Zjevení Panny Marie

Jsem rád za diskuzi, sleduji ale nepřispívám, některé názory jsou mi hodně blízké.. Ale chtěl jsem se zeptat na názor na zjevení Panny Marie v Medžugorje, považujete je za pravé, vč. předaných poselství?

klasik76 12.10.2013

komentáře: (56)

amper01 3.11.2013

Čti více Bibli - zjistíš sám, že je mimo...

jestrab 4.11.2013

Veškerá zjevení, která jsou od zemřelých, považuji za nepravé - kromě zmrtvýchvstání Ježíše Krista (to však nebylo zjevení). Mrtví se nemohou jen tak sami od sebe zjevovat, když jsou v nebi. Kromě případu, kdy Ježíš mluvil s Mojžíšem a Elijášem na hoře proměnění. Buď bys musel fyzicky zemřít a dostat se do nebe nebo by se ten člověk musel znova narodit, případně sestoupit z nebe ve fyzické podobě, aby si ho mohl vidět.

TinaTina 5.11.2013

A proč se nemohou zjevovat, jestřábe? Zakázal jsi jim to? -usmívací a mrkací smajlík-

amper01 5.11.2013

TinaTina: Čti více Bibli - zjistíš sama, co se to vlastně zjevuje...

TinaTina 5.11.2013

V bibli není vše, ampre. Ale občas do ní taky mrknu.

Ale tak víš co, duchové se zjevovali, zjevují a zjevovat budou.. A Marie? Tak ta má asi rozhodně větší oprávnění na svojí úrovni bytí než mnozí z nás, za současného stavu.

Milan__ 5.11.2013

Pokud jde o zjevení zemřelých živým, tak to je něco, co v Bibli existuje.
52 a hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;
53 když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým.
Neuvádím citaci, ale každý snadno najde. Zkrátka se tu popisuje, že těla mnohých svatých byla vzkříšeni a tito se zjevili dalším lidem.¨

Současně ale jsem nedůvěřivý vůči různým zjevením, např. Marie nebo jiných. Ti se obvykle někomu zjeví a dají nějaký pokyn. To v jediném biblickém příkladu, kdy se zemřelý zjevují živým (krom zjevení na hoře promění), nestalo. Ti se pouze ukázali a tím to skončilo.

Komunikace se zemřelými spíš připomíná vyvolávání duchů zemřelých. Tedy ne lidí v těle, ale jejich ducha. Tak jako Saul si nechal přivolat Samuelova ducha. To je zcela zakázané.

Slyšel jsem i názor, že zjevení typu zjevení Marie v Medžugorie ap. jsou ďábelstvím. Skutečně to připomíná spíše okultní praxi a než zjevení zemřelých svatých se tu nejspíš ukazují nějací ďáblové, co na sebe berou lidskou podobu.

Jenže když už jsme u toho okultismu, tak ono by šlo asi říci, že uctívání soch, obrazů, kult svatých, uctívání tělesných ostatků či jejich falz, tzv. relikvií, je pohanským modlářstvím, co se tváří jak křesťanská víra. Jenže tohle se týká katolické církve i pravoslaví. Na jednu stranu v těch církvích jasně zní, že Kristus zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen. Což je základ křesťanské víry, ke spasení je ještě třeba křest. A vedle toho tu jsou věci, které Bible popisuje jak porušení prvního přikázání a v podstatě jde o službu Satanovi. Tak nevím, protože apoštol Pavel píše, že nelze pít kalich Páně i kalich démonů a nelze sloužit Kristu i Beliálovi zároveň.

Reformátoři označovali katolickou církev za nevěstku, jasně ji odmítli jak nebiblickou, ale i vedoucí lidi do zahynutí. Dnes jako by to už nemělo platit, katolíci jsou uznáváni za křesťany. Např. pořádají stejné kurzy Alfa. Sousedka k nich chodila (katolíkům). A nikdo jí tam za celá léta neřekl, že to, co učí léčitel Pfeifer není od Boha. Pro ni bylo směrodatné, co řekne pan farář. A co řekne léčitel, to bylo svým způsobem důležitější. Okultního léčitele P. Ferdu dopisem pochválil i kardinál Tomášek, jiný okultista zas řádil s virgulí v kněžském semináři v Olomouci, pan arcibiskup tomu dával zelenou.

Milan__ 5.11.2013

Když už jsme u toho katolicismu (protože zjevení Marie jsou jedině u nich a snad ještě v pravoslaví, nikde v reformované církvi), tak jsem se dvakrát setkal s tím, že se starší modlil za zemřelé. Přitom jsem mu dříve říkal námitku, že za mrtvé se nemodlíme, jak jsem četl v jakési reformační příručce. V Bibli to přímo není (zakázané), ale pak by řada věcí v křesťanském učení musela být jinak. Nějak vycházím z toho, že o věčnosti člověk rozhoduje tady, dokud žije. Jak zemřel, tak jde tam, kam se rozhodl za svého života a moje modlitby za něj na tom nic neovlivní. Jak je zřejmé, co jsem psal dříve, jsem ve sboru, kde je značně autoritativní vedení. Pastorovi jsem už žádnou námitku neříkal, nechtěl jsem mít nepříjemnosti. Docela by mě zajímal názor lidí, jestli si myslí, že ten sbor je zdravý. Jinak řečeno, jestli bych neměl radši odejít.

Milan__ 5.11.2013

Pro Tinu: Oni se duchové zjevují, to je fakt. Někomu se zjevil třeba Ďábel či nějaký démon. To fakt nechci. V Bibli se zas zjevil některým lidem anděl, což je lepší varianta. Ale tady se mluví o zjevení ducha zemřelých lidí. Vyvolávat duchy zemřelých je přísně zakázané. Jak jsem psal výše, zjevil se Mojžíš a Eliáš (Eliáš ovšem nezemřel, ale byl vzat do nebe). Hlavní postavou ve zjevení byl ale Ježíš. Pak je ten případ těch, co se zjevili po vzkříšení, krátce o Kristově zmrtvýchvstání. To nebylo zjevení ducha, ale zjevili se v těle (ovšem zcela jiném těle, duchovním). A šlo o jednorázové zjevení, které se už nikdy v celé Bibli neopakuje.Když se spíš setkám s různými zjevením svatých či Marie v katolickém stylu, tak by mi leda po tom mrazilo na zádech, zkrátka jako by skrz to zjevení na mě chtělo sahat samo peklo. Já se nechci těm zjevením otvírat, ani nepřímo. Protože tím bych se otvíral přímo působení démonů.

TinaTina 6.11.2013

Milane, je na Tobě, jak k mému psaní přistoupíš, zda se pokřižuješ a utečeš, jestli se na mě vrhneš, že se rouhám atp., příp. mi budeš chtít pomoci a osvobodit mě ze spárů toho zlého. Proč to tak píšu? Aby nedošlo k omylu a aby sis ode mě připustil, co potřebuješ a jak to potřebuješ. Abys nebyl zaskočen, ve zlém, ale srozuměn, že Ti píšu z trošinku jiného břehu, jiného poznání, nazírání, jiné víry a hlavně nezmanipulovaná nikým jiným a jeho poučkama, zákazama, příkazama. A teď tedy jen moje sdělení Tobě, k tomu, co jsi napsal. Ne vždy se Ti duchové zjeví, že je vědomě vyvoláváš. Dále.. zakázané vyvolávání. Zakazuješ si jen Ty sám, Ty rozhoduješ, čemu věříš, a co je správné. Ale jo, dávám Ti zapravdu v tom, že jen tak z legrace či zvědavosti vyvolávat se opravdu nedělá. Pokud už, měl by k tomu být rozhodně vážný důvod. Ti mrtví, co vylézali z hrobů, kolem Ježíšovy smrti, ty bych do toho s dovolením netahala, jak sám píšeš, to je opravdu ojedinělá záležitost. K Marii, matce Ježíšově. Osobně ji nepovažuju za tuctově zesnulou, ale za vzestoupenou, nanebevzatou. A to je poněkud vyšší úroveň bytí, která jí otevírá prostředky, kterými může disponovat podstatně volněji, než ti, co jsou níž. Marie je dobrá bytost, není to žádný démon. Jestli se můžou zjevovat i falešné Marie? Jo, to je určitě možné. Až se Ti zjeví ta pravá Marie, domnívám se, že nějaké démony fakt řešit nebudeš. Do té doby se tím určitě nemusíš trápit a přidělávat si starosti. Obracej se k tomu, ke komu máš plnou důvěru, k bohu, a budeš-li s ním, nemusíš se žádných zjevení a ničeho jiného obávat. Zdravím Tě, vše dobré.

