Zkoumání důkazů o stáří země a vědeckých metod k určování stáří

Pokračujeme zde v odbornějších otázkách týkajících se vědy. Tato diskuse původně začala v diskusi o dinosaurech zasláním podnětného videa http://www.youtube.com/watch?v=4jiuOir7mzk

jestrab 16.11.2013

komentáře: (12)

jestrab 16.11.2013

pokus: základní problém ohledně určování množství prachu (dle toho jak jsem to pochopil) spočívá v tom, že nebylo provedeno dostatek věruhodných testů na měsíci. Měsíc je daleko a výzkum směřující tímto směrem je drahý. Můžeme však vycházet z určitých odhadů vypočítaných na základě toho kolik prachu dosedne na měsíc. Na zemi je to však komplikovanější, protože je nutné nejdříve udělat rozbor prachu, aby si zjistil, které částice pochází z kosmu. Základní problém určování množství vesmírného prachu dopadajícího na zemi ročně spočívá v tom, že je mnoho různých metod, a mnohé z nich dávají velmi ale velmi odlišné výsledky v řádech mnoha nul! K tomuto tématu ti posílám odkaz na článek Moon-Dust Argument No Longer Useful - Answers in Genesis http://tinyurl.com/p4s6e8f ale pro bližší informace rač si najet na Moon Dust and the Age of the Solar System - Answers in Genesis http://tinyurl.com/pwh3tz8 (je to trošku delší než ten první, ale stojí za to podívat se alespoň na ty tabulky níže). V těch tabulkách najdeš různé metody měření prachu a hodnoty od 110 tun ročně až po 185.000 tun ročně . Ten argument co zazněl v tom videu je na vodě. Ono se vlastně ani neví jestli ten prach se usadil po střetu měsíce s nějakými tělesy, nebo jestli by případné měření na měsíci bylo přesné. Někde se dočteš, že na měsíci některý vědec zpozoroval a předpokládám že i vyfotil mračna prachu. Vědci si lámali hlavu, čím by tyto mračna mohli být způsobeny. Vítr tam být nemůže ale spekulovalo se o elektromagnetickém působení... Když ale dochází ke zvíření prachu, pak nevíš jistě, jestli sesbíraný prach pochází z měsíce nebo z čerstvého dopadu z kosmu... Dokument tipuju na 70. léta, ale jde o to, že jakým způsobem to ten vědec v tom filmu presentoval. Neřekl nic o tom kde vzal tento údaj a jak velká je možná chybová odchylka! Ten odhad pochází od Dr Isaac Asimov a je založen na výsledcích měření spadu zemského prachu v roce 1957, které prováděl Hans Pettersson.
ODSTAVEC
Nově vědci odhadují spad prachu na měsíc mezi 10.000-20.000 tun ročně, maximálně však 100.000 tun ročně. Je to však stále jen odhad. Kromě toho, prach na měsíci se může skládat ze zbytků meteoritů (vrstva regolitu tlustá min. 7 metrů), které do měsíce v minulosti narazily. CITE It thus appears that the amount of meteoritic dust and meteorite debris in the lunar regolith and surface dust layer, even taking into account the postulated early intense meteorite and meteoritic dust bombardment, does not contradict the evolutionists’ multi-billion year timescale (while not proving it). Unfortunately, attempted counter-responses by creationists have so far failed because of spurious arguments or faulty calculations. Thus, until new evidence is forthcoming, creationists should not continue to use the dust on the moon as evidence against an old age for the moon and the solar system. /CITE

