Bible a dinosauři

Buďte pozdraveni. Celý den hledám na internetu odpověď na jednu otázku, která mi byla dnes položena a stydím se za to, že jsem na ni nenalezla vhodnou odpověď. Prosím vás tedy o radu.

Jak si Bible vysvětluje nálezy kosterních pozůstatků dinosaurů, které jsou údajně prokazatelně vědecky starší, než kosterní pozůstatky prvních lidí? Tato otázka mi dnes opravdu byla položena. Je to vůbec možné? A je to opravdu vědecky podložené?

Všem mockrát děkuji za odpovědi.

Redwizara 17.7.2013

komentáře: (162)

jarca 4.8.2013

Ahoj,kdysi jsem se také zabývala podobnými otázkami.Byla jsem na skvělé přednášce anglického profesora přírodních věd.Který tvrdil,že to jakým způsobem se dokazuje stáří hornin,zkamenělin i kos.pozůstatků,je velmi velmi nepřesné.Dokazoval to na různých přírodních úkazech a zkamenělinách,které by se podle Darvinovo teorie u sebe neměli vůbec vyskytovat.Hlavně mluvil o tom,že v televizi se vysílají pouze pořady podporující Dar.teorii a důkazy,které by jí mohly zpochybnit se zamlčují.Chci tě povzbudit,hledej pravdu,neboj se záludných otázek.Bůh se jich taky nebojí:--)ČÍM VÍC SE ZABÝVÁM KRÁSOU STVOŘENÍ TÍM VÍC ŽASNU NAD STVOŘITELEM!!.Jarca

pokus 4.8.2013

Myslím, že by se ti mohla líbit videa na stránkách www.kreacionismus.cz. Doporučuji Videa:>Odkaz zkamenělin> (http://kreacionismus.cz/pics/odkaz-zkamenelin), >Země mladá planeta> (http://kreacionismus.cz/pics/zeme-mlada-planeta).
Jinak ještě doporučuji videa z toho samého seriálu How the world came to be (Jak vznikl svět) >Původ druhů> >Původ člověka> na další stránce >Původ vesmíru> >Původ života>. Videa jsou starší, ale hodně vědecky zaměřená na blbosti Darwinovy přeměny druhu v jiný druh - dnešní Neodarwinismus s >vědeckou> omáčkou! Jinak podle všech archeologických nálezů plyne že člověk žil společně s dinosaury. Třeba vyobrazení dinosaurů na chrámu Angkor Vat myslím že v Kambodži, či tzv. Taylor trail - stopy dinosaura se stopami člověka v jedné goel. vrstvě. Nálezů je spousta akorát se moc nepublikují jelikož oficiálně nevyhovují evoluční teorii!

pokus 4.8.2013

hups nějak to špatně vypsalo odkazy a názvy videí když jsem tam dal uvozovky. Názvy videí vypíšu znovu kdyby ses chtěl/a na ně podívat: Odkaz zkamenělin, Země mladá planeta. Další videa ze seriálu How the world came to be Původ druhů, Původ člověka, Původ života, Původ vesmíru. Vše je dostupné z www.kreacionismus.cz v rubrice Videa, kde jsou dvě stránky s videi.

pokus 4.8.2013

Jinak ještě doplňuji že v Bibli Job 40:15-32 a celá 41. kapitola je nejspíše popis dvou dinosaurů! Ten první nejspíše brontosaurus nebo něco podobného!

pokus 12.8.2013

Zde jsem našel kompletní seriál How the world came to be. Ve videu je špatný překlad angl. slova bilion, což znamená miliarda. Je to v češtině a jsou tam všechny díly (má to téměř 3h). Tak kdyby někdo měl zájem je to tady http://www.youtube.com/watch?v=4jiuOir7mzk

TinaTina 17.8.2013

Troufám si říct, že Bible se zabývá hlubšíma a důležitějšíma věcma než stářím dinosaurů. Mimoto, není to faktická encyklopedie, je psaná v jakýchsi šifrách či přirovnáních, nechává člověka přemýšlet nad tím, co se za tím kterým sdělením skutečně skrývá.

Nemáš se za co stydět, nemůžeš znát odpovědi na všechny otázky, to už bys tu dávno nebyla. Já naopak moc ráda slyším od druhého odpověď, že neví. Cením si jí mnohem víc než nějakého vykrucování a plácání o ničem.

pokus 24.8.2013

Re Tina Tina:
S tímto tvrzením mohu plně souhlasit uvozkovka Troufám si říct, že Bible se zabývá hlubšíma a důležitějšíma věcma než stářím dinosaurů. Mimoto, není to faktická encyklopedie uvozovka. K tvé další větě uvozovka je psaná v jakýchsi šifrách či přirovnáních, nechává člověka přemýšlet nad tím, co se za tím kterým sdělením skutečně skrývá uvozovka musí jen napsat, že je to holý nesmyl! Bible mluví jasně a zřetelně a buď jí někdo věří a nebo nevěří nebo si k ní něco dalšího přidává tj. ji nevěří. NIC jiného nejde! Jinak tady nejde o to zda se Bible zabývá stářím dinosaurů či ne! Tady jde o to, že neodarwinistické nevědecké tlachaniny jsou přímo proti zvěsti Bible! Jestli je Bible pravdivá, tak musí platit to, že člověk žil paralelně s dinosaury a měly by být proto nějaké archeologické nálezy, což jsou a tudíž jak planeta Země, tak nejspíše celý vesmír budou staré několik desítek tísíců let a ne žádné miliony či úsměvné 4,5 mld a 14 mld. Takže tato věc úzce souvisí s autoritou Bible a je celkem tato otázka ohledně stáří dinosaurů na místě. Pokud by v ní (Bibli) byly napsány nějaké tlachaniny nebo by jen z ní vyplývaly, tak ji není možné brát vážně. Jenže Bible je Boží Slovo, a proto pro ni hovoří veškeré archeologické nálezy! Jinak píšu-li skutečné uvozovky, vypíše to text nečitelně, proto jsem napsal uvozovky slovem.

TinaTina 24.8.2013

pokus: Bibli nepsal bůh, ale lidi. Je to sborník o všem možném, jasně, včetně boha. Pro mě tedy s mnohdy více skrytým a hlubším významem. Jo jo, nejen uvozovky, ještě závorky a kdovíco dalšího. Taky se s tím peru.

pokus 26.8.2013

Re Tina Tina:
No, tak diskuse se odebrala trochu jinam, ale nevadí. Nevím, jak si to myslela, ale vyplývá mi z tvého vyjádření, že popíráš totální =celistvé vdechnutí Písem, tedy Bible. Máš pravdu, že Bibli napsali lidé, ale nemáš pravdu, že Bibli nenapsal Bůh. Tím vyjádřením, že Bible je Boží Slovem, nemyslím to, že ji nenapsali lidé, ale že tito lidé, kteří jí psali a v ní projevili své styly vyjadřování, byli unášeni Duchem Božím či Duchem Svatým tedy Bohem k tomu, aby daná slova zapsali! Proto se téměř u všech proroků objevuje uvozovka Tak praví Hospodin, Tak praví Panovník Hospodin, dostal jsem slovo Hospodinovo, v tom se mě zmocnil Duch uozovka. Tudíž pravým autorem po hlubším zamyšlení a jejím uvozovka pisatelem uvozovka je Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, což je jeden a ten samý Bůh, nám nyní známý, jako Otec, Syn a Duch Svatý! To, že je Bible Božím Slovem, plyne ze samotné Bible a že ty si myslíš něco jiného, neznamená, že to tak není!! Plyne to z dokonalé provázanosti jak Starého tak i Nového zákona, kde pisatelé byli od sebe vzdálení cca až 2000 let, z její absolutní historické věrohodnosti a neomylnosti či z mravního vlivu na člověka závorka tím nemám na mysli tzv. všeobecně známé křesťanstvo, které je znemravnělé a nemá nic, co dočinění s pravým Bohem, i když se ústy k němu jakoby hlásí, ale vskutku spasené jedince skrze víru v Kristovu jednou provždy přinesenou oběť na kříži = Kristovce závorka. Není dílem člověčím, ale vskutku Božím! uvz Veškeré Písmo (celá Bible, má pozn.) je vdechnuté Bohem uvz (2. Tm 3:16) dále (2. Pt 1:19-21, Ga 1:11-12,) uvz Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne jako lidské slovo, alo jako to, čím skutečně je, totiž slovo Boží uvz (1.Te 2:13)

CipZip 26.8.2013

pokus: Možná tě zklamu, ale vesmír je starý téměř 14 miliard let a Země okolo 4,5 miliard let. To jsou fakta, která nejsou těžká k dokázání - přijmi to.

pokus 26.8.2013

Re CipZip: Mě nezklameš. To, co jsi řekl není pravda. Stáří Země určitě není 4,5 mld a stejně tak vesmír není starý 14 mld. Važ slova! To není fakt, ale pouhopouhá hypotéza bez vědeckého základu. Tato tvoje fakta nikdy vědecky nedokážeš. Možná je uvz dokážeš uvz akorát pro nevzdělané a ne moc racionálně uvažující lidi přikrýt tak akorát pláštíkem mající zápach vědy tj. nemající nic co s pravou vědou dočinění, stejně jako nemá dnešní zorganizované křesťanstvo nic co dočinění s pravým Bohem. Faktem je tak možná gravitace, ne tvoje udání stáří Země a vesmíru. Fakta přijímám, ale ne lidské smyšleniny a teorie.

TinaTina 26.8.2013

pokus: Já si právě myslím, že to, že to psalo více lidí, je docela podstatný, stejně tak, že jsou tam opravdu záznamy nejrůznějšího charakteru, přece mi tu nebudeš tvrdit, že je to jen jeden channeling vedle druhého. Jsou tam takové rozhovory, stejně jako nejrůznější popisy, vypravování, atd. A stejně tak, každý ten člověk, ať už sám mediátor, vypravěč, nebo zapisovatel, byl asi vyladěný trošku jinak. A máš pravdu, ne v každého mám stejnou důvěru.

oneanother 28.8.2013

Koukám, že debata dost sklouzla jiným směrem. Ale podle bible jsou dinousauri nejspis Nephilim. více zde http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/pribeh-vsech-pribehu.html a pokud jde o vedu souhlasim s pokusem

pokus 28.8.2013

Re TinaTina: No nevím, proč používáš cizí pojmy jako channeling a mediátor . Předně to, že je Bible vdechnutým Božím Slovem, neznamená, že je diktováno Bohem slovo od slova. Slova uvz volil uvz se sobě vlastním způsobem vyjadřování pisatel=člověk, který byl ovšem ale unášen Duchem Božím, tedy byl inspirován! Tedy smysl toho, co nám chtěl inspirovaný pisatel říci je dán skladbou slov, vlastní jeho stylu vyjadřování, jeho charakteru, ale ta slova jsou vhodně VOLENA Duchem Božím, tedy samotným Bohem. Proto je AUTOREM BŮH! Jak Božské! Bůh unášel pisatele, aby volil vhodná slova, aniž by omezil charakter osoby daného pisatele, tedy jeho styl vyjadřování. To že je např. v Bibli rozhovor neznamená, že to není vdechnuté Boží Slovo! Nemusíš tam mít pouze reprodukování Božích sdělení záv čím asi myslíš ten channeling záv, abys to mohla označit termínem Boží Slovo. Jsou tam např. příběhy a rozhovory, ale ty příběhy jsou napsány pod vedení Ducha Božího! To neznamená, že vše, co je v těch příbězích zapsáno, je to, co vyřknul Bůh!!! To je rozdíl! A nemůžeš tím popřít Boží vdechnutí Písma! Právě to, že Bůh použije příběhu k přiblížení své podstaty člověku, je Božské! Stejně tak to, že jí psali odlišní lidé od sebe vzdáleni tisíce let ( SZ psaný různými lidmi a stejně tak NZ psaný různými lidmi) je důkazem toho, že spis je Božího původu, protože kdyby ji vskutku psali jen pouhopouzí záv Bez zmocnění Ducha záv a tak různorodí lidé, tak by provázanost, jak SZ s NZ nebo provázanost pisatelů NZ a provázanost pisatelů SZ, nemohla být tak dokonalá, jak vskutku je. Je to prostě tak dokonale sladěno, že nelze pochybovat o tom, že autorem je Bůh! Ty uzv rozdíly uvz či zdánlivé uvz rozpory uvz plynoucí z Bible, jsou dány pouze tím, že každý pisatel nezanedbával svoji osobnost, svůj styl vyjadřování! Snad víme každý, že když se někdy dva lidé baví o jedné věci, často si někdy připadají, jakoby mluvil každý zcela o něčem jiném a přitom mluví oba dva o tom samém, akorát pouze svým osobitým stylem vyjadřování. Tak je to i s Biblí! Bůh nezotročuje člověka, ale ponechává ve Svém Slově jeho jedinečné individuální osobnostní rysy!

TinaTina 28.8.2013

pokus: No použila jsem ta slova, abychom si lépe porozuměli, což se nestalo. Nebo možná stalo, ale naše představa se prostě liší. Jsou to běžně používané termíny. Zkrátka jsem odlišného názoru, nezměním ho na základě toho, že mi ke svému sdělení přidáš plno vykřičníků.

TinaTina 28.8.2013

pokus: Samozřejmě, vše vychází z boha, i knihy. Ale jsou to zkrátka JEN knihy. Některé hodnotnější, třeba i bible, doufejme _mrkací smajlík_

dikobraz 29.8.2013

@TinaTina: Jak chceš věřit nějakým duchovním hodnotám, když všechna svatá písma relativizuješ na JEN KNIHY ? V takovém případě každý duchovní směr je relativní a absolutní pravda neexistuje - což je pseudoargumentem a trumfem ateistů. Ty zde jen propaguješ své NewAge myšlenky a to se mi nelíbí. Už dávno ti měl někdo naznačit, že v křesťanské komunitě v případě ovlivňování druhých nejsi vítána, pokud nechceš přijmout jediné evangelium a Krista a zříci se svého newage ( což je duch klamu , který vyvrcholí příchodem antikrista a ty mu budeš posluhovat) . Pokud jsi ochotna přehodnotit své názory a přesvědčení a hledáš Boha, tak potom ano, jsi tu vítána . Tato seznamka ale není pro lidi vyznávající jiná náboženství a jiná duchovní hnutí , než křesťanská. Pokud nebudeš přijímat bibli , jako absolutní Boží slovo, potom nikdy neuvěříš evangeliu a Ježíši Kristu a již teď jsi na cestě do věčného zatracení a odloučení od Boha. Protože v jiné knize si zase přečteš , že vlastně je to všechno jinak a pak jsi na nejlepší cestě ani né tak k newage, ale k onomu ateismu. Cožpak opravdu věříš , že Bůh si protiřečí v různých typech svatých písem ? Něco z toho musí být zcela jistě satanův podvod. A kdo má tedy pravdu ? Buddhisté ? Hinduisté ? Islám ? Ty přece vítáš všechno ! Pak máš z toho guláš , jak pejsek s kočičkou . Vítej v době relativismu a vítej ve své apostazi od Krista a Jeho pravého evangelia. Přesně touto cestou se rozhodl jít dnešní tzv. tolerantní a multikulturní svět . Vítej ve věku expanze apostaze a konce léta milosti , kdy věk církve bude ukončen a nastane doba soužení pod nadvládou antikrista.

oneanother 29.8.2013

dikobraz: Souhlasim s tebou. A jen naujasněnou temito věcmi jsem se taky dříve zabýval. Myslím tím duchovní filozofie Indie, Budhismus, kabalu atd. Víš třeba indičtí duchovní mistři tvrdí, že všechny náboženství vedou ke stejnému cíli. Jde to, ale až tak daleko, že Bůh jako osobnost jen projevem neosobního vědomí nebo tak nějak to myslí je. Pak zde ovšem vyvstává otázka jak může něco neosobního tvořit bez inteligence k tomu potřebné. A hlavne jaky má stvoření v tomto případě smysl,

pokus 29.8.2013

Re Tina Tina: Běžně používané termíny jsou to tak možná pro tebe, ale jelikož se bavíme o Bibli tak jsou tyto tvé pojmy k ničemu! Navíc jsme Češi! Odlišného názoru jsi jedině Ty!! Pisatelé Bible mají totiž zcela opačný pohled na věc než Ty a já jen ten jejich pohled zastávám! Již jsem Ti citoval jak Bibli vnímali daní její pisatelé a stejně tak jí jako Božskou autoritu sám respektoval Bůh zavTen samý Bůh který dal zaslíbení Abrahámovi, poté Izákovi a Jákobovi a který se zjevil Mojžíšovi na hoře Sínaji zav zjevený v těle Mesiáš Ježíš nebo-li Kristus ježíš, čímž jsou mi tvé relativní tlachaniny podobně jako relativní tlachaniny neodarwinistů ukradené! Má víra v Bibli se především opírá o schválení jejího obsahu samotným jejím AUTOREM - Bohem Ježíšem Kristem, který zde chodil po Zemi a kterého si chtějí neoprávněně přivlastňovat ta různá lidská náboženství jako buddhismus islám nebo tvoje směsice všeho, navzdory tomu, že Kristus svým životem naprosto zavrhl všechna takováto lidská náboženství! Pokud chtějí lidé tvrdit, že Kristus promlouvá v buddhismu, islámu či new age, tak to je tak akorát výmysl nevzdělaným a hodně desorientovaným lidí! Jde vidět, že nerozumíš zvěsti Bible a ani jí nechceš rozumět! Já nepotřebuji, aby jsi Ty změnila názor a ani kvůli tomu nekladu vykřičníky! Já jen obhajuji zvěst Bible děvenko a aby každý zavr když to bude třeba číst zavr viděl Tvé pokusy jako zbytečné, neboť jsi zatím nedala žádný a alespoň trochu racionální a smysluplný argument! Věř si čemu chceš, klidně i tvému Satanem inspirovanému new age, které nemá co dočinění se zvěstí Bible! Když chci něco zdůraznit, píšu vykřičníky! Nepíšu je kvůli Tobě!

TinaTina 29.8.2013

dikobraz: Neboj, dá-li mi nějaký admin na srozuměnou, že vést diskuse se tu nesluší, nebo že je nutné držet se striktně Tebou zmiňovaného, nebudu více obtěžovat. Proč JEN knihy? Tak byla to odpověď někomu, kdo mi zase přišlo, že knihy nadřazoval svému vlastnímu úsudku, zkušenosti atp. Proto ty JEN knihy. Všechno je svým způsobem relativní, to je určitě pravda, ale tu pravdu nejvyšší, tu hledáme všichni a alespoň my, co hledáme, tušíme, že snad nějaká existuje, ne? Jen Ty možná, hádám dle Tvého dalšího útočného textu, nevěříš, že by ji šlo hledat na více místech.. Na ty kecy s antikristem atp. reagovat nebudu, sorry. A sama se k něčemu podobnému nesnížím, o tohle mi opravdu nejde. Stejně tak tu nebudu kydat špínu na ateisty, není důvod. Nevím jak Ty, já se k bohu právě vracím a spojuju se s ním každý den, tolik ho potřebuju, chci. Ne, nemyslím si, že by si bůh měl nějak protiřečit. Opravdu, knihy jsou výborný vynález, ale je potřeba mít na mysli, že bůh je nad nimi, nebo i za nimi, ve smyslu, že mohou být opravdu tou hlásnou troubou, ale bůh sám to není. A kdo má pravdu? Každý tu svoji vlastní a všichni tu společnou. Ano, vítám všechno, ve smyslu, nač narážíš, vítám každého, kdo opravdu hledá a nachází. Každého, kdo má co dobrého ke sdílení a srdce otevřené. Snad Tě Tvůj bůh za to přivítání pro mě do světa antikrista bla bla bla.. nepotrestá, můj bůh Ti to určitě odpustí a já taky, až se oklepu.

TinaTina 29.8.2013

pokus: Pozdravuj svoje pisatele pokusi, víš, je to příliš zbabělé do někoho kopat a urážet jeho a to, čemu věří, protože má jiný názor než Ty. Nechci dělat to samé, i když provokuješ pěkně, o tom žádná. Ale nevidím v tom smysl. Já se sem přišla o křesťanství dozvědět více a zjistit, nakolik je mi blízké. No to Tvoje je mi na hony vzdálené. Měj se a najdi svůj klid, ať už na nikoho nemusíš ječet jako na mě.