Milan__ 6.11.2013

Tino, neuteču, přesněji ne před Tebou. Uteču, ale před zcela jinými lidmi, ještě nevím (viz mé předch. příspěvky). Já si myslím, že to vidíš špatně. Ale nějak touhu Tě osvobozovat nemám, myslím totiž, že to není, co Ty hledáš. V podstatě to je, jak píšeš, Píšeš z jiného břehu, jiného poznání a nazírání a jiné víry. Pokud jde o mě, tak jsem přebíral ty poučky a příkazy a zákazy prvotně na základě vlastního zájmu. Nějak jsem Boha hledal sám, zajímalo mě to ve 13, 14 letech, možná i o něco dřív. Dospěl jsem k názoru, že pravda je v Bibli a v tom, co učil Ježíš. Ani ne tak na základě toho, co jsem slýchal v kostele, ale spíš jsem hledal v Bibli sám. Dostal jsem se mezi evangelikální křesťany, kde mi přišlo, to, co se učí jako nejbližší. Některé věci jsem přijal, s jinými mám problém. Problém mám spíš s pravidly, co nějak stanovili sami lidi, zejména když jde o pravidla vázaná na jedno společenství a není to něco obecně uznávaného. Pro pořádek jsem jistě ochoten se lecčemu podřídit a lecos respektovat, rád ale v oblasti zvyklostí a obvyklé křesťanské praxe bych spíš následoval pravidla obecně platná, uznávaná řadou sborů či denominací. Pokud mám opravdu uznávat něčí autoritu, tak od takových lidí především očekávám, že oni budou respektovat pravidla, která stanovili jiní a pak až budou něco vyžadovat. Ale je to jak píšeš. Nezakazuji si sám, pravidla vidím daná od Boha (od lidí by to mělo být marginálně, jak jsem se rozepisoval). Sám se rozhoduji, čemu věřím, to ano. Ale snažím se rozhodovat pro to, co je od Boha. Nechce se rozhodovat nezávisle na Bohu, bez ohledu na jeho pravidla ale právě podle nich. Nějak věřím, že ta Boží pravidla jsou to nejlepší pro můj život a pro má konkrétní rozhodnutí. Pokud jde o Marii, tak v Bibli čtu o jejím blahoslavenství, tj. porodila Ježíše. On tu byl ovšem dávno před ní i před Abrahamem. Ona není bohorodička, porodila Ježíše jako syna člověka. Božím Synem byl dávno předtím, před vším stvořením, které se dálo skrz něj. A o jejím nanebevstoupení nevím nic. V Bibli jsou zmíněny dva případy, Enoch a Eliáš - ti byli vzati živí do nebe. O Marii to psáno v Bibli není. Možná do nebe vztata byla, i když nevím proč bych si to měl myslet. Jenže pokud ano, tak Bůh tohle nepovažoval za důležité, abych to věděl a není to v Bibli. Ono takhle, Marie je určitě dobrá bytost, to ano. Jenže to, co lidi uctívají, co k lidem mluví a tváří se jako Marie, matka Ježíše, to nemá s biblickou Marií vůbec nic společného. Je to přelud, démon, falešný anděl, který není od Boha. Modlit se ke svatým (díky reformaci se v katolictví radši užívá formulace žádat svaté o přímluvu, fakticky se k nim ale modlí, prosí je a zčásti je i uctívají), to mi přijde na stejné úrovni jak vyvolávat duchy zemřelých. Vlastně to je totéž, jenž to získalo pseudokřesťanský nátěr. Jak u Indiánů či pohanských bohů v Evropě. Přišlo úpadkové náboženství, které se nazývalo křesťanstvím, ale fakticky jím nebylo. Aby se >získali pro víru>, tak se nechali Evropanům jejich původní bohové, jen se změnila jména. Místo jména pohanského boha se dál vzývá stejný démon, ale má jméno katolického světce. U Indiánů je to patrnější, protože jména pohanských bohů v Evropě upadla do zapomenutí, kdežto u Indiánů je to víra, která se přímo praktikovala před nedávnější dobou. Vlasntě řada Indiánů praktikuje to modlářství doteď, někteří jako katolíci, jiní v původním pohanském kultu. V Evropě asi moc lidí není, kteří vzývají přímo původní slovanské, germánské či keltské bohy. Germánské bohy vzývali nacisté, jejich nejvyšší představitelé, ne nějak masově.

TinaTina 6.11.2013

No jo Milane, ale to je právě to, co sis asi sám v těch 13, 14 moc nevymyslel, že na Tebe všude jen číhají démoni a předhánějí se, který Tě dřív dostane. Proto ten můj úvod, že se na to nezávisle dívám o dost jinak. Dívej, já se nechci hádat, napsala jsem Ti ten můj pohled, Ty ten, který momentálně považuješ za svůj, nezlob se, ale vidím to tak. Protože já právě se právě sama cítila mít ke křesťanství hodně blízko, proto Ti taky píšu z křesťanské seznamky, proto jsem teď už nějakou dobu na jiném křesťanském fóru, abych ty křesťany poznala. Obrázek, který jsem si učinila sama, především podle Ježíše a jeho učení, byl docela dost odlišný od zkušenosti, které se mi dostalo. Ale přesto jsem za ni ráda, dalo mi to poměrně hodně. Jen snad k té bibli, že tam něco je a není, tu bibli psali a rovněž sestavovali lidé. Ale od toho je tu jiné téma. Jinak beru, a jen doporučuju, jít si opravdu za tím, čemu věříš, že je správné Ty, a jak sám píšeš, v souladu s bohem. Takže jen tak na nikoho nedej, ani na mě.

jestrab 7.11.2013

TinaTina: Čti pořádně, a nebudeš se mě muset ptát na to co jsem už řekl.

jestrab 7.11.2013

Milan_: Jestli odejdeš nechám na tobě, já bych to neskousl zcela určitě. Ale vlastně se nic neděje, tak se pomodlí za mrtvého člověka. Je to taková nesmyslná modlitba. Skoro to připomíná jako pokus manipulovat Boha k tomu kdo má být spasen a kdo ne. Ale Bůh stejně bude vycházet z víry a případně ze skutků toho daného člověka. Pro případné rýpající: * Římanům 2:14-15  Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, dělají z přirozenosti to, co Zákon přikazuje, takoví, ač nemají Zákon, jsou Zákonem sami sobě. Takoví prokazují dílo Zákona zapsaného v jejich srdcích, což dosvědčuje i jejich svědomí a myšlenky, které se navzájem obviňují anebo obhajují.

Milan__ 7.11.2013

Nemám teď moc času na delší reakci. Ale v reakci na jestraba: ano, modlitba za mrtvého je jen prázdným činem, není to jako zalhat, ukrást, udělat násilít atd. Jenže to má velmi blízko k výše zmiňovanému modlářství, to za prvé. A za druhé, já bych to neřešil, že řadový člen sboru tohle praktikuje. Znám pár křesťanů, kteří zas mají blízko k marxismu, přitom Ježíše vyznávají. Znamená to ale značný problém, pokud nejde o řadového věřícího, ale církevního vedoucího, tj, starší, duchovní, kazatel, pastor ap. Navíc v systému, kdy se hodně zdůrazňuje tahle autorita. Tina: nejde o to, že já jsem si vymyslel X nebezpečí. Ale pokud mi někdo předkládá např. zjevení P. Marie, tak já to vnímám jako démonická zjevení. Typ zjevení, jak se v Bůh či jeho poslové/andělé nikdy nezjevovali. Je to spojené s kultem Marie a svatých, kde to Marie má jen vypůjčený název z Bible, ale jde o jinou Marii, v podstatě mi to přijde že má atributy nějaké pohanské bohyně. Vlastně i titul Královna nebes je v Bibli, ve zcela negativním významu. Bohu velmi vadilo, že Izraelci pálili kadidlo Královně nebes, byl to důvod Božího hněvu vůči Izraeli i soudu na ním. To hlavní, čím Izrael odpadal nebylo např. smilstvo (i když to taky dělali), ale hlavní hřích byl uctívání cizích bohů. Tak co je platné, že někdo bude žít že nebude krást, cizoložit (a ani smilnit či onanovat, žádostivě se koukat), ale dopustí se něčeho, co je ještě horší -modlářství. David zabil, lhal, cizoložil - a Bůh mu odpustil. Ale nikdy neuctíval jiné bohy, což je ještě horší hřích. JInak souhlasím, že Boha by měl člověk hledat sám. Kdo pravdu upřímně hledá, tak ji najde. Já si třeba myslím, že vidíš dosti věcí špatně a to zásadně špatně a zásadní věci. Ale nemám představu Ti cokoli nutit, že nějak musíš. Nemusíš nic, i zjevenou pravdu může člověk odmítnout a řídit se dle svého. Jen to pak má svů důsledky. Víra musí být ze srdce a opravdová, osobně mi vadí různé psychologické metody, jak lidi k víře přimět. Nevěřím, že zmanipulovaný člověk má skutečnou víru, pouze to tak může navenek vypada, naučí se něco říkat, nějak vystupovat, ale není v něm Boží život. Tak takhle to asi vidím.

