znovuzrození,dary a povolání

Zajímalo by mě nezávazně,jak rozumíte a zda jste prožili znovuzrození,a co dary a biblická povolání,zda má někdo něco a co?osobně jsem prožil znovuzrození před deseti lety a mám biblické povolání jako učitel,a dar povzbuzovat druhé,díky moc za každou odpověd

meny 28.10.2012

komentáře: (8)

TinaTina 16.8.2013

Ahoj,

smím se zeptat, co je znovuzrození? Znamená to duchovní probuzení? To jsem zažila před 3,5 lety a od té doby jsem na cestě.

lukasl 22.8.2013

Ahoj TinaTino,
doporučoval bych ti přečíst si 3. kapitolu z Janova Evangelia, tam je znovuzrození vysvětluje sám Pán Ježíš.
Vlastními slovy je to okamžik, kdy se člověk narodí z Boha a stane se Božím dítětem (Jan 1:12-13). Nejprve si člověk musí uvědomit svoji hříšnost a potřebu spasitele. A tím spasitelem je Ježíš Kristus, On zemřel místo tebe, aby ty jsi mohla žít. On vytrpěl tvůj trest, pokud toto přijmeš, (Římanům 10:9-11) a uděláš z Ježíše svého Pána, budeš znovuzrozena. A neboj, že se to stalo člověk pozná, je to velká vnitřní změna (samozřejmě se projevuje i navenek). Pokud si člověk není jistý, zda je znovuzrozen, pak nejspíš ještě znovuzrozen není (i vlastní zkušenost).

TinaTina 22.8.2013

lukasl:

Děkuji za reakci. Jsi si jistý, že znovuzrození není jen jiný pojem pro probuzení? Nevím, snad je to teda jen křesťanský výraz, ale dávalo mi to tak smysl, pocitově. Jinak jsem jiného smýšlení, Ježíše mám opravdu moc ráda, ale žádného -páníčka- bych si z něho nedělala, omlouvám se. Zkrátka to mám jinak. Jsem řekněme, pro -volnost, rovnost, bratrství-. S tou karmou lidstva, tam zčásti souhlasím, alespoň věřím, že věděl, co dělá a že nám může být Ježíš velkou pomocí (i) dnes, o tom žádná. Jen je to můj starší bráška, a né nějaký dozorce, asi tak.

lukasl 23.8.2013

TinaTino, znovuzrození přesně vystihuje, co se během něj stane. Často se používá také obrácení, uvěření nebo prostě poznání Ježíše. Já osobně moc křesťanů neznám, ale dle nich i jiných svědectví se znovuzrození děje většinou během okamžiku. Najednou ti Bůh odpustí hříchy a přijme do své rodiny. Ale nemusí to být nutně jeden okamžik, ale většinou je to krátký časový úsek...
Pokud máš 20 minut, tak mrkni třeba sem: http://illbehonest.com/slovak/prestante-predstierat-ze-ste-krestania-zoe-williams už je to nějaký čas, co jsem to viděl, ale pamatuji si, že je to pěkné svědectví o znovuzrození.
K té druhé části: asi ti rozumím, ale opravdová svoboda je v Kristu. Fakt vím, jak to může kdekomu znít, taky jsem to nechápal, ale teď vím, že to tak je :-)

TinaTina 17.9.2013

Díky lukasl. Myslím, že mi to ten křesťanský pohled docela pěkně demonstrovalo. Asi bych řekla, že to bude hodně individuální, jako nakonec vždy a že je to takové jakési probuzení v křesťanském kabátě právě. Jinak, paní se mi líbila, jsem ráda, že našla svůj klid a že si s manželem rozumí.

amper01 17.9.2013

Je smutné, jak často limitujeme Boha tím, co si o Něm myslíme...

pokus 22.9.2013

Znovuzrození není určitě UVZ duchovní probuzení UVZ v pojetí Martinina stylu. Individuální je akorát v tom, že každý člověk je individuálně znovuzrozen (protože je osobnost) skrze objektivní pravdu zapsanou Bibli. Bible pod znovuzrozenými lidmi myslí úplně nový rod! Tak jako se rodí na svět dítě, tak se podobně z člověka, který je před znovuzrozením charakterizován jako starý člověk ZVR Ř 6:6, Ko 3:9, Ef 4:2 ZVR ovládaný svou lidskou hříšnou přirozeností ZVR v Bibli označovanou jako tělo- řecky sarx,či tělesnost, není tím myšleno skutečné fyzické hmotné tělo – řecky sóma a někdy se pro něj využívá také pojmu sarx ZVR, kterou zdědil pro svém předkovi Adamovi, rodí nové stvoření ZVR 2.K 5:17, Ga 6:15 ZVR charakterizované jako nový člověk ZVR Ko 3:10 ZVR! UVZ Jak se může člověk znovu narodit ? UVZ ZVR verš 4. v 3. kapitole Janova evangelia ZVR, ptal se již výše zmiňovaný Nikodém samotného Krista. Jelikož mu Kristus odpověděl, že ke znovuzrození je potřeba vody a ZVR totiž ZVR Ducha ZVR J 3:5 ZVR, je tedy ke znovuzrození potřeba osoby Ducha Svatého tedy Boží účasti! Vodou je zde buďto myšlen samotný Duch Svatý pokud je řecká spojka kai přeložena jako totiž, nebo Boží Slovo, pokud je přeloženo kai jako a. Ne křest, jak bývá mylně vykládáno! Stejně tak je potřeba k poznání osoby Ježíše jako Syna Božího a osobního Spasitele nutná přítomnost Ducha Svatého ZVR Mt 16:16 – 17 ZVR. Tedy poznání Ježíše jako Mesiáše, Syna Božího, Syna člověka, Boha zjeveného v těle, který se v tom těle jednou jedinkrát obětoval, aby provždy shladil hřích a nám, kteří jsme této zprávě uvěřili, se již nepočítal, je NUTNÝ PŘEDPOKLAD K ZNOVUZROZENÍ! Dokládá to i pokračující odpověď Ježíše Nikodémovi na to, jak se to ZVR znovuzrození ZVR může stát: UVZ Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka ZVR tedy musí být ukřižován Ježíš, musí přinést tu dokonalou oběť která nás očisťuje; má pozn. ZVR, aby každý, kdo v něj věří, měl věčný život. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život UVZ ZVR J 3:14-16 ZVR Takto se člověk skrze víru v Kristovu, za něj přinesenou, oběť, znovu rodí a stává se znovuzrozeným, neboť ten starý člověk při znovuzrození umřel zvrbyl ukřižován s Kristem na křížizvr a nový člověk byl stvořen. Člověk je pak zrozen do života věčného, do nové éry, přešel ze smrti do života ZVR J 5:24, 1. J 3:14 ZVR! UVZ nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo UVZ ZVR 1. Pt 1:23 ZVR UVZ Těm však, kteří ho ZVR Ježíše Krista; má pozn.ZVR přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha. UVZ ZVR J 1:12-13 ZVR Člověk se tedy znovu rodí v okamžiku, kdy uvěří v v Krista Ježíše, jako svého Spasitele.

pokus 22.9.2013

K tomu výskytu starého člověk i nového člověka v Božím Slově mělo být napsáno Ef 4:20-23 ne Ef 4:2

Uložit