TinaTina 30.8.2013

Redwizara: Omlouvám se za diskusi mimo, včetně té nehezké gradace.

dikobraz 30.8.2013

@TinaTina: Podívej , já přece nikomu nebráním diskutovat, to sis poněkud vysvětlila špatně. Já jen chtěl bránit na křesťanské seznamce diskuze o tématech , které mohou křesťana odklonit od křesťanství třeba k tvému newage. Ale byl jsem naivní , jak píšu Anetě na hlavní stránce či zdi , chceš-li. Já si špatně vysvětloval tuhle seznamku. Já si myslel, že je to křesťanská seznamka a né newage-ová. Bohužel od teď , jsem dostal za uši a teď už chápu , že je to tu vlastně úplně jedno kdo tu je a co říká . Vlastně ztrácím smysl této seznamky a klidně asi bude lepší registrace lidí na běžné seznamky jako je třeba >štěstí> , konec konců tam také mohou uvést v jakého Boha věřím či čemu věřím. Proto jsem byl útočný , protože jsem si myslel, že je zde většina křesťanů , ale je to přesně naopak. Takže si přečti v bibli , že Ježíš Kristus je Boží Syn a v koránu třeba , že byl jen prorokem a Jehovisti třeba věří , že zemřel na kůlu a né na kříži a vlastně věř také tomu že Bůh žádná osoba není a je jen energie ( universum ) , které se postaralo, aby Kristus trpěl zbytečně a na posměch všech jiných náboženství. Pak zjistíš samozřejmě , dle tebe, že bible nemá pravdu v citaci, že je syn Boží Kristus. Vlastně je to všechno jen labyrint a alegorie. Že vlastně chápu , že Boží Syn znamená asi ve větší hloubce , že je třeba si to nechat dovysvětlit v ostatních náboženstvých. Ok , ok, ok, respektuju tvůj duchovní zmatek v tomto alibistickém pojetí pravdy, kdy vlastně si nemohu ničím být jistý a do smrti zůstanu jen hledajícím zbloudivcem v onom labyrintu duchovních knih všech - kterému dal zrod třeba Aštan Šeron v 85 kosmické flotile na 90 galaxii. Možná je ale Ježíš Kristus třeba tím učitelem , co nám má ukázat cestu k našemu egu ve smyslu , není důležité čemu kdo věří , ale že věří. Tak jo, Matka Země ti třeba více porozumí a pomůže ti najít opravdoví Peace a odpovědi. Není tady třeba nějaký ateista , který by nám vysvětlil, že jsme mimo a žádný trascendent neexistuje ? Možná to nám chtěl Ježíš Kristus ukázat skrytě v podobenstvích , kterým nejde rozumět . Je to moc velká šifra, abychom vlastně Boha nenašli. Třeba proto, že žádný není ? Ale pojďme věřit všemu , i tak i tak. A podle toho co se mi bude momentálně pocitově líbit , tak k tomu se vždy budu hlásit. Admin ti nic zakazovat nebude , protože sito , kterým by se zde lidi registrovali žádné není a nebude. Tahle seznamka pro mne pomalu stejně začíná být nepoužitelná , když sem leze kde kdo a né křesťané. Tak hlavně z těch křesťanů nezblbni , když jsou tak zlý a popletení , jako třeba já - ha ha ha . Pokud bychom se potkali za jiných okolností , tak bych s tebou komunikoval celkově jinak. Ale člověk nevstoupí 2x do téže řeky. Tak Bůh ti žehnej ...... ( kterej bůh si dosaď sama - učím se být tolerantní ...... a taky v lásce ke zdejší komunitě )

TinaTina 30.8.2013

dikobraz: Tak hlavně, že máš o mojí osobní víře dokonale jasno.. a ano, budu si věřit, čemu chci, přesně tak. Diskusi s Tebou vést nebudu, zřejmě si ani nejsi vědom, kolik nožů po mě svými řádky vrháš. Nebo ano? Když sám sebe označuješ za zlého a popleteného? Promiň, nejsem tak silná jako Ježíš, abych snesla všechny Tvoje rány a nestojím o ně. Najdi si jiného fackovacího panáka. Smysl fóra jistě brzy zjistíme, psala jsem adminovi, zklamaná včerejším výsledkem diskuse a nechala svoje příspěvky zkontrolovat a případně smazat, pokud by tu neměly co dělat. Tím taky bude jasné, nakolik je to tu pro všechny věřící a nakolik jen pro křesťany či konkrétní křesťany. Výsledek budu rozhodně respektovat.

oneanother 30.8.2013

Souhlasím s dikobrazem tohle není newage seznamka. Nechci na tebe Tino vsak nejak utočit. Jen newage je velmi nebezpečné víc než si mnoho lidí myslí. Zabývá se okultními praktimami, které vedou cestou k satanovi. I když se snaží namluvit lidem, že vedou k bohu. Není ale psáno, že se bude dabel vydávat za samotného boha...
New také slibují úspěch v životě, štěstí, zdraví, tzv. lásku (supersláska ke všeu i ke zlu), ale kde se ty energie berou, jak se to ty lidi naučí s nimi zacházet, kde je asi původ toho všeho...

TinaTina 30.8.2013

one: Tak jo. Otočíme si to, jo? Představ si, že já píšu Tobě.. ...Jen křesťanství je velmi nebezpečné víc než si mnoho lidí myslí. Zabývá se _promiň, určitě by bylo co dosadit, ale nechci, min. veřejně_, které vedou cestou k satanovi. I když se snaží namluvit lidem, že vedou k bohu. Atd.. One, cítíš, že Tvoje cesta vede k satanovi? Když se sejde pár nenávistných odpůrců křesťanství a tohle na Tebe budou sypat, uvěříš jim? Stačí Ti to? Opravdu si myslíš, že Tvoje kroky určuje někdo jiný za Tebe? A pokud třeba bude papež lump, jen pokud, skutečně to Tebe samého tolik ovlivní? No možná se k němu nebudeš znát, ale vypovídá to něco o tom, kam Ty sám směřuješ?

dikobraz 31.8.2013

@TinoTino ( Martino ): Poslyš , celé je to špatně a je to v jistém smyslu i nedorozumění. Já psal o sobě , že jsem zlý a popletený v jistém v ilustraci vlastně tvého smýšlení o mně samotném alias všech podobných křesťanech. Nemyslel jsem to o sobě až tak doslovně. To jen na vysvětlení. A teď chci uvést jednu věc na pravou míru. Já nepochybuji o Tvé inteligenci. Jak přijde slečna nebo člověk na to , že na křesťanské seznamce je to pro všechny věřící i mimo křesťanství ? To samo o sobě je poněkud zvláštní. Ale dobře, už jsi tady , tak prosím neměj mi to za zlé , že jsem ti chtěl naznačit , že se trochu vymykáš svýma příspěvkama - to jsem si ještě myslel, že jsou zde jen křesťané. Takže dobře , já jednal poněkud opozičně a útočně , ale nože po tobě rozhodně nevrhám. Pokud jsi tak silná a jistá ve svém přesvědčení , chtěl jsem ti ukázat extrémně zamyšlení nad absurditou tvého přesvědčení. Jen se pokus racionálně bez předsudků nad tím zamyslet, zda na tom něco taky není. A za další. To , že píšu o tom po jaké cestě kráčíš a kam , já tě přece neurčuju - že na této cestě jistě zůstaneš. Ba právě naopak se snažím o to, aby jsi opravdu začala hledat , jak to teda je a když už jsi na křesťanské seznamce, tak zda třeba křesťané nepoznali něco , co dřív také neznali , protože byli tam , kde jsi právě teď ty. A pak se jim dal poznat Pán Ježíš Kristus ( ten poslaný , pomazaný od Boha světla ). Já tě přece neposílám do satanovy náruče, já tě jen varuji , že pokud se sama rozhodneš na této cestě zůstat po zbytek svého života, tak potom to nebezpečí tady je. Ale já budu mnohem raději, když najdeš a zakusíš milost, radost a pokoj v duchu svatém společně s náma , kteří jsme zakusili tuto mimořádnou zkušenost, že Bůh tak miloval svět , že poslal svého syna pro ty, kteří v Něj ( né v buddhu atd. ... ) uvěří 100% ( ne jen z částky - jako ty zatím ) , aby nezahynuli, ale měli s Ním věčný život v nebi. Já to nepsal z hlediska mé nenávisti - to tak není ! Já nejsem tvůj nepřítel, ba právě naopak . Já ti nebudu mazat med kolem tvých úst - jen aby ses nepohoršila , já ti říkám teď v lásce, že mne mrzí, že se to tak stalo, ale já musím říct znovu pravdu , že Ježíš Kristus se ti chce dát nalézt v plnosti, jak jsi Ho ještě nepoznala. Nenutím tě být křesťankou , to NE ! Buď svobodná , ale na křesťanské seznamce bys měla nejčastěji slyšet rozdílné přesvědčení, než jak tomu máš - aspoň by to tak mělo být. Protože náš Pán nás varuje , že nelze sloužit dvěma pánům , natož vícero ještě. A ti co se takto zpronevěřují své víře v Krista - ti jej asi ještě opravdově nepoznali. Jsem rád, že se chceš přiblížit Bohu a hledáš Jej . Doporučuji Ti si sehnat knížku Více než tesař . Výbrná kniha na přemýšlení o Ježíši a křesťanství vůbec. Kdyby byla bible jen knihou psaná člověkem a né Bohem , pak by se jistě nemohli naplnit mnohá proroctví, která se ale již v mnohém naplnila a další se naplňují. Bible je opravdu nadpřirozená jedinečná kniha. A můžeš s tím nesouhlasit , ale třeba na to jednou přijdeš sama, ve svým čase. Tak se nezlob, vzal jsem to za špatný konec. Nejsem takový, jak si asi myslíš po předchozích příspěvcích. Ahoj Dikobraz

TinaTina 31.8.2013

dikobraz: Já pochopila, jak jsi to o sobě myslel, vědomě. A jak jsem přišla na to, že je to otevřené fórum? Možná podle mých, dle Tebe jistě bludných představ o křesťanech, možná jsem to tolik neřešila, však jsem vás sem taky šla poznat. A ono poznat není jen o čtení, ale vzájemné interakci, srovnání svých názorů, náhledů, společných úvahách.. Pokud chceš vědět, jak navenek vystupuješ, otoč si to, podobně jako jsem psala oneanotherovi, uvědom si, že mi dáváš více než jasně v každé svojí větičce najevo, v jakých zhoubných vodách se pohybuju. To já přicházím s otevřenou náručí hledat další bratry, a Ty mi říkáš, vše, čemu věříš, vše, čím žiješ, odhoď a poslouchej na slovo moji interpretaci té jediné správné víry a učení, jinak přijdeš do pekla. Tedy alespoň tak to vnímám. Můžeš se mnou nesouhlasit. A o tom to je, dikobrazi. Ve skutečnosti se sebou můžem nesouhlasit, podstatný je, jestli se kvůli tomu pozabíjíme nebo se budem tolerovat a žít spolu, tím myslím i vedle sebe, né že z nás všech musí být nejlepší přátelé. Napadlo Tě vůbec, že mám svoji vlastní pevnou víru, kterou žiju, pro mě stejně hodnotnou, jako Ty tu svoji? Ano, snad i já jsem mohla být v určitých komentářích jemnější, a to zejména k pokusovi, zde to ale bylo způsobeno hlavně vzájemnou neznalostí a.. pravda, značně odlišnou představou. A tak vlastně zjišťuju, ty poslední dny, i z toho našeho vzájemného sdělení, vlastního sdělení, nejen přešlapů v taktu, že je mi křesťanství vzdálenější, než jsem si myslela. Samu mě to zamrzelo, ale víš co? No tak co? Je tohle důvod, proč na sebe štěkat? Už jsme si to zkusili, snad nechtě..? Dost mě to celé mrzí, ale možná taky dobře, že se to tak vyhrotilo, aspoň se některé věci jasně ukázaly. Jestli chceš pro mě něco udělat dikobrazi, ber mě prosím vážně, se vším, co s sebou přináším. Můžeš přede mnou zavřít dveře, ale nedělej ze mě blázna, co zbloudil, nikdo nejsme svatý, to bychom tu nebyli a každý máme právo na svoji vlastní cestu, taky je to naše zodpovědnost. A teď mě teda přesvědč, že nejsi takový, jak si myslím _mrkací smajlík_ PS: Mimochodem, nezáleží natom, co si myslím, záleží jen na Tobě samém.

TinaTina 31.8.2013

dikobraz: A jak Tě vidím? Asi takhle: http://www.numin.cz/clanky/kazachstan-nova-pametni-mince-500-tenge-_-75a22.jpg

oneanother 31.8.2013

Tino ja vubec nejsem katolík, papeze neuznávám, stejně jako jakoukoli cirkevni organizaci ustanovenou lidmi. A ty jsi asi necetla vsechny me prispevky. Ja jsem driv taky dost kolaboroval s new age. A hlavne s indickou duchovni filozofií a mahajanovyv buddhismem. Precetl jsem spoustu knizek. A to dokonce i nektere staroindické duchovni knihy. Venoval jsem se taky mediatci a ociste myslii,Takze si myslím, ze mohu tusit jak tyhle veci zhruba vnimas. :) Ze vsechno sou to jenom názory lidí, ze bible je jenom kniha, a ze skutecne duchovni poznání je to vlastní atd.
Je na tobe jestli chces opravdu prozkoumat svoje duchovní presvedcení a byt k nemu kriticka. A videt, ze to nemusi byt tak jak si myslis. A pokud jde o toleranci. Taky jsem to tak zil, promin, ale nechci byt k temto vecem tolerantní. V bibli se nepise o toleranci ke lzi ale meci...

TinaTina 31.8.2013

one: Jenže já na Tebe s mečem nepoběžím, kvůli tomu, že věříme trošku něčemu jinému, víš? Přesto mě zkosíš? S tím papežem to byl příměr, a většinou bývá papež docela brán, co vím. Ale to vůbec neřeš, já Ti ho taky cpát nebudu, nebo naopak, já Tvoje přesvědčení respektuju. Nebo se o to alespoň vždy snažím. Všichni se učíme. A opravdu si myslíš, že je jen jedna pravda a vše ostatní je lež? Opravdu si myslíš, že Ježíš cestoval po světě, aby se učil nejrůznějším bludům? Opravdu si myslíš, že lidi, které potkáváš a nazval bys je nekřesťany, Ti nikdy nemohou nic dát? Opravdu si myslíš, že kniha je víc než Ty sám? A víš co, jestli fakt jo, budu se snažit to přesto respektovat. Ráda bych, kdyby ses pokusil o to samé.

oneanother 31.8.2013

tino: Myslím, že by sis měla přečíst bibli, nebo minimálně tu pasáž o meči- Mat.10. Já si vůbec nemyslím, že Ježíš cestoval po světě, aby se učil bludům, to promin, ale nevím jak jsi na to přišla že si to myslím.
A ty si myslíš, že je více pravd. Myslíš, že když někdo šel nakoupit, tak protože je více pravd byl zároven i v práci. Asi jsi to možná myslela, že si pravdu můžeme vykládat různě. Ale už i jenom výkladem něčeho, co je pravda můžeme lhát a komolit pravdu. Samozřejme lidé co nejsou křestany mě můžou něco dát, to jsem nikde netvrdil, že ne. Ale co se týká jejich duchovních mouder, at si je nechaj. A stím jestli si myslím že kniha je víc než já. Nevím co tím myslíš přesně. Ale jestli myslíš něco ve smyslu, že vědomí je bůh nebo tak něco, tak to stebou opravdu nesouhlasím. Myslím, že nebýt božího vdechnutí v nás, ducha svatého naší duše, jsme jen loutky tělesnejch, egoistickejch a společenskejch potřeb, ovládaný stereotypním myšlením. Nebýt naší duše a působení ducha svatého, naší svobodné vůle se rozhodnout, tak jsme jen zvířata ovládaná svými pudy, touhami a potřebami. A sem patří třeba i touha blýsknout se, touha po zajištění, no prostě diktát světa. Nepíše se nadarmo, že satan je bohem tohoto světa. Ta zkaženost už je skoro všude.
Samozřejmě máš právo věřit čemu chceš, to respuktuji. Bůh nám dal svobodu. Ale promin, budu hájit Bibli, Krista, Boha, křestanství, a pokud budeš psát jak píšeš budu ti stát v opozici! Není v tom nic osobního, ani tě neznám.

TinaTina 31.8.2013

Na to nebylo tak těžké přijít, z Tvého textu, kde cokoli dalšího odsuzuješ. Tak snad přece jen ne. Ne, s tou pravdou jsem to myslela úplně jinak. Jde o to, že všichni hledáme tu pravdu nejvyšší, a jdeme k ní postupně. A tu pravdu můžeme nalézat různými způsoby. Jde o podstatu, po které se pídíme a o kterou se snaží všechny směry, všechna náboženství. Člověk je tvor nedokonalý, bohužel, a tak jeden je možná vynikajícím sportovcem, druhý kuchařem, třetí umí vyšívat. Kde je pravda? Měli by všichni být jen kuchaři? Vyšívání a sport je od ďábla? Asi ne. Každý má ten svůj dar, který se mu podařilo využít. Je to o té podstatě, časoprostor bych do toho radši moc nepletla. Mimochodem, slyšel jsi už o tom, že sem tak někdo dokáže být opravdu na více místech zároveň? Takové zvěsti kolují i o Ježíši. Ale moc se o to nezajímám. Tady bych to stejně raději odložila stranou. Výkladem určitě lhát vědomě nebudeme, ale ať už chceme, tak tu vyšší pravdu vždy více nebo méně zkreslíme, to ano, to souhlasím. A co si myslíš, že je bůh? Něco neměnného, vtištěného do knihy, víckrát se neukázavšího? Já myslím, dle tvých dalších úvah, že ne, že ho oba vnímáme coby živoucího. Tak nač tolik odporu? V opozici stát určitě můžeš, šlo mi jen o ten respekt. Díky.

TinaTina 31.8.2013

Předchozí odpověď byla určena pro ONEANOTHER.

PS: One, ten pohyb na více místech zároveň jsem myslela pro fyzického pozemšťana. Abychom se zase špatně nepochopili, zbytečně. Že nanebevzatý Ježíš může být zároveň na třeba sto místech, o tom žádná.

oneanother 31.8.2013

tino: Co si myslím, že je bůh. Na tom co si myslím nezáleží. Můžu si myslet co chci, ale to boha nemění podle mých představ. Jak si můžu představovat něco co je nad moje chápání? Jak si můžu představovat myšlenkou toho kdo stvořil myšlenku? Jak si může něco stvořeného představovat stvořitele? Má potom nějaký smysl si ho představovat? Možná i proto zde může být bible, ani jsme neměli jenom naše subjektivní představy, ale objektivní pravdu. Můžeš oponovat, že všechno je jen naše subjektivní, tudíž zkreslené myšlení. Ale musí být přece něco objektivního, co dalo vzniknout tomu našemu subjektivnímu myšlení.
Víš, bible je narozdíl od indických tzv. svatých písem napsaná jednodušeji, aby ta pravda byla zjevná. A ne jen pro vyvolené s tzv. duchovním vhledem. A o to přesně jde, o to že ta pravda je prostá i pro obyčejné lidi, v tom je také možná boží láska. on je bohem pro všechny, ne jen pro ty tzv. karmicky vyspělé. Aby si to špatně nepochopila nevěřím na karmu.
A že se bůh neukazuje. V každém z nás působí duch svatý. Mnoho lidí bylo znovuzrozeno a poznávají boha, mají s ním vztah. A, ta neměnost. Co chceš měnit na dokonalosti?
Pokud jde o hledání pravdy, v tom smyslu, jak to myslíš ty. Pokoušel jsem se o to asi rok. A myslím, že jsem našel, ale trochu tu jinou pravdu než jsem původně hledal a než ty hledáš. Našel jsem jí ve slově Božím. Ne v sobě, ale ve slově božím! Ne v meditaci, ne ve svém vědomí, ale v křestanství!
Ted se mnou nebudes souhlasit. Ale jak můžeme hledat pravdu, mnoha různými způsoby, když je ve slově Božím. Zkus si aspon pripustit tu ironii,že hledáš pravdu všude možně, ale jen ne tam kde je. Jak víš, že tam ta pravda není, když jí zatím hledáš? Není to pro to, že už jseš na vedená určitým směrem kde ta pravda má být? Nejdes potom jen za svojí představou pravdy, jak by měla asi vypadat ? Měla by jsi to, vědet sama nejlíp. Co ti řeknu, ze své zkušenosti, když takhle hledáme pravdu, at chceme nebo ne, utváříme si jí podle sebe. Jesi ne tak mi to vyargumentuj.
A ještě tohle. Když medituješ, co prožíváš. Nejsou to jen dobrý pocity, které označujeme superlativy?

