležité v podstatě stejně. Je strašná svévole říct, já nebudu smilnit, ale budu uctívat modly, protože to mi mé svědomí dovoluje. Nakonec, desatero pro nás neplatí - tak jako pro Židy, tj. jako zákoník. Obvykle se ale uznává, tj. krom soboty (nebo s tím, že se to nahradí nedělí) se berou příkazy jako platné i pro křesťany. Dodržování desatera by bylo věcí ale dosti dlouhé diskuze. Zákaz ze Sk 15 je ale jednoznačný, není věcí teologických výkladů. A nejde ani náhodou o ústupek Židům. Jsou to vyjmenovány věci, které mají dodržovat i křesťané z pohanů, celý Zákon dodržovat nemusí, tyto čtyři věci zachovávat mají. Neuctívat modly, nesmilnit, nepožívat krev, nejíst zardoušené maso. Znám lidi, co se hlásí k víře a smilstvo zřejmě berou jen jako příkaz daný pro Židy, ne pro ně. Jiní zas nemají problém s okultními praktikami a různými formami modloslužby (ať jde o službu mamonu a nebo o něco přejatého z pohanských religií). Já si myslím, že Bibli nemůžu brát, co mi nevadí, to budu dodržovat, a co se mi nelíbí, tak vyloučím jako méně důležité. U masa jsem nepsal o tom, že se nesmí obsahovat vůbec žádnou krev. Má být normálně poražené, prasata i hovězí se na běžných jatkách vykrví, i když ne tak dokonale jak u košer porážky. Na venkově, když zabíjejí slepici, tak se to dělá, že se přinese živá ke špalku a sekerou se jí usekne hlava, žádné zakroucení krkem. Vykrvuje se i husa nebo kachna, tu krev pak mnozí lidi jedí (je i v prodeji).Není třeba pak maso macerovat, aby každý zbytek krve šel pryč. Pokud jde o ryby, tak ty nevykrvovali ani Židé. Není třeba být zákonický, ale jíst černou tlačenku ap. by bylo jasně proti tomu příkazu.

pokus 27.12.2013

zvedavy: Asi poslední vyjádření k tvým mylným tvrzením týkající se Sk 15. kapitoly. Nechť si každý sám po přečtení, udělá svůj vlastní úsudek na základě kompletního zjevení zapsaného v Bibli. S uvážením celé Bible, jasně plyne, že v 15. kapitole Skutků se jedná o pouhá doporučení daná věřícím pohanům z ohledu na věřící Židy, která nebyla žádným vydáním některých příkazů židovského Zákona, a která by se měl poté snažit dodržovat v Kristu spasený jedinec! Jinak jsem se chtěl zeptat zda věříš zda Ježíš Nazaretský, je Bůh? Ten samý Bůh, který stvořil vesmír a svět se vším, co v něm je, během šesti dnů, který se zjevil Abrahámovi, Izákovi, Jákobovi, Mojžíšovi a který mluvil skrze proroky! Předem díky za odpověď. Má reakce je zde http://justpaste.it/dxo8

zvedavy 28.12.2013

Omlouvám se mimisence i ostatním, že tu píšu dosti mimo její původní téma. Nicméně byl jsem vyzván k reakci, tak v krátkosti. Nejdřív uvedu citaci ze Sk 15:
28 Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné:
29 Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi.“
Ty píšeš vágní tvrzení, že z celé Bible jasně plyne, že jde o pouhá doporučení atd. Tohle odmítám. Jestli je ve v 28 začátek :>Toto je rozhodnutí Ducha svatého i naše>, tak to je Boží příkaz zjevený Duchem svatým. Jsou sice spory, jestli je Bible Boží slovo nebo to je v Bible obsažené, ale celá Božím slovem není. Pokud věta začíná >toto je rozhodnutí Ducha svatého i naše>, tak to beru jako Boží příkaz, sekundárně i příkaz apoštolský. Pokud teda Bibli člověk vůbec nějak bere a přiznává jí inspiraci. Ocituji v 4 z následující (16.) kapitoly: 4 Ve všech městech, jimiž procházeli, předávali závazná ustanovení, na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě.>. Dle ekumenického překladu se jednalo o závazná ustanovení, nikoli doporučení, která věřící z pohanů můžou či nemusí dodržovat. Tento verš odkazuje k ustanovení z 15. kapitoly. Na další otázky Ti odpovídat nebudu. Za prvé, jsme tady oba anonymně a vyznávat víru anonymně mi nedává smysl. Za druhé, Ty pro mě nejsi žádnou duchovní autoritou, učitelem ap, aby se Ti vykazoval. Tvé názory zkoumám dle Bible a nenacházím je v souladu s Písmem. Mohl bych se ptát Tebe, jestli věříš, že Bible je inspirovaná z Ducha svatého. Jestli mě ohodnotíš jako věřícího nebo sektáře, na tom nesejde. Souhlasím s Tebou, ať si každý přečte. Ne třeba mé argumenty, klidně jen ty 3 citované verše a uvidí, že co píšeš jsou nesmysly.