jestrab 16.11.2013

Co se týče měření intenzity magnetického pole, tak ty tři století neznamenají prakticky nic z hlediska stáří země. Víme, že země je stará minimálně několik tisíc let, ale o tom jaké bylo magnetické pole předtím nevíme nic. To pole klidně mohlo kolísat. O tomto tématu jsem si našel tohle video, které je velice zajímavé a na rozdíl od toho starého filmu vychází z nejnovějších poznatků: http://tinyurl.com/m5teqy3 Ve filmu se tedy pojednává o tématu přepólování země. Stručně hrnu ve 4. bodech. Na souostroví Havaje, které se dle vědců tvoří již po miliony let zanechává po sobě stopu magnetického pole z období kdy vychladla a ztuhla láva ze sopečné činnosti. Tato stopa ukazuje na směr, kde se nacházel magnetický pól. Další stopu o intenzitě magnetického pólu v historii země představuje keramika vyrobena z jílu, která během vypalování přišla o svoji přirozenou zmagnetizovanost, ale po vychladnutí se opět zmagnetizovala, takže lze se stářím keramiky sledovat i intenzitu magnetického pole země v čase. Samozřejmě, toto je závislé na přesnosti určování stáří, nicméně jako důkaz o intenzitě magnetického pole by to mělo stačit. Dále námořníci v 17. století horlivě zaznamenávali polohu zemského a magnetického severu a magnetickou deklinaci, která byla pečlivě a pravidelně měřena. Profesor Gary Glatzmaier z univerzity Californie, Santa Cruz provedl v devadesátých létech počítačovou simulaci, která ukázala jak může dojít k přepólování magnetického pólu země. Vědci očekávají, že během následujících století dojde k dalšímu oslabení magnetického pole země, jeho nestabilitě a nakonec k jeho definitivnímu přepólování a to na základě vědeckého faktu, že v minulosti již k těmto přepólováním došlo. Během oslabení magnetického pole dojde ke vstupu radioaktivních částic slunečního záření do zemské atmosféry, což bude mít za následek rakovinu ve velkém měřítku (otázka je jestli nedojde k hromadnému vymírání druhů). Každopádně argument zeslabujícího magnetického pole země již nelze použít k určování stáří země.
ODSTAVEC
Dále si napsal: CITE Samozřejmě, že se mohla v budoucnu intenzita mag. pole měnit, ale zatím to nebylo nijak potvrzeno, tudíž tím nelze nijak argumentovat! /CITE Stejně tak ale nelze argumentovat že zeslabující pole země je důkazem stáří země, i v té době to byl nesmysl, prstě proto že nevěděli co bylo před tím. Dnes už to víme.
ODSTAVEC
Píšeš CITE Vědec pracuje s naměřenými fakty a pokud mu nic do té doby nepoukazuje na to, že tomu tak není, musí je interpretovat v rámci toho, co naměřil!! /CITE Jak jsem ti ale dokázal, problém je spíše v tom, že si odkázal na video, ve kterém nějací vědci (minimálně jeden: ten vousatý) dochází k naprosto nelogickým závěrům, k pouhým teoriím, stojícím na nejednoznačných důkazech - oni použili slova důkazy - ve skutečnosti to však je jen velmi zaujatý pohled a přístup a takto účelově ta informace taky byla podána. Z toho mála co věděli, to se nedalo považovat za důkazy. Neříkám, že všechno z toho filmu je na nic, ale jde o to, co je použitelné a co ne. Čili přiznej, že ses nechal velice snadno ovlivnit nějakým pochybným dokumentem, aniž by sis prozkoumal důkazy. Já jsem se takto ovlivnit nenechal a ty tvrzení jsem si prověřil. To že někdo něco tvrdí, byť si říká vědec, ještě neznamená, že by si mu měl automaticky věřit. Nejdříve si ověř fakta v šiřším kontextu. Nenamítám nic proti pěnkavám a poznatkům k radioaktivním metodám určování stáří země. To je zajímavé a tyto informace zůstávají v platnosti. Sám jsem to video ještě ani zdaleka neshlédl, ale plánuji a předpokládám, že najdu další nesrovnalosti.