TinaTina 31.8.2013

one: Ty ale nevnímáš, co Ti píšu, one. Třeba se nedokážu vyjádřit tak, abys to pochopil. A chceš vlastně moje odpovědi slyšet? Nezabalíme to? Pokusíme se respektovat, jak jsme si slíbili, to pro začátek stačí, co říkáš? Můj bůh je ve všem one, to je ta pravda, o které tu hovoříme, proto je nakonec jedno, kde ho budu hledat, to je stejně něco, co rozumem neuchopíš, jak jsi sám napsal, je to jen o mě a mojí schopnosti se mu přiblížit. Snad to může být odpovědí na Tvoje otázky.

dikobraz 31.8.2013

@TinaTina , Tobě jsem napsal soukromě do zpráv, není třeba pokračovat zde.

dikobraz 31.8.2013

Vracím tuto debatu k původnímu tématu: Bible a dinosauři , neb ostatní patří už do soukromí a nebo k založení nového diskuzního tématu. Takže znova pokračování o bibli a dinosaurech ( Omluva zakladateli tohoto tématu, že se to tak velmi odklonilo jinam , až k osobním intervencím )

dikobraz 1.9.2013

( snad kdyby to šlo smazat , né kvůli mně , ale s ohledem zachování tématu ..... bylo by lépe , ale to už je věc admina , protože to systémově nejde )

pokus 1.9.2013

Re Tina Tina
Vidím, že mi téměř v ničem nerozumíš a ani se moc nedivím. Předně se musím obhájit. Znovu si přečti, co jsem Ti psal a trochu nad tím pouvažuj! Zaprvé já do nikoho tady nekopu a ani nikoho neurážím a předně ne do Tebe neboť jsi žena! Zadruhé já tvůj názor respektuji a ani nikoho neprovokuji. Klidně si svůj názor stále měj, ale pokud ho budeš tady prezentovat, budu na něj dle Bible reagovat. Žel pro Tebe možná bude trochu nepřÍjemné, neboť je Tvůj názor ve všem proti zvěsti Bible zvr a proto inspirovaný Satanem, neboť vše co je proti Bibli je jím inspirováno zvr, a proto musím dát jasně najevo, kam tvoje myšlenky směřují, neboť tvé názory jsou proti Bohu, který stvořil svět, člověka a celý vesmír a vše co v něm je. Já si nestojím za svým názorem na rozdíl od Tebe, ale za postojem Bible! Protože dáváš Bibli do jednoho šuplíku s ostatními knihami, jde vidět, že nemůžeš být spaseným jedincem v Kristu Ježíši! Nemůžeš s jistotou tvrdit, že jsi spasená, že máš věčný život, že jsi přešla ze smrti do života, protože nevěříš v Bibli, jako Boží Slovo. Nemůžeš věřit v Bibli zaspaným Kristovým slovům uvz kdo věří ve mne i kdyby zemřel bude žít uvz Jan 11:25 nebo slovům zapsaným inspirovaným pisatelem- vyslancem Ježíše Krista- Pavlem „uvz všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňování jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev uvz Římanům 3:23-25 uvz A proto už není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši zvr tedy Ti kdyo uvěří v Jeho dokonalou a dokonanou oběť na kříži, která dala provždy zadostiučinění Boží spravedlnosti; má pozn. zavr uvz Římanům 8:1, protože ji přece bereš JEN ZA KNIHU. Jelikož posuzuješ Bibli dle svých lidských hříšných názorů, nemůžeš v ní vidět Boží Slovo. Ty chceš snad rozdělit podle své nedokonalé mysli, co je v ní správné a co ne? Ty stojíš na lidských bájích a písku lidských smyšlenin a proto se nehodlám se s tebou tady bavit o takových věcech, které nejsou hodny Božího Slova. Kdyby ses ale chtěla cokoliv dozvědět, tak Ti rád na cokoliv odpovím!!! Zdůrazňuji, že nestojím a ani nebráním nějaký církevnický systém, ve kterých jsou po většinu přimíchané lidské prvky a smyšleniny, a které jsou více či méně odchýlené od zjevení zapsaného v Bibli, ale samotné Boží Slovo! Již jsem ti psal, že vykřičník dávám proto, abych zdůraznil danou věc, ne abych po Tobě křičel! Ale přeber si to, jak už sama budeš chtít Ty! Znovu ještě zdůrazňuji, že lidé, kteří zapsali Bibli, napsali, že oni si jí nevymysleli, ale zapsali to, co jim zjevil Bůh. Stejně tak, lidé co chodili s Kristem Ježím za doby Jeho života na Zemi zapsali, co viděli a slyšeli, nebo co jim zjevil ON sám ! Sám Bůh na Zemi, Ježíš Kristus, schválil veškerá Písma tehdy zapsaná zvr SZ zvr, a která zapsali fyzicky lidé! Uznal je proto, že ve skutečnosti byl jejich autorem ON sám, tedy Bůh od věků po věky! Proto to znovu ocituji Bibli, pokud sis nevšimla, že jsem jí citoval
1. Tesalonickým 2:13
Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to, čím skutečně je, totiž slovo Boží uvz
A další části Božího slova
Galastským 1:6-8
Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli - ať už my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet!
Galatským 1:9-12
Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet! Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, není z člověka. Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista.
Evangeliem je zde především myšleno kázaní o ospravedlnění před Bohem pro všechny lidi, tedy pro hříšníky, díky oběti Ježíše Krista na kříži! Tedy kázání té radostné zvěsti o tom, že v tomto věku nyní Bůh uvz ospravedlňuje bezbožného zvr hříšného; má pozn zvr uvz v kraličtině uvz který spravedlivého činí bezbožníka uvz Římanům 4:5 díky jednou přinesené oběti Ježíše Krista na kříži Židům 9:26,28 Židům 10:10,12,14. Na jiných místech Bible je tím myšleno celé kompletní zjevení dané Bohem a dokonalým člověkem Kristem Ježíšem jeho vyslancům = apoštolům!
VĚŘ ČI NEVĚŘ. NIC JINÉHO MEZI TÍM NEJDE! Pokuď si k Ní někdo něco bude přidávat nebo ubírat, tak prostě v ní NEVĚŘÍ. Pokud ji nevezmeš doslovně, pokud se jí nechopíš vírou, jako Božího Slova, pak je Ti všechno v ní zapsané k ničemu a nemůžeš být zachráněna od věčného zahynutí, protože uvz Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.uvz uvz Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak: uvz Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme! uvz 1. Korintským 15:19,32. Jestli ti je tato radostná zvěst = EVANGELIUM zapsaná v Bibli o spasení hříšného člověka zvr všech lidí tedy i mně a Tebe zvr na hony vzdálená pak nechť Ti je, ale je to proto
1. Korintským 1:18-21
Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Je přece psáno:
Uvz Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných. uvz
Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel? Copak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovství? Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. Zvr tedy těm, kteří uvěří ve své odpuštění hříchů, díky Kristově přinesené oběti za hřích; má pozn zavr
2. Timoteovi 3:16
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné.

pokus 1.9.2013

Re TinaTina Jinak musím se ohradit vúči Tvému zdání zvr lži? zvr, že někdo zvr já zvr nadřazuje Bibli svému vlastnímu úsudku a zkušenosti. Můj úsudek není podstatný ale má zkušenost se plně stotožňuje s Biblí. A jelikož se má zkušenost stotožňuje s Biblí, tudíž i můj uvz vlastní uvz úsudek je s Biblí stotožněn. Ale v podstatě to není můj pravý úsudek, neboť má duše a srdce je ovlivňováno Duchem Božím přebývajícím ve mně jako Božím dítěti, Tudíž jsem formován Duchem Božím přebývajícím ve mně a není to z mých vlastních sil! Z mých vlastních sil dokážu tak akorát hřešit a oddalovat se od Něj zvr Boha zvr NE HO POZNAT A DÁT MU ZA PRAVADU V JEHO SLOVĚ - BIBLI. K tomu je zapotřebí Boží účasti! uvz Kdo nemá Ducha Kristova ten není jeho uvz ŘÍMANŮM 8:9. O mém pokoji Ti myslím ani není potřeba moc psát, vždyť vyplývá z těch nádherných milostivých veršů z epištoly Římanům,zvr zapsaných v předešlé reakci zvr, který Ty zatím žel nemáš, neboť stojíš na podvratných a lživých Satanových učeních, které Ti zabraňují poznat Boha, stejně jako před pravým poznáním Boha úspěšně zabránil Satan Evě! Ten vskutku Boží pokoj jaký prožívám já a všichni v Kristu spasení jedinci, můžeš mít i Ty pokud uvěříš té radostné zvěsti o Tvém očištění od hříchů díky Kristově prolité krvi na kříži Efezským 1:7 uvz V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatsví jeho milosti. Přijmi tuto radostnou zvěst a dojdeš dokonalého pokoje, jaký mám v Kristu i já a který převyšuje všechno chápání Filipským 4:7 uvz Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši uvz.

TinaTina 1.9.2013

pokus: Promiň pokusi. Ukazuješ mi, jak moc je mi dnešní křesťanství vzdálené. Nechtěla jsem se Tě dotknout, nevěděla jsem..

pokus 11.9.2013

Re Tina Tina Jinak, abych to ještě upřesnil , to, co je ti Marťo vzdálené, není dnešní křesťanství! Jediné, co je ti vzdálené, je samotné Boží Slovo, tedy zvěst Bible. Nevím přesně, co si mám podle Tebe představit pod pojmem uvz křesťanství uvz, neboť toto slovo v Bibli nenacházím, ale vím, co je Kristovo učení a vskutku spasení jedinci v Kristu Ježíši = Kristovci. Záměrně nepoužívám slovo křesťanství, neboť pod tímto termínem si každý může představit cokoliv, ať už šašky v různobarevných oblecích a funkcích v katolické či jiné uvz církvi uvz, její křižácká tažení, dogmata a zjevení, či pomatené blázny chtějící uzdravovat lidi a vylepšit tuto společnost uvz křesťanskou morálkou uvz zvr tedy takové výstřednosti nemající nic, co dočinění se zvěstí Bible zvr, nebo vskutku spasené jedince v Kristu Ježíši, jejichž jediným cílem je řídit se Jeho Slovem =Biblí, a tedy líbit se Mu za všech okolností. Pokuď zahrnuješ pod svým pojmem uvz dnešní křesťanství uvz zvěst Bible, tak je ti vzdálená ONA, ne dnešní křesťanství rozdrobené do mnoha zorganizovaných uvz církví uvz nemající ve větší míře nic, co dočinění s Božím Slovem, a které, protože je odpadlé od Božího zjevení zapsaného v Bibli, je Ti – dle mého zvr možná mylného zvr úsudku - blízké. Jinak jsem nesmírně rád a cenním si toho, že jsi uznala, že zvěst Bible je ti na míle vzdálená, a proto Tvé náboženství nemá nic s Ní, co dočinění, stejně jako nemá, co dočinění s vtěleným Bohem, Mesiášem Ježíšem! Kéž Ti někdy Bůh osvítí Tvůj vnitřní zrak, aby jsi viděla, že 1Timoteovi 1:15 Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší 2Timoteovi1:9 Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků.Titovi 3:5spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého, ANO, TO VŠE DÍKY KRISTOVĚ KRVI PROLITÉ ZA NÁS NA KŘÍŽI. UVZ Bez prolití krve není odpuštění vinUVZ Židům 9:22
Měj se

TinaTina 12.9.2013

Ano pokusi, souhlasím, že Tvůj výklad Bible je mi vzdálený, to už jsme řešili. Však mě to taky mrzelo, když jsem viděla, jak jsi to vzal vážně a jak moc Tě to trápí. Proto jsem se Ti taky omluvila. Dnes už bych byla opatrnější.

pokus 13.9.2013

Re TinaTina Vzdálený Ti není můj výklad Bible, ale samotná Bible. Pokud ji neznáš, tak si jí přečti, aby sis mohla ověřit, zda se to tak je či není. Já si na rozdíl od jiných lidí k Ní nic nepřidávám a ani nic neubírám.

TinaTina 13.9.2013

pokus: Já vím, čteš ji jako jízdní řád.. už to nechme spát..

pokus 14.9.2013

Kdybych se řídil tvojí smyšlenkou o tom, že čtu Boží Slovo jako jízdní řád, tak bych asi těžko plnil apoštolův příkaz z 2.Tm 2:15. A jelikož pro mě jako Kristovce platí slova apoštolů ze Skutků 5:29 tak je tvůj výrok nesmyslný a ve skutečnosti nic nevíš, i když píšeš, že víš. Dobrou noc debatě i Tobě.

Redwizara 24.9.2013

Dobrý den. Velmi mne mrzí, co jsem svým dotazem rozpoutala. Velmi děkuji za první odkazy a vážím si vaší pomoci. Trochu jsem se o toto téma zajímala a zjistila jsem, že nevyjasněných otázek může být daleko více. Při studiu této problematiky jsem narazila na další podivnou věc: v mnoha zdrojích se píše, že první kosterní pozůstatky na zemi patří černochovi (je to doloženo dle jeho stavby těla). Znamená to tedy, že Adam a Eva byli černoši? V Bibli se o tom nikde nic nepíše. Předem děkuji za vaše rady a odpovědi.

TinaTina 24.9.2013

Ahoj Redwizaro,

myslím, že jestli se tu na něčem shodneme, a já v to věřím, bude to určitě to, že ta diskuse mimo, s Tebou samotnou a Tvým dotazem nemá vůbec co dělat. Buď v klidu, mělo se tak stát, ve Tvém tématu, nebo v jiném. A naopak, ještě jednou promiň, že se tak stalo právě v tom Tvém. Někteří z nás to chtěli smáznout, zatím jsme nebyli vyslyšeni..

pokus 24.9.2013

Tvá omluva není absolutně na místě, nemáš se za co omlouvat. Pokud myslíš ty odkazy co jsem tam dával já, tak nemáš vůbec za co děkovat, rádo se stalo. Jinak to sdělení ohledně těch kosterních pozůstatků mi přijde trochu úsměvné:D. Nikde jsem o tom teda nečetl a o nějakém takovém tvrzení ani nevím. Jinak přijde mi ta zpráva jako něco v tom smyslu, že já tvrdím, že první lidé byli modří a hádejme se jak to bylo, aniž uvedeme nějaký vědecký úsudek proč je tomu tak. 1. jsou to skutečně kosterní pozůstatky prvního člověka? Já pochybuji, že tomu asi těžko tak bude:D. Jak mohu zjistit, že to jsou pozůstatky prvního člověka na Zemi? Nikdo kosterní pozůstatky prvního člověka nenašel. Jsou to jen dohady o tom čí zvr třeba opičí zvr to jsou pozůstatky zvr pokud vůbec nějaké takové pozůstatky, o kterých se v tomto smyslu debatuje byly nalezeny - já o nich ani nevím uvz a jakou mohly mít pleť. Já tvrdím, že modrou:D! Ať už byl Adam bílý, černý, žlutý nebo s největší pravděpodobností mírně rudý, jak napovídají hebrejská slova v první knize Genesis adam - ze země, zemský, a adamah - země, půda, protože je zajímavé že slovo adamah se používá také k označení rudé-červené půdy. Takže s jistotou nemůžeme nic takového tvrdit můžeme se jen domnívat! 2) nejsem si ani jist, zda lze barva pokožky doložit stavbou kosterních pozůstatků zvr čímž asi myslíš to tělo ZVR neznám tyto archeologické, paleontologické či antropologické metody a proto se domnívám, pokuď je to vůbec možné, že by to možná šlo na základě vypozorování určitých rozdílností ve stavbě kostry u dnešních ras. Otázkou pak ale je, jestli tenhle ten poznatek mohu vůbec vztáhnout na určení barvy pleti údajného prvního člověka, kterého nikdy nikdo neviděl a nemohl ho zkoumat, což je pro vědecký úsudek nepostradatelná věc ZVR. Telo už asi těžko mohl mít zachované pokud nebyl mumifikovaný nějakým lidským nebo přírodním procesem. Takže ten kdoví jaký nález nic moc neznamená, předně nedokazuje to, že by byli černochy. To asi nikdy pořádně nezjistíme. Můžeme se jen domnívat.

pokus 24.9.2013

Nechápu proč by se tu něco mělo mazat, pokuď to nepřekročí určitou míru sprostoty. Nejsme zde v komunistickém režimu, či katolické inkvizici, aspoň prozatím, i když se k oběma najednou pomalu schyluje.

Jinak dávám ještě zajímavé odkazy k tématu evoluce a stvořitele, bude-li mít někdo zájem tady první http://www.youtube.com/watch?v=U0u3-2CGOMQ tady druhý http://vimeo.com/53267234#at=0

Dusan-Pavel 26.9.2013

Pozdrav Pán-Bůh
No,tak zprvu bych si dovolil připojit taky do diskuze,ale nač taková vzájemná agrese zde,už mnoho lidí to tady řešilo jak jsem si všimnul v jiných tématech,že mnoho z vás jedná jako tehdejší dogmatici ve středověku plně s nimi souhlasím v některých směrech, nechteť je zobrazen můj příklad.
Musím se zastat uživatele Tina,protože kdysi v minulém čase jsem řešil podobné problémy a nejasnosti,ale teprve Duch svatý mi ukázal alespoň trochu kde je větší váha pravdy a kde zase ne a rozhodně nesouhlasím s přístupem uživatele DIKOBRAZ jak hned stroze zatracuje druhou osobu slovy:
Potom nikdy neuvěříš evangeliu a Ježíši Kristu a již teď jsi na cestě do věčného zatracení a odloučení od Boha.
Je vidět,že Boha vůbec neznáte když můžete hned vydávat soud na druhými, je to dost tvrdým způsobem vyjádřeno,Ježíš by přece takhle nejednal nikdy a nebyl by tvrdý na druhé ne ??? Vždy se snažil uvést vše na pravou míru a rozumě vše vysvětlit a rozhodně hned nikoho nezatracoval.Co jsem tím chtěl říct,že mnoho lidí nezná boha ani na 1% natož aby ještě za něj rozhodoval co udělá s dotyčnou osobou.Je to dost primitivní způsob a né moc inteligentní někoho hned odsuzovat do zatracení,což nevíte jestli se danný člověk v budoucím čase obrátí plně a přijme zcela jinou pravdu vdechnutou duchem svatým ? Nevidíte ani jeden do budoucnosti takže nikdy sám člověk za sebe nemůže tvrdit ano,hle vidím že tento bratr nebo sestra bude jistě >zatracen>.Jak je psáno >nesud druhého,neboť jak soudiš druhého,tak i ty budeš souzen stejne>.
Tato debata mi někdy připadá jak tak čtu jako Muslimská tvrdá a nelítostná komunita,pokud nebudeš dělat to a to tak ty ty ty.Buď zbičován a nebo ukamenován a nebo zastřelen.
Je to smutné vidět odsuzovaní druhých,když zde nikdo není dokonalý.A na závěr,nikdy bych si netroufl řikat slovo >nejsi vítána>,to jest dost ubohé a primitivní neboť nevíš co jest v duši danného člověka.Někdy mi zdejší uživatelé připadají jako tehdejší farizejští zaslepenci držíc se jenom svého za každou cenu a a ni Krista nepřijali,když jim začal vyprávět boží slovo zcela jiným způsobem avšak pořád se shodovalo se smyslem který byl zapsán ve svitcích.Ale oni to stejně nepřijali protože se lišilo s tím co bylo zapsáno.Přece Bůh jako stvořitel má právo změnit i celou Bibli pokud by chtěl jestliže on ji zkrze Ducha svatéjo stvořil.Nemůže přece nikdo vynášet jasné rozhodnutí nad druhými,to už je pouze v rukou božích co bude s dannou duší a nebo jakou mírou a milostí jí bude odpuštěno.
Zde jsem si dovolil říct svůj názor jako mnoho ostatních protože k tomu zde slouží toto místo na vyjadřování svých názorů.
Jinak jak už jsem poznal,tak se toto místo zde začíná dělit na tábory plné kammených zapuštěnců a na neznalé které hledají pravdu.Připadá mi to jako když bažanti přijdou na vojnu a profesionálové s nimi začnou hned zametat jak s kusem hadru.Na takoví jednání jsem nikdy nebyl v životě zvyklí a řešil jsem to okamžitou a ještě tvrdší odvetou a to v jakém-koli směru ať se to týká mé práce a nebo života jako takového.
Takže byste se měli naučit respektovat milí zaltí jeden druhého a vyjít si vstříc a ne se posílat hned do zatracení a pohrdat jeden druhým a v konečném důsledku je zde místo pro nenávist,než pro lásku.
Ale co naplat jsem ve světě jenž patří Satanu a je jím plně ovládán,tak co jiného můžem čekat že ???

Bůh s vámi a hlavně s vaší trpělivostí a laskavostí kterou zde moc nevdím.

dikobraz 26.9.2013

@ Dušan-Pavel : Já si to se slečnou i soukromě vysvětlil a příspěvek níže , taky vysvětluji, že ji na cestu neposílám , aby tam skončila. Ale upřímně , kdo neuvěří evangeliu , již teď je odsouzen. Na tom nic nezměníš. Bůh není jen láska a milující, je taky žárlivě milující a je spalující oheň. Jak je psáno , bez pokání a čistého srdce nikdo neuzří Pána. Jak toho chceš dosáhnout bez podmínky znovuzrození a víry v evangelium ? Také pochop , že jsem vycházel z toho, že ona seznamka je jen pro věřící křesťany, proto jsem zvolil tvrdší přístup před herezí . Až pozdě po příspěvku jsem pochopil, že tahle seznamka není křesťanská , je vlastně taková směsicí všech náboženství. Takže už tady čekám více lidí založených nekřesťansky. Ano, ovšem, byl jsem zklamán tímto faktem. Své příspěvky jsem chtěl smazat, ale nejde to .....

amper01 26.9.2013

Mohu jen potvrdit - seznamka křesťanská není. Je spíše náboženská a je tu namíchána spousta >tradičních věřících> Dokonce jsem tu narazil i na okultisty... Takže do podobných témat se raději nemíchám...

Dusan-Pavel 26.9.2013

Pozdrav Pán-Bůh

Ano,děkuji za replay:Ano bohužel jsou tady i okultisti a kdysi tady byli i SATANISTI myslím cca někdy v roce 2010 když jsem tady byl naposled na pokecu i nějací muslimové,ale to je jedno začíná to být směsice jak jsi řikal.