pokus 28.12.2013

zvedavy:No je to sice jiné téma, ale snad to moc vadit nebude, když ty věci o krvi jsem rozebral tady v této rubrice, neboť některé věci s tím také trochu souvisí. Kdyby se to přesunulo jinde, nebyla by na to zase dobrá návaznost. A ted opět k panu zvedavému: No v této tvé reakci se zase projevuje to, že vytrháváš z kontextu jeden verš, aniž bys ho uměl správně v celém znění Bible vyložit. Takže nerozděluješ správně Slovo Pravdy /2.Tm 2:15/. Jinak Satan taky citoval Boží Slovo, když pokoušel samotného Boha v lidském těle, vtěleného JÁ JSEM, akorát ho lživě aplikoval /Lk 4:9-14/! Já ti klidně odpovím na tvou otázku. Samozřejmě, že věřím v plné vdechnutí Božího Slova, tedy Bible. UVZ Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem UVZ/2.Tm 2:16/. Tedy věřím v totální vdechnutí Písem, v plnou inspiraci Duchem Svatým, kompletně od prvního verše knihy Genesis, až po poslední verš knihy Zjevení /Apokalypsy/. Jinak mé postoje k autoritě Bible ti možná více objasní např. mé reakce v rubrice Bible a dinosauři! Jinak ty nejspíše nevěříš, že Bible je Božím Slovem, cituji: UVZ Jsou sice spory, jestli je Bible Boží slovo nebo to je v Bible obsažené, ale celá Božím slovem není UVZ, což taky o tobě zase poměrně dost naznačuje, podobně jako tvé některé místy oplzlé reakce ve fórech! Jinak to nejsou žádné spory!! Buď tomu věřím, anebo nevěřím!! Pokud dotyčný tomu nevěří, tak je nevěrec!! NIC JINÉHO NELZE!! Toto je jen pouhá ubohá politická výmluva UVZ Na další otázky Ti odpovídat nebudu. Za prvé, jsme tady oba anonymně a vyznávat víru anonymně mi nedává smysl. Za druhé, Ty pro mě nejsi žádnou duchovní autoritou, učitelem ap, aby se Ti vykazoval.UVZ Zřejmě neodpovídáš, protože tomu nevěříš, a tedy nepovažuješ Ježíše za vtěleného Boha! Pokud tomu nevěříš, tak bych neřekl o tobě, že jsi sektář, neboť to z Biblického hlediska znamená něco úplně jiného, než jak tomu ty a i běžní lidé rozumí. Použil bych slovo bludař!

zvedavy 28.12.2013

To je srandovní, ocituju 3 verše z Nového zákona a ty odpovíš, že Satan taky citoval Boží Slovo. Zkrátka ty seš tu od toho, abys ostatním nebo aspoň mě řekl, jak to je. Když ocituju verš a poukážu na větu či frázi, která vyvrací tvé výklady, tak mě přirovnáváš k Satanovi. Věříš v totální inspiraci Písem, akorát že co tam je napsané, je naprostý opak tvých tvrzení. Celkem mě nezajímá, kdo mě označí za nevěrce, satana, sektáře či bludaře. Ani jsem tu nepsal žádný oplzlosti, nějak ti takový věci asi leží na mozku. Spíš mi přijdeš jako duševně nemocný člověk, někdo kdo naprostý duševní chaos a blouznění dává do náboženských frází. Setkal jsem se s pár schizofreniky v církevním prostředí a ty lidi, to byla síla. Mám důvodné podezření, že sám jsi jedním takovým. Tímto končím své reakce na tvé psaní. Současně se omlouvám ostatním, měl jsem dávno na tebe přestat reagovat, diskuze tu je dávno zcela mimo téma.