TinaTina 7.11.2013

Kde jsem se Tě na co ptala, jestrabe?

TinaTina 8.11.2013

jestrab: Jo, aha, tak už vím, k čemu jsi to napsal. Teda, Ty jsi ale netýkavka. Četla jsem Tě pořádně, ale reagovala jsem na to Tvoje sdělení, že mrtví se nemohou zjevovat. Proto jsem se ptala, jestli jsi jim to zakázal. Pročpak by nemohli.. Nakonec to ani není tak jejich problém, že je běžně nevidíme, že se nám musí zjevit přímo.

jestrab 9.11.2013

O královně nebes (rozuměj o kultu uctívání zemřelé panny Marie) napsal výstižný článek Rudolf Bubík, myslím že to bylo v časopise Ethnos z roku 2007. Doporučuji přečíst (hledej >Královna nebes>).

TinaTina 9.11.2013

jestrab: Proč? Co to má společného s Tebou a že mrtvým upíráš právo na jejich zjevování se? Fakt myslíš, že se Tě budou ptát? Počkej, ještě budeš rád, pokud budeš chtít přejít přes silnici a zjeví se Ti Tvoje babička a zarazí Tě těsně předtím, než se ze zatáčky vyřítí auto. Jen příklad. Někdy se tak prostě děje, a tím, že to budeš odmítat, ničeho nedosáhneš.

anetka 13.11.2013

http://cs.gloria.tv/?media=101853

jestrab 13.11.2013

Říká vám něco pojem davová hypnóza? Když něčemu moc chceš věřit tak to nakonec uvidíš a žádné důkazy tě nepřesvědčí o tom že se pleteš. Je to jako s těma lidma co věří v ufo, údajně viděli mimozemšťany nebo létající talíř. Ve skutečnosti to jenom jejich bujná představivost pracuje na plné obrátky a domýšlí si svoje vlastní scény a tvary. Navíc je snadné zmanipulovat svědky. Naše mysl je velice snadno oklamatelná. V hypnóze můžeš člověka přesvědčit o tom, že je napoušti, přitom je v mrazu a bez bundy, můžeš ho přesvědčit o tom že má ruku položenou v ledově studené vodě, přitom je v suchu a teple. Stejně tak v běžném životě nastávají situace, kdy lidský mozek je unavený stereotypem, monotoními zvuky a situacemi např. při řízení auta, lidský mozek vystavený stresu, strachu (třeba v noci na samotě) může pracovat na plné obrátky a představovat si věci, které nejsou skutečné. A s pamětí je to ještě mnohem horší, lidé si málo pamatují detaily, obzvlášť pokud událost trvala jen chvíli. Je pak snadné podsunout ostatním svědkům části svědectví, které nejsou pravdivé. Pak si celá skupina vytvoří nějakou konkrétní představu, všichni přitákají, že to tak bylo, ale ve skutečnosti to bylo úplně jinak. Netvrdím, že není možné komunikovat s duchy. S duchovním světem pravděpodobně komunikovat možné je, nicméně 2 Korintským 11:14  sám satan se vydává za anděla světla.

renton14 27.8.2014

Jsem myslel, že je tady křesťanská seznamka. New age je nový (starý) směr, který je plný okultismu, hereze a má satanistický podtext. Samotná satanistická církev označila tento moderní kult, ze kterého možná přijde antikrist, za svůj vlastní. Tino, víš vůbec čemu věříš? http://www.experienceproject.com/stories/Am-An-Incarnated-Angel/2011602 https://www.youtube.com/watch?v=vk6ySkSb8fw Doporučuji ti přečíst toto. Sám jsem prošel new age fází. http://bezkorektnosti.blogspot.cz/2014/08/ta-prekrasna-tvar-zla.html Také tady je jeden příběh podle skutečnosti. New age je v současné době nejvíce nebezpečný duchovní směr vůbec.

TomasMetodej 18.11.2014

Když na otázku zjevováni Panny Marie odpovídají jen samí protestanti a katolík s krví protestanta - tak je to jen trapná komedie. Protože o pravosti zjevení může diskutovat jen pravověrný katolík potažmo pravoslvný - u protestantů, kteří z podstaty samé jakékoli zjevení popírají, jsou jakékoli jejich příspěvky směšné, protože nejsou oprávněni o tom diskutovat, když mají zakízené tomu vůbec věřit.

Zalmik 18.11.2014

Mě se zjevil Franta z Assisi a řekl mi klído si dej tyhle chipsy dostal jsem je od bandy gipsy :D

TinaTina 20.11.2014

renton: Ježíš rentone, to sis dohledával moje staré příspěvky, abys mě mohl špinit nebo co?

TomasMetodej: Já si teda narozdíl od pána výše myslím, že má právo se vyjádřit každý, ale naprav skóre, napiš svůj pohled.. ;-)

Faghira 20.11.2014

Zalmik - A jaké ty Chipsy byli? To mě pobavilo :D

kristian 21.11.2014

TomasMetodej: docela se bojím skupiny či organizací, kde k věci se můžou vyjadřovat jen jejich členové. O marxismu se smí bavit jen členové komunistické strany, jiní nejsou kompetentní. O učení svědků Jehovových se smí bavit jen svědci, jiní do toho nemají opět co mluvit. A o mariánských zjeveních se smí bavit jen katolíci a pravoslavní, protože ti je taky unávají. Kdo má jiný názor, tak do toho nemá co mluvit. Docela uzavřený systém, navíc tu ještě bývá, že ani ti členové se o tom nesmí bavit volně. Spíš smí vyjadřovat souhlas či názory v předem daných kolejích. Já jsem protestant, radši bych se označoval pouze slovem křesťan, ale jen aby nedošlo k mýlce a jakákoli zjevení nepopírám. V Písmu je zjevení plno. Ovšem fakt je, že řadu zjevení skutečně odmítám. A mezi nima právě ta katolická mariánská zjevení. Nebudu tu otvírat nekonečnou debatu, to nemá cenu. Spíš jsem chtěl zareagovat na ten uzavřený systém, kdy zvenku do toho nemá nikdo co mluvit. A uvnitř, tam zas platí poslušnost.

TomasMetodej 23.11.2014

Otázka zněla: zda považujete Mariánská zjevení v Medžugorii za pravá? Tedy o konkretní věc. Když se někdo baví o něčem čemu nevěří a z podstaty vlastní příslušnosti k opozici to odmítá, tak potom to není diskuze ale v podstatě litanie shazování a urážek.

kristian 23.11.2014

Před časem jsem nahlédl na internetu, co se týče těch zjevení a lidí, kteří to publikují. Jsou za tím myslím hlavně 2 lidé, jeden muž, bývalý katolický kněz a mnich, nepletu-li se a dále jedna žena. Nevím, jestli mezi nimi nebyl nějaký milenecký vztah, který souvisel právě s tím, že dotyčný už není knězem. Chápu-li dobře, tak vedení řkc ta zjevení nepodporuje, i když jsem si nevšiml, že by se jasně proti nim vyslovilo. Jako evangelík mám tedy spíš otázku na katolíky, jak to s těmito zjeveními je z jejich pohledu a jaký je oficiální názor katolické církve? Jsou ta zjevení pravá a nebo falešná. A nebo si má každý katolík posoudit jejich pravost sám a církev se k tomu vyjadřovat nebude? To je asi podstatnější, než co si o zjevení myslí nějaký protestant?

Erik_Kana 23.11.2014

Údajná zjevení v Medžugorii stále probíhají. Církev zjevení neuznala ale ani nezavrhla, tím ho v podstatě podporuje, protože nejde uznat něco co ještě probíhá a není ukončeno. Takový je zákon církve. Jinak jakákoliv soukromá zjevení včetně tohoto nezavazují bžádného katolíka aby v ně věřil. A narážka kdo za tím stojí, milenci a tak podobně. Každé zjevení má své pomlouvače. Pro nekatolíka a skeptika je samozřejmě příjemnější vždy číst a poslouchat útoky negativní strany. Aby si utvrdil svou nevíru.