Tak ať se vám daří všem jakž takž v srdci s duchem svatým na cestě.

tondik 28.9.2013

Zpět k dinosaurům, plně se ztotožňuji s tím, co říká Tina: ...Bible není faktická encyklopedie, je psaná v jakýchsi šifrách či přirovnáních, nechává člověka přemýšlet nad tím, co se za tím kterým sdělením skutečně skrývá... Je-li v Bibli napsáno v ten den Bůh stvořil nebo uvedl to a v dalším tamto, neznamená to, že ty dny následovaly za sebou, pravděpodobně jsou to etapy vzájemně od sebe vzdálené miliardy/miliony let. Vědecky bylo zjištěno, že etapa posledních dinosaurů a prvních předchůdců člověka je od sebe cca 60mil let a že celý vesmír je starý cca 15mld let - to je nevyvratitelné a neodporuje to zvěsti Bible ba naopak, jen je potřeba číst mezi řádky, nebrat vše doslova.

pokus 30.9.2013

Re Dusan-PavelMusím se zastat neoprávněného napadání uživatele DIKOBRAZ! Pokud na jeho tvrdá, ale pravdivá slova nejste zvyklí, tak buďte nadále tak změkčilí jak tu většina z vás je! Pokud jste tady vskutku věřící, tak předně byste měli chvíli pomlčet a pouvažovat nad slovy z Židům 4:12-13 UVZ Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet. UVZ, než něco začnete psát. Pokud daný člověk zde prezentuje, co je napsáno v Bibli, tak byste měli předně hledět na to, zda je v Bibli tomu skutečně tak, jak někdo píše, a jeli poté tomu tak, tak byste to neměli brát jako jeho pohled či názor a nehledět na jeho styl vyjadřování ZVR i když každý by se měl snažit vyjadřovat, když to řeknu blbě uvz kultivovaně uvz – čímž nechci říct, že se DIKOBRAZ vyjádřil nekultivovaně ZVR a přijmout to jako Boží Slovo! Vždyť to, co je napsáno, je pak Slovo Boží, ne jeho vlastní! Je rozdíl podřídit se Božímu Slovu=Bibli a ne nějakým lidským naukám a dogmatům, které si vymysleli lidi. Je zajímavé, že člověk se více podřizuje těm lidským smyšleninám, které jsou namyšlené téměř v každé uvz křesťanské uvz náboženské organizaci, než aby se plně pořídil pod autoritu Stvořitelova Slova! Jinak Dušane – Pavle ta tvá věta, kterou píšeš, není absolutně pravdivá cituji: UVZ rozhodně nesouhlasím s přístupem uživatele DIKOBRAZ jak hned stroze zatracuje druhou osobu slovy:Potom nikdy neuvěříš evangeliu a Ježíši Kristu a již teď jsi na cestě do věčného zatracení a odloučení od Boha. UVZ. Tvá věta, vytrhávající z kontextu slova DIKOBRAZOVA, je použita nečestně. Předně jsi měl ocitovat celý text, když chceš někoho tady nečestně očerňovat, aby z něho vyplynul smysl, co tím autor ve skutečnosti myslel, a ne ho vytrhávat z kontextu. Z DIKOBRAZOVA vyjádření vůbec neplyne to, co tvrdíš a nečestně rozpitváváš, tedy, že DIKOBRAZ hned stroze zatracuje druhou osobu! Měl by ses mu za to očerňování omluvit!! DIKOBRAZ tvrdí, že pokud dotyčný člověk v tomto případně Tina, nebude mít poznání Ježíše Krista jako Spasitele, tak je na cestě do věčné záhuby, je mrtvá ve svých vinách a hříších ZVR Ef 2:1 ZVR, stejně jako byl před uvěřením v Ježíše Krista jako Božího Syna a osobního Spasitele mrtvý ve svých vinách DIKOBRAZ i já a každý jiný člověk ZVR Ef 2:1-3, Ř 3:9-12; Ř 3:22-23, Titovi 3:3-7 ZVR Cituji zde odpověď psanou od DIKOBRAZE Tině : UVZ Pokud nebudeš přijímat bibli , jako absolutní Boží slovo, potom nikdy neuvěříš evangeliu a Ježíši Kristu a již teď jsi na cestě do věčného zatracení a odloučení od Boha. UVZ. To je jasná a zřetelná pravda, která vyplývá z Bible! Prostě Boží slovo je ostřejší než každý dvojsečný meč. To, že se vám změkčilcům, kteří nevíte, co je to absolutní Boží pravda, zdá tohle vyjádření tvrdé, je vaší chybou! To, že tato dikobrazova věta je pravdivá, podpořím několika citáty z dokonalého Božího slova ZVR J 3:18,36; 1.J 5:10-13; 1.K 1:18, Ef 4:18ZVR Vy ovšem radši budete přijímat lidmi ustanovená dogmata a příkazy, než abyste jste se sklonili před dokonalým Boží Slovem zapsaným v Bibli! Vy radši pokrytecky bude těm nešťastníkům, kteří zatím nesložili naději v Kristu, namlouvat holé nesmysly, že se mohou sami ze svých sil nějak přiblížit a zalíbit Bohu a že Bible není ve skutečnosti Boží Slovo, ale jen ho pouze obsahuje, místo, abyste jim hlásili autoritativní slova, že UVZ všichni zhřešili a chybí jím Boží sláva UVZ aniž byste vynechali milostivá slova UVZ jsou však zdarma ospravedlňování jeho milostí srze vykoupení v Kristu Ježíši UVZ či UVZ veškeré Písmo je vdechnuté Bohem UVZ. Vy se skláníte před člověkem a ne před Bohem, i když se přikrýváte pláštíkem pokryteckého uvz křesťanství uvz, a proto otročíte člověku, místo, abyste vstoupili pod dokonalou svobodu zjevenou v zákoně Ducha života v Kristu Ježíši Ř 8:2. Není správné být pokořen před příkazy lidí ZVR dogmata jimiž je prosycena modlářská kat. církev a také jiné církve a veškerá náboženství se svými lidskými příkazy a zákazy, která ve skutečnosti zotročují člověka ZVR ale je správné být podřízen a pokořen Božímu Slovu, neboť jen v něm je zjevená pravda, která člověka osvobodí J 8:32! UVZ V nikom jiném není spása ZVR než v Kristu Ježíši; má pozn. ZVR - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni! UVZ Sk 4:12 . Je rozdíl autoritativně vyhlásit slova zapsaná v Bibli a ponechat vše na moci Ducha Svatého, aby dotyčnému otevřel srdce k přijmutí té veleslavné a pro nás, bídné hříšníky, nepochopitelné pravdy, že UVZ Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. UVZ 1Tm 1:15, nebo někoho násilně nutit k podrobování se lidským přikázáním, zaštiťující se k tomu NAVÍC ještě autoritou Bible, tak jak se to dělo ve středověku nebo jak to dělá násilnický Islám!!!! Neslučuj tyto věci do jedné kupy, ale spravedlivě je od sebe odděl!!! Jinak z tvého vyjádření cituji: UVZ Je vidět,že Boha vůbec neznáte když můžete hned vydávat soud na druhými, je to dost tvrdým způsobem vyjádřeno,Ježíš by přece takhle nejednal nikdy a nebyl by tvrdý na druhé ne ??? UVZ lze vidět, že nevíš, co je myšleno soudem. DIKOBRAZ A ANI NIKDO JINÝ, v této rubrice Bible a dinosauři, nad nikým nevynášel soud! Také nevím, koho všechno zahrnuješ pod tím, že Boha neznáte! Vynášet soud znamená soudit někoho na základě toho, že já jsem lepší než ty, tedy tvrdit ku příkladu, že ty neděláš tyto věci tak, jak máš a podívej se, jak je vyplňuji daleko lépe než ty já, a proto budeš odsouzen!!! Tohle je dle Bible myšleno pod pojmem vynášet soud nad druhými či UVZ někoho soudit UVZ viz 1. Kapitola Římanům od 18. verše až druhá kapitola po 16. verš!! Mezi námi jako lidmi není žádný rozdíl, neboť UVZ všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva UVZ. Autoritativní vyhlášení této pravdy a k ní připojení další pravdy, že UVZ kdo v něj (v Krista Ježíše) neuvěří je již odsouzen UVZ není vynášením soudu nad druhými, ale je vyhlášením Boží pravdy zapsané v Bibli. Samozřejmě nesmí chybět milostivá pravda, že UVZ v něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti UVZ. Takže nepleť jablka s hruškami! Stejně nepravdivé je tvé tvrzení o Kristu, že cituji UVZ nebyl by tvrdý na druhé ne??? UVZ. Jen si přečti, jak nazval plemenem zmijí ty podvratníky, kteří byli učiteli Písma a farizeji, kteří zabraňovali a zastiňovali ostatním, aby poznali Krista jako Mesiáše ZVR 23. kapitola Matoušova evangelia ZVR. Další autoritativní a podle tebe TVRDÝ výrok Ježíše Krista ohledně poznání jeho osoby jako Božího Syna-Boha zjeveného v těle UVZ Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že já jsem ZVR jasný odkaz na to, že je ten samý Bůh, který stvořil svět; má pozn. ZVR, zemřete ve svých hříších UVZ J8:24! Tudíž jediný, kdo nezná Boha a jeho Slovo jsi akorát ty, a ne DIKOBRAZ a ti nejmenovaní ostatní! Stejně nesmyslné je tvé tvrzení: UVZ Je to dost primitivní způsob a né moc inteligentní někoho hned odsuzovat do zatracení,což nevíte jestli se danný člověk v budoucím čase obrátí plně a přijme zcela jinou pravdu vdechnutou duchem svatým? UVZ Tohle tady NIKDO v této rubrice nedělal a je to od tebe hodně tvrdá lež!!! Jediný, kdo tohle dělal, byla katol. církev za doby její inkvizice, která soudila a odsuzovala a ještě se nehorázně zaštiťovala samotnou Biblí! Všimni si, že každý zde mluvil o Tinině potřebě uvěřit v Krista Ježíše! Tady nikdo netvrdí, že v něj nikdy nemůže uvěřit jako svého Pána a Spasitele, jako Boha zjeveného v těle, Božího Syna, neboť každý jeden z nás, kdo uvěřil v Krista, byl předtím na tom stejně, jako Tina a každý jiný člověk, který nesložil svou naději v dokonalém díle Krista Ježíše na kříži!! KAŽDÝ BYL PŘED TÍM MRTVÝ VE SVÝCH VINÁCH A HŘÍŠÍCH, ODSOUZEN K VĚČNÉMU ZAHYNUTÍ!! Ale Pokud v něj neuvěří ZVR což jak sama napsala v jiné diskuzi, tak zatím nevěří ZVR, tak je na cestě do věčného zatracení, nepřešla ze smrti do života, je mrtvá ve svých vinách a hříších jako každý jiný člověk, který tak doposud neučinil! To není soud, ale Boží pravda zapsaná v Bibli, a tak tě mile prosím, abys tyhle věci nezaměňoval a nespravedlivě jimi ostatní lidi neočerňoval! Další tvůj nepravdivý výrok dokazující, že kdo nezná Písma, jsi ty, je ukázán v tvé další větě cituji: UVZ Někdy mi zdejší uživatelé připadají jako tehdejší farizejští zaslepenci držíc se jenom svého za každou cenu a a ni Krista nepřijali,když jim začal vyprávět boží slovo zcela jiným způsobem avšak pořád se shodovalo se smyslem který byl zapsán ve svitcích.Ale oni to stejně nepřijali protože se lišilo s tím co bylo zapsáno. UVZ. Pokud zde někdo pevně stojí na Božích pravdách zapsaných v Bibli, tak se nedrží jenom svého za každou cenu, jak píšeš! Je rozdíl zašťiťovat se autoritou Bible a tvrdit něco jiného, tak jak to dělali učitelé Písem a farizeové, nebo jak to dělala a dělá katolická církev, nebo výhradně reprezentovat to, co je zapsáno v Bibli!! Tak lišilo se, nebo se nelišilo to, co vyprávěl Kristus od toho, co bylo zapsáno ve spisech SZ? No samozřejmě se nic, co Kristus hlásal, nelišilo od toho, co bylo zapsáno ve spisech SZ! Lišil se akorát tak Jeho výklad od výkladu těch neznabohů, kteří byli učiteli Písma J 7:46! Jak by si sám Bůh mohl protiřečit? Kristus zde nepřišel, aby zrušil zákon a proroky. Kristus je předně přišel vyplnit Mt 5:17!!! Další citát dokazující nesprávnost tvého tvrzení UVZ Nemyslete si, že já vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům? UVZ J5:45-47
Další vytržení DIKOBRAZOVY věty z kontextu je jinak ještě napsáno k tomu, když DIKOBRAZ psal, že Tina není vítána. Vytrhl jsi to zase nepřesně z kontextu, jako by nevítal hledající lidi, což opět není pravdou, ale tvou tvrdou lží! Stačí si přečíst DIKOBRAZOVU odpověď cituji: UVZ Ty zde jen propaguješ své NewAge myšlenky a to se mi nelíbí. Už dávno ti měl někdo naznačit, že v křesťanské komunitě v případě ovlivňování druhých nejsi vítána, pokud nechceš přijmout jediné evangelium a Krista a zříci se svého newage…. Pokud jsi ochotna přehodnotit své názory a přesvědčení a hledáš Boha, tak potom ano, jsi tu vítána. Nechť každý sám posoudí ten rozdíl!!

pokus 30.9.2013

Re Tondik. Jak jsi na to přišel, že den v Bibli neznamená den, ale miliony let? A poprosil bych tě, abys zde vědecky doložil tvé tvrzení UVZ že etapa posledních dinosaurů a prvních předchůdců člověka je od sebe cca 60mil let a že celý vesmír je starý cca 15mld let - to je nevyvratitelné a neodporuje to zvěsti Bible ba naopak, jen je potřeba číst mezi řádky, nebrat vše doslova UVZ. Ná základě jakých vědeckých důkazů tedy nějakého pozorování, experimentu, tedy prostě nějaké vědecké metody můžeš tohle své nevědecké tvrzení doložit? Chci alespoň jeden vědecký argument, který mi umožní, abych tohle tvé tvrzení nepřijal vírou, ale na základě vědecké metody!! Jinak den v Bibli jistě neznamená miliony let, ale prostě jeden den!

tondik 2.10.2013

pokus: nejsem vědec, jestli máš tu potřebu zpochybňovat takové závěry a dožaduješ se vysvětlení, ptej se přímo vědců, hledej vědecké články... co ale ještě předtím je potřeba udělat, je si připustit, že se můžeš plést! I já napsal, že dny v Bibli jsou PRAVDĚPODOBNĚ mil/mld let, byť se to zdá VELICE pravděpodobné vzhledem k současným možnostem techniky, narozdíl Ty jsi si skálopevně jistý jen na základě jednoho slova, šifry, v Bibli. To já bych měl být ten, kdo by se měl dovolávat důkazů.

pokus 3.10.2013

Re Tondik: Já nemám potřebu tyto pohádky o stáří Země a vesmíru zpochybňovat, jelikož ještě nikdy nebyly prokázány, a proto nejdou ani zpochybnit. Lze vůbec zpochybňovat něco, co ještě nebylo prokázáno?!! NECHÁPU, JAK TOMU MŮŽEŠ VĚŘIT, ANIŽ BY SES SÁM O TOM PŘESVĚDČIL!! Udání stáří země a vesmíru vyplývá z předpokladu toho, že proběhla Darwinova evoluce-tedy přeměna jednoho druhu v druh jiný, tedy z neprokázané a nevědecké teorie! Metody založené na poctivém vědeckém bádání např. výzkum magnetického pole Země, množství Helia v atmosféře, množství naplavenin v deltách řek, počet lidí na Zemi, množství prachu na Měsíci, atd. ukazují na mladé stáří Země, tedy na pravý opak!! Radioaktivní metody jsou ošemetné a je potřeba s nimi zacházet s velkou opatrností. Záleží na tom, jak si nastavíš určité počáteční podmínky! Ano já se můžu plést, to máš pravdu, ale BOŽÍ SLOVO SE NIKDY NEPLETE, a proto je vždy v souladu s poctivou vědou, a proto jsem, NE o SVÉM ALE BOŽÍM TVRZENÍ, skálopevně přesvědčen, protože to, co tvrdím, jsem si nevymyslel já, ale je to tvrzení toho, co jest v Bibli zapsáno! Boží Slovo nepotřebuje, aby se nějaké nevěrohodné údaje zdánlivé vědy na Něj napasovaly, jak se Ty pokoušíš! Boží Slovo je takové, že něco vyřkne, a ty nejnovější poznatky vědy jsou s Ní vždycky za jedno! Jelikož je Boží Slovo pravdivé, jsem také skálopevně přesvědčen, že jeden den znamená jeden den, tak jako ruka znamená v Bibli ruku, noha je nohou a jablko je jablkem! K tomu snad nepotřebuješ důkazy, ne? Jinak aby bylo správně pochopeno, ne vždy význam daného slova znamená fyzicky danou věc, kterou představuje: např. já jsem dveře, já jsem světlo světa, já jsem dobrý pastýř atd. jak o sobě prohlásil Kristus. V tomto případě se jedná se o básnické přívlastky, metafory ZVR význam např. wikipedia zvr! Tohle, ale nelze říct v žádném případě o délce trvání dnů v první kapitole Genesis. Je potřeba umět rozlišit, kdy se jedná o metaforu, symboliku a kdy se jedná o doslovné mínění! Když se někde vezme doslovně metafora, např.UVZ to je mé tělo, které se dává za vásUVZ, tak vznikají z toho největší bludy! Jinak s vědci jsem spoustu věcí řešil, neboť jsem studoval na VŠ techniku, a jen mi potvrdili, ať už přímo či nepřímo, co tady tvrdím. Já vědecky spíš rozumí fyzice, než biologii, tudíž jsem s nimi řešil biologické evoluční principy, které jsou vždy pozorovány v rámci jednoho druhu! Nad rámec druhu, nebyly nikdy pozorovány! Pochopením termodynamických zákonů zvr jsou 3 zvr jasně plyne nemožnost evoluční teorie! Lze vidět, že slepě věříš určité skupině vědců, aniž by si o tom sám, alespoň nějak uvz vědecky uvz přemýšlel. Mnoho vědců, těmto tvrzením ohledně miliardového stáří Země nevěří a tvrdí, že vědecké důkazy vedou k poměrně nízkému stáří Země 10000-20000 let. Např. http://www.youtube.com/watch?v=4jiuOir7mzk zvr o stáří země se mluví cca od 28 min zvr. Pokud označuješ jako šifru příběh o stvoření světa v Bibli, tak si to považuj za co chceš!! Já se raději opřu o to, že sám Kristus VZR tedy Bůh, který stvořil člověka se vším na Zemi i ve vesmíru ZVR potvrdil věrohodnost stvoření prvních lidí Bohem z prachu Země a z Adamova žebra ZVR evangelium Marka 10:6 ZVR, podobně jako věřil v potopu světa ZVR Lk 17:26-27 ZVR a nepovažoval to za žádnou šifru, ale historickou pravdu, na rozdíl od tebe. Vše to bral doslovně!!! Z tvých vyjádření plyne, že nejsi vskutku věřící člověk v Biblickém slova smyslu! Takže ti nejspíše autorita Bible nic neříká! Pokud chceš raději věřit nějakému okruhu nepoctivých UVZ vědců UVZ, že jsi vyšel z opičáka, budiž. Pro tvrzení, že se člověk vyvinul z opice, nebo že se v období miliónu let vyvinul jeden druh v jiný, je potřeba množství víry, jaké se nevleze ani do celého vesmíru. Ve světle vědy jsou tato tvrzení holé nesmysly!! Jinak vědecké důkazy, které jsi žádal, máš ve videu. Ke konci videa nalezneš ty UVZ nevyvratitelné UVZ a UVZ nalezené UVZ pozůstatky předchůdců člověka, které jsou tak UVZ zdrcují UVZ, že není možnost, než tvrdit, že jsme z opičáků:-D zvr je to na časové ose videa cca 1h 53 min zvr. Měj se.

Kanda 4.10.2013

Pokusi, vysvětli mi, proč svoji víru musíš opírat o vědu? Prvek, který se ti hodí do krámu vypíchneš jako vědecký, který ne je pavědecký. Podle mě tu nepíšeš o víře, ale jakýmkoliv způsobem se snažíš obhájit svoji ideu........
A styl, kterým reaguješ na příspěvek Tondika se mi nelíbí, zamysli se nad sebou než vysypeš tolik písmenek.
Je legrační jak každej vdíme, co dělá ten druhej špatně že?

pokus 4.10.2013

Re Kanda: Já svoji víru v žádném případě neopírám o vědu:-D. Má víra je zakotvena v Bibli, od níž se vše dalšího odvíjí, tudíž je i nadřazena vědě! Nejspíše špatně čteš. Já akorát píšu, že zvěst Bible nikdy nebude a není proti pravé vědě. A zase si asi moc nerozumíme:-D. Já tady neobhajuji svou ideu, ale zvěst Bible. Pokud, zde někdo píše, že údaje vědy jsou proti zvěsti Bible, tak tvrdí lež!! Stejně pokud se někdo snaží pseudovědecké věci (miliardové stáří Země) napasovat na zvěst Bible jedná nepoctivě! A jestli ty si nazveš, že se to mně nehodí do krámu, tak si to nazvi, jak chceš, ale není tomu tak!

pokus 4.10.2013

Re Kanda: Vidím, že jsem se asi ne moc přesně vyjádřil v reakci na Tondika, takže Ti možná proto některé věci takto oprávněně vyplynuly, jak tvrdíš. Měl jsem v reakci na Tondika spíše napsat pouze tohle UVZ A poprosil bych tě, abys zde vědecky doložil tvé tvrzení UVZ že etapa posledních dinosaurů a prvních předchůdců člověka je od sebe cca 60mil let a že celý vesmír je starý cca 15mld let - to je nevyvratitelné! UVZ Ná základě jakých vědeckých důkazů tedy nějakého pozorování, experimentu, tedy prostě nějaké vědecké metody můžeš tohle své nevědecké tvrzení doložit? Chci alespoň jeden vědecký argument, který mi umožní, abych tohle tvé tvrzení nepřijal vírou, ale na základě vědecké metody!! UVZ. Tak to bylo úvodně myšleno! Samozřejmě, že to jestli znamená slovo den v první kapitole knihy Genesis, skutečně jeden den, nepotřebuji vědecky dokládat, jako v Kristu spasený jedinec stojící vírou na Božím Slově!!! Zde se mi jednalo o to, aby Tondik vědecky doložil stáří Země a vesmíru a toho že poslední etapa mezi dinosaury a údajnými prvními předchůdci člověka je 60 mil, když psal, že je to nevyvratitelné! Proto jsem chtěl, ať mi tohle vědecky doloží, protože věda se nedělá na základě víry, ale na základě pozorování či experimentu, z něhož poté vyvodí důsledky!!! Myslím, že to i takhle Tondik pochopil, když mě odkázal na vědce, ať mi to doloží oni! Tak se zde jinak omlouvám, neboť toto mé vyjádření nebylo úplně dobře pochopitelné!!! Jinak to, že v Bibli je v první kapitole Genesis myšleno pod jedním dnem jeden den, jsem ani nijak vědecky nepotvrzoval, neboť tímto se věda nezabývá! Deklaroval jsem to na tom, že Kristus tyto věci bral doslovně!! Mějte se a ještě jednou omluva za nepřesnosti.

tondik 7.10.2013

pokus: vědci jsou ti, co pravdu hledají, nemají záměr nám něco zatajovat nebo překrucovat zjištěné výsledky, proto ani já nemám to nutkání si tohle sám ověřovat, stavět vlastní observatoř, započínat plavbu na druhém Beaglu... Určování stáří se neprovádí darwinovou teorií, tohle možná napadlo někoho před 200 lety, i filmek z YT co nadhazuješ je snad 50 let zpět v čase, je to už min. 80 let co víme o rozpínajícím se vesmíru, zpětně lze tak stáří dopočítat. I měření rozpadu radioaktivních prvků pokročilo, stejně tak datování hvězd. Jinak se mi zdá, že si častokrát protiřečíš, přečti si své příspěvky.