mimisenka 29.12.2013

Mohla bych pány ZVEDAVY a POKUS požádat aby přesunuli svoji SOUKROMOU VÁLKU do vlastního chatu? myslím že nikdo není zvědavý na urážky a obviňování...děkuji moc a přeji požehnaný den

zvedavy 29.12.2013

mimisenka: Už jsem psal,debatu s tímto člověkem jsem ukončil. Pokud vím, tak napadání a urážení bylo jen vůči mé osobě ze strany toho člověka, pouze v posledním příspěvku jsem vyjádřil myšlenku, že ten člověk není duševně zdráv. Za tím si stojím, stačí nahlédnout do jiných témat, stejnou agresivitu a pomatenost ten člověk má i vůči jiným lidem. Uznávám, že bylo mou chybou s ním začít diskutovat, neměl jsem na něj vůbec reagovat. Takže ještě jedna omluva.

zvedavy 29.12.2013

Ještě poznámka, tady se to netaktností a hrubostí docela hemží. Jedni tu přáli požehnané Vánoce, jiní tu zas psali o pohanských svátcích. Já beru, že někdo Vánoce neslaví, církev je původně neslavila, až někdy od 4. století. Navíc Kristovo narození bylo snad na podzim a ne 25.12. Pro mě to ty svátky připomínkou Kristova narození připomínané kapitolami v evangeliích, nevidím důvod je neslavit. Vánoce ležely v žaludku komunistům, pak je taky neslaví svědci Jehovovi. Vím od faráře, že hlavní evangelické svátky jsou Velikonoce, ale slavení vánoc uznávám. Osobně bych si nedovolil urážet ani židovské nebo islámské svátky, i když zejména ty druhé mi neříkají vůbec nic. Někteří ale pojímají víru jinak, zřejmě jejich víra stojí na agresivitě, dogmatičnosti a urážení jiného pohledu. Nakonec si sama poznala, že ani v otázce tetování si nebrali servítky vůči Tobě. Je to zvláštní, že nevěřící lidi bývají většinou slušnější a taktnější.

mimisenka 29.12.2013

Zvedavy: Máš pravdu. Byla jsem velice překvapena když jsem po pár dnech otevřela tuto diskuzi a vypadlo na mě pár urážek a výčitek...Ale nevadí mi to. Jsem zklamaná, ale chápu, že ani jako křesťané nejsme dokonalí. Ale takhle se dohadovat mezi sebou...no nevadí. Jinak ještě jednou děkuji všem zúčastněným za jejich názor :)

zvedavy 29.12.2013

Mimisenka: Jak tu psali někteří, opravdu tu pár lidí je na diskuzi a svůj protějšek nehledají. Na tom nevidím nic zlého, pokud člověk diskutuje slušně. Sám jsem si založil profil kvůli diskuzi, nejsem momentálně v situaci, abych hledal vztah. I tak na mě nějak zapůsobí, kdy vidím něčí fotku, profil a hlavně jak reaguje. Pokud jde o Tebe, tak mám velmi pozitivní dojem, od pohledu hezká a milá holka, příjemná i v diskuzi. Na rozdíl od jiných si myslím, že to své téma chceš nějak řešit s ohledem na to, jak to vidí Bůh a co píše Písmo. Některý Tvoje pohledy nesdílím, i tak mám z Tebe velmi pozitivní dojem. Jsou lidi, v jejich společnosti jsem rád a Ty bys k nim určitě patřila. Pak jsou lidi, v jejich společnosti být je někdy až utrpením, to bylo pár těch, co Tě tady nevybíravě uráželi a ryli do Tebe. Ale celkově jsem optimistou, myslím, že tu je i řada slušných lidí, možná i většina. Jen se nezapojují tolik do diskuzí. Někdy stačí, aby do společnosti příjemných lidí s dobrou atmosférou přišel jeden a vše je v háji. Stačí projít pár diskuzí a snadno člověk pochopí, proč většina lidí tu nediskutuje. Tak Ti přeju hodně Božího poženání do nového roku.