pokus 16.11.2013

Jestrab:No šak to tehdejší měření dopadajícího prachu provedli evolucionističtí vědci a kreacionističtí vědci poukázali na to, že podle tohoto měření by vycházelo staří Země a Měsíce na několik desítek tisíc let a ne na miliardy:-D. Tohle bylo vypočteno z tehdejšího poznání vědecké komunity!!! Jaká byla tehdy data dostupná, tak ty k výpočtu použili. Zároveň to i použili jako argument poukazující na mladou Zemi, což již v dnešní době nejspíše s velkou pravděpodobností nelze použít i když možná po přesnějším proměření ano! Viz ten tvůj odkaz na kreacionistické stránky a ocituji zde ještě Pavla Kábrta: UVZ Kreacionisté již argument s měsíčním prachem nepoužívají, protože nová měření dala podstatně nižší hodnoty objemu spadu za časovou jednotku. To není důkaz pro vysoké stáří Měsíce ani proti němu. Je řada jiných měření, která ukazují, že Měsíc je jen několik tisíc let staré těleso. – pozn. P. K. UVZ. Ten dokument jsem viděl naposledy asi před 10 roky! Jinak já jsem ale netvrdil a ani netvrdím, že všechna tvrzení, která jsou vyrčena v tom videu musejí platit. To se mi snažíš tady namluvit ty! To, že netvrdím, že vše ve videu musí být absolutně a neměně platné v porovnání s novými poznatky, lze vidět i z mé reakce, kterou jsem na tebe měl v rubrice Bible a dinosauři úplně naposled! I když drtivá většina tvrzení v tom videu je pravdivá! To video bylo dáno jen pro názornou ukázku jedné slečně a tobě jsem ho dával jako odkaz na to, co jsem myslel pod druhem. Tudíž tvé tvrzení CITUJI : UVZ Čili přiznej, že ses nechal velice snadno ovlivnit nějakým pochybným dokumentem, aniž by sis prozkoumal důkazy. Já jsem se takto ovlivnit nenechal a ty tvrzení jsem si prověřil. To že někdo něco tvrdí, byť si říká vědec, ještě neznamená, že by si mu měl automaticky věřit. Nejdříve si ověř fakta v šiřším kontextu. UVZ je absolutně nesmyslné v kontextu s mou osobou! Jinak s tvým tvrzením UVZ To že někdo něco tvrdí, byť si říká vědec, ještě neznamená, že by si mu měl automaticky věřit UVZ plně souhlasím. Dodal bych k tomu ještě, i když je to kreacionistický vědec! Asi těžko bude většina lidí zde na křesťanské seznamce vládnout dobře angličtinou či bude schopna posoudit a vyhodnotit některá vědecká tvrzení. Navíc neznám tak komplexní video, které by pojednávalo o této problematice v češtině nebo s titulky, kromě toho na které jsem zde odkázal jiné lidi. Nepotřebuji a ani nechci zahlcovat mysl křesťansky smýšlejících lidí nějakými vědeckými teoriemi! Bavíme se zde především o zvěsti Bible a ne o vědě! Nepotřebuji každého upozorňovat na to, že některé věci tam nemusejí být úplně korektní či se s postupem času mohly na základě nových poznatků mírně změnit!! To je snad jasné!!! To mimo jiné plyne i z toho videa, že ti dotyční vědci přistupují k tomu s velkou opatrností a neberou to, jako něco, co musí věčně platit, tudíž to ani nemusím nijak zdůrazňovat! Co jsem se na to teďkom letmo díval, tak Dr. Wilder Smith tam jasně říká na začátku, že určit přesně stáří Země je poměrně obtížné, neboť je tam potřeba znát hodně věcí! V Kristu spasené jedince, kteří nestojí na vědě, ale vírou stojí na Božím Slově, nemusí nějaké vědecké metody absolutně zajímat!! JE NEZAJÍMÁ, CO SI VYCUCAJÍ VĚDCI Z PRSTU I NA ZÁKLADĚ NĚJAKÝCH LOGICKÝCH ÚVAH! PŘEDNĚJŠÍ JE PRO NĚ BOŽÍ SLOVO!!! Předním mým úmyslem bylo to, aby lidem zde na seznamce, bylo poukázáno na to, že všeobecně přijímaná evoluční teorie je ve světle poctivého bádání holým nesmyslem, že existuje mnoho vědců, kteří ji nevěří, že existuje mnoho ať už přímých či nepřímých důkazů, které naznačují zcela něco jiného jako např. mladé stáří Země a další