pokus 7.10.2013

Re tondik: Někteří ano, někteří ne. Tak jako máš poctivé lidi a nepoctivé lidi, tak máš i poctivé vědce a nepoctivé vědce. UVZ Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva UVZ. Většina těch nepoctivých vědců nechce nic zatajovat, ale je prostě tak upnuta vesmír přesahující vírou v to, že proběhla evoluce! Prostě jejich víra brání přiznání pravdy! Většina poctivých vědců, i když nevěří ve stvoření světa Bohem, ti stejně řekne, že datování staří Země a vesmíru na miliardy let, je jen nepodložená teorie, vyplývající z určitého nevědeckého předpokladu! Nevědecký je proto, že prostě jednoduše nejde pozorovat, nelze podrobit vědeckému zkoumání a lze pouze přijmout vírou! Prostě miliardové stáří Země a vesmíru je založeno na předpokladu, že Země musí být přibližně takto stará, aby vůbec mohla proběhnout evoluce! Pokud slepě věříš některým tvrzení, nestojícím na pevném základu vědy, pak nemá smysl se s tebou tady o něčem bavit, neboť ty si nic nepotřebuješ ověřit, ty prostě jen slepě věříš člověku!!! Měření rozpadu radioaktivních prvků samozřejmě pokročilo, neboť jelikož uběhl čas, tak jsme mohli o tom více poznat! Ale nezměnily se dva předpoklady!!! Musíme nějak z fleku určit množství materiálu, které bylo na počátku přeměny, a musíme počítat s tím, že množství přeměněného materiálu nemohlo být do horniny během rozpadu přineseno nebo odneseno, tudíž bylo během přeměny po celou dobu konstantní. Jediné, co víme, je, že se přeměna udála exponenciálně! To je tak všechno! Pokud chceš vypočítat stáří dané horniny, musíš si v podstatě vymyslet jednu neznámou a to, co ti z dané rovnice vyjde vypočteno je opět bráno za předpokladu, že nemohlo být za celou dobu přeměny něco přineseno nebo odneseno z horniny!!!!!!!! Sečteno a podtrženo, pro staří Země je to naprosto nepoužitelné, pokud vědecky nemůžeš doložit tyto dva předpoklady!!!! K tomu, aby sis mohl udělat obrázek o tom, jak dané metody fungují, není potřeba založit si laboratoř, nebo si pořídit Beagl! Stačí se nad tím trochu zamyslet! Tvé tvrzení je totálně nelogické! Jinak určování staří Země některými nevědeckými metodami, je v podstatě 200 let staré! I když vyjde nová metoda (dejme tomu před 5 lety), vždy ovšem bere již za předpoklad staří Země 4,5 mld. let, tudíž vychází z evoluční teorie a je 200 let stará! Evoluční teorie je stará 200 let, a přesto jsou nemyslící lidi v ní ochotni stále věřit:-D! Jelikož je to video anYT staré dejme tomu nějakých 25 let, a tyto metody určování Země, které v tom videu jsou, zatím nebyly popřeny, oproti evoluční pavědě, nevím, co víc bych k tomu měl říct! Pokud si protiřečím, tak to na něčem dolož! Nevidím, že bych si v něčem protiřečil! Když to tak směle tvrdíš, podej důkazy!!!! Já mohu jinak směle tvrdit, že podstata vědy ti poměrně uniká! No jinak s rozpínáním vesmíru to prozatím tak jasné není:-D. Některé objekty ve vesmíru mají vzhledem k nám zvr pozorovateli zvr posuv k červenému spektru světla, tedy k větší vlnové délce, což naznačuje zvr neprokazuje zvr rozpínaní vesmíru, ale stejně tak se ve vesmíru vyskytují i objekty, které se jeví, jako by se k nám přibližovaly, neboť mají posuv k modrému spektru světla, tedy se pozorovateli jeví s kratší vlnovou délkou, což naopak naznačuje zvr neprokazuje zvr smršťování vesmíru! I kdyby se vesmír rozpínal, což se pravděpodobně rozpíná, tak to ještě nic neznamená pro určení jeho stáří! Jinak nyní jsme se bavili o vědeckých důkazech, ale stejně musím prohlásit, jako v Kristu spasený jedinec, že předně stojím vírou na Slově vdechnutém samotným Bohem, které je zcela proti této nevědecké evoluční teorii zvr a proto je nepravdivá zvr, takže jsem na pevné a nepohnutelné skále, jejíž zvěst se měnit nemusí, oproti nespočetným evolučním teoriím, které stejně nikdy nedovedou vysvětlit vznik vesmíru, neboť jsou jen teoriemi, a proto se tak často mění!

pokus 7.10.2013

Re tondik: Jinak tady je něco novějšího, když jsi tak na tu novotu. Nevím jestli ten odkaz bude použitelný, snad jo! http://vimeo.com/53267234#at=0

amper01 8.10.2013

PRO TONDÍK: nečetl jsem tuto diskuzi a ani to nemám v úmyslu. Jen jsem náhodně narazil na pár slov a rád bych dodal: Vědci mají dost dobrý důvod zatajovat spoustu věcí, popř překrucovat výsledky. Když se poohlídneš, určitě sám najdeš dokumenty, kde bývalí vědci vysvětlují, proč už vědci nejsou - protože dostali nůž na krk. Buď jejich výsledky podpoří evoluci, nebo mají padáka. A ti, co nebyli ochotni své výsledky přehodnotit, protože došli k poznání Božího stvoření, prostě dostali padáka. Jak velmi jednoduché je pro pár mocných přizpůsobit svým plánům úplně vše... Takže ani argumentace vědci už dnes neznamená vůbec nic...

tondik 15.10.2013

pokus, amper: Možná se teď budete divit, ale evoluci přijal už papež Pius 12. někdy kolem roku 45 a dál rozvinul Jan Pavel 2. - teologové, kteří se nespokojili pouze se >slepou> vírou. Před dvěmi tisíci lety to běžným lidem mohlo stačit, neměli totiž ponětí ani o kulaté Zemi, natož o hlubší metafyzice. Chápu, že někomu i dnes pouze víra může stačit, absolutně tomu rozumím, bohudíky jsme ale měli na papežských a jiných postech takové autority, kterým prostě nestačila. A s evolucí se to má stejně i se stářím vesmíru (vypočteného různými technikami, dávající stejné výsledky), které snad každý kněz uznává, stejně tak je si vědom, že Bible není knihou přírodovědeckou a nelze ji brát v celém obsahu doslova, viz to stvoření světa. Je smutné, že tohle spoustě lidem nic neříká a není ochotno ani na moment příjmout, ani na vteřinu připojit ke své víře rozum. Jinak bych ještě připojil svůj osobní dojem, mám takový pocit, že fundamentalističtí křesťané takto lpějící na doslovném překladu Písma a netolerancí k jiným názorům jsou vlastně velmi nebezpeční své vlastní víře. Rozležte si to v hlavách, tímhle zde nadobro končím a nadále mě můžete najít na http://www.teoweb.cz/ k jehož vytvoření jste mi dali podnět. Děkuji a snad mi to admin nesmaže...

pokus 15.10.2013

Tondik: Já se vůbec nedivím a je mi absolutně jedno, co přijal jeden uvz nadčlověčí uvz pantáta a co třeba poté rozvinul druhý uvz nadčlověčí uvz pantáta. Předně tito pantátové nebyli vědci!!! Samozřejmě, že evoluce v rámci jednoho druhu je vědecky prokázaná, ale neprokázaná a neprokazatelná je evoluce překračující rámec druhu např. vývin obojživelníka z ryby či člověka z opičáka, podobně jako je bujný výmysl fantazije, miliardové stáří Země a vesmíru! Mícháš tady dvě věci dohromady! Předně ti pokrytečtí inkvizitorní uvz křesťané uvz neměli ponětí o kulaté Zemi, protože stáli na svém dogmatickém světonázoru přejatého z filosofického světa katolickou církví. Zvěst Bible netvrdí nic o tom, že je Země placatá! To tvrdili ti, kteří se Jí neoprávněně zaštiťovali a vůči, kterým je zvěst Bible v opovržení!!! Bible nikde nic netvrdí o tom, že se kolem Země točí Slunce nebo že Země je placka. To tvrdili ti usurpátoři Boží autority, kteří neměli absolutně žádné poznání Boha a Jeho Slova, ale akorát ho prznili a usurpovali si moc, pod záštitou Bible. Proto pálili Bible, aby si mohli vymýšlet své nesmysly a usurpovat si pro sebe neoprávněně Boží autoritu, která jim nenáležela a nenáleží ZVR např. prodávat odpuštění hříchů ZVR!! Je rozdíl věřit v lidské náboženství zaštiťující se autoritou Bible ZVR katolicismus se svou středověkou inkvizicí ZVR a nebo zvěsti Bible, která nikdy nebude proti zdravému rozumu! Z Bible plynou věci o Zemi a vesmíru, které nejsou a nikdy nebudou v rozporu s pravou vědou. S VÝMYSLY LIDSKÝCH MYSLÍ BUDE ZVĚST BIBLE VŽDY V ROZPORU!!! Vidím, že akorát umíš pěkně žvástat, tlachat a navážet se do lidí. To ti vskutku jde!! Ale podat nějaký vědecký argument ohledně přírodovědeckých věcí neumíš! To ti nějak uniká! Zřejmě žádný nemáš, a proto napadáš a utíkáš!! Je zajímavé, že když nejsi vědec tak tvrdošíjně tady tvrdíš nedoložené nesmysly a skálopevně si tady za nimi stojíš!! Co je mi do knězů a nějakých papežů, kardinálů a další bláznů, nemající poznání Boha! Pro mě jako pro v Kristu spaseného jedince platí uvz tak praví panovník Hospodin uvz a jako technicky vzdělaného člověka mě v přírodních vědách zajímají vědecké argumenty a důkazy a ne nějaké papežovy tlachaniny!!! Také neumíš doložit na základě čeho ti z Bible plyne, že jeden den v první kapitole Genesis trvá několik miliónů let!! Tohle musíš doložit vnitřním svědectvím Bible, ne nějakými názory druhých žvástalů!!! JINAK Z TVÉ ODPOVĚDI LZE VIDĚT, ŽE NEUMÍŠ ANI ČÍST POŘÁDNĚ ODPOVĚDI, KTERÉ TI BYLY NAPSÁNY A PRACHSPROSTĚ ZDE LŽEŠ A JSI NEČESTNÝM ČLOVĚKEM. Cituji tvou lež: UVZ Bible není knihou přírodovědeckou a nelze ji brát v celém obsahu doslova, viz to stvoření světa. Je smutné, že tohle spoustě lidem nic neříká a není ochotno ani na moment příjmout, ani na vteřinu připojit ke své víře rozum.UVZ. Zde je citace mé odpovědi: UVZ Jinak aby bylo správně pochopeno, ne vždy význam daného slova znamená fyzicky danou věc, kterou představuje: např. já jsem dveře, já jsem světlo světa, já jsem dobrý pastýř atd. jak o sobě prohlásil Kristus. V tomto případě se jedná se o básnické přívlastky, metafory ZVR význam např. wikipedia zvr! Tohle, ale nelze říct v žádném případě o délce trvání dnů v první kapitole Genesis. Je potřeba umět rozlišit, kdy se jedná o metaforu, symboliku a kdy se jedná o doslovné mínění! Když se někde vezme doslovně metafora, např.UVZ to je mé tělo, které se dává za vásUVZ, tak vznikají z toho největší bludy! UVZ Z dopovědi jasně vyplývá, že netvrdím, že vše lze brát doslovně!!! Ale trvání jednoho dnu se musí brát doslovně, čímž dokazuji, že jsem rozumnější než ty, protože z kontextu celé Bible plyne jasně, že zde je na mysli jeden den, a proto z tvého vyjádření plyne, že nepoužíváš rozum ale svou představivost bez využití rozumu!! Je mi jedno, co si budou o tom myslet ti církevničtí pantátové! Mě zajímá, co si o tom mysleli Mojžíš, apoštolé, Ježíš Kristus, takže mě řečičky těch náboženských funkcionářů nechávají ledově klidným! Je rozdíl rozumově posoudit délku trvání dne, zda den trvá 24h, zda autor, který zapisoval tato slova měl na mysli jeden den nebo miliony let, nebo věřit v to zda Bůh stvořil svět během šesti dnů!!! Takže zase mixuješ další části dohromady, když chceš smíchat víru s rozumem!!! To, že stvořil Bůh svět v šesti dnech lze přijmout POUZE A VÝHRADNĚ VÍROU A NE ROZUMEM!!! POKUD SMÍCHAŠ VÍRU S ROZUMEM, TAK VÍRA NENÍ VÍROU ALE ZMRŠENINOU!!! Zvěst Bible nelze přijímat rozumem, ale vírou!! Rozumem, pokud nebudeš předem zaujatý, můžeš posoudit, zda je či není evoluční teorie nesmyslem a zda Bible myslí pod jedním dnem v první kapitole Genesis, jeden den!!! Nevím, co rozumíš pod pojmem fundamentalističtí křesťané. Pokud stojí někdo na fundamentu Bible, tak asi těžko může uškodit své víře:-D jak nesmyslně tvrdíš cituji :UVZ Jinak bych ještě připojil svůj osobní dojem, mám takový pocit, že fundamentalističtí křesťané takto lpějící na doslovném překladu Písma a netolerancí k jiným názorům jsou vlastně velmi nebezpeční své vlastní víře UVZ Je rozdíl mít své názory o Bibli ZVR tak jak je máš ty UVZ a hlásat je jako fundamentální, v tom smyslu jak to dělala a dělá katolická církev a nebo stát na fundamentální pravdě zapsané v Bibli, která je poté někým hlásána!!! Ti první jsou nebezpeční nejen pro svou uvz víru uvz ale především pro lidi, kteří nesedí ve stejném vlaku jako oni, tedy pokud nejsou spolu s nimi soudruhy!!! Vyvodí-li někdo fundament (základ) učení ze svých názorů, je to cesta do pekel vedoucí k naprostému zotročení člověka! Je to jasně prokázané historií!!! Stojí-li ale někdo na pevném neměnném a nehybném fundamentu Bible, ne na názorech lidí o Ní, ale výhradně na NÍ, je tu naprostá svoboda, která nemůže zotročit člověka, ale naopak ho učiní svobodným, což je také prokázáno historií!!! V zemích kde se nacházeli takovíto fundamentální Křesťané = Kristovci, kteří stáli výhradně na Božím Slově a nic si k Němu nepřidávali, byly prožívány největší svobody na rozdíl od těch zemí, kde byli fundamentální křesťané stojící na svých pravdách, které z Bible neplynuly, ale hanebně si ty své názory autoritou Bible oštemplovali, aby uchopili moc nad jinými, krutě nad nimi vládli a zotročovali je!!!

Jarca 16.10.2013

Ahoj Pokus-nezlob se,ale tohle už se nedá číst.Nejde o to jestli máš pravdu nebo ne.Ale o to jakým způsobem zde své názory prezentuješ. I já věřím v pravdivost Bible,ale nemyslím že je nutné někomu něco neustále dokazovat,až tak,že se ti dotyční naštvou a odejdou jinam.A když jsme u toho,že se tady neustále oháníš vědeckými výzkumy a přestal si počítat s vírou jako takovou,jak dokážeš,že se Ježíš narodil s Panny?.Přestan s tím,že máš na všechno odpověd,nikdo jí nemá.Naše víra ve stvoření,je víra a ta se nedá dokázat.Ježíš nikomu nic nedokazoval s nikým se nehádal.Ježíš prostě lidi miloval a proto mu naslouchali.Musela jsem se ozvat,jsem protestant a nelíbí se mi jak šiješ do katolíků,nejsou to snad naši bratři v Kristu?.Nevěříme snad ve stejného Boha?.Stydím se za takové protestanty,kteří si myslí,že ta jejich víra je jediná pravá.Jediné co takovouhle konverzací dosáhneš je rozkol a rozepře.Máme si dávat pozor co vychází z našich úst,z každého prázdného slova budeme souzeni.To je taky v Bibli napsáno,když už jí tak rát cituješ.J

pokus 16.10.2013

Re Jarca:Ahoj Jarčo, mluvíš zde trochu polopravdivě, a tudíž lživě. Neber to pojmenování nějak urážlivě, ale žel je tomu tak, neboť to plyne z tvého vyjádření, které zde prezentuješ, a tak by sis měla dávat pozor na to, co ti vychází z úst. Jestli se někdo naštval, když nemá nějaké vědecké důkazy ohledně stáří Země a nedovede mi oponovat vědeckými argumenty, k čemuž nepotřebuješ víru, jak mylně tvrdíš, tak nechť si odejde, je to jeho věc a není to můj problém! Nechápu, proč tady mícháš zvěst Bible dohromady s vědou, v kontextu s mou osobou cituji tě: Uvz A když jsme u toho,že se tady neustále oháníš vědeckými výzkumy a přestal si počítat s vírou jako takovou,jak dokážeš,že se Ježíš narodil s Panny? UVZ Četla jsi pozorně, co jsem psal? Asi ne, když tady píšeš takovou, když to pojmenuji důsledně, tak o mé osobě lživou věc! To tu mám pořád citovat mé odpovědi? Z mých odpovědí jasně plyne, že nic takového jsem netvrdil a nikdy tvrdit nebudu! Samozřejmě, že jako Kristovec stojím vírou na Božím Slově a nepotřebuji k tomu žádné vědecké důkazy a tedy VÍROU ZVR NE rozumově a vědeckými důkazy ZVR přijímám i to ZVR a i všechno ostatní zapsané v Bibli UVZ, že Ježíš Kristus byl počat z panny jménem Marie!!! Je to zřetelné z mých odpovědí!! A tudíž mě tady nepravdivě obviňuješ z něčeho, co jsem netvrdil!! Pokud tady lžu tak mi ocituj něco, kde něco takového tvrdím!!! Cituji zde věci na svou obhajobu toho, co tobě nyní píšu a co jsem psal v reakci na Tondíka napsal: UVZ To, že stvořil Bůh svět v šesti dnech lze přijmout POUZE A VÝHRADNĚ VÍROU A NE ROZUMEM!!! POKUD SMÍCHAŠ VÍRU S ROZUMEM, TAK VÍRA NENÍ VÍROU ALE ZMRŠENINOU!!! Zvěst Bible nelze přijímat rozumem, ale vírou!! Rozumem, pokud nebudeš předem zaujatý, můžeš posoudit, zda je či není evoluční teorie nesmyslem a zda Bible myslí pod jedním dnem v první kapitole Genesis, jeden den!!! UVZ Z mého vyjádření Tondíkovi jasně plyne, že tvé vyjádření je lživé a tak tě prosím, když už něco napíšeš, tak si nejdříve přečti, co píšu, nebo se mě dotaž, jak co bylo myšleno, než něco napíšeš a vyvodíš z toho závěry!!!! Jinak když ty nemáš odpověď na určité věci, tak to obratem nehaž na mě, že já je nemám, ale smiř se s tím, že dovedu někomu odpovědět na rozdíl od tebe, i když se ti to nelíbí! Pokud tu jde o poukazování na dřívější despocii katolické inkvizice, tak jen konstatuji historickou skutečnost! Nechápu, proč bych měl mluvit jinak! Nemám v úmyslu očerňovat lidi chodící do katol. církve! Určitě tam chodí někteří morální, upřímní a milí lidé, ale poukazuji na to, co se v historii odehrálo a na jakém základě stojí katolicismus a není to jen katolicismus, ale v dnešní době také řada tzv. uvz protestantských uvz církví, kde pominula úcta k Božímu Slovu. Ti tzv. protestanté ZVR v 15. a 16. století ZVR, kteří vynesli na světlo pravdu evangelia, by se zhrozili při pohledu na to dnešní odpadlé uvz protestantstvo uvz! Tvrdě zde vystupuji proti systému katolicismu a hlavně jejím vrchním představitelům, kteří matou mysl nepřemýšlejících lidí a nadřazují své názory UVZ dogamta UVZ zvěsti Bible! Nevystupuji zde proti řadovým lidem, kteří se ke katolicismu hlásí!! Jistě, že člověk, který si říká katolík nebo protest nemusí být spasený. Většina lidí v katolic. církvi nejsou spasenými lidmi, neboť nepřijali odpuštění hříchů díky dokonalé Kristově oběti na kříži ZVR výjimka může existovat, ale drtivá většina nejsou Božími dětmi (99% z nich) ZVR. Ke svému spasení potřebují svátosti a vykazování se svými skutky. Kristus jim nestačí! Stačí se s páru lidmi na chvíli pobavit! Velká většina protestantů také není spasená, neboť jméno o tom, kdo je Božím dítětem nerozhoduje, záleží na víře dotyčného v Kristovu dokonalou oběť na kříži!!! Za bratra či sestru považuji toho, kdo vírou spočinul na Kristově krvi prolité na kříži, a tudíž vyznal, že je hříšným a potřebuje Spasitele. Tak jak učí Bible! Nepovažuji NIKOHO za mého sourozence v Kristu Ježíši pouze na základě toho, že se k něčemu hlásí ZVR katolicismu, protestantismu ZVR a pokrytecky si to oštěpuje jako víru UVZ ve stejného Boha UVZ , ale zda se projevu jako Boží dítě, tudíž předně zda vskutku spočinul vírou na jednou provždy přinesené oběti Krista Ježíše na kříži! Jinak ještě tě zde ocituji: UVZ Stydím se za takové protestanty,kteří si myslí,že ta jejich víra je jediná pravá.Jediné co takovouhle konverzací dosáhneš je rozkol a rozepře.Máme si dávat pozor co vychází z našich úst,z každého prázdného slova budeme souzeni.UVZ Za mě se tedy stydět nemusíš, já totiž nejsem protestant, ale v Kristu spasený jedinec! Je mi jedno jak, co na koho zapůsobí Jarčo, důležitější je pro mě, aby byla zachována pravda Božího Slova a ne aby se Boží Slovo překrucovalo, či se k němu něco přidávalo UVZ Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou zachraňováni, i mezi těmi kdo hynou. Jedněm jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní života k životu. Kdo ale je k takové službě způsobilý? My na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření UVZ 2 K 2:15-17. Jinak když tu tak něco směle tvrdíš, že mluvím prázdná slova, tak mi nějaká z mé konverzace v této rubrice prosím ocituj!! Jinak v konverzaci s Tondíkem musíš rozlišit, kdy mluvím o vědeckých věcech a rozumových věcech a kdy mluvím o Božích věcech spočívajících ve víře! Když jsem psal Tondíkovi, jednalo se mi o to, aby právě tyto dvě věci nebyly míchány dohromady, tedy aby se nespojovala věda a rozum s vírou, i když víra není ani proti jednomu z nich ZVR víře a rozumu ZVR! Jinak neber nějak urážlivě věci, co ti tady píšu! Ty sama zkoumej, zda tomu tak je či není, co jsem zde napsal!! Souhlasit s tím samozřejmě nemusíš! Jinak pokud nejde o to jestli tvrdím pravdu, tak o co tedy jde? Jestli UVZ mé názory UVZ nejsou v souladu s Biblí, co ti na tom vadí? Jednám někde příliš hrubě, nebo pojmenovávám a štiplavě poukazuju na skutečnost? Cituj, co ti vadí!