pokus 29.12.2013

Přiznávám, že jsem trochu ostřeji zareagoval na Ještřába, jehož reakce byla cílena na někoho jiného. S ním jsem si to osobně vyříkal. Jinak opět jedna dotyčná osoba opět lže, jak když tiskne. Já tady nikoho nenapadal a ani neurážel na rozdíl od něj! Stačí si pročíst mé příspěvky. Několikrát jsem ho vyzval ať ocituje věci mnou napsané, které jsou mylné z pohledu Božího Slova. Reagoval jsem na něho předně kvůli tomu, že tady překrucuje Boží Slovo, a proto abych obhájil zvěst Bible a hlavně evangelia, ne proto, abych prosazoval své názory. Překrucuje Ho v tom, že tvrdí, že vskutku v Kristu spasený jedinec /nikoli pouze matrikový člen nějaké uvz církve uvz v křesťanstvu/, musí dodržovat jeden či několik přikázání z židovského Zákona, čímž zde dělá to samé, co dělali zákoničtí židé, v místních církvích! Tedy odváděli věřící od Krista!! Pokud jsou má slova štiplavá, tak nechť jsou! Je rozdíl volit trochu tvrdší jazyk vůči lidem, kteří překrucují Boží slovo a vehementně si stojí na svém i když tomu nerozumí, a nebo odpovědět někomu vstřícně na dotaz! Přiznávám, že jsem někde ve volbě některých slov možná někde mohl přestřelit /jsem jen člověk/, ale v reakci na zvedavého tomu jistě nebylo. Má osoba a mé názory jsou mi ukradené podobně jako osobní názory kohokoliv jiného, bavíme-li se zde o Božím Slově!!! Zajímá mě UVZ tak praví panovník HospodinUVZ a UVZJde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.UVZ (Ga 1,10) Jinak zde ještě ocituji slova Martina Luthera: UVZ Je lepší býti rozděleni v pravdě, než abychom byli spojeni v omylu UVZ Má slova napsaná zde v reakcích mluví za mně, nechť si lidé udělaji sami obrázek, jak tomu je!

mimisenka 2.1.2014

Zvědavý: děkuji Ti, jsem ráda, že vzbuzuji takový dojem :)
Pokus: Chápu o čem tady píšeš, ale musíš sám uznat, že budeš špatně sloužit svému Pánu, když budeš na každého chrlit miliony esejí z bible a staneš se farizeem (omlouvám se, jestli tě to nějak urazilo, ale takový mám dojem z lidí, kteří se stávají chodícími knihami a vytráci se z nich lidskost)....neber to jako urážku, jen říkám svůj názor, jsem ta poslední, která by mohla soudit, ale působíš tak na mě :)

pokus 5.1.2014

Ahoj miminsenko, já ti vůbec neberu za zlé, co si o mně myslíš, neboť UVZ Co o mně soudíte vy anebo lidé vůbec, to pro mě znamená velmi málo; nezáleží mi dokonce ani na vlastním úsudku. Mé svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn; mým soudce je přece Pán UVZ./1.K 4:3-4/ Jestli chceš předně v mých reakcích a mé osobě vidět povyšování, nelidský přístup, farizejství /což trochu nedává smysl, neboť ti argumentovali Zákonem, který nemohli sami dodržet/, než to, že mým předním úmyslem je uvést na světlo pravdu Božího Slova, tak to ve mně klidně pozoruj. Jen tě prosím, aby sis nezlehčovala na základě toho, co si myslíš o dotyčné sobě /např. o mně/, Boží Slovo, které mluví jasně a zřetelně, a které zde právě obhajuji. Opomiň mou osobu a tvé názory o ní a přemýšlej o tom, zda to, co píšu, je pravda, zda je to v souladu s Biblí! Pokud si myslíš, že tomu tak není, tak zde dolož na základě Božího Slova, proč tomu tak není!! Pokud mi to ty, či kdokoliv jiný doloží na základě Božího Slova, že tomu tak není, odvolám svá slova. V žádném případě nepřijímej slepě věci mnou, či kýmkoliv jiným, napsané, které nejsou v souladu s Božím Slovem!!! ODST Předně, láska k druhým v Kristu spaseným jedincům se projevuje na základě postoje dotyčné osoby k Božímu Slovu, Bohu! NIKOLI naopak!!! UVZ To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázaní. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou těžká UVZ /1.J 5:2-3/ Jen tu zdůrazním, že zde pod přikázáními nejsou samozřejmě myšlena přikázání židovského Zákona, ale kompletní zjevení pro věk Milosti, tedy učení zapsané v evangeliích a Skutcích, PŘEDEVŠÍM však v epištolách, kde jsou URČITÉ věci zjevené v evangeliích pro věk Milosti podrobněji VYLOŽENY a také DOPLNĚNY. Jinak neber, prosím, to, co ti tady píšu, jako nějaké poučování. Pokud jsi vskutku spaseným člověkem, který vírou spolehnul na Kristovo dílo vykonané za něho na kříži, jistě to tak brát nebudeš a bude tě zajímat, CO praví a JAK to poté myslí Boží Slovo!!! NE JÁ a KDOKOLIV JINÝ!!! Koho považuje Bible za spaseného jedince v Kristu Ježíši a tedy i já, plyne z mé reakce/je úplně na konci/ v rubrice UVZ Může být nekřesťan spasen? UVZ ODST Jinak vysvětlit některé věci plynoucí z Božího Slova, v krátkých úsecích prostě nejde!! Je potřeba je rozebrat v širším kontextu Bible, jinak se poté Boží Slovo překrucuje!! Na základě vytržení jednoho verše či veršů z Bible může člověk obhájit cokoliv!! Měj se pěkně.