poznání v přírodních vědách, která jsou v přímém rozporu s evolucí a že tudíž pravá věda nikdy není a nebude proti zvěsti Bible, a aby evoluční teorie nebyla přijímána jako fakt! Tedy že když člověk věří zvěsti Bible, není ani proti vědě a ani proti rozumu. ODST Ohledně intenzity magnetického pole musím ještě upřesnit, že intenzita mag. pole se kontinuálně začala měřit až od roku cca. 1835 a nebyla měřena kontinuálně od roku 1600!! Od roku 1600 začalo proměřování magnetického pole Země se současným vytvářením teorií a hypotéz ohledně mag. pole Země. Zdůrazňuju to proto, abych tu opět zase nebylo něco namítnuto. http://www.0095.info/en/index_thesesen_95onesentencethesesagainste_theearthsmagneticfield.html a nebo až na konci pdf http://www.sci.muni.cz/~chadima/geomagnetismus/Geomagnetismus1.pdf
Zde je názorné vysvětlení ohledě určení stáří Země na zákaldě snižování intesity magnetického pole Země od Humprey http://www.youtube.com/watch?v=tX9eDTNfQHY. Dále pokud chceš zkoumat hlouběji teorie elmag. pole Země a s tím související magnetické pole máš tu další odkazy na Humpreyho a Barnese http://www.icr.org/article/depletion-earths-magnetic-field/ a http://www.icr.org/article/depletion-earths-magnetic-field/ http://static.icr.org/i/pdf/technical/Reversals-of-Earths-Magnetic-Field-During-the-Genesis-Flood.pdf http://www.icr.org/article/292/. Máš tam i něco z teorie elektrodynamiky, aby jsi pochopil, proč lze vypočítat přibližné staří Země ze snižování intenzity magnetického pole Země! Ale pokud jsi nevystudoval elektrotechniku tam tomu, co je v těch anglicky psaných článcích stejně nebudeš rozumět. Jen to shrnu do pár vět. Magnetické pole je nejspíše způsobováno elektrickými proudy tekoucími železným jádrem a z toho se poté vše odvijí. Z toho se počítá poté poločas rozpadu magnetické pole, podle Joulových ztrát se počítá uložené teplo v jádře/Joulovy ztráty=ztráty způsobené průtokem proudu= tedy přeměna elektrické energie na teplo a tedy poté menší energie magnetického pole Země/ a tedy Joulovy ztráty jsou příčinou toho, že se snižuje magnetické pole, z čehož lze vypočítat, že vždy za cca. 1400 let se sníží intenzita magnetického pole Země na polovinu. Jinak maximální možná intenzita magnetického pole Země je odvozena z toho, že Země nemá nukleární zdroj energie a proto můžeme poměrně jasně říci, že nemohla mít tak silné magnetické pole jako magnetická hvězda. Pokud to vezmeš jako hranici, můžeš se podle poklesu naměřeného magnetického pole dopočítat přibližného stáří Země. Tady jsou teoretické podklady od Barnes na základě kterých vyvodil stáří Země pokud tě to bude zajímat http://my.opera.com/cliffordanthonypaiva/blog/2011/05/08/test-gmf! Je to ta oskenovaná knížka níže a je to daleko obsaznější než ten jeho krátký článek na který jsem tě již v textu odkazoval. ODST Co je použitelné a co není použitelné/myšleno v tom videu/ nechť si sám každý ověří, bude-li chtít a udělá si na to svůj vlastní pohled!!! Jsem rád, že ty to takhle děláš! Jinak to, co zde píšeš ohledně mag. pole Země je hodně na hraně únosnosti a podobně tvá další odvážná tvrzení. Je to jen citaci toho, co jsi viděl v tom tvém dokumentu, tedy předem zaujatý postoj na rozdíl od vědců v tom videu, na které jsem tě odkázal! Tvé tvrzení, že to, že se snižuje intenzita mag. pole k určení staří Země nelze použít jako argument k mladému stáří Země je nepravdivé. Pokud platí, že magnetismus Země způsobují elektrické proudy, na čemž se shodne kompletně celá vědecká komunita, bez ohledu k tomu zda jsou kreacionisty či evolucionisty, je to rozumné a logické tvrzení, které z toho plyne. Je potřeba si pročíst ty články.