Jarca 17.10.2013

Ahoj Pokus-Jsi mladý kluk s horkou hlavou,kdysi jsem na tom byla podobně.Já se s tebou nehodlám dohadovat,kdo má pravdu a kdo ne.Bylo by to naprosto zbytečné.Doufala jsem,že se nad sebou trošku zamyslíš.Bůh má s námi dostatek trpělivosti a pokorným dává milost.Jarca

amper01 17.10.2013

Pokus: sorry, ale jak už jsem zmínil - nemíním číst celou diskuzi, a Tvé čerstvé slohovky už vůbec ne. Jsem za to, že se vždy dá vypíchnout to podstatné a tu omáčku okolo si odpustit. Jinak se v množství slov ztrácí pointa... ZDAR

amper01 17.10.2013

Tondik: Okem jsem při vypínání stránky zavadil o jednu větu - že Bibli nelze brát doslova, zvláště pak né stvoření... K tomu bych řekl pouze toliko: Pokud v Bibli zpochybníš jediný verš, pak můžeš zahodit celou Bibli... Protože kdo Ti zaručí, že ten hned další a ten po něm... a ten, kterého se držíš, když je Ti ouvej... Kdo Ti zaručí, že ty ostatní verše jsou pravdivé? Pokud zpochybníš jediný verš, zpochybňuješ celou Bibli... (a mimochodem - nazýváš Boha lhářem) A kecy o nepřesnostech překladu apod... Nevím jak Tvůj, ale můj Bůh je natolik mocný, že pohlídat si, aby se z překladu nevytratilo něco podstatného, je pro něj brnkačka. A když přece něčemu nerozumíš - na to máš mít Ducha Svatého.

pokus 17.10.2013

Re Jarca: Já se s tebou tady nehádám. Já jen pouze argumentuji, tvrdím a dokládám, což ty nejspíše neumíš, nebo se ti nechce! Že ty to bereš za hádku, tak si to klidně ber. Zamyslet jsem se zamyslel, ale nějak stále nevidím nějakou logickou návaznost tvých výroků o trpělivosti a dávání milosti na mé odpovědi! Řekl bych, z tvých odpovědí, že mluvíš totálně mimo mě a toho co jsem zde mluvil.

pokus 17.10.2013

Re amper01: S tvým tvrzením ohledně množství slov do určitě míry souhlasím. Také mám radši kratší a výstižnější odpovědi. Ale jelikož tu došlo k mnohým nedorozuměním, nepochopením až překrucováním mých určitých výroků, usoudil jsem, že je potřeba to řádně vysvětlit. Kdybych měl své výroky lépe doložit, tak by to bylo ještě delší. Když se neupřesní, jak co je myšleno, pak se tu akorát někdo obviňuje, proto jsem chtěl jasně a zřetelně odpovědět, aby dotyční pochopili, jak co bylo myšleno! Psal jsem jak umím, nejsem Ty, abych na základě dvou vět dovedl řádně, výstižně a zřetelně odpověď některým lidem na jejich dotazy, či obhájit, co zde píšu. Dle mě to ani na základě pár vět nejde! Jinak budu-li upřímný, Tebe jako člověka jemuž mé odpovědi nebyly adresovány, nemusí vůbec mé sáhodlouhé odpovědi zajímat, pokud na ně nereaguješ. Nic méně díky za reakci a do určité míry s Tebou souhlasím a budu se příště snažit psát kratší příspěvky, pokuď ovšem usoudím, že tím neutrpí pochopení toho, co jsem chtěl říci. HOJ

jestrab 4.11.2013

Proč? Vždyť nejdříve byly stvořeni zvířata, až potom lidé. Bible neřeší jaká zvířata a kdy byly stvořeny, pouze se zmiňuje o netvorovy Livjatánovy. Livjatán je podle bible had popisovaný s více hlavami (Žalmy 74:14).

jestrab 4.11.2013

pokus: mě to zajímá. Píšeš, že evoluce v rámci jednoho druhu je prokázaná. Mě zajímají ty důkazy. Já jsem v tomhle dost skeptický. Vědci tvrdí, že slepice se vyvinula z nějakého dinosaura, který byl kostma podobný slepici a byl opeřený, na základě toho tvrdí, že se vyvinul z opice. No mě to jako důkaz nepřipadá ještě ani z daleka, spíš v tom vidím analogii, ale ne důkaz jako takový. Nerozumím ale tomu, jak by vůbec mohla evoluce probíhat a na základě jakých impulsů. Copak si organismus může jen tak říct: CITE jsem se sice narodil abych plaval ve vodě, ale hele tam se objevila souš, budu tedy nyní pracovat na tom aby mi narostly nohy.... /CITE Nedává mi to smysl. Protože ryba, která plave ve vodě zná jen ten svůj vodní svět dokud voda nedojde a když dojde, tak pojde :-) . Jak by si teda mohla říct, že si nechá narůst končetiny :-) Jako za tu dobu než by ji ty končetiny narostly se přeci zákonitě musí změnit enviromentální podmínky, ve kterých ten druh žije. Ale při suchu se ten druh přesouvá tam kde je voda takže stále je ve vodě a nikdy není na suchu není tedy důvod, že by měla ryba chtít aby ji narostly končetiny.

bojovnikzasvetlo 8.11.2013

Odpověď na všechny Vaše otázky naleznete na http://albafos.blog.cz

pokus 9.11.2013

Jestrab-evoluce: Záleží, jak si definuješ slovo evoluce a druh! Ono je v tom ve vědecké komunitě taky trochu zmatku. Protože si pod tím představí každý třeba něco trochu jiného. To co právě zde píšeš o evoluci, je právě přeměna jednoho druhu v druh jiný ZVR např. vyvinutí slepice z dinosaura ZVR to je samozřejmě holý nesmysl a je to nepodložený nevědecký tlach! Když definujeme druh jako soubor genů vzájemně se křížících mezi sebou, tak máme několik variací např. koček v rámci jednoho druhu nebo různých variací psů v rámci jednoho druhu! Nemůžeš zkřížit kočku se psem, neboť to jsou dva odlišné druhy! V rámci druhu existuje teda různorodá variabilita, která je způsobená tzv. evolučními principy, jako je přirozený výběr, mutace, křížení mezi různými variacemi v rámci jednoho druhu a také má do určité míry na odlišnosti mezi variacemi v rámci jednoho druhu prostředí. Tedy když mám na mysli evoluci v rámci druhu, mluvím vždy o souboru genů schopných se křížit mezi sebou, neboť druh má společný genom! Toto je tzv. mikroevoluce. Přenést tuhle myšlenku nad rámec druhu je nevědecké! Nikdo nikdy nepozoroval, že by se z opice vyvinul člověk, či z ryby obojživelník!! Někdy je vědci pod druhem myšlena i variace v rámci jednoho druhu např. tento článek http://www.rozhlas.cz/leonardo/priroda/_zprava/659403 ale tento článek právě popisuje evoluci probíhající v rámci jednoho druhu!!!! Tedy pokud uvažujeme definici druhu podle čistě genetického hlediska, neprobíhá zde makroevoluce ale mikroevoluce. Pěnkava zůstala pěnkavou a navždycky jí zůstane. Nikdo nepřekročí rámec druhu!! To je dáno geneticky!!! Tedy je pouze jinou variací pěnkavy, které, pokud budou chtít a umožní jim to fyzické parametry, se mohou zkřížit s dalšími variacemi v rámci druhu a zase může poměrně rychle vzniknout nová variace v rámci druhu! NIKOLIV NOVÝ DRUH, podle mnou myšlené definice! Název článku by měl být správně dle podané definice druhu, jako souboru genů vzájemně se mezi sebou křížících, uveden jako UVZ Vzniká nová variace Darwinovy pěnkavy v rámci jednoho druhu pěnkavy!!! Nadhozená otázka v dotyčném článku, kolik generací musí uplynout, aby vznikl nový druh je zcela mimo mísu! Může uplynout tísíce let a pěnkava bude stále pěnkova, akorát bude opět trochu jinou variací od předešlých generací. Bude prostě odlišná, neboť uběhne čas! Základní genom bude zachován a tedy i druh!!! Genetika a přirozený výběr jsou proti evoluci nad rámec druhu!!! Přirozený výběr s genetikou zabraňuje přeměně jednoho druhu v druh jiný. Slouží právě k zachování druhu a možnosti, aby se ať už na pohled více či méně jednotlivé variace v rámci jednoho druhu lišily a při pohledu na genetickou informaci různých variací, bylo o nich prohlášeno, zde máme druh! Tedy evoluce v rámci jednoho druhu, v tady tomto smyslu, je vědecky prokázaná! Přenést tuto myšlenku nad rámec druhu je NEVĚDECKÉ!! Tady je video, na které jsem tu již odkazoval http://www.youtube.com/watch?v=4jiuOir7mzk cca od 58 min v části UVZ Původ druhů UVZ tam máš vysvětleno co je to mikroevoluce.Snad jsem to aspoň trochu přiblížil, jak to bylo myšleno a mnou chápáno. Měj se

jestrab 15.11.2013

pokus: to video co si odkázal je strašně staré a mnohé předkládané tvrzení se zdají být vratké. Například to tvrzení o tom že 14300 tun prachu sedne na měsíc za rok se zdá být úplně zcestné. Takových věcí tam je více. Třeba tvrzení o zeslabování magnetického pole země. Tyhle tvrzení právě krachují na tom, jestli jsme schopni 1 přesně změřit kolik prachu dosedne na měsíc za rok 2 jestli tato rychlost byla konstantní po celou dobu existence měsíce, 3 a jestli jsme schopni zjistit jak kolísala intenzita magnetického pole země během doby její existence - to nejsme. To pole klidně mohlo narůstat a střídavě se měnit. Čili si vlastně odporují v tom co sami v tom videu tvrdí. Je to už mimo téma, takže navrhuji založit novou diskusi na téma CITE Stáří země a metody k určování stáří /CITE. Tam bychom pak mohli tohle téma zkoumat a konfrontovat s novými vědeckými zjištěními.

pokus 15.11.2013

Jestrab: Ahoj, no asi s novými vědeckými poznatky tam možná budou určité kolize. Je potřeba brát v úvahu, že některé věci tam nemusí platit, pokud se zjistilo např., že množství kosmického prachu ukládaného na Zemi či Měsíc, není takové, jak se v tu dobu počítalo/tedy jak bylo známo vědecké komunitě v té době co byl točen dokument/! Pokud je znám jiný údaj o množství ukládání vesmírného prachu na povrchu Země či Měsíce, tak i ti vědci, co tam mluvili, by jistě připustili, že tento fakt nemůže být argumentem pro mladé stáří Země, pokud se zjistilo, že se ukládá daleko menší množství, než se předtím myslelo, že se ve skutečnosti ukládá. No s tím magnetickým polem je tomu tak, že intenzita magnetického pole se měří již cca. od roku 1600 a a za tu dobu již poklesla o cca. 10%. To je vědecky potvrzená a nevyvratitelná věc/pokud to bylo měřeno stejnými přístroji na stejném principu :-D/. Vědec pracuje s naměřenými fakty, jak je poté, kdo vyloží, to už je rozdíl. Zatím nikdy nebylo měřeno za tu dobu, že by se intenzita mag. pole mohla zvětšit. Tudíž na základě tohoto pozorování trvajícího již 400 let je vyvozena podotýkám TEORIE, která pokud bude nějakým měřením prokázáno, že např. se bude po určité době intenzita mag. pole zvětšovat, tak samozřejmě neplatí!!! Samozřejmě, že se mohla v budoucnu intenzita mag. pole měnit, ale zatím to nebylo nijak potvrzeno, tudíž tím nelze nijak argumentovat! Já si třeba tedkom z fleku můžu vymyslet, že existují různá období, kdy se intezita mag. pole zvětšuje a poté zmenšuje, ale celkově vzato vždycky v daných poklesech či zvyšováních /následujících po poklesech/, oproti minulým poklesům a zvyšováním, klesá . Vědec pracuje s naměřenými fakty a pokud mu nic do té doby nepoukazuje na to, že tomu tak není, musí je interpretovat v rámci toho, co naměřil!! Tudíž interpretace naměřených údajů ohledně intenzity magnetického pole k určení stáří Země je v tomto případě správná. Nemůžeme s jistotou nějakou metodou něco absolutně potvrdit, ale můžeme si o tom udělat obrázek, jak tomu s největší pravděpodobností bylo na základě nám doposud známým věcem! Každá taková metoda a z ní vyvozená teorie musí být přijímána s vědomím, že může být vždy vyvrácena na základě nových poznatků a že je tvořena na základě nám naměřených údajů, které se kvůli zatím nám neznámým příčinám mohou třeba změnit!!! Je potřeba přistupovat vždy kriticky, což je úloha vědce! Ne si přidávat své pohledy!

jestrab 16.11.2013

pokus: tak jsem už založil novou diskusi s názvem >Zkoumání důkazů o stáří země a vědeckých metod k určování stáří> odpověďi ti pošlu tam.

sairex 7.2.2014

A kde jste ty dinosaury vůbec vzali?Kdo tvrdí,že existovali?A jedním dnem,myslí Bůh jeden den ne 1000dní.Noe vzal na lod všechny zvířata,ne jen půlku.Záplava byla po celé zemi,protože jinak by mohl zvířata umístit někde na kopec a ne na lod.Stáří země nejde ničím na světě určit,protože svět Hospodin tvořil 6 dní,což podle našich počtů by dělalo miliony let.Průběh země je strašně pomalý a nedá se to podle toho počítat,stvoření země a její postupný vývoj,to je rozdíl,to nejde do sebe.Stáří země je tak 15 000 let-víc ne.

vmarek98 9.5.2014

Nevím přátele jak jste někdo mohli nepochopit, že země má opravdu 4.54 miliardy let. A že to není na ničem podložené? Ale je. Je to založené na velice přesné metodě Radiometrického datování která nám neumožňuje větší odchylku než 0.05 miliardy let (50 milionů). Ano, je tu možnost, že jsme se o 50 milionů let sekli, ale jedoznačně to vyvrací tvrzení Bible, že země je jen 6000 let stará. I tvrzení uživatele sairex že má maximálně 15 000 let. Rád bych také viděl alespoň jeden argument který není založený na Bibli. Tuto >svatou> knihu mohl kdykoli kdekoli před 3500 lety jako pohádku pro ostatní, protože neexistovalo žádné jiné rozumné vysvětlení. A když už tohle vysvětlení máme, spousta lidí se rozhodne, že radši zůstane u pohádek.

plamineknadejenevyhasina 9.5.2014

vmarek98 jsi křesťan co se chce seznámit nebo prudič? :) My křesťané věříme Bohu a tom uco nám říká v Bibli skrze Ježíše Krista. Ve výsledku je fuk jak tu země dlouho je nebo není...ale hlavní je oč tu běží... to, aby byl oslaven Ježíš...on je klíčem ke všemu :)

Erik83 9.5.2014

vmarek98: Tak to rozdělíme do dvou skupin. Věřící jsou stvořeni Bohem za jeden den ......nevěřící vytáhlo slunce z pařezu. Kolik miliard let to sluníčku trvalo? :D A chceš pohádku? Bylo nebylo... před miliardou let.... :D vmarek... buď rád, že má pánbůh nekonečnou trpělivost a dá ti dost času pochopit .... viz. přispěvek plamínku apod. :) Hezký den přeji

pokus 9.5.2014

Nevím kamaráde, jak to, že jsi nedovedl pochopit, že Země je stará maximálně 20000 let. Když už se tu tak rádoby UVZ vědecky UVZ něco snažíš reprodukovat z evoluční sbírky pohádek Tisíci a jedné noci, tak to zkus alespoň vědecky doložit, než tu začneš omílat jednu z pohádek, kterou sis zapamatoval od evolučních předčítačů! Jen tak mimochodem, by mě zajímalo, jakou radiometrickou metodou, dovedeš určit přibližné stáří Země? Kterou z metod máš tady na mysli? Jestli tím myslíš přeměnu Uranu na Olovo, tak si dál žij ve světě Jeníčka a Mařenky! Něco málo k argumentům ohledně stáří Země a vesmíru najdeš v tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=4jiuOir7mzk Datování stáří Země dle spadu kosmického prachu nelze používat zatím jako pádný argument pro určení mladého stáří Země, což je ve videu takhle použito. Je tam velká míra nejasností, i když částečně to k mladému stáří Země stejně inklinuje. Dále ti zde dávám odkaz na stránky v angličtině http://www.icr.org/ a něco v češtině http://kreacionismus.cz/ Na těch amerických stránkách je dobré hledat pod hesly např. young earth, magnetic field, DNA atd. Ještě zde dávám odkaz na jedno video týkající se přímo staří Země, žel je v angličtině http://www.youtube.com/watch?v=tX9eDTNfQHY Něco možná ještě najdeš tady v rubrice uvz Zkoumání důkazů o stáří Země a vědeckých metod k určování stáří uvz zde na seznamce

Erik83 10.5.2014

No vmarek... měl by ses zamyslet. Sám to vidíš, že dokonce i pokus má stejný názor jako já. A to už je co říct, protože podle něj jsem člen satanské skupiny zvané... katolická církev :D

sairex 11.5.2014

Já Bohu plně důvěřuji a myslím si,že existuje ještě duch svatý,kterého jsem získal asi tak před rokem....což jsem velmi rád:-)

sairex 11.5.2014

takže ano v Bibli je napsaná pravda i když ji psali lidé-tak je pravdivá....je to kniha,která nelze nijak ovlivnit.....a o to se pokusily i katolíci a nepovedlo se jim to a to jsem v katolické církvi a je to smutné,že to vůbec zkoušeli

sairex 11.5.2014

a k tomu co říkal Pokus......v jisté míře máš pravdu katolíci jsou částečně nástupci satana,ale mám je rád,někteří se snaží v kostele modlit od srdce opravdicky

Erik83 12.5.2014

Stějně tak můžou být nástupci či uctívači satana .... protestanti, muslimové, hinduiste a sněhurka i s trpaslíkama... Já myslím, že jde v první řadě o úpřimnost víry a né o církevní či jiné zařazení.

Erik83 12.5.2014

Dodatek... úpřimnost víry v jediného Boha a syna jeho Ježíše Krista pána našeho..... aby si to někdo špatně nevyložil :o)

sairex 12.5.2014

máš pravdu

Anfiss 14.5.2014

Také se přikláním k mladšímu vzniku Země. Viděla jsem dokument, kde podle obsahu jistého plynu v atmosféře , který zem vylučuje zjistili, že by ho podle stáří , jak se uvádí v miliardách, bylo podstatně více než je. Tudíž Země není tak stará, odpovídalo to novějším zjištěním, že Země je stará pár tisíc let. Někdo tu také zmínil, že vědci už se také obrací od opic a čolků....jako od Darwina vůbec. Ale je všeho tolik, takové přehršle názorů, že dnešní člověk může věřit čemu chce a už mu to ani nikdo nevyvrací....taková je dnešní doba. Ale Pravda si svoje obhájí sama. resp. ti co ji hledají upřímně, ji najdou. Znám hodně lidí co uvěřili na základě rozumu, hledali, studovali, pídili se, diskutovali, argumentovali....po čase logicky došli k tomu, že je za vším Stvořitel. A to je i osvobodilo a mohli řešit další věci ve svém životě.

jestrab 14.5.2014

Asi myslíš helium, že? No ale jak můžeš vědět kolik toho helia v zemi původně bylo? To přece nikdo neví. Pár tisíc let stará být nemůže to bys popřela existenci starého Egypta i Izraele. Já znám zase hodně lidí co díky rozumu přestali věřit :-D Stačí jen rozšiřovat své vědomosti objektivně a stavět na faktech a dojdeš k tomu, že 99% církevních dogmat a náboženských předsudků je třeba zavrhnout jako nepodložené spekulace nebo zkrátka jen tvrzení, která se opírají o pouhou víru. To sice nemá s vědou nic společného, ale na základě toho třeba katolická církev obhajuje apoštolskou posloupnost... Na základě nějakého verše z bible, který si každý může vyložit po svém. A tak je to v církvích se vším. Lidi jsou velice snadno ovlivnitelní, zejména pokud narazí na charismatického usměvavého člověka, který má jasný úsudek, umí dobře obhajovat své názory a myslí pozitivně. Plus ještě pokud sami mají sklon k idealismu a optimismu a podobnému >vlnění>, tak pak vlastně racionální argumenty založené na faktech nejsou ani třeba. Tam je ta víra často budovaná na sympatiích k někomu, na základě toho jestli se mi dotyčný líbí nebo ne. A důkazy? Důkazy o těch se v církvích moc nemluví (protože nejsou), raději se káže Boží slovo stojící na víře (věříme že bible je věruhodná a spolehlivá, ačkoliv nevíme přesně kdo ji napsal). Takže není se co divit, že když člověk dojde k samostatnému uvažování, začne se více zajímat o vědecké fakta a fakta vůbec, tak s postupem času vlastně dojde k závěru, že tu církev vlastně ani nepotřebuje. Proto s tvým závěrem jednoduše nesouhlasím:>>>Pravda si svoje obhájí sama. resp. ti co ji hledají upřímně, ji najdou. <<< a >>>po čase logicky došli k tomu, že je za vším Stvořitel. <<< Spíš to bylo tak, že po čase s těmito sympatickými lidmi se jim už nechtělo hledat racionální argumenty stojících na faktech a nechali se ovlivnit a zmanipulovat. Vždycky je těžší obhájit pravdu pokud nejsi vědecky zasvěcený člověk a stojíš sám proti více lidem. Pokud si slabá osobnost, tak tě snadno ukecaj to je jasný. Protože už mají připravený odpovědi na tvoje argumenty, neboť už o tom uvažovali kdežto ty třeba ne. Jenže časem, jak běží čas uvažuješ nad vším znova a objektivně, takže při objektivním pohledu zpět vidíš, že tito lidé pak zase odchází z církve.