Erik83 10.1.2014

Kašli na tetování, není to o urážce Boha nebo o přestupku proti písmu. Tetování je v dnešní době určitým znakem společenského zařazení, >Máš tetování... jsi COOL> Jsi věřící člověk a svou víru nemusíš symbolizovat či jinak dokazovat na své kůži. Dej si hezký křížek na krk ať ti připomíná kdo jsi, kam směřuješ a myslím, že to bohatě postačí. Přeji hezký den :-)

single 12.1.2014

Ahoj,mám tetování na obou rukou, líbí se mi a nijak to nepostihlo mou víru v Boha.Víš já si myslím, že jsou to předsudky,ale spíš mne trápí otázka....zda sama církev katolická a její Biskupové neodrazují svým počínáním věřící od návštěv kostelů na mších a nezrazují od víry.Nechci se dále rozepisovat, ale nekážou duchovní na všech úrovních o pokoře, střídmosti, marnivosti,mamonu a hrabivosti po majetcích a penězích.Co se mne týče....moje tetování nezměnilo mou duši a srdce, má víra zůstala stejná a snažím se v souladu se svou vírou v Boha.

Pavel14 12.1.2014

Kdysi davno v mladi se mi obrazky na tele libily,i ja navstivil salonek.Ani nevim co me vedlo pri vyberu,ale v tehdy jako neverici jsem si presto vybral tvář Jezise,a zvolil misto nejbliz k srdci.Davno jsem uz zapomnel ze tam to tetovani je,Dnes mam Jezise v srdci,a necitim se nijak pospineny tim obrazkem.Tim nepobizim nikoho k tetovani,a taky si myslim ze vlastni rozhodnuti v tomto pripade by nemelo byt ovlivneno nazory nas jinych.Mame vedomi i svedomi,ktere nam napovi co delat.Momentalne muj nazor.

PetrSvetrKilometr 22.6.2014

Podle mě zkoumá Bůh pohnutky. To znamená, že i když dva dělají totéž, nemusí se na ně Bůh dívat stejně. A pohnutky Mimisenky se mi nezdají špatné. Určitě bych ale doporučoval pročíst si historii tetování, kde se vzalo, proč a tak dále.

dava89 16.11.2014

http://www.vojtechkodet.cz/temata/okultismus/tetovani-a-krestanstvi-odpoved-na-otazku.html

rejand 8.12.2014

Můj kamarád, který je též křesťan, má na předloktí vytetováno švabachem >immortal soul>, tedy nesmrtelná duše. V tomto případě tetování definuje jeho víru a pro něj pravověrné vyznání nejzákladňejší pravdy, na které křesťanství vlastně stojí. Nevidím důvod, proč by to mělo být špatné. Nemyslím si, že by to měla být překážka v projití nebeskou branou:) Podle mě vždy záleží na konkrétním případu.

kreketuse 6.1.2015

Spatne to je, nezalezi zda srdicko, nebo lebka. Tetovani je cejch satanuv, vstupni brana pro zle duchy. Vsimnete si ze velmi casto ho nosi prave sataniste. (tem uz to neublizi, nebot ti uz jsou vyrizeni). Pak je bezne u prirodnich narodu vyznavajici pohanstvi ci animismus, coz jsou praktiky demonicke. Vsak take proto byli pohane uvrzeni v otroctvi zla, ze ktereho je prisel Jezis vysvobodit.