stepb 23.11.2014

Něco ze zjevení v Lurdech, z života vizionářky.......je to sv Bernadeta, kterou Pán uchránil rozkladu pro pravost zjevení, bohužel ani to někomu nestačí a asi se nikdo ze skeptiků nebude zabývat podrobněji jejím životem, protože určitý druh svatosti může být pro někoho absolutně nepochopitelný, ale z hlediska toho že náš domov je u Pána, tak ten náhled může být pochopitelný.........................................................................................Vďaka ti, Ježišu, za chudobu mamičky a otecka, za starý mlyn, za hrubé dosky nášho domu, za prašivé ovce, ktoré som pásavala. Vďaka ti, Bože, že som hladovala a nebola takmer nikdy nasýtená; vďaka ti za starosť o deti a za pasenie oviec.
Vďaka ti, Bože, za prokurátora i komisára, za žandárov, za tvrdé slová pána farára Peyramala...
Za dni, keď si prišla, Svätá Panna, aj za tie, keď si neprišla, budem schopná ďakovať až v raji. Za prijaté zauchá, za posmešky, za urážky, za tých, ktorí ma pokladali za blázna, za podvodníčku, za zlodejku, vďaka ti, Mária - Matka.
Za to, že som nikdy neovládala pravopis, za pamäť, ktorú som nikdy nemala, za moju nevedomosť a hlúposť, vďaka. Ďakujem, lebo keby bolo na zemi iné dievča, nevedomejšie a hlúpejšie ako ja, bola by si si iste vybrala ju...
Za moju matku, ktorá zomrela tak ďaleko, za bolesť, ktorú mi spôsobil otec, keď prišiel a namiesto toho, aby otvoril náruč pre svoju malú Bernadetu, mi povedal „sestra Mária Bernarda“, vďaka ti, Ježišu.
Vďaka, že si mi dal srdce také jemné a citlivé a preplnil si ho horkosťou.
Vďaka za matku prestavenú Jozefínu, ktorá pred otcom biskupom vyhlásila, že sa nehodím na nič. Vďaka ti, môj Bože, za sarkastické poznámky matky magisterky, za jej tvrdý hlas, jej iróniu a nespravodlivosť; za všetok tvrdý chlieb pokorovania ďakujem ti zo srdca, môj Bože.
Ďakujem ti, že som bola tá, ktorej matka Terézia mohla často opakovať: „Nerobte zo seba sväticu!“ Vďaka ti, že som mohla byť tá, ktorá bola vystavená toľkým skúškam, že moje sestry hovorili o mne: „Aké šťastie, že nie sme Bernadetou“.
Vďaka ti, že som bola Bernadetou, ktorej hrozili väznením preto, že som ťa videla, presvätá Panna; že sa na mňa ľudia dívali ako na zvláštne zviera, na Bernadetu, takú úbohu, že keď ma videli, hovorili si: „A to je tá?“ Nič viac, ako toto úbožiatko.
Vďaka ti, Bože, za toto moje úbohé telo, ktoré si mi dal, za všetky choroby, za moje hnisajúce rany, za horúčku, za všetky bolesti kruté i bezcitné.
Vďaka ti, Bože, za túto moju dušu, ktorú si mi dal, za púšť a vnútornú prázdnotu, za tvoje noci i záblesky svetla, za tvoje tichá i za tvoje hromy; za všetko, i za to, že si ďaleko i blízko, vďaka, ó, môj Bože, vďaka.“

kristian 26.11.2014

Erik_kana: přiznám se, že mi přijde ten postoj divný. Taková zjevení si v podstatě nárokují, že jsou Boží řečí do současnosti. A že církev, její vedení, nemá potřebu se k tomu jasně vyjádřit ve smyslu ano, ano a nebo ne, ne. Zjevení nemusí hned tak skončit a členové církve pak nevědí, čemu mají věřit desítky let. To je docela divné. Přitom vedení řkc zaragovat umí, okamžité exkomunikace jsou i v dnešní době.

karmelitka 7.3.2015

Já mám také zjevení,. Panna Maria je nádherná, milostivá a nekonečně čistá a vznešená. Vnímám její přítomnost na mariánských místech, nejvíce na Turzovce na Slovensku a taky ve Štípě u Zlína v lesní kapličce, tam se dostanu často, mám to kousek. Mě pořád bolí hlava a na těch místech to hned přestane. Bývá to ve svátky a v předvečer svátků a bývá to velmi silné a nečekané. Na Turzovce jsem viděla velké rudé srdce na obloze. Podruhé jsem tam při adoraci viděla zlatou blankytně ohraničenou záři okolo hostie. Neviděla jsem to ale fyzickým zrakem, jen jakoby duší.. u té adorace jsem měla zavřené oči. Cítila jsem neskutečnou nádheru a štěstí a pokoj, jistotu obrovské lásky, velmi vznešené a nás dalece přesahující lásky....čisté lásky. Setkala jsem se i Pánem Ježíšem, ten je jiný, je velice důstojný a přísný, ale nekonečně laskavě přísný, cítím před ním velikou pokoru...a velikou bolest a lásku v srdci... Jeho utrpení ještě zdaleka neskončilo, jakoby trpěl stále. Když se mi toto stane je mi celý svět ukradený, všechno tu je bezcenné, Usilujte jen o spásu a svatost! Berte život velmi vážně. Proto svatí děkovali za utrpení a kříže, je to velký dar a milost Boží.. abychom neotupěli, byli v pravdě a v ničem na světě neměli útěchu. Jen tak můžeme Pána skutečně hledat a nalézat. On se dává nalézt všem, kdo ho skutečně hledají. Já nejsem nic extra, já jsem ve světě pěkný looser.. ubožák, co už sám jít životem ani nedokáže... ani si to nijak nezasloužím, ani nemůžu.. Jen po tom moc toužím, moc toužím po lásce a mezi lidmi ji nenalézám, ani mezi nejbližšími.. Je jí jako šafránu a je jen slaboučkým odleskem Boží lásky a vznešenosti... bez Boha člověk nemůže být skutečně šťastný, nic jeho nejvnitřnější touhu nedokáže naplnit..nic a nikdo! Kdybyste věděli jak vás Ježíš miluje plakali byste radostí.To řekla Faustina Kowalská a já to říkám s ní. Včera byl první pátek a Pán mi dal zakusit svou lásku a já jsem plakala radostí, ale zvláštní sladkobolnou radostí....

spoludoprirody 14.9.2015

karmelitka: Je mi líto, že tě zklamu, ale nechala ses podvést a vypěstovala sis závislost na okultismu. Vše, co cítíš na poutních místech nebo v kostele, není od Boha, ale od démonů, jedná se o ezoterický okultismus a vždy je to jakási odměna za modloslužbu. Prostuduj si Bibli a zjistíš, že nenásleduješ Boží slovo, ale modloslužbu a učení démonů. Zachraň se z toho, dokud máš čas, dokud ti to ještě úplně nezničilo život. Kdybys opravdu znala Boha, nikdy bys o sobě nemohla napsat, že jsi looser a ubožák, Bůh by tě v takovém stavu nenechal, dal by ti sílu, Bůh pro tebe chce krásný a plný život už teď, žádné utrpení. Tvrzení, že Bůh člověku dává utrpení, aby ho tím vyznamenal, protože lidské utrpení je záslužné, to je katolický, resp. hinduisticko-gnostický blud. Bůh není tyran a sadista, to je satanistický pohled, v lidské bolesti není žádná zásluha. Ježíš nyní žádné utrpení už neprožívá, je oslavený v Nebi, po Otcově pravici, tam už žádné utrpení není, nemůžeš prožívat žádnou bolest při setkání s Ježíšem, veškerá tzv. mystická bolest katolických světců je okultního a démonského původu. Ta bolest hlavy, která na poutních místech ustupuje, je příznakem posedlosti, démon ti vždy na chvíli jenom dává pokoj, aby tě utvrdil v klamu. Ty vize, co máš, nejsou od Boha, neotevírej se jim. Faustina Kowalska byla falešný prorok napojený na démonské našeptávání, přesně před takovými Bible varuje - a už těch falešných proroků bylo spousty a budou přicházet další - všechny ty Kateřiny Emmerichové, Vassuly Ryden, Ellen Whiteové a další a další. Také jsem býval katolík, také jsem byl svého času závislý na Turzovce a zničilo mi to kus života, vše, co se tam děje, je apostáze (odpadnutí od Boha), rouhání a popírání Bible. Na poutních místech - Medju, Lurdy, Fatima atd. se koná modloslužba a ezoterický okultismus, to, co tam cítíš, není dobré, není čisté a není od Boha. Satan se snaží pomocí mariánských zjevení svést lidi, protože ví, že ve jméně Maria není žádné spásy, údajná Panna Maria je klínem vraženým mezi člověka a Boha, klínem, který má zamezit spasení. Studuj Bibli, od démonských závislostí tě může osvobodit jen Pravda obsažená v Písmu.......... http://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/mariansky-kult-kult-panny-marie-kralovna-nebes-regina-coeli/ .......... http://www.prokrestany.cz/queen/6.htm .......... http://www.prokrestany.cz/queen/9.htm .......... http://www.prokrestany.cz/ .......... http://www.prokrestany.cz/katol/uvod.htm .......... http://www.prokrestany.cz/anotherjesus/index.htm .......... http://prokrestany.cz/cms/odhaleni-sestry-faustiny-kowalske/ .......... http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/katedrala/

dan78 15.9.2015

Nedá se říct, že bych souhlasil s a věřil ve všecka vidění a vším, o čem píše Karmelitka, ale ty, bratře Spoludopřírody, (ačkoli se najde, s čím bych souhlasil z toho, co píšeš), nejsi příliš horlivý v odsuzování zbožnosti druhých? Jak víš, co kdo v kostelích cítí a od koho to pochází?