pokus 16.11.2013

Jestrab: Jinak asi nebudu mít moc času se vyjadřovat k těmto vědeckým věcem ohledně stáří Země. Pokud budu mít čas, budu se předněji zabývat a vyjadřovat k věcem zabývajícím se Božím Slovem, ne vědou! Je to zde křesťanská seznamka, ne vědecký web tudíž to tomu upřednostním. Zatím

jestrab 16.11.2013

Zatím jen velmi stručně. To nebyla vědecká komunita kdo přišel s tímhle názorem. Jednoho vědce nemůžeš považovat za komunitu. On sice Dr Isaac Asimov vědec byl, ale svůj odhad dělal na výsledcích měření někoho jiného! Což znamená, že ten původní vědec co sbíral ty vzorky, tj. Hans Pettersson ten vůbec neměl za cíl prokazovat stáří měsíce, jeho výzkum se týkal jiné oblasti, totiž země - kvůli čemu ten výzkum dělal už nevím. Ten Asimov si z toho pouze odvodil svoje, protože asi hledal nějaký argument proti evoluci. Hlavně bych chtěl říct, že ty jejich teorie byly naprosto předčasné. Spíše než o teorie šlo o spekulace. Ano Asimov spekuloval a taky byl ze spekulací nařknut. To není vědecké. Dokud nenasbírá dostatek důkazů, tak by neměl chodit s takovým plytkým tvrzením. Bylo by moudré, kdyby s tím přišel jako s pouhou spekulací nebo hypotézou. Prostě je mylné když někdo předává veřejnosti spekulace či hypotézy a vydává je ZA FAKTA jako v tom filmu. To nebyly fakta, ale spekulace. Pak se objeví lidi jako ty, co tomu hned uvěří protože si řeknou, že je to přece vědec, že to jsou vědci, kteří to zkoumají a že by nevypustili do světa takovej bezcennej tlach. Když nemáš dostatek důkazů tak nemůžeš vynášet žádná prohlášení. To máš to samé jako vyšetřování trestného činu. Dokud vyšetřovatel nenasbírá dostatek solidních a věruhodných důkazů, nemá smysl obviňovat domnělého pachatele, protože by soud případ smetl ze stolu pro nedostatek důkazů, případně by odmítl důkazy jako nepřípustné. Stejně tak jako nemůžeme vynášet obvinění bez důkazů, tak nemůžeme ani vynášet prohlášení tohoto typu, neb jsou to prohlášení tendenční a populistické. Na nějaká definitivní prohlášení je třeba čekat, dokud se nenasbírá dostatek důkazů. Co se týče přesného proměření. Otázka je jestli takové proměření je vůbec realizovatelné. Já netvrdím že ty tvrdíš, že všechny tvrzení v tom filmu jsou platné, ale použil jsem tento film který jsi odkázal, abych zde zpochybnil věruhodnost těch prohlášení co jsou v tom filmu. OK, beru to tak, že si se na ten dokument teď nedíval, ale já myslel, že odkazuješ na něco o čem víš co v tom dokumentu je. A když na něco odkazuješ, na něco co dle mého názoru, ztráci na solidnosti, byď některé poznatky jsou pravdivé a podněcující, pak se nemůžeš divit, že budu reagovat na věci z toho videa. Avšak, je-li někdo vědec a chystá se natočit seriozní video konfrontující s evolucí, tak musí stavět na solidní vědě a na solidních argumentech - jestli je věřící tu nehraje roli. Prostě víru ať si ponechá pro svůj osobní život, ale pokud chce argumentovat proti vědeckým tezím, tak ať to dělá vědecky. Tu větu o tom ovlivnění tedy beru zpět, protože to nezapadá do kontextu současnosti. Přesto ale, křesťan který se dostává k informacím o kreacionismu které jsou staré, může pak tyto staré a nepravdivé informace šířit dál a tedy považuji za přínosné je tady uvádět, třeba právě proto, že neexistují žádné komplexní videa v češtině s objektivními a aktuálními informacemi srozumitelnými laikovy, které by tyto věci uváděly na pravou míru. Tak tedy zde alespoň, můžeme diskutovat o těchto aspektech, třeba již vyvrácených teoriích. A to já s tebou nesouhlasím když říkáš: pravá věda nikdy není a nebude proti zvěsti Bible, a aby evoluční teorie nebyla přijímána jako fakt! Pravá věda stojí na důkazech a objektivním logickém myšlení. Netvrdím, že Boha lze dokázat vědecky! Já se spíš přikláním k tomu staršímu stáří země a to především proto, že mnohé důkazy odkrývá sama země - geologické procesy, které trvají velice dlouho a pomalu o tom sami vydávají svědectví. Čím více toho věda odhaluje v oblasti geologie a čím víc se toho o geologii dozvídám, tím víc a víc se musím naklánět na stranu vědců, že tyhle procesy prostě nemohli trvat pouze několik tisíc let. Zemská kůra je velmi tlustá, veškerá tektonická činnost, formování hor, to zanechává v zemi vrstvy, které se vytváří velice dlouho. Takže k pojetí stáří země v řádů tisíců let jsem skeptický. Dnes už musím opravdu končit, takže nestihnu prozkoumat další odkazy a dopsat odpověď na předchozí reakci. Jen jedna otázka. Proč myslíš že video o přepólování magnetického pólu země je zaujaté? Podle mě právě stopy zmagnetizovaných hornin na Havaji jsou velice seriozním důkazem.

pokus 18.11.2013

Tady je ještě něco k té elektordynamice, tento odkaz sem ti tam zapomněl vložit http://static.icr.org/i/pdf/technical/Physical-Mechanism-Reversals-of-Earths-Magnetic-Field.pdf a tedy ještě něco, možna trochu mimo pole diskuze, k magnetickým polím planet v naši Sluneční soustavě http://www.icr.org/i/pdf/technical/The-Creation-of-Cosmic-Magnetic-Fields.pdf