Erik83 14.5.2014

jestrab: A ty jsi ovlivněn kým? Pokud nejsi světová vědecká špička, která se ovlivnila svým vlastním výzkumem, tak jsi jen další konzument.... něčí víry. Proč říkám víry? Protože věda neudělala nic jiného něž, že místo slova víra použila slovo teorie. Jsi prostě jen zastánce jiného náboženství. Náboženství které věří, že člověk je náhodný produkt výbuchu před miliardou let a jakožto náhodný úkaz ve vesmíru nemá podle tvého náboženství lidský život žádný význam. Člověk je jen anomálie a ještě k tomu nežádoucí, protože ničí planetu na které žije. Člověk se narodí a jeho život má hodnotu přímo úměrnou jeho váze při skonu... přesněji... kolik červů v hrobě nakrmí. A pokud někdo na základě tohoto náboženství odvrátí svou tvář od Boha, tak potěš koště...... jeho víra asi za moc nestála. Pak jsou zde lidé, kterým tohle vše dojde a do té církve naopak přicházejí.

jestrab 14.5.2014

Erik: Náboženství stojí na víře, věda na důkazech. Boha nikdo nedokázal, ale spoustu věcí které věda tvrdí lze dokázat a vyzkoušet nebo otestovat. A důkazy či fakta pak lze dohledat. Jinak k tématu evoluce zajímavý článek: http://zpravy.idnes.cz/australsti-vedci-nasli-nejstarsi-spermii-fgq-/zahranicni.aspx?c=A140514_163736_zahranicni_ert

Anfiss 14.5.2014

jestrab : Jestli to bylo helium nevím...je to možné...šlo spíš o to, kolik toho rostliny vůči různým tezím okolo věku země řekly, že je to tedy s ohledem na tisíce možné spočítat. To kolik toho v atmosféře je již vyprodukováno. POkud jsi narážel na mě...Tak mě víra stačila od prvopočátku co jsem se obrátila. To výše napsané jsem napsala zjednodušeně a co se týče toho závěru...: Nebylo to o mě, já to k víře vážně nepotřebovala, něco těžce dolovat...utvrzovat se. To vnímám jako milost narozdíl od jiných křesťanů. Ale pokud si mohu též dovolit nesouhlasit s tím Tvým výrokem o usměvavých a symatických lidech....ano, ten kdo nemá přílišný pojem o vědě tak může jednat. Ale, neřekla bych to o těch, kterých jsem psala. Oni se doslova pídili a řešili pro mě často nemožné- a dostali se k jasnému závěru, že Bůh je za vším a vše je Logické. Tak jako, že den střídá noc. Nemusíš se nad tím nikterak pohoršovat. Je přeci známo kolik vědců došlo k tomu, že je Bůh. A to je přeci dobré, ne? Proč to bagatelizovat?

Erik83 14.5.2014

jestrab: Sám jsi to teď napsal... věda se má opírat o důkazy. Kde máš důkaz velkého třesku? Kde máš důkaz evoluce? Teda pokud za důkazy považuješ tyhle domněnky ...viz. tvůj článek, tak jsi pořád na úrovni ...víry. O evoluci jsem si přečetl ledacos, ale žádný 100% důkaz věda nemá. Pořád jsou to teorie, které se rok od roku mění..... ale základy křesťanství jsou pořád stejné. Vědci v oboru evoluce používají velice přesné termíny jako... domníváme se, zřejmě, přibližně, odhadem.... a pak samožrejmě nesmí chybět důležitá ingredience jejich gulášové teorie.....miliardy let. Věřící člověk ti to řekne přesně....1-6 den, pak víkend. Hold tvé náboženství zaostává.

jestrab 14.5.2014

Erik83: Velký třesk není dokázaný, to je jen teorie. Evoluce dokázaná je a to na úrovni mikrobiologické. Pokud myslíš toto. Jakej článek?

pokus 14.5.2014

UVZ Asi myslíš helium, že? No ale jak můžeš vědět kolik toho helia v zemi původně bylo? To přece nikdo nevíUVZ To nepotřebuješ vědět kolik bylo na počátku v horninách helia. Jelikož helium se uvolňuje jako vedlejší produkt přeměny Uranu na Olovo, stačí znát množství helia zachyceného v atmosféře/helium téměř nemůže uniknout z naší atmosféry/ a pak lze poměrně jasně vyvodit úsudek o staří Země! Asi je to Jestřábe nad tvé chápání, neboť tady stačí použít pouhá logika! UVZ Pár tisíc let stará být nemůže to bys popřela existenci starého Egypta i Izraele.UVZ Co to meleš za nesmysly? Jestli tu chceš slovíčkařit tak pár=několik, tedy nějaké menší neurčité množství. Takže tím, že řekne někdo pár tisíc let, nemůže pak popřít existenci starověkého Egypta!!! Záleží kolik si pod těmi páru tisíc let dotyčný představuje. V podstatě to znamená více než dva a asi většina si pod tím představí něco v rozmezí 2 až 10. Takže pokud si dotyčná pod tím představí třeba 6000 nebo 9000 let, tak starověký Egypt asi těžko může popřít. No jen bych tu dal pár vět na ujasněnou. Ano v těch pokrytecko -náboženských organizacích, které nejsou pravými církvemi Kristovými, ale sektami /největší a nejvíc odpadlá od pravd Božího Slova je ta katolická/, tak tam je tomu ve většině z nich podobně jak píše Jestřáb. Jen bych chtěl dodat, že většina lidí v těch sektách nezná Boží Slovo a nestojí na něm vírou, jak mylně píše Jestřáb!! Stání na Bibli jako věrohodném Boží Slově, není proti rozumu, logice a vědě. Boží Slovo, věda a rozum nikdy nebudou v rozporu! Pravá věda je vždy v souladu s Božím Slovem a každý Kristovec nové poznatky vědy /tedy takové vědy, která stojí na důkazech a pozorování/ s radostí vítá a vidí v nich velikost dokonalého Stvořitele a Udržovatele vesmíru!! Mnozí velikáni vědy byli Kristovci, spasení jedinci, kteří věřili v neomylnost Božího Slova, v jednoho Stvořitele, který se zjevil jako Vykupitel v lidském těle, jako Syn Boží, a který za ně prolil svou drahocennou krev na kříži!!! Např. Newton, Compton, Bacon, Galileo, Kepler, Herschel, Morsea mnozí jiní! Boží Slovo je akorát v rozporu s pavědeckými tlachy, kterými jsou vymývány mozky ateisticko-náboženským lidem /kteří věří v darwinovu evoluční toerii jako fakt/, podobně jako katolická sekta vymývá svými doktrínami mozky těm křesťanským pokrytcům typu Erik a mnohým jiným! Je to jedno a to samé!!!! Jinak tu Erik opět potvrdil, že je blázen, neboť lidé se členy Církve=Těla Kristova sami o sobě z vlastního chtění nestávají, ale v Božím předuložení v Kristu Ježíši, se stali jejími údy již před stvořením světa /Ef 1:4/! Pokud je víra zakotvena v těch lidských učeních, které hlásají ty různé cirkevnicko-náboženské organizace v křesťanstvu, tedy sekty, tak to je něco diametrálně odlišného od VÍRY, která je zakotvena v Božím Slově, Bibli!!! Ta první je proti rozumu, faktům, pozorováním a o této UVZ víře UVZ tady píše Jestřáb a má plnou pravdu!!! Ta druhá je ovšem jak s rozumem, fakty a pozorováním v plném souladu! Možná se tu hodí citát od pana Pascala UVZ Dvojí omyl: vyloučit rozum a nepřipouštět než rozum.UVZ Víra v Bibli není náboženstvím. Víra v katolické doktríny, či nějaké údajné UVZ protestantské UVZ doktríny mimo Bibli, ta je náboženstvím, podobně jako víra v pseudovědecký článek na idnes je náboženstvím! Jinak zkamenělá spermie, či jiné nálezy měkkých tkání ve zkamenělinách jsou právě důkazem mladého stáří Země viz odkaz zde /http://kreacionismus.cz/content/dna-kostni-bunky-nalezeny-v-dinosauri-kosti/! Nádherný je tento údiv v článku :-D:-D UVZ nečekali jsme, že i měkké tkáně se mohou dochovat 17 milionů let, UVZ Kde přišli na těch 17mil let??? Jak všichni biochemičtí vědci ví, měkké tkáně se tak dlouho prostě dochovat nemohou! Tudíž je tu důkaz víry a předem zaujatý postoj, bez vědeckého důkazu, že proběhla evoluce!! Tudíž je to pavěda a náboženství stejně jako katolicismus!! Dále to, že reprodukční orgán zůstal po údajných 17 miliónů let u lasturnatek téměř nezměněn, vyvrací nesmyslnost evoluční teorie!! JESTLIŽE SE REPRODUKČNÍ ORGÁNY TÉMĚŘ NEZMĚNILY NEEXISTUJE EVOLUCE!! Díky Jestřábe za podpoření toho, že Země je stará několik tisíc let, a že darwinistická evoluce nad rámec druhu nikdy neproběhla!!!!

pokus 14.5.2014

3 věta od konce místo UVZ vyvrací UVZ má být napsáno UVZ dokazuje UVZ nesmyslnost evoluční teorie

Erik83 15.5.2014

jestra: Evoluce dokázána není. Je to stejná teorie jako velký třesk. Článkem... byl myšlený odkaz na článek, který jsi tam vložil.

pokus 15.5.2014

mikroevoluce v rámci jednoho druhu prokázána je. Je to vědecký fakt, nikoli však evoluce v pojetí Darwina, která chce evoluci přenést nad rámec druhu. Neodarwinismus je nevědecký, kdežto změny v rámci druhu to je věda, která vyvrací Darwinovu evoluci!! Záleží, co si kdo pod slovem evoluce představí.

Erik83 15.5.2014

Celou dobu mám na mysli soudruha Darwina a jeho evoluci.

jestrab 15.5.2014

Erik, to si ale neřekl. A já taky netvrdím že je Darwinova teorie o evoluci druhů dokázána. Ani já nevěřím v Darwinově teorii o vývoji druhů.

jestrab 15.5.2014

Proto jsem tu taky dal ten odkaz na článek.

Erik83 15.5.2014

jestrab: To máš úplně fuk kterou z evolučních teorii použiješ. Základ mají všechny stejné... z ničeho vzniknul sam od sebe život.... Ten článek z tvého odkazu zas jen hází miliony a miliardami let a teoretizuje. Jeden vědec se handrkuje s druhým, čí teorie je pravděpodobnější. Na tuhle evoluční teorii existuje krásný pokus... vem si šutr, dej si ho na okno a počkej až vykvete. :D

jestrab 16.5.2014

erik, no jedno to není. Já neřeším vznik, protože o něm nic nevíme a nejsme schopni dokázat. Vědci mohou jen vymýšlet svoje dlouhatánské a složité teze. Já mluvím o evoluci na úrovni mikroorganismů v tom smyslu že když máš nějaký virus a věda vyvine lék, tak ten virus si dříve nebo později vypěstuje odolnost vůči tomu viru, zdokonalí se, naučí se mu čelit. Stejně tak jako když člověk stojí před problémem který potřebuje vyřešit a najde řešení a postupem času se takhle posouvá dál. Tomu se říká evoluce a je to normálně dokázáno, tak nevím co řešíš.

Erik83 16.5.2014

Tak jo, neřešíš to od samého počátku... dejme tomu, ale pořád je tam to zvratné zájmeno SE což přímo - nepřímo navazuje na onu Darwinovu báchorku... něco se samo.... A jak je to rčení?... Bez Boží vůle ani vlas z hlavy člověka nespadne. .... co z toho plyne? Že evoluční vědátoři budou jednou dost zklamaní a že plešatí jsou Boží oblíbenci :D

jestrab 16.5.2014

Zvratné zájmeno se se často používá na zobecňování, například jako v této větě. Nic zvláštního v tom nevidím. My filosofové a myslitelé to rádi používáme.

jestrab 16.5.2014

Naštěstí tě pokus nečtu, takže se nenamáhej. Plýtváš tady energií :-) hahaha

Erik83 17.5.2014

Dobře pane filozofe :D

Anfiss 18.5.2014

Máš pravdu předsedo =o)

jestrab 20.5.2014

Ještě malé upřesnění. Já se samozřejmě za filosofa nepovažuju, ale nazývám tak skupinu >přemýšlivých> lidi obecně, tzv. myslitelé.

Erik83 22.5.2014

Ještě malé upřesnění. Já se samozřejmě za kosmonauta nepovažuju, ale nazývám tak skupinu lidí co rádi koukají na noční oblohu. :D

jestrab 24.5.2014

Erik :-O

Erik83 24.5.2014

jestrab: Copak? :D

byyurick 27.7.2014

Pisi z mobilu,nelze mlcky pozorovat jak tady par lidi skace do bazenu bez vody. Nezapominejme,ze tady nejsme sami,jsou zde katolici,evandelici a jine,kazda z techto cirkvi ma jine vedeni,jiny styl,bible je pro vsechny stejna a srozumitelna,chovejme se k ostatnim slusne at jsou odkudkoli,nejsou to snad hoste ve tve zemi ci cirkvi? Nepohostis stejne muslima jako evangelika? Pokud zrovna neni boj o zivot? Kazdy ma pravo na zivot za vse si muzeme sami,je to jako kdyz rodice zanechaji nacas doma deti samotne a oni delaj bordel? Nevnucujme vlastni fanatismus druhym byt chladnejsim lidem,ne kazdy ma rad svickovou anebo rizoto! Viz dikobraz a myslim tyna tyna,nechte ji bejt!

byyurick 27.7.2014

Pisi z mobilu,nelze mlcky pozorovat jak tady par lidi skace do bazenu bez vody. Nezapominejme,ze tady nejsme sami,jsou zde katolici,evandelici a jine,kazda z techto cirkvi ma jine vedeni,jiny styl,bible je pro vsechny stejna a srozumitelna,chovejme se k ostatnim slusne at jsou odkudkoli,nejsou to snad hoste ve tve zemi ci cirkvi? Nepohostis stejne muslima jako evangelika? Pokud zrovna neni boj o zivot? Kazdy ma pravo na zivot za vse si muzeme sami,je to jako kdyz rodice zanechaji nacas doma deti samotne a oni delaj bordel? Nevnucujme vlastni fanatismus druhym byt chladnejsim lidem,ne kazdy ma rad svickovou anebo rizoto! Viz dikobraz a myslim tyna tyna,nechte ji bejt!

byyurick 27.7.2014

Navic mam jinej problem, dle bible je mi zatezko bejt sam a proto tu jsem,az najdu nebude jiz potreba zde bejt a tlachy ve stylu newage neminim poslouchat! Kdo ma rad retro at chodi nakupovat do starozitnika nabytek,ja jdu z dobou,mam rad styl doby,TAK PROC POUZIVAS POCITAC A MOBIL?

byyurick 27.7.2014

Nemam rad ortodoxni fanatismus, takhle se delaj votroci, rad bych zde citil pohodu,pokoru,uctu,nehu a mir, nejsme v hospode! Kde je kristuv charakter,i presto nevnucuj svuj potencial fanatismu, jsem clovek dobre vule a zkoumam co je pravda a dost jsem toho prosel mam na cem stavet filozoficke debaty, ZIJ! LOV ZVER! RADUJ SE S PRATELI! JEDNEJ POCTIVE! AZ TE KRAL POVOLA BUDE DOST CO DELAT,HLAVNE NEBUD JAKO KNEZI,ORTODOXNI FANATIK CO MA SKUTKY BEZ VIRY! Preji nadherny den! Nezapomen,k cemu to tu je..A pokud te v kostele ucej ze tva vira je ta prava a ostatni zahynou,pak je mi te lito!

byyurick 27.7.2014

Ja mam dva pejsky jeden je bilej druhej je cernej,chovam se k nim stejne!

stanikkol 23.1.2015

my jsme onehda s kamarádem a jistou tekutinou v krvi přišli na to, že dinosauři byli stvořeni v noci ze čtvrtka na pátek během Stvoření. Protože toho měl Bůh už po tom pracovním týdnu dost a byly to docela nepodarky, tak je radši uklidil pod zem :-)
Ale to jsme byli fakt poněkud piclí :-)

kojotisko 16.3.2015

Očividné: Bible ohledně dinosaurů nevysvětluje vůbec nic, protože její autoři o dinosaurech nic nevěděli a ani vědět nepotřebovali. Podobná otázka by byla, jak Bible vysvětluje fakt, že Země obíhá Kolem Slunce. Bible tu není od toho, aby zodpovídala přírodovědné otázky.

stepb 20.3.2015

čest pohane na koštěti jsou dva pohledy na věc a) někdo je pohan tak má holt smůlu a spasený nebude... za b) lidé co neměli vlastní vinou vůbec šanci potkat se z evangeliem, nebo starým zákonem, budou souzeni podle svého svědomí- takže spaseni být mohou někteří. přikláním se k béčku.

dan78 20.3.2015

Pohan: To by přece bylo moc jednoduchý :-D Přikláním se k tezi b) Stepba - s malou modifikací: Myslím si, že není moudré domnívat se, že na skutečné spasení má monopol jen a pouze křesťanství... :-)

Adam84 23.3.2015

Milý Stepb´e . Nemyslíš že Boží láska je bezpodmínečná? Bůh miluje všechny bez rozdílu. I Ježíš učil že máme milovat své nepřátele,ale takovou lásku si neumíš moc představit. Bůh nikoho nesoudí a ani nemá potřebu,jeho nemůžeš ničím překvapit na tož ho urazit.Asi ti neříká nic karma-Boží mlýny? Přečti si knížku hovory s Bohem a zkus meditovat,pak pochopíš co je to spása.Pokud ti někdo slibuje spásu v budoucím okamžiku tak je lhář,a pokud mu to věříš,je to slepá víra.Spása je tady a teď a to učil i Ježíš když řekl:Jste Bohové,království Boží je ve Vás...

stepb 23.3.2015

Adame čest, možná to vyznělo blbě, tak to ještě zopáknu, podle mně pohanné spaseni být můžou a budou, především ti kteří se neměli šanci setkat z evangeliem, nebo v době starého zákona ze starým zákonem.... takže myslím že názorově nejsme proti sobě...

pohannakosteti 23.3.2015

A zase tu zmizela moje reakce. Při tom to snad k tématu bylo, ne?

Adam84 23.3.2015

Ty už spasený jsi,jen si to neuvědomuješ,jako většina z nás. V Bibli se tomu říká temnota-nevědomost.Bůh se představil Mojžíšovi Já jsem. Ono Já Jsem je čisté vědomé bytí a skrze něj vše povstalo.To je Bůh Otec - Já jsem. Stvořil nás k obrazu svému,ne jako naše těla,ale vědomí-duch.Veškerý život existuje díky němu..my všichni jsme on a on jsme my.Proto i Ježíš řekl:Otec a Já jsme jedno.Tento svět je jedna velká iluze.Hmota v podstatě neexistuje.Každý strom,kámen,nebo třeba rostlina je energie která tvoří hmotu,to potvrzuje i kvantová fyzika.Nic s toho by nemohlo existovat kdyby tu nebylo ono vědomí.Lidé se ztotožnili se svou myslí a tělem a zapomněli čím jsou.To je ta temnota.Poznej pravdu a pravda tě osvobodí.Najdi svou pravou podstatu a věz že Já jsem je Bůh... -- )) https://www.youtube.com/watch?v=sW_XAjCOTEw ...

stepb 23.3.2015

Adame kolegáčku... teď jsi narazil na toho pravého informovaného, to video jsem zkouknul a vím odkud fouká gošárna a tak že? :-)..... Bůh otec veškerého stvoření ti chce říct, že jsi jeho syn.... ale nenaleť názorům že Bůh je jen lidské kolektivní vědomí a že my jsme si vytvořili boha.... Ne tak to není on si zamiloval nás už před stvořením světa... a jediná cesta k Bohu je Ježíš jeho syn....... Měj se a drž se

stepb 24.3.2015

Pohan na koštěti... no taky se divím, byla to dobrá otázka.......ale tak z kolegou Danem jsme na ni aspoň ještě stihli zareagovat...........