spoludoprirody 15.9.2015

dan78: prošel jsem kdysi stejnou okultní závislostí jako Karmelitka, poznal jsem to na vlastní duši... to bys musel znát Turzovku a vše, co se tam děje, abys pochopil. Člověk tam může prožít mystické zážitky, když se tomu otevře, ale je to místo prosycené okultní modloslužbou a ti lidé, co to provozují, netuší, že se nechali nachytat a odvést od Boha... jinak závislost na kostelní atmosféře také nemá nic společného s Bohem, Ducha svatého nelze věznit v domě z kamení, v domě plném soch, obrazů a model, v domě, kde se porušuje Desatero - Nezobrazíš... Chrámem Ducha svatého jsou lidská srdce, ne domy z kamení.......... Zjevení 9,20: Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, modlám, jež nevidí, neslyší ani nechodí.

libor01 15.9.2015

Myslím,že se mrtví nemůžou zjevovat. To klame lidi ďábel a jeho padlí andělé. Z bible vychází, že se zjevovali andělé. Ano také se zjevil Eliáš s Mojžíšem (Matouš 17:3) a také svatí (Matouš 27:52-53), ale jak se píše ve zjevení ti s ním vládnou. Eliáše s Mojžíšem apoštolové viděli, jelikož jim Ježíš ukázal svou podstatu a ostatní svatí při Ježíšově popravě a mrtvých vstání, kdy šel do své slávy. zjevení 20: 4-15 mrtví jsou mrtví dokud je Ježíš nevzkřísí. Další příklad Efeským 6:12 Deuteronomium 18:10-12. :)

spoludoprirody 15.9.2015

Eliáš a Mojžíš se zjevili, protože jsou oslavení u Boha, byli vzati už za života k Bohu - Eliáš byl vzat ohnivým vozem do nebe - 2. Královská 2,11-12. O Mojžíšovo tělo se přel ďábel s archandělem Michaelem - Juda 1,9. I kdybychom připustili, že Marie, matka Ježíšova, byla také nanebevzata v oslaveném těle, tak problém je jinde. Nikdo se nemodlí k Mojžíšovi a Eliášovi, nelze se modlit k člověku, ale jen k Bohu samotnému, nelze se modlit k člověku Marii. Všechna mariánská zjevení vyžadují, aby byla uctívána, vyžadují úctu, která patří jen Bohu, zjevení Marie doslova silou srážejí vizionáře na kolena, Bernardetta lozila před lurdským zjevením po čtyřech jako pejsek. Biblická Marie by nic takového nežádala, klanění náleží jen a pouze Bohu. Když Jan poklekl před andělem, anděl ho důrazně napomenul, ať tak nečiní a pokloní se Bohu - Zjevení 22:8-9. Mariánská zjevení mají mnoho démonských rysů, snaží se zaujmout místo Boha a v poselstvích je mnoho protibiblických bludů. Mnoho katolíků těm zjevením věří, protože jsou provázena zázraky, divy a zázračnými uzdraveními - ale co je to za víru, která je postavena na zázracích? To už není víra v Boha, ale víra v zázraky a důkazy. Bůh si žádá naši víru v Něj, nepodává nám o sobě demonstrativní až cirkusácké důkazy, světelné úkazy na obloze apod. Bůh nemá potřebu se demonstrovat a dokazovat, to naopak Satan se rád předvádí a ukazuje - podívej, co všechno umím, jsem jako Bůh, padni přede mnou na kolena... a oni ochotně padají, i svatí a neomylní papežové klečí v Lurdech a ve Fatimě před mariánskými sochami. Fakt, že se někde dějí zázraky a zázračná uzdravení, ještě nepotvrzuje pravost oné cesty - i v židovských okultních sektách-kabala, chasidismus se dějí zázraky a zázračná uzdravení, i v hinduismu a budhismu se dějí zázraky a zázračná uzdravení - dokazuje to správnost oné cesty? Měřítkem nejsou zázraky, měřítkem je jen Boží slovo. Ježíš nám řekl, že strom poznáme po ovoci - věděl, že přijdou krásné stromy, u kterých nepoznáme, jaká je jejich podstata - poznáme je jen po ovoci, jestli je jejich ovoce v souladu s Božím slovem nebo mu odporuje. Mariánská zjevení mluví mnoho bludů a jejich následkem je vždy modloslužba a jednání v rozporu s Biblí, to je jejich ovoce.......... Matouš 24:4-5,11,23-25: Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: `Já jsem Mesiáš´ a svedou mnohé... a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé... Kdyby vám tehdy někdo řekl: `Hle, Mesiáš je tu!´ anebo: `Tady je!´ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké DIVY a ZÁZRAKY, takže by svedli, kdyby to bylo možné, i vyvolené.

stepb 19.9.2015

Ano přesně takhle vás to učí, v jiných denominacích......Ale ....žádný prorok nikdy nezmínil v DS že ho budou blahoslavit všechna pokolení.....démonské mi spíš příjde v tomto bibli neposlouchat a Marii neblahoslavit, no a kdyby jen to, ale dokonce jí ignorovat, nebo nenávidět.......A kdybych už pochopil že neúcta k ježíšově matce je taková revolta proti katolíkům....... Tak už vůbec nejhorší mi příjde kritizovat zjevení Ježíše, při vědomí jeho slov- že všechny hříchy budou odpuštěny a rouhání proti DS nikdy, když říkali že uzdravuje pomocí belzebuba.....paralelu vidím v zatvrzelosti určitých osob co říkají že zjevení Krista má na svědomí satan, protože jim to nepasuje do jejich protestanských biblických výkladů, ale nechápu co jde napadnout na tomto: ....................Nechť vkládají naději do mého milosrdenství největší hříšníci. Oni před ostatními mají právo na důvěru v propast mého milosrdenství. Dcero má, piš o mém milosrdenství znaveným duším. Duše, které se dovolávají mého milosrdenství, mi působí rozkoš. Těmto duším uděluji milosti přesahující jejich přání. Nemohu trestat, i kdyby to byl největší hříšník, jestliže se dovolává mé slitovnosti, nýbrž ho ve svém neproniknutelném a neprozkoumaném milosrdenství ospravedlňuji. Napiš: Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti…

libor01 19.9.2015

Marek 3:31-34 31Tehdy dorazili jeho bratři a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. 32Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: „Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají tě.“
33On jim však odpověděl: „Kdo je má matka? Kdo jsou mí bratři?“
34Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a řekl: „Pohleďte, má matka a mí bratři. 35Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka.“
Když píšeš, že ti příjde démonské v tomto bibli neposlouchat a Marii neblahoslavit, zajímá mě co mi odpovíš na tyto verše z Evangelia podle Marka. :) Pochopil že jsi asi Katolík a vím že vyznáváte svatořečení, ale přitom se píše v bibli že všichni kteří věří v našeho pána jsou svatí v něm. Byl bych opatrný na tvé soudy. A pokud chceš něco obhajovat, obhajuj to verši z bible. Děkuji :)

stepb 19.9.2015

Zjevení Janovo 20:6 To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let............ z toho se odvozuje že se svatí v nebi nenudí, ale kralují z Kristem v bibli to je a stejně to těžko uznáte :) .....ono je rozdíl mezi starým a novým zákonem...... ale i kdybych přivřel oko že svaté nemusíte a že jste špatně pochopili Marka, protože ani netuším co z toho citátu dedukuješ, já z toho dedukuju že když posloucháš Boží vůli, jsi na úrovni jeho matky i bratra, ale vůbec tím nesnížil své příbuzné....... Ono když pochopíš bibli špatně tak pak je průšvih ve všem......No ale nějak bych to zrekapituloval, přežiju že neuznáváte svaté.......... Ale Libore četl jsi někdy něco o zjeveních Krista a co tam bylo řečeno? třeba- Toužím po důvěře svých tvorů, povzbuzuj duše k velké důvěře v mé bezedné milosrdenství. Ať se ke mně nebojí přiblížit duše slabá, hříšná, i kdyby měla víc hříchů, než je na zemi písku, vše se utopí v propasti mého milosrdenství. ...nebo spíš že to říkají ostatní bratři, nebo třeba v církvi, něco proti tomu tak to, automaticky bereš dle nich............... No vlastně i to nějak chápu že vás to tak učí, že neřešíte že ve starém zákoně byli skoro všichni v šeolu bez přístupu k Bohu očekávali mesiáše........ a v novém jsou svatí u Krista a vládnou s ním nad zemí............Už zavírám obě oči a říkám tak dobře, prostě revolta vůči nám, dejme tomu..........ale být váma tak bych se zarazil aspoň na zjeveních Krista a přibrzdil se svými soudy.....asi tak no

libor01 20.9.2015

Já nikoho nesoudím. Soud náleží jen bohu. Ano Marek se dá pochopit asi i jinak jak píšeš a proto je spousta publikací a komentářů k biblickým kniká. třeba pro Marka Králův kříž od Kellera. Doporučuji přečíst. :)

stepb 20.9.2015

V pohodě Libore, myslím že seš z těch z kterými se dá mluvit, teda doufám :)...tož taky ti něco doporučím dá se to vygooglit : Úvod do ekumenické teologie
Jaroslav Vokoun
6. přednáška (není to kněz, je to evangelikální pastor) celkem zajímavě popisuje jak se určité věci vyvýjely......třeba o vtahu k Ježíšově matce v protestanských církvích.