pokus 22.11.2013

Jestrab: No tak dal jsem si tu práci a přečetl jsem si poměrně dobře, ale ne úplně kompletně, ten delší odkaz co jsi tady zvěřejňoval. Musím říct, že buď neumíš dobře anglicky a nebo se prostě, snad neúmyslně, dopouštíš omylů. Nechci tě z ničeho tady obviňovat, ale prostě mi to z toho, co tu píšeš, tak nějak vyplývá. Nebyla to vědecká komunita, jak správně píšeš, ale většina vědců věřila v miliardové stáří Měsíce a z určitých tehdy naměřených dat spadu prachu na Měsíční povrch vyvodila, že tam bude velké množství prachu. To byli evolucionističtí vědci, kteří předpokládali miliardové stáří Země a tedy i Měsíce, a proto tvrdili, že pokud je množství spadu prachu takové jaké je, musí ho tam být obrovské množství. Naopak kreacionističtí vědci, kteří věřili v mladé stáří Země poukázali na to, že ho tam bude i při takovém množství spadu, jaké se tehdy předpokládalo, minimální vrstva. Jiná pravda je, že někteří evolucionističtí vědci, kteří věřili v mld stáří Země a Měsíce, z jiných pozorování než měření spadu prachu na Měsíc, vyvodili, že na povrchu Měsíce nebude velké množství prachu! ODST Tvé napadání a nesmyslná tvrzení jsou jednak v rozporu s tím, co je také napsáno v tom článku, na který jsi mě odkázal! Ten argument se spadem prachu, nelze použít jako úplně věrohodný k potvrzení mladé Země, protože zatím neznáme přesné množství spadu prachu, jak jsi i ty psal, a proto, protože není až tak důvěryhodný, tak ho kreacionisté již opustili, protože je tam moc nejednoznačností. Prostě kreacionisté se s takovými argumenty nespokojí, na rozdíl od evolucionistů, kteří stojí na daleko ještě bídnějších měřeních než je spad prachu a prohlašují to ZA FAKTA, od kterých nejsou schopni ustoupit na rozdíl od kreacionistů, KTEŘÍ od něj odstoupili, protože množství vesmírného prachu spadajícího na povrch Měsíce není takové jak se dřívě kalkulovalo. Nicméně mladé stáří Měsíce naznačuje/zatím neprokazuje/ do určité to, že radioaktivní záření dopadající na povrch Měsíce přeměňuje horniny Měsíce na prach, a tak by ho tam mělo být veliké množství, kdyby byl starý několik mld let, jenže je ho tam minimum, a tudíž malé množství vesmírného prachu je do určité míry možno použít jako argument pro mladé stáří Měsíce. V současnosti, protože je tam zatím velká míra nejasností, množství prachu na Měsíci, jako argument pro mladé stáří Země nelze používat. V tomto s tebou souhlasím, ale obviňovat, tak sprostě vědce v tom videu, na které jsem tě odkázal, je od tebe hodně NEČESTNÉ A LŽIVÉ, protože o nich absolutně nic nevíš, jak jsi zjevil v textu/nevím koho tím myslíš, jestli ty evolucionisty nebo jen kreacionisty v tom videu, neboť na některé evolucionisty by to i sedělo:-D/. To co píšeš by možná tak sedělo na velkou řadu evolucionistických vědců, ale ne na kreacionistické vědce v tom videu CITUJI UVZ To nebyly fakta, ale spekulace. Pak se objeví lidi jako ty, co tomu hned uvěří protože si řeknou, že je to přece vědec, že to jsou vědci, kteří to zkoumají a že by nevypustili do světa takovej bezcennej tlach.UVZ Ale s tímhle s tebou souhlasím CITUJI UVZKdyž nemáš dostatek důkazů tak nemůžeš vynášet žádná prohlášení. To máš to samé jako vyšetřování trestného činu. Dokud vyšetřovatel nenasbírá dostatek solidních a věruhodných důkazů, nemá smysl obviňovat domnělého pachatele, protože by soud případ smetl ze stolu pro nedostatek důkazů, případně by odmítl důkazy jako nepřípustné. Stejně tak jako nemůžeme vynášet obvinění bez důkazů, tak nemůžeme ani vynášet prohlášení tohoto typu, neb jsou to prohlášení tendenční a populistické. Na nějaká definitivní prohlášení je třeba čekat, dokud se nenasbírá dostatek důkazů. Co se týče přesného proměření. Otázka je jestli takové proměření je vůbec realizovatelné!!UVZ a protože se postupem času ukázalo, že měření nejsou věrohodná, nelze množství prachu věrohodně používat jako argument pro mladé stáří Měsíce a proto ho již kreacionisté nepoužívají viz. http://www.icr.org/article/moon-dust-solar-system/ je to do určité míry ten kreacionistický článek na který jsi mě odkázal ale je to přehlednější a myslím, že i komplexnější. Je tedy nečestné a sprosté od tebe takhle osočovat ty kreacionistické vědce v tom videu, kteří poctivě vyhodnocovali naměřená data! ODST Jinak Isaac Asimov byl evolucionista a právě poukazoval na to, že na Měsíci bude velké množství prachu z tehdy známých hodnot množství prachu z vesmíru, dopadajícího na povrch Měsíce. Takže to, co o něm/Isaacovi Asimovi/ tady tvrdíš je OMYL, tedy že chtěl použít spad vesmírného prachu pro podpoření mladého stáří Země!!! Psal