kristian 7.1.2015

Tetování je zakázané ve Starém Zákoně, ten byl ovšem dán Židům. Pro křesťany tudíž neplatí, pro věřící z pohanů. Jiná věc je, proč to Bůh tehdy Židům zakázal. Tetování či mrzačení jako zjizvování atd. dělaly pohanské národy, tj. národy jiné než Izrael. Bylo to i ve spojení s jejich náboženskými systémy. I dnešní tetování, vypalování, propichování, jizvení atd. je u domorodců, odkud to pochází, taky spojené s místním náboženstvím. Až následně třeba to tetování převzali námořníci, kteří do těch končin přijeli. Byla to špatná věc, stejně jako když přivezli do Evropy např. syfilis z Ameriky. Ti, kdo to tetování, propichování, vypalování, zjizvování atd. prosazují v euroatalantické kultuře, tak ti obvykle jsou napojeni i na ty různé negativní duchovní systémy, co za tím stojí. Tetovač z tetovacího salónu, co to provádí, tak ten bude mít doma spíš satanskou bibli a nebo nějaké okultní předměty, ale sotva čte Bibli, kterou mají křesťané. I když si někdo nechá např. dát piercing u lékaře na chirurgii, tak minimálně tím hyzdí a ničí své tělo a koná nerozumně. Ale takový člověk se i přiřazuje k těm lidem, kteří tyhle věci spojují s duchovním zlem. Většina lidí tyhle věci na svém těle nechá dělat spíš jen z blbosti. Ale obávám se, že se tím zlu nějak otvírají. Starý Zákon pro nás neplatí jako zákon, nicméně pokud zjevuje určité principy, tak to platí stále. Nakonec i dle NZ naše těla patří Bohu, mají být chrámem Ducha Svatého a tudíž nemá člověk právo si se svým tělem dělat, co chce. Satanský symbol, jako symbol smrti, tedy např. lebka, tak to člověka k Bohu nepřiblíží. Ale i neškodný obrázek není tak neškodný. Člověk je pak tím otevřený pro to a nechá si udělat další a další věci.

kristian 7.1.2015

On byl i případ potetovaného a propíchané kazatele z Kanady, dotyčný po velké slávě nejdřív čelil skandálu, že byl nevěrný ženě. Zapíral, ale zakrátko rozvod a pak si tu ženu, s kterou zhřešil, vzal. Prostě mi vychází, že ti tetovaní a propíchaní lidé minimálně neuznávají řád a autoritu, dělají si, co se jim zalíbí.

PetraEli 30.8.2015

Nebála bych se toho. Spíš přemýšlím, co Tě k tomu vede, Chceš tím tetováním, které bude vyjadřovat Tvoji víru prezentovat svoji víru druhým? Nebo sobě? Proč to opravdu chceš? Nehodnotím. Sama mám tetování na ruce, kde to běžně není vidět. Tenkrát to pro mě bylo důležité. Je to moje intimní místo, znamení mé zkušenosti, abych nezapomněla. Je to místo mého setkání s Ním. Ale nechtěla jsem, aby to viděl někdo druhý. Potřebovala jsem to pro sebe. Takže si umím představit různé důvody, které k tomuto tématu člověka přivedou. Ptej se jak to máš a proč to chceš. Neboj se. A z praktického hlediska...pokud se rozhodneš, udělat to tak a na takovém místě, abys toho nelitovala, až začneš stárnout, nebo třeba budeš chtít nastoupit do nějakého zaměstnání, kde by to mohlo z estetických důvodů vadit.

libor01 11.9.2015

Docela silná tvrzení, že potetovaní lidé jsou otevřeni démonům. Že je to vyznání jiných náboženství a satanismu.

dan78 11.9.2015

Souhlasím s Liborem01, myslím, že tetování je vnější věc, něco jako styl oblékání, jen je dlouhodobá. Podle mě na tom nezáleží, je to otázkou vkusu. Jinak tetování je prastará záležitost i na Evropském kontinentu: http://www.huffingtonpost.com/2015/01/26/otzi-iceman-new-tattoo_n_6546884.html

Figy 28.9.2015

Tetování je namíru odporné a v rozporu nejen s Biblí, ale také s Bohem a vůbec s lidskou přirozeností. Cožpak Bůh stvořil lidi počmárané? Nebo matka příroda, ve svých pokusech omylech, připustila, že se narodil člověk znetvořen?