dan78 20.9.2015

StepB, Libor01: Slyšel jsem velmi pozitivní ohlasy na komentář Jiřího Mrázka na Matoušovo evangelium. http://www.databazeknih.cz/knihy/evangelium-podle-matouse-127102 Sám jsem to ještě neviděl, ale snad se k tomu někdy brzo dostanu.

spoludoprirody 21.9.2015

stepb: být tebou, zase bych si dal pozor na to bezvýhradné důvěřování všem novodobým zjevením Krista a Marie. Věříš jim proto, že říkají sladké věci? Myslíš, že Satan se bude zjevovat jako Satan? Tím by moc lidí nesvedl. Ježíš je v Nebi a řekl, že přijde až na konci času, nebude se mezitím nikomu zjevovat fyzicky, je s námi duchovně v Duchu svatém. Ale řekl nám, že se bude zjevovat Satan jako falešní Kristové a falešní mesiáši, falešní poslové od Boha a skrze falešné proroky. Falešná zjevení musejí říkat sladké řeči, aby jim lidé věřili, ale vždy je do toho namíchaná nějaká jedovatá lež. Když Hospodin řekne - Nezobrazíš, nebudeš se tomu klanět ani sloužit... a zjevení říkají - dělejte obrazy a sochy, klanějte se jim, uctívejte je... - tak zde něco není v pořádku.......... Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lk 11,28.......... Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby se věnovali bludným duchům a démonickým naukám. 1 Timoteovi 4:1.......... …není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. 2 Korintským 11:14-15 .......... K tomu blahoslavení Marie - co to znamená blahoslavit? Ano, můžeme říkat - blaze jí, za to, co jí Hospodin učinil. Ale to je asi tak všechno, co znamená blahoslavit. Blahoslavit neznamená klanět se někomu, projevovat mu božskou úctu, modlit se k němu, vyrábět její sochy a obrazy, klanět se jim a chodit s nimi v procesích, blahoslavit neznamená udělat si z někoho modlu a bohyni. Desatero platit nepřestalo a říká jasně - nebudeš mít jiné bohy. Když se k někomu/něčemu modlíš, stává se to tvým pánem, modlou, bohem. Ježíš nám dal největší přikázání - Miluj Hospodina celou svojí silou a celým srdcem - kdo miluje a uctívá Marii, už nemiluje Hospodina celou svojí silou, ale jeho srdce je rozdělené mezi dva pány - mezi Boha a modlu. Marie je pouhý člověk a v jejím jméně není spása, vzývání Marie je modloslužba, takové jednání nemá žádný základ v Bibli, naopak Bibli odporuje. Marie v Bibli řekla - udělejte všechno, co vám řekne. Ježíš řekl - Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho JEDINÉHO uctívat. Mt 4,10 .......... protestanté nechovají žádnou nenávist k Marii, oni jen odmítají falešná zjevení.

stepb 21.9.2015

spoludoprirody......... když pochopíš bibli blbě, pochopíš blbě všechno...hospodin řekl nezobrazíš (nezobrazíš sobě modly) a na druhou stranu řekl a na schránu úmluvy vytesej dva cheruby.....do stánku umě vetkané a byli i v Jeruzalémském chrámě- proč? protože je rozdíl mezi modlou a povoleným zobrazením........nebudeš mít jiné Bohy---čteš dobře jiné Bohy......svatí budou panovat z Kristem po tisíc let, ne se nudit, nepovažujeme je za jiné Bohy, ale boží přátele..............podle tebe je v nebi Bůh a svatí jaksi nudící se, nereagující, neteční k světu, zatím co všichni démoni odpůrci Boha jsou aktivní, což mi příjde úplně nesmyslné ...... Dál mi příjde nesmyslné tvé pojetí nezobrazíš, z důvodu základní neznalosti , proč to hospodin řekl..... a vysvětluje to deuteronomium......Když k tobě Hospodin mluvil z prostředku ohně neviděl si žádné podoby, proto se střes zobrazit........zobrazení neviditelného Hospodina by bylo opovážlivě rouhavé. Pokud ses díval na film Ježíš, těžce jsi dle tvého pojetí hřešil.......přitom je to absurdní, nic rouhavého na tom není ani to že Ježíše hraje herec................Když nemáš Ducha svatého, nikdy nevyložíš bibli dobře, když nevyložíš bibli dobře nemůžeš objektivně soudit zjevení.......ale asi je ti to úplně zbytečné psát jelikož to nikdy nepochopíš...jak jsi psal že sis tím dřív procházel, to by znamenalo že jsi bývalý katolík...no a občas se stává že někdo takový přejde jinam, tam nějak pozná Krista a pak na svou předchozí církev hází kde co ........že je démonická že dělá všechno blbě, že je Franta antikrist, atd.atd. stará známá písnička, nic nového pod sluncem... potom z hlásání Krista se stává čirý antikatolismus, tím nikoho neobrátíš, kdyby ses radši soustředil na evangelizaci nevěřících

renton14 21.9.2015

Kde je v Bibli napsané: Udělejte obrazy Ježíše a Marie, klekejte si před nimi, modlete se před nimi, křižujte se před nimi? Kde toto nařídil Ježíš? Kde je povolené zobrazení? Myslíš si, že Izrael byl natolik stupidní, že nevěděl, že kámen a zlato – nejsou bohové? Kdepak. Kdybych se jich zeptal, proč uctívají kameny, řekli by mi, ale my neuctíváme kameny – ty jen zobrazují to nebo toto. Každá modla začíná představou. A i špatná představa o Bohu je modla. A Bůh vždy zkoumá hlouběji než lidské oko a ví, že tito lidé uctívají modly. Modlářství je vlastně cokoliv, co je v našich představách nad Bohem. Je to i to, když někdo sleduje moc seriály. Bůh je Duch, a proto se musí uctívat v Duchu – Jan 4:24.

stepb 21.9.2015

dobrá otázka, to samé kde je v bibli explicitně=přesně napsáno že úcta ke svatým Božím je modla?! Nikde..............je to o nějakém radikálním protestanském výkladu, který snad nebyl ani u reformátorů v tomto.................v bibli je jak třeba šalamoun pálil kadidlo božstvu xy, nebo zlaté tele nebo Báál, nebo Moloch..atd. atd. to byli jiní Bozi nepřátelští k Hospodinu........... ale už i v sz je paralela Bůh Abrahámův Izákův ...Davidův...a Ježíš říká Hospodin je Bohem živých, tedy nejde míchat jabka a hrušky, svaté boží a boží nepřátele......jak říkám je to v bibli a stejně si to obejdete, teda ten úryvek že svatí budou z Kristem vládnout nad zemí, tedy ne že to jsou nějaká jiná božstva jak stále tvrdíte........... Ale to je marnost nad marnost se o tom bavit.............pořád mi nikdo nevysvětlil jakto že boží andělé a boží svatí nedělají lautr nic podle vás a všichni démoni makají na tisíc procent.... když v bibli je že svatí budou panovat z Kristem? nebo pálit kadidlo modliteb věřících před Bohem......................jak říkám marnost nad marnost, i když v bibli je že se Ježíš zjevil, vy mu vlastně zakážete aby se zjevoval a když vám nesedí vaše protestanské výklady bible z jeho poselstvím tak klidně jdete i do rouhání proti DS tedy že to je dle vás od satana.....tím myslím hlavně určité radikální neomylné jedince........pokračujte ve své neomylnosti a naschle v ekumenickém nebi, nebo v radikálním ultras pekle...................pořád ta samá písnička když to a to není v bibli tak je to špatné....i když kdo by bibli prošpikoval tak se doví že jsou tam citace z TRADICE už ze starého zákona ...např. boj ďábla a archanděla o mojžíšovo tělo, tohle není v SZ .....marnost nad marnost, dá se to vygooglit ale koho to zajimá, zdejší některé neomylné jedince asi těžko........ Jak říkám je to styl vašich církví a klidně si tak jeďte, jen kdyby jste aspoň občas byli objektivní, radši vás tu nechám ať si tu všechno mezi sebou odsouhlasíte.... Franta je asi antikrist, svatí jsou modly a vy jste neomylní bibličtí apolgeti plácám vás po ramenou sbohem