jsi, že asi to chtěl použít jako argument pro mladé staří Země, tudíž jsi to nevěděl a jen jsi se domníval, tak jen poukazuji, že ses domníval špatně a čímž jsi ale OČERNIL vědce, tvrdící, že důkazy ukazují na mladé stáří Země!!! Asimov protože předpokládal mld stáří Země předpovídal, že bude na Měsíci obrovské množství prachu:-D! Jinak Asimov psal o zákonech termodynamiky, které právě vyvracejí možnost proběhnutí evoluce, i když to on sám nechtěl připustit, protože byl evolucionář, tudíž sám jako evolucionista psal o něčem, co je důkazem toho, že evoluce v pojetí neodarwinismu nemohla a nemůže proběhnout:-D! Takže Asimov, i když nechtěl, tak v podstatě prokazoval nevěrohodnost a nemožnost evoluce v pojetí neodarwinismu:-D!!! Takže ohledně Asimova máš trochu ZMATEK! ODST Pokud toto co aplikuješ na ty kreacionistické vědce kteří, v tom videu mluvili, tak opět lžeš /nevím koho konrétně pod tím myslíš/ CITUJI TĚ UVZAvšak, je-li někdo vědec a chystá se natočit seriozní video konfrontující s evolucí, tak musí stavět na solidní vědě a na solidních argumentech - jestli je věřící tu nehraje roli. Prostě víru ať si ponechá pro svůj osobní život, ale pokud chce argumentovat proti vědeckým tezím, tak ať to dělá vědecky.UVZ Tamti kreacionističtí vědci ve videu stavěli na solidní vědě a nezapojovali do toho víru jako ARGUMENT a pokud tvrdíš něco jiného, tak LŽEŠ. Chceš-li pořád omílat dokola měsíční prach, tak si ho omílej pořád dokola:-D!!! Myslím, že jsme si dostatečně vysvětlili, že to bylo vyvozeno na základě tehdy dostupných měření a znovu tu odkážu na ten anglicky psaný článek http://www.icr.org/article/moon-dust-solar-system/ a ten článek na který jsi mě odkázal http://www.answersingenesis.org/articles/tj/v7/n1/moondust . Jsou to v podstatě ty samé články.ODSTS tímto opět s tebou souhalsím a jsem rád, že ses o tom zmínil, CITUJI UVZ Přesto ale, křesťan který se dostává k informacím o kreacionismu, které jsou staré, může pak tyto staré a nepravdivé informace šířit dál a tedy považuji za přínosné je tady uvádět, třeba právě proto, že neexistují žádné komplexní videa v češtině s objektivními a aktuálními informacemi srozumitelnými laikovy, které by tyto věci uváděly na pravou míru. Tak tedy zde alespoň, můžeme diskutovat o těchto aspektech, třeba již vyvrácených teoriích.UVZ , ale neměl jsi se pouštět do lživého napadání těch kreacionistických vědců ve videu. S tímto také naprosto souhlasím CITUJI UVZ Pravá věda stojí na důkazech a objektivním logickém myšlení. Netvrdím, že Boha lze dokázat vědecky!UVZ Ale s tímto s tebou naprosto nesouhlasím CITUJI UVZ Já se spíš přikláním k tomu staršímu stáří země a to především proto, že mnohé důkazy odkrývá sama země - geologické procesy, které trvají velice dlouho a pomalu o tom sami vydávají svědectví. Čím více toho věda odhaluje v oblasti geologie a čím víc se toho o geologii dozvídám, tím víc a víc se musím naklánět na stranu vědců, že tyhle procesy prostě nemohli trvat pouze několik tisíc let. Zemská kůra je velmi tlustá, veškerá tektonická činnost, formování hor, to zanechává v zemi vrstvy, které se vytváří velice dlouho. Takže k pojetí stáří země v řádů tisíců let jsem skeptický. UVZ, neboť právě vědecké důkazy ukazují na mladé staří Země a tyto tvoje UVZdůkazy UVZ, o kterých tady hovoříš, jako o důkazech pro starou Zemi jsou jen neověřené, nevědecké tlachy na, kterých stojíš ty, a ze kterých jsi neoprávněně obvinil nejspíše ty kreacionistické vědce v tom videu, kteří na rozdíl od tebe věcně argumentovali. Touto citací jsi prokázal, že nestojíš na pravé vědě, která stojí na důkazech a objektivním logickém myšlení, ale na lidských domněnkách a teoriích! Výbuch sopky sv. Heleny a geologické nálezy jasně prokázaly, že uhlí, zkameněliny atd. mohou vznikat a vznikaly za velmi krátký časový úsek. Stačí k tomu tlak a teplota. Ne miliony let!!! ODST No, když nevidíš, že pravá věda NENÍ A NIKDY NEBUDE proti zvěsti Bible, tak jsi opět na omylu! Jestli je po určitou dobu přijímáno většinou vědecké komunity něco, co je v rozporu s Biblí, vždycky se ukáže a mnohokrát se ukázalo, že to co je v rozporu s Biblí, není skutečností, neboť vědci buď špatně pozorovali, nebo něco v té době ještě neznali, ale později to poznali a opět dali za pravdu Božímu Slovu! Tudíž se vždy opravovali vědci ne Bible!!! Proto píšu, že PRAVÁ věda není a nikdy nebude proti zvěsti Bible!! Odpověď na to, proč považuji to tvé video za zaujaté, je to, že staví něco na předpokladu toho, že Země je stará několik mld let, aniž má k tomu pádný důkaz a odvažuje se to pak označit jako vědu!