Adam84 24.3.2015

Tady nejde o žádnou gošárnu,to je jen jeden z mnoha pramenů.Bůh vytvořil nás,ne my jeho,ale jsme jeho součástí.Tomu se říká jednota.Bůh je nekonečný provaz,který nemá počátek ani konec.Ten který žije v nevědomosti je jako uzlíček na tom provazu.Pokud uzlíček zmizí na provazu nic nepřibude ani neubude-Já a Otec jsme jedno.Některá náboženství říkají, že jsme byli „stvořeni podle
obrazu Božího“. To však neznamená, že naše fyzická těla vypadají stejně (i když
Bůh na sebe může vzít jakoukoli podobu). Znamená to, že máme stejnou podstatu.
Skládáme se ze stejné látky. Jsme stejnou látkou ! Se stejnými vlastnostmi a
schopnostmi - včetně schopností tvořit fyzickou realitu z ničeho. Víš Ježíš učil přicházet k Bohu srdcem ne myslí.Dnes většina lidí hledá různé církve a výklady a různé knihy,ale zapomínají na své duchovní srdce.Boha nepoznáš racionálním myšlením. -- )) Poznáš, že jsi na cestě k Bohu, a poznáš, že jsi našel Boha, neboť uvidíš tyto náznaky a
tyto změny ve své duši:
1. Budeš milovat Boha z celého srdce, z celé mysli a z celého ducha. Nebudeš dávat
přednost
jinému Bohu. Nebudeš uctívat lidskou lásku ani úspěch ani peníze ani moc ani jejich
symboly. Odložíš to všechno, jako dítě odkládá hračky. Ne proto, že by byly špatné, ale
proto, že z nich vyrostlo.
A poznáš, že jsi na cestě k Bohu, protože:
2. Nebudeš užívat Boží jméno nadarmo. Ani ode mne nebudeš žádat nicotné věci.
Pochopíš moc slova a myšlenek a nebudeš vzývat Boha bezbožným způsobem.
Nebudeš užívat mé jméno nadarmo, protože nemůžeš. Neboť mé jméno - Velké „Já
jsem“ - se nikdy neužívá nadarmo (to jest bez výsledků). A až najdeš Boha, poznáš to.
A já ti dám tato další znamení:
3. Zasvětíš mi jeden den a budeš jej nazývat svátkem. To proto, abys nesetrvával ve
své iluzi, ale uvědomil si, čím jsi. A pak brzy začneš nazývat každý den svátkem a
budeš považovat každý okamžik za posvátný.
4. Budeš ctít svou matku a svého otce - a poznáš, že jsi Synem Božím, když budeš ctít
Božího Otce/Matku ve všem, co děláš a o čem přemýšlíš. A tak jako ctíš je, budeš ctít
všechny lidi.
5. Poznáš, že jsi našel Boha, až zjistíš, že nechceš vraždit (to jest úmyslně zabíjet).
Neboť až pochopíš, že v žádném případě nemůžeš ukončit ničí život (všechen život je
věčný), nebudeš chtít ukončit žádnou inkarnaci ani změnit jakoukoli životní energii,
pokud nemáš to nejposvátnější ospravedlnění. Tvá nová úcta k životu tě dovede k tomu,
že budeš ctít všechny životní formy - včetně rostlin a zvířat.
A tato další znamení ti pošlu, abys poznal, že jsi na správné cestě:
6. Neposkvrníš čistotu lásky nečestným a podvodným jednáním, neboť to je cizoložné.
Slibuji ti, že až najdeš Boha, nedopustíš se cizoložství.
7. Nebudeš si brát nic, co není tvé, nebudeš podvádět ani intrikovat ani škodit druhým,
abys něco získal, neboť to by znamenalo krást. Slibuji ti, že až najdeš Boha, nebudeš
krást.
Nebudeš...
8. Říkat věci, které nejsou pravdivé, a nebudeš křivě svědčit.
Nebudeš...
9. Toužit po manželce souseda, neboť proč bys ji chtěl, když víš, že všechny ostatní
jsou tvé manželky ?
10. Toužit po sousedově majetku, neboť proč bys chtěl sousedův majetek, když víš, že
všechno může být tvé a že všechen tvůj majetek patří světu ?
Až uvidíš tato znamení, poznáš, že jsi našel cestu k Bohu. Neboť slibuji, že nikdo z těch,
kdo skutečně hledají Boha, nebude dělat tyto věci. Bylo by nemožné pokračovat v
takovém chování.
To jsou vaše svobody, nikoli vaše omezení. To jsou mé závazky, nikoli má přikázání.
Neboť Bůh nepřikazuje těm, které stvořil - Bůh svým dětem pouze říká: tak poznáte, že
přicházíte domů.

stepb 24.3.2015

Dobré Adame plus mínus přečteno, jaký náboženský směr to je? New Age?

faghira 25.3.2015

Adam84 - Nějak jsi tam nenapsal nic o Kristu, ten mi tam chybí, ač je to vyčerpávájící a příliš dlouhé.

Adam84 25.3.2015

Není to žádný náboženský směr ani ňjů ejč ... Povím ti jedno moudro které se ti nebude líbit : „Celé lidstvo žije v otroctví. Každá víra je otroctví; každé náboženství, každý kostel, každá synagoga, každý chrám není nic jiného než vězení s otevřenými dveřmi. Dveře jsou záměrně otevřené, aby ve vás vyvolaly iluzi, že nejste ve vězení.“ Já se tady nebavím ani o víře ani o nějakém výkladu čehosi.Já mluvím o přímé cestě k Bohu.Cestě poznání.To učil Kristus a mnozí další.Nejsi oddělen od celku. Jsi v jednotě se sluncem, se zemí, se vzduchem.Opravdové štěstí se ukrývá v jednoduchých, zdánlivě nezajímavých věcech.Ego je mysl, která řídí tvůj život, pokud nejsi jejím pozorovatelem.Tajemstvím života je „umřít, než umřete> - zjistit, že smrt neexistuje.

Adam84 25.3.2015

Faghira-čus ... Spása nebo´li osvobození s temnoty,je nalezení naší pravé podstaty bytí Já jsem.Je to vědomé bytí které používá mysl jako nástroj.Vsadím se,že nedokážeš na nic myslet-a jen být ani 5 minut... Tady máš výroky z Janova evangelia které pronesl JEŽÍŠ : Já jsem chléb života (chléb živý) (6,35.51).
Já jsem je světlo světa (8,12).
Já jsem je dveře (k ovcím) (10,7.9).
Já jsem je dobrý pastýř (10,11.14).
Já jsem je vzkříšení a život (11,25).
Já jsem je cesta, pravda a život (14,6).
Já jsem je (pravý) vinný kmen (15,1.5). Velice Vám doporučuju knížku ´´ MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU´´ od Eckharta Tolleho --- )) http://www.uloz.to/xmGpYos/eckhart-tolle-moc-pritomneho-okamziku-pdf

Adam84 25.3.2015

Faghira-čus ... Spása nebo´li osvobození s temnoty,je nalezení naší pravé podstaty bytí Já jsem.Je to vědomé bytí které používá mysl jako nástroj.Vsadím se,že nedokážeš na nic myslet-a jen být ani 5 minut... Tady máš výroky z Janova evangelia které pronesl JEŽÍŠ : Já jsem chléb života (chléb živý) (6,35.51).
Já jsem je světlo světa (8,12).
Já jsem je dveře (k ovcím) (10,7.9).
Já jsem je dobrý pastýř (10,11.14).
Já jsem je vzkříšení a život (11,25).
Já jsem je cesta, pravda a život (14,6).
Já jsem je (pravý) vinný kmen (15,1.5). Velice Vám doporučuju knížku ´´ MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU´´ od Eckharta Tolleho --- )) http://www.uloz.to/xmGpYos/eckhart-tolle-moc-pritomneho-okamziku-pdf

faghira 25.3.2015

Tohle mi něco připomíná. To je zajímavé, ale to samé psal i Ondrejkaci.

bezici 25.3.2015

Hřích vede lidi do otroctví. Ale kde je Boží Duch, tam je svoboda. Člověk není vnitřně svobodný dokud se >nesmíří> s Bohem. Ano, jde o osobní vztah s Bohem stvořitelem, který stvořil Slunce, Měsíc, Zemi ... Pozor na ego - s egem pracuje Satan, a ten ti namluví co bude chtít nejlépe to, co rád uslyšíš, co je pro tebe přitažlivé ... Nejlepší cesta, jak si způsobit psychické problémy je otevřít svou mysl různým >energiím> a dostat se do silné manipulace ze strany zla.

faghira 25.3.2015

bezici - plně souhlasím s tím, co jsi napsala.

Adam84 26.3.2015

Ego? To je v podstatě falešné Já jsem,které se ztotožňuje s tělem a myslí.Ano to je ten pomyslný satan který nás odvádí od Boha a od vědomého bytí.Ale odkud pochází ego? Přece z našeho vědomí.Naše myšlenky přehlušují tento klidný a mírumilovný stav vědomého bytí.Jedině tehdy až člověk upne svou pozornost dovnitř,může tento hlas zaslechnout.Tak jako třeba Mojžíš..Daniel nebo král Šalamoun a mnozí. Já jsem je mé světlo a má spása,koho bych se měl bát?Já jsem je síla mého života,z koho bych měl mít strach? Uvědomme si že Bůh se Mojžíšovi představil jménem JÁ JSEM.Zkuste si někdy předčíst Žalmy a použít místo náhražky Hospodin,pravé a výstižné jméno boží JÁ JSEM.Pochopíte že to není jen jméno,ale stav bytí. A jak se píše tuším i v knize zjevení.Já jsem byl..Já jsem a Já vždycky budu. Ego bez vědomí nemůže existovat,protože by tu nebyl nikdo kdo by si to ego uvědomoval.Naše mysl je pouze nástroj našeho vědomí.

Adam84 26.3.2015

Ego? To je v podstatě falešné Já jsem,které se ztotožňuje s tělem a myslí.Ano to je ten pomyslný satan který nás odvádí od Boha a od vědomého bytí.Ale odkud pochází ego? Přece z našeho vědomí.Naše myšlenky přehlušují tento klidný a mírumilovný stav vědomého bytí.Jedině tehdy až člověk upne svou pozornost dovnitř,může tento hlas zaslechnout.Tak jako třeba Mojžíš..Daniel nebo král Šalamoun a mnozí. Já jsem je mé světlo a má spása,koho bych se měl bát?Já jsem je síla mého života,z koho bych měl mít strach? Uvědomme si že Bůh se Mojžíšovi představil jménem JÁ JSEM.Zkuste si někdy předčíst Žalmy a použít místo náhražky Hospodin,pravé a výstižné jméno boží JÁ JSEM.Pochopíte že to není jen jméno,ale stav bytí. A jak se píše tuším i v knize zjevení.Já jsem byl..Já jsem a Já vždycky budu. Ego bez vědomí nemůže existovat,protože by tu nebyl nikdo kdo by si to ego uvědomoval.Naše mysl je pouze nástroj našeho vědomí.

Adam84 26.3.2015

Vědomí - nebo´li Duch (svatý) : - )

bezici 26.3.2015

Adame, jaký je tvůj názor na Bibli?

Adam84 27.3.2015

Ahoj běžící : - ) Můj názor na Bibli? Dříve jsem si myslel že je to absolutní Boží slovo,které si Bůh doslova chrání,ale postupem času jsem začal zjišťovat že tomu tak úplně nebude.Je v ní patrné mnohé opisovaní a překládání,což poznamenalo původní a pravý význam. Jen pro inspiraci doporučuju tento dokument o změnách v Božím slově -- ) https://www.youtube.com/watch?v=jycp3r67OjU ... Ano jsou v Bibli mnohé pravdy,ale na druhou stranu už od jejího sepsání uplynulo stovky a spoustu věcí v ní byli upraveny a pozměněny. Vím že křesťané nedají na Bibli dopustit a nelíbí se jim takový názor,ale já ji přesto beru z rezervou : - ) I dnes Bůh posílá své proroky a i dnes vychází spoustu knih inspirovaných Bohem.Navíc Bůh je živý a je v každém z nás.Každý s ním můžeme hovořit..stačí jen otevřít své srdce a naslouchat.Nebo i příroda je projevená Boží podstata která k nám promlouvá.Stačí více vnímat hloubku přítomného okamžiku... Jestli si někdo myslí že se Bůh na dva tisíce let odmlčel tak se hluboce mýlí.Jestli někdo čeká na spásu až po smrti tak se také plete. -- ) Království Boží je ve Vás (Lukáš 17,21) . Stojím u dveří a tluču,kdokoli uslyší můj hlas tomu otevřu : ) Jsou to dveře k našemu srdci..k našemu vědomí..naší pravé podstatě. Dříve než Abraham JÁ JSEM ...

Adam84 27.3.2015

http://mojiandele.webnode.cz/ja-jsem/

stepb 28.3.2015

Adame andělé vypadají sice pěkně.... ale energie a kosmické vědomí...čakry a energetické paprsky...to je spíš cestička padlého anděla......energií nahradíme boha a pak jsme sami bohem a víme dobře jak to v ráji dopadlo, když jsme chtěli zkusit něco bez nebeského Otce...............víc by mohli popsat kolegové co mají zkušenost z chalendžem, nebo jak se to jmenuje....... Ale dělej jak umíš ;-)

bezici 28.3.2015

Ahoj Adame, děkuji ti za tvou upřímnou odpověď. Ráda budu reagovat,, ale bude to delší. Dnes už to nezvládám ...

Adam84 29.3.2015

Stebe-kdo ti řekl že je to cesta padlého anděla? A kdo ti řekl že jsou nějací padlý andělé? A jak víme jak to bylo v ráji? Je to tvoje poznání,nebo ti to někdo tvrdí ve jménu Boha? Pravá víra vede k poznání,takovou víru a poznání učil Ježíš. Jestli tvé poznání je jen Bible a kostel,není toto náhodou cesta padlého anděla?

stepb 29.3.2015

Je to moje poznání, vzniklé z obrácení z osobního vztahu k Ježíši.... Ježíš a andělé jsou v pohodě...... ale jak už v tom je kosmické vědomí a energie, to už tě od Ježíše bude odvádět, to už Ježíš nehlásal, ani nehlásá........ Křesťané kteří psali bibli, dokázali za Krista i položit život, v bibli jsou Ježíšova slova co a jak chtěl, aby člověk byl s ním................ Díval jsem se třeba na Baudyše a ten řekl takovou věc že Bůh je naše kolektivní vědomí, takže já i ty jsme bohem a Bůh jako takový ani není......Víš a taky tenhle chlapík hlásá ty kosmické věci..... takže ti jen říkám pozor na to .......... je to náboženství o Bohu, ale bez Boha..... Ne všichni to mají stejně jak Baudyš........ Ale prostě bohužel to je ten vrcholek pyramidy, kéž si tě Ježíš k sobě přitáhne i tvůj anděl strážný, kéž tě chrání...drž se, nic proti tobě nemám......Ať ti Pán žehná

Adam84 30.3.2015

Ty tomu špatně rozumíš Stepbe. Bůh je. Můžeš mu říkat Hospodin,Jahve,Brahma nebo třeba Aláh,ale pořád je to jeden jediný Bůh-absolutno-skrze které vše povstalo.Všechen projevený svět je Bohem.Každí stéblo trávy,každý kamínek je projevená Božská podstata.V Bibli je psáno že Bůh je Duch a že učinil člověka k obrazu svému. Člověk si je vědomí sám sebe-tak jako Bůh a přesto nejsi od něj oddělený. Můžeš třeba říct že vzduch v obýváku je oddělený od vzduchu v kuchyni? Dneska i věda potvrzuje že hmota je jen iluze.Když rozložíš třeba kámen na molekuly,tak zjistíš že se skládá z energie -- )) Zkus mrknout na tento dokument o kvantové fyzice,myslím že budeš mile překvapen https://www.youtube.com/watch?v=BFd3luPKPX4 a hlavně to zase nespojuj s kultem gošárníků. Když půjdeš hluboko dovnitř,můžeš uskutečnit to Nejvyšší v nás,uvidíš,že naše vlastní vědomí je jedním s Vědomím Boha. Kristus řekl: >Já a můj Otec jsme jedním,> byl si plně vědom toho, že jeho vědomí a Vědomí Boha jsou naprosto jedním. Ježíš nám přišel ukázat cestu a cíl kterého můžeme dosáhnout,ne jak si mnozí myslí,že to co dokázal Kristus my nemůžeme. Jinak ti děkuju za krásná slova. Buď šťastný a mír s tebou ... http://www.zivotvpritomnosti.cz/clanky/osobni-identita-jeff-keller/

abraham 20.5.2015

Zvířata byla stvořena dříve než lidé, tudíž i pozůstatky koster tomu odpovídají.

vesmirek 18.6.2015

Odpovědi na mnohé otázky okolo těchto prapodivných tvorech jsou zodpovězeny celkem smysluplně zde: http://www.memento.junweb.cz/clanky/bdhap1.htm

Jen malá poznámka, všichni dinosauři nevymřeli, na Zemi můžeme najít jejich genetické >potomky> v podobě krokodýlů a jiných ještěrů, např. varanů komodských. A v Bibli se Bohužel (nebo Bohudík?) o těchto zvířátkách, podobných drakům, mnoho nedočtete a nedozvíte.

benben 9.7.2015

ASI TO NEJDŮLEŽITĚJŠI VYSVĚTLENÍ NACHÁZÍME HNED NA POČÁTKU BIBLE V KNIZE GENESIS,CHCETE-LI V KNIZE BEREŠIT,TEDY NA POČÁTKU,KDE JEST PSÁNO >BEREŠIT BARA ELOHIM ET HA ŠAMAJIM VEETHAAREC>,TEDY >NA POČÁTKU STVOŘIL BŮH NEBE A ZEMI>/A VŠE CO JEST NA NI/. GENESIS TU VYPRÁVÍ O TOM,ŽE VŠE,CO JE NA ZEMI,PRO NÁS TEDY I TO,CO ZDE BYLO V DÁVNOVĚKU,UČINIL BŮH.DÁLE SE PAK DOVÍDÁME,ŽE FAUNU A FLORU STVOŘIL BŮH JAKO >KAŽDÉHO PODLE SVÉHO DRUHU>, TEDY I DINOSAURUS BYL STVOŘENÝM DRUHEM A PRAVDOU JE,ŽE DINOSAURUS NENÍ JEDINÝM /NE/VYHYNULÝM DRUHEM...CO JE VŠAK DALEKO DŮLEŽITĚJŠÍ JE FAKT,ŽE TI,CO KLADOU VĚŘÍCÍM LIDEM TAKOVÉTO OTÁZKY MAJÍ JEDINÝ CÍL,NARUŠIT A NALOMIT VÍRU DRUHÝCH,KDYŽ SAMI NIČEMU TAKOVÉMU NEVĚŘÍ ...

PetraEli 30.8.2015

Mě představa jak hledám v písmu vysvětlení dinosaurů pobavila! No nepřijde vám není to vtipný? Nevnímám žádný rozpor, proč by se dinosauři nevešli do stvoření, proč by jednotlivé stvořitelské fáze v Písmu nebyly jen tajemným nákresem jak On tvořil.. hovoří přece v obrazech, které měli být srozumitelné lidem v době, kdy žili...a nevěděli o dinosaurech..Písmo neodpovídá na tyto otázky. Spíše se snaží vytvořil prostor pro láskyplný kontakt člověka s Bohem.

Figy 25.9.2015

Nerad bych kazil dotazující se náladu, avšak musím podotknout, že existují spolehlivější metody, než zkoumání kosterních pozůstatků a jednou z nich je radiokarbonová, nebo-li radiouhlíková metoda. Tak se dokázalo v náš prospěch stáří svitků z Kumránu, dokazuje se mnohé další. Otázky co bylo dříve, zda dinosauři, nebo lidé, nejsou na místě. To přece musí vědět každý. Když nechceme vědecké zdroje, otevřete Genesis, kde je zmínka jak Bůh stvořil veliké ještěry. Ne všichni dinosauři byli malí, právě naopak. Tak v čem je problém? O stvoření lidí se píše až pak. Nejdříve se píše o stvoření života z moře na pevninu, přesně jak říká věda. Pak příchází na řadu člověk. Vědecky dokázáno, že v Africe, asi pokud si dobře z dokumentu, který mám, před sto tisíci lety? Pochodoval člověk homo sapiens sapiens, spolu s dalšími hominidae, kterých bylo více druhů a jistě mezi nimi i ty druhy, které hloupí vědci považují možná i dnes za mezičlánky člověka. Jak mohli být našími mezičlánky, když už člověk mezi nimi žil? Když došlo ke křížení opic s člověkem, jejich potomci se nemohli dále množit a zemřeli. Věřím, že takto Bůh zabránil degeneraci lidstva. :-)

Figy 25.9.2015

Dobrý, zrovna včera jsem sledoval něco od Stephena Hawkinga, kde jsem tuším zaslechl, že vesmír je starý 80miliard let. Za chvíli to bude 100miliard a za sto let třeba sto tisíc že? Má to cenu se zde hádat? Existuje pojem tak zvaný Rudý posuv. Bůh ví, co se bude kázat, až věda příjde více na kobylku Temné energii.

karol 8.10.2015

Bůh stvořil veliké draky a všechny pohyblivé formy života, jimiž se začali hemžit vody, podle jejich druhů, také každého okřídleného létavce podle jeho druhu.Bůh viděl, že to bylo dobré.(Genesis 1,21)

stepb 12.10.2015

Přesně tak jak zmínil kolega Karol.... aniž mohl kdokoliv z lidí tušit že existovali jsou v genesis 1 21 stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.......(veliké netvory)

galilean 28.7.2017

Co se tyce evoluce vs stvoreni, doporujuji serial http://www.adcz.cz/rubriky/evoluce-vs-stvoreni/
anebo take si najit na youtube videa od Kent Hovind https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCzdPJkqzVAhUFQBoKHQkyCowQFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCxiEtqPja47nnqsJNrdOIQQ&usg=AFQjCNHQpDPKT7FVrHLClMtiDyQf1HNKig

Uložit