renton14 21.9.2015

Odpovím jednoduše. Za prvé, není potřeba, aby to tam bylo psané, protože to z toho přirozeně vyplývá. Celý starý zákon a podstatná část varování z Nového zákona řeší modlářství – a v Římanech 1 se mluví mimochodem mluví o zpodobnění obrazu porušitelného člověka ve 23 verši – Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka... – Za druhé, reformátoři přesně takto kritizovali – mohu dodat některé ostré citace. Ale ty už jsi některé z nich slyšel, byly v tom kázání, které jsem před nějakou dobu dával na zeď. Za třetí, znovu, svatí nejsou ti, koho katolická církev prohlásí za svatého, ale Bible to jasně definuje jako všechny posvěcené v Kristu. Necituj Šalamouna, marnost nad marnost patří katolické církvi, protože je v ní nikoliv jedna věc, ale dá se říct, že všechno je tam špatně. Tato církev nenabízí spásu a to platí i o ekumenických hnutích. Musíš učinit pokání a odevzdat se Kristu, přijmout jej jako svého Pána a Spasitele. Není jiné cesty. Učiň, dokud je čas. Nesnaž se vytvořit neexistující dilema, že snad Bible je nerozluštitelná nebo nepochopitelná, když jí rozumí i malé dítě. Ne všechno se dá s jistotou pochopit, a ani nejmoudřejší a nejobdarovanější nebudou schopni plně pochopit Boží cesty, přesto je to přesně dostatečné k učení, usvědčování, napravování a výchově ke spravedlnosti. Tím, že nasloucháš raději slovům - alter christus kněžím - než Bibli je tvoje volba. Ježíš také řekl, že jeho ovce slyší jeho hlas. Dáš přednost lidským tradicím před hlasem Ježíše?

stepb 21.9.2015

Cituj mi z bible samotné oprávnění kde je napsáno že Renton bude mít pravdu.....v bibli je sloupem a oporou pravdy je církev...když chytne do ruky bibli Renton, bude to slovo rentonovo, ne slovo boží, v bibli nemám žádnou jistotu že Rentonovo slovo je pravdivé.......pravdivá je jen církev...... Proč bych měl věřit Tobě.....mám věřit církvi=celé skupině Kristovců ty se neshoduješ dokonce ani z některými evangelíky, takže pro mě nerelevantní. i evangelík může být relevantní když prezentuje názor celé církve, ale ty to nejsi a neuvědomuješ si to.....říkáš bibli chápe i malé dítě a pak existují protestantské biblické školy, kde se předává teologie reformace.....čistá bible by byla někde na poušti bez vnějších vlivů a všelijakých emotivně přebytých videí a podobně....Občas se neslyšíš co říkáš, ano dávám přednost tradici svatých co něco z Kristem dokázali a můžou to být i protestanti, než že bych dal přednost tvým výkladům

libor01 21.9.2015

Římanům 1:7 Všem bohem milovaným povolaným svatým v Římě......1 Korintským 1:2, 2 Korintským 1:2 Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu a všem svatým v Řecku, Efezkým 1:1 ...svatým, kteří jsou v Efezu...., Filipským 1:1, Koloským 1:1, slovo svatý v původním překladu se překládalo ne jako svatý ale čistý a bůh nás přeci očistil. To jen ke svatým. Stepb nemůsíš být tak unáhlený. Je někdy těžké komunikovat s někým kdo má jiný názor, někdy to vede k hněvu a hříchu a jindy může vést k přemýšlení. Může se kdo chce jak chce snažit ale pokud to není boží vůle nikoho nikdy nepřesvědčíme. Bůh je svrchovaný a vše má pod kontrolou. Renton 14 nenáleží nám soud nad vírou ostatních lidí a bratrů. To jestli je člověk pravý věřící vidí bůh v našich srdcích. Myslím si že je důležitější zalíbit se bohu a ne lidem. :) Pokud už chcem projevovat názory odkazujme na verše a každý si pak může udělat obrázek. Kolikrát pro člověka přínosnější než převyprávěnej verš protože to každý může pochopit trochu odlišně. Vemte si třeba apoštoly a Ježíšova podobenství :)

pokus 21.9.2015

Renton mluví zcela biblicky správně a nejsou to žádné jeho názory ani theologie. Stepbovi bylo Slovo Boží citováno již několikrát. Jsem rád, že tu přiznal, že nadřazuje tradici lidí nad učení Bible. Tudíž jasně ukázal, že je mu svatější lidské učení, které zaštiťuje katolicismus než učení apoštolů a tedy Pána Ježíše nebo-li Bible! Tudíž jakákoliv řeč s ním končí, neboť není pravým věřícím, který bere jako jedinou autoritu Písmo!

stepb 21.9.2015

mi nepříjde dobré nahradit autoritu církve, která je zakotvena v bibli autoritou vlastní která zakotvena v bibli není..........katoličtí učenci upozorňují na to co se v protestantizmu vlastně stalo autorita církve byla nahrazena autoritou reformátorů......tudíž když protestant řekne to je biblické, myslí tím to je správný protestanský výklad bible..... Já protestanské výklady neuznávám a nikdy nebudu.....výklady svatých božích uznávám, výklady nesvatých reformátorů neuznám nikdy......... sola scriptura základní kámen reformace, není sám o sobě biblický, protože v písmu jsou uvedeny 3 zdroje- mluvené slovo mezi apoštoly, zapsané slovo bible a pravdy poznané pod Duchem svatým= uvedení do veškeré pravdy.... reformace popřela mluvené slovo apoštolů, možnost přijetí pravdy pod Ds a samotnému písmu dala jiné výklady, aby se zbavila biskupů kněží a udělala si to lehčí........jsem zvědavý jak se obhajuje základ protestantizmu z bible, když největší hlavy protestantizmu říkají že samotná sola scriptura je z písma neobhajitelná, že to je jen teologický předpoklad reformace. Asi je vám to jedno, ale mi to jedno není, že základ na kterém stojíte, nemáte v bibli napsán, že je to jen předpoklad reformátorů...písmo vhodné k poučování je pěkné, ale kde je napsáno vyložím si bibli dle sebe a pak budu říkat to je boží slovo.........když soudit správnost nauky má biskup, nebo právo vyloučit někoho z církve. Prostě si bibli vykládejte podle sebe dál ....

dan78 22.9.2015

Štěpáne, nebuď k nám protestantům zas tak přísný, mezi protestanti nejsou jen samí zapálení znovuzrození evangelikálové... :-) Tj. když čteš bibli, čteš Vulgatu, a ne ekumenický překlad? Teď tě nechci nějak dráždit, jen mě to fakt zajímá, jakou teda používáš bibli.

stepb 22.9.2015

Dane to nebylo na tebe můžeš být v klidu, ale na ty hodně rozpálené.

Figy 25.9.2015

Stepb: Samozřejmě máš pravdu. Ale víš jak to vidí například rozumný nevěřící? Tedy člověk nezaujatý? Nekatolík ani neprotestant? Který ale musí znát dějiny, dějiny víry, církví, reformace. Když si přečte Bibli co na to? Odpověď je jednoduchá. Jestliže je objektivní a zkoumá fakta, umí číst, dojde ke stejnému závěru jako Ty. Díky Bohu dnes už lidé mají rozum a umí si dát do kontextu Biblické věty, chápou, co se při reformaci dělo a že jsou to už jiné nauky, jako by nestačilo, že je těch círvkí více. Větu Petr-skála, chápe snad každý. Jak jsem řekl, číst umí také každý. A i kdyby neměl tento nevěřící patřičné podklady, stačí jednoduchá logická úvaha. Jak může mít pravdu někdo, kdo přišel se svým učením dávno poté, co už existovalo učení původní? Už to je divné. Celá staletí jedno učení, nikdo se proti tomu nebouřil, každý v to věřil a najednou hereze. Není snad satan od toho, aby lidi pokoušel? Co by z toho měl, rozdělit církev? To ostatně vidíme když čteme komentáře. Ježíš se musí obracet v hrobě, co tu předvádíme! Křes´tanské učení se šířilo ústně dávno předtím, než byla sepsána Bible! To za prvé. Za druhé, o tom, co bude součástí Bible rozhodovala katolická církev. A jako taková musí logicky znát její výklad. V případě prvotní církve, kterou Ježíš založil, se věřilo že je vedená Duchem svatým. Jak jinak, byli jsme jednotní a v pravdě. Ale dnes, když už někteří nejsou v pravdě, v takové vedení nevěří v případě Petrovy církve. To je logické, usvědčili by sami sebe ze zrady Boha. Když to řeknu objektivně podle pravdy. Aby měli pravdu protestanté, nebo třeba pravoslavní, kteří jsou daleko blíže pravdě, když mají aspoň plnohodnotné svátosti a věří v Mariino postavení, jaké jako matka Boží má. Už to je logické, přece proč by měla matka samotného Ježíše, který je Bůh, být jen ubohou hříšnicí? Ale to je jedno. Někteří věří, že je Bible inspirována Bohem do té míry, že v ni není jediná chyba. Věří, že oni sami ji správně chápou, že katolíci, kteří Bibli nechali sepsat, ji nechápou. Tedy ten samý Bůh, který dokázal podle nich inspirovat pisatele Bible, nedokáže vést svou církev? Trošku podivné že? Když je všemohoucí. Nakonec Luther také věřil v Neposkvrněné početí Marie a dnes ho někteří protestanté považují za kacíře. Tak kde to jsme? Za to, že věřil ještě po katolicku? Ano, proč ne? Důvod, proč odešel z církve byly jeji hříchy, ne aby měnil učení. Od toho je tu satan. Jenže protestanté vychází z Luthera, nechápu, proč dochází k další deformaci víry? To nestačí, co nadělali Kalvín a jiní? Luther prý zas tolik škody ještě nenapáchal.