ssimonka 12.1.2016

Ahoj, jsem konverita. Nechala jsem se potetovat jeste pred svym obracenim
Kvuli lasce. A ted kdy skutecne touzim po partnerovi, krery je verici a ma skutecne zivou viru, tak zjistuji ze nejsem hodna, presto ze u Boha neni velkych a malych hrichu. Ja jsem potetovana tedy nevhodna. Modlim se aby se Pan Buh smiloval a oslavil v mem zivote, aby ukazal vam vsem ze pokreslenej clovek:..Byl se v prsa a Farizej rekl diky Boze ze nejsem, jako tento celnik.

filos12 12.1.2016

Ahoj Simono, vím že postoj druhých lidí může velmi ublížit, proto aspoň pár slov - píšeš to upřímně a hlavně jasně: tetování máš z doby před přijetím víry, nyní bys to tuším už neudělala. Tady je všeho toho těžiště - všichni jsme nějakým způsobem hřešili, často se nám to vymklo z rukou i jako věřícím (pokud jsme tedy k sobě opravdu upřímní....) Takže před Bohem JSI Jeho čisté dítě, které se může plně radovat z Jeho milosti v Pánu Ježíši.

Jiná věc ovšem je, jak se s tím vypořádají všichni okolo - ale to už je zase jiný příběh. My lidé máme velkou tendenci neustále soudit - dokonce i přesto, že dobře víme, že nám to nepřísluší. Ano, nejspíš to budeš mít o trochu těžší najít moudrého partnera, ale na druhou stranu Tvoje tetování bude působit tak trochu jako >lakmusový papírek> :-) - ti slabší se na tomto problému nějak vylámou hned zpočátku zuby a Ty aspoň nebudeš marnit čas :-)

Hoden není totiž NIKDO Z NÁS - jediný, kdo je hoden, je >Beránek zabitý vzíti moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání.> (Zj. 5:12) Takže kdo říká, že nejsi hodna, nemluví tím tichým hlasem Ježíše...

stepb 13.1.2016

tak vidím to stejně jako pan filosof, bylo to před obrácením, takže v podstatě není co řešit...

dan78 13.1.2016

Před nebo po - je to jen ozdoba těla...vždyť je to to samé, jako nošení náušnic, náhrdelníků nebo náramků... Kde máte v bibli, že by si měla žena propichovat uši a nosit náušnice? Přesto víc než 90 % žen je v uších nosí... Podle mě nezáleží moc na tom, co má kdo na kůži, ale spíš na tom, co nosí v srdci.

filos12 13.1.2016

... v zásadě s tím lze určitě souhlasit, Danieli, zejména s tvou poslední větou. Ovšem je tu rozdíl - náušnice atd. u nás ženy nosí řádově stovky až tisíce let, ale obecně akceptované tetování, navíc u žen, tu máme sotva 20 let... Ještě v devadesátých letech minulého století bylo tetování - navíc téměř výhradně u mužů - doménou současných a bývalých vězňů, ostatní populace to uznávala jen ve velmi malé míře, a to ještě jen v malém provedení - iniciály apod. U žen se tetování před 25 lety nevyskytovalo téměř vůbec. Co chci říci je to, že nelze nebrat v úvahu jistou setrvačnost v obecném přijímání novinek. Jistě, mohu si říci: nic nikomu do toho není, ať se každý stará o své problémy - ano... ale jistě všichni známe slova apoštola Pavla o nepohoršování svých slabších spoluvěřících, i když máme třeba 100x pravdu. A tak v tom dobře rozumím Simoně, která jistě nikoho pohoršovat nechce, ale je nucena proti své znovuzrozené mysli nést důsledek svého dřívějšího rozhodnutí a setkávat se také i s farizejským nahlížením na tento problém...

stepb 13.1.2016

Dane vlastně jsem se v tom nechtěl moc pitvat, tak obecně je to nějaký zásah do těla, nějaký pigment zůstane v kůži na furd, nějak tomu nehovím, nicméně teda k hlavnímu tématu křesťan a tetování,... mi by vadila třeba, nějaká metalistická lebka s plameny, nebo nějaké příšery, kde by mohl být otevřen nějaký přístup zlu....A to tu stejně snad nikdo nemá a možná ani mít nebude, takže zbytek je mi nějak volný. Apropó Dane, neplánuješ nějakou kérku? .... smajlík

Uložit