jestrab 26.11.2013

Hora sv. Heleny je jen malou lokalitou, když vezmeš celkovou velikost povrchu Země. Myslím, že i kdybys vzal všechny aktivní sopky tak by to nepokrylo všechnu oblast země. Chci říct, že jsou místa kde žádné sopky nejsou, ale jsou tam vidět sedimenty tlusté několik desítek až stovek metrů. Nebudu se ale s tebou v tomhle směru pouštět do diskuse, protože v tomto směru to ještě nemám tak >hluboko> prozkoumané. Geologie je široké téma protože země je velká a zemský plášť je relativně tlustý, takže je ještě co zkoumat. Stejně se ale nakláním k tomu většímu stáří země, neříkám jak dlouhé období by to mělo být. Ale například sedimenty v oceánech se ukládají velmi pomalu. Když máš nějakou oblast, kde bylo kdysi jezero - protože tam jsou fosilie - a víš, že to jezero tam bylo v dávné době a vytvořilo se v něm mnoho tlustých vrstev sedimentů, tak se mi nezdá pravděpodobné, že by to trvalo jen pár tisíciletí. Jak říkám, tohle téma mě zajímá a rád se o něm dovím více (upřednostním ale spíš videa na čtení anglických článků moc nejsem).

jestrab 26.11.2013

Co se týče toho článku: nemám patent na neomylnost. Jen jsem prezentoval svoje názory.

pokus 5.12.2013

Tak se trochu zamysli nad tím co mohla způsobit celosvětová potopa světa. Často si lidé myslí, že celosvětová potopa znamenalo pouze záplavu Země. Není tomu tak! Země se zmítala v tuhých bojích. Byla to celosvětová pohroma, kdy vybuchovaly sopky po celé Zemi, naklonila se Zemská osa, několikrát se změnila polarita magnetického pole, Země byla zaplavena. Tady je něco http://www.icr.org/earth-formation/. V češtině můžeš něco studovat na www.kreacionismus.cz /např. http://www.kreacionismus.cz/rubrika/stari-zeme-vesmiru/ a pak je myslím něco na to videu na které jsem tě odkazoval. Fakt nemám čas to nyní vyhledávat. Je toho spousta ODST Jinak pokud prezentuješ svoje názory, tak je ale poté potřeba volit vhodná slova a ne obviňovat poctivé vědce, kteří tvrdí, že důkazy ukazují na mladé staří Země. Klidně si za svým postojem stůj, ale nejdříve si pořádně něco prostuduj, než někoho začneš nečestně obviňovat. Každý se můžeme mýlit. To je lidské a normální, to ti neberu za zlé. Jsme lidi!! Je ale potřeba být trochu zdrženlivý v obviňování někoho, když o tom pořádně moc nevím!! Je rozdíl prezentovat své názory a nebo někoho neoprávněně obvinit z nečestnosti. Což si žel, ale tady dělal! Doufám, že se toho já vyvaruji:). Zatím.

pokus 5.12.2013

Jinak si cením toho, že jsi přiznal, že jsi se mýlil. Doufám, že když se budu mýlit já, že to také budu umět přiznat. Videí, žel moc neznám právě, ale když dáš na youtube young earth, tak tam něco najdeš. Je tam více mluvčích, takže nevím co tam mluví. Koho znám, tak to je pan Humprey, tak ti tu nechám odkaz, na to kde mluví on. Nevím jestli jsem ti ten odkaz v souvislosti s magnetickým polem Země již tady nedával. Má to dvě části http://www.youtube.com/watch?v=tX9eDTNfQHY Jinak tohle to další video se netýká přímo stáří Země ale jasně poukazuje na to, že genetika je proti evoluci http://www.youtube.com/watch?v=b7Vf6MvBiz8

pokus 5.12.2013

Důkaz vzniku rašeliny, uhlí, zkamenělin, během velmi krátkého časového úseku při výbuchu sopky svaté Heleny http://www.youtube.com/watch?v=M0f4URsDWy0 tedy důkaz pro mladou Zemi.

jestrab 6.12.2013

Bral jsem to narychlo a chtěl jsem ti jen zprostředkovat co jsem se dočetl. Ovšem vzhledem k tomu, že to nebylo tak, že bych to psal v době kdy jsem to četl, tak jsem to už nemusel správně pospojovat dohromady. Každopádně, odkaz jsem ti dal, ten sis přečetl a udělal sis vlastní názor a o tom to je. Se čtením teď na nějakou dobu končím.

Uložit