Figy 25.9.2015

Existuje jediná možnost, aby mohli mít pravdu protestanté. Tou možnosti je, že si katolická církev větu o Petrovi-skále vymyslela a do Bible byla vepsána. Ale i protestantská církev musí mít autoritu a i kdyby jich bylo více, zachovaly by jedno učení, nelze je deformovat ještě více, na základě svého vlastního úsudku, jak to dělají mnozí. To není žádné křesťanství, ale jejich bludy. Pokud vím, není církev Kristovci. To ale znamená, že Kristovci jsou učením vlastním. Tedy, kdyby v Bibli nebyla věta o Petrovi a skále, pokud bych vůbec chtěl být křes´tan, musel bych být pravoslavný, poněvadž mohou předložit jistý důkaz o vedení Duchem svatým, jaký? Mají více církví, ale jedno učení. Mají svátosti a vše potřebné milosti ke spáse. Jejich věřící podle víry také žijí a nesetkal jsem se u nich s fanatiky, kromě jednoho snad, ale toho druzí okamžitě okřikli a navíc nebyl tak fundamentalistický, jako jiní v jiných církvích, včetně katolických. Toto je pro mě možný důkaz o vedení Duchem svatým. Ten vane kde chce, ale je to také vidět. To není, že si sám člověk ve své pýše řekne, jsem jim nyní veden. To vedení působí a je to tehdy, kdy chce sám Bůh, nikdy jindy! Kdyby nebyla ta věta o Petrovi a skálev Bibli, potom by si protestanté i pravoslavní nárokovali patent na víru, ale jedni by se sami usvědčili z nepravdy svou nejednotou, neustálým štěpením na více církví a změnou nauky. Kdyby se přeci jen někdo odvolával na nauku té protestantské církve, která by byla co nejblíže Bibli, udělal by lépe. V ostatních případech, včetně vlastních výkladů a šíření svých bludů, by nikdo neměl správné vedení. Lépe by bylo, kdyby zůstal členem aspoň protestantské církve, která kromě Bible má aspoň nějakou svou vlastní nauku, která je neměnná. Ale ta věta o Petrovi tam je, divím se vůbec, že ji protestantské církve ve svých překladech stále mají. A jestliže tam je, hovoří ve prospěch katolíků. Ti ale mají také svůj výklad a učení, ale to je legitimizováno samotným Ježíšem, takže se ptám, kde v Bibli mají ostatní věty, které jejich víru ospravedlňují? Kde je v Bibli, že Ježíš nechal založit více církví? Nebo když dal apoštolům pravomoci svazovat a rozvazovat, na Petrovi postavil církev, kde je psáno, že mu a jeho nástupcům tyto pravomoci odňal? Nebo kde je v Bibli psáno, že je Bůh Biblí svázán, že nemůže nic, co je mimo Bibli? Tedy Mariánská zjevení. Nebo kde je psáno, že nepříjde od něj další milost? Kde je psáno, se má vše v Bibli chápat jen dobově, nebo že vše co je v Bibli, i to, co se má chápat dobově, mají chápat věřící i pro naší dobu? Nebo jak může někdo argumentovat proti Marii větama ze Starého zákona, kdy ani nebyla na světě a které řešili jiné věci? Nebo proč by Bůh měl do Bible nechat vepsat něco o Neposkvrněném početí Marie, rovnou do Starého zákona, aby v to věřili už i Židé, to aby Marii rovnou ukamenovali a Ježíš ani nesplil své poslání? Nebylo by lépe, kdyby ve své moudrosti a velikosti pravdu o Marii i Ježíši na čas skryl, poté ji vyjevil? Nebo jak může někdo ve zjevení pochybovat, když Marie předpověděla například konec války, což jen Bůh může znát budoucnost. Bylo znamení na nebi, to sice ano, mnoho může i satan napodobit, ale pořád zůstává to, co může jen Bůh a ten, nebo ta, kterým to Bůh vyjeví. To je podle mě důkaz, že přichází od Boha. Kromě toho učí a vede k Bohu. Popřít Marii, znamená popřít Bibli. Proč? Protože Bible píše, že satan není v sobě rozdvojen a že belzebub nebude vyhánět sebe samého. Proč by Bůh učil skrze Marii lidi o Bohu a vyzýval k modlitbám, pokání? Mařil sobě samému své dílo? Nebylo by lépe je přimět na islám, nebo k uctívání jiných Bohů a model? Aniž by sám sobě škodil? Přemýšlejte. A když ne Marie, která je to paní v tom zjevení? Nějaká další světice? Ale i kdyby, protestantismus přece popírá jakoukoliv nadpřirozenost lidí. Zkrátka čas u Boha je jiný, Bůh potřeboval vše vyjevit ve správnou dobu, každý přece věří, že si umí věci dokonale načasovat. Kdyby nechal něco o Marii dopsat později, i v dobách úplně prvních zjevení, nikdo by tomu nevěřil, každý má za to, že Bible už dopsána byla a že se nic nemůže změnit. Aby nám měl co říct, muselo přijít zjevení. Nebyla jiná možnost. Kromě toho, Bůh nikoho nenutí, aby se k Marii modlil. Tak o co gou? Když je Marie někomu trnem v oku, budiž, ale proč kvůli tomu vyvolává rozbroje a sám sobě si tím navíc škodí, když hřeší a stejně tak škodí svému bratru, kterého uráží za jeho víru a navíc ještě hřeší proti Bohu. Má to zapotřebí? Nikomu tím neprospěje. Lépe kdyby mlčel úplně. Až se jednou setká s Marií i s Ježíšem a pozná o ni pravdu. Až se ho Ježíš zeptá, miloval jsi mou matku? Odpoví ano. Pak mu bude předloženo, co o ni říkal, co cítil, zapláče. Tím jsem si jistý.

Figy 28.9.2015

Delší dobu studuju islám a kromě četby Koránu, dostávám od muslimů i správný výklad. Podstata této víry spočívá v tom, že se s druhými nehádají o tom, co je pravda, křesťanům jejich víru nevyvrací, protože je to předchozí zjevení od jednoho a toho samého Boha. Ačkoliv věří, že křes´tané evangelia zfalšovali. V jejich víře dává věřit i nevěřit sám Bůh, proto není nutné se přít. V naší víře se věří, že je víra také dar od Boha, ačkoliv se člověk může pro ni rozhodnout sám, jenže my se přeme, my svou víru a denominace i vnucujeme. Zatímco muslim, který chce vyznávat správné výklady Koránu, toto nedělá. To je to, nad čím by se měl zamyslet i křes´tan. Jakýchkoliv denominací. Jestliže si jsem jist, svou pravdou, stejně vyjde najevo, stejně je Boží vůle, co je na světě ohledně tohoto a když by chtěl, byl by každý protestant, nebo katolík. Tím, že se budu hádat, škodím sám sobě, že hřeším, ale také bližnímu. Do hry vstoupí nejen antipatie, ale třeba i nenávist, to už si kopu svůj hrob. Mířím do pekel. Nevěřím, že Bůh má oblibu v takových falešných farizejských, pyšných křesťanech. To vše hrozí ve sporech mezi křes´tany. A hlavní je láska k Bohu a k bližnímu. Nejen že hřeším proti sobě, přeženu-li hádky a tyto věčné rozpory. Ale mohu být příčinou také vzbuzení nenávisti vůči mě, církvi, čímž druhým dopomáhám do pekla. To opravdu nechci. I kdybych v něm skončil sám, lépe když v něm skončí jeden člověk, než když se spolu s ním svezou i další.

dan78 28.9.2015

Figy, měl bych jen jednu technickou: Jako křesťan nepiš, že se z něčeho Ježíš musí převracet v hrobě..., zní to poněkud hloupě ;-)

Uložit